Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

33.444.725 KM

PORESKI PRIHODI

31.616.552 KM  (94,53%)

NEPORESKI PRIHODI

642.835 KM  ( 1,92%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.185.338 KM  ( 3,54%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

33.148.314 KM

LIČNA PRIMANJA

741.636 KM  ( 2,24%)

MATERIJAL I USLUGE

31.192.687 KM  (94,10%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.175.144 KM  ( 3,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

34.968.569 KM

PORESKI PRIHODI

32.594.511 KM  (93,21%)

NEPORESKI PRIHODI

2.040.492 KM  ( 5,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

333.566 KM  ( 0,95%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

32.172.056 KM

LIČNA PRIMANJA

740.296 KM  ( 2,30%)

MATERIJAL I USLUGE

30.042.033 KM  (93,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.337.652 KM  ( 4,16%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

34.421.907 KM

PORESKI PRIHODI

32.883.430 KM  (95,53%)

NEPORESKI PRIHODI

1.130.849 KM  ( 3,29%)

TRANSFERI I DONACIJE

407.628 KM  ( 1,18%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

33.288.485 KM

LIČNA PRIMANJA

789.780 KM  ( 2,37%)

MATERIJAL I USLUGE

31.140.588 KM  (93,55%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.332.318 KM  ( 4,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

33.910.539 KM

PORESKI PRIHODI

32.162.130 KM  (94,84%)

NEPORESKI PRIHODI

1.385.658 KM  ( 4,09%)

TRANSFERI I DONACIJE

362.751 KM  ( 1,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

31.929.225 KM

LIČNA PRIMANJA

826.594 KM  ( 2,59%)

MATERIJAL I USLUGE

29.756.627 KM  (93,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.287.207 KM  ( 4,03%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

34.087.785 KM

PORESKI PRIHODI

33.324.570 KM  (97,76%)

NEPORESKI PRIHODI

282.366 KM  ( 0,83%)

TRANSFERI I DONACIJE

480.849 KM  ( 1,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

33.332.755 KM

LIČNA PRIMANJA

923.601 KM  ( 2,77%)

MATERIJAL I USLUGE

30.936.349 KM  (92,81%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.448.555 KM  ( 4,35%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

35.571.648 KM

PORESKI PRIHODI

33.835.369 KM  (95,12%)

NEPORESKI PRIHODI

531.615 KM  ( 1,49%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.204.664 KM  ( 3,39%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

35.328.258 KM

LIČNA PRIMANJA

910.939 KM  ( 2,58%)

MATERIJAL I USLUGE

32.785.160 KM  (92,80%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.616.530 KM  ( 4,58%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

38.987.924 KM

PORESKI PRIHODI

36.987.241 KM  (94,87%)

NEPORESKI PRIHODI

537.338 KM  ( 1,38%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.463.345 KM  ( 3,75%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

34.728.971 KM

LIČNA PRIMANJA

1.000.994 KM  ( 2,88%)

MATERIJAL I USLUGE

32.092.365 KM  (92,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.547.875 KM  ( 4,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 31.616.552 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  31.616.552 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu31.616.552 KM
   • 712100 - Doprinosi za z.o.radnika
    21.767.565 KM
   • 712100 - Doprinosi za lica na z.o. za koje je obveznik uplate nadležan organ uprave BD
    6.957.985 KM
   • 712100 - Doprinosi zdravstvenog osiguranja vlasnika-samozaposlenih
    1.141.066 KM
   • 712100 - Doprinosi za z.o. na penzije i invalidnine
    814.231 KM
   • 712100 - Doprinos za z.o. poljoprivrednika
    587.868 KM
   • 712100 - Doprinosi nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje
    222.939 KM
   • 712100 - Dobrovoljno zdrav.osiguranje
    110.455 KM
   • 712100 - Doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj nesreće na poslu i prof.oboljenja
    12.544 KM
   • 712100 - Doprinos za zdravstveno osiguranje detaširanih radnika
    1.900 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 642.835 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  211.058 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija746 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine210.312 KM
   • 721200 - Prihod od kamata na depozite po viđenju
    210.312 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  431.777 KM
  • 722100 - Administrativne takse18.446 KM
   • 722100 - Prihodi od taksi za potvrde i uvjerenja
    18.446 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)413.331 KM
   • 722600 - Up.po osnovu međunar.konvencija - ino osiguranje
    413.331 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.185.338 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.185.338 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.185.338 KM
   • 732100 - Budžetska sredstva za finansiranje specifičnih programa zdravstvene zaštite i sufinans.obima prava zdr.zaštite lica obuhvaćenih socijalnim programima
    1.178.923 KM
   • 732100 - Grantovi od Zavoda za zapošljavanje
    6.415 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 32.594.511 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  32.594.511 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu32.594.511 KM
   • 712100 - Doprinosi za z.o.radnika
    21.986.580 KM
   • 712100 - Doprinosi za lica na z.o. za koje je obveznik uplate nadležan organ uprave BD
    7.960.000 KM
   • 712100 - Doprinosi zdravstvenog osiguranja vlasnika-samozaposlenih
    1.107.100 KM
   • 712100 - Doprinosi za z.o. na penzije i invalidnine
    649.789 KM
   • 712100 - Doprinos za z.o. poljoprivrednika
    589.409 KM
   • 712100 - Doprinosi nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje
    173.600 KM
   • 712100 - Dobrovoljno zdrav.osiguranje
    110.877 KM
   • 712100 - Doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj nesreće na poslu i prof.oboljenja
    15.056 KM
   • 712100 - Doprinos za zdravstveno osiguranje detaširanih radnika
    2.100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.040.492 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  214.985 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.336 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine213.649 KM
   • 721200 - Prihod od kamata na depozite po viđenju
    213.649 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.825.507 KM
  • 722100 - Administrativne takse29.409 KM
   • 722100 - Prihodi od taksi za potvrde i uvjerenja
    20.509 KM
   • 722100 - Vanredni prihodi
    8.900 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.788.250 KM
   • 722600 - Up.po osnovu međunar.konvencija - ino osiguranje
    1.788.250 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.848 KM
   • 722700 - Prihodi od refundacija bolovanja iz ranijih godina
    7.848 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 333.566 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  333.566 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti333.566 KM
   • 732100 - Budžetska sredstva za finansiranje specifičnih programa zdravstvene zaštite i sufinans.obima prava zdr.zaštite lica obuhvaćenih socijalnim programima
    309.021 KM
   • 732100 - Grantovi od Zavoda za zapošljavanje
    24.545 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 32.883.430 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  32.883.430 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu32.883.430 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO radnika
    22.398.153 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO za osobe za koje je obveznik uplate nadležno tijelo uprave BD
    8.000.000 KM
   • 712100 - Doprinos zdr.osig.vlasnika-samozaposlenih
    1.090.509 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO poljoprivrednika
    547.570 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO na mirovine i invalidnine
    431.233 KM
   • 712100 - Doprinosi nezaposl.kod Zavoda za zapošljavanje
    273.213 KM
   • 712100 - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
    132.437 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdrav.osig. za slučaj nesreće na poslu i prof.oboljenja
    8.315 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO detaširanih radnika
    2.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.130.849 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  258.252 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine258.252 KM
   • 721200 - Prihod od kamata na depozite po viđenju
    258.252 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  872.597 KM
  • 722100 - Administrativne takse21.840 KM
   • 722100 - Prihod od pristojbi za potvrde i uvjerenja
    20.552 KM
   • 722100 - Izvanredni prihodi
    1.288 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)850.757 KM
   • 722600 - Ug. po osnovu međunar.konvencija-ino osigur.
    850.757 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 407.628 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  407.628 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti407.628 KM
   • 732100 - Proračunska sredstva za specifične programe zdravstvene zaštite po članku 8 Odluke o osnivanju FZO izvan obveznog zdravstvenog osiguranja
    400.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi
    7.628 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 32.162.130 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  32.162.130 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu32.162.130 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO radnika
    22.506.196 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO za osobe za koje je obveznik uplate nadležno tijelo uprave BD
    7.295.558 KM
   • 712100 - Doprinos zdr.osig.vlasnika-samozaposlenih
    1.071.998 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO na mirovine i invalidnine
    499.183 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO poljoprivrednika
    480.726 KM
   • 712100 - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
    150.205 KM
   • 712100 - Doprinosi nezaposl.kod Zavoda za zapošljavanje
    145.089 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdrav.osig. za slučaj nesreće na poslu i prof.oboljenja
    10.727 KM
   • 712100 - Doprinosi za ZO detaširanih radnika
    1.900 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje (donacije, pomoći, takse i dr.)
    548 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.385.658 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  566.915 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine566.915 KM
   • 721200 - Prihod od kamata na depozite po viđenju
    566.915 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  818.743 KM
  • 722100 - Administrativne takse23.168 KM
   • 722100 - Prihod od pristojbi za potvrde i uvjerenja
    23.168 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)790.293 KM
   • 722600 - Ug. po osnovu međunar.konvencija-ino osigur.
    790.293 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi5.282 KM
   • 722700 - Prihodi iz refundacija iz ranijih godina
    5.282 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 362.751 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  362.751 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti362.751 KM
   • 732100 - Proračunska sredstva za specifične programe zdravstvene zaštite po članku 8 Odluke o osnivanju FZO izvan obveznog zdravstvenog osiguranja
    362.751 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 33.324.570 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  33.324.570 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu33.324.570 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 282.366 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.070 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.070 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  281.296 KM
  • 722100 - Administrativne takse22.382 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)245.963 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi12.951 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 480.849 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  480.849 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti480.849 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 33.835.369 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  33.835.369 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu33.835.369 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 531.615 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  660 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine660 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  530.955 KM
  • 722100 - Administrativne takse21.427 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)488.547 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.981 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.204.664 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.204.664 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.204.664 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 36.987.241 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  36.987.241 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu36.987.241 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 537.338 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  799 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine799 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  536.539 KM
  • 722100 - Administrativne takse15.810 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)517.741 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.989 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.463.345 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.463.345 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.463.345 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 741.636 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  718.579 KM
  • 611100 - Bruto plaće706.237 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 12.342 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  23.057 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca23.057 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 31.192.687 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  31.192.687 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.596 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju10.925 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge20.175 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.910 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.647 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.362 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje24.564 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa22.019 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge31.077.489 KM
   • 613900 - Troškovi z.z. po ugovoru s Pododjeljenjem za Bolničku zdravstvenu zaštitu
    9.442.504 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja osiguranika Fonda van zdravstvenih ustanova Brčko distrikta
    7.312.356 KM
   • 613900 - Troškovi esencijalne liste lijekova
    5.967.932 KM
   • 613900 - Troškovi z.z. po ugovoru s Pododjeljenjem za primarnu zdravstvenu zaštitu
    4.782.312 KM
   • 613900 - Troškovi specifičnih programa zdravstvene zaštite
    1.044.597 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova koji nisu obuhvaćeni esencijalnom listom s pos.rež.propisivanja
    948.864 KM
   • 613900 - Troškovi ortopedskih pomagala za osiguranike
    900.721 KM
   • 613900 - Rehabilitacija
    224.357 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite štićenika Centra za socijalnu zaštitu u ustan. socijalne zaštite
    169.030 KM
   • 613900 - Izdaci za rad ljekarskih komisija
    130.917 KM
   • 613900 - Troškovi PP projekata i asistirane reprodukcije
    77.906 KM
   • 613900 - Usluge medija i objava oglasa
    19.181 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    15.076 KM
   • 613900 - Intelektualne usluge
    12.917 KM
   • 613900 - Usluge stručnog usavršavanja i stručne literature
    10.377 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije FZO
    8.673 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite đaka i studenata
    5.931 KM
   • 613900 - Reklamni materijal i pokloni
    3.353 KM
   • 613900 - Službeni glasnik
    426 KM
   • 613900 - Troškovi sudskih sporova
    59 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.175.144 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.175.144 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.175.144 KM
   • 614200 - Tekući transferi za naknadu plata za bolovanja nakon 42 dana
    1.050.517 KM
   • 614200 - Tekući transferi za refundaciju osiguranicima fonda
    124.627 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 38.847 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  38.847 KM
  • 821300 - Nabavka opreme23.670 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava15.176 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 740.296 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  717.519 KM
  • 611100 - Bruto plaće713.754 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 3.765 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  22.777 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca22.777 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 30.042.033 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  30.042.033 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju10.531 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge23.040 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara32.197 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.223 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme12.103 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje29.569 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.680 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge29.912.190 KM
   • 613900 - Troškovi z.z. po ugovoru s Pododjeljenjem za Bolničku zdravstvenu zaštitu
    9.442.503 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja osiguranika Fonda van zdravstvenih ustanova Brčko distrikta
    7.223.930 KM
   • 613900 - Troškovi esencijalne liste lijekova
    5.356.666 KM
   • 613900 - Troškovi z.z. po ugovoru s Pododjeljenjem za primarnu zdravstvenu zaštitu
    4.781.638 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova koji nisu obuhvaćeni esencijalnom listom s pos.rež.propisivanja
    969.829 KM
   • 613900 - Troškovi ortopedskih pomagala za osiguranike
    848.373 KM
   • 613900 - Troškovi specifičnih programa zdravstvene zaštite
    641.193 KM
   • 613900 - Rehabilitacija
    222.485 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite štićenika Centra za socijalnu zaštitu u ustan. socijalne zaštite
    160.507 KM
   • 613900 - Izdaci za rad ljekarskih komisija
    126.417 KM
   • 613900 - Troškovi PP projekata i asistirane reprodukcije
    68.145 KM
   • 613900 - Usluge medija i objava oglasa
    19.827 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite đaka i studenata
    13.033 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije FZO
    8.656 KM
   • 613900 - Intelektualne usluge
    8.299 KM
   • 613900 - Usluge stručnog usavršavanja i stručne literature
    8.136 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    7.863 KM
   • 613900 - Reklamni materijal i pokloni
    3.423 KM
   • 613900 - Službeni glasnik
    1.020 KM
   • 613900 - Troškovi sudskih sporova
    247 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.337.652 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.337.652 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.337.652 KM
   • 614200 - Tekući transferi za naknadu plata za bolovanja nakon 42 dana
    1.194.484 KM
   • 614200 - Tekući transferi za refundaciju osiguranicima fonda
    143.168 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 52.075 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  52.075 KM
  • 821200 - Nabavka građevina16.789 KM
  • 821300 - Nabavka opreme30.526 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.760 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 789.780 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  765.684 KM
  • 611100 - Bruto plaće764.612 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.072 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  24.096 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca24.096 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 31.140.588 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  31.140.588 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.381 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju13.552 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.320 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara28.865 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.164 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme22.352 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje22.592 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.098 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge31.012.262 KM
   • 613900 - Troškovi bolničke zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BIH
    9.442.471 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja osiguranika Fonda izvan zdravstvenih ustanova Brčko distrikta
    6.424.274 KM
   • 613900 - Troškovi esencijalne liste lijekova
    5.483.541 KM
   • 613900 - Troškovi primarne zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BIH
    4.784.531 KM
   • 613900 - Troškovi specifičnih programa zdravstvene zaštite
    2.347.737 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova s dodatne liste lijekova
    1.089.596 KM
   • 613900 - Troškovi ortopedskih pomagala za osiguranike
    721.404 KM
   • 613900 - Rehabilitacija-bolnička
    185.681 KM
   • 613900 - Izdaci za rad liječničkih povjerenstava i UO
    142.618 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite štićenika Centra za soc.skrb u ustan.soc.skrbi
    128.968 KM
   • 613900 - Troškovi projekta financiranja asistirane reprodukcije
    116.034 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranika Fonda po ino konvencijama
    92.654 KM
   • 613900 - Usluge medija i objava oglasa
    13.821 KM
   • 613900 - Intelektualne usluge
    11.000 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene usluge
    8.661 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije FZO
    7.859 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite đaka i studenata
    5.545 KM
   • 613900 - Usluge stručnog usavršavanja i stručne literature
    2.737 KM
   • 613900 - Promidžbeni materijal i darovi
    2.689 KM
   • 613900 - Službeni glasnik
    444 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.332.318 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.164.386 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.164.386 KM
   • 614200 - Tekući transferi za naknada plaća za bolovanja nakon 42 dana
    963.181 KM
   • 614200 - Tekući transferi za refundacije osiguranicima fonda
    201.205 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  167.932 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade167.932 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 25.799 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  25.799 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.186 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava7.613 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 826.594 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  801.111 KM
  • 611100 - Bruto plaće795.590 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 5.521 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  25.483 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca25.483 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 29.756.627 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  29.756.627 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.250 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju13.688 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge26.081 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara31.619 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.472 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme20.480 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje35.143 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.749 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge29.619.145 KM
   • 613900 - Troškovi za bolničku zdravstvenu zaštitu u Brčko distriktu BiH
    9.889.119 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja osiguranika Fonda izvan zdravstvenih ustanova Brčko distrikta
    6.552.450 KM
   • 613900 - Troškovi esencijalne liste lijekova
    5.407.639 KM
   • 613900 - Troškovi primarne zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BIH
    4.763.184 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova s dodatne liste lijekova
    943.406 KM
   • 613900 - Troškovi ortopedskih pomagala
    871.223 KM
   • 613900 - Troškovi specifičnih programa zdravstvene zaštite
    362.751 KM
   • 613900 - Rehabilitacija-bolnička
    177.327 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranika Fonda po ino konvencijama
    165.021 KM
   • 613900 - Izdaci za rad liječničkih povjerenstava i UO
    161.612 KM
   • 613900 - Troškovi projekta vještačke oplodnje
    144.939 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite štićenika Centra za soc.skrb u ustan.soc.skrbi
    114.448 KM
   • 613900 - Troškovi sudskih sporova
    16.800 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene usluge
    15.471 KM
   • 613900 - Usluge medija i objava oglasa
    14.242 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije FZO
    8.425 KM
   • 613900 - Troškovi zdravstvene zaštite đaka i studenata
    5.567 KM
   • 613900 - Promidžbeni materijal i darovi
    2.895 KM
   • 613900 - Usluge stručnog usavršavanja i stručne literature
    1.885 KM
   • 613900 - Intelektualne usluge
    482 KM
   • 613900 - Službeni glasnik
    258 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.287.207 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.287.207 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.287.207 KM
   • 614200 - Tekući transferi za naknada plaća za bolovanja nakon 42 dana
    983.089 KM
   • 614200 - Tekući transferi za refundacije osiguranicima Fonda za izvršene zdravstvene usluge
    194.290 KM
   • 614200 - Tekući transferi za refundacije osiguranicima Fonda za putne troškove
    109.828 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 58.797 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  58.797 KM
  • 821300 - Nabavka opreme35.000 KM
   • 821300 - Nabavka kompjuterske opreme
    30.967 KM
   • 821300 - Nabavka namještaja
    4.033 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava23.797 KM
   • 821500 - Ulaganje u tuđa stalna sredstva (nabavka stolarije)
    16.884 KM
   • 821500 - Nabavka softvera
    6.913 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 923.601 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  897.291 KM
  • 611100 - Bruto plaće842.625 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 54.666 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  26.310 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca26.310 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 30.936.349 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  30.936.349 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.649 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju18.258 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.220 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara34.669 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.851 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme20.246 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje26.053 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.680 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge30.782.724 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.448.555 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.448.555 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.448.555 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 24.250 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  24.250 KM
  • 821300 - Nabavka opreme12.762 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava11.488 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 910.939 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  885.672 KM
  • 611100 - Bruto plaće816.103 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 69.570 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  25.267 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca25.267 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 32.785.160 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  32.785.160 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.826 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju16.226 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge41.417 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara29.664 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.296 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme23.943 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje24.592 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.245 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge32.627.950 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.616.530 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.616.530 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.616.530 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 15.629 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  15.629 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.179 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava2.450 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.000.994 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  973.204 KM
  • 611100 - Bruto plaće919.210 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 53.993 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  27.790 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca27.790 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 32.092.365 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  32.092.365 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.258 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju16.515 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge44.108 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara27.757 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.507 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme24.279 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje26.333 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.988 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge31.930.620 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.547.875 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.547.875 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.547.875 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 87.737 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  87.737 KM
  • 821300 - Nabavka opreme20.724 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava67.013 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: