Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

5.412.258 KM

PORESKI PRIHODI

2.981.798 KM  (55,09%)

NEPORESKI PRIHODI

1.372.310 KM  (25,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

264.422 KM  ( 4,89%)

PRIMICI OD IMOVINE

793.728 KM  (14,67%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.425.224 KM

LIČNA PRIMANJA

1.741.495 KM  (32,10%)

MATERIJAL I USLUGE

1.008.682 KM  (18,59%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.367.295 KM  (25,20%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

213.804 KM  ( 3,94%)

OTPLATA DUGOVA

340.281 KM  ( 6,27%)

OSTALI RASHODI

42.185 KM  ( 0,78%)

PRIHODI:

5.021.619 KM

PORESKI PRIHODI

2.742.897 KM  (54,62%)

NEPORESKI PRIHODI

1.680.323 KM  (33,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

191.595 KM  ( 3,82%)

PRIMICI OD IMOVINE

406.803 KM  ( 8,10%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.700.323 KM

LIČNA PRIMANJA

1.963.108 KM  (34,44%)

MATERIJAL I USLUGE

1.509.595 KM  (26,48%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.205.390 KM  (21,15%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

180.578 KM  ( 3,17%)

OTPLATA DUGOVA

371.351 KM  ( 6,51%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.052.176 KM

PORESKI PRIHODI

2.576.582 KM  (42,57%)

NEPORESKI PRIHODI

1.138.697 KM  (18,81%)

TRANSFERI I DONACIJE

226.620 KM  ( 3,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

610.277 KM  (10,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.500.000 KM  (24,78%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.958.223 KM

LIČNA PRIMANJA

2.059.310 KM  (34,56%)

MATERIJAL I USLUGE

1.117.388 KM  (18,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.151.618 KM  (19,33%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

143.533 KM  ( 2,41%)

OTPLATA DUGOVA

1.155.816 KM  (19,40%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.222.537 KM

PORESKI PRIHODI

2.430.975 KM  (39,07%)

NEPORESKI PRIHODI

1.658.674 KM  (26,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.347.873 KM  (21,66%)

PRIMICI OD IMOVINE

285.015 KM  ( 4,58%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

500.000 KM  ( 8,04%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.132.912 KM

LIČNA PRIMANJA

2.051.734 KM  (28,76%)

MATERIJAL I USLUGE

1.462.411 KM  (20,50%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.779.792 KM  (24,95%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.334.657 KM  (18,71%)

FINANSIJSKA IMOVINA

5.000 KM  ( 0,07%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

249.279 KM  ( 3,49%)

OTPLATA DUGOVA

250.039 KM  ( 3,51%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.515.123 KM

PORESKI PRIHODI

2.946.346 KM  (39,21%)

NEPORESKI PRIHODI

3.547.796 KM  (47,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

329.169 KM  ( 4,38%)

PRIMICI OD IMOVINE

691.812 KM  ( 9,21%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.970.232 KM

LIČNA PRIMANJA

2.186.000 KM  (27,43%)

MATERIJAL I USLUGE

1.384.050 KM  (17,37%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.266.317 KM  (15,89%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.247.723 KM  (28,20%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

277.634 KM  ( 3,48%)

OTPLATA DUGOVA

608.508 KM  ( 7,63%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.981.798 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  808.722 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti808.722 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  196.933 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu116.955 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone3.521 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije76.457 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  7.894 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda7.116 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga778 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.966.072 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.966.072 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  2.177 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi2.177 KM
   • 719100 - Porez na dobitke od igara na sreću
    2.177 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.372.310 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  740.215 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente740.215 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    555.430 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine i ustupanje imovine
    184.785 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  547.980 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse63.875 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse120.908 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama337.307 KM
   • 722400 - Uređenje zemljišta
    337.307 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga25.890 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  25.438 KM
  • 723100 - Novčane kazne25.438 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  58.677 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi58.677 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 264.422 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  94.405 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje94.405 KM
   • 731200 - Fond za povratak BiH
    94.405 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  170.017 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave170.017 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 793.728 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  28.300 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu28.300 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  765.428 KM
  • 813100 - Primici za zemljište765.428 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 2.742.897 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  2.114 KM
  • 711300 - Porezi na prihode kapitalnih dobitaka2.114 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  797.313 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti797.313 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  192.261 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu106.369 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone23.167 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije62.726 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3.263 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.974 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga289 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.747.635 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.747.635 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  311 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi311 KM
   • 719100 - Porez na dobitke od igara na sreću
    311 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.680.323 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  772.193 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente772.193 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    663.069 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine i ustupanje imovine
    109.124 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  863.537 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse69.845 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse86.475 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama643.029 KM
   • 722400 - Uređenje zemljišta
    643.029 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga64.188 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  6.349 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.349 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  38.244 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi38.244 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 191.595 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  68.095 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje68.095 KM
   • 731200 - Prihodi po osnovu projekta 2
    68.095 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  123.500 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave123.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 406.803 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  48.700 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu48.700 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  358.103 KM
  • 813100 - Primici za zemljište358.103 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 2.576.582 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  863.432 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti863.432 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  302.906 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu300.507 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije2.399 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  4.038 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda3.760 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga278 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.404.758 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.404.758 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.448 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.448 KM
   • 719100 - Porez na dobitke od igara na sreću
    1.448 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.138.697 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  475.780 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava40.130 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente435.650 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    292.152 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine i ustupanje imovine
    121.022 KM
   • 721200 - Zakup parking prostora
    22.476 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  631.770 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse102.417 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse90.661 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama390.452 KM
   • 722400 - Uređenje građevinskog zemljišta
    301.832 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje voda
    40.824 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    21.422 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    20.174 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu poljoprivrednog zemljišta
    6.200 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga48.240 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  5.440 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.440 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  25.707 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi25.707 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 226.620 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  67.725 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje67.725 KM
   • 731200 - Prihodi po osnovu projekta 2
    67.725 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  158.895 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave158.895 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 610.277 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  153.888 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte93.055 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu60.833 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  456.131 KM
  • 813100 - Primici za zemljište456.131 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  258 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova258 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 1.500.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  1.500.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova1.500.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 2.430.975 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  690.755 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti690.755 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  257.444 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu247.789 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.367 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije8.288 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  614 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda67 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga547 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.481.657 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.481.657 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  505 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi505 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.658.674 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  748.605 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente748.605 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    652.595 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine i ustupanje imovine
    66.305 KM
   • 721200 - Zakup parking prostora
    29.706 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  796.887 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse113.462 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse86.664 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    51.541 KM
   • 722300 - Komunalna taksa za korištenje reklamnih panoa
    35.123 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama506.448 KM
   • 722400 - Uređenje građevinskog zemljišta
    382.601 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    57.504 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje voda
    44.506 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    11.523 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    10.314 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga90.313 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga
    54.421 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Kulturni centar
    33.692 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Centar za socijalni rad
    2.200 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  5.455 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.455 KM
   • 723100 - Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku
    5.455 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  107.727 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi107.727 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.347.873 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  788.511 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva229.077 KM
   • 731100 - Kapitalni grant po osnovu projekta SIDA
    229.077 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje559.434 KM
   • 731200 - Prihodi od drugih nivoa vlasti
    485.934 KM
   • 731200 - Prihodi po osnovu projekta 2
    73.500 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  559.362 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave559.362 KM
   • 781300 - Transferi za socijalno zbrinjavanje radnika RAOP
    410.000 KM
   • 781300 - Transfer iz oblasti socijalne zaštite
    142.022 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projektne aktivnosti
    4.500 KM
   • 781300 - Ostali transferi - Agencija za statistiku
    2.840 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 285.015 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  64.052 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte7.935 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu56.117 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  215.389 KM
  • 813100 - Primici za zemljište215.389 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  5.574 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova5.574 KM
   • 911400 - Primici od naplate datih zajmova drugim nivoima
    5.574 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 500.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  500.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova500.000 KM
   • 921200 - Primici od domaćeg zaduživanja
    500.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 2.946.346 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  758.572 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti758.572 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    758.572 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  311.972 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu309.289 KM
   • 714100 - Porezi na nepokretnosti
    309.289 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije2.683 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  240.022 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda219.557 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga8.542 KM
  • 715300 - Akcize11.923 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.633.328 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.633.328 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza
    1.633.328 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  2.452 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi2.452 KM
   • 719100 - Porez na dobitke od igara na sreću
    2.452 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 3.547.796 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.166.660 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava20.464 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.146.196 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    980.150 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine i ustupanje imovine
    166.046 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.322.680 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse108.574 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    108.574 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse105.758 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    57.239 KM
   • 722300 - Komunalna taksa za korištenje reklamnih panoa
    39.349 KM
   • 722300 - Zakup parking prostora
    9.171 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.974.260 KM
   • 722400 - Uređenje građevinskog zemljišta
    1.816.816 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    51.111 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje voda
    47.810 KM
   • 722400 - Naknade za sudske troskove
    20.059 KM
   • 722400 - Komunalna naknada
    19.388 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    15.359 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta
    3.652 KM
   • 722400 - Naknade po raznim osnovama - ostalo
    65 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga134.088 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Kulturni centar
    56.212 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga
    54.067 KM
   • 722500 - SRC Slavija
    15.509 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Centar za socijalni rad
    8.300 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.850 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.850 KM
   • 723100 - Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku
    1.850 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  56.606 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi56.606 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 329.169 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  191.205 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje191.205 KM
   • 731200 - Prihodi po osnovu projekta 2
    143.052 KM
   • 731200 - Prihodi od drugih nivoa vlasti
    48.153 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  137.964 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave137.964 KM
   • 781300 - Transfer iz oblasti socijalne zaštite
    137.964 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 691.812 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  623.627 KM
  • 813100 - Primici za zemljište623.627 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  67.699 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost67.699 KM
   • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
    65.442 KM
   • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost SRC Slavija
    2.257 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  486 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova486 KM
   • 911400 - Primici od naplate datih zajmova drugim nivoima
    487 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.741.495 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.741.495 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.376.590 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih364.905 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.008.682 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.008.682 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa8.050 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga147.561 KM
   • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
    46.790 KM
   • 412200 - Usluge održavanja čistoće Elisa
    26.940 KM
   • 412200 - Obezbjeđenje imovine - Sektor Sekjuriti
    22.288 KM
   • 412200 - Telefon
    16.098 KM
   • 412200 - Troškovi električne energije
    15.416 KM
   • 412200 - Poštanske usluge
    8.103 KM
   • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
    7.104 KM
   • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
    4.822 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal18.003 KM
   • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
    7.828 KM
   • 412300 - Obrasci i papir
    4.982 KM
   • 412300 - Ostala kancelarijska pomagala
    1.838 KM
   • 412300 - Registratori, fascikle, omoti
    1.210 KM
   • 412300 - Troškovi stručne literature
    1.080 KM
   • 412300 - Materijal za održavanje čistoće
    1.065 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje25.910 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    10.527 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    9.473 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
    5.910 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja22.665 KM
   • 412600 - Nafta i naftni derivati
    13.380 KM
   • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
    5.682 KM
   • 412600 - Smještaj
    3.438 KM
   • 412600 - Benzin
    165 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge58.535 KM
   • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
    23.113 KM
   • 412700 - Rashodi za pravne usluge
    17.462 KM
   • 412700 - Rashodi za geodetsko katastarske usluge
    4.593 KM
   • 412700 - Usluge izrade fotografija i filma
    2.900 KM
   • 412700 - Reklama
    2.650 KM
   • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
    2.260 KM
   • 412700 - Troškovi platnog prometa
    2.025 KM
   • 412700 - Osiguranje imovine
    1.830 KM
   • 412700 - Osiguranje vozila
    1.200 KM
   • 412700 - Osiguranje radnika-kolektivno
    502 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine411.343 KM
   • 412800 - Čišćenje i pranje ulica
    161.340 KM
   • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
    136.035 KM
   • 412800 - Zimska služba
    113.968 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi316.615 KM
   • 412900 - Bruto naknade skupštinskim odbornicima
    161.400 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    75.923 KM
   • 412900 - Organizacija prijema i manifestacija
    30.292 KM
   • 412900 - Usluge reprezentacije
    20.032 KM
   • 412900 - Kotizacije, seminari, članarine
    11.420 KM
   • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
    6.705 KM
   • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
    4.200 KM
   • 412900 - Ostali rashodi po osnovu reprezentacije - bife
    3.750 KM
   • 412900 - Eksproprijacija
    1.940 KM
   • 412900 - Registracija vozila
    953 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.367.295 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  56.000 KM
  • 414100 - Subvencije56.000 KM
   • 414100 - JKP Sveti Marko
    26.000 KM
   • 414100 - Gradske toplane
    20.000 KM
   • 414100 - RAIS Agencija
    10.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  931.699 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji931.699 KM
   • 415200 - Kulturni centar
    124.167 KM
   • 415200 - FK Slavija
    91.000 KM
   • 415200 - Ostala davanja za sport
    89.545 KM
   • 415200 - Kapitalni grantovi
    85.000 KM
   • 415200 - SRC Slavija
    77.918 KM
   • 415200 - Crveni krst
    48.617 KM
   • 415200 - Boračka organizacija
    40.000 KM
   • 415200 - Ostale kulturne manifestacije
    37.387 KM
   • 415200 - Političke partije
    33.000 KM
   • 415200 - KK Slavija
    29.583 KM
   • 415200 - Odnosi s javnošću - RTV Istočno Sarajevo
    25.000 KM
   • 415200 - Sindikat
    24.000 KM
   • 415200 - Osnovno i predškolsko obrazovanje
    23.046 KM
   • 415200 - Dom zdravlja Istočno Sarajevo
    15.800 KM
   • 415200 - RK Slavija
    14.963 KM
   • 415200 - KUD Slavija
    12.833 KM
   • 415200 - Udruženje penzionera OINS
    11.917 KM
   • 415200 - Udruženje porodica 4 i više djece
    11.900 KM
   • 415200 - AK Slavija
    9.288 KM
   • 415200 - Džudo klub Slavija
    9.033 KM
   • 415200 - Džudo klub "Randovi"
    8.875 KM
   • 415200 - Ostale organiz. i num. manifestacije
    8.820 KM
   • 415200 - ŽOK Slavija
    8.638 KM
   • 415200 - Festival monodrame
    7.500 KM
   • 415200 - ŠK Slavija
    7.366 KM
   • 415200 - Tekvando klub Slavija
    7.333 KM
   • 415200 - Karate klub Slavija
    6.666 KM
   • 415200 - Omladinski savjet
    6.416 KM
   • 415200 - OIK
    5.500 KM
   • 415200 - Vratite nam osmijeh
    5.500 KM
   • 415200 - Organizacija por. zaroblj. i pogin. boraca i civ.
    5.500 KM
   • 415200 - Dječje odjeljenje Matične biblioteke
    5.467 KM
   • 415200 - Civilna zaštita
    5.457 KM
   • 415200 - Điju đicu klub Slavija
    4.732 KM
   • 415200 - Organizacija slijepih i slabovidnih
    4.625 KM
   • 415200 - Jahorina - Ski
    3.967 KM
   • 415200 - ŽRK Slavija
    3.633 KM
   • 415200 - SPKD Prosvjeta
    3.000 KM
   • 415200 - Udruženje amputiraca
    2.750 KM
   • 415200 - ŠK Hendikep
    1.832 KM
   • 415200 - Face to face
    1.700 KM
   • 415200 - Udruženje multipleks skleroze
    1.375 KM
   • 415200 - Guslarsko društvo Filip Višnjić
    750 KM
   • 415200 - Udruženje tehničke kulture Nikola Tesla
    300 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  379.596 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova379.596 KM
   • 416100 - Centar za socijalni rad
    235.583 KM
   • 416100 - Stipendije-naučni rad
    73.338 KM
   • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
    42.470 KM
   • 416100 - Troškovi za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    20.600 KM
   • 416100 - Troškovi za raseljena lica
    7.605 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 711.482 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  594.250 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata403.983 KM
   • 511100 - Kapitalni projekti komunalne infrastrukture
    356.123 KM
   • 511100 - Ulična rasvjeta
    47.860 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme12.825 KM
   • 511300 - Nabavka kancelarijske opreme
    12.825 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu177.442 KM
   • 511700 - Projektna dokumentacija
    177.442 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  117.232 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta117.232 KM
   • 513100 - Nabavka zemljišta-Ruding
    117.232 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 213.804 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  213.804 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove213.804 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 340.281 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  340.281 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji340.281 KM

OSTALI RASHODI 2011. 42.185 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  42.185 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva42.185 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.963.108 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.963.108 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.599.549 KM
   • 411100 - Administrativna služba1.410.407 KM
    • 411100 - Rashodi za bruto plate
     1.410.407 KM
   • 411100 - Centar za socijalni rad99.451 KM
    • 411100 - Kulturni centar89.691 KM
    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih363.560 KM
     • 411200 - Administrativna služba344.245 KM
      • 411200 - Centar za socijalni rad19.315 KM

     MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.509.595 KMXZatvori:

     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
      1.509.595 KM
      • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa15.400 KM
       • 412100 - Administrativna služba15.400 KM
       • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga168.276 KM
        • 412200 - Administrativna služba140.838 KM
         • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
          48.342 KM
         • 412200 - Troškovi električne energije
          27.549 KM
         • 412200 - Telefon
          21.189 KM
         • 412200 - Usluge održavanja čistoće
          16.338 KM
         • 412200 - Obezbjeđenje imovine
          10.423 KM
         • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
          6.487 KM
         • 412200 - Poštanske usluge
          6.366 KM
         • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
          4.144 KM
        • 412200 - Centar za socijalni rad6.309 KM
         • 412200 - Telefon
          2.483 KM
         • 412200 - Poštanske usluge
          1.641 KM
         • 412200 - Troškovi električne energije
          1.136 KM
         • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
          859 KM
         • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
          190 KM
        • 412200 - Kulturni centar21.129 KM
         • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
          13.599 KM
         • 412200 - Troškovi električne energije
          4.277 KM
         • 412200 - Telefon
          3.044 KM
         • 412200 - Troškovi za vodu
          209 KM
       • 412300 - Rashodi za režijski materijal20.330 KM
        • 412300 - Administrativna služba16.295 KM
         • 412300 - Obrasci i papir
          5.259 KM
         • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
          4.614 KM
         • 412300 - Troškovi sitnog inventara
          2.139 KM
         • 412300 - Troškovi stručne literature
          2.062 KM
         • 412300 - Registratori, fascikle, omoti
          1.477 KM
         • 412300 - Ostala kancelarijska pomagala
          437 KM
         • 412300 - Ostali materijal za održavanje čistoće
          307 KM
        • 412300 - Centar za socijalni rad1.489 KM
         • 412300 - Obrasci i papir
          1.034 KM
         • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
          351 KM
         • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
          104 KM
        • 412300 - Kulturni centar2.546 KM
         • 412300 - Ostala kancelarijska pomagala
          2.456 KM
         • 412300 - Obrasci i papir
          91 KM
       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje28.584 KM
        • 412500 - Administrativna služba26.517 KM
         • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
          12.687 KM
         • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
          8.019 KM
         • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
          5.811 KM
        • 412500 - Centar za socijalni rad110 KM
         • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
          110 KM
        • 412500 - Kulturni centar1.957 KM
         • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
          1.076 KM
         • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
          881 KM
       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja23.637 KM
        • 412600 - Administrativna služba21.042 KM
         • 412600 - Nafta i naftni derivati
          15.007 KM
         • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
          4.884 KM
         • 412600 - Smještaj
          958 KM
         • 412600 - Benzin
          192 KM
        • 412600 - Centar za socijalni rad350 KM
         • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
          200 KM
         • 412600 - Troškovi goriva
          150 KM
        • 412600 - Kulturni centar2.245 KM
         • 412600 - Benzin
          1.345 KM
         • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
          900 KM
       • 412700 - Rashodi za stručne usluge46.234 KM
        • 412700 - Administrativna služba43.604 KM
         • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
          27.658 KM
         • 412700 - Osiguranje imovine
          3.641 KM
         • 412700 - Usluge izrade fotografija i filma
          2.350 KM
         • 412700 - Troškovi platnog prometa
          2.013 KM
         • 412700 - Rashodi za geodetsko katastarske usluge
          1.941 KM
         • 412700 - Rashodi za pravne usluge
          1.698 KM
         • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
          1.507 KM
         • 412700 - Osiguranje vozila
          1.313 KM
         • 412700 - Osiguranje radnika-kolektivno
          957 KM
         • 412700 - Reklama
          527 KM
        • 412700 - Centar za socijalni rad215 KM
         • 412700 - Troškovi platnog prometa
          152 KM
         • 412700 - Usluge javnog informisanja
          63 KM
        • 412700 - Kulturni centar2.414 KM
         • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
          1.777 KM
         • 412700 - Usluge informisanja
          275 KM
         • 412700 - Osiguranje radnika - kolektivno
          240 KM
         • 412700 - Troškovi platnog prometa
          122 KM
       • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine526.335 KM
        • 412800 - Administrativna služba526.335 KM
         • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
          172.674 KM
         • 412800 - Čišćenje i pranje ulica
          152.909 KM
         • 412800 - Zimska služba
          147.526 KM
         • 412800 - Ostali rashodi za usluge održavanja javnih površina
          53.226 KM
       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi680.799 KM
        • 412900 - Administrativna služba664.312 KM
         • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
          324.471 KM
         • 412900 - Bruto naknade skupštinskim odbornicima
          150.125 KM
         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi (komunalna infrastruktura str. i zajednička komunalna potrošnja-ulična rasvjeta)
          92.209 KM
         • 412900 - Organizacija prijema i manifestacija
          44.057 KM
         • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
          30.121 KM
         • 412900 - Usluge reprezentacije
          13.424 KM
         • 412900 - Ostali rashodi po osnovu reprezentacije - bife
          4.376 KM
         • 412900 - Kotizacije, seminari, članarine
          4.147 KM
         • 412900 - Registracija vozila
          1.383 KM
        • 412900 - Centar za socijalni rad7.367 KM
         • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
          6.527 KM
         • 412900 - Registracija vozila
          440 KM
         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
          400 KM
        • 412900 - Kulturni centar9.120 KM
         • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
          8.338 KM
         • 412900 - Registracija vozila
          414 KM
         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
          368 KM

      TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.205.390 KMXZatvori:

      • 414000 - Subvencije
       149.807 KM
       • 414100 - Subvencije149.807 KM
        • 414100 - Administrativna služba149.807 KM
         • 414100 - Subvencije javnim preduzećima
          149.807 KM
      • 415000 - Grantovi
       769.270 KM
       • 415200 - Grantovi u zemlji769.270 KM
        • 415200 - Administrativna služba690.120 KM
         • 415200 - FK Slavija
          145.572 KM
         • 415200 - SRC Slavija
          79.125 KM
         • 415200 - Crveni krst
          70.999 KM
         • 415200 - Boračka organizacija
          46.750 KM
         • 415200 - Kapitalni grantovi etničkim i vjerskim organizacijama
          45.234 KM
         • 415200 - OIK
          40.000 KM
         • 415200 - Ostala davanja za sport
          37.443 KM
         • 415200 - Političke partije
          26.665 KM
         • 415200 - Odnosi sa javnošću - RTV Istočno Sarajevo
          23.800 KM
         • 415200 - Sindikat
          20.300 KM
         • 415200 - RK Slavija
          17.017 KM
         • 415200 - Ostale organiz. i hum. manifestacije
          14.835 KM
         • 415200 - ŠK Slavija
          13.000 KM
         • 415200 - Osnovno i predškolsko obrazovanje
          12.850 KM
         • 415200 - Džudo klub Slavija
          11.500 KM
         • 415200 - AK Slavija
          10.000 KM
         • 415200 - Omladinski savjet
          9.917 KM
         • 415200 - ŽOK Slavija
          7.583 KM
         • 415200 - Udruženje penzionera OINS
          7.583 KM
         • 415200 - Udruženje porodica 4 i više djece
          7.500 KM
         • 415200 - Džudo klub "Randori"
          6.667 KM
         • 415200 - Karate klub Slavija
          6.503 KM
         • 415200 - Udruženje građana Mozaik
          4.000 KM
         • 415200 - Tekvando klub Slavija
          4.000 KM
         • 415200 - Jahorina - Ski
          4.000 KM
         • 415200 - Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca
          4.000 KM
         • 415200 - ŽRK Slavija
          2.833 KM
         • 415200 - Organizacija slijepih i slabovidnih
          2.334 KM
         • 415200 - ŠK Hendikep
          1.833 KM
         • 415200 - Vratite nam osmijeh
          1.500 KM
         • 415200 - Điju đicu klub Slavija
          1.250 KM
         • 415200 - Face to face
          1.167 KM
         • 415200 - Udruženje amputiraca
          750 KM
         • 415200 - Civilna zaštita
          593 KM
         • 415200 - Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi
          500 KM
         • 415200 - Udruženje multipleks skleroze
          417 KM
         • 415200 - Udruženje tehničke kulture Nikola Tesla
          100 KM
        • 415200 - Kulturni centar79.150 KM
         • 415200 - Kulturne manifestacije koje se finansiraju iz vlastitih sredstava
          30.911 KM
         • 415200 - Ostale kulturne i naučne manifestacije
          30.073 KM
         • 415200 - KUD Slavija
          15.833 KM
         • 415200 - Dječije odjeljenje matične biblioteke
          2.333 KM
      • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
       286.313 KM
       • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova109.600 KM
        • 416100 - Administrativna služba109.600 KM
         • 416100 - Stipendije-naučni rad
          70.950 KM
         • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
          28.259 KM
         • 416100 - Troškovi za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
          10.091 KM
         • 416100 - Troškovi za raseljena lica
          300 KM
       • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS176.713 KM
        • 416300 - Centar za socijalni rad176.713 KM
         • 416300 - Isplate korisnicima socijalne zaštite
          176.713 KM

      NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 470.301 KMXZatvori:

      • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
       470.301 KM
       • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata470.301 KM
        • 511100 - Administrativna služba470.301 KM

       FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

       RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 180.578 KMXZatvori:

       • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
        180.578 KM
        • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove180.578 KM
         • 413300 - Administrativna služba180.578 KM

        OTPLATA DUGOVA 2012. 371.351 KMXZatvori:

        • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
         371.351 KM
         • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji371.351 KM
          • 621300 - Administrativna služba371.351 KM

         OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

         LIČNA PRIMANJA 2013. 2.059.310 KMXZatvori:

         • 411000 - Rashodi za lična primanja
          2.059.310 KM
          • 411100 - Rashodi za bruto plate1.720.750 KM
           • 411100 - Administrativna služba1.404.129 KM
            • 411100 - Rashodi za bruto plate
             1.378.413 KM
            • 411100 - Rashodi za bruto plate - pripravnici
             25.716 KM
           • 411100 - Centar za socijalni rad92.159 KM
            • 411100 - Kulturni centar99.471 KM
             • 411100 - Skupština opštine124.991 KM
              • 411100 - Rashodi za bruto plate
               66.557 KM
              • 411100 - Rashodi za bruto plate- funkcionera
               58.434 KM
            • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih338.560 KM
             • 411200 - Administrativna služba298.642 KM
              • 411200 - Centar za socijalni rad22.907 KM
               • 411200 - Skupština opštine17.012 KM

              MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.117.388 KMXZatvori:

              • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
               1.117.388 KM
               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga215.034 KM
                • 412200 - Administrativna služba183.542 KM
                 • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                  63.145 KM
                 • 412200 - Troškovi električne energije
                  46.652 KM
                 • 412200 - Telefon
                  25.843 KM
                 • 412200 - Usluge održavanja čistoće
                  20.470 KM
                 • 412200 - Poštanske usluge
                  7.681 KM
                 • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                  7.104 KM
                 • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
                  6.483 KM
                 • 412200 - Obezbjeđenje imovine
                  6.164 KM
                • 412200 - Centar za socijalni rad9.237 KM
                 • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                  4.249 KM
                 • 412200 - Telefon
                  2.830 KM
                 • 412200 - Poštanske usluge
                  1.250 KM
                 • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                  572 KM
                 • 412200 - Troškovi električne energije
                  336 KM
                • 412200 - Kulturni centar22.255 KM
                 • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                  15.998 KM
                 • 412200 - Troškovi električne energije
                  3.630 KM
                 • 412200 - Telefon
                  2.433 KM
                 • 412200 - Troškovi za vodu
                  194 KM
               • 412300 - Rashodi za režijski materijal18.302 KM
                • 412300 - Administrativna služba15.830 KM
                 • 412300 - Obrasci i papir
                  9.297 KM
                 • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                  3.658 KM
                 • 412300 - Troškovi stručne literature
                  1.250 KM
                 • 412300 - Ostali materijal za održavanje čistoće
                  659 KM
                 • 412300 - Ostala kancelarijska pomagala
                  520 KM
                 • 412300 - Registratori, fascikle, omoti
                  446 KM
                • 412300 - Centar za socijalni rad1.106 KM
                 • 412300 - Obrasci i papir
                  705 KM
                 • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
                  351 KM
                 • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                  50 KM
                • 412300 - Kulturni centar1.366 KM
                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje36.528 KM
                 • 412500 - Administrativna služba33.919 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
                   15.157 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
                   10.910 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                   7.852 KM
                 • 412500 - Centar za socijalni rad1.165 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
                   730 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                   435 KM
                 • 412500 - Kulturni centar1.444 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
                   705 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                   689 KM
                  • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
                   50 KM
                • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja25.445 KM
                 • 412600 - Administrativna služba23.591 KM
                  • 412600 - Nafta i naftni derivati
                   16.605 KM
                  • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                   5.876 KM
                  • 412600 - Smještaj
                   1.040 KM
                  • 412600 - Benzin
                   70 KM
                 • 412600 - Centar za socijalni rad445 KM
                  • 412600 - Troškovi goriva
                   243 KM
                  • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                   203 KM
                 • 412600 - Kulturni centar1.408 KM
                  • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                   925 KM
                  • 412600 - Benzin
                   483 KM
                • 412700 - Rashodi za stručne usluge47.600 KM
                 • 412700 - Administrativna služba46.958 KM
                  • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
                   20.791 KM
                  • 412700 - Rashodi za geodetsko katastarske usluge
                   8.802 KM
                  • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
                   4.769 KM
                  • 412700 - Troškovi platnog prometa
                   4.170 KM
                  • 412700 - Osiguranje imovine
                   3.050 KM
                  • 412700 - Rashodi za pravne usluge
                   2.175 KM
                  • 412700 - Osiguranje vozila
                   1.207 KM
                  • 412700 - Usluge izrade fotografija i filma
                   1.000 KM
                  • 412700 - Osiguranje radnika-kolektivno
                   993 KM
                 • 412700 - Kulturni centar643 KM
                  • 412700 - Usluge informisanja
                   522 KM
                  • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
                   121 KM
                • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine361.333 KM
                 • 412800 - Administrativna služba361.333 KM
                  • 412800 - Čišćenje i pranje ulica
                   133.717 KM
                  • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                   121.160 KM
                  • 412800 - Ostali rashodi za usluge održavanja javnih površina
                   69.045 KM
                  • 412800 - Zimska služba
                   37.411 KM
                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi413.146 KM
                 • 412900 - Administrativna služba203.739 KM
                  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                   114.360 KM
                  • 412900 - Organizacija prijema i manifestacija
                   38.675 KM
                  • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                   27.160 KM
                  • 412900 - Usluge reprezentacije
                   10.665 KM
                  • 412900 - Kotizacije, seminari, članarine
                   6.464 KM
                  • 412900 - Ostali rashodi po osnovu reprezentacije - bife
                   4.046 KM
                  • 412900 - Registracija vozila
                   1.384 KM
                  • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                   985 KM
                 • 412900 - Centar za socijalni rad987 KM
                  • 412900 - Registracija vozila
                   464 KM
                  • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                   350 KM
                  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                   173 KM
                 • 412900 - Kulturni centar5.905 KM
                  • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                   5.053 KM
                  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                   433 KM
                  • 412900 - Registracija vozila
                   419 KM
                 • 412900 - Skupština opštine202.518 KM
                  • 412900 - Naknade skupštinskim odbornicima
                   202.518 KM

               TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.151.618 KMXZatvori:

               • 414000 - Subvencije
                236.039 KM
                • 414100 - Subvencije236.039 KM
                 • 414100 - Administrativna služba236.039 KM
                  • 414100 - Subvencije javnim preduzećima
                   136.039 KM
                  • 414100 - Subvencije za privredu i poljoprivredu
                   100.000 KM
               • 415000 - Grantovi
                563.316 KM
                • 415200 - Grantovi u zemlji563.316 KM
                 • 415200 - Administrativna služba534.403 KM
                  • 415200 - FK Slavija
                   94.000 KM
                  • 415200 - SRC Slavija
                   86.428 KM
                  • 415200 - Crveni krst
                   52.000 KM
                  • 415200 - Boračka organizacija
                   45.000 KM
                  • 415200 - Političke partije
                   33.763 KM
                  • 415200 - Odnosi sa javnošću - RTV Istočno Sarajevo
                   16.200 KM
                  • 415200 - RK Slavija
                   16.000 KM
                  • 415200 - Osnovno i predškolsko obrazovanje
                   15.061 KM
                  • 415200 - Sindikat
                   12.800 KM
                  • 415200 - Udruženje penzionera OINS
                   10.800 KM
                  • 415200 - Kapitalni grantovi etničkim i vjerskim organizacijama
                   10.330 KM
                  • 415200 - Ostale kulturne i naučne manifestacije
                   9.000 KM
                  • 415200 - KUD Slavija
                   8.750 KM
                  • 415200 - Omladinski pogon - FK Slavija
                   8.000 KM
                  • 415200 - Ostala davanja za sport
                   7.850 KM
                  • 415200 - ŽOK Slavija
                   7.500 KM
                  • 415200 - Dom zdravlja Istočno Sarajevo
                   7.000 KM
                  • 415200 - Džudo klub Slavija
                   6.300 KM
                  • 415200 - Karate klub Slavija
                   5.500 KM
                  • 415200 - Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca
                   5.000 KM
                  • 415200 - ŠK Slavija
                   5.000 KM
                  • 415200 - Škola fudbala Tango
                   5.000 KM
                  • 415200 - Klinički centar Kasindo
                   5.000 KM
                  • 415200 - AK Slavija
                   4.917 KM
                  • 415200 - Troškovi grijanja SRC Slavija
                   4.888 KM
                  • 415200 - Tekvando klub Slavija
                   4.500 KM
                  • 415200 - Ostale organiz. i hum. manifestacije
                   4.433 KM
                  • 415200 - Udruženje porodica 4 i više djece
                   4.200 KM
                  • 415200 - Džudo klub "Randori"
                   4.000 KM
                  • 415200 - Vratite nam osmijeh
                   3.600 KM
                  • 415200 - Điju đicu klub Slavija
                   3.150 KM
                  • 415200 - OIK
                   3.000 KM
                  • 415200 - Organizacija slijepih i slabovidnih
                   3.000 KM
                  • 415200 - KK Slavija
                   2.917 KM
                  • 415200 - Omladinski savjet
                   2.917 KM
                  • 415200 - ŽRK Slavija
                   2.700 KM
                  • 415200 - Dječje odjeljenje Matične biblioteke
                   2.500 KM
                  • 415200 - ŠK Hendikep
                   2.250 KM
                  • 415200 - Udruženje Motus Adulescenti
                   2.000 KM
                  • 415200 - Udruženje amputiraca
                   1.000 KM
                  • 415200 - Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi
                   1.000 KM
                  • 415200 - Jahorina - Ski
                   1.000 KM
                  • 415200 - Face to face
                   999 KM
                  • 415200 - Udruženje multipleks skleroze
                   750 KM
                  • 415200 - Udruženje Jana
                   500 KM
                  • 415200 - Udruženje Iskra
                   500 KM
                  • 415200 - Centar omladinskih incijativa
                   500 KM
                  • 415200 - Guslarsko društvo Filip Višnjić
                   450 KM
                  • 415200 - Udruženje srpsko-grčko prijateljstvo
                   450 KM
                 • 415200 - Kulturni centar28.910 KM
                  • 415200 - Manifestacije
                   28.910 KM
               • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                352.263 KM
                • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova63.169 KM
                 • 416100 - Administrativna služba63.169 KM
                  • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                   38.479 KM
                  • 416100 - Stipendije-naučni rad
                   14.040 KM
                  • 416100 - Troškovi za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
                   9.300 KM
                  • 416100 - Troškovi za raseljena lica
                   1.350 KM
                • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS289.094 KM
                 • 416300 - Centar za socijalni rad289.094 KM
                  • 416300 - Isplate korisnicima socijalne zaštite
                   289.094 KM

               NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 330.558 KMXZatvori:

               • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                330.558 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata330.558 KM
                 • 511100 - Administrativna služba330.559 KM

                FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 143.533 KMXZatvori:

                • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                 143.533 KM
                 • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove143.533 KM
                  • 413300 - Administrativna služba143.533 KM

                 OTPLATA DUGOVA 2013. 1.155.816 KMXZatvori:

                 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                  1.155.816 KM
                  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji205.863 KM
                   • 621300 - Administrativna služba205.863 KM
                    • 621300 - Otplata domaćeg zaduživanja
                     198.759 KM
                    • 621300 - Otplata glavnice - Belgijski kredit
                     7.104 KM
                  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova949.953 KM
                   • 621900 - Administrativna služba829.550 KM
                    • 621900 - Pokriće deficita iz 2012. godine
                     621.518 KM
                    • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza
                     208.032 KM
                   • 621900 - Centar za socijalni rad40.854 KM
                    • 621900 - Pokriće deficita iz 2012. godine
                     32.144 KM
                    • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza
                     8.710 KM
                   • 621900 - Kulturni centar27.510 KM
                    • 621900 - Pokriće deficita iz 2012. godine
                     14.777 KM
                    • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza
                     12.733 KM
                   • 621900 - Skupština opštine52.039 KM
                    • 621900 - Pokriće deficita iz 2012. godine
                     42.814 KM
                    • 621900 - Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza
                     9.225 KM

                 OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                 LIČNA PRIMANJA 2014. 2.051.734 KMXZatvori:

                 • 411000 - Rashodi za lična primanja
                  2.051.734 KM
                  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.700.806 KM
                   • 411100 - Administrativna služba1.348.434 KM
                    • 411100 - Centar za socijalni rad95.592 KM
                     • 411100 - Kulturni centar114.975 KM
                      • 411100 - Skupština opštine141.805 KM
                       • 411100 - Rashodi za bruto plate- funkcionera
                        71.059 KM
                       • 411100 - Rashodi za bruto plate
                        70.746 KM
                     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih350.928 KM
                      • 411200 - Administrativna služba307.802 KM
                       • 411200 - Centar za socijalni rad21.299 KM
                        • 411200 - Kulturni centar1.210 KM
                         • 411200 - Skupština opštine20.618 KM

                        MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.462.411 KMXZatvori:

                        • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                         1.462.411 KM
                         • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.000 KM
                          • 412100 - Administrativna služba1.000 KM
                           • 412100 - Zakup prostora ili zgrade
                            1.000 KM
                         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga195.817 KM
                          • 412200 - Administrativna služba164.557 KM
                           • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                            49.536 KM
                           • 412200 - Troškovi električne energije
                            44.308 KM
                           • 412200 - Telefon
                            24.224 KM
                           • 412200 - Usluge održavanja čistoće
                            18.500 KM
                           • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
                            7.744 KM
                           • 412200 - Obezbjeđenje imovine
                            7.185 KM
                           • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                            7.104 KM
                           • 412200 - Poštanske usluge
                            5.956 KM
                          • 412200 - Centar za socijalni rad9.566 KM
                           • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                            4.758 KM
                           • 412200 - Telefon
                            2.714 KM
                           • 412200 - Poštanske usluge
                            1.134 KM
                           • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                            606 KM
                           • 412200 - Troškovi električne energije
                            354 KM
                          • 412200 - Kulturni centar21.693 KM
                           • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                            15.590 KM
                           • 412200 - Troškovi električne energije
                            3.422 KM
                           • 412200 - Telefon
                            2.412 KM
                           • 412200 - Troškovi za vodu
                            270 KM
                         • 412300 - Rashodi za režijski materijal19.844 KM
                          • 412300 - Administrativna služba18.507 KM
                           • 412300 - Obrasci i papir
                            10.242 KM
                           • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                            4.699 KM
                           • 412300 - Ostala kancelarijska pomagala
                            1.207 KM
                           • 412300 - Ostali materijal za održavanje čistoće
                            973 KM
                           • 412300 - Troškovi stručne literature
                            857 KM
                           • 412300 - Registratori, fascikle, omoti
                            529 KM
                          • 412300 - Centar za socijalni rad1.129 KM
                           • 412300 - Obrasci i papir
                            828 KM
                           • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
                            205 KM
                           • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                            96 KM
                          • 412300 - Kulturni centar208 KM
                           • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                            208 KM
                         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje28.290 KM
                          • 412500 - Administrativna služba16.110 KM
                           • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
                            10.483 KM
                           • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                            3.318 KM
                           • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
                            2.310 KM
                          • 412500 - Centar za socijalni rad564 KM
                           • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                            409 KM
                           • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
                            155 KM
                          • 412500 - Kulturni centar11.617 KM
                           • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
                            11.413 KM
                           • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                            204 KM
                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja22.287 KM
                          • 412600 - Administrativna služba20.849 KM
                           • 412600 - Nafta i naftni derivati
                            16.860 KM
                           • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                            2.660 KM
                           • 412600 - Smještaj
                            1.127 KM
                           • 412600 - Benzin
                            203 KM
                          • 412600 - Centar za socijalni rad621 KM
                           • 412600 - Troškovi goriva
                            400 KM
                           • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                            221 KM
                          • 412600 - Kulturni centar817 KM
                           • 412600 - Benzin
                            496 KM
                           • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                            321 KM
                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge45.344 KM
                          • 412700 - Administrativna služba44.620 KM
                           • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
                            14.737 KM
                           • 412700 - Rashodi za geodetsko katastarske usluge
                            8.560 KM
                           • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
                            4.793 KM
                           • 412700 - Troškovi platnog prometa
                            3.566 KM
                           • 412700 - Rashodi za održavanje licenci - Oracle
                            3.239 KM
                           • 412700 - Usluge izrade fotografija i filma
                            2.999 KM
                           • 412700 - Osiguranje imovine
                            2.752 KM
                           • 412700 - Osiguranje vozila
                            1.714 KM
                           • 412700 - Rashodi za pravne usluge
                            1.150 KM
                           • 412700 - Osiguranje radnika-kolektivno
                            819 KM
                           • 412700 - Reklama
                            293 KM
                          • 412700 - Centar za socijalni rad293 KM
                           • 412700 - Osiguranje radnika - Centar za socijalni rad
                            293 KM
                          • 412700 - Kulturni centar432 KM
                           • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
                            256 KM
                           • 412700 - Usluge informisanja
                            176 KM
                         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine373.479 KM
                          • 412800 - Administrativna služba373.479 KM
                           • 412800 - Čišćenje i pranje ulica
                            123.655 KM
                           • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                            113.569 KM
                           • 412800 - Ostali rashodi za usluge održavanja javnih površina
                            104.904 KM
                           • 412800 - Zimska služba
                            31.350 KM
                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi776.350 KM
                          • 412900 - Administrativna služba576.329 KM
                           • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                            348.597 KM
                           • 412900 - Ostali nepomenute usluge (zajed. komun. infra.)
                            127.622 KM
                           • 412900 - Organizacija prijema i manifestacija
                            36.719 KM
                           • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                            34.294 KM
                           • 412900 - Usluge reprezentacije
                            10.988 KM
                           • 412900 - Fond solidarnosti
                            9.946 KM
                           • 412900 - Ostali rashodi po osnovu reprezentacije - bife
                            3.845 KM
                           • 412900 - Kotizacije, seminari, članarine
                            3.815 KM
                           • 412900 - Registracija vozila
                            503 KM
                          • 412900 - Centar za socijalni rad10.375 KM
                           • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - zajed. komun. infra.)
                            4.200 KM
                           • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                            3.878 KM
                           • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                            1.020 KM
                           • 412900 - Fond solidarnosti
                            822 KM
                           • 412900 - Registracija vozila
                            456 KM
                          • 412900 - Kulturni centar4.631 KM
                           • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                            2.996 KM
                           • 412900 - Fond solidarnosti
                            752 KM
                           • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                            455 KM
                           • 412900 - Registracija vozila
                            427 KM
                          • 412900 - Skupština opštine185.015 KM
                           • 412900 - Naknade skupštinskim odbornicima
                            174.201 KM
                           • 412900 - Doprinosi na naknade članovima biračkih odbora
                            6.836 KM
                           • 412900 - Usluge reprezentacije
                            2.915 KM
                           • 412900 - Fond solidarnosti
                            1.063 KM

                        TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.779.792 KMXZatvori:

                        • 414000 - Subvencije
                         236.871 KM
                         • 414100 - Subvencije236.871 KM
                          • 414100 - Administrativna služba236.871 KM
                           • 414100 - Subvencije za privredu i poljoprivredu
                            165.106 KM
                           • 414100 - Subvencije javnim preduzećima
                            71.765 KM
                        • 415000 - Grantovi
                         638.674 KM
                         • 415200 - Grantovi u zemlji638.674 KM
                          • 415200 - Administrativna služba612.163 KM
                           • 415200 - SRC Slavija
                            89.650 KM
                           • 415200 - FK Slavija
                            89.625 KM
                           • 415200 - Crveni krst
                            51.859 KM
                           • 415200 - Kapitalni grantovi vjerskim organizacijama
                            51.550 KM
                           • 415200 - Boračka organizacija
                            40.294 KM
                           • 415200 - Političke partije
                            33.274 KM
                           • 415200 - OIK - Opštinska izborna komisija
                            19.200 KM
                           • 415200 - RK Slavija
                            18.250 KM
                           • 415200 - Odnosi sa javnošću - RTV Istočno Sarajevo
                            18.250 KM
                           • 415200 - Ostala davanja za sport
                            15.344 KM
                           • 415200 - Ostale kulturne i naučne manifestacije
                            13.635 KM
                           • 415200 - Ostale organiz. i hum. manifestacije
                            12.890 KM
                           • 415200 - Udruženje penzionera OINS
                            11.950 KM
                           • 415200 - Škola fudbala Tango
                            9.958 KM
                           • 415200 - Osnovno i predškolsko obrazovanje
                            9.864 KM
                           • 415200 - ŽOK Slavija
                            9.833 KM
                           • 415200 - KUD Slavija
                            9.750 KM
                           • 415200 - Sindikat
                            7.000 KM
                           • 415200 - Omladinski pogon - FK Slavija
                            7.000 KM
                           • 415200 - Karate klub Slavija
                            6.971 KM
                           • 415200 - Džudo klub Slavija
                            6.971 KM
                           • 415200 - Tekvando klub Slavija
                            6.387 KM
                           • 415200 - Džudo klub "Randori"
                            5.477 KM
                           • 415200 - Udruženje Motus Adulescenti
                            5.205 KM
                           • 415200 - Klinički centar Kasindo
                            4.983 KM
                           • 415200 - Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca
                            4.563 KM
                           • 415200 - ŠK Slavija
                            4.500 KM
                           • 415200 - Điju đica klub Slavija
                            4.158 KM
                           • 415200 - Udruženje porodica 4 i više djece
                            3.983 KM
                           • 415200 - Vratite nam osmijeh
                            3.983 KM
                           • 415200 - Dom zdravlja Istočno Sarajevo
                            3.500 KM
                           • 415200 - Troškovi grijanja SRC Slavija
                            3.464 KM
                           • 415200 - Dječje odjeljenje Matične biblioteke
                            3.000 KM
                           • 415200 - Omladinski savjet
                            2.988 KM
                           • 415200 - Organizacija slijepih i slabovidnih
                            2.988 KM
                           • 415200 - KK Slavija
                            2.900 KM
                           • 415200 - ŽRK Slavija
                            2.590 KM
                           • 415200 - ŠK Hendikep
                            1.992 KM
                           • 415200 - Udruženje amputiraca
                            1.656 KM
                           • 415200 - AK Slavija
                            1.500 KM
                           • 415200 - Budžetska rezerva - SRC Slavija - sport i fizička kultura
                            1.500 KM
                           • 415200 - Guslarsko društvo Filip Višnjić
                            1.000 KM
                           • 415200 - Klub borilačkih vještina Kobra
                            1.000 KM
                           • 415200 - Osnovna muzička škola
                            1.000 KM
                           • 415200 - Udruženje multipleks skleroze
                            996 KM
                           • 415200 - Udruženje srpsko-grčko prijateljstvo
                            996 KM
                           • 415200 - Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi
                            994 KM
                           • 415200 - Face to face
                            500 KM
                           • 415200 - Udruženje Iskra
                            500 KM
                           • 415200 - Udruženje dijabetičara
                            500 KM
                           • 415200 - Centar omladinskih incijativa
                            244 KM
                          • 415200 - Kulturni centar26.512 KM
                           • 415200 - Manifestacije
                            26.512 KM
                        • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                         904.247 KM
                         • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova575.977 KM
                          • 416100 - Administrativna služba575.977 KM
                           • 416100 - Program zbrinjavanja radnika RAOP-a
                            410.000 KM
                           • 416100 - Stipendije-naučni rad
                            65.840 KM
                           • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                            41.396 KM
                           • 416100 - Budžetska rezerva - jednokratne pomoći građanima
                            20.450 KM
                           • 416100 - Troškovi za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
                            18.500 KM
                           • 416100 - Podrška pronatalitetnoj politici
                            17.600 KM
                           • 416100 - Troškovi za raseljena lica
                            2.190 KM
                         • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS328.270 KM
                          • 416300 - Centar za socijalni rad328.270 KM
                           • 416300 - Isplate korisnicima socijalne zaštite
                            328.270 KM

                        NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.334.657 KMXZatvori:

                        • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                         1.329.358 KM
                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.329.358 KM
                          • 511100 - Administrativna služba1.329.358 KM
                           • 511100 - Izgradnja Gradskog parka - kredit
                            324.955 KM
                           • 511100 - Izdaci za saobraćajnu infrastrukturu
                            214.387 KM
                           • 511100 - Izdaci za izgradnju Doma zdravlja - kredit
                            144.585 KM
                           • 511100 - Izgradnja dječijih igrališta - kredit
                            101.611 KM
                           • 511100 - Nabavka spomenika Gavrilo Princip
                            93.126 KM
                           • 511100 - Izgradnja vodovoda Krek - kredit
                            88.459 KM
                           • 511100 - Izgradnja javne rasvjete
                            76.092 KM
                           • 511100 - Stolarija na Galeriji Kučanski
                            56.400 KM
                           • 511100 - Projektna dokumentacija - kredit
                            44.900 KM
                           • 511100 - Izdaci po osnovu projekta SIDA - nabavka kontejnera
                            41.378 KM
                           • 511100 - Izgradnja saobraćajnice
                            39.493 KM
                           • 511100 - Izdaci za kamene radove na Galeriji Kućanski
                            28.500 KM
                           • 511100 - Sanacija sportskih terena OŠ "Sv. Sava"
                            15.640 KM
                           • 511100 - Izdaci za nabavku automobila
                            15.001 KM
                           • 511100 - Izdaci za komunalnu infrastrukturu
                            7.481 KM
                           • 511100 - Izdaci za nabavku računarske i dr. opreme
                            7.012 KM
                           • 511100 - Izgradnja javne rasvjete u Bloku 1 u Hilandarskoj
                            6.953 KM
                           • 511100 - Izgradnja dijela fekalnog kolektora u Toliku
                            5.000 KM
                           • 511100 - Staklo na sportskoj dvorani
                            4.795 KM
                           • 511100 - Opravka krova na Galeriji Kučanski
                            3.901 KM
                           • 511100 - Ostali projekti - kredit, priključci električne energije i sl.
                            3.806 KM
                           • 511100 - Opremanje područne škole Tilava
                            3.000 KM
                           • 511100 - Autobuska stajališta u Miljevićima
                            2.882 KM
                        • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                         5.299 KM
                         • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.5.299 KM
                          • 516100 - Administrativna služba5.299 KM

                         FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 5.000 KMXZatvori:

                         • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                          5.000 KM
                          • 611400 - Izdaci za date zajmove5.000 KM
                           • 611400 - Administrativna služba5.000 KM
                            • 611400 - Izdaci za zajmove date javnim preduzećima
                             5.000 KM

                         RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 249.279 KMXZatvori:

                         • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                          249.279 KM
                          • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove238.316 KM
                           • 413300 - Administrativna služba238.316 KM
                            • 413300 - Rashodi po osnovu kamata - NLB banka
                             130.600 KM
                            • 413300 - Rashodi na osnovu kamata - Sberbank
                             107.716 KM
                          • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata10.963 KM
                           • 413900 - Administrativna služba10.963 KM

                          OTPLATA DUGOVA 2014. 250.039 KMXZatvori:

                          • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                           250.039 KM
                           • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji93.992 KM
                            • 621300 - Administrativna služba93.992 KM
                             • 621300 - Otplata domaćeg zaduživanja
                              86.867 KM
                             • 621300 - Otplata glavnice - Belgijski kredit
                              7.125 KM
                           • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova156.047 KM
                            • 621900 - Administrativna služba156.047 KM
                             • 621900 - Pokriće deficita iz 2013. godine
                              156.047 KM

                          OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                          LIČNA PRIMANJA 2015. 2.186.000 KMXZatvori:

                          • 411000 - Rashodi za lična primanja
                           2.186.000 KM
                           • 411100 - Rashodi za bruto plate1.839.072 KM
                            • 411100 - Administrativna služba1.341.189 KM
                             • 411100 - Centar za socijalni rad117.108 KM
                              • 411100 - Kulturni centar122.097 KM
                               • 411100 - Skupština opštine167.194 KM
                                • 411100 - SRC Slavija91.485 KM
                                • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih346.928 KM
                                 • 411200 - Administrativna služba296.540 KM
                                  • 411200 - Centar za socijalni rad24.237 KM
                                   • 411200 - Kulturni centar1.250 KM
                                    • 411200 - Skupština opštine22.577 KM
                                     • 411200 - SRC Slavija2.324 KM

                                    MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.384.050 KMXZatvori:

                                    • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                     1.384.050 KM
                                     • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa990 KM
                                      • 412100 - Administrativna služba990 KM
                                       • 412100 - Zakup prostora ili zgrade
                                        990 KM
                                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga216.764 KM
                                      • 412200 - Administrativna služba168.689 KM
                                       • 412200 - Troškovi električne energije
                                        51.400 KM
                                       • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                                        48.441 KM
                                       • 412200 - Rashodi za usluge korsitenja fiksnog telefona
                                        18.210 KM
                                       • 412200 - Usluge održavanja čistoće
                                        16.943 KM
                                       • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                                        7.104 KM
                                       • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
                                        6.758 KM
                                       • 412200 - Obezbjeđenje imovine
                                        6.600 KM
                                       • 412200 - Poštanske usluge
                                        4.770 KM
                                       • 412200 - Rashodi za usluge korsitenja mobilnog telefona
                                        4.552 KM
                                       • 412200 - Rashodi za usluge korsitenja interneta
                                        2.210 KM
                                       • 412200 - Rashodi za deratizaciju
                                        1.700 KM
                                      • 412200 - Centar za socijalni rad8.913 KM
                                       • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                                        4.308 KM
                                       • 412200 - Telefon
                                        2.553 KM
                                       • 412200 - Poštanske usluge
                                        1.141 KM
                                       • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                                        606 KM
                                       • 412200 - Troškovi električne energije
                                        305 KM
                                      • 412200 - Kulturni centar21.490 KM
                                       • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                                        15.187 KM
                                       • 412200 - Troškovi električne energije
                                        3.875 KM
                                       • 412200 - Telefon
                                        2.153 KM
                                       • 412200 - Troškovi za vodu
                                        275 KM
                                      • 412200 - SRC Slavija17.672 KM
                                       • 412200 - Troškovi za centralno grijanje
                                        9.182 KM
                                       • 412200 - Troškovi električne energije
                                        2.817 KM
                                       • 412200 - Telefon
                                        2.310 KM
                                       • 412200 - Troškovi za vodu
                                        1.903 KM
                                       • 412200 - Troskovi usluga odvoza smeca
                                        1.460 KM
                                     • 412300 - Rashodi za režijski materijal17.587 KM
                                      • 412300 - Administrativna služba16.103 KM
                                       • 412300 - Obrasci i papir
                                        8.018 KM
                                       • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                                        4.096 KM
                                       • 412300 - Ostala kancelarijska pomagala
                                        1.803 KM
                                       • 412300 - Ostali materijal za održavanje čistoće
                                        1.088 KM
                                       • 412300 - Registratori, fascikle, omoti
                                        599 KM
                                       • 412300 - Rashodi za dnevnu stampu
                                        500 KM
                                      • 412300 - Centar za socijalni rad1.020 KM
                                       • 412300 - Obrasci i papir
                                        722 KM
                                       • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                                        210 KM
                                       • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
                                        88 KM
                                      • 412300 - Kulturni centar465 KM
                                       • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
                                        390 KM
                                       • 412300 - Ostali materijal za održavanje čistoće
                                        75 KM
                                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje106.498 KM
                                      • 412500 - Administrativna služba103.886 KM
                                       • 412500 - Odrzavanje puteva
                                        56.269 KM
                                       • 412500 - Odrzavanje semafora
                                        17.124 KM
                                       • 412500 - Odrzavanje rasvjete
                                        11.046 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
                                        6.940 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
                                        6.123 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                                        4.317 KM
                                       • 412500 - Tekuce odrzavanje parkova i igralista
                                        2.067 KM
                                      • 412500 - Centar za socijalni rad340 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                                        340 KM
                                      • 412500 - Kulturni centar989 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
                                        895 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                                        94 KM
                                      • 412500 - SRC Slavija1.282 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje vozila
                                        741 KM
                                       • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
                                        542 KM
                                     • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja24.063 KM
                                      • 412600 - Administrativna služba21.449 KM
                                       • 412600 - Nafta i naftni derivati
                                        12.425 KM
                                       • 412600 - Smještaj
                                        3.409 KM
                                       • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                                        2.846 KM
                                       • 412600 - Rashodi po osnovu dnevnica za inostranstvo
                                        1.981 KM
                                       • 412600 - Ostali rashodi po osnovu sluzbenog putovanja
                                        340 KM
                                       • 412600 - Ostali rashodi po osnovu sluzbenog putovanja u inostranstvo
                                        228 KM
                                       • 412600 - Rashodi na osnovu smjestaja za inostranstvo
                                        180 KM
                                       • 412600 - Benzin
                                        40 KM
                                      • 412600 - Centar za socijalni rad917 KM
                                       • 412600 - Troškovi goriva
                                        506 KM
                                       • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                                        411 KM
                                      • 412600 - Kulturni centar860 KM
                                       • 412600 - Benzin
                                        560 KM
                                       • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
                                        300 KM
                                      • 412600 - SRC Slavija837 KM
                                       • 412600 - Troskovi goriva
                                        837 KM
                                     • 412700 - Rashodi za stručne usluge47.490 KM
                                      • 412700 - Administrativna služba46.755 KM
                                       • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
                                        12.366 KM
                                       • 412700 - Rashodi za geodetsko katastarske usluge
                                        10.380 KM
                                       • 412700 - Troškovi platnog prometa
                                        4.614 KM
                                       • 412700 - Rashodi za održavanje licenci - Oracle
                                        4.495 KM
                                       • 412700 - Rashodi za odrzavanje racunarskih programa
                                        4.118 KM
                                       • 412700 - Osiguranje imovine
                                        2.765 KM
                                       • 412700 - Osiguranje vozila
                                        2.410 KM
                                       • 412700 - Usluge štampanja i kopiranja
                                        1.827 KM
                                       • 412700 - Usluge izrade fotografija i filma
                                        1.550 KM
                                       • 412700 - Rashodi za pravne usluge
                                        1.415 KM
                                       • 412700 - Osiguranje radnika-kolektivno
                                        815 KM
                                      • 412700 - Centar za socijalni rad289 KM
                                       • 412700 - Osiguranje radnika - Centar za socijalni rad
                                        289 KM
                                      • 412700 - Kulturni centar351 KM
                                       • 412700 - Osiguranje radnika
                                        351 KM
                                      • 412700 - SRC Slavija95 KM
                                       • 412700 - Osiguranje radnika
                                        95 KM
                                     • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine323.610 KM
                                      • 412800 - Administrativna služba323.610 KM
                                       • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                                        122.498 KM
                                       • 412800 - Čišćenje i pranje ulica
                                        119.296 KM
                                       • 412800 - Zimska služba
                                        59.551 KM
                                       • 412800 - Ostali rashodi za usluge održavanja javnih površina
                                        22.264 KM
                                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi647.048 KM
                                      • 412900 - Administrativna služba407.445 KM
                                       • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                        171.282 KM
                                       • 412900 - Ostali nepomenute usluge (zajed. komun. infra.)
                                        88.130 KM
                                       • 412900 - Organizacija prijema i manifestacija
                                        52.811 KM
                                       • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                                        47.368 KM
                                       • 412900 - Fond solidarnosti
                                        15.277 KM
                                       • 412900 - Usluge reprezentacije
                                        12.987 KM
                                       • 412900 - Kotizacije, seminari, članarine
                                        5.323 KM
                                       • 412900 - Rashodi po osnovu preknjizavanja poreza i doprinosa
                                        4.640 KM
                                       • 412900 - Ostali rashodi po osnovu reprezentacije - bife
                                        4.344 KM
                                       • 412900 - Rashodi za poklone
                                        3.410 KM
                                       • 412900 - Registracija vozila
                                        1.874 KM
                                      • 412900 - Centar za socijalni rad28.471 KM
                                       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - zajed. komun. infra.)
                                        21.255 KM
                                       • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                                        5.590 KM
                                       • 412900 - Fond solidarnosti
                                        1.159 KM
                                       • 412900 - Registracija vozila
                                        467 KM
                                      • 412900 - Kulturni centar21.154 KM
                                       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                        15.825 KM
                                       • 412900 - Bruto naknade ugovora o djelu
                                        3.674 KM
                                       • 412900 - Fond solidarnosti
                                        1.228 KM
                                       • 412900 - Registracija vozila
                                        428 KM
                                      • 412900 - Skupština opštine184.746 KM
                                       • 412900 - Naknade skupštinskim odbornicima
                                        174.683 KM
                                       • 412900 - Usluge reprezentacije
                                        4.794 KM
                                       • 412900 - Bruto naknade clanovima OIK-a
                                        3.739 KM
                                       • 412900 - Fond solidarnosti
                                        1.530 KM
                                      • 412900 - SRC Slavija5.232 KM
                                       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                        3.866 KM
                                       • 412900 - Fond solidarnosti
                                        863 KM
                                       • 412900 - Registracija vozila
                                        410 KM
                                       • 412900 - Rashodi za doprinose za prof. rehabilitaciju
                                        93 KM

                                    TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.266.317 KMXZatvori:

                                    • 414000 - Subvencije
                                     124.769 KM
                                     • 414100 - Subvencije124.769 KM
                                      • 414100 - Administrativna služba124.769 KM
                                       • 414100 - Subvencije javnim preduzećima
                                        101.505 KM
                                       • 414100 - Subvencije za podrsku zaposljavanja
                                        16.014 KM
                                       • 414100 - Subvencije za privredu i poljoprivredu
                                        7.250 KM
                                    • 415000 - Grantovi
                                     605.354 KM
                                     • 415200 - Grantovi u zemlji605.354 KM
                                      • 415200 - Administrativna služba559.348 KM
                                       • 415200 - FK Slavija
                                        88.500 KM
                                       • 415200 - Kapitalni grantovi vjerskim organizacijama
                                        74.500 KM
                                       • 415200 - Crveni krst
                                        51.445 KM
                                       • 415200 - Boračka organizacija
                                        40.400 KM
                                       • 415200 - Političke partije
                                        32.287 KM
                                       • 415200 - RK Slavija
                                        22.500 KM
                                       • 415200 - Ostale organiz. i hum. manifestacije
                                        21.480 KM
                                       • 415200 - Ostale kulturne i naučne manifestacije
                                        18.605 KM
                                       • 415200 - Odnosi sa javnošću - RTV Istočno Sarajevo
                                        18.333 KM
                                       • 415200 - Ostala davanja za sport
                                        16.633 KM
                                       • 415200 - Škola fudbala Tango
                                        15.800 KM
                                       • 415200 - KK Slavija
                                        15.498 KM
                                       • 415200 - Udruženje penzionera OINS
                                        12.000 KM
                                       • 415200 - Osnovno i predškolsko obrazovanje
                                        10.200 KM
                                       • 415200 - Omladinski pogon - FK Slavija
                                        10.000 KM
                                       • 415200 - KUD Slavija
                                        10.000 KM
                                       • 415200 - ŽOK Slavija
                                        9.000 KM
                                       • 415200 - Klinički centar Kasindo
                                        8.000 KM
                                       • 415200 - Sindikat
                                        7.500 KM
                                       • 415200 - Udruženje Motus Adulescenti
                                        7.000 KM
                                       • 415200 - Karate klub Slavija
                                        7.000 KM
                                       • 415200 - Džudo klub Slavija
                                        6.500 KM
                                       • 415200 - Džudo klub "Randori"
                                        6.000 KM
                                       • 415200 - Skola fudbala Tempo
                                        5.000 KM
                                       • 415200 - Tekvando klub Slavija
                                        4.667 KM
                                       • 415200 - Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca
                                        4.500 KM
                                       • 415200 - Vratite nam osmijeh
                                        4.000 KM
                                       • 415200 - ŠK Slavija
                                        4.000 KM
                                       • 415200 - Điju đica klub Slavija
                                        4.000 KM
                                       • 415200 - Dječje odjeljenje Matične biblioteke
                                        3.500 KM
                                       • 415200 - Organizacija slijepih i slabovidnih
                                        3.000 KM
                                       • 415200 - Udruženje porodica 4 i više djece
                                        2.600 KM
                                       • 415200 - ŽRK Slavija
                                        2.500 KM
                                       • 415200 - Budzetska rezerva
                                        2.000 KM
                                       • 415200 - Udruženje amputiraca
                                        2.000 KM
                                       • 415200 - AK Slavija
                                        2.000 KM
                                       • 415200 - ŠK Hendikep
                                        2.000 KM
                                       • 415200 - Guslarsko društvo Filip Višnjić
                                        1.900 KM
                                       • 415200 - Udruženje multipleks skleroze
                                        1.000 KM
                                       • 415200 - Omladinski savjet
                                        1.000 KM
                                       • 415200 - Udruženje dijabetičara
                                        500 KM
                                      • 415200 - Kulturni centar46.006 KM
                                       • 415200 - Manifestacije
                                        46.006 KM
                                    • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                     536.194 KM
                                     • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova171.465 KM
                                      • 416100 - Administrativna služba171.465 KM
                                       • 416100 - Stipendije-naučni rad
                                        73.640 KM
                                       • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                                        49.944 KM
                                       • 416100 - Doznake građanima - Fond za povratak
                                        14.153 KM
                                       • 416100 - Podrška pronatalitetnoj politici
                                        13.500 KM
                                       • 416100 - Troškovi za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
                                        11.700 KM
                                       • 416100 - Budzetska rezerva
                                        7.978 KM
                                       • 416100 - Troškovi za raseljena lica
                                        550 KM
                                     • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS364.729 KM
                                      • 416300 - Centar za socijalni rad364.729 KM
                                       • 416300 - Isplate korisnicima socijalne zaštite
                                        364.729 KM

                                    NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 2.247.723 KMXZatvori:

                                    • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                     2.226.765 KM
                                     • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata2.214.515 KM
                                      • 511100 - Administrativna služba2.214.515 KM
                                       • 511100 - Izgradnja djecijeg obdanista - donacija, budzet
                                        468.396 KM
                                       • 511100 - Izdaci po osnovu projekta SIDA (kamion)
                                        226.679 KM
                                       • 511100 - Izdaci za izgradnju Doma zdravlja - kredit
                                        179.094 KM
                                       • 511100 - Izdaci i naknade za uređenje zemljista (Dominvest)
                                        178.720 KM
                                       • 511100 - Izdaci i naknade za uređenje zemljista (Elektrounion)
                                        157.227 KM
                                       • 511100 - Izdaci i naknade za uređenje zemljista (Akvamontmerc)
                                        152.744 KM
                                       • 511100 - Izdaci i naknade za uređenje zemljista (Ekstra R)
                                        145.995 KM
                                       • 511100 - Izdaci za rentu i uređenje Dom zdravlja
                                        131.717 KM
                                       • 511100 - Izdaci i naknade za uređenje zemljista (Mis)
                                        131.168 KM
                                       • 511100 - Izdaci za rentu i uređenje Obdanište i boračka kućica
                                        97.157 KM
                                       • 511100 - Izgradnja parking prostora Hilandarska ulica
                                        94.382 KM
                                       • 511100 - Izgradnja i pribavljanje komunalnih usluga
                                        51.125 KM
                                       • 511100 - Izgradnja igrališta Miljevići - kredit, budzet
                                        43.991 KM
                                       • 511100 - Izgradnja vodovoda Klek - isplata dijela u 2015
                                        39.131 KM
                                       • 511100 - Stadion slavija rekonstrukcija
                                        32.970 KM
                                       • 511100 - Izdaci za izgradnju terena, uređenje parkova (obdaništa)
                                        27.702 KM
                                       • 511100 - Kanaliz. kolekto Kninska - nadzor, dodatni radovi
                                        27.307 KM
                                       • 511100 - Izdaci za projekat gradskog groblja u Miljevićima
                                        9.243 KM
                                       • 511100 - Izdaci za pribavljanje objekata za soc. grupe
                                        7.368 KM
                                       • 511100 - Izdaci za izgradnju zdravstvenih ustanova
                                        6.357 KM
                                       • 511100 - Izrada glavnog projekta krak Spasodanska
                                        6.043 KM
                                     • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme12.250 KM
                                      • 511300 - Administrativna služba9.250 KM
                                       • 511300 - Izdaci za nabavku prevoznih sredstava putem lizinga
                                        9.250 KM
                                      • 511300 - SRC Slavija3.000 KM
                                       • 511300 - Izdaci za nabavku sportske opreme
                                        3.000 KM
                                    • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                     1.668 KM
                                     • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.668 KM
                                      • 516100 - Administrativna služba1.668 KM
                                     • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                                      19.290 KM
                                      • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost19.290 KM
                                       • 517100 - Administrativna služba17.339 KM
                                        • 517100 - Izdaci po osnovu pdv-a
                                         17.339 KM
                                       • 517100 - SRC Slavija1.951 KM
                                        • 517100 - Izdaci po osnovu pdv-a
                                         1.951 KM

                                     FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 277.634 KMXZatvori:

                                     • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                      277.634 KM
                                      • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove245.479 KM
                                       • 413300 - Administrativna služba245.479 KM
                                        • 413300 - Rashodi na osnovu kamata - Sberbank
                                         128.277 KM
                                        • 413300 - Rashodi po osnovu kamata - NLB banka
                                         115.672 KM
                                        • 413300 - Rashodi na osnovu kamata za lizing
                                         1.529 KM
                                      • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata32.155 KM
                                       • 413900 - Administrativna služba20.224 KM
                                        • 413900 - Centar za socijalni rad8.595 KM
                                         • 413900 - Kulturni centar3.336 KM

                                        OTPLATA DUGOVA 2015. 608.508 KMXZatvori:

                                        • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                         608.508 KM
                                         • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji190.585 KM
                                          • 621300 - Administrativna služba190.585 KM
                                           • 621300 - Otplata domaćeg zaduživanja
                                            183.460 KM
                                           • 621300 - Otplata glavnice - Belgijski kredit
                                            7.125 KM
                                         • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova417.923 KM
                                          • 621900 - Administrativna služba417.923 KM
                                           • 621900 - Pokriće deficita iz 2014. godine
                                            317.923 KM
                                           • 621900 - Pokriće deficita iz 2013. godine
                                            100.000 KM

                                        OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori: