Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.026.231 KM

PORESKI PRIHODI

753.429 KM  (73,42%)

NEPORESKI PRIHODI

61.285 KM  ( 5,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

208.511 KM  (20,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.006 KM  ( 0,29%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.062.894 KM

LIČNA PRIMANJA

452.558 KM  (42,58%)

MATERIJAL I USLUGE

209.532 KM  (19,71%)

TRANSFERI I DOZNAKE

137.486 KM  (12,94%)

FINANSIJSKA IMOVINA

5.100 KM  ( 0,48%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

19.877 KM  ( 1,87%)

OTPLATA DUGOVA

112.166 KM  (10,55%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.053.982 KM

PORESKI PRIHODI

781.946 KM  (74,19%)

NEPORESKI PRIHODI

73.007 KM  ( 6,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

149.757 KM  (14,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

49.272 KM  ( 4,67%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.127.725 KM

LIČNA PRIMANJA

450.785 KM  (39,97%)

MATERIJAL I USLUGE

293.851 KM  (26,06%)

TRANSFERI I DOZNAKE

161.501 KM  (14,32%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.935 KM  ( 1,86%)

OTPLATA DUGOVA

130.166 KM  (11,54%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.042.248 KM

PORESKI PRIHODI

736.062 KM  (70,62%)

NEPORESKI PRIHODI

98.522 KM  ( 9,45%)

TRANSFERI I DONACIJE

72.769 KM  ( 6,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

4.895 KM  ( 0,47%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

130.000 KM  (12,47%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.129.114 KM

LIČNA PRIMANJA

546.595 KM  (48,41%)

MATERIJAL I USLUGE

187.368 KM  (16,59%)

TRANSFERI I DOZNAKE

176.838 KM  (15,66%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1.500 KM  ( 0,13%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

17.520 KM  ( 1,55%)

OTPLATA DUGOVA

159.212 KM  (14,10%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

990.211 KM

PORESKI PRIHODI

806.034 KM  (81,40%)

NEPORESKI PRIHODI

77.049 KM  ( 7,78%)

TRANSFERI I DONACIJE

77.382 KM  ( 7,81%)

PRIMICI OD IMOVINE

29.746 KM  ( 3,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.026.414 KM

LIČNA PRIMANJA

526.173 KM  (51,26%)

MATERIJAL I USLUGE

173.765 KM  (16,93%)

TRANSFERI I DOZNAKE

187.977 KM  (18,31%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

19.468 KM  ( 1,90%)

OTPLATA DUGOVA

78.884 KM  ( 7,69%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.111.466 KM

PORESKI PRIHODI

925.765 KM  (83,29%)

NEPORESKI PRIHODI

73.728 KM  ( 6,63%)

TRANSFERI I DONACIJE

105.048 KM  ( 9,45%)

PRIMICI OD IMOVINE

6.925 KM  ( 0,62%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.117.772 KM

LIČNA PRIMANJA

557.268 KM  (49,86%)

MATERIJAL I USLUGE

195.065 KM  (17,45%)

TRANSFERI I DOZNAKE

225.990 KM  (20,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

14.499 KM  ( 1,30%)

OTPLATA DUGOVA

76.844 KM  ( 6,87%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.638.412 KM

PORESKI PRIHODI

1.000.168 KM  (61,04%)

NEPORESKI PRIHODI

107.455 KM  ( 6,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

120.283 KM  ( 7,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

8.977 KM  ( 0,55%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

401.529 KM  (24,51%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.607.301 KM

LIČNA PRIMANJA

553.775 KM  (34,45%)

MATERIJAL I USLUGE

236.283 KM  (14,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

275.142 KM  (17,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

18.167 KM  ( 1,13%)

OTPLATA DUGOVA

92.467 KM  ( 5,75%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 753.429 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  61.645 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti61.645 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    55.039 KM
   • 713100 - Porez na dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti
    6.168 KM
   • 713100 - Porez na platu lica koja sam. obavlj. privrednu i dr. djelatnost
    251 KM
   • 713100 - Porez na dohodak od obavljanja sam. djel. u paušalnom iznosu
    188 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  5.881 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu5.523 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone78 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije279 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  60 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda60 KM
   • 715100 - Porez na derivate nafte
    50 KM
   • 715100 - Porez na alkoholna pića
    9 KM
   • 715100 - Porez na kafe
    1 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  685.843 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO685.843 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
    677.061 KM
   • 717100 - Prihodi od indirek. por. doz. sa JP UIO-porav.
    8.782 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 61.285 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  31.794 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente14.856 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente15 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine16.922 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  24.425 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse8.620 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.281 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama7.054 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne derivate
    3.800 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    1.844 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    909 KM
   • 722400 - Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdjevanju
    415 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namj. poljopr. zemljišta
    66 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije
    20 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga4.470 KM
   • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga
    4.470 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  5.066 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi5.066 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 208.511 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  68.596 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva1.360 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje67.236 KM
   • 731200 - Ostali kapitalni grantovi iz zemlje
    34.236 KM
   • 731200 - Kapitalni grantovi od fizičkih lica
    19.000 KM
   • 731200 - Ostali tekući grantovi iz zemlje
    14.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  139.915 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave139.915 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžeta
    109.800 KM
   • 781300 - Ostali transferi jedinicama lokalne samouprave
    30.115 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 3.006 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  3.006 KM
  • 813100 - Primici za zemljište3.006 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 781.946 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  64.283 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti64.283 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  4.254 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu4.254 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  450 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda383 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga67 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  712.959 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO712.959 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 73.007 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  33.757 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente15.465 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente14 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine18.278 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  29.470 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse9.056 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.441 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama13.559 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namj. poljopr. zemljišta
    6.356 KM
   • 722400 - Naknada za vode
    5.208 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    1.868 KM
   • 722400 - Naknada za građevinsko zemljište
    127 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.414 KM
   • 722500 - Vlastiti prihod budžetskog korisnika - Dječji vrtić
    3.414 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  9.780 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi9.780 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 149.757 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  11.988 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva5.978 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje6.010 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  137.769 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave137.769 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 49.272 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  49.272 KM
  • 813100 - Primici za zemljište49.272 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 736.062 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  48.597 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti48.597 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  8.545 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu8.545 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  26 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda26 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  678.894 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO678.894 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 98.522 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  33.047 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente12.562 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente15 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine20.470 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  24.506 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.282 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.759 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama7.179 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga6.286 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  40.969 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi40.969 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 72.769 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  72.769 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave72.769 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 4.895 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  4.895 KM
  • 813100 - Primici za zemljište4.895 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 130.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  130.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova130.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 806.034 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  45.372 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti45.372 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  16.274 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu16.274 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda10 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  744.378 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO744.378 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 77.049 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  18.003 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente16.179 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine1.820 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  47.312 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.380 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.158 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama28.642 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga7.132 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  11.734 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi11.734 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 77.382 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  4.368 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje4.368 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  73.014 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave73.014 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 29.746 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  29.746 KM
  • 813100 - Primici za zemljište29.746 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 925.765 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  46.606 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti46.606 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
    46.606 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  16.119 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu16.119 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  14.539 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda237 KM
  • 715300 - Akcize14.302 KM
   • 715300 - Akcize na derivate nafte
    14.302 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  848.501 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO848.501 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 73.728 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  21.383 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente20.579 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine800 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  51.222 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.424 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse15.678 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama23.075 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga6.045 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.123 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.123 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 105.048 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  16.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje16.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  89.048 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave89.048 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    46.100 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite
    41.334 KM
   • 781300 - Ostali transferi
    1.614 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 6.925 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  5.802 KM
  • 813100 - Primici za zemljište5.802 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  1.123 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova1.123 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.000.168 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  47.936 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti47.936 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
    47.936 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  18.111 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu18.111 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  327 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda289 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga10 KM
  • 715300 - Akcize28 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  933.794 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO933.794 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 107.455 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  33.760 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente31.830 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine1.930 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  63.318 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.370 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse17.908 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama32.630 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga5.410 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.377 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.377 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 120.283 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  8.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje8.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  112.283 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave112.283 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Fond 1
    108.083 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave Fond 3
    4.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 8.977 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  8.976 KM
  • 813100 - Primici za zemljište8.976 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  1 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova1 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 401.529 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  401.529 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova400.000 KM
  • 921900 - Primici od ostalog zaduživanja1.529 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 452.558 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  452.558 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate324.916 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih127.642 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 209.532 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  209.532 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa16 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga26.138 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
    13.679 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge korištenja fiksnog telefona
    5.665 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge korištenja mobilnog telefona
    3.055 KM
   • 412200 - Rashodi za poštanske usluge
    1.558 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge korištenja interneta
    878 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge deratizacije
    585 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
    386 KM
   • 412200 - rashodi za usluge održavanja čistoće
    129 KM
   • 412200 - Rashodi za RTV pretplatu
    106 KM
   • 412200 - Rashodi za ostale komunikacione usluge
    98 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.918 KM
   • 412300 - Rashodi za ostali kancelarijski materijal
    2.843 KM
   • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
    1.964 KM
   • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
    1.698 KM
   • 412300 - Rashodi za službena glasila
    646 KM
   • 412300 - Rashodi za ostali materijal za održavanje čistoće
    353 KM
   • 412300 - Rashodi za registratore, fascikle i omote
    319 KM
   • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće
    73 KM
   • 412300 - Rashodi za dnevnu štampu
    22 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.070 KM
   • 412400 - Rashodi za materijal za potrebe obrazovnog procesa
    1.070 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje34.099 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
    20.367 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje prevoznih sredstava
    13.014 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske opreme
    499 KM
   • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
    131 KM
   • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
    88 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja23.915 KM
   • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
    19.244 KM
   • 412600 - Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvo
    2.023 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji
    1.337 KM
   • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja za službena putovanja u zemlji
    693 KM
   • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u inostranstvo
    354 KM
   • 412600 - Rashodi po osnovu dnevnica za službena putovanja u inostranstvo
    264 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge32.619 KM
   • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
    17.413 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa
    3.351 KM
   • 412700 - Rashodi za osiguranje vozila
    2.838 KM
   • 412700 - Rashodi za ostale usluge informiranja i medija
    2.733 KM
   • 412700 - Rashodi za ostale kompjuterske usluge
    1.711 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge objav. tendera, oglasa i inf. tekstova
    1.688 KM
   • 412700 - Rashodi za osiguranje zaposlenih
    967 KM
   • 412700 - Rashodi za ostale usluge i administrativne usluge
    750 KM
   • 412700 - Rashodi za ostale finansijske usluge
    474 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge reklame i propagande i odnosa sa javnošću
    384 KM
   • 412700 - Rashodi za osiguranje imovine
    309 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine3.444 KM
   • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine
    3.444 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi80.313 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    23.663 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
    19.502 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade funkcionerski dodatak
    11.343 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
    7.536 KM
   • 412900 - Rashodi za ostale bruto naknade van radnog odnosa
    6.725 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu isplate glavnice duga po sudskim rješenjima
    3.291 KM
   • 412900 - Rashodi za poklone
    2.847 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu kotizacija za seminare, savjetovanja za zaposlene
    1.436 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade volonterima
    1.218 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu uplata za stručne ispite zaposlenih
    1.010 KM
   • 412900 - Rashodi po osonovu isplate kamate po sudskim rješenjima
    699 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu doprinosa za profes. rehabilitaciju invalida
    516 KM
   • 412900 - Ostali rashodi po sudskim rješenjima
    400 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
    72 KM
   • 412900 - Rashodi za medalje
    54 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 137.486 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  2.900 KM
  • 414100 - Subvencije2.900 KM
   • 414100 - Subvencije nefin. javnim subjektima u oblasti polj. vodop. i šumarstva
    2.200 KM
   • 414100 - Subvencije nefin. aubjektima u oblasti polj. šumar. i vodoprivrede
    700 KM
 • 415000 - Grantovi
  83.917 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji83.917 KM
   • 415200 - Tekući grantovi humanitarnim organizacijama - Crveni krst
    12.055 KM
   • 415200 - Tekući grantovi org i udruž. osoba sa invaliditetom - Udruženje invalida
    10.300 KM
   • 415200 - Tekući grantovi - boračka organizacija
    9.700 KM
   • 415200 - Tekući grantovi vjerskim i etničkim organizacijama
    9.200 KM
   • 415200 - Tekući grantovi nefin. subjektima - Ekonomska škola
    8.737 KM
   • 415200 - Tekući grantovi javnim nefin. subjektima JU "Berkovići soprt" i ostali
    7.887 KM
   • 415200 - Ostali tekući grantovi - vatrogasno
    7.064 KM
   • 415200 - Tekući grantovi javnim nefin. subjektima - Narodna biblioteka
    6.564 KM
   • 415200 - Tekući grantovi političkim organizacijama
    5.250 KM
   • 415200 - Tekući grantovi org. i udr. u oblasti ekonomske i privredne sradnje
    3.500 KM
   • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
    2.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi org. i udr. za afirm. porodice
    1.660 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  50.669 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova50.669 KM
   • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
    12.669 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći porodicama palih boraca, RVI i civ žrtava rata
    8.985 KM
   • 416100 - Jednokratna novčana pomoć
    7.294 KM
   • 416100 - Stalna novčana pomoć
    7.134 KM
   • 416100 - Stipendije
    6.360 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći izbjeglim i raseljenim licima
    6.000 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći porodici, djeci i mladima
    1.500 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći učenicima, studentima, pojedincima
    727 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 126.176 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  102.609 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata82.289 KM
   • 511100 - Asfaltiranje puta Meca-Blace
    63.011 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
    10.000 KM
   • 511100 - Trotoar uz lokalni put P 427
    9.278 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata2.007 KM
   • 511200 - Adaptacija OŠ Dabrica
    2.007 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme14.100 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku motornog vozila
    6.507 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    5.344 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku muzičke opreme
    2.021 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku ostale kompjuterske opreme
    229 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu4.212 KM
   • 511700 - Izdaci za računarske programe
    4.212 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  23.567 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta13.739 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu9.828 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 5.100 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  5.100 KM
  • 611400 - Izdaci za date zajmove5.100 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 19.877 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  19.877 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove17.329 KM
   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od banaka
    14.929 KM
   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od lizing društava
    2.400 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata2.547 KM
   • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata u zemlji
    2.547 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 112.166 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  112.166 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji54.426 KM
   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice kredita od IRB
    22.866 KM
   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice kredita od 200 000 KM
    22.074 KM
   • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice lizing
    9.487 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova57.740 KM
   • 621900 - Izdaci za otplatu dugova
    54.540 KM
   • 621900 - Izdaci za otplatu zajmova
    3.200 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 450.785 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  450.785 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate333.036 KM
   • 411100 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete39.425 KM
    • 411100 - Opštinska uprava293.611 KM
    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih117.749 KM
     • 411200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete15.633 KM
      • 411200 - Opštinska uprava102.116 KM

     MATERIJAL I USLUGE 2012. 293.851 KMXZatvori:

     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
      293.851 KM
      • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa16 KM
       • 412100 - Opštinska uprava16 KM
       • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga23.704 KM
        • 412200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete1.720 KM
         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
          971 KM
         • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
          749 KM
        • 412200 - Opštinska uprava21.984 KM
         • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
          13.862 KM
         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
          7.116 KM
         • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
          1.006 KM
       • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.068 KM
        • 412300 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete171 KM
         • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
          171 KM
        • 412300 - Opštinska uprava7.897 KM
         • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
          6.867 KM
         • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu i časopise
          645 KM
         • 412300 - Rashodi za hemijski materijal za održavanje čistoće
          385 KM
       • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.870 KM
        • 412400 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete1.870 KM
         • 412400 - Rashodi za materijal za potrebe obrazovnog procesa
          1.870 KM
       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje78.545 KM
        • 412500 - Opštinska uprava78.545 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata
          69.345 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
          8.784 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrada
          416 KM
       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja29.613 KM
        • 412600 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete398 KM
         • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja za službena putovanja
          348 KM
         • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
          50 KM
        • 412600 - Opštinska uprava29.215 KM
         • 412600 - Rashodi po osnovu utroška goriva
          21.620 KM
         • 412600 - Rashodi po osnovu putovanja i smještaja za službena putovanja
          4.283 KM
         • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja i smeštaja u inostranstvo
          3.312 KM
       • 412700 - Rashodi za stručne usluge34.030 KM
        • 412700 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete735 KM
         • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
          735 KM
        • 412700 - Opštinska uprava33.295 KM
         • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
          12.661 KM
         • 412700 - Rashodi za ostale usluge informiranja i medija
          12.072 KM
         • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
          3.125 KM
         • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
          2.758 KM
         • 412700 - Rashodi za ostale kompjuterske usluge
          2.679 KM
       • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine18.139 KM
        • 412800 - Opštinska uprava18.139 KM
         • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine
          18.139 KM
       • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi99.866 KM
        • 412900 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete202 KM
         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
          202 KM
        • 412900 - Opštinska uprava99.664 KM
         • 412900 - Rashodi za ostale bruto naknade van radnog odnosa
          39.250 KM
         • 412900 - Ostali rashodi po sudskim rješenjima
          32.305 KM
         • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
          13.856 KM
         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
          10.855 KM
         • 412900 - Rashodi po stručno usavršavanje zaposlenih
          1.931 KM
         • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
          1.467 KM

      TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 161.501 KMXZatvori:

      • 414000 - Subvencije
       3.825 KM
       • 414100 - Subvencije3.825 KM
        • 414100 - Opštinska uprava3.825 KM
         • 414100 - Subvencije nefin. javnim subjektima u oblasti polj. vodop. i šumarstva
          2.000 KM
         • 414100 - Subvencije nefin. subjektima u oblasti polj. šumar. i vodoprivrede
          1.825 KM
      • 415000 - Grantovi
       85.917 KM
       • 415200 - Grantovi u zemlji85.917 KM
        • 415200 - Opštinska uprava85.917 KM
       • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
        71.759 KM
        • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova71.759 KM
         • 416100 - Opštinska uprava71.759 KM
          • 416100 - Doznake korisnicima socijalne pomoći
           47.777 KM
          • 416100 - Tekuće doznake građanima
           23.982 KM

       NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 70.487 KMXZatvori:

       • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
        70.487 KM
        • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata41.347 KM
         • 511100 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete10.658 KM
          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata
           10.658 KM
         • 511100 - Opštinska uprava30.689 KM
          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata
           24.137 KM
          • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
           6.552 KM
        • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata21.877 KM
         • 511200 - Opštinska uprava21.877 KM
          • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata
           9.952 KM
          • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
           7.353 KM
          • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnih objekata
           4.572 KM
        • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme7.263 KM
         • 511300 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete2.121 KM
          • 511300 - Opštinska uprava5.142 KM
           • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
            5.142 KM

        FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

        RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 20.935 KMXZatvori:

        • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
         20.935 KM
         • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove16.334 KM
          • 413300 - Opštinska uprava16.334 KM
          • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata4.601 KM
           • 413900 - Opštinska uprava4.601 KM

          OTPLATA DUGOVA 2012. 130.166 KMXZatvori:

          • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
           130.166 KM
           • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji48.327 KM
            • 621300 - Opštinska uprava48.327 KM
            • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova81.839 KM
             • 621900 - Opštinska uprava81.839 KM

            OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

            LIČNA PRIMANJA 2013. 546.595 KMXZatvori:

            • 411000 - Rashodi za lična primanja
             546.595 KM
             • 411100 - Rashodi za bruto plate428.075 KM
              • 411100 - Berkovići sport16.119 KM
               • 411100 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete43.731 KM
                • 411100 - Opštinska uprava368.225 KM
                • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih118.520 KM
                 • 411200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete14.263 KM
                  • 411200 - Opštinska uprava104.257 KM

                 MATERIJAL I USLUGE 2013. 187.368 KMXZatvori:

                 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                  187.368 KM
                  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.000 KM
                   • 412100 - Opštinska uprava3.000 KM
                   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga28.517 KM
                    • 412200 - Berkovići sport1.516 KM
                     • 412200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete2.116 KM
                      • 412200 - Narodna biblioteka4.254 KM
                       • 412200 - Opštinska uprava20.631 KM
                       • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.112 KM
                        • 412300 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete126 KM
                         • 412300 - Opštinska uprava6.986 KM
                         • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene8.249 KM
                          • 412400 - Berkovići sport1.500 KM
                           • 412400 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete6.749 KM
                           • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje33.869 KM
                            • 412500 - Opštinska uprava33.869 KM
                            • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja21.590 KM
                             • 412600 - Opštinska uprava21.590 KM
                             • 412700 - Rashodi za stručne usluge18.708 KM
                              • 412700 - Opštinska uprava18.708 KM
                              • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine11.034 KM
                               • 412800 - Opštinska uprava11.034 KM
                               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi55.289 KM
                                • 412900 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete36 KM
                                 • 412900 - Narodna biblioteka150 KM
                                  • 412900 - Opštinska uprava55.103 KM

                                 TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 176.838 KMXZatvori:

                                 • 414000 - Subvencije
                                  9.723 KM
                                  • 414100 - Subvencije9.723 KM
                                   • 414100 - Opštinska uprava9.723 KM
                                    • 414100 - JP Vodovod
                                     6.600 KM
                                    • 414100 - Hepok
                                     3.123 KM
                                 • 415000 - Grantovi
                                  76.800 KM
                                  • 415200 - Grantovi u zemlji76.800 KM
                                   • 415200 - Opštinska uprava76.799 KM
                                  • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                   90.315 KM
                                   • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova90.315 KM
                                    • 416100 - Opštinska uprava90.315 KM
                                     • 416100 - Doznake korisnicima socijalne pomoći
                                      78.465 KM
                                     • 416100 - Tekuće doznake građanima
                                      11.850 KM

                                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 40.081 KMXZatvori:

                                  • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                   40.081 KM
                                   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata13.220 KM
                                    • 511100 - Opštinska uprava13.220 KM
                                     • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
                                      13.220 KM
                                   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata23.433 KM
                                    • 511200 - Opštinska uprava23.433 KM
                                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnih objekata
                                      18.870 KM
                                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata
                                      4.563 KM
                                   • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme1.965 KM
                                    • 511300 - Opštinska uprava1.965 KM
                                    • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu1.463 KM
                                     • 511700 - Opštinska uprava1.463 KM

                                    FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 1.500 KMXZatvori:

                                    • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                                     1.500 KM
                                     • 611200 - Izdaci za akcije i učešće u kapitalu1.500 KM
                                      • 611200 - Opštinska uprava1.500 KM

                                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 17.520 KMXZatvori:

                                     • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                      17.520 KM
                                      • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove14.407 KM
                                       • 413300 - Opštinska uprava14.407 KM
                                       • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata3.113 KM
                                        • 413900 - Opštinska uprava3.113 KM

                                       OTPLATA DUGOVA 2013. 159.212 KMXZatvori:

                                       • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                        159.212 KM
                                        • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji53.456 KM
                                         • 621300 - Opštinska uprava53.456 KM
                                         • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova105.756 KM
                                          • 621900 - Opštinska uprava105.756 KM
                                           • 621900 - Izdaci za otplatu dugova iz ranijih godina
                                            105.756 KM

                                        OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                        LIČNA PRIMANJA 2014. 526.173 KMXZatvori:

                                        • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                         526.173 KM
                                         • 411100 - Rashodi za bruto plate398.890 KM
                                          • 411100 - Berkovići sport22.682 KM
                                           • 411100 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete42.774 KM
                                            • 411100 - Opštinska uprava333.434 KM
                                            • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih127.283 KM
                                             • 411200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete15.191 KM
                                              • 411200 - Opštinska uprava112.092 KM

                                             MATERIJAL I USLUGE 2014. 173.765 KMXZatvori:

                                             • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                              173.765 KM
                                              • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.016 KM
                                               • 412100 - Opštinska uprava3.016 KM
                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga26.851 KM
                                                • 412200 - Berkovići sport1.591 KM
                                                 • 412200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete1.986 KM
                                                  • 412200 - Narodna biblioteka3.947 KM
                                                   • 412200 - Opštinska uprava19.327 KM
                                                   • 412300 - Rashodi za režijski materijal4.777 KM
                                                    • 412300 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete16 KM
                                                     • 412300 - Opštinska uprava4.761 KM
                                                     • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene4.310 KM
                                                      • 412400 - Berkovići sport1.100 KM
                                                       • 412400 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete3.210 KM
                                                       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje20.103 KM
                                                        • 412500 - Opštinska uprava20.103 KM
                                                        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja19.897 KM
                                                         • 412600 - Opštinska uprava19.897 KM
                                                         • 412700 - Rashodi za stručne usluge12.100 KM
                                                          • 412700 - Berkovići sport79 KM
                                                           • 412700 - Opštinska uprava12.021 KM
                                                           • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine14.257 KM
                                                            • 412800 - Opštinska uprava14.257 KM
                                                            • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi68.454 KM
                                                             • 412900 - Berkovići sport127 KM
                                                              • 412900 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete1.893 KM
                                                               • 412900 - Narodna biblioteka100 KM
                                                                • 412900 - Opštinska uprava66.334 KM

                                                               TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 187.977 KMXZatvori:

                                                               • 415000 - Grantovi
                                                                82.548 KM
                                                                • 415200 - Grantovi u zemlji82.548 KM
                                                                 • 415200 - Opštinska uprava82.548 KM
                                                                • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                 105.429 KM
                                                                 • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova105.429 KM
                                                                  • 416100 - Opštinska uprava105.429 KM

                                                                 NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 40.147 KMXZatvori:

                                                                 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                  38.882 KM
                                                                  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata27.573 KM
                                                                   • 511100 - Opštinska uprava27.573 KM
                                                                   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata1.360 KM
                                                                    • 511200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete1.360 KM
                                                                    • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme2.929 KM
                                                                     • 511300 - Narodna biblioteka90 KM
                                                                      • 511300 - Opštinska uprava2.839 KM
                                                                      • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu7.020 KM
                                                                       • 511700 - Opštinska uprava7.020 KM
                                                                      • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                                                       1.265 KM
                                                                       • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.265 KM
                                                                        • 516100 - Opštinska uprava1.265 KM

                                                                       FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                       RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 19.468 KMXZatvori:

                                                                       • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                        19.468 KM
                                                                        • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove17.218 KM
                                                                         • 413300 - Opštinska uprava17.218 KM
                                                                         • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata2.250 KM
                                                                          • 413900 - Berkovići sport21 KM
                                                                           • 413900 - Opštinska uprava2.229 KM

                                                                          OTPLATA DUGOVA 2014. 78.884 KMXZatvori:

                                                                          • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                           78.884 KM
                                                                           • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji72.203 KM
                                                                            • 621300 - Opštinska uprava72.203 KM
                                                                            • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova6.681 KM
                                                                             • 621900 - Opštinska uprava6.681 KM

                                                                            OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                            LIČNA PRIMANJA 2015. 557.268 KMXZatvori:

                                                                            • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                             557.268 KM
                                                                             • 411100 - Rashodi za bruto plate405.793 KM
                                                                              • 411100 - Berkovići sport22.908 KM
                                                                               • 411100 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete49.021 KM
                                                                                • 411100 - Opštinska uprava314.362 KM
                                                                                 • 411100 - Skupština opštine Berkovići19.502 KM
                                                                                 • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih151.475 KM
                                                                                  • 411200 - Berkovići sport15.159 KM
                                                                                   • 411200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete19.056 KM
                                                                                    • 411200 - Opštinska uprava117.260 KM

                                                                                   MATERIJAL I USLUGE 2015. 195.065 KMXZatvori:

                                                                                   • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                                    195.065 KM
                                                                                    • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.256 KM
                                                                                     • 412100 - Opštinska uprava3.256 KM
                                                                                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga29.636 KM
                                                                                      • 412200 - Berkovići sport1.457 KM
                                                                                       • 412200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete2.090 KM
                                                                                        • 412200 - Narodna biblioteka4.696 KM
                                                                                         • 412200 - Opštinska uprava21.152 KM
                                                                                          • 412200 - Skupština opštine Berkovići240 KM
                                                                                          • 412300 - Rashodi za režijski materijal5.220 KM
                                                                                           • 412300 - Narodna biblioteka121 KM
                                                                                            • 412300 - Opštinska uprava5.099 KM
                                                                                            • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene4.817 KM
                                                                                             • 412400 - Berkovići sport1.000 KM
                                                                                              • 412400 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete3.817 KM
                                                                                              • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje33.305 KM
                                                                                               • 412500 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete396 KM
                                                                                                • 412500 - Opštinska uprava32.909 KM
                                                                                                • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja18.701 KM
                                                                                                 • 412600 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete88 KM
                                                                                                  • 412600 - Opštinska uprava17.346 KM
                                                                                                   • 412600 - Skupština opštine Berkovići1.266 KM
                                                                                                   • 412700 - Rashodi za stručne usluge13.348 KM
                                                                                                    • 412700 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete424 KM
                                                                                                     • 412700 - Opštinska uprava12.924 KM
                                                                                                     • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine21.687 KM
                                                                                                      • 412800 - Opštinska uprava21.687 KM
                                                                                                      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi65.095 KM
                                                                                                       • 412900 - Berkovići sport357 KM
                                                                                                        • 412900 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete2.228 KM
                                                                                                         • 412900 - Narodna biblioteka150 KM
                                                                                                          • 412900 - Opštinska uprava35.575 KM
                                                                                                           • 412900 - Skupština opštine Berkovići26.784 KM

                                                                                                          TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 225.990 KMXZatvori:

                                                                                                          • 415000 - Grantovi
                                                                                                           119.223 KM
                                                                                                           • 415200 - Grantovi u zemlji119.223 KM
                                                                                                            • 415200 - Opštinska uprava117.223 KM
                                                                                                             • 415200 - Grantovi u zemlji
                                                                                                              91.522 KM
                                                                                                             • 415200 - Grantovi u zemlji LOD IV Projekat - (razvoj lokalne demokratije)
                                                                                                              25.701 KM
                                                                                                            • 415200 - Skupština opštine Berkovići2.000 KM
                                                                                                             • 415200 - Grantovi u zemlji - političkim partijama
                                                                                                              2.000 KM
                                                                                                          • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                                                           106.767 KM
                                                                                                           • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova106.767 KM
                                                                                                            • 416100 - Opštinska uprava106.767 KM

                                                                                                           NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 48.105 KMXZatvori:

                                                                                                           • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                                                            47.013 KM
                                                                                                            • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata33.527 KM
                                                                                                             • 511200 - Narodna biblioteka20.500 KM
                                                                                                              • 511200 - Opštinska uprava13.027 KM
                                                                                                              • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme4.487 KM
                                                                                                               • 511300 - Opštinska uprava4.487 KM
                                                                                                               • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu8.999 KM
                                                                                                                • 511700 - Opštinska uprava8.999 KM
                                                                                                               • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                                                                                                1.092 KM
                                                                                                                • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.092 KM
                                                                                                                 • 516100 - Opštinska uprava1.092 KM

                                                                                                                FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 1 KMXZatvori:

                                                                                                                • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                                                                                                                 1 KM
                                                                                                                 • 611200 - Izdaci za akcije i učešće u kapitalu1 KM

                                                                                                                RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 14.499 KMXZatvori:

                                                                                                                • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                                                                 14.499 KM
                                                                                                                 • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove12.666 KM
                                                                                                                  • 413300 - Ostala budžetska potrošnja12.666 KM
                                                                                                                  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.833 KM
                                                                                                                   • 413900 - Berkovići sport21 KM
                                                                                                                    • 413900 - Opštinska uprava1.131 KM
                                                                                                                     • 413900 - Ostala budžetska potrošnja681 KM

                                                                                                                    OTPLATA DUGOVA 2015. 76.844 KMXZatvori:

                                                                                                                    • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                                                                     76.844 KM
                                                                                                                     • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji74.552 KM
                                                                                                                      • 621300 - Ostala budžetska potrošnja74.552 KM
                                                                                                                      • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova2.292 KM
                                                                                                                       • 621900 - Narodna biblioteka12 KM
                                                                                                                        • 621900 - Opštinska uprava2.281 KM
                                                                                                                         • 621900 - Izdaci za otplatu dugova iz ranijih godina
                                                                                                                          2.281 KM

                                                                                                                      OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                      LIČNA PRIMANJA 2016. 553.775 KMXZatvori:

                                                                                                                      • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                                                                       553.775 KM
                                                                                                                       • 411100 - Rashodi za bruto plate406.201 KM
                                                                                                                        • 411100 - Berkovići sport22.886 KM
                                                                                                                         • 411100 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete51.990 KM
                                                                                                                          • 411100 - Opštinska uprava310.197 KM
                                                                                                                           • 411100 - Skupština opštine Berkovići21.128 KM
                                                                                                                           • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih147.574 KM
                                                                                                                            • 411200 - Berkovići sport15.617 KM
                                                                                                                             • 411200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete18.827 KM
                                                                                                                              • 411200 - Opštinska uprava113.130 KM

                                                                                                                             MATERIJAL I USLUGE 2016. 236.283 KMXZatvori:

                                                                                                                             • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                                                                              236.283 KM
                                                                                                                              • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.256 KM
                                                                                                                               • 412100 - Opštinska uprava3.256 KM
                                                                                                                               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga28.378 KM
                                                                                                                                • 412200 - Berkovići sport1.421 KM
                                                                                                                                 • 412200 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete2.564 KM
                                                                                                                                  • 412200 - Narodna biblioteka4.613 KM
                                                                                                                                   • 412200 - Opštinska uprava19.630 KM
                                                                                                                                    • 412200 - Skupština opštine Berkovići150 KM
                                                                                                                                    • 412300 - Rashodi za režijski materijal4.335 KM
                                                                                                                                     • 412300 - Opštinska uprava4.335 KM
                                                                                                                                     • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene7.063 KM
                                                                                                                                      • 412400 - Berkovići sport2.500 KM
                                                                                                                                       • 412400 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete4.563 KM
                                                                                                                                       • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje62.068 KM
                                                                                                                                        • 412500 - Berkovići sport372 KM
                                                                                                                                         • 412500 - Opštinska uprava61.696 KM
                                                                                                                                         • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja15.789 KM
                                                                                                                                          • 412600 - Opštinska uprava14.910 KM
                                                                                                                                           • 412600 - Skupština opštine Berkovići879 KM
                                                                                                                                           • 412700 - Rashodi za stručne usluge22.587 KM
                                                                                                                                            • 412700 - Berkovići sport39 KM
                                                                                                                                             • 412700 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete88 KM
                                                                                                                                              • 412700 - Fond 370 KM
                                                                                                                                               • 412700 - Opštinska uprava22.390 KM
                                                                                                                                               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine17.205 KM
                                                                                                                                                • 412800 - Opštinska uprava17.205 KM
                                                                                                                                                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi75.602 KM
                                                                                                                                                 • 412900 - Berkovići sport79 KM
                                                                                                                                                  • 412900 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete1.762 KM
                                                                                                                                                   • 412900 - Fond 34.130 KM
                                                                                                                                                    • 412900 - Opštinska uprava42.260 KM
                                                                                                                                                     • 412900 - Skupština opštine Berkovići27.371 KM

                                                                                                                                                    TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 275.142 KMXZatvori:

                                                                                                                                                    • 415000 - Grantovi
                                                                                                                                                     160.580 KM
                                                                                                                                                     • 415200 - Grantovi u zemlji160.580 KM
                                                                                                                                                      • 415200 - Opštinska uprava154.080 KM
                                                                                                                                                       • 415200 - Grantovi u zemlji
                                                                                                                                                        115.680 KM
                                                                                                                                                       • 415200 - Grantovi u zemlji (Javni pozivi)
                                                                                                                                                        23.400 KM
                                                                                                                                                       • 415200 - Grantovi u zemlji ( Lovački dom)
                                                                                                                                                        15.000 KM
                                                                                                                                                      • 415200 - Skupština opštine Berkovići6.500 KM
                                                                                                                                                       • 415200 - Grantovi u zemlji - političkim partijama
                                                                                                                                                        6.500 KM
                                                                                                                                                    • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                                                                                                     114.562 KM
                                                                                                                                                     • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova114.562 KM
                                                                                                                                                      • 416100 - Opštinska uprava114.562 KM

                                                                                                                                                     NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 431.467 KMXZatvori:

                                                                                                                                                     • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                                                                                                      430.797 KM
                                                                                                                                                      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata324.369 KM
                                                                                                                                                       • 511100 - Opštinska uprava324.369 KM
                                                                                                                                                        • 511100 - Izgradnja saobraćajnica u naselju Viduša
                                                                                                                                                         276.424 KM
                                                                                                                                                        • 511100 - Izgradnja sportskog igrališta u Hateljima
                                                                                                                                                         37.765 KM
                                                                                                                                                        • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata
                                                                                                                                                         10.180 KM
                                                                                                                                                      • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata48.009 KM
                                                                                                                                                       • 511200 - Narodna biblioteka6.990 KM
                                                                                                                                                        • 511200 - Opštinska uprava41.019 KM
                                                                                                                                                         • 511200 - Sanacija centralnog objekta OŠ Njegoš
                                                                                                                                                          26.051 KM
                                                                                                                                                         • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju
                                                                                                                                                          14.968 KM
                                                                                                                                                       • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme51.457 KM
                                                                                                                                                        • 511300 - Narodna biblioteka295 KM
                                                                                                                                                         • 511300 - Opštinska uprava51.162 KM
                                                                                                                                                          • 511300 - Nabavka kamiona za odvoz smeća i kontejnera
                                                                                                                                                           49.994 KM
                                                                                                                                                          • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
                                                                                                                                                           1.168 KM
                                                                                                                                                        • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu6.962 KM
                                                                                                                                                         • 511700 - Opštinska uprava6.962 KM
                                                                                                                                                        • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
                                                                                                                                                         670 KM
                                                                                                                                                         • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.670 KM
                                                                                                                                                          • 516100 - Opštinska uprava670 KM

                                                                                                                                                         FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                                                                                                         RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 18.167 KMXZatvori:

                                                                                                                                                         • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                                                                                                          18.167 KM
                                                                                                                                                          • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove17.621 KM
                                                                                                                                                           • 413300 - Ostala budžetska potrošnja17.621 KM
                                                                                                                                                           • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova100 KM
                                                                                                                                                            • 413700 - Ostala budžetska potrošnja100 KM
                                                                                                                                                            • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata446 KM
                                                                                                                                                             • 413900 - Opštinska uprava32 KM
                                                                                                                                                              • 413900 - Ostala budžetska potrošnja414 KM

                                                                                                                                                             OTPLATA DUGOVA 2016. 92.467 KMXZatvori:

                                                                                                                                                             • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                                                                                                              92.467 KM
                                                                                                                                                              • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji87.237 KM
                                                                                                                                                               • 621300 - Ostala budžetska potrošnja87.237 KM
                                                                                                                                                               • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova5.230 KM
                                                                                                                                                                • 621900 - Dječji vrtić Sveta novomučenica Milica-dete904 KM
                                                                                                                                                                 • 621900 - Izdaci za otplatu dugova iz ranijih godina
                                                                                                                                                                  904 KM
                                                                                                                                                                • 621900 - Narodna biblioteka86 KM
                                                                                                                                                                 • 621900 - Opštinska uprava4.240 KM
                                                                                                                                                                  • 621900 - Izdaci za otplatu dugova iz ranijih godina
                                                                                                                                                                   4.240 KM

                                                                                                                                                               OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: