Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

12.279.361 KM

PORESKI PRIHODI

11.441.558 KM  (93,18%)

NEPORESKI PRIHODI

837.803 KM  ( 6,82%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.009.880 KM

LIČNA PRIMANJA

446.833 KM  ( 3,43%)

MATERIJAL I USLUGE

12.261.176 KM  (94,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

283.350 KM  ( 2,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.275.100 KM

PORESKI PRIHODI

12.524.229 KM  (94,34%)

NEPORESKI PRIHODI

750.871 KM  ( 5,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.282.323 KM

LIČNA PRIMANJA

462.137 KM  ( 3,48%)

MATERIJAL I USLUGE

12.524.449 KM  (94,29%)

TRANSFERI I DOZNAKE

255.186 KM  ( 1,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.809.417 KM

PORESKI PRIHODI

12.020.454 KM  (93,84%)

NEPORESKI PRIHODI

788.963 KM  ( 6,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.524.792 KM

LIČNA PRIMANJA

457.408 KM  ( 3,65%)

MATERIJAL I USLUGE

11.837.948 KM  (94,52%)

TRANSFERI I DOZNAKE

229.436 KM  ( 1,83%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.729.850 KM

PORESKI PRIHODI

12.013.574 KM  (94,37%)

NEPORESKI PRIHODI

716.276 KM  ( 5,63%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.699.068 KM

LIČNA PRIMANJA

557.938 KM  ( 4,39%)

MATERIJAL I USLUGE

11.842.440 KM  (93,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

290.398 KM  ( 2,29%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.945.348 KM

PORESKI PRIHODI

12.277.570 KM  (94,84%)

NEPORESKI PRIHODI

667.778 KM  ( 5,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.386.510 KM

LIČNA PRIMANJA

571.162 KM  ( 4,27%)

MATERIJAL I USLUGE

12.512.329 KM  (93,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

297.522 KM  ( 2,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.923.047 KM

PORESKI PRIHODI

12.780.627 KM  (91,79%)

NEPORESKI PRIHODI

775.729 KM  ( 5,57%)

TRANSFERI I DONACIJE

366.691 KM  ( 2,63%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

14.212.409 KM

LIČNA PRIMANJA

614.204 KM  ( 4,32%)

MATERIJAL I USLUGE

12.973.933 KM  (91,29%)

TRANSFERI I DOZNAKE

617.740 KM  ( 4,35%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 11.441.558 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  11.441.558 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu11.441.558 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 837.803 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  144.573 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine480 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika144.093 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  693.230 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)693.230 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 12.524.229 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.524.229 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.524.229 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 750.871 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  20.022 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine654 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika19.368 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  730.849 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)730.849 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 12.020.454 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.020.454 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.020.454 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 788.963 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  65.007 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine503 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika64.505 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  723.956 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)723.956 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 12.013.574 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.013.574 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.013.574 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 716.276 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  29.791 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine697 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika29.094 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  686.485 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)660.235 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi26.250 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 12.277.570 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.277.570 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.277.570 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 667.778 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.462 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine353 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika1.109 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  666.316 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)616.316 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi50.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 12.780.627 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.780.627 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.780.627 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 775.729 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.649 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine90 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika1.559 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  774.080 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)665.026 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi109.054 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 366.691 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  366.691 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti366.691 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 446.833 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  408.479 KM
  • 611100 - Bruto plaće343.591 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 64.888 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  38.354 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca38.354 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 12.261.176 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  12.261.176 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.737 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju20.623 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.721 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.596 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.709 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme15.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.890 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.240 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge12.149.360 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 283.350 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  283.350 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima269.350 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama14.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 18.521 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  18.521 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.710 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava11.811 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 462.137 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  423.561 KM
  • 611100 - Bruto plaće343.297 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 80.264 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  38.576 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca38.576 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 12.524.449 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  12.524.449 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.430 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju21.074 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge25.410 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.992 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.922 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme15.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.392 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa22.281 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge12.410.647 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 255.186 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  255.186 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima241.186 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama14.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 40.551 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  40.551 KM
  • 821300 - Nabavka opreme10.898 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava29.653 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 457.408 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  420.396 KM
  • 611100 - Bruto plaće347.434 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 72.962 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  37.012 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca37.012 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 11.837.948 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  11.837.948 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.481 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju21.096 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge23.579 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.443 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.497 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme15.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.396 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa19.863 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge11.733.292 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 229.436 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  229.436 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima221.436 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama8.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 557.938 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  516.840 KM
  • 611100 - Bruto plaće390.338 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 126.502 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  41.098 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca41.098 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 11.842.440 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  11.842.440 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.254 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju21.202 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge22.592 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.727 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.300 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme15.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.989 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.582 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge11.735.494 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 290.398 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  290.398 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima276.168 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama12.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.230 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 8.292 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  8.292 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.292 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 571.162 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  526.752 KM
  • 611100 - Bruto plaće420.109 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 106.643 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  44.410 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca44.410 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 12.512.329 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  12.512.329 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.663 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju21.772 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge22.037 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.554 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.344 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme15.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.492 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa33.689 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge12.391.478 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 297.522 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  297.522 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima282.048 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama12.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.474 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 5.497 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.497 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.497 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 614.204 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  564.665 KM
  • 611100 - Bruto plaće456.867 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 107.798 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  49.539 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca49.539 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 12.973.933 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  12.973.933 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.088 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju20.839 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge23.799 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara14.242 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.918 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme15.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.952 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa82.797 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge12.807.998 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 617.740 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  617.740 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima605.740 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama12.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 6.532 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.532 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.532 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: