Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

5.624.434 KM

PORESKI PRIHODI

3.650.595 KM  (64,91%)

NEPORESKI PRIHODI

1.183.168 KM  (21,04%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

790.671 KM  (14,06%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.624.434 KM

LIČNA PRIMANJA

326.027 KM  ( 5,80%)

MATERIJAL I USLUGE

2.179.254 KM  (38,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.836 KM  ( 0,03%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.117.317 KM  (55,42%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.689.499 KM

PORESKI PRIHODI

4.279.061 KM  (63,97%)

NEPORESKI PRIHODI

2.405.082 KM  (35,95%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

5.356 KM  ( 0,08%)

RASHODI:

6.689.499 KM

LIČNA PRIMANJA

426.980 KM  ( 6,38%)

MATERIJAL I USLUGE

3.460.660 KM  (51,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

998 KM  ( 0,01%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.800.861 KM  (41,87%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.508.016 KM

PORESKI PRIHODI

4.449.880 KM  (68,38%)

NEPORESKI PRIHODI

2.056.903 KM  (31,61%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.233 KM  ( 0,02%)

RASHODI:

6.527.546 KM

LIČNA PRIMANJA

566.415 KM  ( 8,68%)

MATERIJAL I USLUGE

3.583.822 KM  (54,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

38 KM  ( 0,00%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.377.271 KM  (36,42%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.308.971 KM

PORESKI PRIHODI

3.725.852 KM  (50,98%)

NEPORESKI PRIHODI

2.111.069 KM  (28,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.471.438 KM  (20,13%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

612 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

6.555.597 KM

LIČNA PRIMANJA

620.584 KM  ( 9,47%)

MATERIJAL I USLUGE

3.135.720 KM  (47,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

78 KM  ( 0,00%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.799.215 KM  (42,70%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.008.978 KM

PORESKI PRIHODI

4.062.844 KM  (57,97%)

NEPORESKI PRIHODI

1.813.879 KM  (25,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.132.255 KM  (16,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.083.922 KM

LIČNA PRIMANJA

655.531 KM  (10,77%)

MATERIJAL I USLUGE

3.439.611 KM  (56,54%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.115 KM  ( 0,02%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.987.665 KM  (32,67%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.802.717 KM

PORESKI PRIHODI

4.149.561 KM  (61,00%)

NEPORESKI PRIHODI

2.125.833 KM  (31,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

344.732 KM  ( 5,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

182.591 KM  ( 2,68%)

RASHODI:

6.454.343 KM

LIČNA PRIMANJA

660.183 KM  (10,23%)

MATERIJAL I USLUGE

3.403.374 KM  (52,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

350 KM  ( 0,01%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.390.436 KM  (37,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.152.266 KM

PORESKI PRIHODI

4.095.231 KM  (66,56%)

NEPORESKI PRIHODI

2.056.157 KM  (33,42%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

878 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

3.524.173 KM

LIČNA PRIMANJA

695.100 KM  (19,72%)

MATERIJAL I USLUGE

1.820.533 KM  (51,66%)

TRANSFERI I DOZNAKE

441 KM  ( 0,01%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.008.099 KM  (28,61%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 3.650.595 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.650.595 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.650.595 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.183.168 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.183.168 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.183.168 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 790.671 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  790.671 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.623 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici789.048 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 4.279.061 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.279.061 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.279.061 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.405.082 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  27.891 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija8.859 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine19.032 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.377.191 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.878.699 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)657 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi497.835 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 5.356 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  5.356 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza5.356 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 4.449.880 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.449.880 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.449.880 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.056.903 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.791 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.791 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.051.112 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.939.452 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)30 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi111.630 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 1.233 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.233 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.233 KM
   • 777700 - Prihodi od carina i ostale uvozne potrojbe i poseban porez na uvezene proizvode
    1.233 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 3.725.852 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.725.852 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.725.852 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.111.069 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.898 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.898 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.109.171 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.107.788 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)440 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi943 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.471.438 KMXZatvori:

 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  1.471.438 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti1.471.438 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 612 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  612 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza612 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 4.062.844 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.062.844 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.062.844 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.813.879 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.813.879 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.813.076 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)695 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi108 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 1.132.255 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.193 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti4.193 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.128.062 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.128.062 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 4.149.561 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.149.561 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.149.561 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.125.833 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.125.833 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.125.591 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi242 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 344.732 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  344.732 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti344.732 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 182.591 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  182.591 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza182.591 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 4.095.231 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.095.231 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.095.231 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 2.056.157 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.056.157 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.056.046 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi111 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 878 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  878 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza878 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 326.027 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  300.185 KM
  • 611100 - Bruto plaće246.952 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 53.233 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  25.842 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca25.842 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 2.179.254 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.179.254 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.830 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.707 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge11.573 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.612 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.545 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme8.256 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.028.852 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.323 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge94.556 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.836 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.836 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.836 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 3.117.317 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.117.317 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada74.876 KM
  • 821300 - Nabavka opreme24.930 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava152.419 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.865.092 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 426.980 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  390.807 KM
  • 611100 - Bruto plaće337.099 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 53.708 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  36.173 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca36.173 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 3.460.660 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.460.660 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.653 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju12.705 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.568 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.803 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.841 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme8.916 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.172.465 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.415 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge215.294 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 998 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  998 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo998 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 2.800.861 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.800.861 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada10.904 KM
  • 821300 - Nabavka opreme88.666 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava12.906 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.688.385 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 566.415 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  518.768 KM
  • 611100 - Bruto plaće453.778 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 64.990 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  47.647 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca47.647 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 3.583.822 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.583.822 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.168 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju14.157 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge20.935 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.878 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.546 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.966 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.364.673 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa16.958 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge128.541 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 38 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  38 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo38 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 2.377.271 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.377.271 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada32.096 KM
  • 821300 - Nabavka opreme14.123 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava110.467 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.220.585 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 620.584 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  568.586 KM
  • 611100 - Bruto plaće497.608 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 70.978 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  51.998 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca51.998 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 3.135.720 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.135.720 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.118 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju14.159 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge23.145 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.061 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.984 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.896 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.841.625 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.023 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge200.709 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 78 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  78 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo78 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.799.215 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.799.215 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada21.989 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.052 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava77.211 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.692.963 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 655.531 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  599.783 KM
  • 611100 - Bruto plaće535.494 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 64.289 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  55.748 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca55.748 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 3.439.611 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.439.611 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.823 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju12.529 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge19.675 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.295 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.773 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.896 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.194.350 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.777 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge170.493 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.115 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.115 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.115 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.987.665 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.987.665 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada4.710 KM
  • 821300 - Nabavka opreme10.992 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava43.033 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.928.930 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 660.183 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  603.366 KM
  • 611100 - Bruto plaće538.349 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 65.017 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  56.817 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca56.817 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 3.403.374 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.403.374 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.008 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju12.496 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge25.257 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.162 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.635 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme8.256 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.205.824 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.556 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge120.180 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 350 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  350 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo350 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.390.436 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.390.436 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada186.060 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.938 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava48.795 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.141.643 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 695.100 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  633.666 KM
  • 611100 - Bruto plaće565.746 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 67.920 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  61.434 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca61.434 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.820.533 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.820.533 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.160 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.657 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge18.263 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.836 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.863 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme8.256 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.672.960 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.382 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge77.156 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 441 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  441 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo441 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.008.099 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.008.099 KM
  • 821300 - Nabavka opreme65.281 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje942.818 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: