Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

4.762.540 KM

PORESKI PRIHODI

1.742.827 KM  (36,59%)

NEPORESKI PRIHODI

1.323.689 KM  (27,79%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.228.612 KM  (25,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

467.219 KM  ( 9,81%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

192 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.855.151 KM

LIČNA PRIMANJA

966.110 KM  (19,90%)

MATERIJAL I USLUGE

382.182 KM  ( 7,87%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.396.946 KM  (69,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

781 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.009.267 KM

PORESKI PRIHODI

1.681.106 KM  (41,93%)

NEPORESKI PRIHODI

1.900.735 KM  (47,41%)

TRANSFERI I DONACIJE

411.867 KM  (10,27%)

PRIMICI OD IMOVINE

15.500 KM  ( 0,39%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

60 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.984.557 KM

LIČNA PRIMANJA

1.107.268 KM  (27,79%)

MATERIJAL I USLUGE

509.497 KM  (12,79%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.249.050 KM  (56,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

811 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.101.716 KM

PORESKI PRIHODI

1.624.629 KM  (39,61%)

NEPORESKI PRIHODI

1.809.804 KM  (44,12%)

TRANSFERI I DONACIJE

662.469 KM  (16,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

4.800 KM  ( 0,12%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

14 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.095.902 KM

LIČNA PRIMANJA

1.148.328 KM  (28,04%)

MATERIJAL I USLUGE

504.147 KM  (12,31%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.079.968 KM  (50,78%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

786 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.975.982 KM

PORESKI PRIHODI

1.721.519 KM  (43,30%)

NEPORESKI PRIHODI

1.069.714 KM  (26,90%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.063.193 KM  (26,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

121.549 KM  ( 3,06%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

7 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.145.097 KM

LIČNA PRIMANJA

1.189.348 KM  (28,69%)

MATERIJAL I USLUGE

517.829 KM  (12,49%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.187.525 KM  (52,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

765 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.659.494 KM

PORESKI PRIHODI

1.865.633 KM  (50,98%)

NEPORESKI PRIHODI

1.041.262 KM  (28,45%)

TRANSFERI I DONACIJE

481.058 KM  (13,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

271.541 KM  ( 7,42%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.607.276 KM

LIČNA PRIMANJA

1.327.107 KM  (36,79%)

MATERIJAL I USLUGE

467.074 KM  (12,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.763.461 KM  (48,89%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

898 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.820.865 KM

PORESKI PRIHODI

2.195.059 KM  (45,53%)

NEPORESKI PRIHODI

861.871 KM  (17,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.511.149 KM  (31,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

250.743 KM  ( 5,20%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2.043 KM  ( 0,04%)

RASHODI:

4.671.324 KM

LIČNA PRIMANJA

1.376.667 KM  (29,47%)

MATERIJAL I USLUGE

498.503 KM  (10,67%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.331.498 KM  (49,91%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

851 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.742.827 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.204 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.204 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    938 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    259 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    7 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  8.951 KM
  • 713100 - Porezi na plaće8.951 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    6.625 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    2.327 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  94.926 KM
  • 714100 - Porez na imovinu94.926 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    59.522 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    34.700 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe u darove
    704 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.299 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost896 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga (zaostale uplate)
    475 KM
   • 715100 - Porez na potr. ugostite. od fizičkih osoba
    421 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga908 KM
   • 715200 - Porez na igre na sreću
    908 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga495 KM
   • 715900 - PPP poljoprivreda i ribarstva
    495 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  254.589 KM
  • 716100 - Porez na dohodak254.589 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    209.417 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    19.027 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    11.423 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    8.420 KM
   • 716100 - Prihdo od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava
    3.471 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba ba dobitne od igara na sreću
    2.830 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.371.778 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.371.778 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji rpipadaju općinama - PDV
    1.326.517 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste
    45.261 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  9.080 KM
  • 719100 - Ostali porezi9.080 KM
   • 719100 - Porez na tvrtku
    8.028 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
    1.027 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    25 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.323.689 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  27.245 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija26.618 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    18.508 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    5.400 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente - zakup poljoprivrednog zemljišta
    2.710 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine627 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    627 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.296.394 KM
  • 722100 - Administrativne takse104.333 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - obnova
    36.398 KM
   • 722100 - Općinske administrativne pristojbe - gospodarstvo
    26.290 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanja i dr. civilne registracije
    15.830 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeravanje dokumenata
    12.330 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - opća uprava
    7.745 KM
   • 722100 - Druge općinske administivne pristojbe
    5.000 KM
   • 722100 - Općinske administativne pristojbe - katastar
    740 KM
  • 722300 - Komunalne takse238.048 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    122.380 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    115.668 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade859.386 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    571.752 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    146.239 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    74.279 KM
   • 722400 - Naknada za koruštenje građevinskog zemljišta
    36.191 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    17.674 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    6.120 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    5.575 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade - tenderi
    680 KM
   • 722400 - Naknada za održavanje javnih skloništa
    450 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    248 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    178 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse87.367 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    39.557 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    20.384 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto plaće
    13.562 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    8.472 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.393 KM
   • 722500 - Naknada od funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    1.831 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto rpimitka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.042 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    125 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.266 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.995 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    4.211 KM
   • 722700 - Prihodi od tr. napl. po os. pok
    525 KM
   • 722700 - Povrat duplo plaćenih obaveza
    259 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  50 KM
  • 723100 - Novčane kazne50 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.228.612 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  251.319 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva251.319 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  977.292 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti977.292 KM
   • 732100 - Potpora od Federacije - za lokalne ceste
    573.441 KM
   • 732100 - Bušotina Klokun
    192.641 KM
   • 732100 - Vodovod Hodovo - Rotimilja
    190.000 KM
   • 732100 - Potpora od Fonda za zaštitu okoliša
    21.210 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 467.219 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  467.219 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava467.219 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada
    467.219 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 192 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  192 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza192 KM
   • 777700 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direciji cesta
    192 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 1.681.106 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  608 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca608 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    420 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti
    97 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    86 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    5 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  8.961 KM
  • 713100 - Porezi na plaće8.961 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    7.331 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    1.630 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  106.511 KM
  • 714100 - Porez na imovinu106.511 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    67.715 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    35.792 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe u darove
    1.433 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    1.341 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    230 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  46 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost46 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga (zaostale uplate)
    46 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  258.131 KM
  • 716100 - Porez na dohodak258.131 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    214.971 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    22.110 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    9.651 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    7.008 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba ba dobitne od igara na sreću
    2.883 KM
   • 716100 - Prihdo od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava
    1.508 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.306.458 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.306.458 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji rpipadaju općinama - PDV
    1.263.670 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste
    42.788 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  391 KM
  • 719100 - Ostali porezi391 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    359 KM
   • 719100 - Porezi na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    32 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.900.735 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  22.978 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija21.425 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    18.565 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente - zakup poljoprivrednog zemljišta
    2.710 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    150 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine656 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    656 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika898 KM
   • 721500 - Pozitivne tečajne razlike
    898 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.877.757 KM
  • 722100 - Administrativne takse99.296 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - obnova
    34.365 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - gospodarstvo
    27.510 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanja i dr. civilne registracije
    12.230 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeravanje dokumenata
    11.246 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - opća uprava
    8.115 KM
   • 722100 - Druge općinske administivne pristojbe
    5.200 KM
   • 722100 - Općinske administativne pristojbe - katastar
    630 KM
  • 722300 - Komunalne takse390.378 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    283.312 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    107.066 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.292.714 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    1.038.236 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    179.574 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    32.679 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    16.572 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    13.402 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    9.660 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade - tenderi
    1.750 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    562 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    279 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse84.479 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    39.183 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    17.996 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto plaće
    13.425 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    8.382 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.431 KM
   • 722500 - Naknada od funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    1.690 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto rpimitka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.181 KM
   • 722500 - Pos. Vodop. nak. za zaštitu vode
    100 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    93 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.353 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    2.353 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.538 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    7.939 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    510 KM
   • 722700 - Prihodi od tr. napl. po os. pok
    89 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 411.867 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  411.867 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti411.867 KM
   • 732100 - Potpora za izgradnju Vodovoda Hodovo - Rotimlja
    100.000 KM
   • 732100 - Potpora od Federalnog ministratva razvoja, poduzetništva i obrta za Gospodarsku zonu Hodovo
    80.000 KM
   • 732100 - PotporaPotpora za izgradnju Vodovoda Klokun - Crnići
    64.992 KM
   • 732100 - Potpora od županiej za prijevoz učenika
    50.000 KM
   • 732100 - Potpora od županije za sanaciju šteta
    42.000 KM
   • 732100 - Potpore jedinicama lokalne samouprave za finanisranje žurnih mjera zaštite i spašavanja
    35.000 KM
   • 732100 - Potpora od federalnog ministratva poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva Darovaonica - grant za projekat Hutovo blato
    31.875 KM
   • 732100 - Primljene potpore od žumapnije za sufinansiranje projekata
    8.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 15.500 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  15.500 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava15.500 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada
    15.500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 60 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  60 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza60 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 1.624.629 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.258 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.258 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    3.961 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    297 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.765 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.765 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    1.765 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  129.544 KM
  • 714100 - Porez na imovinu129.544 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    68.142 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina
    31.980 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    24.795 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    1.977 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    1.610 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    1.040 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  278.474 KM
  • 716100 - Porez na dohodak278.474 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    226.405 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    24.823 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    13.281 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    9.449 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba ba dobitne od igara na sreću
    3.840 KM
   • 716100 - Prihdo od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava
    627 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od kapitalnih ulaganja
    49 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.210.588 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.210.588 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.170.823 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste
    39.764 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.809.804 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  33.032 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija32.285 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    20.000 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    7.200 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente - zakup poljoprivrednog zemljišta
    5.085 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine747 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    747 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.776.772 KM
  • 722100 - Administrativne takse110.909 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - obnova
    43.239 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - gospodarstvo
    28.655 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanja i dr. civilne registracije
    14.095 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeravanje dokumenata
    10.370 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - opća uprava
    7.495 KM
   • 722100 - Druge općinske administivne pristojbe
    5.900 KM
   • 722100 - Općinske administativne pristojbe - katastar
    1.155 KM
  • 722300 - Komunalne takse363.504 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    252.122 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    111.383 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.202.436 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    884.970 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    164.721 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    75.558 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    54.396 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    15.163 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    3.295 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade - tenderi
    2.850 KM
   • 722400 - Naknade za održavanje javnih skloništa
    1.054 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    289 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    140 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse92.093 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    39.575 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    24.569 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto plaće
    13.877 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    9.145 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    1.905 KM
   • 722500 - Naknada od funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    1.534 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto rpimitka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.415 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    74 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.687 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    2.687 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi5.143 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    4.873 KM
   • 722700 - Prihodi od tr. napl. po os. pok
    270 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 662.469 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  662.469 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti662.469 KM
   • 732100 - Potpora od Fonda za zaštitu okoliša / Izrada investiciono - tehničke dokumentacije i dogradnja vodoopskrbnog sistema u gradu Stocu
    144.678 KM
   • 732100 - Pomoć općini po odluci Vlade HNŽ broj 01-1-02-201/13
    100.000 KM
   • 732100 - Potpora od županije za vodovod Stolac - sanacija
    87.695 KM
   • 732100 - PotporaPotpora za izgradnju Vodovoda Klokun - Crnići
    73.095 KM
   • 732100 - Potpora od Federalnog ministratva razvoja, poduzetništva i obrta za Gospodarsku zonu Hodovo
    72.500 KM
   • 732100 - Federalna uprava CZ - jednokratna novčana pomoć za sanaciju šteta nastalih prilikom proglašenja prirodne nepogode
    65.000 KM
   • 732100 - Agencija za ekonomski razvoj "REDAH" - Podrška jačanju gospodarsko - poslovne zone "Hodovo"
    40.000 KM
   • 732100 - Potpora od federalnog ministratva poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva Darovaonica - grant za projekat Hutovo blato
    31.875 KM
   • 732100 - Primljene potpore od žumapnije za sufinansiranje projekata
    26.080 KM
   • 732100 - Potpora za izradu projektne dokumentacije za prečistač otpadnih voda
    10.000 KM
   • 732100 - Potpore od Federalnog ministarstva kulture i sporta / transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa / restauracija i konzervacija crteža u pećini Badanj
    8.000 KM
   • 732100 - Federalni zavod za statistiku - potpora za rad
    3.545 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 4.800 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  4.800 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava4.800 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada
    4.800 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 14 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  14 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza14 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 1.721.519 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.367 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.367 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    1.133 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    233 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  474 KM
  • 713100 - Porezi na plaće474 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    424 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    49 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  165.706 KM
  • 714100 - Porez na imovinu165.706 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba
    63.566 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    62.800 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    34.354 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    2.910 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    1.866 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    210 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.087 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost635 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    614 KM
   • 715100 - Porezi na promet proizvoda tarifni br. 2
    21 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga452 KM
   • 715900 - Porezi na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva
    452 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  294.665 KM
  • 716100 - Porez na dohodak294.665 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    244.311 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    31.080 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    9.449 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    7.123 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba ba dobitne od igara na sreću
    2.615 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od kapitalnih ulaganja
    52 KM
   • 716100 - Prihdo od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava
    34 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.257.689 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.257.689 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.216.007 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste
    41.682 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  531 KM
  • 719100 - Ostali porezi531 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
    290 KM
   • 719100 - Porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    241 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.069.714 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  30.848 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija30.275 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    20.090 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    7.000 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente - zakup poljoprivrednog zemljišta
    3.185 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine573 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    573 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.038.867 KM
  • 722100 - Administrativne takse109.412 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - gospodarstvo
    30.447 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - obnova
    26.940 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanja i dr. civilne registracije
    22.835 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeravanje dokumenata
    14.825 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - opća uprava
    8.845 KM
   • 722100 - Druge općinske administivne pristojbe
    5.480 KM
   • 722100 - Općinske administativne pristojbe - katastar
    40 KM
  • 722300 - Komunalne takse351.539 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    237.602 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    113.937 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade464.193 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    182.558 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    167.574 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    57.108 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    36.539 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    13.060 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    4.970 KM
   • 722400 - Naknade za održavanje javnih skloništa
    1.169 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade - tenderi
    500 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    407 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    309 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse88.775 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    40.794 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto plaće
    16.241 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    15.854 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    10.577 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.031 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto rpimitka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.673 KM
   • 722500 - Naknada od funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    1.498 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    107 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.985 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    2.924 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    61 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi21.963 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    21.918 KM
   • 722700 - Prihodi od tr. napl. po os. pok
    45 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.063.193 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.063.193 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.063.193 KM
   • 732100 - Pomoć općini po odluci Vlade HNŽ broj 01-1-02-201/13
    320.000 KM
   • 732100 - Potpora od županije za vodovod Stolac - sanacija
    207.305 KM
   • 732100 - Primljene potpore od županije za lokalne ceste
    150.000 KM
   • 732100 - Potpora za izgradnju Vodovoda Klokun - Crnići
    116.913 KM
   • 732100 - Potpora od Federalnog ministratva razvoja, poduzetništva i obrta za Gospodarsku zonu Hodovo
    100.000 KM
   • 732100 - Potpore od Federalnog ministarstva kulture i sporta / transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa / restauracija i konzervacija crteža u pećini Badanj
    75.000 KM
   • 732100 - Potpora za projekt "Izvođenja radova na vodovodnom sustavu Dubrave-Prenj"
    30.000 KM
   • 732100 - Potpora od Fonda za zaštitu okoliša HNŽ
    30.000 KM
   • 732100 - Transferi za izbore
    16.975 KM
   • 732100 - Potpora za projekt "izgradnja bušotina i sistema navodnjavanja u Općini Stolac"
    10.000 KM
   • 732100 - Grant za sajam hercegovački plodovi mediterana
    7.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 121.549 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  121.549 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava121.549 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    65.429 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada
    56.120 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 7 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  7 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza7 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 1.865.633 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.702 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.702 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    1.159 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    543 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  192 KM
  • 713100 - Porezi na plaće192 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    116 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    77 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  173.108 KM
  • 714100 - Porez na imovinu173.108 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    71.711 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    56.651 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba
    29.823 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    12.148 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    2.735 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    40 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  81 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost81 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    81 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  329.395 KM
  • 716100 - Porez na dohodak329.395 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    262.666 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    27.842 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    15.286 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba ba dobitne od igara na sreću
    14.507 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    8.758 KM
   • 716100 - Prihdo od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava
    313 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od kapitalnih ulaganja
    23 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.361.155 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.361.155 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju JLS
    1.315.703 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste
    45.452 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.041.262 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  144.889 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija64.633 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    30.559 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    29.681 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente - zakup poljoprivrednog zemljišta
    4.393 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine80.256 KM
   • 721200 - Prihodi od GSM licence
    80.000 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    256 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  896.223 KM
  • 722100 - Administrativne takse123.931 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - graditeljstvo i prostorno uređenje
    53.685 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - gospodarstvo
    27.310 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeravanje dokumenata
    16.088 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanja i dr. civilne registracije
    14.169 KM
   • 722100 - Druge općinske administivne pristojbe
    6.800 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - opća uprava
    5.819 KM
   • 722100 - Općinske administativne pristojbe - katastar
    60 KM
  • 722300 - Komunalne takse364.893 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    224.157 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    140.737 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade295.107 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    112.044 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    75.104 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    42.608 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    35.437 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    15.546 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    11.040 KM
   • 722400 - Naknade za održavanje javnih skloništa
    1.632 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade - tenderi
    850 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    669 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    177 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse95.757 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    41.018 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    22.968 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto plaće
    17.318 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    9.727 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.083 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto rpimitka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.275 KM
   • 722500 - Naknada od funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    1.219 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    149 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.635 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    2.635 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.900 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    13.050 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    800 KM
   • 722700 - Prihodi od tr. napl. po os. pok
    50 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  150 KM
  • 723100 - Novčane kazne150 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 481.058 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  481.058 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti481.058 KM
   • 732100 - Primljene potpore Ministarstva prometa i veza za lokalne ceste
    150.000 KM
   • 732100 - Potpora od Federalnog ministratva razvoja, poduzetništva i obrta za Gospodarsku zonu Hodovo
    146.778 KM
   • 732100 - Federalno ministarstvp okoliša i turizma Grant za projekat Zatvaranja općinskih deponija i faza
    69.300 KM
   • 732100 - Grant/potpora općini Stolac
    60.000 KM
   • 732100 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja
    20.000 KM
   • 732100 - Potpore od Federalnog ministarstva kulture i sporta / transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa / restauracija i konzervacija crteža u pećini Badanj
    14.980 KM
   • 732100 - Potpora MPŠiV za projekt "izgradnja bušotina i sistema navodnjavanja u Općini Stolac"
    14.000 KM
   • 732100 - Grant za sajam hercegovački plodovi Mediterana
    6.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 271.541 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  271.541 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava271.541 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    225.301 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada
    46.240 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.195.059 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.651 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.651 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
    3.216 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    350 KM
   • 711100 - Porez na ukupan prihod fizičkih lica
    75 KM
   • 711100 - Porez na osnovu autorskih prava
    10 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.733 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.733 KM
   • 713100 - Porez na plaću
    1.733 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  274.290 KM
  • 714100 - Porez na imovinu274.290 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba
    126.137 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    70.220 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    69.476 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    4.382 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    3.915 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    160 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  312 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost39 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    39 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga273 KM
   • 715900 - Porezi na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva
    273 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  401.154 KM
  • 716100 - Porez na dohodak401.154 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti
    303.329 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba ba dobitne od igara na sreću
    40.342 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    32.591 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti
    12.380 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    11.732 KM
   • 716100 - Prihdo od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava
    781 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.513.895 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.513.895 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju JLS
    1.467.473 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za ceste
    46.422 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  23 KM
  • 719100 - Ostali porezi23 KM
   • 719100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
    23 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 861.871 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  58.282 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija57.301 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    28.215 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    18.704 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih dobara
    10.381 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine403 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od zakupa
    317 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    86 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika578 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  803.289 KM
  • 722100 - Administrativne takse97.453 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - graditeljstvo i prostorno uređenje
    27.286 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - gospodarstvo
    26.775 KM
   • 722100 - Pristojbe za ovjeravanje dokumenata
    15.230 KM
   • 722100 - Pristojbe za vjenčanja i dr. civilne registracije
    12.153 KM
   • 722100 - Druge općinske administivne pristojbe
    9.605 KM
   • 722100 - Općinske administivne pristojbe - opća uprava
    6.284 KM
   • 722100 - Općinske administativne pristojbe - katastar
    120 KM
  • 722300 - Komunalne takse370.932 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe
    248.816 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku
    122.116 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade210.271 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    102.505 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    62.509 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    20.318 KM
   • 722400 - Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
    13.343 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    9.550 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade - tenderi
    980 KM
   • 722400 - Naknada za osiguranje od požara
    589 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
    477 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse115.107 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cestaza vozila građana
    52.621 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga premjera i katastra
    26.745 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto plaće
    19.143 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    10.903 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.702 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zbirni iznos neto rpimitka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.476 KM
   • 722500 - Naknada od funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
    1.323 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
    195 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.739 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    1.739 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.787 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    4.121 KM
   • 722700 - Prihodi od tr. napl. po os. pok
    3.181 KM
   • 722700 - Naplata premije osiguranja
    485 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  300 KM
  • 723100 - Novčane kazne300 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.511.149 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  56.684 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva56.684 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.454.465 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.454.465 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti - Vlada FBiH
    580.000 KM
   • 732100 - Potpora Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta za prijevoz učenika Prve osnovne škole
    228.465 KM
   • 732100 - Primljene potpore Ministarstva prometa i veza HNŽ za lokalne ceste
    200.000 KM
   • 732100 - Potpora od Federalnog ministratva razvoja, poduzetništva i obrta za Gospodarsku zonu Hodovo
    135.000 KM
   • 732100 - Potpora MPŠiV za izgradnju Vodovoda Klokun - Crnići
    110.000 KM
   • 732100 - Potpora Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta za projekat Izgradnja sportske dvorane
    100.000 KM
   • 732100 - Potpora MPŠiV za projekt "Izvođenja radova na vodovodnom sustavu Dubrave-Prenj"
    60.000 KM
   • 732100 - Potpora MPŠiV za projekt "Dogradnja vodoopskrbnog sustava u Općini Stolac"
    30.000 KM
   • 732100 - Grant za sajam hercegovački plodovi Mediterana
    6.000 KM
   • 732100 - Potpora od Fonda za zaštitu okoliša HNŽ
    5.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 250.743 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  250.743 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava250.743 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    204.503 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada
    46.240 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 2.043 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  2.043 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza2.043 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 966.110 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  887.847 KM
  • 611100 - Bruto plaće745.366 KM
   • 611100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove104.237 KM
    • 611100 - Neto plaće
     71.924 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     32.313 KM
   • 611100 - Služba za društvene djelatnosti78.395 KM
    • 611100 - Neto plaće
     54.092 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     24.302 KM
   • 611100 - Služba za gospodarstvo109.462 KM
    • 611100 - Neto plaće
     75.529 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     33.933 KM
   • 611100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine72.540 KM
    • 611100 - Neto plaće
     50.053 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     22.488 KM
   • 611100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu210.550 KM
    • 611100 - Neto plaće
     145.279 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     65.270 KM
   • 611100 - Služba za proračun i finansije70.114 KM
    • 611100 - Neto plaće
     48.379 KM
    • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
     21.735 KM
   • 611100 - Stručna služba Vijeća31.149 KM
    • 611100 - Neto plaće
     21.493 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     9.656 KM
   • 611100 - Ured općinskog načelnika68.919 KM
    • 611100 - Neto plaće
     47.554 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     21.365 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 142.480 KM
   • 611200 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove19.936 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     12.388 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     4.672 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     2.877 KM
   • 611200 - Služba za društvene djelatnosti13.746 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     8.972 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     2.719 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     2.055 KM
   • 611200 - Služba za gospodarstvo19.264 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     12.299 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     4.089 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     2.877 KM
   • 611200 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine15.618 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     10.748 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     2.466 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     2.404 KM
   • 611200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu45.076 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     30.444 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     7.642 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     6.987 KM
   • 611200 - Služba za proračun i finansije8.810 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     7.166 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     1.644 KM
   • 611200 - Stručna služba Vijeća4.403 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     3.581 KM
    • 611200 - Regres za godišnji odmor
     822 KM
   • 611200 - Ured općinskog načelnika15.630 KM
    • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
     5.475 KM
    • 611200 - Pomoć u slučaju smtru ili teže bolesti
     4.105 KM
    • 611200 - Otpremina zbog odlaska u mirovinu
     2.953 KM
    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
     1.865 KM
    • 611200 - regres za godišnji odmor
     1.233 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  78.263 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca78.263 KM
   • 612100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove10.945 KM
    • 612100 - Služba za društvene djelatnosti8.231 KM
     • 612100 - Služba za gospodarstvo11.493 KM
      • 612100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine7.617 KM
       • 612100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu22.108 KM
        • 612100 - Služba za proračun i finansije7.362 KM
         • 612100 - Stručna služba Vijeća3.270 KM
          • 612100 - Ured općinskog načelnika7.236 KM

         MATERIJAL I USLUGE 2011. 382.182 KMXZatvori:

         • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
          382.182 KM
          • 613100 - Putni troškovi798 KM
           • 613100 - Izdaci za materijal i usluge798 KM
            • 613100 - Putni troškovi
             642 KM
            • 613100 - Troškovi smještaja na službenom putovanju
             157 KM
          • 613200 - Izdaci za energiju73.406 KM
           • 613200 - Izdaci za materijal i usluge73.406 KM
            • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
             52.930 KM
            • 613200 - Izdaci za električnu energiju
             18.676 KM
            • 613200 - Izdaci za lož ulje
             1.800 KM
          • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge39.904 KM
           • 613300 - Izdaci za materijal i usluge39.904 KM
            • 613300 - Ostale komunalne usluge
             14.400 KM
            • 613300 - Izdaci za telefon i telefax
             10.601 KM
            • 613300 - Izdaci za internet
             7.360 KM
            • 613300 - Poštanske usluge
             6.689 KM
            • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
             853 KM
          • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara17.152 KM
           • 613400 - Izdaci za materijal i usluge17.152 KM
            • 613400 - Izdaci za komjuterski materijal
             4.720 KM
            • 613400 - Uredski materijal
             3.869 KM
            • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
             3.388 KM
            • 613400 - Materijal za čišćenje
             2.932 KM
            • 613400 - Ispravka sitnog inventara
             846 KM
            • 613400 - Materijal za dek. službenih prostorija
             650 KM
            • 613400 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
             557 KM
            • 613400 - Sitan inventar
             189 KM
          • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva25.179 KM
           • 613500 - Izdaci za materijal i usluge25.179 KM
            • 613500 - Troškovi goriva
             22.054 KM
            • 613500 - Registracija motornih vozila
             3.107 KM
            • 613500 - Prijevoz robe
             18 KM
          • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje36.584 KM
           • 613700 - Izdaci za materijal i usluge36.584 KM
            • 613700 - Izdaci za održavanje javne rasvjete
             20.735 KM
            • 613700 - Izdaci za opravku i održavanje opreme
             6.913 KM
            • 613700 - Usluge opravki i održavanja opreme
             3.637 KM
            • 613700 - Izdaci za opravku i održavanje općinske zgrade
             1.975 KM
            • 613700 - Usluge opravki i održavanja vozila
             1.784 KM
            • 613700 - Izdaci za opravku i održavanje opreme
             1.540 KM
          • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.134 KM
           • 613800 - Izdaci za materijal i usluge5.134 KM
            • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
             3.553 KM
            • 613800 - Osiguranje vozila
             838 KM
            • 613800 - Osiguranje imovine
             702 KM
            • 613800 - negativne tečajne razlike
             42 KM
          • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge184.025 KM
           • 613900 - Izdaci za materijal i usluge184.025 KM
            • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu toplog obroka
             27.586 KM
            • 613900 - Troškovi reprezentacije
             25.069 KM
            • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
             23.996 KM
            • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma
             22.609 KM
            • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje
             15.262 KM
            • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
             11.120 KM
            • 613900 - Izdaci za naknade vjećnika i odbora
             11.050 KM
            • 613900 - Ostale nespomenute usluge
             11.042 KM
            • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu prijevoza
             6.952 KM
            • 613900 - Izdaci za rad povjerenstva
             6.580 KM
            • 613900 - Udluge objavljivanja tendera
             6.401 KM
            • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
             2.938 KM
            • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
             2.732 KM
            • 613900 - Pretplata za stručnu literaturu
             1.934 KM
            • 613900 - Doprinos za MIO od drugih samostalnih djelatnosti
             1.836 KM
            • 613900 - Članarina Savezu općina i gradova
             1.800 KM
            • 613900 - Troškovi spora
             1.510 KM
            • 613900 - Doprinos za zdravstvo od drugih samostalnih djelatnosti
             1.224 KM
            • 613900 - Izdaci za stručnu izobrazbu
             997 KM
            • 613900 - Ostali izdaci za informiranje
             980 KM
            • 613900 - Izdaci za usluge medija
             410 KM

         TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.396.946 KMXZatvori:

         • 614000 - Tekući grantovi
          1.725.433 KM
          • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade259.890 KM
           • 614100 - Tekući transferi259.890 KM
            • 614100 - Tranfer za Centar za socijalni rad
             127.701 KM
            • 614100 - Transfer za sport
             51.818 KM
            • 614100 - Ostali transferi - sufinansiranje Radio
             30.000 KM
            • 614100 - Transfer za kulturu
             18.500 KM
            • 614100 - Ostali transferi - herecgovački plodovi mediterana
             15.000 KM
            • 614100 - ostali transferi - zaštita i spašavanje
             9.177 KM
            • 614100 - Transfer za izborno povjerenstvo sa porezima i doprinosima
             7.694 KM
          • 614200 - Grantovi pojedincima430.524 KM
           • 614200 - Tekući transferi430.524 KM
            • 614200 - Tranfer za prijevoz učenika
             294.938 KM
            • 614200 - Izdaci za raseljena lica/sanacija projekata
             48.802 KM
            • 614200 - Isplata stipendija
             42.800 KM
            • 614200 - Tranferi pojedicnima - urgentne socijalne pomoći
             34.035 KM
            • 614200 - Tranfer subvencioniranje smještaja studenata
             3.969 KM
            • 614200 - Izdaci za ratne invalide i njhove obitelji
             3.580 KM
            • 614200 - Alternativni smještaj
             2.400 KM
          • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama422.068 KM
           • 614300 - Tekući transferi422.068 KM
            • 614300 - Dječiji vrtić Sokolac
             70.183 KM
            • 614300 - Općinsko javno pravobranilaštvo
             69.768 KM
            • 614300 - DVD Stolac
             49.857 KM
            • 614300 - Crveni križ
             44.121 KM
            • 614300 - Osnovna škola Crnići
             42.907 KM
            • 614300 - Osnovna škola Stolac
             37.563 KM
            • 614300 - Nevladina udruženja
             23.950 KM
            • 614300 - Prva osnovna škola Stolac
             21.499 KM
            • 614300 - HDZ BiH
             14.200 KM
            • 614300 - SDA - SBiH
             10.400 KM
            • 614300 - UNRO HVO HB
             8.340 KM
            • 614300 - HDZ 1990
             5.400 KM
            • 614300 - Jedinstvena organizacija boraca
             3.240 KM
            • 614300 - RVI
             3.240 KM
            • 614300 - Organizacija porodica šehida
             3.240 KM
            • 614300 - Udruženje logoraša Stolac
             3.240 KM
            • 614300 - Udruga domovinske vojske
             2.340 KM
            • 614300 - Udruga zatočenika HVO Stolac
             2.340 KM
            • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja
             2.145 KM
            • 614300 - Udruga maloljetnih vojnika HVO
             2.145 KM
            • 614300 - HVIDR Stolac
             1.950 KM
          • 614400 - Subvencije javnim preduzećima151.361 KM
           • 614400 - Tekući transferi151.361 KM
            • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzecima
             143.361 KM
            • 614400 - Poticaj poljoprivrednoj prozvodnji
             8.000 KM
          • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo461.591 KM
           • 614800 - Tekući transferi461.591 KM
            • 614800 - Izvršenje sudkse presude
             428.862 KM
            • 614800 - naknada za povrat vise naplaćenih prihoda
             19.562 KM
            • 614800 - Povrat pretplaćenog poreza na dohodak po Rješenjima MF HNŽ-a
             12.237 KM
            • 614800 - Izvršenje sudskih presuda
             930 KM
         • 615000 - Kapitalni grantovi
          1.671.513 KM
          • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.671.513 KM
           • 615100 - Kapitalni transferi1.671.513 KM
            • 615100 - kapitalni trasnef za sanaciju lokalnih puteva
             631.737 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer - izgradnja vodovoda Hodovo
             244.328 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer - Izgradnja Gospodarska zona Hodovo
             242.288 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer za ispitnu bušotinu Klokun
             236.843 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer- Obnova sportske dvorane
             149.619 KM
            • 615100 - Sufinansiranje projekata lokalnom zajednicom
             50.805 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer - Sanacija rasvjete u Ulici Hrvatskih branitelja
             36.597 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer za sufinansiranje projekata
             35.869 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer - projekat čišćenja vodotoka rijeke Bregave
             26.512 KM
            • 615100 - Kapitalni transfer za zaštitu i obnovu spomenika (Radmilja, Stari grad i Daorson)
             9.898 KM
            • 615100 - Kapitalni grant OŠ Crnići
             7.017 KM

         NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 109.133 KMXZatvori:

         • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
          109.133 KM
          • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada20.000 KM
           • 821100 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava20.000 KM
           • 821300 - Nabavka opreme69.253 KM
            • 821300 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava69.253 KM
             • 821300 - Trojevi, uređaji, alati i instalacije - grijanje, klimatizacija i ventilacija zgrade općine
              32.000 KM
             • 821300 - Nabavka opreme - uredski namještaj
              16.555 KM
             • 821300 - Inventar
              7.020 KM
             • 821300 - Ugrađena oprema
              6.472 KM
             • 821300 - Komjuterska oprema
              5.762 KM
             • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
              1.444 KM
           • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava19.880 KM
            • 821500 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava19.880 KM
             • 821500 - Izrada projektne dokumentacije za gradsku kanalizaciju
              19.880 KM

          FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

          RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 781 KMXZatvori:

          • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
           781 KM
           • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje781 KM
            • 616300 - Izdaci za kamate i ostale naknade po kreditima781 KM

           OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

           OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

           LIČNA PRIMANJA 2012. 1.107.268 KMXZatvori:

           • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
            1.016.722 KM
            • 611100 - Bruto plaće862.352 KM
             • 611100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo52.009 KM
              • 611100 - Neto plaće
               35.887 KM
              • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
               16.123 KM
             • 611100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove82.543 KM
              • 611100 - Neto plaće
               56.955 KM
              • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
               25.588 KM
             • 611100 - Služba za društvene djelatnosti80.617 KM
              • 611100 - Neto plaće
               55.626 KM
              • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
               24.991 KM
             • 611100 - Služba za gospodarstvo127.042 KM
              • 611100 - Neto plaće
               87.659 KM
              • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
               39.383 KM
             • 611100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine92.363 KM
              • 611100 - Neto plaće
               63.730 KM
              • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
               28.632 KM
             • 611100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu204.726 KM
              • 611100 - Neto plaće
               141.261 KM
              • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
               63.465 KM
             • 611100 - Služba za proračun i finansije79.213 KM
              • 611100 - Neto plaće
               54.657 KM
              • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
               24.556 KM
             • 611100 - Stručna služba Vijeća32.048 KM
              • 611100 - Neto plaće
               22.113 KM
              • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
               9.935 KM
             • 611100 - Ured općinskog načelnika111.792 KM
              • 611100 - Neto plaće
               77.137 KM
              • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
               34.655 KM
            • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 154.369 KM
             • 611200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo9.051 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               5.539 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               2.273 KM
              • 611200 - regres za godišnji odmor
               1.239 KM
             • 611200 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove15.616 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               9.593 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               3.958 KM
              • 611200 - Regres za godišnji odmor
               2.065 KM
             • 611200 - Služba za društvene djelatnosti13.485 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               8.694 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               2.726 KM
              • 611200 - regres za godišnji odmor
               2.065 KM
             • 611200 - Služba za gospodarstvo21.073 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               13.278 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               4.491 KM
              • 611200 - regres za godišnji odmor
               3.304 KM
             • 611200 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine17.525 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               12.203 KM
              • 611200 - regres za godišnji odmor
               2.891 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               2.431 KM
             • 611200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu43.570 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               28.839 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               8.123 KM
              • 611200 - regres za godišnji odmor
               6.608 KM
             • 611200 - Služba za proračun i finansije11.089 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               8.360 KM
              • 611200 - regres za godišnji odmor
               2.065 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               664 KM
             • 611200 - Stručna služba Vijeća2.701 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               1.875 KM
              • 611200 - Regres za godišnji odmor
               826 KM
             • 611200 - Ured općinskog načelnika20.258 KM
              • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
               10.175 KM
              • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
               4.494 KM
              • 611200 - Otpremina zbog odlaska u mirovinu
               3.524 KM
              • 611200 - regres za godišnji odmor
               2.065 KM
           • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
            90.547 KM
            • 612100 - Doprinosi poslodavca90.547 KM
             • 612100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo5.461 KM
              • 612100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove8.667 KM
               • 612100 - Služba za društvene djelatnosti8.465 KM
                • 612100 - Služba za gospodarstvo13.339 KM
                 • 612100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine9.698 KM
                  • 612100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu21.496 KM
                   • 612100 - Služba za proračun i finansije8.317 KM
                    • 612100 - Stručna služba Vijeća3.365 KM
                     • 612100 - Ured općinskog načelnika11.738 KM

                    MATERIJAL I USLUGE 2012. 509.497 KMXZatvori:

                    • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                     509.497 KM
                     • 613100 - Putni troškovi282 KM
                      • 613100 - Ured općinskog načelnika282 KM
                      • 613200 - Izdaci za energiju100.681 KM
                       • 613200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo2.855 KM
                        • 613200 - Služba za proračun i finansije97.826 KM
                        • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge38.877 KM
                         • 613300 - Ured općinskog načelnika38.877 KM
                         • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.827 KM
                          • 613400 - Služba za proračun i finansije15.827 KM
                          • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva30.269 KM
                           • 613500 - Ured općinskog načelnika30.269 KM
                           • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.257 KM
                            • 613700 - Ured općinskog načelnika34.257 KM
                            • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.102 KM
                             • 613800 - Služba za proračun i finansije7.102 KM
                             • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge282.202 KM
                              • 613900 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove7.181 KM
                               • 613900 - Usluge objavljivanja tendera
                                7.181 KM
                              • 613900 - Služba za proračun i finansije55.800 KM
                               • 613900 - Izdaci za obavezno siguranje volontera
                                24.814 KM
                               • 613900 - Izdaci za rad komisija
                                12.190 KM
                               • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
                                4.958 KM
                               • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                3.254 KM
                               • 613900 - Doprinos za MIO od drugih samostalnih djelatnosti
                                3.099 KM
                               • 613900 - Doprinso za zdravstvo od drugih samostalnih djelatnosti
                                2.066 KM
                               • 613900 - Članarina savezu općina i gradova
                                1.800 KM
                               • 613900 - Izdaci za stručnu izobrazbu
                                1.363 KM
                               • 613900 - Troškovi spora
                                1.326 KM
                               • 613900 - Pretplata za stručnu literaturu
                                929 KM
                              • 613900 - Stručna služba Vijeća27.246 KM
                               • 613900 - Ostale ugovorene usluge (naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju)
                                17.646 KM
                               • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima i članovima odbora OV
                                9.600 KM
                              • 613900 - Ured općinskog načelnika191.976 KM
                               • 613900 - Izdaci za volonterski rad
                                106.150 KM
                               • 613900 - Troškovi reprezentacije
                                29.748 KM
                               • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti
                                29.320 KM
                               • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma u opštini
                                14.911 KM
                               • 613900 - Ostale nespomenute usluge
                                10.581 KM
                               • 613900 - Ostali izdaci za informiranje
                                1.156 KM
                               • 613900 - Usluge javnog informisanja
                                109 KM

                            TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.249.050 KMXZatvori:

                            • 614000 - Tekući grantovi
                             1.513.666 KM
                             • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade309.509 KM
                              • 614100 - Služba za društvene djelatnosti93.255 KM
                               • 614100 - Transfer za sport
                                62.155 KM
                               • 614100 - Tranfer za kulturu
                                31.100 KM
                              • 614100 - Služba za gospodarstvo15.000 KM
                               • 614100 - Sajam Hercegovački plodovi mediterana
                                15.000 KM
                              • 614100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu9.780 KM
                               • 614100 - Transfer za zaštitu i spašavanje
                                9.780 KM
                              • 614100 - Stručna služba Vijeća7.394 KM
                               • 614100 - Grant za izborno povjerenstvo
                                7.394 KM
                              • 614100 - Ured općinskog načelnika184.080 KM
                               • 614100 - Tranfer za centar za socijalni rad
                                142.080 KM
                               • 614100 - Ostali transferi - Dom zdravlja Stolac
                                30.000 KM
                               • 614100 - Ostali transferi - sufinansiranje Radio
                                12.000 KM
                             • 614200 - Grantovi pojedincima547.787 KM
                              • 614200 - Služba za društvene djelatnosti367.200 KM
                               • 614200 - Tranfer za prijevoz učenika
                                326.928 KM
                               • 614200 - Isplata stipendija
                                31.200 KM
                               • 614200 - Tranfer za sunbvencioniranje smještaja studenata
                                9.072 KM
                              • 614200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu76.649 KM
                               • 614200 - Izdaci za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode
                                41.957 KM
                               • 614200 - Izdaci po Odluci i proglašenju stanja prirodne nepogodne broj 01/1-46-105/12
                                31.537 KM
                               • 614200 - Izdaci za ratne invalide i njehove obitelji
                                3.155 KM
                              • 614200 - Ured općinskog načelnika103.937 KM
                               • 614200 - Pomoć pojedincima za sanaciju objekata
                                63.243 KM
                               • 614200 - Tranferi pojedincima - urgentne socijalne pomoći
                                38.294 KM
                               • 614200 - Alternativni mještaj
                                2.400 KM
                             • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama449.292 KM
                              • 614300 - Služba za društvene djelatnosti104.950 KM
                               • 614300 - Osnovna škola Crnići
                                41.739 KM
                               • 614300 - Osnovna škola Stolac
                                38.422 KM
                               • 614300 - Prva osnovna škola Stolac
                                24.790 KM
                              • 614300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu34.560 KM
                               • 614300 - UNRO HVO HB
                                8.340 KM
                               • 614300 - Jedinstena organizacija boraca
                                3.240 KM
                               • 614300 - RVI
                                3.240 KM
                               • 614300 - Organizacija porodica šehida
                                3.240 KM
                               • 614300 - Udruženje logoraša Stolac
                                3.240 KM
                               • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja
                                2.340 KM
                               • 614300 - Udruga domovinske vojske
                                2.340 KM
                               • 614300 - Udruga zatočenika HVO Stolac
                                2.340 KM
                               • 614300 - HVIDR-a Stolac
                                2.145 KM
                               • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
                                2.145 KM
                               • 614300 - Udruga maloljetnih vojnika HVO
                                1.950 KM
                              • 614300 - Stručna služba Vijeća37.500 KM
                               • 614300 - Ured općinskog načelnika272.282 KM
                                • 614300 - DVD Stolac
                                 86.250 KM
                                • 614300 - Dječiji vrtić Stolac
                                 73.711 KM
                                • 614300 - Crveni križ
                                 46.219 KM
                                • 614300 - Tekući grant za projekte nevladinih udruga
                                 37.060 KM
                                • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                 23.000 KM
                                • 614300 - Općinsko javno pravobranilaštvo
                                 6.041 KM
                              • 614400 - Subvencije javnim preduzećima155.300 KM
                               • 614400 - Ured općinskog načelnika155.300 KM
                                • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima
                                 155.300 KM
                              • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo51.778 KM
                               • 614800 - Služba za proračun i finansije51.778 KM
                                • 614800 - Naknada za povrat više naplaćenih prihoda
                                 44.600 KM
                                • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
                                 7.178 KM
                             • 615000 - Kapitalni grantovi
                              735.384 KM
                              • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade735.384 KM
                               • 615100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove659.457 KM
                                • 615100 - Kapitalni transfer - izgradnja Gospodarska zona Hodovo
                                 164.372 KM
                                • 615100 - Kapitalni trasnfer za sanaciju lokalnih puteva i cesta
                                 149.525 KM
                                • 615100 - Ugovor o finansijskoj potpori - Ministratsvo regionalnog razvoja
                                 134.418 KM
                                • 615100 - Kapitalni transfer za kulturni dom Bobanovo
                                 96.826 KM
                                • 615100 - Projekat sanacija i revitalizacija parka prirode Hutovo blato nakon požara
                                 37.012 KM
                                • 615100 - Kapitalni transfer za sufinansiranje projekata
                                 30.700 KM
                                • 615100 - Kapitalni transferi - sanacija rasvjete u ulici Hrvatskih branitelja
                                 24.368 KM
                                • 615100 - Kapitalni transfer projekat gradska deponija
                                 9.934 KM
                                • 615100 - Kapitalni transfer - izgradnja vodovoda Hodovo
                                 7.083 KM
                                • 615100 - Vodovod Kolokun - Crnići
                                 5.218 KM
                               • 615100 - Služba za društvene djelatnosti26.983 KM
                                • 615100 - Kapitalni grant OŠ Crnići
                                 17.009 KM
                                • 615100 - Kapitalni grant OŠ Stolac
                                 9.974 KM
                               • 615100 - Ured općinskog načelnika48.944 KM
                                • 615100 - Sufinansiranje projekata sa lokalnom zajednicom
                                 48.944 KM

                             NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 117.931 KMXZatvori:

                             • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                              117.931 KM
                              • 821200 - Nabavka građevina101.268 KM
                               • 821200 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove101.268 KM
                                • 821200 - Izgradnja vodovoda Hodovo - Rotimilja
                                 101.268 KM
                              • 821300 - Nabavka opreme12.802 KM
                               • 821300 - Ured općinskog načelnika12.802 KM
                                • 821300 - Nabavka opreme - uredski namještaj
                                 5.727 KM
                                • 821300 - Komjuterska oprema
                                 4.879 KM
                                • 821300 - Ugrađena oprema
                                 2.196 KM
                              • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava3.861 KM
                               • 821500 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove3.861 KM
                                • 821500 - Projektna dokumentacija
                                 3.861 KM

                             FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                             RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 811 KMXZatvori:

                             • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                              811 KM
                              • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje811 KM
                               • 616300 - Služba za proračun i finansije811 KM

                              OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

                              OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                              LIČNA PRIMANJA 2013. 1.148.328 KMXZatvori:

                              • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                               1.054.730 KM
                               • 611100 - Bruto plaće891.419 KM
                                • 611100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo52.288 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  36.079 KM
                                 • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                  16.209 KM
                                • 611100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove76.560 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  52.827 KM
                                 • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                  23.733 KM
                                • 611100 - Služba za društvene djelatnosti80.986 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  55.880 KM
                                 • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                  25.106 KM
                                • 611100 - Služba za gospodarstvo151.276 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  104.380 KM
                                 • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                  46.896 KM
                                • 611100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine98.798 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  68.170 KM
                                 • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                  30.627 KM
                                • 611100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu195.729 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  135.053 KM
                                 • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                  60.676 KM
                                • 611100 - Služba za proračun i finansije85.621 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  59.079 KM
                                 • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                  26.542 KM
                                • 611100 - Stručna služba Vijeća32.027 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  22.099 KM
                                 • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                  9.929 KM
                                • 611100 - Ured općinskog načelnika118.133 KM
                                 • 611100 - Neto plaće
                                  81.512 KM
                                 • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                  36.621 KM
                               • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 163.311 KM
                                • 611200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo9.106 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  5.609 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  2.255 KM
                                 • 611200 - regres za godišnji odmor
                                  1.242 KM
                                • 611200 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove14.967 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  9.151 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  3.747 KM
                                 • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                  2.070 KM
                                • 611200 - Služba za društvene djelatnosti14.026 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  9.144 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  2.812 KM
                                 • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                  2.070 KM
                                • 611200 - Služba za gospodarstvo24.378 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  16.010 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  4.642 KM
                                 • 611200 - regres za godišnji odmor
                                  3.726 KM
                                • 611200 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine18.083 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  12.820 KM
                                 • 611200 - regres za godišnji odmor
                                  2.898 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  2.365 KM
                                • 611200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu41.986 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  27.143 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  8.218 KM
                                 • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                  6.624 KM
                                • 611200 - Služba za proračun i finansije12.523 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  9.248 KM
                                 • 611200 - regres za godišnji odmor
                                  2.070 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  1.204 KM
                                • 611200 - Stručna služba Vijeća4.182 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  3.354 KM
                                 • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                  828 KM
                                • 611200 - Ured općinskog načelnika24.060 KM
                                 • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                  10.203 KM
                                 • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                  4.466 KM
                                 • 611200 - Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti
                                  4.008 KM
                                 • 611200 - Otpremina zbog odlaska u mirovinu
                                  2.899 KM
                                 • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                  2.484 KM
                              • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                               93.599 KM
                               • 612100 - Doprinosi poslodavca93.599 KM
                                • 612100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo5.490 KM
                                 • 612100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove8.039 KM
                                  • 612100 - Služba za društvene djelatnosti8.503 KM
                                   • 612100 - Služba za gospodarstvo15.884 KM
                                    • 612100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine10.374 KM
                                     • 612100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu20.552 KM
                                      • 612100 - Služba za proračun i finansije8.990 KM
                                       • 612100 - Stručna služba Vijeća3.363 KM
                                        • 612100 - Ured općinskog načelnika12.404 KM

                                       MATERIJAL I USLUGE 2013. 504.147 KMXZatvori:

                                       • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                        504.147 KM
                                        • 613100 - Putni troškovi875 KM
                                         • 613100 - Ured općinskog načelnika875 KM
                                         • 613200 - Izdaci za energiju112.558 KM
                                          • 613200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo2.728 KM
                                           • 613200 - Služba za proračun i finansije109.830 KM
                                           • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge40.308 KM
                                            • 613300 - Ured općinskog načelnika40.308 KM
                                            • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.031 KM
                                             • 613400 - Služba za proračun i finansije21.031 KM
                                             • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva30.934 KM
                                              • 613500 - Ured općinskog načelnika30.934 KM
                                              • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje38.420 KM
                                               • 613700 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo1.924 KM
                                                • 613700 - Ured općinskog načelnika36.496 KM
                                                • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.961 KM
                                                 • 613800 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo250 KM
                                                  • 613800 - Služba za proračun i finansije7.711 KM
                                                  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge252.059 KM
                                                   • 613900 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove9.947 KM
                                                    • 613900 - Usluge objavljivanja tendera
                                                     9.947 KM
                                                   • 613900 - Služba za gospodarstvo625 KM
                                                    • 613900 - Labaratorijske usluge veterinarski zavod
                                                     625 KM
                                                   • 613900 - Služba za proračun i finansije54.868 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za obavezno siguranje volontera
                                                     25.008 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za rad komisija
                                                     7.980 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za održavanje softvera
                                                     6.600 KM
                                                    • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
                                                     3.537 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                                     3.273 KM
                                                    • 613900 - Doprinos za MIO od drugih samostalnih djelatnosti
                                                     2.210 KM
                                                    • 613900 - Članarina savezu općina i gradova
                                                     1.800 KM
                                                    • 613900 - Pretplata za stručnu literaturu
                                                     1.544 KM
                                                    • 613900 - Doprinso za zdravstvo od drugih samostalnih djelatnosti
                                                     1.474 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za stručnu izobrazbu
                                                     1.163 KM
                                                    • 613900 - Troškovi spora
                                                     280 KM
                                                   • 613900 - Stručna služba Vijeća13.805 KM
                                                    • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima i članovima odbora OV
                                                     10.300 KM
                                                    • 613900 - Troškovi rada popisnog povjerenstva
                                                     3.505 KM
                                                   • 613900 - Ured općinskog načelnika172.815 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za volonterski rad
                                                     103.313 KM
                                                    • 613900 - Troškovi reprezentacije
                                                     22.927 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti
                                                     17.600 KM
                                                    • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma u opštini
                                                     17.353 KM
                                                    • 613900 - Ostale nespomenute usluge
                                                     9.553 KM
                                                    • 613900 - Ostali izdaci za informiranje
                                                     2.069 KM

                                                 TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.079.968 KMXZatvori:

                                                 • 614000 - Tekući grantovi
                                                  1.555.455 KM
                                                  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade332.376 KM
                                                   • 614100 - Služba za društvene djelatnosti106.409 KM
                                                    • 614100 - Transfer za sport
                                                     89.758 KM
                                                    • 614100 - Tranferza kulturu
                                                     16.651 KM
                                                   • 614100 - Služba za gospodarstvo28.800 KM
                                                    • 614100 - Sajam Hercegovački plodovi mediterana
                                                     28.800 KM
                                                   • 614100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu15.358 KM
                                                    • 614100 - Transfer za zaštitu i spašavanje
                                                     15.358 KM
                                                   • 614100 - Stručna služba Vijeća7.574 KM
                                                    • 614100 - Grant za izborno povjerenstvo
                                                     7.574 KM
                                                   • 614100 - Ured općinskog načelnika174.234 KM
                                                    • 614100 - Tranfer za centar za socijalni rad
                                                     134.238 KM
                                                    • 614100 - Ostali transferi - Dom zdravlja Stolac
                                                     30.000 KM
                                                    • 614100 - Ostali transferi - sufinansiranje Radio
                                                     9.996 KM
                                                  • 614200 - Grantovi pojedincima532.016 KM
                                                   • 614200 - Služba za društvene djelatnosti360.317 KM
                                                    • 614200 - Tranfer za prijevoz učenika
                                                     325.957 KM
                                                    • 614200 - Isplata stipendija
                                                     23.600 KM
                                                    • 614200 - Tranfer za sunbvencioniranje smještaja studenata
                                                     10.000 KM
                                                    • 614200 - Transfer za pomoć studentima u oblasti stručnog usavršavanja
                                                     760 KM
                                                   • 614200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu68.617 KM
                                                    • 614200 - Izdaci za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode
                                                     64.972 KM
                                                    • 614200 - Izdaci za ratne invalide i njehove obitelji
                                                     3.645 KM
                                                   • 614200 - Ured općinskog načelnika103.082 KM
                                                    • 614200 - Pomoć pojedincima za sanaciju objekata
                                                     65.935 KM
                                                    • 614200 - Tranferi pojedincima - urgentne socijalne pomoći
                                                     34.747 KM
                                                    • 614200 - Alternativni mještaj
                                                     2.400 KM
                                                  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama415.821 KM
                                                   • 614300 - Služba za društvene djelatnosti129.878 KM
                                                    • 614300 - Osnovna škola Crnići
                                                     56.686 KM
                                                    • 614300 - Osnovna škola Stolac
                                                     46.180 KM
                                                    • 614300 - Prva osnovna škola Stolac
                                                     27.012 KM
                                                   • 614300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu28.515 KM
                                                    • 614300 - UNRO HVO HB
                                                     8.340 KM
                                                    • 614300 - Jedinstena organizacija boraca
                                                     3.240 KM
                                                    • 614300 - RVI
                                                     3.240 KM
                                                    • 614300 - Organizacija porodica šehida
                                                     3.240 KM
                                                    • 614300 - Udruženje logoraša Stolac
                                                     3.240 KM
                                                    • 614300 - Udruga zatočenika HVO Stolac
                                                     2.340 KM
                                                    • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
                                                     2.340 KM
                                                    • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja
                                                     2.145 KM
                                                    • 614300 - HVIDR-a Stolac
                                                     195 KM
                                                    • 614300 - Udruga maloljetnih vojnika HVO
                                                     195 KM
                                                   • 614300 - Stručna služba Vijeća24.155 KM
                                                    • 614300 - Tekući grant za parlamentarne grupe u OV
                                                     24.155 KM
                                                   • 614300 - Ured općinskog načelnika233.273 KM
                                                    • 614300 - Dječiji vrtić Stolac
                                                     79.380 KM
                                                    • 614300 - DVD Stolac
                                                     65.497 KM
                                                    • 614300 - Crveni križ
                                                     42.596 KM
                                                    • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                                     24.000 KM
                                                    • 614300 - Tekući grant za projekte nevladinih udruga
                                                     21.800 KM
                                                  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima213.573 KM
                                                   • 614400 - Služba za gospodarstvo3.000 KM
                                                    • 614400 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
                                                     3.000 KM
                                                   • 614400 - Ured općinskog načelnika210.573 KM
                                                    • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima
                                                     166.732 KM
                                                    • 614400 - Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
                                                     30.000 KM
                                                    • 614400 - Javna ustanova "RADIMLJA"
                                                     13.841 KM
                                                  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo61.670 KM
                                                   • 614800 - Služba za proračun i finansije61.670 KM
                                                    • 614800 - Naknada za povrat više naplaćenih prihoda
                                                     38.554 KM
                                                    • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
                                                     23.116 KM
                                                 • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                  524.512 KM
                                                  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade524.512 KM
                                                   • 615100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove502.858 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni transfer - Izgradnja Gospodarska zona Hodovo
                                                     149.291 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni transfer vodovod Stolac
                                                     142.656 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni trasnfer za sanaciju lokalnih puteva i cesta
                                                     71.806 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni transfer - Sanacija javnih površina (nogostupi, trgovi prometnice ) u gradu
                                                     55.166 KM
                                                    • 615100 - Projekat sanacija i revitalizacija parka prirode Hutovo blato nakon požara
                                                     37.446 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni transfer za sufinansiranje projekata
                                                     22.000 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni transfer projekat gradska deponija
                                                     19.849 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni transfer - sanacija Dom Aladinići
                                                     4.452 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni transfer projekt "općinski program upravljanja krupnim otpadom"
                                                     192 KM
                                                   • 615100 - Služba za društvene djelatnosti13.170 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni grant OŠ Stolac
                                                     6.724 KM
                                                    • 615100 - Kapitalni grant OŠ Crnići
                                                     6.446 KM
                                                   • 615100 - Ured općinskog načelnika8.485 KM
                                                    • 615100 - Sufinansiranje projekata sa lokalnom zajednicom
                                                     8.485 KM

                                                 NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 362.673 KMXZatvori:

                                                 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                  362.673 KM
                                                  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada14.000 KM
                                                   • 821100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine14.000 KM
                                                   • 821200 - Nabavka građevina136.043 KM
                                                    • 821200 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove136.043 KM
                                                     • 821200 - Izgradnja vodovoda Klokun - Crnići
                                                      129.984 KM
                                                     • 821200 - Izgradnja vodovoda Hodovo - Rotimilja
                                                      6.059 KM
                                                   • 821300 - Nabavka opreme57.077 KM
                                                    • 821300 - Ured općinskog načelnika57.077 KM
                                                     • 821300 - Motorna vozila
                                                      49.570 KM
                                                     • 821300 - Komjuterska oprema
                                                      3.124 KM
                                                     • 821300 - Ostala uredska oprema - kopir aparat
                                                      2.576 KM
                                                     • 821300 - Nabavka opreme - uredski namještaj
                                                      1.053 KM
                                                     • 821300 - Ugrađena oprema
                                                      456 KM
                                                     • 821300 - Oprema za prijenos podataka i glasa
                                                      299 KM
                                                   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava155.553 KM
                                                    • 821500 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove155.553 KM
                                                     • 821500 - Projektna dokumentacija
                                                      155.553 KM

                                                  FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 786 KMXZatvori:

                                                  • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                   786 KM
                                                   • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje786 KM
                                                    • 616300 - Služba za proračun i finansije786 KM

                                                   OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

                                                   OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                                   LIČNA PRIMANJA 2014. 1.189.348 KMXZatvori:

                                                   • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                    1.092.048 KM
                                                    • 611100 - Bruto plaće926.671 KM
                                                     • 611100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo54.401 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       37.537 KM
                                                      • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                       16.864 KM
                                                     • 611100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove81.385 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       56.156 KM
                                                      • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                       25.229 KM
                                                     • 611100 - Služba za društvene djelatnosti63.977 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       44.144 KM
                                                      • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                       19.833 KM
                                                     • 611100 - Služba za gospodarstvo157.963 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       108.994 KM
                                                      • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                       48.969 KM
                                                     • 611100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine101.931 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       70.333 KM
                                                      • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                       31.598 KM
                                                     • 611100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu216.278 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       149.232 KM
                                                      • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                       67.046 KM
                                                     • 611100 - Služba za proračun i finansije89.964 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       62.075 KM
                                                      • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                       27.889 KM
                                                     • 611100 - Stručna služba Vijeća33.003 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       22.772 KM
                                                      • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                       10.231 KM
                                                     • 611100 - Ured općinskog načelnika127.770 KM
                                                      • 611100 - Neto plaće
                                                       88.161 KM
                                                      • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                       39.608 KM
                                                    • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 165.376 KM
                                                     • 611200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo6.940 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       4.218 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       1.468 KM
                                                      • 611200 - regres za godišnji odmor
                                                       1.254 KM
                                                     • 611200 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove15.173 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       9.278 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       3.805 KM
                                                      • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                       2.090 KM
                                                     • 611200 - Služba za društvene djelatnosti9.014 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       6.143 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       1.617 KM
                                                      • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                       1.254 KM
                                                     • 611200 - Služba za gospodarstvo24.987 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       16.439 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       4.785 KM
                                                      • 611200 - regres za godišnji odmor
                                                       3.762 KM
                                                     • 611200 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine18.382 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       12.932 KM
                                                      • 611200 - regres za godišnji odmor
                                                       2.926 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       2.524 KM
                                                     • 611200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu46.241 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       29.759 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       9.794 KM
                                                      • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                       6.688 KM
                                                     • 611200 - Služba za proračun i finansije12.717 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       9.346 KM
                                                      • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                       2.090 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       1.281 KM
                                                     • 611200 - Stručna služba Vijeća4.367 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       3.531 KM
                                                      • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                       836 KM
                                                     • 611200 - Ured općinskog načelnika27.555 KM
                                                      • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                       9.853 KM
                                                      • 611200 - Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti
                                                       8.266 KM
                                                      • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                       4.439 KM
                                                      • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                       2.508 KM
                                                      • 611200 - Otpremina zbog odlaska u mirovinu
                                                       2.490 KM
                                                   • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                    97.301 KM
                                                    • 612100 - Doprinosi poslodavca97.301 KM
                                                     • 612100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo5.712 KM
                                                      • 612100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove8.545 KM
                                                       • 612100 - Služba za društvene djelatnosti6.718 KM
                                                        • 612100 - Služba za gospodarstvo16.586 KM
                                                         • 612100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine10.703 KM
                                                          • 612100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu22.709 KM
                                                           • 612100 - Služba za proračun i finansije9.446 KM
                                                            • 612100 - Stručna služba Vijeća3.465 KM
                                                             • 612100 - Ured općinskog načelnika13.416 KM

                                                            MATERIJAL I USLUGE 2014. 517.829 KMXZatvori:

                                                            • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                             517.829 KM
                                                             • 613100 - Putni troškovi100 KM
                                                              • 613100 - Ured općinskog načelnika100 KM
                                                              • 613200 - Izdaci za energiju119.601 KM
                                                               • 613200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo7.185 KM
                                                                • 613200 - Lož ulje
                                                                 4.955 KM
                                                                • 613200 - Izdaci za energiju
                                                                 2.230 KM
                                                               • 613200 - Služba za proračun i finansije112.416 KM
                                                                • 613200 - Javna rasvjeta
                                                                 73.153 KM
                                                                • 613200 - Izdaci za energiju
                                                                 39.263 KM
                                                              • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge40.139 KM
                                                               • 613300 - Ured općinskog načelnika40.139 KM
                                                               • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.806 KM
                                                                • 613400 - Služba za proračun i finansije22.806 KM
                                                                • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva27.178 KM
                                                                 • 613500 - Ured općinskog načelnika27.178 KM
                                                                 • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje31.666 KM
                                                                  • 613700 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo80 KM
                                                                   • 613700 - Ured općinskog načelnika31.586 KM
                                                                    • 613700 - Javna rasvjeta
                                                                     21.867 KM
                                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
                                                                     9.719 KM
                                                                  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.265 KM
                                                                   • 613800 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo230 KM
                                                                    • 613800 - Služba za proračun i finansije6.035 KM
                                                                    • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge270.075 KM
                                                                     • 613900 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove8.718 KM
                                                                      • 613900 - Usluge objavljivanja tendera
                                                                       8.718 KM
                                                                     • 613900 - Služba za proračun i finansije53.154 KM
                                                                      • 613900 - Izdaci za obavezno siguranje volontera
                                                                       23.609 KM
                                                                      • 613900 - Izdaci za rad komisija
                                                                       8.010 KM
                                                                      • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
                                                                       5.798 KM
                                                                      • 613900 - Doprinos za MIO od drugih samostalnih djelatnosti
                                                                       3.627 KM
                                                                      • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                                                       3.529 KM
                                                                      • 613900 - Izdaci za stručnu izobrazbu
                                                                       2.779 KM
                                                                      • 613900 - Doprinso za zdravstvo od drugih samostalnih djelatnosti
                                                                       2.415 KM
                                                                      • 613900 - Članarina Savezu općina i gradova
                                                                       1.800 KM
                                                                      • 613900 - Pretplata za stručnu literaturu
                                                                       1.357 KM
                                                                      • 613900 - Troškovi spora
                                                                       230 KM
                                                                     • 613900 - Stručna služba Vijeća11.900 KM
                                                                      • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima i članovima odbora OV
                                                                       11.900 KM
                                                                     • 613900 - Ured općinskog načelnika196.303 KM
                                                                      • 613900 - Izdaci za volonterski rad
                                                                       107.607 KM
                                                                      • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti
                                                                       41.613 KM
                                                                      • 613900 - Troškovi reprezentacije
                                                                       19.419 KM
                                                                      • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma u opštini
                                                                       14.905 KM
                                                                      • 613900 - Ostale nespomenute usluge
                                                                       11.553 KM
                                                                      • 613900 - Ostali izdaci za informiranje
                                                                       1.208 KM

                                                                   TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.187.525 KMXZatvori:

                                                                   • 614000 - Tekući grantovi
                                                                    1.363.496 KM
                                                                    • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade354.676 KM
                                                                     • 614100 - Služba za društvene djelatnosti113.955 KM
                                                                      • 614100 - Transfer za sport
                                                                       94.155 KM
                                                                      • 614100 - Tranferza kulturu
                                                                       19.800 KM
                                                                     • 614100 - Služba za gospodarstvo27.351 KM
                                                                      • 614100 - Sajam Hercegovački plodovi mediterana
                                                                       27.351 KM
                                                                     • 614100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu18.261 KM
                                                                      • 614100 - Transfer za zaštitu i spašavanje
                                                                       9.954 KM
                                                                      • 614100 - Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama
                                                                       8.307 KM
                                                                     • 614100 - Stručna služba Vijeća24.986 KM
                                                                      • 614100 - Grant za biračke odbore
                                                                       16.975 KM
                                                                      • 614100 - Grant za izborno povjerenstvo
                                                                       8.011 KM
                                                                     • 614100 - Ured općinskog načelnika170.124 KM
                                                                      • 614100 - Tranfer za centar za socijalni rad
                                                                       140.203 KM
                                                                      • 614100 - Ostali transferi - Dom zdravlja Stolac
                                                                       24.921 KM
                                                                      • 614100 - Ostali transferi - sufinansiranje Radio
                                                                       5.000 KM
                                                                    • 614200 - Grantovi pojedincima381.476 KM
                                                                     • 614200 - Služba za društvene djelatnosti253.940 KM
                                                                      • 614200 - Tranfer za prijevoz učenika
                                                                       213.440 KM
                                                                      • 614200 - Isplata stipendija
                                                                       29.600 KM
                                                                      • 614200 - Tranfer za sunbvencioniranje smještaja studenata
                                                                       10.000 KM
                                                                      • 614200 - Transfer za pomoć studentima u oblasti stručnog usavršavanja
                                                                       900 KM
                                                                     • 614200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu5.386 KM
                                                                      • 614200 - Izdaci za ratne invalide i njehove obitelji
                                                                       5.386 KM
                                                                     • 614200 - Ured općinskog načelnika122.150 KM
                                                                      • 614200 - Pomoć pojedincima za sanaciju objekata
                                                                       81.975 KM
                                                                      • 614200 - Tranferi pojedincima - urgentne socijalne pomoći
                                                                       38.274 KM
                                                                      • 614200 - Alternativni mještaj
                                                                       1.200 KM
                                                                      • 614200 - Nagrade učenicima generacije
                                                                       700 KM
                                                                    • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama416.993 KM
                                                                     • 614300 - Služba za društvene djelatnosti71.219 KM
                                                                      • 614300 - Osnovna škola Crnići
                                                                       34.874 KM
                                                                      • 614300 - Osnovna škola Stolac
                                                                       28.569 KM
                                                                      • 614300 - Prva osnovna škola Stolac
                                                                       7.776 KM
                                                                     • 614300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu33.215 KM
                                                                      • 614300 - UNRO HVO HB
                                                                       9.035 KM
                                                                      • 614300 - Jedinstena organizacija boraca
                                                                       3.510 KM
                                                                      • 614300 - RVI
                                                                       3.510 KM
                                                                      • 614300 - Organizacija porodica šehida
                                                                       3.510 KM
                                                                      • 614300 - Udruženje logoraša Stolac
                                                                       3.510 KM
                                                                      • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja
                                                                       2.535 KM
                                                                      • 614300 - Udruga zatočenika HVO Stolac
                                                                       2.535 KM
                                                                      • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
                                                                       2.535 KM
                                                                      • 614300 - HVIDR-a Stolac
                                                                       2.340 KM
                                                                      • 614300 - Udruga maloljetnih vojnika HVO
                                                                       195 KM
                                                                     • 614300 - Stručna služba Vijeća50.000 KM
                                                                      • 614300 - Tekući grant za parlamentarne grupe u OV
                                                                       50.000 KM
                                                                     • 614300 - Ured općinskog načelnika262.558 KM
                                                                      • 614300 - Dječiji vrtić Stolac
                                                                       86.396 KM
                                                                      • 614300 - DVD Stolac
                                                                       74.931 KM
                                                                      • 614300 - Crveni križ
                                                                       39.532 KM
                                                                      • 614300 - Tekući grant za projekte nevladinih udruga
                                                                       31.700 KM
                                                                      • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                                                       30.000 KM
                                                                    • 614400 - Subvencije javnim preduzećima203.608 KM
                                                                     • 614400 - Ured općinskog načelnika203.608 KM
                                                                      • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima
                                                                       156.000 KM
                                                                      • 614400 - Javna ustanova "RADIMLJA" - turistička organizacija
                                                                       47.608 KM
                                                                    • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.743 KM
                                                                     • 614800 - Služba za proračun i finansije6.743 KM
                                                                      • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
                                                                       4.295 KM
                                                                      • 614800 - Naknada za povrat više naplaćenih prihoda
                                                                       2.449 KM
                                                                   • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                    824.029 KM
                                                                    • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade824.029 KM
                                                                     • 615100 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove750.109 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni trasnfer za sanaciju lokalnih puteva i cesta
                                                                       268.977 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer vodovod Stolac
                                                                       250.064 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer - Izgradnja Gospodarska zona Hodovo
                                                                       100.000 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni grant općini Čapljina na temelju sporazuma o oblicima i načinu suradnje općina Čapljina i Stolac na projektu izgradnje vodoopskrbnog sustava na Dubravskoj visoravni
                                                                       65.000 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer za sufinansiranje projekata
                                                                       24.698 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer projekt "općinski program upravljanja krupnim otpadom"
                                                                       24.350 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni grant za zaštitu i obnovu spomenika
                                                                       14.995 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer - kulturni dom Bobanovo
                                                                       2.025 KM
                                                                     • 615100 - Služba za društvene djelatnosti42.931 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni grant - Sanacija Kulturnog doma Stolac
                                                                       34.982 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni grant OŠ Stolac
                                                                       6.880 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni grant OŠ Crnići
                                                                       1.069 KM
                                                                     • 615100 - Ured općinskog načelnika30.989 KM
                                                                      • 615100 - Sufinansiranje projekata sa lokalnom zajednicom
                                                                       30.989 KM

                                                                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 249.630 KMXZatvori:

                                                                   • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                    249.630 KM
                                                                    • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada8.984 KM
                                                                     • 821100 - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar o mekretnine8.984 KM
                                                                     • 821200 - Nabavka građevina187.432 KM
                                                                      • 821200 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove187.432 KM
                                                                       • 821200 - Izgradnja vodovoda Klokun - Crnići
                                                                        156.314 KM
                                                                       • 821200 - Izgradnja vodovodnog sustava Dubrave - Prenj
                                                                        31.118 KM
                                                                     • 821300 - Nabavka opreme4.349 KM
                                                                      • 821300 - Ured općinskog načelnika4.349 KM
                                                                       • 821300 - Komjuterska oprema
                                                                        3.268 KM
                                                                       • 821300 - Fotografska oprema
                                                                        691 KM
                                                                       • 821300 - Oprema za prijenos podataka i glasa
                                                                        390 KM
                                                                     • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava19.037 KM
                                                                      • 821500 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove19.037 KM
                                                                       • 821500 - Projektna dokumentacija - Izrada energetskog certifikata za OŠ Crnići i Dječiji vrtić
                                                                        9.700 KM
                                                                       • 821500 - Plan prilagođavanja upravljanja otpadom u Općini Stolac
                                                                        5.967 KM
                                                                       • 821500 - Projektna dokumentacija - Vodovod Dubrave
                                                                        3.370 KM
                                                                     • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje29.828 KM
                                                                      • 821600 - Služba graditeljstva prostornog uređenja i obnove29.828 KM
                                                                       • 821600 - Vanjsko osvjetljenje - Izgradnja javne rasvjete u Vidovu polju
                                                                        29.828 KM

                                                                    FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                    RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 765 KMXZatvori:

                                                                    • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                                     765 KM
                                                                     • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje765 KM
                                                                      • 616300 - Služba za proračun i finansije765 KM

                                                                     OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                     OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                     LIČNA PRIMANJA 2015. 1.327.107 KMXZatvori:

                                                                     • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                      1.216.703 KM
                                                                      • 611100 - Bruto plaće1.051.477 KM
                                                                       • 611100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo60.284 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         41.596 KM
                                                                        • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                         18.688 KM
                                                                       • 611100 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina112.661 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         77.736 KM
                                                                        • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                         34.925 KM
                                                                       • 611100 - Služba za društvene djelatnosti80.183 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         55.326 KM
                                                                        • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                         24.857 KM
                                                                       • 611100 - Služba za gospodarstvo i inspekcije174.996 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         120.747 KM
                                                                        • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                         54.249 KM
                                                                       • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu90.696 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         62.581 KM
                                                                        • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                         28.116 KM
                                                                       • 611100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu253.039 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         174.597 KM
                                                                        • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                         78.442 KM
                                                                       • 611100 - Služba za proračun i finansije100.002 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         69.002 KM
                                                                        • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                         31.001 KM
                                                                       • 611100 - Stručna služba Vijeća36.530 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         25.206 KM
                                                                        • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                         11.324 KM
                                                                       • 611100 - Ured općinskog načelnika143.085 KM
                                                                        • 611100 - Neto plaće
                                                                         98.729 KM
                                                                        • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                         44.356 KM
                                                                      • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 165.226 KM
                                                                       • 611200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo8.100 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         4.928 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         1.931 KM
                                                                        • 611200 - regres za godišnji odmor
                                                                         1.241 KM
                                                                       • 611200 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina18.315 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         12.764 KM
                                                                        • 611200 - regres za godišnji odmor
                                                                         2.895 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         2.656 KM
                                                                       • 611200 - Služba za društvene djelatnosti9.913 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         7.186 KM
                                                                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                         1.654 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         1.073 KM
                                                                       • 611200 - Služba za gospodarstvo i inspekcije24.436 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         16.017 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         4.697 KM
                                                                        • 611200 - Rres za godišnji odmor
                                                                         3.722 KM
                                                                       • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu14.209 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         8.233 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         3.909 KM
                                                                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                         2.068 KM
                                                                       • 611200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu51.176 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         32.262 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         11.467 KM
                                                                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                         7.446 KM
                                                                       • 611200 - Služba za proračun i finansije12.633 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         9.220 KM
                                                                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                         2.068 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         1.346 KM
                                                                       • 611200 - Stručna služba Vijeća4.320 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         3.493 KM
                                                                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                         827 KM
                                                                       • 611200 - Ured općinskog načelnika22.124 KM
                                                                        • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                         10.848 KM
                                                                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                         4.859 KM
                                                                        • 611200 - Otpremina zbog odlaska u mirovinu
                                                                         3.936 KM
                                                                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                         2.481 KM
                                                                     • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                      110.405 KM
                                                                      • 612100 - Doprinosi poslodavca110.405 KM
                                                                       • 612100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo6.330 KM
                                                                        • 612100 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina11.829 KM
                                                                         • 612100 - Služba za društvene djelatnosti8.419 KM
                                                                          • 612100 - Služba za gospodarstvo i inspekcije18.374 KM
                                                                           • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu9.523 KM
                                                                            • 612100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu26.569 KM
                                                                             • 612100 - Služba za proračun i finansije10.500 KM
                                                                              • 612100 - Stručna služba Vijeća3.836 KM
                                                                               • 612100 - Ured općinskog načelnika15.024 KM

                                                                              MATERIJAL I USLUGE 2015. 467.074 KMXZatvori:

                                                                              • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                               467.074 KM
                                                                               • 613100 - Putni troškovi250 KM
                                                                                • 613100 - Ured općinskog načelnika250 KM
                                                                                • 613200 - Izdaci za energiju131.840 KM
                                                                                 • 613200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo4.587 KM
                                                                                  • 613200 - Izdaci za energiju
                                                                                   3.423 KM
                                                                                  • 613200 - Lož ulje
                                                                                   1.164 KM
                                                                                 • 613200 - Služba za društvene djelatnosti4.394 KM
                                                                                  • 613200 - Lož ulje -škole
                                                                                   4.394 KM
                                                                                 • 613200 - Služba za proračun i finansije122.858 KM
                                                                                  • 613200 - Javna rasvjeta
                                                                                   71.017 KM
                                                                                  • 613200 - Izdaci za energiju
                                                                                   51.841 KM
                                                                                • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge39.187 KM
                                                                                 • 613300 - Ured općinskog načelnika39.187 KM
                                                                                 • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.228 KM
                                                                                  • 613400 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu1.843 KM
                                                                                   • 613400 - Poseban materijal za potrebe civilne zaštite
                                                                                    1.843 KM
                                                                                  • 613400 - Služba za proračun i finansije17.385 KM
                                                                                  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.873 KM
                                                                                   • 613500 - Ured općinskog načelnika21.873 KM
                                                                                   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje30.910 KM
                                                                                    • 613700 - Ured općinskog načelnika30.910 KM
                                                                                     • 613700 - Javna rasvjeta- materijal i usluge održavanja
                                                                                      18.410 KM
                                                                                     • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
                                                                                      12.500 KM
                                                                                   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.018 KM
                                                                                    • 613800 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo250 KM
                                                                                     • 613800 - Bankovna provizija
                                                                                      250 KM
                                                                                    • 613800 - Služba za proračun i finansije5.768 KM
                                                                                    • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge217.768 KM
                                                                                     • 613900 - Služba za gospodarstvo i inspekcije816 KM
                                                                                      • 613900 - Javno zdravstvena djelatnost
                                                                                       816 KM
                                                                                     • 613900 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu1.761 KM
                                                                                      • 613900 - Usluge objavljivanja tendera
                                                                                       1.761 KM
                                                                                     • 613900 - Služba za proračun i finansije57.416 KM
                                                                                      • 613900 - Izdaci za obavezno siguranje volontera za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
                                                                                       21.866 KM
                                                                                      • 613900 - Izdaci za rad povjerentsva
                                                                                       14.650 KM
                                                                                      • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                                                                       3.816 KM
                                                                                      • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
                                                                                       3.606 KM
                                                                                      • 613900 - Izdaci za održavanje softvera
                                                                                       3.011 KM
                                                                                      • 613900 - Doprinos za MIO od drugih samostalnih djelatnosti
                                                                                       2.254 KM
                                                                                      • 613900 - Izdaci za stručnu izobrazbu
                                                                                       1.858 KM
                                                                                      • 613900 - Članarina Savezu općina i gradova
                                                                                       1.820 KM
                                                                                      • 613900 - Doprinso za zdravstvo od drugih samostalnih djelatnosti
                                                                                       1.503 KM
                                                                                      • 613900 - Usluge tiskanja
                                                                                       1.038 KM
                                                                                      • 613900 - Pretplata za stručnu literaturu
                                                                                       994 KM
                                                                                      • 613900 - Troškovi spora
                                                                                       765 KM
                                                                                      • 613900 - Zatezne kamate
                                                                                       153 KM
                                                                                      • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
                                                                                       82 KM
                                                                                     • 613900 - Stručna služba Vijeća12.100 KM
                                                                                      • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima i članovima odbora OV
                                                                                       12.100 KM
                                                                                     • 613900 - Ured općinskog načelnika145.675 KM
                                                                                      • 613900 - Izdaci za volonterski rad
                                                                                       104.484 KM
                                                                                      • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma u opštini
                                                                                       21.779 KM
                                                                                      • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti
                                                                                       7.359 KM
                                                                                      • 613900 - Troškovi reprezentacije
                                                                                       5.597 KM
                                                                                      • 613900 - Ostale nespomenute usluge
                                                                                       5.348 KM
                                                                                      • 613900 - Ostali izdaci za informiranje
                                                                                       1.110 KM

                                                                                   TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.763.461 KMXZatvori:

                                                                                   • 614000 - Tekući grantovi
                                                                                    1.250.990 KM
                                                                                    • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade297.059 KM
                                                                                     • 614100 - Služba za društvene djelatnosti121.645 KM
                                                                                      • 614100 - Transfer za sport
                                                                                       99.090 KM
                                                                                      • 614100 - Tranferza kulturu
                                                                                       22.555 KM
                                                                                     • 614100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu8.943 KM
                                                                                      • 614100 - Transfer za zaštitu i spašavanje
                                                                                       8.943 KM
                                                                                     • 614100 - Stručna služba Vijeća7.394 KM
                                                                                      • 614100 - Grant za izborno povjerenstvo
                                                                                       7.394 KM
                                                                                     • 614100 - Ured općinskog načelnika159.076 KM
                                                                                      • 614100 - Tranfer za centar za socijalni rad
                                                                                       159.076 KM
                                                                                    • 614200 - Grantovi pojedincima304.514 KM
                                                                                     • 614200 - Služba za društvene djelatnosti206.878 KM
                                                                                      • 614200 - Tranfer za prijevoz učenika
                                                                                       174.478 KM
                                                                                      • 614200 - Isplata stipendija
                                                                                       22.400 KM
                                                                                      • 614200 - Tranfer za sunbvencioniranje smještaja studenata
                                                                                       10.000 KM
                                                                                     • 614200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu6.137 KM
                                                                                      • 614200 - Izdaci za ratne invalide i njehove obitelji
                                                                                       6.137 KM
                                                                                     • 614200 - Ured općinskog načelnika91.499 KM
                                                                                      • 614200 - Pomoć pojedincima za sanaciju objekata
                                                                                       53.924 KM
                                                                                      • 614200 - Tranferi pojedincima - urgentne socijalne pomoći
                                                                                       36.276 KM
                                                                                      • 614200 - Nagrade učenicima generacije
                                                                                       700 KM
                                                                                      • 614200 - Transfer pojedincima-pomoć učenicima
                                                                                       600 KM
                                                                                    • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama433.304 KM
                                                                                     • 614300 - Služba za društvene djelatnosti60.495 KM
                                                                                      • 614300 - Osnovna škola Crnići
                                                                                       32.554 KM
                                                                                      • 614300 - Osnovna škola Stolac
                                                                                       27.041 KM
                                                                                      • 614300 - Prva osnovna škola Stolac
                                                                                       900 KM
                                                                                     • 614300 - Služba za gospodarstvo i inspekcije15.000 KM
                                                                                      • 614300 - Sajam hercegovački plodovi Mediterana
                                                                                       15.000 KM
                                                                                     • 614300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu33.000 KM
                                                                                      • 614300 - UNRO HVO HB
                                                                                       8.340 KM
                                                                                      • 614300 - Jedinstena organizacija boraca
                                                                                       3.240 KM
                                                                                      • 614300 - RVI
                                                                                       3.240 KM
                                                                                      • 614300 - Organizacija porodica šehida
                                                                                       3.240 KM
                                                                                      • 614300 - Udruženje logoraša Stolac
                                                                                       3.240 KM
                                                                                      • 614300 - HVIDR-a Stolac
                                                                                       2.340 KM
                                                                                      • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja
                                                                                       2.340 KM
                                                                                      • 614300 - Udruga zatočenika HVO Stolac
                                                                                       2.340 KM
                                                                                      • 614300 - Udruga maloljetnih vojnika HVO
                                                                                       2.340 KM
                                                                                      • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
                                                                                       2.340 KM
                                                                                     • 614300 - Stručna služba Vijeća50.000 KM
                                                                                      • 614300 - Tekući grant za parlamentarne grupe u OV
                                                                                       50.000 KM
                                                                                     • 614300 - Ured općinskog načelnika274.809 KM
                                                                                      • 614300 - DVD Stolac
                                                                                       91.574 KM
                                                                                      • 614300 - Dječiji vrtić Stolac
                                                                                       90.382 KM
                                                                                      • 614300 - Crveni križ
                                                                                       42.403 KM
                                                                                      • 614300 - Tekući grant za projekte nevladinih udruga
                                                                                       25.450 KM
                                                                                      • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                                                                       25.000 KM
                                                                                    • 614400 - Subvencije javnim preduzećima210.004 KM
                                                                                     • 614400 - Ured općinskog načelnika210.004 KM
                                                                                      • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima - JP Komunalno
                                                                                       156.000 KM
                                                                                      • 614400 - Javna ustanova "RADIMLJA" - turistička organizacija
                                                                                       54.004 KM
                                                                                    • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.108 KM
                                                                                     • 614800 - Služba za proračun i finansije6.108 KM
                                                                                      • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
                                                                                       5.658 KM
                                                                                      • 614800 - Naknada za povrat više naplaćenih prihoda
                                                                                       450 KM
                                                                                   • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                                    512.472 KM
                                                                                    • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade488.472 KM
                                                                                     • 615100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu482.659 KM
                                                                                      • 615100 - Kapitalni grant općini Čapljina na temelju sporazuma o oblicima i načinu suradnje općina Čapljina i Stolac na projektu izgradnje vodoopskrbnog sustava na Dubravskoj visoravni
                                                                                       173.617 KM
                                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer - Izgradnja Gospodarska zona Hodovo
                                                                                       171.174 KM
                                                                                      • 615100 - Kapitalni trasnfer za sanaciju lokalnih puteva i cesta
                                                                                       101.753 KM
                                                                                      • 615100 - Kapitalni grant za zaštitu i obnovu spomenika
                                                                                       24.883 KM
                                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer projekat gradska deponija - sanacija
                                                                                       11.232 KM
                                                                                     • 615100 - Ured općinskog načelnika5.813 KM
                                                                                      • 615100 - Sufinansiranje projekata sa lokalnom zajednicom
                                                                                       5.813 KM
                                                                                    • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama24.000 KM
                                                                                     • 615300 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu24.000 KM
                                                                                      • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti izgradnje i bušotina i sustava za navodnjavanje
                                                                                       24.000 KM

                                                                                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 48.735 KMXZatvori:

                                                                                   • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                                    48.735 KM
                                                                                    • 821200 - Nabavka građevina37.641 KM
                                                                                     • 821200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu37.641 KM
                                                                                      • 821200 - Izgradnja vodovodnog sustava Dubrave - Prenj
                                                                                       18.827 KM
                                                                                      • 821200 - kanalizacioni sistem u naselju Rotimlja
                                                                                       11.803 KM
                                                                                      • 821200 - Izgradnja vodovoda Klokun - Crnići
                                                                                       7.012 KM
                                                                                    • 821300 - Nabavka opreme6.999 KM
                                                                                     • 821300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu5.999 KM
                                                                                      • 821300 - Opremanje matičnog ureda
                                                                                       5.999 KM
                                                                                     • 821300 - Ured općinskog načelnika1.000 KM
                                                                                      • 821300 - Oprema za prijenos podataka i glasa
                                                                                       1.000 KM
                                                                                    • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.095 KM
                                                                                     • 821500 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu4.095 KM
                                                                                      • 821500 - Elaborat - Nekropola stećaka Radmilja
                                                                                       4.095 KM

                                                                                   FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 898 KMXZatvori:

                                                                                   • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                                                    898 KM
                                                                                    • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje898 KM
                                                                                     • 616300 - Služba za proračun i finansije898 KM

                                                                                    OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                    OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                    LIČNA PRIMANJA 2016. 1.376.667 KMXZatvori:

                                                                                    • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                                     1.261.661 KM
                                                                                     • 611100 - Bruto plaće1.095.285 KM
                                                                                      • 611100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo63.077 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        43.523 KM
                                                                                       • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        19.554 KM
                                                                                      • 611100 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina117.887 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        81.342 KM
                                                                                       • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        36.545 KM
                                                                                      • 611100 - Služba za društvene djelatnosti83.916 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        57.902 KM
                                                                                       • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        26.014 KM
                                                                                      • 611100 - Služba za gospodarstvo i inspekcije176.165 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        121.554 KM
                                                                                       • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        54.611 KM
                                                                                      • 611100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu94.925 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        65.498 KM
                                                                                       • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        29.427 KM
                                                                                      • 611100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu279.871 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        193.111 KM
                                                                                       • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        86.760 KM
                                                                                      • 611100 - Služba za proračun i finansije104.650 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        72.209 KM
                                                                                       • 611100 - Diprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        32.441 KM
                                                                                      • 611100 - Stručna služba Vijeća38.540 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        26.593 KM
                                                                                       • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        11.947 KM
                                                                                      • 611100 - Ured općinskog načelnika136.254 KM
                                                                                       • 611100 - Neto plaće
                                                                                        94.015 KM
                                                                                       • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
                                                                                        42.239 KM
                                                                                     • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 166.376 KM
                                                                                      • 611200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo8.778 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        5.366 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        2.162 KM
                                                                                       • 611200 - regres za godišnji odmor
                                                                                        1.250 KM
                                                                                      • 611200 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina18.257 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        12.784 KM
                                                                                       • 611200 - regres za godišnji odmor
                                                                                        2.916 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        2.558 KM
                                                                                      • 611200 - Služba za društvene djelatnosti9.871 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        7.092 KM
                                                                                       • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                                        1.666 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        1.114 KM
                                                                                      • 611200 - Služba za gospodarstvo i inspekcije23.868 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        15.663 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        4.457 KM
                                                                                       • 611200 - Rres za godišnji odmor
                                                                                        3.749 KM
                                                                                      • 611200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu14.165 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        8.104 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        3.979 KM
                                                                                       • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                                        2.083 KM
                                                                                      • 611200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu57.752 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        34.216 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        11.429 KM
                                                                                       • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                                        7.914 KM
                                                                                       • 611200 - Otpremnina zbog odlaska u mirovinu
                                                                                        4.192 KM
                                                                                      • 611200 - Služba za proračun i finansije12.265 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        8.918 KM
                                                                                       • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                                        2.083 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        1.264 KM
                                                                                      • 611200 - Stručna služba Vijeća4.366 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        3.533 KM
                                                                                       • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                                        833 KM
                                                                                      • 611200 - Ured općinskog načelnika17.053 KM
                                                                                       • 611200 - Naknada za topli obrok tijekom rada
                                                                                        8.808 KM
                                                                                       • 611200 - Pomoć u slučaju smrti ili teže bolesti
                                                                                        3.336 KM
                                                                                       • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                                        2.827 KM
                                                                                       • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                                        2.083 KM
                                                                                    • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                                     115.005 KM
                                                                                     • 612100 - Doprinosi poslodavca115.005 KM
                                                                                      • 612100 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo6.623 KM
                                                                                       • 612100 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina12.378 KM
                                                                                        • 612100 - Služba za društvene djelatnosti8.811 KM
                                                                                         • 612100 - Služba za gospodarstvo i inspekcije18.497 KM
                                                                                          • 612100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu9.967 KM
                                                                                           • 612100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu29.387 KM
                                                                                            • 612100 - Služba za proračun i finansije10.988 KM
                                                                                             • 612100 - Stručna služba Vijeća4.047 KM
                                                                                              • 612100 - Ured općinskog načelnika14.307 KM

                                                                                             MATERIJAL I USLUGE 2016. 498.503 KMXZatvori:

                                                                                             • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                                              498.503 KM
                                                                                              • 613100 - Putni troškovi548 KM
                                                                                               • 613100 - Ured općinskog načelnika548 KM
                                                                                               • 613200 - Izdaci za energiju126.622 KM
                                                                                                • 613200 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo5.333 KM
                                                                                                 • 613200 - Izdaci za energiju
                                                                                                  2.679 KM
                                                                                                 • 613200 - Lož ulje
                                                                                                  2.654 KM
                                                                                                • 613200 - Služba za društvene djelatnosti3.966 KM
                                                                                                 • 613200 - Lož ulje -škole
                                                                                                  3.966 KM
                                                                                                • 613200 - Služba za proračun i finansije117.323 KM
                                                                                                 • 613200 - Javna rasvjeta
                                                                                                  68.328 KM
                                                                                                 • 613200 - Izdaci za energiju
                                                                                                  48.995 KM
                                                                                               • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge40.134 KM
                                                                                                • 613300 - Ured općinskog načelnika40.134 KM
                                                                                                • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.996 KM
                                                                                                 • 613400 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu1.292 KM
                                                                                                  • 613400 - Poseban materijal za potrebe civilne zaštite
                                                                                                   1.292 KM
                                                                                                 • 613400 - Služba za proračun i finansije20.704 KM
                                                                                                 • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.706 KM
                                                                                                  • 613500 - Ured općinskog načelnika20.706 KM
                                                                                                  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.925 KM
                                                                                                   • 613700 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo593 KM
                                                                                                    • 613700 - Ured općinskog načelnika34.332 KM
                                                                                                     • 613700 - Javna rasvjeta- materijal i usluge održavanja
                                                                                                      21.617 KM
                                                                                                     • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
                                                                                                      12.715 KM
                                                                                                   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.580 KM
                                                                                                    • 613800 - Općinsko javno pravobraniteljtsvo150 KM
                                                                                                     • 613800 - Bankovna provizija
                                                                                                      150 KM
                                                                                                    • 613800 - Služba za proračun i finansije6.430 KM
                                                                                                    • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge246.993 KM
                                                                                                     • 613900 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu4.020 KM
                                                                                                      • 613900 - Usluge objavljivanja tendera
                                                                                                       4.020 KM
                                                                                                     • 613900 - Služba za proračun i finansije64.155 KM
                                                                                                      • 613900 - Izdaci za obavezno siguranje volontera za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
                                                                                                       27.949 KM
                                                                                                      • 613900 - Izdaci za rad povjerentsva
                                                                                                       14.350 KM
                                                                                                      • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                                                                                       3.973 KM
                                                                                                      • 613900 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
                                                                                                       3.672 KM
                                                                                                      • 613900 - Izdaci za održavanje softvera
                                                                                                       3.532 KM
                                                                                                      • 613900 - Doprinos za MIO od drugih samostalnih djelatnosti
                                                                                                       2.296 KM
                                                                                                      • 613900 - Troškovi spora
                                                                                                       1.828 KM
                                                                                                      • 613900 - Pretplata za stručnu literaturu
                                                                                                       1.578 KM
                                                                                                      • 613900 - Doprinso za zdravstvo od drugih samostalnih djelatnosti
                                                                                                       1.532 KM
                                                                                                      • 613900 - Članarina Savezu općina i gradova
                                                                                                       1.350 KM
                                                                                                      • 613900 - Izdaci za stručnu izobrazbu
                                                                                                       1.138 KM
                                                                                                      • 613900 - Usluge tiskanja
                                                                                                       792 KM
                                                                                                      • 613900 - Zatezne kamate
                                                                                                       83 KM
                                                                                                      • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
                                                                                                       82 KM
                                                                                                     • 613900 - Stručna služba Vijeća7.900 KM
                                                                                                      • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima i članovima odbora OV
                                                                                                       7.900 KM
                                                                                                     • 613900 - Ured općinskog načelnika170.918 KM
                                                                                                      • 613900 - Izdaci za volonterski rad
                                                                                                       132.568 KM
                                                                                                      • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti
                                                                                                       13.887 KM
                                                                                                      • 613900 - Troškovi reprezentacije
                                                                                                       10.732 KM
                                                                                                      • 613900 - Obilježavanje značajnih datuma u opštini
                                                                                                       6.245 KM
                                                                                                      • 613900 - Ostale nespomenute usluge
                                                                                                       5.387 KM
                                                                                                      • 613900 - Usluge medija
                                                                                                       1.104 KM
                                                                                                      • 613900 - Ostali izdaci za informiranje
                                                                                                       996 KM

                                                                                                   TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.331.498 KMXZatvori:

                                                                                                   • 614000 - Tekući grantovi
                                                                                                    1.615.864 KM
                                                                                                    • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade302.125 KM
                                                                                                     • 614100 - Služba za društvene djelatnosti100.026 KM
                                                                                                      • 614100 - Transfer za sport
                                                                                                       76.026 KM
                                                                                                      • 614100 - Tranferza kulturu
                                                                                                       24.000 KM
                                                                                                     • 614100 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu17.080 KM
                                                                                                      • 614100 - Transfer za zaštitu i spašavanje
                                                                                                       17.080 KM
                                                                                                     • 614100 - Stručna služba Vijeća14.235 KM
                                                                                                      • 614100 - Troškovi lokalnih izbora
                                                                                                       7.457 KM
                                                                                                      • 614100 - Grant za izborno povjerenstvo
                                                                                                       6.778 KM
                                                                                                     • 614100 - Ured općinskog načelnika170.784 KM
                                                                                                      • 614100 - Tranfer za centar za socijalni rad
                                                                                                       165.784 KM
                                                                                                      • 614100 - Ostali transferi - Dom zdravlja Stolac
                                                                                                       5.000 KM
                                                                                                    • 614200 - Grantovi pojedincima564.797 KM
                                                                                                     • 614200 - Služba za društvene djelatnosti418.654 KM
                                                                                                      • 614200 - Tranfer za prijevoz učenika
                                                                                                       386.304 KM
                                                                                                      • 614200 - Isplata stipendija
                                                                                                       26.600 KM
                                                                                                      • 614200 - Tranfer za sunbvencioniranje smještaja studenata
                                                                                                       5.000 KM
                                                                                                      • 614200 - Transfer za pomoć studentima u oblasti stručnog usavršavanja
                                                                                                       750 KM
                                                                                                     • 614200 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu14.884 KM
                                                                                                      • 614200 - Transfer za posebne namjene
                                                                                                       12.212 KM
                                                                                                      • 614200 - Izdaci za ratne invalide i njehove obitelji
                                                                                                       2.672 KM
                                                                                                     • 614200 - Ured općinskog načelnika131.258 KM
                                                                                                      • 614200 - Pomoć pojedincima za sanaciju objekata
                                                                                                       101.247 KM
                                                                                                      • 614200 - Tranferi pojedincima - urgentne socijalne pomoći
                                                                                                       28.711 KM
                                                                                                      • 614200 - Nagrade učenicima generacije
                                                                                                       700 KM
                                                                                                      • 614200 - Transfer pojedincima-pomoć učenicima
                                                                                                       600 KM
                                                                                                    • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama431.421 KM
                                                                                                     • 614300 - Služba za društvene djelatnosti56.950 KM
                                                                                                      • 614300 - Osnovna škola Crnići
                                                                                                       33.518 KM
                                                                                                      • 614300 - Osnovna škola Stolac
                                                                                                       23.432 KM
                                                                                                     • 614300 - Služba za gospodarstvo i inspekcije6.000 KM
                                                                                                      • 614300 - Sajam hercegovački plodovi Mediterana
                                                                                                       6.000 KM
                                                                                                     • 614300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu28.320 KM
                                                                                                      • 614300 - UNRO HVO HB
                                                                                                       8.340 KM
                                                                                                      • 614300 - Jedinstena organizacija boraca
                                                                                                       3.240 KM
                                                                                                      • 614300 - RVI
                                                                                                       3.240 KM
                                                                                                      • 614300 - Organizacija porodica šehida
                                                                                                       3.240 KM
                                                                                                      • 614300 - Udruženje logoraša Stolac
                                                                                                       3.240 KM
                                                                                                      • 614300 - Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja
                                                                                                       2.340 KM
                                                                                                      • 614300 - Udruga zatočenika HVO Stolac
                                                                                                       2.340 KM
                                                                                                      • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
                                                                                                       2.340 KM
                                                                                                     • 614300 - Stručna služba Vijeća50.000 KM
                                                                                                      • 614300 - Tekući grant za parlamentarne grupe u OV
                                                                                                       50.000 KM
                                                                                                     • 614300 - Ured općinskog načelnika290.152 KM
                                                                                                      • 614300 - DVD Stolac
                                                                                                       98.000 KM
                                                                                                      • 614300 - Dječiji vrtić Stolac
                                                                                                       81.034 KM
                                                                                                      • 614300 - Crveni križ
                                                                                                       60.467 KM
                                                                                                      • 614300 - Tekući grant za projekte nevladinih udruga
                                                                                                       29.650 KM
                                                                                                      • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                                                                                       21.000 KM
                                                                                                    • 614400 - Subvencije javnim preduzećima312.479 KM
                                                                                                     • 614400 - Služba za gospodarstvo i inspekcije4.000 KM
                                                                                                      • 614400 - Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
                                                                                                       4.000 KM
                                                                                                     • 614400 - Ured općinskog načelnika308.479 KM
                                                                                                      • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima - JP Komunalno
                                                                                                       223.000 KM
                                                                                                      • 614400 - Javna ustanova "RADIMLJA" - turistička organizacija
                                                                                                       66.112 KM
                                                                                                      • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Radio HB
                                                                                                       19.368 KM
                                                                                                    • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo5.042 KM
                                                                                                     • 614800 - Služba za proračun i finansije5.042 KM
                                                                                                      • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
                                                                                                       4.982 KM
                                                                                                      • 614800 - Naknada za povrat više naplaćenih prihoda
                                                                                                       60 KM
                                                                                                   • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                                                    715.634 KM
                                                                                                    • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade714.227 KM
                                                                                                     • 615100 - Služba za društvene djelatnosti14.957 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni grant OŠ Crnići
                                                                                                       14.957 KM
                                                                                                     • 615100 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu677.765 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni trasnfer za sanaciju lokalnih puteva i cesta
                                                                                                       334.669 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer - projekti u Gospodarskoj zoni Hodovo
                                                                                                       161.429 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni grantovi općini Čapljina - vodoopskrbi sustav na Dubr. visoravni
                                                                                                       123.264 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer projekt "općinski program upravljanja krupnim otpadom"
                                                                                                       38.173 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer projekat gradska deponija - sanacija
                                                                                                       11.232 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni transfer - Sanacija javnih površina (nogostupi, trgovi prometnice ) u gradu
                                                                                                       7.004 KM
                                                                                                      • 615100 - Kapitalni grant za zaštitu i obnovu spomenika
                                                                                                       1.995 KM
                                                                                                     • 615100 - Ured općinskog načelnika21.505 KM
                                                                                                      • 615100 - Sufinansiranje projekata sa lokalnom zajednicom
                                                                                                       21.505 KM
                                                                                                    • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.407 KM
                                                                                                     • 615300 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu1.407 KM
                                                                                                      • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti izgradnje i bušotina i sustava za navodnjavanje
                                                                                                       1.407 KM

                                                                                                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 463.805 KMXZatvori:

                                                                                                   • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                                                    463.805 KM
                                                                                                    • 821200 - Nabavka građevina259.994 KM
                                                                                                     • 821200 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu259.994 KM
                                                                                                      • 821200 - Izgradnja vodovoda Klokun - Crnići
                                                                                                       132.964 KM
                                                                                                      • 821200 - Nabavka građevina - igralište u bobanovu
                                                                                                       47.860 KM
                                                                                                      • 821200 - Izgradnja vodovoda Hodovo - Rotimilja
                                                                                                       39.342 KM
                                                                                                      • 821200 - Dogradnja vodoopskrbnog sustava Stolac
                                                                                                       29.192 KM
                                                                                                      • 821200 - Izgradnja vodovodnog sustava Dubrave - Prenj
                                                                                                       10.636 KM
                                                                                                    • 821300 - Nabavka opreme45.244 KM
                                                                                                     • 821300 - Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i bran. invalidsku zaštitu39.502 KM
                                                                                                      • 821300 - Elektronska oprema videonadzor
                                                                                                       39.502 KM
                                                                                                     • 821300 - Ured općinskog načelnika5.742 KM
                                                                                                      • 821300 - Nabavka opreme - uredski namještaj
                                                                                                       5.742 KM
                                                                                                    • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava85.356 KM
                                                                                                     • 821500 - Služba ia imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina6.646 KM
                                                                                                      • 821500 - Projekat Izrada registra naselja, ulica i trgova za područje općine Stolac
                                                                                                       6.646 KM
                                                                                                     • 821500 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu78.710 KM
                                                                                                      • 821500 - Investiciono tehnička i okolišna dokumentacija za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada
                                                                                                       69.030 KM
                                                                                                      • 821500 - Projektna dokumentacija detaljnog energetskog pregleda školskog objekta OŠ Stolac i Prve OŠ Stolac
                                                                                                       5.000 KM
                                                                                                      • 821500 - Projektna dokumentacija - Vodovod Dubrave
                                                                                                       4.680 KM
                                                                                                    • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje73.212 KM
                                                                                                     • 821600 - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu73.212 KM
                                                                                                      • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu - pločnici i ograde
                                                                                                       66.204 KM
                                                                                                      • 821600 - Rekonstrukcija na zemljištu - ulična rasvjeta
                                                                                                       7.008 KM

                                                                                                   FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                                   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 851 KMXZatvori:

                                                                                                   • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                                                                    851 KM
                                                                                                    • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje851 KM
                                                                                                     • 616300 - Služba za proračun i finansije851 KM

                                                                                                    OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                                    OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: