Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

11.871.069 KM

PORESKI PRIHODI

6.232.019 KM  (52,50%)

NEPORESKI PRIHODI

63.702 KM  ( 0,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.565.288 KM  (46,88%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.060 KM  ( 0,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.723.649 KM

LIČNA PRIMANJA

1.868.891 KM  (13,62%)

MATERIJAL I USLUGE

347.369 KM  ( 2,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

11.507.389 KM  (83,85%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.008.284 KM

PORESKI PRIHODI

6.204.025 KM  (61,99%)

NEPORESKI PRIHODI

30.529 KM  ( 0,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.767.331 KM  (37,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

6.400 KM  ( 0,06%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.081.370 KM

LIČNA PRIMANJA

1.940.230 KM  (21,36%)

MATERIJAL I USLUGE

257.601 KM  ( 2,84%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.749.129 KM  (74,32%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

127.898 KM  ( 1,41%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.350.936 KM

PORESKI PRIHODI

6.182.454 KM  (59,73%)

NEPORESKI PRIHODI

108.648 KM  ( 1,05%)

TRANSFERI I DONACIJE

4.058.784 KM  (39,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.050 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.176.058 KM

LIČNA PRIMANJA

2.201.831 KM  (21,64%)

MATERIJAL I USLUGE

411.217 KM  ( 4,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.513.149 KM  (73,83%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.876.260 KM

PORESKI PRIHODI

6.535.140 KM  (73,62%)

NEPORESKI PRIHODI

53.599 KM  ( 0,60%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.287.521 KM  (25,77%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.912.920 KM

LIČNA PRIMANJA

2.568.054 KM  (28,81%)

MATERIJAL I USLUGE

373.595 KM  ( 4,19%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.926.528 KM  (66,49%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.154.778 KM

PORESKI PRIHODI

6.765.711 KM  (66,63%)

NEPORESKI PRIHODI

64.402 KM  ( 0,63%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.324.665 KM  (32,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.061.084 KM

LIČNA PRIMANJA

2.625.520 KM  (26,10%)

MATERIJAL I USLUGE

329.657 KM  ( 3,28%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.069.333 KM  (70,26%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.627.657 KM

PORESKI PRIHODI

6.956.433 KM  (65,46%)

NEPORESKI PRIHODI

93.459 KM  ( 0,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.577.765 KM  (33,66%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.185.268 KM

LIČNA PRIMANJA

2.651.527 KM  (26,03%)

MATERIJAL I USLUGE

376.541 KM  ( 3,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.080.331 KM  (69,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 6.232.019 KMXZatvori:

 • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.232.019 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 63.702 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.356 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.939 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu417 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  60.346 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)60.346 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 5.565.288 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.565.288 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.565.288 KM
   • 732100 - Prihodi za isplatu naknada demobilisanim borcima
    5.565.288 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 10.060 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  10.060 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja10.060 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 6.204.025 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.204.025 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu6.204.025 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 30.529 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  919 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine653 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu266 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  29.610 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)29.610 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 3.767.331 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.767.331 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.767.331 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 6.400 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  6.400 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama6.400 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 6.182.454 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.182.454 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu6.182.454 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 108.648 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  283 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine283 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  108.365 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)93.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.365 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 4.058.784 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.058.784 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti4.058.784 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 1.050 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  1.050 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja1.050 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 6.535.140 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.535.140 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu6.535.140 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 53.599 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  278 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine278 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  53.321 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)43.267 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.054 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 2.287.521 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.287.521 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.287.521 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 6.765.711 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.765.711 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu6.765.711 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 64.402 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.933 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.933 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  61.469 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)33.117 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi28.353 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 3.324.665 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.324.665 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.324.665 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 6.956.433 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.956.433 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu6.956.433 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 93.459 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  59 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine59 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  93.400 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)51.889 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi41.511 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 3.577.765 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.577.765 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.577.765 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.868.891 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.716.159 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.448.244 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 267.915 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  152.732 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca152.732 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 347.369 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  347.369 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.626 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju60.441 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge49.725 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara73.048 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.406 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.606 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.533 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge88.984 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    34.114 KM
   • 613900 - Naknade po osnovu Ugovora o djelu
    23.230 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    12.865 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu sudskih sporova
    10.825 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
    7.950 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 11.507.389 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  11.507.389 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima10.231.170 KM
   • 614200 - Transferi za pružanje materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba
    10.231.170 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.276.219 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.940.230 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.782.787 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.512.250 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 270.536 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  157.443 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca157.443 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 257.601 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  257.601 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.829 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju47.484 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge41.898 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara33.873 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.218 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.273 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.596 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge93.428 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 6.749.129 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.749.129 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.965.453 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo783.676 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 6.512 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.512 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.512 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 127.898 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  127.898 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga127.898 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.201.831 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.009.939 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.717.297 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 292.643 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  191.892 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca191.892 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 411.217 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  411.217 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.836 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju52.898 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge42.187 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara63.868 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.084 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje17.739 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.638 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge183.967 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 7.513.149 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.513.149 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade158.311 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.530.810 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima820.972 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.057 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 49.861 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  49.861 KM
  • 821300 - Nabavka opreme49.861 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.568.054 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.350.841 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.961.071 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 389.770 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  217.213 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca217.213 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 373.595 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  373.595 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.708 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju51.842 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge44.923 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara70.525 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.339 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.331 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.979 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge136.948 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 5.926.528 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.926.528 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade238.888 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.573.255 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima98.670 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo15.715 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 44.743 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  44.743 KM
  • 821300 - Nabavka opreme37.770 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje6.973 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.625.520 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.403.395 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.008.472 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 394.923 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  222.125 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca222.125 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 329.657 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  329.657 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.018 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju65.206 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge51.460 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara58.002 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.896 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje38.640 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.639 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge86.795 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 7.069.333 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.069.333 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade275.732 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.720.708 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima70.237 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.657 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 36.574 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  36.574 KM
  • 821300 - Nabavka opreme15.384 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje21.189 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.651.527 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.421.435 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.062.345 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 359.090 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  230.092 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca230.092 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 376.541 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  376.541 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.488 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju49.042 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge52.884 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara73.397 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.675 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme100 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje27.227 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.503 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge149.225 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 7.080.331 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.080.331 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade101.553 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.952.585 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo26.193 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 76.869 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  76.869 KM
  • 821300 - Nabavka opreme56.979 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje19.890 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: