Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

30.852.865 KM

PORESKI PRIHODI

28.266.109 KM  (91,62%)

NEPORESKI PRIHODI

271.034 KM  ( 0,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.012.568 KM  ( 6,52%)

PRIMICI OD IMOVINE

303.154 KM  ( 0,98%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

30.136.170 KM

LIČNA PRIMANJA

3.583.108 KM  (11,89%)

MATERIJAL I USLUGE

742.739 KM  ( 2,46%)

TRANSFERI I DOZNAKE

25.601.912 KM  (84,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

29.623.882 KM

PORESKI PRIHODI

28.425.361 KM  (95,95%)

NEPORESKI PRIHODI

260.676 KM  ( 0,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

858.348 KM  ( 2,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

79.497 KM  ( 0,27%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

30.672.337 KM

LIČNA PRIMANJA

3.722.290 KM  (12,14%)

MATERIJAL I USLUGE

731.697 KM  ( 2,39%)

TRANSFERI I DOZNAKE

26.108.982 KM  (85,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

30.276.165 KM

PORESKI PRIHODI

28.900.368 KM  (95,46%)

NEPORESKI PRIHODI

315.169 KM  ( 1,04%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.005.625 KM  ( 3,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

55.003 KM  ( 0,18%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

25.543.159 KM

LIČNA PRIMANJA

3.713.593 KM  (14,54%)

MATERIJAL I USLUGE

721.012 KM  ( 2,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

21.059.934 KM  (82,45%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

31.178.660 KM

PORESKI PRIHODI

30.554.391 KM  (98,00%)

NEPORESKI PRIHODI

304.278 KM  ( 0,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

289.784 KM  ( 0,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

30.207 KM  ( 0,10%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

27.621.089 KM

LIČNA PRIMANJA

3.722.977 KM  (13,48%)

MATERIJAL I USLUGE

809.183 KM  ( 2,93%)

TRANSFERI I DOZNAKE

23.029.799 KM  (83,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

30.899.726 KM

PORESKI PRIHODI

30.400.363 KM  (98,38%)

NEPORESKI PRIHODI

333.843 KM  ( 1,08%)

TRANSFERI I DONACIJE

123.200 KM  ( 0,40%)

PRIMICI OD IMOVINE

42.320 KM  ( 0,14%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

29.825.276 KM

LIČNA PRIMANJA

3.860.169 KM  (12,94%)

MATERIJAL I USLUGE

880.518 KM  ( 2,95%)

TRANSFERI I DOZNAKE

25.009.943 KM  (83,85%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

31.616.561 KM

PORESKI PRIHODI

31.185.247 KM  (98,64%)

NEPORESKI PRIHODI

369.069 KM  ( 1,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

62.245 KM  ( 0,20%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

26.563.368 KM

LIČNA PRIMANJA

3.856.283 KM  (14,52%)

MATERIJAL I USLUGE

820.801 KM  ( 3,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

21.771.222 KM  (81,96%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

33.205.765 KM

PORESKI PRIHODI

32.927.031 KM  (99,16%)

NEPORESKI PRIHODI

277.994 KM  ( 0,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

740 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

34.366.098 KM

LIČNA PRIMANJA

4.118.208 KM  (11,98%)

MATERIJAL I USLUGE

763.291 KM  ( 2,22%)

TRANSFERI I DOZNAKE

28.518.883 KM  (82,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 28.266.109 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  28.266.109 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu28.266.109 KM
   • 712100 - Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti
    27.906.934 KM
   • 712100 - Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti
    354.104 KM
   • 712100 - Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti
    5.071 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 271.034 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  52.112 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine29.455 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu22.657 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  218.922 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)106.900 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi112.022 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 2.012.568 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.012.568 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.012.568 KM
   • 732100 - Tekući transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje
    1.429.845 KM
   • 732100 - Tekući transfer Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalnog ministarstva rada, soc. pol. raseljena i izbjegla lica
    506.316 KM
   • 732100 - Tekući transfer Federalnog ministarstva finansija
    76.407 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 303.154 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  303.154 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama303.154 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 28.425.361 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  28.425.361 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu28.425.361 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti
    27.895.502 KM
   • 712100 - Doprinos za volontere
    513.152 KM
   • 712100 - Doprinos za pripravnike
    16.707 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 260.676 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  33.694 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine27.569 KM
   • 721200 - Prihod od kamate na sredstva na transakcijskim računima
    27.569 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu6.125 KM
   • 721300 - Prihod od kamate po dugoročnim kreditima
    6.125 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  226.982 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)95.188 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građanima - radne dozvole
    95.188 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi131.794 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 858.348 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  858.348 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti858.348 KM
   • 732100 - Tekući transfer Federalnog zavoda za zapošljavanje i Fed. min. rada i soc. pol.
    631.350 KM
   • 732100 - Tekući transfer Federalnog zavoda za zapošljavanje
    226.998 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 79.497 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  79.497 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama79.497 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 28.900.368 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  28.900.368 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu28.900.368 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti
    28.255.067 KM
   • 712100 - Doprinosa za volontere
    622.001 KM
   • 712100 - Doprinos za pripravnike
    23.300 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 315.169 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  43.438 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine29.778 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na sredstva na transakcijskim računima
    29.778 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu13.660 KM
   • 721300 - Prihod od kamate po dugoročnim kreditima
    13.660 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  271.731 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)75.650 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima - radne dozvole
    75.650 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi196.081 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 1.005.625 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.005.625 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.005.625 KM
   • 732100 - Tekući transfer Federalnog zavoda za zapošljavanje i Fed. min. rada i soc. pol.
    999.118 KM
   • 732100 - Tekući transfer Federalnog zavoda za zapošljavanje
    6.507 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 55.003 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  6.119 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici6.119 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  48.884 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama48.884 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 30.554.391 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  30.554.391 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu30.554.391 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti
    29.711.899 KM
   • 712100 - Doprinos za volontere
    808.913 KM
   • 712100 - Doprinos za pripravnike
    33.579 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 304.278 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  55.401 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine36.030 KM
   • 721200 - Prihod od kamate na sredstva na transakcijskim računima
    36.030 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu19.371 KM
   • 721300 - Prihod od kamate po dugoročnim kreditima
    19.371 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  248.877 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)77.600 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građanima - radne dozvole
    77.600 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi171.277 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 289.784 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  289.784 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti289.784 KM
   • 732100 - Tekući transfer Federalnog zavoda za zapošljavanje i Fed. min. rada i soc. pol.
    289.784 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 30.207 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  30.207 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama30.207 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 30.400.363 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  30.400.363 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu30.400.363 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 333.843 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  41.808 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23.935 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu17.873 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  292.035 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)85.600 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi206.435 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 123.200 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  123.200 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti123.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 42.320 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  42.320 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama42.320 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 31.185.247 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  31.185.247 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu31.185.247 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 369.069 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  34.663 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine27.721 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu6.942 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  334.406 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)96.600 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi237.806 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 62.245 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  62.245 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama62.245 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 32.927.031 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  32.927.031 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu32.927.031 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 277.994 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  22.482 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine22.482 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  255.512 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)115.250 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi140.262 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 740 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  740 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama740 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 3.583.108 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.308.264 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.595.288 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 712.976 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  274.844 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca274.844 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 742.739 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  742.739 KM
  • 613100 - Putni troškovi33.093 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju80.866 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge128.920 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara48.648 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.093 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme44.520 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje38.717 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa53.933 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge304.949 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 25.601.912 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  25.601.912 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade438.142 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima15.139.837 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima10.023.933 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 208.411 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  208.411 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.631 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje194.780 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 3.722.290 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.437.826 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.702.343 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 735.483 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  284.464 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca284.464 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 731.697 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  731.697 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.456 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju81.182 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge126.518 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara56.955 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.437 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme44.007 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje61.257 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa62.916 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge276.969 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 26.108.982 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  26.108.982 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade816.339 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO - isplata doprinosa za PIO - dokup staža
    304.082 KM
   • 614100 - Tekući transfer za Fond za invalide
    260.215 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO - Program socijalnog zbrinjavanja zaposlenih (stečaj, likvidacija, restrukturiranje i privatizacija)
    252.042 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.702.130 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim licima
    12.156.689 KM
   • 614200 - Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba
    4.545.441 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima8.590.513 KM
   • 614500 - Podsticajne mjere iz prethodnih godina
    6.487.150 KM
   • 614500 - Podsticajne mjere za tekuću godinu
    2.103.363 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 109.368 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  109.368 KM
  • 821300 - Nabavka opreme56.779 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava25.048 KM
   • 821500 - Nabavka softvera
    25.048 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje27.541 KM
   • 821600 - Adaptacija poslovnih prostora
    27.541 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 3.713.593 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.408.949 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.672.741 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 736.208 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  304.644 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca304.644 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 721.012 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  721.012 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.292 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju74.734 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge123.515 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara63.687 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.827 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme34.723 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje38.347 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa48.999 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge315.888 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 21.059.934 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  21.059.934 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade756.178 KM
   • 614100 - Tekući transfer za Fond za invalide
    290.450 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO - isplata doprinosa za PIO - dokup staža
    285.371 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO - Program socijalnog zbrinjavanja zaposlenih (stečaj, likvidacija, restrukturiranje i privatizacija)
    180.357 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.047.876 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim licima
    11.350.653 KM
   • 614200 - Doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba
    4.697.223 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi - učešće u zajedničkim projektima
    2.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima4.253.880 KM
   • 614500 - Podsticajne mjere iz prethodnih godina
    2.181.491 KM
   • 614500 - Podsticajne mjere za tekuću godinu
    2.072.389 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 48.620 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  48.620 KM
  • 821300 - Nabavka opreme48.620 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 3.722.977 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.417.867 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.713.701 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 704.165 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  305.110 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca305.110 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 809.183 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  809.183 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.857 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju69.568 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge135.588 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara53.283 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.934 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme35.881 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje78.457 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa48.831 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge367.784 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 23.029.799 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  23.029.799 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.336.670 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO - Program socijalnog zbrinjavanja zaposlenih (stečaj, likvidacija, restrukturiranje i privatizacija)
    679.951 KM
   • 614100 - Ostali transferi PIO/MIO - isplata doprinosa za PIO - dokup staža
    369.170 KM
   • 614100 - Tekući transfer za Fond za invalide
    287.549 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima15.713.734 KM
   • 614200 - Novčana naknada nezaposlenim licima
    11.033.221 KM
   • 614200 - Doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba
    4.680.513 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima5.880.010 KM
   • 614500 - Podsticajne mjere iz prethodnih godina
    5.088.787 KM
   • 614500 - Podsticajne mjere za tekuću godinu
    791.223 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo99.385 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 59.130 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  59.130 KM
  • 821300 - Nabavka opreme51.199 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje7.931 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 3.860.169 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.541.905 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.846.035 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 695.870 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  318.264 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca318.264 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 880.518 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  880.518 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.914 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju84.180 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge138.468 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara52.949 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.329 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme36.948 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje88.733 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa53.509 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge412.488 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 25.009.943 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  25.009.943 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade2.658.436 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.302.106 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima5.503.249 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo546.152 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 74.646 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  74.646 KM
  • 821300 - Nabavka opreme51.214 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.724 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava18.708 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 3.856.283 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.526.393 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.904.291 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 622.102 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  329.890 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca329.890 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 820.801 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  820.801 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.544 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju66.080 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge139.619 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara58.902 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.333 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme40.225 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje81.533 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa29.895 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge390.670 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 21.771.222 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  21.771.222 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.601.890 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima15.359.971 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima4.774.385 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo34.975 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 115.062 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  115.062 KM
  • 821300 - Nabavka opreme59.668 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava24.921 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje30.473 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 4.118.208 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.744.537 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.311.344 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 433.193 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  373.671 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca373.671 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 763.291 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  763.291 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.512 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju75.025 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge153.222 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara32.888 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.314 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme34.928 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje95.254 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa34.707 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge318.441 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 28.518.883 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  28.518.883 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade2.899.362 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.510.066 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima9.014.289 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo95.166 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 965.716 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  965.716 KM
  • 821200 - Nabavka građevina705.155 KM
  • 821300 - Nabavka opreme169.141 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava24.839 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje66.581 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: