Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.334.422 KM

PORESKI PRIHODI

1.360.017 KM  (58,26%)

NEPORESKI PRIHODI

431.637 KM  (18,49%)

TRANSFERI I DONACIJE

542.548 KM  (23,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

220 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

1.971.973 KM

LIČNA PRIMANJA

1.037.283 KM  (52,60%)

MATERIJAL I USLUGE

246.581 KM  (12,50%)

TRANSFERI I DOZNAKE

594.207 KM  (30,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.244.263 KM

PORESKI PRIHODI

1.371.915 KM  (61,13%)

NEPORESKI PRIHODI

387.214 KM  (17,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

485.058 KM  (21,61%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

77 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.252.989 KM

LIČNA PRIMANJA

1.029.894 KM  (45,71%)

MATERIJAL I USLUGE

353.883 KM  (15,71%)

TRANSFERI I DOZNAKE

831.876 KM  (36,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.216.150 KM

PORESKI PRIHODI

1.279.185 KM  (57,72%)

NEPORESKI PRIHODI

363.711 KM  (16,41%)

TRANSFERI I DONACIJE

573.254 KM  (25,87%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.367.318 KM

LIČNA PRIMANJA

913.657 KM  (38,59%)

MATERIJAL I USLUGE

362.935 KM  (15,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.081.937 KM  (45,70%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.035.177 KM

PORESKI PRIHODI

1.350.484 KM  (44,49%)

NEPORESKI PRIHODI

864.054 KM  (28,47%)

TRANSFERI I DONACIJE

820.630 KM  (27,04%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

9 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.958.663 KM

LIČNA PRIMANJA

796.056 KM  (26,91%)

MATERIJAL I USLUGE

1.023.239 KM  (34,58%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.104.890 KM  (37,34%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.272.464 KM

PORESKI PRIHODI

1.512.671 KM  (66,57%)

NEPORESKI PRIHODI

399.524 KM  (17,58%)

TRANSFERI I DONACIJE

360.269 KM  (15,85%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.351.677 KM

LIČNA PRIMANJA

854.151 KM  (36,32%)

MATERIJAL I USLUGE

860.007 KM  (36,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

596.952 KM  (25,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.050.429 KM

PORESKI PRIHODI

1.789.158 KM  (58,65%)

NEPORESKI PRIHODI

432.005 KM  (14,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

826.581 KM  (27,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2.685 KM  ( 0,09%)

RASHODI:

2.848.323 KM

LIČNA PRIMANJA

793.606 KM  (27,86%)

MATERIJAL I USLUGE

382.622 KM  (13,43%)

TRANSFERI I DOZNAKE

637.858 KM  (22,39%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.034.237 KM  (36,31%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.360.017 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.593 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.593 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
    2.189 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti
    405 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  6.166 KM
  • 713100 - Porezi na plaće6.166 KM
   • 713100 - Porezi na plate i druga lična primanja
    3.533 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    2.633 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  113.772 KM
  • 714100 - Porez na imovinu113.772 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    72.218 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    32.769 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    6.614 KM
   • 714100 - Porez na nasljijeđe i darove
    2.171 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  588 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost60 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    60 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga528 KM
   • 715900 - Porez na promet od poljoprivrede i ribarstva
    348 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo
    181 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  315.648 KM
  • 716100 - Porez na dohodak315.648 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    247.083 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    35.234 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    15.678 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    6.869 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    6.017 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od igara na sreću
    4.767 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  920.835 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza920.835 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    862.543 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - Direkcija cesta
    58.292 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  415 KM
  • 719100 - Ostali porezi415 KM
   • 719100 - Poseban porez na platu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    378 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o dj. i pr. i pov poslov.
    37 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 431.637 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.597 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija2.597 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    2.574 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i druge imovine
    18 KM
   • 721100 - Prihodi od kamata za depozite
    5 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  422.505 KM
  • 722100 - Administrativne takse31.762 KM
   • 722100 - Administrativne takse
    31.662 KM
   • 722100 - Federalna taksa za držanje pasa
    100 KM
  • 722300 - Komunalne takse71.475 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade179.840 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    59.229 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    58.216 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gardskog građevinskog zemljišta
    33.922 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    22.571 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    5.903 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse127.877 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    37.685 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    37.085 KM
   • 722500 - Općinske naknade geodetske
    25.279 KM
   • 722500 - Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    21.751 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    5.019 KM
   • 722500 - Naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.013 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    42 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne premije osigranja od autoodgov.
    4 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.550 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate - prihodi
    11.470 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    80 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  6.534 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.534 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    6.534 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 542.548 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  542.548 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti542.548 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od višeg nivoa vlasti
    311.482 KM
   • 732100 - Primljeni tekući tarnsferi od kantona
    184.381 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od mjesnih zajednica
    36.685 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od općina
    10.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 220 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  220 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza220 KM
   • 777700 - Naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
    220 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 1.371.915 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.504 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.504 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
    1.147 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti
    357 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  930 KM
  • 713100 - Porezi na plaće930 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    682 KM
   • 713100 - Porezi na plate i druga lična primanja
    248 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  144.616 KM
  • 714100 - Porez na imovinu144.616 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    73.586 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    58.081 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    6.976 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    5.973 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.379 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost930 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    930 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga450 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo
    423 KM
   • 715900 - Porez na promet od poljoprivrede i ribarstva
    26 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  323.242 KM
  • 716100 - Porez na dohodak323.242 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    251.650 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    33.827 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    12.936 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od igara na sreću
    10.110 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    8.734 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    5.122 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    864 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  898.832 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza898.832 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    844.318 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza - Direkcija cesta
    54.514 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.412 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.412 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću od prirodnih i drugih nesreća
    1.393 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o dj. i pr. i pov poslov.
    19 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 387.214 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.392 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija2.389 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    2.374 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i druge imovine
    15 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite
    3 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  384.741 KM
  • 722100 - Administrativne takse37.122 KM
   • 722100 - Administrativne takse
    37.022 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    100 KM
  • 722300 - Komunalne takse59.228 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade139.900 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    52.117 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    33.474 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    31.367 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    22.942 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse137.314 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    43.197 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    35.795 KM
   • 722500 - Općinske naknade geodetske
    27.389 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    23.023 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    6.787 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne djelatnosti
    973 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    87 KM
   • 722500 - Naknade za funkcionalne premije osigranja od autoodgovornosti
    63 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)105 KM
   • 722600 - Ostale naknade i izlazak komisija
    105 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.073 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate - prihodi
    11.033 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    40 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  80 KM
  • 723100 - Novčane kazne80 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    80 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 485.058 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  469.305 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti469.305 KM
   • 732100 - Potpora višeg nivoa vlasti
    360.000 KM
   • 732100 - Potpora od TK
    109.305 KM
 • 733000 - Donacije
  15.753 KM
  • 733100 - Donacije15.753 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 77 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  77 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza77 KM
   • 777700 - Naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
    77 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 1.279.185 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.533 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.533 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
    1.302 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti
    231 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  561 KM
  • 713100 - Porezi na plaće561 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    348 KM
   • 713100 - Porezi na plate i druga lična primanja
    213 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  117.565 KM
  • 714100 - Porez na imovinu117.565 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    35.594 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    34.535 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    31.959 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    11.518 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    3.959 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  63 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost63 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    63 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  318.293 KM
  • 716100 - Porez na dohodak318.293 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    256.174 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    35.645 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    9.459 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    8.949 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od igara na sreću
    4.343 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    3.723 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  841.142 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza841.142 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    788.309 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    52.834 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  27 KM
  • 719100 - Ostali porezi27 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću od prirodnih i drugih nesreća
    27 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 363.711 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.892 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.887 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    1.870 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i druge imovine
    17 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite
    5 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  361.819 KM
  • 722100 - Administrativne takse29.619 KM
   • 722100 - Administrativne takse
    29.604 KM
   • 722100 - Federalna taksa za držanje pasa
    15 KM
  • 722300 - Komunalne takse76.653 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade120.286 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    50.097 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    42.047 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    15.023 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    8.782 KM
   • 722400 - Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    4.338 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse134.192 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    45.744 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    36.195 KM
   • 722500 - Općinske naknade geodetske
    24.651 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    24.090 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katastra
    2.306 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne djelatnosti
    1.157 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osigranja od autoodgovornosti
    25 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    22 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.070 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    580 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate - prihodi
    490 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 573.254 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  544.104 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti544.104 KM
   • 732100 - Potpora od TK
    282.708 KM
   • 732100 - Potpora višeg nivoa vlasti
    261.395 KM
 • 733000 - Donacije
  29.150 KM
  • 733100 - Donacije29.150 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.350.484 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.731 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.731 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
    1.465 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti
    266 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  221 KM
  • 713100 - Porezi na plaće221 KM
   • 713100 - Porezi na plate i druga lična primanja
    144 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    77 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  116.432 KM
  • 714100 - Porez na imovinu116.432 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    62.456 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    28.768 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    9.880 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    8.655 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    4.593 KM
   • 714100 - Povremeni porez na imovinu
    2.080 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  476 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost171 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    171 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga306 KM
   • 715900 - Porez na promet energenata
    306 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  351.730 KM
  • 716100 - Porez na dohodak351.730 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    270.570 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    40.747 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    28.293 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od igara na sreću
    5.583 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    4.890 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    1.642 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    5 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  879.854 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza879.854 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    826.141 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    53.713 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  40 KM
  • 719100 - Ostali porezi40 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću od prirodnih i drugih nesreća
    40 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 864.054 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  497.207 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.789 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    1.764 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i druge imovine
    25 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine495.418 KM
   • 721200 - Prihodi od GSM licenci
    495.414 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite
    4 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  345.923 KM
  • 722100 - Administrativne takse38.053 KM
   • 722100 - Općinska administrativne takse
    38.053 KM
  • 722300 - Komunalne takse72.493 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade64.948 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    28.757 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
    18.825 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    7.505 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    5.142 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu teh. pregleda građevina
    3.436 KM
   • 722400 - Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa
    1.090 KM
   • 722400 - Naknade za hidroelektrane
    193 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse151.812 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    50.354 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    39.280 KM
   • 722500 - Općinske naknade geodetske
    31.445 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    24.752 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katastra
    4.247 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne djelatnosti
    1.685 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    30 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osigranja od autoodgovornosti
    18 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)25 KM
   • 722600 - Ostale naknade i izlazak komisija
    25 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi18.593 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate - prihodi
    18.073 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    520 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  20.924 KM
  • 723100 - Novčane kazne20.924 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    20.924 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 820.630 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  807.532 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti807.532 KM
   • 732100 - Potpora višeg nivoa vlasti
    401.088 KM
   • 732100 - Potpora od TK
    386.444 KM
   • 732100 - Potpora od općina
    20.000 KM
 • 733000 - Donacije
  13.098 KM
  • 733100 - Donacije13.098 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 9 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  9 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza9 KM
   • 777700 - Naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
    9 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 1.512.671 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.520 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.520 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
    1.175 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti
    301 KM
   • 711100 - Porezi na dobit pojedinca
    43 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  143 KM
  • 713100 - Porezi na plaće143 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    142 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  116.998 KM
  • 714100 - Porez na imovinu116.998 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    54.550 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    39.120 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    9.037 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    8.872 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    5.419 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  429.966 KM
  • 716100 - Porez na dohodak429.966 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    297.099 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    78.458 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    35.997 KM
   • 716100 - Porez na dohodak na dobitke od nagradne igre
    13.258 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    4.098 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    1.057 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  964.016 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza964.016 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    905.188 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    58.829 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  28 KM
  • 719100 - Ostali porezi28 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću od prirodnih i drugih nesreća
    28 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 399.524 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  34.789 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija34.774 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja opreme
    33.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    1.764 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i druge imovine
    10 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine15 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite
    15 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  349.218 KM
  • 722100 - Administrativne takse51.247 KM
   • 722100 - Općinska administrativne takse
    50.917 KM
   • 722100 - Taksa za vjencanje
    305 KM
   • 722100 - Taksa za ovjeru dokumenata
    25 KM
  • 722300 - Komunalne takse66.366 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade78.254 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
    31.159 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    19.964 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    14.570 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    12.561 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse152.509 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    45.654 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    43.032 KM
   • 722500 - Općinske naknade geodetske
    31.786 KM
   • 722500 - Naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
    27.948 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katastra
    4.015 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osigranja od autoodgovornosti
    49 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    25 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi842 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate - prihodi
    622 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    220 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  15.517 KM
  • 723100 - Novčane kazne15.517 KM
   • 723100 - Ostali prihodi (Refundacija bolovanja)
    15.367 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    150 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 360.269 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  298.505 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti298.505 KM
   • 732100 - Potpora višeg nivoa vlasti
    170.000 KM
   • 732100 - Potpora od TK
    128.504 KM
 • 733000 - Donacije
  5.376 KM
  • 733100 - Donacije5.376 KM
   • 733100 - Donacije od fizickih lica
    3.940 KM
   • 733100 - Donacije od domacih fizickih i pravnih lica za otklanjanje
    1.436 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  56.388 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova56.388 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.789.158 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.428 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.428 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
    2.975 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti
    1.452 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  60 KM
  • 713100 - Porezi na plaće60 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  159.331 KM
  • 714100 - Porez na imovinu159.331 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    50.211 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    47.420 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    35.003 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    9.362 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih lica
    8.949 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    8.386 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  157 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost157 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    157 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  600.303 KM
  • 716100 - Porez na dohodak600.303 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    342.338 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    124.466 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od igara na sreću
    74.985 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    50.864 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    6.612 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    1.037 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.024.847 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.024.847 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    964.339 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    60.508 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  34 KM
  • 719100 - Ostali porezi34 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću od prirodnih i drugih nesreća
    25 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o dj. i pr. i pov poslov.
    9 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 432.005 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  23.906 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija23.764 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine142 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata za depozite
    142 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  400.923 KM
  • 722100 - Administrativne takse50.065 KM
   • 722100 - Općinska administrativne takse
    49.960 KM
   • 722100 - Federalna taksa za držanje pasa
    105 KM
  • 722300 - Komunalne takse77.167 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade87.058 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
    41.444 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    21.383 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    18.234 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    3.723 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu teh. pregleda građevina
    2.000 KM
   • 722400 - Naknade za hidroelektrane
    274 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse176.535 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    53.507 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    49.395 KM
   • 722500 - Općinske naknade geodetske
    40.595 KM
   • 722500 - Naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
    27.580 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katastra
    3.318 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    1.783 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    324 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osigranja od autoodgovornosti
    32 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.099 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate - prihodi
    10.019 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    80 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  7.176 KM
  • 723100 - Novčane kazne7.176 KM
   • 723100 - Ostali prihodi (Refundacija bolovanja)
    7.146 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    30 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 826.581 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  821.071 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti821.071 KM
   • 732100 - Potpora od TK
    716.071 KM
   • 732100 - Potpora višeg nivoa vlasti
    95.000 KM
   • 732100 - Potpora TK za izgradnju Centralnog spomen obilježja
    10.000 KM
 • 733000 - Donacije
  5.510 KM
  • 733100 - Donacije5.510 KM
   • 733100 - Donacije od domacih fizickih i pravnih lica za otklanjanje
    5.510 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 2.685 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2.685 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2.685 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.037.283 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  963.069 KM
  • 611100 - Bruto plaće709.117 KM
   • 611100 - Kabinet načelnika91.801 KM
    • 611100 - Općinska služba civilna zaštita63.890 KM
     • 611100 - Općinsko vijeće26.096 KM
      • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu256.416 KM
       • 611100 - Služba za poduzetništvo i finansije154.086 KM
        • 611100 - Služba za prostorno uređenje i katastar116.827 KM
        • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 253.952 KM
         • 611200 - Kabinet načelnika13.009 KM
          • 611200 - Općinska služba civilna zaštita7.877 KM
           • 611200 - Općinsko vijeće136.990 KM
            • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu41.768 KM
             • 611200 - Služba za poduzetništvo i finansije26.260 KM
              • 611200 - Služba za prostorno uređenje i katastar28.048 KM
             • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
              74.214 KM
              • 612100 - Doprinosi poslodavca74.214 KM
               • 612100 - Kabinet načelnika9.374 KM
                • 612100 - Općinska služba civilna zaštita6.689 KM
                 • 612100 - Općinsko vijeće2.727 KM
                  • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu26.947 KM
                   • 612100 - Služba za poduzetništvo i finansije16.179 KM
                    • 612100 - Služba za prostorno uređenje i katastar12.298 KM

                   MATERIJAL I USLUGE 2011. 246.581 KMXZatvori:

                   • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                    246.581 KM
                    • 613100 - Putni troškovi4.989 KM
                     • 613100 - Kabinet načelnika1.414 KM
                      • 613100 - Općinska služba civilna zaštita250 KM
                       • 613100 - Općinsko vijeće831 KM
                        • 613100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu621 KM
                         • 613100 - Služba za poduzetništvo i finansije1.874 KM
                         • 613200 - Izdaci za energiju26.160 KM
                          • 613200 - Kabinet načelnika26.160 KM
                          • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge76.274 KM
                           • 613300 - Kabinet načelnika74.599 KM
                            • 613300 - Općinsko vijeće1.675 KM
                            • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.429 KM
                             • 613400 - Kabinet načelnika12.969 KM
                              • 613400 - Općinsko vijeće461 KM
                              • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.928 KM
                               • 613500 - Kabinet načelnika8.220 KM
                                • 613500 - Općinsko vijeće708 KM
                                • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.958 KM
                                 • 613700 - Kabinet načelnika8.958 KM
                                 • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.022 KM
                                  • 613800 - Kabinet načelnika7.022 KM
                                  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge100.821 KM
                                   • 613900 - Kabinet načelnika96.497 KM
                                    • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
                                     29.880 KM
                                    • 613900 - Oizdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                     25.242 KM
                                    • 613900 - Kompjuterske usluge
                                     10.149 KM
                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                     5.839 KM
                                    • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                     5.758 KM
                                    • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
                                     5.170 KM
                                    • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu
                                     4.973 KM
                                    • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
                                     3.840 KM
                                    • 613900 - Usluge medija
                                     2.925 KM
                                    • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
                                     2.233 KM
                                    • 613900 - Ostale medicinske i laboratorijske usluge
                                     2.217 KM
                                    • 613900 - Usluge štampanja
                                     1.350 KM
                                    • 613900 - Advokatske usluge
                                     968 KM
                                    • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
                                     420 KM
                                   • 613900 - Općinsko vijeće3.570 KM
                                    • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dažbine
                                     1.800 KM
                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                     943 KM
                                    • 613900 - Usluge štampanja
                                     827 KM
                                   • 613900 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu104 KM
                                    • 613900 - Služba za poduzetništvo i finansije650 KM

                                   TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 594.207 KMXZatvori:

                                   • 614000 - Tekući grantovi
                                    475.604 KM
                                    • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade169.659 KM
                                     • 614100 - Kabinet načelnika17.491 KM
                                      • 614100 - Grantovi općinama (sufinansiranje pravobranilaca)
                                       17.491 KM
                                     • 614100 - Općinsko vijeće13.000 KM
                                      • 614100 - Općinska izborna komisija
                                       13.000 KM
                                     • 614100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu139.169 KM
                                      • 614100 - Javna rasvjeta
                                       111.069 KM
                                      • 614100 - Klokotnica
                                       4.800 KM
                                      • 614100 - Brijesnica velika
                                       4.800 KM
                                      • 614100 - Brijesnica mala
                                       4.800 KM
                                      • 614100 - Lukavica rijeka
                                       4.800 KM
                                      • 614100 - Stanić rijeka
                                       4.800 KM
                                      • 614100 - Transfer za kulturu
                                       4.100 KM
                                    • 614200 - Grantovi pojedincima49.364 KM
                                     • 614200 - Kabinet načelnika24.864 KM
                                      • 614200 - Izdaci za vojne invalide i borce i porodice poginulih boraca
                                       12.100 KM
                                      • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
                                       5.730 KM
                                      • 614200 - Budžetska rezerva
                                       3.694 KM
                                      • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                       3.190 KM
                                      • 614200 - Isplata stipendija
                                       150 KM
                                     • 614200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu24.500 KM
                                      • 614200 - Stipendije
                                       19.200 KM
                                      • 614200 - Sponzorstvo - ostala davanja
                                       5.100 KM
                                      • 614200 - Nagrade učenicima
                                       200 KM
                                    • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama80.008 KM
                                     • 614300 - Kabinet načelnika1.100 KM
                                      • 614300 - Budžetska rezerva
                                       1.100 KM
                                     • 614300 - Općinsko vijeće15.142 KM
                                      • 614300 - Stranka SDA
                                       3.616 KM
                                      • 614300 - Stranka ASDA
                                       2.712 KM
                                      • 614300 - Stranka GDS
                                       2.712 KM
                                      • 614300 - Stanka za BIH
                                       1.808 KM
                                      • 614300 - Stranka SDP
                                       1.582 KM
                                      • 614300 - Naša stranka
                                       904 KM
                                      • 614300 - Stanka LDS
                                       904 KM
                                      • 614300 - Stranka BPS
                                       904 KM
                                     • 614300 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu63.766 KM
                                      • 614300 - Sportski savez
                                       37.600 KM
                                      • 614300 - ORVI
                                       4.000 KM
                                      • 614300 - ODB
                                       4.000 KM
                                      • 614300 - PŠIPB
                                       4.000 KM
                                      • 614300 - Islamska zajednica
                                       2.880 KM
                                      • 614300 - Ostale neprofitne organizacije
                                       2.592 KM
                                      • 614300 - UGDNRP
                                       2.160 KM
                                      • 614300 - BZK Preporod
                                       1.840 KM
                                      • 614300 - Patriotska liga Doboj Istok
                                       1.720 KM
                                      • 614300 - Udruženje poljoprivrednika "Dolina rijeke Spreče"
                                       1.530 KM
                                      • 614300 - Crveni križ
                                       1.050 KM
                                      • 614300 - Učesnici NORa
                                       394 KM
                                    • 614400 - Subvencije javnim preduzećima169.024 KM
                                     • 614400 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu144.996 KM
                                      • 614400 - Centar za socijalni rad
                                       93.000 KM
                                      • 614400 - Dječije obdanište
                                       51.996 KM
                                     • 614400 - Služba za poduzetništvo i finansije24.028 KM
                                      • 614400 - Odvoz smeća
                                       18.428 KM
                                      • 614400 - Vetrinarska stanica
                                       5.600 KM
                                    • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo7.548 KM
                                     • 614800 - Kabinet načelnika7.548 KM
                                      • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
                                       7.548 KM
                                   • 615000 - Kapitalni grantovi
                                    118.604 KM
                                    • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade118.604 KM
                                     • 615100 - Kabinet načelnika118.604 KM
                                      • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                       118.604 KM

                                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 93.901 KMXZatvori:

                                   • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                    93.901 KM
                                    • 821300 - Nabavka opreme47.233 KM
                                     • 821300 - Kabinet načelnika47.233 KM
                                     • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava46.669 KM
                                      • 821500 - Kabinet načelnika46.669 KM

                                     FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

                                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

                                     OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

                                     OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

                                     LIČNA PRIMANJA 2012. 1.029.894 KMXZatvori:

                                     • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                      954.679 KM
                                      • 611100 - Bruto plaće718.653 KM
                                       • 611100 - Kabinet načelnika102.702 KM
                                        • 611100 - Općinska služba civilna zaštita68.810 KM
                                         • 611100 - Općinsko vijeće30.178 KM
                                          • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu264.876 KM
                                           • 611100 - Služba za poduzetništvo i finansije151.587 KM
                                            • 611100 - Služba za prostorno uređenje i katastar100.500 KM
                                            • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 236.026 KM
                                             • 611200 - Kabinet načelnika8.285 KM
                                              • 611200 - Općinska služba civilna zaštita9.412 KM
                                               • 611200 - Općinsko vijeće137.501 KM
                                                • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu45.565 KM
                                                 • 611200 - Služba za poduzetništvo i finansije19.370 KM
                                                  • 611200 - Služba za prostorno uređenje i katastar15.893 KM
                                                 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                  75.215 KM
                                                  • 612100 - Doprinosi poslodavca75.215 KM
                                                   • 612100 - Kabinet načelnika10.995 KM
                                                    • 612100 - Općinska služba civilna zaštita7.617 KM
                                                     • 612100 - Općinsko vijeće3.169 KM
                                                      • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu27.357 KM
                                                       • 612100 - Služba za poduzetništvo i finansije15.917 KM
                                                        • 612100 - Služba za prostorno uređenje i katastar10.161 KM

                                                       MATERIJAL I USLUGE 2012. 353.883 KMXZatvori:

                                                       • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                        353.883 KM
                                                        • 613100 - Putni troškovi7.369 KM
                                                         • 613100 - Kabinet načelnika3.218 KM
                                                          • 613100 - Općinska služba civilna zaštita1.648 KM
                                                           • 613100 - Općinsko vijeće397 KM
                                                            • 613100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu820 KM
                                                             • 613100 - Služba za poduzetništvo i finansije431 KM
                                                              • 613100 - Služba za prostorno uređenje i katastar856 KM
                                                              • 613200 - Izdaci za energiju27.761 KM
                                                               • 613200 - Kabinet načelnika27.761 KM
                                                               • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge111.975 KM
                                                                • 613300 - Kabinet načelnika110.733 KM
                                                                 • 613300 - Općinsko vijeće1.241 KM
                                                                 • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara27.286 KM
                                                                  • 613400 - Kabinet načelnika26.772 KM
                                                                   • 613400 - Općinsko vijeće513 KM
                                                                   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.997 KM
                                                                    • 613500 - Kabinet načelnika10.568 KM
                                                                     • 613500 - Općinsko vijeće1.429 KM
                                                                     • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje33.870 KM
                                                                      • 613700 - Kabinet načelnika33.870 KM
                                                                      • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.718 KM
                                                                       • 613800 - Kabinet načelnika6.718 KM
                                                                       • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge126.908 KM
                                                                        • 613900 - Kabinet načelnika121.166 KM
                                                                         • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                                                          26.082 KM
                                                                         • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
                                                                          16.230 KM
                                                                         • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dažbine
                                                                          11.869 KM
                                                                         • 613900 - Troškovi spora
                                                                          11.852 KM
                                                                         • 613900 - Kompjuterske usluge
                                                                          11.231 KM
                                                                         • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                          9.495 KM
                                                                         • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
                                                                          7.412 KM
                                                                         • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                                                          6.114 KM
                                                                         • 613900 - Usluge medija
                                                                          5.970 KM
                                                                         • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
                                                                          4.354 KM
                                                                         • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu
                                                                          2.994 KM
                                                                         • 613900 - Advokatske usluge
                                                                          2.909 KM
                                                                         • 613900 - Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova - budžetska rezerva
                                                                          2.200 KM
                                                                         • 613900 - stale medicinske i laboratorijske usluge
                                                                          1.311 KM
                                                                         • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
                                                                          623 KM
                                                                         • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu privremenih i povremenih poslova - budžetska rezerva
                                                                          521 KM
                                                                        • 613900 - Općinsko vijeće3.352 KM
                                                                         • 613900 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu400 KM
                                                                          • 613900 - Služba za poduzetništvo i finansije990 KM

                                                                         TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 831.876 KMXZatvori:

                                                                         • 614000 - Tekući grantovi
                                                                          500.000 KM
                                                                          • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade181.518 KM
                                                                           • 614100 - Kabinet načelnika13.431 KM
                                                                            • 614100 - Grantovi općinama (sufinansiranje pravobranilaca)
                                                                             10.931 KM
                                                                            • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
                                                                             2.500 KM
                                                                           • 614100 - Općinsko vijeće30.000 KM
                                                                            • 614100 - Općinska izborna komisija
                                                                             30.000 KM
                                                                           • 614100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu138.086 KM
                                                                            • 614100 - Javna rasvjeta
                                                                             106.886 KM
                                                                            • 614100 - Lukavica rijeka
                                                                             14.200 KM
                                                                            • 614100 - Klokotnica
                                                                             3.600 KM
                                                                            • 614100 - Brijesnica velika
                                                                             3.600 KM
                                                                            • 614100 - Brijesnica mala
                                                                             3.600 KM
                                                                            • 614100 - Stanić rijeka
                                                                             3.600 KM
                                                                            • 614100 - Transfer za kulturu
                                                                             2.600 KM
                                                                          • 614200 - Grantovi pojedincima30.169 KM
                                                                           • 614200 - Kabinet načelnika9.810 KM
                                                                            • 614200 - Grantovi pojedincima
                                                                             4.030 KM
                                                                            • 614200 - Izdaci za vojne invalide i borce i porodice poginulih boraca
                                                                             3.200 KM
                                                                            • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                                             1.320 KM
                                                                            • 614200 - Grantovi pojedincima
                                                                             1.160 KM
                                                                            • 614200 - Isplata stipendija
                                                                             100 KM
                                                                           • 614200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu20.359 KM
                                                                            • 614200 - Stipendije
                                                                             12.800 KM
                                                                            • 614200 - Sponzorstvo
                                                                             7.200 KM
                                                                            • 614200 - Nagrade učenicima
                                                                             359 KM
                                                                          • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama96.858 KM
                                                                           • 614300 - Kabinet načelnika2.940 KM
                                                                            • 614300 - Grantovi udruženjima građana
                                                                             2.940 KM
                                                                           • 614300 - Općinsko vijeće11.978 KM
                                                                            • 614300 - Stranka SDA
                                                                             3.164 KM
                                                                            • 614300 - Stranka ASDA
                                                                             2.034 KM
                                                                            • 614300 - Stranka GDS
                                                                             2.034 KM
                                                                            • 614300 - Stranka SDP
                                                                             1.356 KM
                                                                            • 614300 - Stanka za BIH
                                                                             1.356 KM
                                                                            • 614300 - Naša stranka
                                                                             678 KM
                                                                            • 614300 - Stanka LDS
                                                                             678 KM
                                                                            • 614300 - Stranka BPS
                                                                             678 KM
                                                                           • 614300 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu81.940 KM
                                                                            • 614300 - Sportski savez
                                                                             37.700 KM
                                                                            • 614300 - Ostale neprofitne organizacije
                                                                             20.798 KM
                                                                            • 614300 - Islamska zajednica
                                                                             4.910 KM
                                                                            • 614300 - ORVI
                                                                             4.000 KM
                                                                            • 614300 - ODB
                                                                             4.000 KM
                                                                            • 614300 - PŠIPB
                                                                             4.000 KM
                                                                            • 614300 - UGDNRP
                                                                             2.160 KM
                                                                            • 614300 - Patriotska liga Doboj Istok
                                                                             1.290 KM
                                                                            • 614300 - BZK Preporod
                                                                             1.104 KM
                                                                            • 614300 - U.poljoprivrednika "Dolina rijeke Spreče"
                                                                             810 KM
                                                                            • 614300 - Crveni križ
                                                                             750 KM
                                                                            • 614300 - Učesnici NORa
                                                                             418 KM
                                                                          • 614400 - Subvencije javnim preduzećima171.865 KM
                                                                           • 614400 - Kabinet načelnika300 KM
                                                                            • 614400 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu150.000 KM
                                                                             • 614400 - Centar za socijalni rad
                                                                              98.000 KM
                                                                             • 614400 - Dječije obdanište
                                                                              52.000 KM
                                                                            • 614400 - Služba za poduzetništvo i finansije21.565 KM
                                                                             • 614400 - Odvoz smeća
                                                                              19.165 KM
                                                                             • 614400 - Vetrinarska stanica
                                                                              2.400 KM
                                                                           • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo19.591 KM
                                                                            • 614800 - Kabinet načelnika19.591 KM
                                                                             • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
                                                                              19.591 KM
                                                                          • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                           331.876 KM
                                                                           • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade331.876 KM
                                                                            • 615100 - Kabinet načelnika331.876 KM
                                                                             • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                                              331.876 KM

                                                                          NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 37.336 KMXZatvori:

                                                                          • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                           37.336 KM
                                                                           • 821300 - Nabavka opreme9.636 KM
                                                                            • 821300 - Kabinet načelnika9.636 KM
                                                                            • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava27.700 KM
                                                                             • 821500 - Kabinet načelnika27.700 KM
                                                                              • 821500 - Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja
                                                                               27.700 KM

                                                                           FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                                                                           RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

                                                                           OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

                                                                           OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                                                                           LIČNA PRIMANJA 2013. 913.657 KMXZatvori:

                                                                           • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                            834.720 KM
                                                                            • 611100 - Bruto plaće754.221 KM
                                                                             • 611100 - Kabinet načelnika142.450 KM
                                                                              • 611100 - Općinska služba civilna zaštita65.074 KM
                                                                               • 611100 - Općinsko vijeće30.366 KM
                                                                                • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu260.835 KM
                                                                                 • 611100 - Služba za poduzetništvo i finansije152.411 KM
                                                                                  • 611100 - Služba za prostorno uređenje i katastar103.085 KM
                                                                                  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 80.499 KM
                                                                                   • 611200 - Kabinet načelnika5.174 KM
                                                                                    • 611200 - Općinska služba civilna zaštita5.076 KM
                                                                                     • 611200 - Općinsko vijeće1.820 KM
                                                                                      • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu35.672 KM
                                                                                       • 611200 - Služba za poduzetništvo i finansije17.105 KM
                                                                                        • 611200 - Služba za prostorno uređenje i katastar15.653 KM
                                                                                       • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                                        78.937 KM
                                                                                        • 612100 - Doprinosi poslodavca78.937 KM
                                                                                         • 612100 - Kabinet načelnika14.701 KM
                                                                                          • 612100 - Općinska služba civilna zaštita6.833 KM
                                                                                           • 612100 - Općinsko vijeće3.188 KM
                                                                                            • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu27.388 KM
                                                                                             • 612100 - Služba za poduzetništvo i finansije16.003 KM
                                                                                              • 612100 - Služba za prostorno uređenje i katastar10.824 KM

                                                                                             MATERIJAL I USLUGE 2013. 362.935 KMXZatvori:

                                                                                             • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                                              362.935 KM
                                                                                              • 613100 - Putni troškovi2.778 KM
                                                                                               • 613100 - Kabinet načelnika2.331 KM
                                                                                                • 613100 - Općinsko vijeće61 KM
                                                                                                 • 613100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu150 KM
                                                                                                  • 613100 - Služba za poduzetništvo i finansije176 KM
                                                                                                   • 613100 - Služba za prostorno uređenje i katastar61 KM
                                                                                                   • 613200 - Izdaci za energiju28.221 KM
                                                                                                    • 613200 - Kabinet načelnika28.221 KM
                                                                                                    • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge71.929 KM
                                                                                                     • 613300 - Kabinet načelnika71.387 KM
                                                                                                      • 613300 - Općinsko vijeće542 KM
                                                                                                      • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.451 KM
                                                                                                       • 613400 - Kabinet načelnika14.451 KM
                                                                                                       • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.631 KM
                                                                                                        • 613500 - Kabinet načelnika9.486 KM
                                                                                                         • 613500 - Općinska služba civilna zaštita30 KM
                                                                                                          • 613500 - Općinsko vijeće115 KM
                                                                                                          • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.068 KM
                                                                                                           • 613700 - Kabinet načelnika16.068 KM
                                                                                                           • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.675 KM
                                                                                                            • 613800 - Kabinet načelnika8.675 KM
                                                                                                            • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge211.181 KM
                                                                                                             • 613900 - Kabinet načelnika87.220 KM
                                                                                                              • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dažbine
                                                                                                               22.644 KM
                                                                                                              • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                                                                                               16.867 KM
                                                                                                              • 613900 - Kompjuterske usluge
                                                                                                               13.754 KM
                                                                                                              • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
                                                                                                               10.000 KM
                                                                                                              • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                               5.676 KM
                                                                                                              • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                                                                                               4.601 KM
                                                                                                              • 613900 - Usluge medija
                                                                                                               4.212 KM
                                                                                                              • 613900 - Advokatske usluge
                                                                                                               2.858 KM
                                                                                                              • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
                                                                                                               2.446 KM
                                                                                                              • 613900 - Ostale medicinske i laboratorijske usluge
                                                                                                               2.263 KM
                                                                                                              • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
                                                                                                               1.488 KM
                                                                                                              • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
                                                                                                               410 KM
                                                                                                             • 613900 - Općinsko vijeće123.191 KM
                                                                                                              • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
                                                                                                               97.329 KM
                                                                                                              • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
                                                                                                               23.082 KM
                                                                                                              • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
                                                                                                               1.900 KM
                                                                                                              • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                               880 KM
                                                                                                             • 613900 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu500 KM
                                                                                                              • 613900 - Služba za poduzetništvo i finansije270 KM

                                                                                                             TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.081.937 KMXZatvori:

                                                                                                             • 614000 - Tekući grantovi
                                                                                                              426.055 KM
                                                                                                              • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade128.851 KM
                                                                                                               • 614100 - Kabinet načelnika3.610 KM
                                                                                                                • 614100 - Grantovi općinama (sufinansiranje pravobranilaca)
                                                                                                                 3.310 KM
                                                                                                                • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
                                                                                                                 300 KM
                                                                                                               • 614100 - Općinsko vijeće7.240 KM
                                                                                                                • 614100 - Općinska izborna komisija
                                                                                                                 7.240 KM
                                                                                                               • 614100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu118.001 KM
                                                                                                                • 614100 - Javna rasvjeta
                                                                                                                 87.811 KM
                                                                                                                • 614100 - Brijesnica mala
                                                                                                                 6.313 KM
                                                                                                                • 614100 - Klokotnica
                                                                                                                 6.056 KM
                                                                                                                • 614100 - Stanić rijeka
                                                                                                                 5.257 KM
                                                                                                                • 614100 - Brijesnica velika
                                                                                                                 4.257 KM
                                                                                                                • 614100 - Lukavica rijeka
                                                                                                                 4.257 KM
                                                                                                                • 614100 - Transfer za kulturu
                                                                                                                 4.050 KM
                                                                                                              • 614200 - Grantovi pojedincima26.415 KM
                                                                                                               • 614200 - Kabinet načelnika12.185 KM
                                                                                                                • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
                                                                                                                 4.825 KM
                                                                                                                • 614200 - Izdaci za vojne invalide i borce i porodice poginulih boraca
                                                                                                                 4.350 KM
                                                                                                                • 614200 - Grantovi pojedincima
                                                                                                                 2.760 KM
                                                                                                                • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                                                                                 250 KM
                                                                                                               • 614200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu14.230 KM
                                                                                                                • 614200 - Stipendije
                                                                                                                 10.000 KM
                                                                                                                • 614200 - Sponzorstvo
                                                                                                                 3.630 KM
                                                                                                                • 614200 - Nagrade učenicima
                                                                                                                 600 KM
                                                                                                              • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama75.690 KM
                                                                                                               • 614300 - Kabinet načelnika2.300 KM
                                                                                                                • 614300 - Grantovi udruženjima građana
                                                                                                                 2.300 KM
                                                                                                               • 614300 - Općinsko vijeće12.794 KM
                                                                                                                • 614300 - Stranka SDA
                                                                                                                 4.520 KM
                                                                                                                • 614300 - Stranka SDP
                                                                                                                 2.258 KM
                                                                                                                • 614300 - Stranka GDS
                                                                                                                 1.504 KM
                                                                                                                • 614300 - Stranka SBB
                                                                                                                 1.504 KM
                                                                                                                • 614300 - Stanka za BIH
                                                                                                                 752 KM
                                                                                                                • 614300 - Naša stranka
                                                                                                                 752 KM
                                                                                                                • 614300 - Stanka LDS
                                                                                                                 752 KM
                                                                                                                • 614300 - Stranka BPS
                                                                                                                 752 KM
                                                                                                               • 614300 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu60.596 KM
                                                                                                                • 614300 - Sportski savez
                                                                                                                 34.200 KM
                                                                                                                • 614300 - Ostale neprofitne organizacije
                                                                                                                 8.256 KM
                                                                                                                • 614300 - ORVI
                                                                                                                 3.200 KM
                                                                                                                • 614300 - ODB
                                                                                                                 3.200 KM
                                                                                                                • 614300 - PŠIPB
                                                                                                                 3.200 KM
                                                                                                                • 614300 - Islamska zajednica
                                                                                                                 2.600 KM
                                                                                                                • 614300 - UGDNRP
                                                                                                                 1.760 KM
                                                                                                                • 614300 - BZK Preporod
                                                                                                                 1.350 KM
                                                                                                                • 614300 - SRD Spreča
                                                                                                                 1.000 KM
                                                                                                                • 614300 - Crveni križ
                                                                                                                 950 KM
                                                                                                                • 614300 - U.poljoprivrednika "Dolina rijeke Spreče"
                                                                                                                 880 KM
                                                                                                              • 614400 - Subvencije javnim preduzećima188.244 KM
                                                                                                               • 614400 - Kabinet načelnika2.600 KM
                                                                                                                • 614400 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu149.988 KM
                                                                                                                 • 614400 - Centar za socijalni rad
                                                                                                                  97.992 KM
                                                                                                                 • 614400 - Dječije obdanište
                                                                                                                  51.996 KM
                                                                                                                • 614400 - Služba za poduzetništvo i finansije35.656 KM
                                                                                                                 • 614400 - Odvoz smeća
                                                                                                                  32.456 KM
                                                                                                                 • 614400 - Vetrinarska stanica
                                                                                                                  3.200 KM
                                                                                                               • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.855 KM
                                                                                                                • 614800 - Kabinet načelnika6.855 KM
                                                                                                                 • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
                                                                                                                  6.855 KM
                                                                                                              • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                                                               655.881 KM
                                                                                                               • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade655.881 KM
                                                                                                                • 615100 - Kabinet načelnika655.881 KM
                                                                                                                 • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                                                                                  655.881 KM

                                                                                                              NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 8.790 KMXZatvori:

                                                                                                              • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                                                               8.790 KM
                                                                                                               • 821300 - Nabavka opreme4.055 KM
                                                                                                                • 821300 - Kabinet načelnika4.055 KM
                                                                                                                • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.735 KM
                                                                                                                 • 821500 - Kabinet načelnika4.735 KM
                                                                                                                  • 821500 - Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja
                                                                                                                   4.735 KM

                                                                                                               FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                                                                                                               RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

                                                                                                               OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

                                                                                                               OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                                                                                               LIČNA PRIMANJA 2014. 796.056 KMXZatvori:

                                                                                                               • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                                                                726.712 KM
                                                                                                                • 611100 - Bruto plaće662.860 KM
                                                                                                                 • 611100 - Kabinet načelnika96.874 KM
                                                                                                                  • 611100 - Općinska služba civilna zaštita57.700 KM
                                                                                                                   • 611100 - Općinsko vijeće25.001 KM
                                                                                                                    • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu232.494 KM
                                                                                                                     • 611100 - Služba za poduzetništvo i finansije139.681 KM
                                                                                                                      • 611100 - Služba za prostorno uređenje i katastar111.110 KM
                                                                                                                      • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 63.852 KM
                                                                                                                       • 611200 - Kabinet načelnika4.178 KM
                                                                                                                        • 611200 - Općinska služba civilna zaštita5.342 KM
                                                                                                                         • 611200 - Općinsko vijeće1.644 KM
                                                                                                                          • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu25.920 KM
                                                                                                                           • 611200 - Služba za poduzetništvo i finansije12.425 KM
                                                                                                                            • 611200 - Služba za prostorno uređenje i katastar14.343 KM
                                                                                                                           • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                                                                            69.344 KM
                                                                                                                            • 612100 - Doprinosi poslodavca69.344 KM
                                                                                                                             • 612100 - Kabinet načelnika9.916 KM
                                                                                                                              • 612100 - Općinska služba civilna zaštita6.058 KM
                                                                                                                               • 612100 - Općinsko vijeće2.625 KM
                                                                                                                                • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu24.412 KM
                                                                                                                                 • 612100 - Služba za poduzetništvo i finansije14.666 KM
                                                                                                                                  • 612100 - Služba za prostorno uređenje i katastar11.667 KM

                                                                                                                                 MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.023.239 KMXZatvori:

                                                                                                                                 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                                                                                  1.023.239 KM
                                                                                                                                  • 613100 - Putni troškovi2.094 KM
                                                                                                                                   • 613100 - Kabinet načelnika1.889 KM
                                                                                                                                    • 613100 - Općinsko vijeće193 KM
                                                                                                                                     • 613100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu12 KM
                                                                                                                                     • 613200 - Izdaci za energiju25.608 KM
                                                                                                                                      • 613200 - Kabinet načelnika25.608 KM
                                                                                                                                      • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge55.425 KM
                                                                                                                                       • 613300 - Kabinet načelnika55.273 KM
                                                                                                                                        • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                                                                                                                         28.638 KM
                                                                                                                                        • 613300 - Zimsko održavanje puteva
                                                                                                                                         26.635 KM
                                                                                                                                       • 613300 - Općinsko vijeće152 KM
                                                                                                                                       • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.590 KM
                                                                                                                                        • 613400 - Kabinet načelnika15.590 KM
                                                                                                                                        • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.670 KM
                                                                                                                                         • 613500 - Kabinet načelnika7.670 KM
                                                                                                                                         • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.759 KM
                                                                                                                                          • 613700 - Kabinet načelnika19.609 KM
                                                                                                                                           • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
                                                                                                                                            7.759 KM
                                                                                                                                           • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete
                                                                                                                                            6.400 KM
                                                                                                                                           • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje cesta , mostova
                                                                                                                                            5.450 KM
                                                                                                                                          • 613700 - Općinsko vijeće150 KM
                                                                                                                                          • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.807 KM
                                                                                                                                           • 613800 - Kabinet načelnika6.807 KM
                                                                                                                                           • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge890.285 KM
                                                                                                                                            • 613900 - Kabinet načelnika147.273 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Izdaci za dr. samostalne djelatnosti
                                                                                                                                              52.758 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dažbine
                                                                                                                                              46.693 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Za uređenje šehidskog mezarja
                                                                                                                                              15.195 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                                                              6.965 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Kompjuterske usluge
                                                                                                                                              6.813 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Izdaci za dr. samostalne djeltanosti
                                                                                                                                              5.770 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
                                                                                                                                              3.607 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
                                                                                                                                              3.284 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Usluge medija
                                                                                                                                              3.159 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Ostale medicinske i laboratorijske usluge
                                                                                                                                              1.831 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
                                                                                                                                              690 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Troškovi spora
                                                                                                                                              280 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Izdaci stručnog obr.
                                                                                                                                              230 KM
                                                                                                                                            • 613900 - Općinska služba civilna zaštita666.261 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Primarna zaštita od požara
                                                                                                                                              666.261 KM
                                                                                                                                            • 613900 - Općinsko vijeće76.669 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
                                                                                                                                              59.954 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Izdaci za poreze druge samostalne djelatnosti
                                                                                                                                              14.229 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
                                                                                                                                              1.800 KM
                                                                                                                                             • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                                                              686 KM
                                                                                                                                            • 613900 - Služba za poduzetništvo i finansije82 KM

                                                                                                                                           TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.104.890 KMXZatvori:

                                                                                                                                           • 614000 - Tekući grantovi
                                                                                                                                            466.558 KM
                                                                                                                                            • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade134.739 KM
                                                                                                                                             • 614100 - Kabinet načelnika13.648 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Grantovi općinama (sufinansiranje pravobranilaca)
                                                                                                                                               13.048 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Tekući transferi za kulturu
                                                                                                                                               600 KM
                                                                                                                                             • 614100 - Općinsko vijeće17.000 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Općinska izborna komisija
                                                                                                                                               17.000 KM
                                                                                                                                             • 614100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu104.091 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Javna rasvjeta
                                                                                                                                               74.891 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Transfer za kulturu
                                                                                                                                               7.200 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Klokotnica
                                                                                                                                               5.200 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Lukavica rijeka
                                                                                                                                               4.200 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Stanić rijeka
                                                                                                                                               4.200 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Brijesnica velika
                                                                                                                                               4.200 KM
                                                                                                                                              • 614100 - Brijesnica mala
                                                                                                                                               4.200 KM
                                                                                                                                            • 614200 - Grantovi pojedincima52.090 KM
                                                                                                                                             • 614200 - Kabinet načelnika24.890 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Rekonstrukcija raskrsnice
                                                                                                                                               13.080 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Izdaci za vojne invalide i borce i porodice poginulih boraca
                                                                                                                                               5.800 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
                                                                                                                                               2.280 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Isplata stipendija
                                                                                                                                               2.000 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Benificije za soc. zaštitu
                                                                                                                                               1.380 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                                                                                                               350 KM
                                                                                                                                             • 614200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu27.200 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Stipendije
                                                                                                                                               15.000 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Ostala davanja (sponzorstvo)
                                                                                                                                               11.250 KM
                                                                                                                                              • 614200 - Nagrade učenicima
                                                                                                                                               950 KM
                                                                                                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama85.765 KM
                                                                                                                                             • 614300 - Općinsko vijeće14.360 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Stranka SDA
                                                                                                                                               5.080 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Stranka SDP
                                                                                                                                               2.540 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Stranka GDS
                                                                                                                                               1.690 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Stranka SBB
                                                                                                                                               1.690 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Stanka za BIH
                                                                                                                                               840 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Naša stranka
                                                                                                                                               840 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Stanka LDS
                                                                                                                                               840 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Stranka BPS
                                                                                                                                               840 KM
                                                                                                                                             • 614300 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu71.405 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Sportski savez
                                                                                                                                               46.000 KM
                                                                                                                                              • 614300 - ORVI
                                                                                                                                               4.400 KM
                                                                                                                                              • 614300 - ODB
                                                                                                                                               4.000 KM
                                                                                                                                              • 614300 - PŠIPB
                                                                                                                                               4.000 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Islamska zajednica
                                                                                                                                               2.600 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Učesnici NORa
                                                                                                                                               2.538 KM
                                                                                                                                              • 614300 - UGDNRP
                                                                                                                                               2.200 KM
                                                                                                                                              • 614300 - BZK Preporod
                                                                                                                                               1.500 KM
                                                                                                                                              • 614300 - SRD Spreča - ribolovno društvo
                                                                                                                                               1.000 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Lovačko društvo "Fazanka"
                                                                                                                                               1.000 KM
                                                                                                                                              • 614300 - U.poljoprivrednika "Dolina rijeke Spreče"
                                                                                                                                               1.000 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Crveni križ
                                                                                                                                               810 KM
                                                                                                                                              • 614300 - Ostale neprofitne organizacije
                                                                                                                                               357 KM
                                                                                                                                            • 614400 - Subvencije javnim preduzećima187.596 KM
                                                                                                                                             • 614400 - Kabinet načelnika1.000 KM
                                                                                                                                              • 614400 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu149.988 KM
                                                                                                                                               • 614400 - Centar za socijalni rad
                                                                                                                                                97.992 KM
                                                                                                                                               • 614400 - Dječije obdanište
                                                                                                                                                51.996 KM
                                                                                                                                              • 614400 - Služba za poduzetništvo i finansije36.608 KM
                                                                                                                                               • 614400 - Odvoz smeća
                                                                                                                                                32.608 KM
                                                                                                                                               • 614400 - Vetrinarska stanica
                                                                                                                                                4.000 KM
                                                                                                                                             • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.369 KM
                                                                                                                                              • 614800 - Kabinet načelnika6.369 KM
                                                                                                                                               • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
                                                                                                                                                6.369 KM
                                                                                                                                            • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                                                                                             638.332 KM
                                                                                                                                             • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade638.332 KM
                                                                                                                                              • 615100 - Kabinet načelnika638.332 KM
                                                                                                                                               • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                                                                                                                638.332 KM

                                                                                                                                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 34.479 KMXZatvori:

                                                                                                                                            • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                                                                                             34.479 KM
                                                                                                                                             • 821300 - Nabavka opreme26.126 KM
                                                                                                                                              • 821300 - Kabinet načelnika26.126 KM
                                                                                                                                               • 821300 - Ostala uredska oprema
                                                                                                                                                19.161 KM
                                                                                                                                               • 821300 - Kompjuterska oprema
                                                                                                                                                6.965 KM
                                                                                                                                             • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava8.352 KM
                                                                                                                                              • 821500 - Kabinet načelnika8.352 KM
                                                                                                                                               • 821500 - Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja
                                                                                                                                                8.352 KM

                                                                                                                                            FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                            RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                            OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                            OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                            LIČNA PRIMANJA 2015. 854.151 KMXZatvori:

                                                                                                                                            • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                                                                                             780.173 KM
                                                                                                                                             • 611100 - Bruto plaće706.892 KM
                                                                                                                                              • 611100 - Kabinet načelnika112.182 KM
                                                                                                                                               • 611100 - Općinska služba civilna zaštita64.131 KM
                                                                                                                                                • 611100 - Općinsko vijeće20.994 KM
                                                                                                                                                 • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu213.659 KM
                                                                                                                                                  • 611100 - Služba za poduzetništvo i finansije154.723 KM
                                                                                                                                                   • 611100 - Služba za prostorno uređenje i katastar141.202 KM
                                                                                                                                                   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 73.281 KM
                                                                                                                                                    • 611200 - Kabinet načelnika6.311 KM
                                                                                                                                                     • 611200 - Općinska služba civilna zaštita6.896 KM
                                                                                                                                                      • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu30.598 KM
                                                                                                                                                       • 611200 - Služba za poduzetništvo i finansije14.061 KM
                                                                                                                                                        • 611200 - Služba za prostorno uređenje i katastar15.415 KM
                                                                                                                                                       • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                                                                                                        73.978 KM
                                                                                                                                                        • 612100 - Doprinosi poslodavca73.978 KM
                                                                                                                                                         • 612100 - Kabinet načelnika11.532 KM
                                                                                                                                                          • 612100 - Općinska služba civilna zaštita6.734 KM
                                                                                                                                                           • 612100 - Općinsko vijeće2.206 KM
                                                                                                                                                            • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu22.434 KM
                                                                                                                                                             • 612100 - Služba za poduzetništvo i finansije16.246 KM
                                                                                                                                                              • 612100 - Služba za prostorno uređenje i katastar14.826 KM

                                                                                                                                                             MATERIJAL I USLUGE 2015. 860.007 KMXZatvori:

                                                                                                                                                             • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                                                                                                              860.007 KM
                                                                                                                                                              • 613100 - Putni troškovi3.025 KM
                                                                                                                                                               • 613100 - Kabinet načelnika2.987 KM
                                                                                                                                                                • 613100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu38 KM
                                                                                                                                                                • 613200 - Izdaci za energiju29.349 KM
                                                                                                                                                                 • 613200 - Kabinet načelnika29.349 KM
                                                                                                                                                                 • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge51.305 KM
                                                                                                                                                                  • 613300 - Kabinet načelnika51.305 KM
                                                                                                                                                                   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                                                                                                                                                    27.905 KM
                                                                                                                                                                   • 613300 - Zimsko održavanje puteva
                                                                                                                                                                    23.400 KM
                                                                                                                                                                 • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.439 KM
                                                                                                                                                                  • 613400 - Kabinet načelnika13.439 KM
                                                                                                                                                                  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.120 KM
                                                                                                                                                                   • 613500 - Kabinet načelnika9.931 KM
                                                                                                                                                                    • 613500 - Općinsko vijeće189 KM
                                                                                                                                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje41.263 KM
                                                                                                                                                                     • 613700 - Kabinet načelnika41.263 KM
                                                                                                                                                                      • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje cesta , mostova
                                                                                                                                                                       23.686 KM
                                                                                                                                                                      • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete
                                                                                                                                                                       10.957 KM
                                                                                                                                                                      • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
                                                                                                                                                                       6.620 KM
                                                                                                                                                                    • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.859 KM
                                                                                                                                                                     • 613800 - Kabinet načelnika6.859 KM
                                                                                                                                                                     • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge704.647 KM
                                                                                                                                                                      • 613900 - Kabinet načelnika140.010 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dažbine
                                                                                                                                                                        56.134 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Troškovi spora
                                                                                                                                                                        27.442 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
                                                                                                                                                                        15.311 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                                                                                                                                                        14.631 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Kompjuterske usluge
                                                                                                                                                                        12.178 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                                                                                        4.752 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Usluge medija
                                                                                                                                                                        4.703 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
                                                                                                                                                                        1.863 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
                                                                                                                                                                        1.249 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
                                                                                                                                                                        768 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Ostale medicinske i laboratorijske usluge
                                                                                                                                                                        495 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Usluge štampanja
                                                                                                                                                                        485 KM
                                                                                                                                                                      • 613900 - Općinska služba civilna zaštita487.115 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - pr. zašt od požara
                                                                                                                                                                        487.115 KM
                                                                                                                                                                      • 613900 - Općinsko vijeće77.324 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
                                                                                                                                                                        73.403 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                                                                                        2.079 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
                                                                                                                                                                        1.842 KM
                                                                                                                                                                      • 613900 - Služba za poduzetništvo i finansije198 KM
                                                                                                                                                                       • 613900 - Ostale medicinske i laboratorijske usluge
                                                                                                                                                                        198 KM

                                                                                                                                                                    TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 596.952 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                    • 614000 - Tekući grantovi
                                                                                                                                                                     552.996 KM
                                                                                                                                                                     • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade183.478 KM
                                                                                                                                                                      • 614100 - Kabinet načelnika38.617 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Tekući transferi mjesnim zajednicama
                                                                                                                                                                        23.000 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Grantovi općinama (sufinansiranje pravobranilaca)
                                                                                                                                                                        15.617 KM
                                                                                                                                                                      • 614100 - Općinsko vijeće3.060 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Općinska izborna komisija
                                                                                                                                                                        3.060 KM
                                                                                                                                                                      • 614100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu141.801 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Javna rasvjeta
                                                                                                                                                                        124.501 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Transfer za kulturu
                                                                                                                                                                        3.700 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Klokotnica
                                                                                                                                                                        3.520 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Brijesnica velika
                                                                                                                                                                        2.520 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Brijesnica mala
                                                                                                                                                                        2.520 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Lukavica rijeka
                                                                                                                                                                        2.520 KM
                                                                                                                                                                       • 614100 - Stanić rijeka
                                                                                                                                                                        2.520 KM
                                                                                                                                                                     • 614200 - Grantovi pojedincima80.312 KM
                                                                                                                                                                      • 614200 - Kabinet načelnika62.632 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
                                                                                                                                                                        51.383 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Izdaci za vojne invalide i borce i porodice poginulih boraca
                                                                                                                                                                        8.749 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
                                                                                                                                                                        1.550 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Benificije za soc. zaštitu
                                                                                                                                                                        600 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                                                                                                                                        350 KM
                                                                                                                                                                      • 614200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu17.680 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Stipendije
                                                                                                                                                                        9.000 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Ostala davanja (sponzorstvo)
                                                                                                                                                                        7.000 KM
                                                                                                                                                                       • 614200 - Nagrade učenicima
                                                                                                                                                                        1.680 KM
                                                                                                                                                                     • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama56.047 KM
                                                                                                                                                                      • 614300 - Općinsko vijeće8.616 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Stranka SDA
                                                                                                                                                                        3.048 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Stranka SDP
                                                                                                                                                                        1.524 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Stranka GDS
                                                                                                                                                                        1.014 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Stranka SBB
                                                                                                                                                                        1.014 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Stanka za BIH
                                                                                                                                                                        504 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Naša stranka
                                                                                                                                                                        504 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Stanka LDS
                                                                                                                                                                        504 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Stranka BPS
                                                                                                                                                                        504 KM
                                                                                                                                                                      • 614300 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu47.431 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Sportski savez
                                                                                                                                                                        31.500 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Ostale neprofitne organizacije
                                                                                                                                                                        3.051 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - ORVI
                                                                                                                                                                        2.400 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - ODB
                                                                                                                                                                        2.400 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - PŠIPB
                                                                                                                                                                        2.400 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Islamska zajednica
                                                                                                                                                                        1.320 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - UGDNRP
                                                                                                                                                                        1.320 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - BZK Preporod
                                                                                                                                                                        900 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - U.poljoprivrednika "Dolina rijeke Spreče"
                                                                                                                                                                        600 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Crveni križ
                                                                                                                                                                        540 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - Lovačko društvo "Fazanka"
                                                                                                                                                                        500 KM
                                                                                                                                                                       • 614300 - SRD Spreča - ribolovno društvo
                                                                                                                                                                        500 KM
                                                                                                                                                                     • 614400 - Subvencije javnim preduzećima223.369 KM
                                                                                                                                                                      • 614400 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu170.000 KM
                                                                                                                                                                       • 614400 - Centar za socijalni rad
                                                                                                                                                                        108.000 KM
                                                                                                                                                                       • 614400 - Dječije obdanište
                                                                                                                                                                        62.000 KM
                                                                                                                                                                      • 614400 - Služba za poduzetništvo i finansije53.369 KM
                                                                                                                                                                       • 614400 - Odvoz smeća
                                                                                                                                                                        51.369 KM
                                                                                                                                                                       • 614400 - Vetrinarska stanica
                                                                                                                                                                        2.000 KM
                                                                                                                                                                     • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo9.790 KM
                                                                                                                                                                      • 614800 - Kabinet načelnika9.790 KM
                                                                                                                                                                       • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
                                                                                                                                                                        9.790 KM
                                                                                                                                                                    • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                                                                                                                     43.956 KM
                                                                                                                                                                     • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.966 KM
                                                                                                                                                                      • 615100 - Kabinet načelnika3.966 KM
                                                                                                                                                                       • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                                                                                                                                        3.966 KM
                                                                                                                                                                     • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama39.989 KM
                                                                                                                                                                      • 615300 - Kabinet načelnika39.989 KM
                                                                                                                                                                       • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama
                                                                                                                                                                        39.989 KM

                                                                                                                                                                    NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 40.567 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                    • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                                                                                                                     40.567 KM
                                                                                                                                                                     • 821300 - Nabavka opreme34.967 KM
                                                                                                                                                                      • 821300 - Kabinet načelnika34.967 KM
                                                                                                                                                                       • 821300 - Motorna vozila
                                                                                                                                                                        16.159 KM
                                                                                                                                                                       • 821300 - Ostala uredska oprema
                                                                                                                                                                        13.000 KM
                                                                                                                                                                       • 821300 - Kompjuterska oprema
                                                                                                                                                                        4.670 KM
                                                                                                                                                                       • 821300 - Namještaj
                                                                                                                                                                        1.139 KM
                                                                                                                                                                     • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava5.600 KM
                                                                                                                                                                      • 821500 - Kabinet načelnika5.600 KM
                                                                                                                                                                       • 821500 - Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja
                                                                                                                                                                        5.600 KM

                                                                                                                                                                    FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                    RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                    OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                    OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                    LIČNA PRIMANJA 2016. 793.606 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                    • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                                                                                                                     725.526 KM
                                                                                                                                                                     • 611100 - Bruto plaće651.580 KM
                                                                                                                                                                      • 611100 - Kabinet načelnika117.054 KM
                                                                                                                                                                       • 611100 - Općinska služba civilna zaštita73.188 KM
                                                                                                                                                                        • 611100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu182.761 KM
                                                                                                                                                                         • 611100 - Služba za poduzetništvo i finansije131.423 KM
                                                                                                                                                                          • 611100 - Služba za prostorno uređenje i katastar147.155 KM
                                                                                                                                                                          • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 73.946 KM
                                                                                                                                                                           • 611200 - Kabinet načelnika6.396 KM
                                                                                                                                                                            • 611200 - Općinska služba civilna zaštita6.723 KM
                                                                                                                                                                             • 611200 - Općinsko vijeće2.469 KM
                                                                                                                                                                              • 611200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu25.491 KM
                                                                                                                                                                               • 611200 - Služba za poduzetništvo i finansije17.574 KM
                                                                                                                                                                                • 611200 - Služba za prostorno uređenje i katastar15.293 KM
                                                                                                                                                                               • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                                                                                                                                68.080 KM
                                                                                                                                                                                • 612100 - Doprinosi poslodavca68.080 KM
                                                                                                                                                                                 • 612100 - Kabinet načelnika11.954 KM
                                                                                                                                                                                  • 612100 - Općinska služba civilna zaštita7.685 KM
                                                                                                                                                                                   • 612100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu19.190 KM
                                                                                                                                                                                    • 612100 - Služba za poduzetništvo i finansije13.799 KM
                                                                                                                                                                                     • 612100 - Služba za prostorno uređenje i katastar15.451 KM

                                                                                                                                                                                    MATERIJAL I USLUGE 2016. 382.622 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                                    • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                                                                                                                                     382.622 KM
                                                                                                                                                                                     • 613100 - Putni troškovi3.535 KM
                                                                                                                                                                                      • 613100 - Kabinet načelnika3.435 KM
                                                                                                                                                                                       • 613100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu50 KM
                                                                                                                                                                                        • 613100 - Služba za poduzetništvo i finansije50 KM
                                                                                                                                                                                        • 613200 - Izdaci za energiju25.044 KM
                                                                                                                                                                                         • 613200 - Kabinet načelnika25.044 KM
                                                                                                                                                                                         • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge57.669 KM
                                                                                                                                                                                          • 613300 - Kabinet načelnika57.669 KM
                                                                                                                                                                                           • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                                                                                                                                                                            30.384 KM
                                                                                                                                                                                           • 613300 - Zimsko održavanje puteva
                                                                                                                                                                                            27.285 KM
                                                                                                                                                                                         • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.817 KM
                                                                                                                                                                                          • 613400 - Kabinet načelnika14.817 KM
                                                                                                                                                                                          • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.981 KM
                                                                                                                                                                                           • 613500 - Kabinet načelnika8.981 KM
                                                                                                                                                                                           • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje44.616 KM
                                                                                                                                                                                            • 613700 - Kabinet načelnika44.616 KM
                                                                                                                                                                                             • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje cesta , mostova
                                                                                                                                                                                              28.103 KM
                                                                                                                                                                                             • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete
                                                                                                                                                                                              8.494 KM
                                                                                                                                                                                             • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
                                                                                                                                                                                              8.018 KM
                                                                                                                                                                                           • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.366 KM
                                                                                                                                                                                            • 613800 - Kabinet načelnika7.366 KM
                                                                                                                                                                                            • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge220.593 KM
                                                                                                                                                                                             • 613900 - Kabinet načelnika136.299 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dažbine
                                                                                                                                                                                               59.774 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Troškovi spora
                                                                                                                                                                                               26.200 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
                                                                                                                                                                                               15.740 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                                                                                                                                                                               8.439 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Kompjuterske usluge
                                                                                                                                                                                               6.813 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                                                                                                               5.641 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Za obilježavanje značajnih datuma
                                                                                                                                                                                               3.571 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
                                                                                                                                                                                               2.319 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
                                                                                                                                                                                               1.945 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Usluge medija
                                                                                                                                                                                               1.755 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Izdaci za poreze po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                                                                                                                                                                                               1.000 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Izdaci za poreze za ugovore o djelu
                                                                                                                                                                                               1.000 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge- rezerva
                                                                                                                                                                                               1.000 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Advokatske usluge
                                                                                                                                                                                               562 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
                                                                                                                                                                                               540 KM
                                                                                                                                                                                             • 613900 - Općinska služba civilna zaštita3.073 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - pr. zašt od požara
                                                                                                                                                                                               3.073 KM
                                                                                                                                                                                             • 613900 - Općinsko vijeće80.911 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
                                                                                                                                                                                               76.081 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                                                                                                                                               3.030 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
                                                                                                                                                                                               1.800 KM
                                                                                                                                                                                             • 613900 - Služba za poduzetništvo i finansije310 KM
                                                                                                                                                                                              • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
                                                                                                                                                                                               310 KM

                                                                                                                                                                                           TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 637.858 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                                           • 614000 - Tekući grantovi
                                                                                                                                                                                            637.858 KM
                                                                                                                                                                                            • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade161.554 KM
                                                                                                                                                                                             • 614100 - Kabinet načelnika18.740 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Grantovi općinama (sufinansiranje pravobranilaca)
                                                                                                                                                                                               13.740 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Tekući transfer institucijama od državnog značaja i ADS-u
                                                                                                                                                                                               5.000 KM
                                                                                                                                                                                             • 614100 - Općinsko vijeće28.016 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Općinska izborna komisija
                                                                                                                                                                                               28.016 KM
                                                                                                                                                                                             • 614100 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu114.798 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Javna rasvjeta
                                                                                                                                                                                               86.078 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Transfer za kulturu
                                                                                                                                                                                               6.700 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Klokotnica
                                                                                                                                                                                               6.660 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Lukavica rijeka
                                                                                                                                                                                               4.860 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Stanić rijeka
                                                                                                                                                                                               3.780 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Brijesnica velika
                                                                                                                                                                                               3.360 KM
                                                                                                                                                                                              • 614100 - Brijesnica mala
                                                                                                                                                                                               3.360 KM
                                                                                                                                                                                            • 614200 - Grantovi pojedincima135.032 KM
                                                                                                                                                                                             • 614200 - Kabinet načelnika109.382 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
                                                                                                                                                                                               86.334 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Izdaci za vojne invalide i borce i porodice poginulih boraca
                                                                                                                                                                                               10.740 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                                                                                                                                                               5.950 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
                                                                                                                                                                                               4.750 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Benificije za soc. zaštitu
                                                                                                                                                                                               1.608 KM
                                                                                                                                                                                             • 614200 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu25.650 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Stipendije
                                                                                                                                                                                               17.000 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Ostala davanja (sponzorstvo)
                                                                                                                                                                                               7.300 KM
                                                                                                                                                                                              • 614200 - Nagrade učenicima
                                                                                                                                                                                               1.350 KM
                                                                                                                                                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama79.539 KM
                                                                                                                                                                                             • 614300 - Kabinet načelnika1.000 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Grantovi udruženjima građana
                                                                                                                                                                                               500 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - budžettska rezerva
                                                                                                                                                                                               500 KM
                                                                                                                                                                                             • 614300 - Općinsko vijeće11.520 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Stranka SDA
                                                                                                                                                                                               4.064 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Stranka SDP
                                                                                                                                                                                               2.032 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Stranka GDS
                                                                                                                                                                                               1.352 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Stranka SBB
                                                                                                                                                                                               1.352 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Stanka za BIH
                                                                                                                                                                                               680 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Naša stranka
                                                                                                                                                                                               680 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Stanka LDS
                                                                                                                                                                                               680 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Stranka BPS
                                                                                                                                                                                               680 KM
                                                                                                                                                                                             • 614300 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu67.019 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Sportski savez
                                                                                                                                                                                               47.000 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - ORVI
                                                                                                                                                                                               3.600 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - ODB
                                                                                                                                                                                               3.600 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - PŠIPB
                                                                                                                                                                                               3.600 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - UGDNRP
                                                                                                                                                                                               1.980 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Ostale neprofitne organizacije
                                                                                                                                                                                               1.539 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - BZK Preporod
                                                                                                                                                                                               1.200 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Crveni križ
                                                                                                                                                                                               820 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - SRD Spreča - ribolovno društvo
                                                                                                                                                                                               800 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Lovačko društvo "Fazanka"
                                                                                                                                                                                               800 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - U.poljoprivrednika "Dolina rijeke Spreče"
                                                                                                                                                                                               800 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Udruženje žena
                                                                                                                                                                                               800 KM
                                                                                                                                                                                              • 614300 - Islamska zajednica
                                                                                                                                                                                               480 KM
                                                                                                                                                                                            • 614400 - Subvencije javnim preduzećima243.849 KM
                                                                                                                                                                                             • 614400 - Kabinet načelnika9.940 KM
                                                                                                                                                                                              • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
                                                                                                                                                                                               9.940 KM
                                                                                                                                                                                             • 614400 - Služba za društvene djelatnosti i biz i opću upravu178.000 KM
                                                                                                                                                                                              • 614400 - Centar za socijalni rad
                                                                                                                                                                                               111.004 KM
                                                                                                                                                                                              • 614400 - Dječije obdanište
                                                                                                                                                                                               66.996 KM
                                                                                                                                                                                             • 614400 - Služba za poduzetništvo i finansije55.909 KM
                                                                                                                                                                                              • 614400 - Odvoz smeća
                                                                                                                                                                                               52.709 KM
                                                                                                                                                                                              • 614400 - Vetrinarska stanica
                                                                                                                                                                                               3.200 KM
                                                                                                                                                                                            • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo17.884 KM
                                                                                                                                                                                             • 614800 - Kabinet načelnika17.884 KM
                                                                                                                                                                                              • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
                                                                                                                                                                                               17.884 KM

                                                                                                                                                                                           NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.034.237 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                                           • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                                                                                                                                            1.034.237 KM
                                                                                                                                                                                            • 821200 - Nabavka građevina294.192 KM
                                                                                                                                                                                             • 821200 - Kabinet načelnika294.192 KM
                                                                                                                                                                                              • 821200 - Putevi i mostovi
                                                                                                                                                                                               96.510 KM
                                                                                                                                                                                              • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije ( Bunar BM)
                                                                                                                                                                                               80.185 KM
                                                                                                                                                                                              • 821200 - Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde
                                                                                                                                                                                               61.851 KM
                                                                                                                                                                                              • 821200 - Nabavka zgrada - izgradnjaOŠ Lukavica Rijeka
                                                                                                                                                                                               55.646 KM
                                                                                                                                                                                            • 821300 - Nabavka opreme12.258 KM
                                                                                                                                                                                             • 821300 - Kabinet načelnika12.258 KM
                                                                                                                                                                                              • 821300 - Kompjuterska oprema
                                                                                                                                                                                               6.955 KM
                                                                                                                                                                                              • 821300 - Mehanička oprema
                                                                                                                                                                                               3.778 KM
                                                                                                                                                                                              • 821300 - Ostale uredske mašine
                                                                                                                                                                                               1.100 KM
                                                                                                                                                                                              • 821300 - Namještaj
                                                                                                                                                                                               425 KM
                                                                                                                                                                                            • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava37.895 KM
                                                                                                                                                                                             • 821500 - Kabinet načelnika37.895 KM
                                                                                                                                                                                              • 821500 - Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja
                                                                                                                                                                                               37.895 KM
                                                                                                                                                                                            • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje689.892 KM
                                                                                                                                                                                             • 821600 - Kabinet načelnika689.892 KM
                                                                                                                                                                                              • 821600 - Ostala investicijsko održavanje
                                                                                                                                                                                               689.892 KM

                                                                                                                                                                                           FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                                           RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                                           OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                                                           OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: