Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

623.933.343 KM

PORESKI PRIHODI

542.397.600 KM  (86,93%)

NEPORESKI PRIHODI

2.836.426 KM  ( 0,45%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.799.317 KM  ( 0,61%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

74.900.000 KM  (12,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

621.379.497 KM

LIČNA PRIMANJA

18.848.237 KM  ( 3,03%)

MATERIJAL I USLUGE

3.506.930 KM  ( 0,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

463.538.992 KM  (74,60%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

52.059.086 KM  ( 8,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

13.358.000 KM  ( 2,15%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.407.290 KM  ( 0,71%)

OTPLATA DUGOVA

65.660.963 KM  (10,57%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

642.734.316 KM

PORESKI PRIHODI

546.807.796 KM  (85,08%)

NEPORESKI PRIHODI

2.958.297 KM  ( 0,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

5.398.997 KM  ( 0,84%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

87.569.225 KM  (13,62%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

682.559.351 KM

LIČNA PRIMANJA

18.720.889 KM  ( 2,74%)

MATERIJAL I USLUGE

9.683.061 KM  ( 1,42%)

TRANSFERI I DOZNAKE

526.030.350 KM  (77,07%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

22.181.543 KM  ( 3,25%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.528.046 KM  ( 1,10%)

OTPLATA DUGOVA

98.415.463 KM  (14,42%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

599.479.782 KM

PORESKI PRIHODI

552.992.971 KM  (92,25%)

NEPORESKI PRIHODI

6.613.706 KM  ( 1,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.000.000 KM  ( 0,83%)

PRIMICI OD IMOVINE

5.887.565 KM  ( 0,98%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

28.985.540 KM  ( 4,84%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

635.182.506 KM

LIČNA PRIMANJA

13.749.075 KM  ( 2,16%)

MATERIJAL I USLUGE

3.133.733 KM  ( 0,49%)

TRANSFERI I DOZNAKE

532.611.757 KM  (83,85%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

22.792.161 KM  ( 3,59%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.752.984 KM  ( 1,22%)

OTPLATA DUGOVA

55.142.797 KM  ( 8,68%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

630.052.021 KM

PORESKI PRIHODI

550.934.401 KM  (87,44%)

NEPORESKI PRIHODI

4.166.441 KM  ( 0,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

22.500.000 KM  ( 3,57%)

PRIMICI OD IMOVINE

8.061.668 KM  ( 1,28%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

44.389.511 KM  ( 7,05%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

645.979.100 KM

LIČNA PRIMANJA

14.143.282 KM  ( 2,19%)

MATERIJAL I USLUGE

2.793.073 KM  ( 0,43%)

TRANSFERI I DOZNAKE

545.241.180 KM  (84,41%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

19.081.418 KM  ( 2,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

6.661.814 KM  ( 1,03%)

OTPLATA DUGOVA

58.058.333 KM  ( 8,99%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

624.867.379 KM

PORESKI PRIHODI

573.558.637 KM  (91,79%)

NEPORESKI PRIHODI

4.055.543 KM  ( 0,65%)

TRANSFERI I DONACIJE

12.027.278 KM  ( 1,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

17.143.109 KM  ( 2,74%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

18.082.812 KM  ( 2,89%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

709.178.667 KM

LIČNA PRIMANJA

14.717.585 KM  ( 2,08%)

MATERIJAL I USLUGE

5.379.623 KM  ( 0,76%)

TRANSFERI I DOZNAKE

562.501.771 KM  (79,32%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

20.041.162 KM  ( 2,83%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.221.811 KM  ( 1,02%)

OTPLATA DUGOVA

99.316.715 KM  (14,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

637.354.304 KM

PORESKI PRIHODI

571.484.439 KM  (89,67%)

NEPORESKI PRIHODI

4.551.309 KM  ( 0,71%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.900.000 KM  ( 1,08%)

PRIMICI OD IMOVINE

12.726.800 KM  ( 2,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

41.691.756 KM  ( 6,54%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

703.307.317 KM

LIČNA PRIMANJA

15.270.279 KM  ( 2,17%)

MATERIJAL I USLUGE

8.082.119 KM  ( 1,15%)

TRANSFERI I DOZNAKE

567.657.083 KM  (80,71%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

23.729.160 KM  ( 3,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.596.293 KM  ( 1,08%)

OTPLATA DUGOVA

80.972.383 KM  (11,51%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 542.397.600 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  542.397.600 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje542.397.600 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 2.836.426 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  28.770 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente21.351 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente5.519 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.889 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika12 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  13.095 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama284 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga12.811 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  2.794.561 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi2.794.561 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 3.799.317 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  177.850 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte170.000 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu7.850 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  3.621.467 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova3.621.467 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 74.900.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  74.900.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova74.900.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 546.807.796 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  546.807.796 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje546.807.796 KM
   • 712100 - Doprinosi na lična primanja, naknade i prihode osiguranika za obavezno osiguranje
    442.548.367 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike za nezaposlena lica
    40.005.474 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje po osnovu inostranog osiguranja
    26.778.464 KM
   • 712100 - Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje
    17.545.414 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koje uplaćuje fond za PIO
    15.734.973 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje po osnovu materijalnog obezbjeđenja plaćenih od strane Centra za socijalni rad
    2.060.637 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje u slučaju povreda i profesionalnog oboljenja
    796.850 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike
    751.379 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje po osnovu duga iz ranijih godina
    580.205 KM
   • 712100 - Doprinosi za prošireno zdravstveno osiguranje
    4.134 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koje plaća Zavod za zapošljavanje
    1.899 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.958.297 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  42.470 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente25.051 KM
   • 721200 - Prihodi ostvareni po osnovu zakupa objekata
    15.451 KM
   • 721200 - Prihodi od zakupa restorana
    9.600 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente10.563 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.841 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika5.014 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  14.150 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga14.150 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  2.901.678 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi2.901.678 KM
   • 729100 - Prihodi po osnovu participacije za RVI i porodice poginulih boraca
    2.512.946 KM
   • 729100 - Prihodi po osnovu naknada za refundaciju bolovanja
    242.454 KM
   • 729100 - Ostali neporeski prihodi-regresi, tenderi
    146.277 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 5.398.997 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  10.109 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu10.109 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  5.388.889 KM
  • 911200 - Primici za akcije i učešće u kapitalu47.926 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova5.340.963 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 87.569.225 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  87.569.225 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova81.500.000 KM
  • 921300 - Primici od refundacije otplaćenih zajmova6.069.225 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 552.992.971 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  552.992.971 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje552.992.971 KM
   • 712100 - Doprinosi na lična primanja, naknade i prihode osiguranika za obavezno osiguranje
    418.208.392 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike za nezaposlena lica
    53.919.043 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje po osnovu inostranog osiguranja
    48.868.810 KM
   • 712100 - Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje
    15.358.466 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koje uplaćuje fond za PIO
    7.057.699 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike
    3.748.060 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koje plaća Zavod za zapošljavanje
    2.584.706 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje po osnovu materijalnog obezbjeđenja plaćenih od strane Centra za socijalni rad
    2.301.901 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje po osnovu duga iz ranijih godina
    714.953 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje u slučaju povreda i profesionalnog oboljenja
    228.141 KM
   • 712100 - Doprinosi za prošireno zdravstveno osiguranje
    2.801 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 6.613.706 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  41.549 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente22.951 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente16.399 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.850 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika348 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.230 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.230 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  6.568.927 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi6.568.927 KM
   • 729100 - Prihodi po osnovu participacije za RVI i porodice poginulih boraca
    5.780.350 KM
   • 729100 - Ostali neporeski prihodi
    321.501 KM
   • 729100 - Prihodi po osnovu naknada za refundaciju bolovanja
    277.752 KM
   • 729100 - Ostali neporeski prihodi-regres
    135.047 KM
   • 729100 - Prihodi po osnovu aktiviranja garancija i otkupa tenderske dokumentacije
    54.276 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 5.000.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  5.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima5.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 5.887.565 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  4.578 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu4.578 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  5.882.987 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova5.882.987 KM
   • 911400 - Primici od naplate datih zajmova zdravstvenim ustanovama
    5.848.685 KM
   • 911400 - Primici od stambenih zajmova datih radnicima
    34.302 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 28.985.540 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  28.985.540 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova20.000.000 KM
  • 921300 - Primici od refundacije otplaćenih zajmova8.985.540 KM
   • 921300 - Naplaćena kamata po zajmovima datim zdravstvenim ustanovama putem sprovedenih kompenzacija sa zdravstvenim ustanovama
    7.212.961 KM
   • 921300 - Naplaćena glavnica zajmova datih zdravstvenim ustanovama
    1.772.579 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 550.934.401 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  550.934.401 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje550.934.401 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 4.166.441 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  32.283 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente22.951 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente6.999 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.885 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika448 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.370 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2.370 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.131.788 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.131.788 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 22.500.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  22.500.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima22.500.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 8.061.668 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  374 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu374 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  8.061.294 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova8.061.294 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 44.389.511 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  44.389.511 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova30.000.000 KM
  • 921300 - Primici od refundacije otplaćenih zajmova14.389.511 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 573.558.637 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  573.558.637 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje573.558.637 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 4.055.543 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  33.926 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente26.964 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4.899 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.930 KM
  • 721600 - Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika133 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.800 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.800 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.019.817 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.019.817 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 12.027.278 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  400.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje400.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  11.627.278 KM
  • 781500 - Transferi fondovima11.627.278 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 17.143.109 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  9.027 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu9.027 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  17.134.082 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova17.134.082 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 18.082.812 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  18.082.812 KM
  • 921300 - Primici od refundacije otplaćenih zajmova18.082.812 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 571.484.439 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  571.484.439 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje571.484.439 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 4.551.309 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  33.452 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente26.198 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4.162 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove3.092 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.150 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2.150 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  4.515.707 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi4.515.707 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 6.900.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  6.900.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima6.900.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 12.726.800 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  5.025 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu5.025 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  12.721.775 KM
  • 911200 - Primici za akcije i učešće u kapitalu173.207 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova12.548.568 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 41.691.756 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  41.691.756 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova24.230.000 KM
  • 921300 - Primici od refundacije otplaćenih zajmova17.461.756 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 18.848.237 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  18.848.237 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate15.330.752 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih3.517.485 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 3.506.930 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  3.506.930 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa91.886 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.172.813 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal193.102 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje93.461 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja129.403 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge979.420 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi846.844 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 463.538.992 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  11.796 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji11.796 KM
 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  463.527.196 KM
  • 417200 - Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja463.527.196 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 52.059.086 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.171.402 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata502.340 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata126.148 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme153.886 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu389.027 KM
 • 515000 - Izdaci za strateške zalihe
  50.881.094 KM
  • 515100 - Izdaci za strateške zalihe50.881.094 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  6.590 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.6.590 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 13.358.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  13.358.000 KM
  • 611400 - Izdaci za date zajmove13.358.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 4.407.290 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  4.407.290 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove2.641.975 KM
  • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva1.044.790 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova712.904 KM
  • 413800 - Rashodi na osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika222 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata7.398 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 65.660.963 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  65.660.963 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji13.865.583 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva4.473.714 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova47.321.666 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 18.720.889 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  18.720.889 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate15.396.424 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih3.324.465 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 9.683.061 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  9.683.061 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa91.587 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.215.551 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal214.930 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje120.280 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja121.330 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge828.167 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi7.091.216 KM
   • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
    6.374.439 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa
    587.918 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
    66.271 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca
    34.484 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    27.193 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    910 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 526.030.350 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  526.030.350 KM
  • 417200 - Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja526.030.350 KM
   • 417200 - Troškovi sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite
    275.456.224 KM
   • 417200 - Troškovi primarnog nivoa zdravstvene zaštite
    180.531.248 KM
   • 417200 - Troškovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
    40.865.722 KM
   • 417200 - Troškovi refundacije neto plata za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    12.681.412 KM
   • 417200 - Troškovi proteza i drugih ortopedskih pomagala
    9.317.836 KM
   • 417200 - Troškovi usluga socijalne zaštite u inostranstvu
    7.177.906 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 22.181.543 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.206.380 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata428.423 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme380.443 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme36.400 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu1.361.114 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  105.274 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu105.274 KM
 • 515000 - Izdaci za strateške zalihe
  19.859.965 KM
  • 515100 - Izdaci za strateške zalihe19.859.965 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  9.924 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.9.924 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 7.528.046 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  7.528.046 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove2.722.768 KM
   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od banaka direktnim zaduživanjem
    2.702.681 KM
   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od banaka za indirektno zaduženje fonda
    20.087 KM
  • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva758.210 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova4.045.917 KM
   • 413700 - Troškovi interkalarne kamate na zajmove primljene u zemlji
    3.999.052 KM
   • 413700 - Troškovi obrade kreditne dokumentacije za zajmove primljene u zemlji
    46.865 KM
  • 413800 - Rashodi na osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika133 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.019 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 98.415.463 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  98.415.463 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji76.466.771 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva4.760.294 KM
  • 621600 - Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju5.139.804 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova12.048.594 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 13.749.075 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  13.749.075 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate12.999.452 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih749.623 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 3.133.733 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  3.133.733 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa91.587 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.249.197 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal185.530 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje56.286 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja97.346 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge442.193 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi1.011.595 KM
   • 412900 - Bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
    416.689 KM
   • 412900 - Bruto naknade po ugovorima o djelu
    315.160 KM
   • 412900 - Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
    95.522 KM
   • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
    76.736 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije
    56.918 KM
   • 412900 - Doprinosi za profesionalnu rehabilitaciju invalida i naknade za registraciju vozila
    29.037 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    21.532 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 532.611.757 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  532.611.757 KM
  • 417200 - Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja532.611.757 KM
   • 417200 - Troškovi sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite
    274.423.406 KM
   • 417200 - Troškovi primarnog nivoa zdravstvene zaštite
    183.357.912 KM
   • 417200 - Troškovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
    39.532.878 KM
   • 417200 - Troškovi usluga socijalne zaštite u inostranstvu
    17.972.034 KM
   • 417200 - Troškovi refundacije neto plata za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    10.232.106 KM
   • 417200 - Troškovi proteza i drugih ortopedskih pomagala
    7.093.421 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 22.792.161 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.404.638 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata29.491 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme23.230 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme21.937 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu1.329.980 KM
   • 511700 - Utvrđivanje i korišćenje grada
    896.220 KM
   • 511700 - Javne nabavke i ugovaranje zdravstvenih usluga
    224.940 KM
   • 511700 - Strateško upravljanje
    208.820 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  102.643 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu102.643 KM
 • 515000 - Izdaci za strateške zalihe
  21.274.931 KM
  • 515100 - Izdaci za strateške zalihe21.274.931 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  9.948 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.9.948 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 7.752.984 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  7.752.984 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove3.742.455 KM
   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od banaka za indirektno zaduženje fonda
    1.955.348 KM
   • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na promljene zajmove od banaka direktnim zaduživanjem
    1.787.107 KM
  • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva452.527 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova3.501.915 KM
   • 413700 - Troškovi interkalarne kamate na zajmove primljene u zemlji
    3.461.915 KM
   • 413700 - Troškovi obrade kreditne dokumentacije za zajmove primljene u zemlji
    40.000 KM
  • 413800 - Rashodi na osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika357 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata55.731 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 55.142.797 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  55.142.797 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji15.744.037 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva4.214.941 KM
  • 621600 - Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju9.284.472 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova25.899.347 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 14.143.282 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  14.143.282 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate13.784.117 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih359.165 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 2.793.073 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  2.793.073 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa91.587 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.200.766 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal154.724 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje67.122 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja95.406 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge271.235 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi912.233 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 545.241.180 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  545.241.180 KM
  • 417200 - Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja545.241.180 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 19.081.418 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  200.994 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata34.825 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme133.755 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme32.414 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  115.811 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu115.811 KM
 • 515000 - Izdaci za strateške zalihe
  18.757.510 KM
  • 515100 - Izdaci za strateške zalihe18.757.510 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  7.103 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.7.103 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 6.661.814 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  6.661.814 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove4.230.926 KM
  • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva242.648 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova2.178.588 KM
  • 413800 - Rashodi na osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika929 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata8.724 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 58.058.333 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  58.058.333 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji15.713.968 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva1.871.711 KM
  • 621600 - Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju14.598.931 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova25.873.723 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 14.717.585 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  14.717.585 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate14.344.060 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih373.525 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 5.379.623 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  5.379.623 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa93.987 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.290.312 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal109.719 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje88.181 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja103.038 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge774.734 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi2.919.652 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 562.501.771 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  562.501.771 KM
  • 417200 - Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja562.501.771 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 20.041.162 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  155.641 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata53.265 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme68.826 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme33.550 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  136.409 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu136.409 KM
 • 515000 - Izdaci za strateške zalihe
  19.740.390 KM
  • 515100 - Izdaci za strateške zalihe19.740.390 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  8.722 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.8.722 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 7.221.811 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  7.221.811 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove6.095.666 KM
  • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva88.303 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova1.032.164 KM
  • 413800 - Rashodi na osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika322 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata5.356 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 99.316.715 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  99.316.715 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji21.422.211 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva2.026.055 KM
  • 621600 - Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju18.259.379 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova57.609.070 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 15.270.279 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  15.270.279 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate14.912.139 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih358.140 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 8.082.119 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  8.082.119 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa85.496 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.297.449 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal127.005 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje98.137 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja67.319 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge822.412 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi5.584.301 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 567.657.083 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  567.657.083 KM
  • 417200 - Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja567.657.083 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 23.729.160 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  796.632 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata2.106 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata42.717 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme644.491 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme69.982 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu37.336 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  149.649 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu149.649 KM
 • 515000 - Izdaci za strateške zalihe
  22.773.726 KM
  • 515100 - Izdaci za strateške zalihe22.773.726 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  9.153 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.9.153 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 7.596.293 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  7.596.293 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove5.562.168 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova701.095 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.333.030 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 80.972.383 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  80.972.383 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji18.645.322 KM
  • 621600 - Izdaci za otplatu zajmova koji se refundiraju17.348.391 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova44.978.670 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: