Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

39.712.396 KM

PORESKI PRIHODI

37.014.805 KM  (93,21%)

NEPORESKI PRIHODI

160.725 KM  ( 0,40%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.421.788 KM  ( 6,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

115.078 KM  ( 0,29%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

29.966.562 KM

LIČNA PRIMANJA

6.463.123 KM  (21,57%)

MATERIJAL I USLUGE

976.299 KM  ( 3,26%)

TRANSFERI I DOZNAKE

21.990.999 KM  (73,39%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

80.225.442 KM

PORESKI PRIHODI

37.717.157 KM  (47,01%)

NEPORESKI PRIHODI

366.899 KM  ( 0,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

41.990.158 KM  (52,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

150.602 KM  ( 0,19%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

626 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

71.000.012 KM

LIČNA PRIMANJA

6.665.436 KM  ( 9,39%)

MATERIJAL I USLUGE

979.567 KM  ( 1,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

63.131.932 KM  (88,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

9.365 KM  ( 0,01%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

96.113.325 KM

PORESKI PRIHODI

36.596.153 KM  (38,08%)

NEPORESKI PRIHODI

506.118 KM  ( 0,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

58.855.727 KM  (61,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

129.109 KM  ( 0,13%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

26.218 KM  ( 0,03%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

98.967.524 KM

LIČNA PRIMANJA

6.249.890 KM  ( 6,32%)

MATERIJAL I USLUGE

1.052.175 KM  ( 1,06%)

TRANSFERI I DOZNAKE

91.417.281 KM  (92,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

25.350 KM  ( 0,03%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

107.052.860 KM

PORESKI PRIHODI

37.390.633 KM  (34,93%)

NEPORESKI PRIHODI

608.573 KM  ( 0,57%)

TRANSFERI I DONACIJE

68.826.429 KM  (64,29%)

PRIMICI OD IMOVINE

73.483 KM  ( 0,07%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

153.742 KM  ( 0,14%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

103.894.076 KM

LIČNA PRIMANJA

6.486.405 KM  ( 6,24%)

MATERIJAL I USLUGE

953.795 KM  ( 0,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

95.863.976 KM  (92,27%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

248.818 KM  ( 0,24%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

105.188.604 KM

PORESKI PRIHODI

38.502.622 KM  (36,60%)

NEPORESKI PRIHODI

229.667 KM  ( 0,22%)

TRANSFERI I DONACIJE

66.402.681 KM  (63,13%)

PRIMICI OD IMOVINE

53.634 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

95.677.957 KM

LIČNA PRIMANJA

6.489.223 KM  ( 6,78%)

MATERIJAL I USLUGE

956.933 KM  ( 1,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

88.016.878 KM  (91,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

24.579 KM  ( 0,03%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

95.067.819 KM

PORESKI PRIHODI

38.827.983 KM  (40,84%)

NEPORESKI PRIHODI

159.702 KM  ( 0,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

55.236.616 KM  (58,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

843.518 KM  ( 0,89%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

91.050.212 KM

LIČNA PRIMANJA

6.771.891 KM  ( 7,44%)

MATERIJAL I USLUGE

1.072.024 KM  ( 1,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

81.537.365 KM  (89,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

1.367.921 KM  ( 1,50%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

101.475.046 KM

PORESKI PRIHODI

40.715.271 KM  (40,12%)

NEPORESKI PRIHODI

50.390 KM  ( 0,05%)

TRANSFERI I DONACIJE

60.578.787 KM  (59,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

35.088 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

95.510 KM  ( 0,09%)

RASHODI:

95.679.045 KM

LIČNA PRIMANJA

6.723.312 KM  ( 7,03%)

MATERIJAL I USLUGE

1.014.872 KM  ( 1,06%)

TRANSFERI I DOZNAKE

85.854.540 KM  (89,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

1.488.221 KM  ( 1,56%)

PORESKI PRIHODI 2011. 37.014.805 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  37.014.805 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje37.014.805 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 160.725 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  98.916 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente36.537 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente50.961 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove8.047 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine3.371 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  61.809 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi61.809 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 2.421.788 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  421.788 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva198.788 KM
   • 731100 - Grantovi iz inostranstva
    142.334 KM
   • 731100 - Grantovi iz inostranstva - Fond 5
    56.454 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje223.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  2.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima2.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 115.078 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  8.400 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu8.400 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  6.059 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost6.059 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  100.619 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova100.619 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 37.717.157 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  37.717.157 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje37.717.157 KM
   • 712100 - Doprinosi na lična primanja
    35.326.582 KM
   • 712100 - Ostali doprinosi
    2.390.575 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 366.899 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  267.146 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente36.537 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente217.963 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove8.232 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine4.414 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  99.753 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi99.753 KM
   • 729100 - Refundacija neto plate od Fonda dječje zaštite
    86.817 KM
   • 729100 - Refundacija neto plate od Fonda zdravstvenog osiguranja
    12.936 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 41.990.158 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  990.158 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva852.158 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje138.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  41.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima41.000.000 KM
   • 781500 - Transfer Zavodu od Ministarstva rada i boračko - invalidske zaštite za zdravstveno osiguranje za nezaposlena lica
    40.000.000 KM
   • 781500 - Podrška Vlade Republike Srpske projektu zapošljavanja
    1.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 150.602 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  6.908 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost6.908 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  143.694 KM
  • 911200 - Primici za akcije i učešće u kapitalu3.381 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova140.313 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 626 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  626 KM
  • 921900 - Primici od ostalog zaduživanja626 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 36.596.153 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  36.596.153 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje36.596.153 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 506.118 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  432.275 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente36.537 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente382.017 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove7.970 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine5.751 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  73.843 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi73.843 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 58.855.727 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  2.334.727 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva1.894.727 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje440.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  56.521.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima56.521.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 129.109 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  6.882 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost6.882 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  122.227 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova122.227 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 26.218 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  26.218 KM
  • 921900 - Primici od ostalog zaduživanja26.218 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 37.390.633 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  37.390.633 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje37.390.633 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 608.573 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  521.963 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente31.152 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente475.154 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove7.489 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine8.168 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  86.610 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi86.610 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 68.826.429 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  2.326.429 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva2.169.729 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje156.700 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  66.500.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima66.500.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 73.483 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  1.000 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu1.000 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  5.729 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.729 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  66.754 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova66.754 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 153.742 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  153.742 KM
  • 921900 - Primici od ostalog zaduživanja153.742 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 38.502.622 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  38.502.622 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje38.502.622 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 229.667 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  94.327 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente29.460 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente57.125 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove7.252 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine490 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  135.340 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi135.340 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 66.402.681 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  902.681 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva683.301 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje219.380 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  65.500.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima65.500.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 53.634 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  5.168 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.168 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  48.466 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova48.466 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 38.827.983 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  38.827.983 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje38.827.983 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 159.702 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  59.688 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente29.460 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente16.947 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove7.446 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine5.835 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  100.014 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi100.014 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 55.236.616 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  236.617 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje236.617 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  54.999.999 KM
  • 781500 - Transferi fondovima54.999.999 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 843.518 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  5.165 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.165 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  838.353 KM
  • 911300 - Primici od finansijskih derivata838.353 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 40.715.271 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  40.715.271 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje40.715.271 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 50.390 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  49.762 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava2.125 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente25.275 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente15.855 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove6.507 KM
 • 728000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  574 KM
  • 728100 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti574 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  54 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi54 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 60.578.787 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  60.578.787 KM
  • 787100 - Transferi od države219.380 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta60.343.710 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave4.634 KM
  • 787400 - Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja11.063 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 35.088 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  35.088 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova35.088 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 95.510 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  4.984 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost4.984 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  90.526 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti90.526 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 6.463.123 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.463.123 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate5.144.688 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih1.318.435 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 976.299 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  976.299 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa17.195 KM
   • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa
    10.589 KM
   • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa - Fond 5
    6.606 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga437.793 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije,komunalnih,komunikacionih i tran. usluga
    434.418 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije,komunalnih,komunikacionih i tran. usluga - Fond 5
    3.375 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal91.073 KM
   • 412300 - Rashodi za režijski materijal
    87.924 KM
   • 412300 - Rashodi za režijski materijal - Fond 5
    3.149 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje83.039 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja68.977 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
    53.271 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja - Fond 5
    15.706 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge153.634 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge
    146.710 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge - Fond 5
    6.924 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi124.588 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    109.595 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Fond 5
    14.993 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 21.990.999 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  21.990.999 KM
  • 417300 - Doznake po osnovu osiguranje od nezaposlenosti21.990.999 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 536.141 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  530.082 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata445.961 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme84.121 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  6.059 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost6.059 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 6.665.436 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.665.436 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate5.076.820 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih1.588.616 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 979.567 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  979.567 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa10.174 KM
   • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa
    9.861 KM
   • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa - Fond 5
    313 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga453.194 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije,komunalnih,komunikacionih i tran. usluga
    452.956 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije,komunalnih,komunikacionih i tran. usluga - Fond 5
    238 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal93.820 KM
   • 412300 - Rashodi za režijski materijal
    93.471 KM
   • 412300 - Rashodi za režijski materijal - Fond 5
    349 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje122.739 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja68.308 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
    64.118 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja - Fond 5
    4.190 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge130.457 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge
    124.152 KM
   • 412700 - Rashodi za stručne usluge - Fond 5
    6.305 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi100.875 KM
   • 412900 - Naknade članovima Upravnog odbora
    39.801 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
    22.921 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovorima o djelu
    16.734 KM
   • 412900 - Doprinos za profesionalnu rehabilitaciju invalida i ostale takse i doprinosi
    11.557 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavnje zaposlenih
    4.772 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Fond 5
    4.062 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    1.028 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 63.131.932 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  63.131.932 KM
  • 417300 - Doznake po osnovu osiguranje od nezaposlenosti63.131.932 KM
   • 417300 - Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja
    40.000.000 KM
   • 417300 - Doznake za bruto novčane naknade
    14.299.985 KM
   • 417300 - Projekat zapošljavanja pripravnika - Znanjem do posla
    5.029.701 KM
   • 417300 - Doznake za uplate doprinosa
    2.214.960 KM
   • 417300 - Projekat SSNESP
    773.908 KM
   • 417300 - Projekat zapošljavanja i samozapošljavanja ratnih vojnih invalida VRS, djece poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS "Zajedno do posla"
    448.800 KM
   • 417300 - Projekat zapošljavanja Roma
    138.000 KM
   • 417300 - Projekat zapošljavanja mladih
    134.514 KM
   • 417300 - Projekat zapošljavanja pripravnika - Prvi posao
    92.064 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 213.712 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  207.322 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata78.430 KM
   • 511100 - Nabavka nekretnina na Palama
    78.430 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme123.276 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu5.616 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  6.390 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost6.390 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 9.365 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  9.365 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova9.365 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 6.249.890 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.249.890 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate5.769.809 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih480.081 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.052.175 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.052.175 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa8.187 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga457.730 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal119.987 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje145.344 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja77.763 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge121.553 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi121.611 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 91.417.281 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  91.417.281 KM
  • 417300 - Doznake po osnovu osiguranje od nezaposlenosti91.417.281 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 222.828 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  211.379 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata26.220 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme106.175 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu78.984 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  4.567 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.4.567 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  6.882 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost6.882 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 25.350 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  25.350 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova25.350 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 6.486.405 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.486.405 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate6.214.715 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih271.690 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 953.795 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  953.795 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa12.787 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga446.567 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal126.391 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje79.533 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja48.479 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge95.670 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi144.368 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 95.863.976 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  95.859.976 KM
  • 417300 - Doznake po osnovu osiguranje od nezaposlenosti95.859.976 KM
 • 482000 - Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
  4.000 KM
  • 482100 - Transferi izmedju budžetske jedinice istog nivoa4.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 341.082 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  329.688 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata147.678 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata69.332 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme112.678 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  5.665 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.5.665 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  5.729 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.729 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 248.818 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  248.818 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova248.818 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 6.489.223 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.489.223 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate6.279.985 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih209.238 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 956.933 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  956.933 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa16.170 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga455.862 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal101.270 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje40.752 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja34.033 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge116.607 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi192.239 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 88.016.878 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  500.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji500.000 KM
 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  87.516.878 KM
  • 417300 - Doznake po osnovu osiguranje od nezaposlenosti87.516.878 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 190.344 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  168.997 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata44.010 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme103.166 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu21.821 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  10.338 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu10.338 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  5.842 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.5.842 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  5.167 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.167 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 24.579 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  24.579 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova24.579 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 6.771.891 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.771.891 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate6.447.177 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih324.714 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.072.024 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.072.024 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa16.735 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga451.562 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal107.059 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje55.584 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja66.841 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge195.753 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi178.490 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 81.537.365 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  81.037.365 KM
  • 417300 - Doznake po osnovu osiguranje od nezaposlenosti81.037.365 KM
 • 482000 - Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
  500.000 KM
  • 482100 - Transferi izmedju budžetske jedinice istog nivoa500.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 301.011 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  292.929 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata102.022 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme183.788 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu7.119 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  2.917 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.2.917 KM
 • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  5.165 KM
  • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.165 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 1.367.921 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  1.367.921 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova1.367.921 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 6.723.312 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  6.723.312 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate6.210.221 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih200.813 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata229.558 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)82.720 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.014.872 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.014.872 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa18.160 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga443.892 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal119.366 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje50.314 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja53.113 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge186.384 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi143.643 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 85.854.540 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  10.673.338 KM
  • 414100 - Subvencije10.673.338 KM
 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  15.141.591 KM
  • 417300 - Doznake po osnovu osiguranje od nezaposlenosti15.141.591 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  60.039.611 KM
  • 487200 - Transferi entitetu19.259 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave1.285 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja60.019.067 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 598.100 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  591.049 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata142.880 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata90.643 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme197.218 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu160.308 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  7.051 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.7.051 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 1.488.221 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  10.622 KM
  • 418200 - Rashodi iz transakcija razmjene između jedinica vlasti 10.622 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  25.919 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima25.919 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  1.313.432 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.175 KM
  • 631900 - Ostali izdaci1.308.257 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  138.248 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 138.248 KM