Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

4.659.524 KM

PORESKI PRIHODI

3.094.155 KM  (66,40%)

NEPORESKI PRIHODI

69.225 KM  ( 1,49%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.494.372 KM  (32,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.772 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.714.842 KM

LIČNA PRIMANJA

798.093 KM  (16,93%)

MATERIJAL I USLUGE

136.637 KM  ( 2,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.681.860 KM  (78,09%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.583.441 KM

PORESKI PRIHODI

3.633.929 KM  (79,28%)

NEPORESKI PRIHODI

23.934 KM  ( 0,52%)

TRANSFERI I DONACIJE

923.483 KM  (20,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.095 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.582.096 KM

LIČNA PRIMANJA

946.296 KM  (20,65%)

MATERIJAL I USLUGE

161.490 KM  ( 3,52%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.900.974 KM  (63,31%)

FINANSIJSKA IMOVINA

505.541 KM  (11,03%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

852 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

11.802 KM  ( 0,26%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.111.053 KM

PORESKI PRIHODI

3.465.704 KM  (84,30%)

NEPORESKI PRIHODI

5.877 KM  ( 0,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

635.964 KM  (15,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.508 KM  ( 0,09%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.523.288 KM

LIČNA PRIMANJA

1.007.325 KM  (22,27%)

MATERIJAL I USLUGE

177.288 KM  ( 3,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.998.199 KM  (66,28%)

FINANSIJSKA IMOVINA

328.296 KM  ( 7,26%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.537 KM  ( 0,03%)

OTPLATA DUGOVA

8.049 KM  ( 0,18%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.814.485 KM

PORESKI PRIHODI

3.219.235 KM  (84,40%)

NEPORESKI PRIHODI

4.578 KM  ( 0,12%)

TRANSFERI I DONACIJE

589.598 KM  (15,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.074 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.093.964 KM

LIČNA PRIMANJA

988.162 KM  (24,14%)

MATERIJAL I USLUGE

189.012 KM  ( 4,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.875.235 KM  (70,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

844 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

8.740 KM  ( 0,21%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.840.955 KM

PORESKI PRIHODI

3.055.946 KM  (79,56%)

NEPORESKI PRIHODI

54.965 KM  ( 1,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

728.970 KM  (18,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.074 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.298.150 KM

LIČNA PRIMANJA

1.073.220 KM  (24,97%)

MATERIJAL I USLUGE

171.963 KM  ( 4,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.008.211 KM  (69,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

150 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

5.439 KM  ( 0,13%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

5.421.369 KM

PORESKI PRIHODI

3.666.854 KM  (67,64%)

NEPORESKI PRIHODI

87.832 KM  ( 1,62%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.666.236 KM  (30,73%)

PRIMICI OD IMOVINE

447 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.173.302 KM

LIČNA PRIMANJA

1.093.182 KM  (26,19%)

MATERIJAL I USLUGE

165.309 KM  ( 3,96%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.886.274 KM  (69,16%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.505.211 KM

PORESKI PRIHODI

4.240.778 KM  (94,13%)

NEPORESKI PRIHODI

88.688 KM  ( 1,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

175.745 KM  ( 3,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.188.651 KM

LIČNA PRIMANJA

1.152.229 KM  (27,51%)

MATERIJAL I USLUGE

173.446 KM  ( 4,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.845.244 KM  (67,93%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 3.094.155 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.094.155 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.094.155 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 69.225 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  64.825 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine145 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu64.680 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.400 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.400 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.494.372 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.494.372 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.494.372 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 1.772 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  1.772 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama1.772 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 3.633.929 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.633.929 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.633.929 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 23.934 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  19.834 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine78 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu19.756 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 923.483 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  923.483 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti923.483 KM
   • 732100 - Grantovi Fed.Zavoda za tekuće izdatke
    736.900 KM
   • 732100 - Grantovi za program SSNESP
    88.633 KM
   • 732100 - Grantovi Fed.zavoda za program Mladi poduzetnik
    34.650 KM
   • 732100 - Grantovi Fed.zavoda za zapošljavanje žena
    33.300 KM
   • 732100 - Grantovi od Vlade ŽZH za program pripravnika
    30.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 2.095 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  2.095 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama2.095 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 3.465.704 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.465.704 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.465.704 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 5.877 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  677 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine62 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu615 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.200 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 635.964 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  635.964 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti635.964 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 3.508 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.508 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama3.508 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 3.219.235 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.219.235 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.219.235 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 4.578 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  78 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine78 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 589.598 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  589.598 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti589.598 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 1.074 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  1.074 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama1.074 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 3.055.946 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.055.946 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.055.946 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 54.965 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  50.065 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija50.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine65 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.900 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.900 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 728.970 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  728.970 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti728.970 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 1.074 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  1.074 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama1.074 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 3.666.854 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.666.854 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.666.854 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 87.832 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  84.132 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija84.116 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine16 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.700 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.700 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.666.236 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.666.236 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.666.236 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 447 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  447 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama447 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 4.240.778 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  4.240.778 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu4.240.778 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 88.688 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  84.088 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija84.056 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine32 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.600 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 175.745 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  175.745 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti175.745 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 798.093 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  736.374 KM
  • 611100 - Bruto plaće587.443 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 148.931 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  61.719 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca61.719 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 136.637 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  136.637 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.619 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju15.510 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge20.960 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.241 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.292 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje12.057 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.982 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge54.976 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.681.860 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.681.860 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.881.446 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima800.414 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 98.252 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  98.252 KM
  • 821200 - Nabavka građevina77.477 KM
  • 821300 - Nabavka opreme20.775 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 946.296 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  874.203 KM
  • 611100 - Bruto plaće684.284 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 189.919 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  72.093 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca72.093 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 161.490 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  161.490 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.083 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju17.641 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.470 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.062 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.148 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.346 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.679 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge66.061 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.900.974 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.900.974 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.173.198 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima240.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima487.776 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 55.141 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  55.141 KM
  • 821200 - Nabavka građevina40.548 KM
  • 821300 - Nabavka opreme14.593 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 505.541 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  505.541 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja505.541 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 852 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  852 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje852 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 11.802 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  11.802 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja11.802 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.007.325 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  932.404 KM
  • 611100 - Bruto plaće709.832 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 222.572 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  74.921 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca74.921 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 177.288 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  177.288 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.142 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju15.805 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge28.541 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.761 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.045 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.920 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.870 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.282 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge81.922 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.998.199 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.998.199 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.483.194 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima193.400 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima321.605 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 2.594 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.594 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.594 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 328.296 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  328.296 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja328.296 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 1.537 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.537 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.537 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 8.049 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  8.049 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja8.049 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 988.162 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  915.566 KM
  • 611100 - Bruto plaće688.825 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 226.741 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  72.596 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca72.596 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 189.012 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  189.012 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.597 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju15.036 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.026 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara26.388 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.393 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.920 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje6.570 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.916 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge93.166 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.875.235 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.875.235 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.687.469 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima38.600 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima149.166 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 31.971 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  31.971 KM
  • 821200 - Nabavka građevina13.171 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.800 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 844 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  844 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje844 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 8.740 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  8.740 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja8.740 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.073.220 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  993.376 KM
  • 611100 - Bruto plaće758.742 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 234.634 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  79.844 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca79.844 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 171.963 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  171.963 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.527 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju14.431 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge29.098 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.850 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.804 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.920 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.198 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.222 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge78.913 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 3.008.211 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.008.211 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.986.211 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima22.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 39.167 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  39.167 KM
  • 821300 - Nabavka opreme39.167 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 150 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  150 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje150 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 5.439 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  5.439 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja5.439 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.093.182 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.009.671 KM
  • 611100 - Bruto plaće789.960 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 219.711 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  83.511 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca83.511 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 165.309 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  165.309 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.006 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju14.235 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge26.572 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.754 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.274 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.920 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.830 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.562 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge83.155 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.886.274 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.886.274 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.851.274 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima35.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 28.537 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  28.537 KM
  • 821300 - Nabavka opreme28.537 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.152.229 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.057.161 KM
  • 611100 - Bruto plaće905.415 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 151.746 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  95.068 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca95.068 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 173.446 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  173.446 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.433 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju14.802 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge27.131 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.322 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.289 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.920 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.827 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.790 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge87.932 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 2.845.244 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.845.244 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.828.726 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima16.518 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 17.732 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  17.732 KM
  • 821300 - Nabavka opreme17.732 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: