Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

192.105.727 KM

PORESKI PRIHODI

179.136.990 KM  (93,25%)

NEPORESKI PRIHODI

12.968.737 KM  ( 6,75%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

192.099.519 KM

LIČNA PRIMANJA

2.912.181 KM  ( 1,52%)

MATERIJAL I USLUGE

180.532.661 KM  (93,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.534.540 KM  ( 4,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

196.289.578 KM

PORESKI PRIHODI

178.754.138 KM  (91,07%)

NEPORESKI PRIHODI

17.502.043 KM  ( 8,92%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

33.397 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

195.954.753 KM

LIČNA PRIMANJA

2.829.163 KM  ( 1,44%)

MATERIJAL I USLUGE

184.849.311 KM  (94,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.083.041 KM  ( 4,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

196.425.599 KM

PORESKI PRIHODI

180.854.971 KM  (92,07%)

NEPORESKI PRIHODI

15.570.628 KM  ( 7,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

196.299.420 KM

LIČNA PRIMANJA

2.960.836 KM  ( 1,51%)

MATERIJAL I USLUGE

186.843.806 KM  (95,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.394.452 KM  ( 3,26%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

203.360.782 KM

PORESKI PRIHODI

182.666.380 KM  (89,82%)

NEPORESKI PRIHODI

20.694.402 KM  (10,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

201.555.856 KM

LIČNA PRIMANJA

3.087.504 KM  ( 1,53%)

MATERIJAL I USLUGE

191.152.651 KM  (94,84%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.239.736 KM  ( 3,59%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

203.058.721 KM

PORESKI PRIHODI

188.105.220 KM  (92,64%)

NEPORESKI PRIHODI

14.953.501 KM  ( 7,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

201.897.472 KM

LIČNA PRIMANJA

3.142.797 KM  ( 1,56%)

MATERIJAL I USLUGE

190.323.971 KM  (94,27%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.218.395 KM  ( 4,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

219.224.131 KM

PORESKI PRIHODI

198.925.161 KM  (90,74%)

NEPORESKI PRIHODI

20.298.970 KM  ( 9,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

207.169.723 KM

LIČNA PRIMANJA

3.369.863 KM  ( 1,63%)

MATERIJAL I USLUGE

194.520.939 KM  (93,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.008.889 KM  ( 4,35%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

232.333.696 KM

PORESKI PRIHODI

211.450.048 KM  (91,01%)

NEPORESKI PRIHODI

20.883.648 KM  ( 8,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

219.531.303 KM

LIČNA PRIMANJA

3.597.514 KM  ( 1,64%)

MATERIJAL I USLUGE

204.929.014 KM  (93,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

10.651.674 KM  ( 4,85%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 179.136.990 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  179.136.990 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu179.136.990 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće
    167.913.135 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje koji za ne zaposlene plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje
    3.881.350 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzije
    2.986.744 KM
   • 712100 - Doprinosi od obveznika osiguranih u skladu sa članom 27.
    1.908.969 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.300.918 KM
   • 712100 - Doprinosi za osiguranik e - obveznik nadležnih organa Kantona /općine
    1.103.246 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika
    42.628 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 12.968.737 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  241.277 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu241.277 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  12.727.460 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.727.460 KM
   • 722600 - Prihodi od INO osiguranja
    7.313.078 KM
   • 722600 - Prihodi od neposrednog učešća
    5.344.257 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    37.049 KM
   • 722600 - Ostali prihodi
    33.076 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 178.754.138 KMXZatvori:

 • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  178.754.138 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 17.502.043 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  259.725 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu259.725 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  17.242.318 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)17.242.318 KM
   • 722600 - Prihodi od INO osiguranja
    8.805.128 KM
   • 722600 - Prihodi od neposrednog učešća
    8.314.754 KM
   • 722600 - Ostali prihodi
    105.763 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    16.674 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 33.397 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  33.397 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici33.397 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 180.854.971 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  180.854.971 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu180.854.971 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 15.570.628 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  137.357 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu137.357 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  15.433.271 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)15.433.271 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 182.666.380 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  182.666.380 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu182.666.380 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće
    167.747.700 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje
    5.942.283 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija
    3.562.371 KM
   • 712100 - Doprinosi za osiguranike - obveznik nadležni organ Kantona / općine
    2.735.122 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.483.077 KM
   • 712100 - Doprinosi od obveznika osiguranih u slkadu sa članom 27.
    1.194.735 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika
    1.092 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 20.694.402 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  55.714 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu55.714 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  20.638.688 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)20.638.688 KM
   • 722600 - Prihodi od INO osiguranja
    12.164.290 KM
   • 722600 - Prihodi od neposrednog učešća
    8.406.689 KM
   • 722600 - Ostali prihodi
    52.962 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    14.747 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 188.105.220 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  188.105.220 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu188.105.220 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće
    173.458.562 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje
    5.877.405 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija
    3.707.363 KM
   • 712100 - Doprinosi za osiguranike - obveznik nadležni organ Kantona / općine
    2.582.304 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    1.339.070 KM
   • 712100 - Doprinosi od obveznika osiguranih u slkadu sa članom 27.
    1.139.487 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika
    1.029 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 14.953.501 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  18.114 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu18.114 KM
   • 721300 - Kamate primljene od pozajmica i ucesca u kapitalu (kamate na depozite)
    18.114 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  14.935.387 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.935.387 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi
    14.919.693 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    15.694 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 198.925.161 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  198.925.161 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu198.925.161 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 20.298.970 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  21.987 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu21.987 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  20.276.983 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)20.276.983 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 211.450.048 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  211.450.048 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu211.450.048 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 20.883.648 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  36.874 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu36.874 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  20.846.774 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)20.844.022 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.752 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.912.181 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.671.193 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.303.143 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 368.050 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  240.988 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca240.988 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 180.532.661 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  180.532.661 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.115 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju97.040 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge142.048 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.865.196 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.505 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.764 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje38.699 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.435 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge142.352.859 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 8.534.540 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.446.123 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.407.223 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo38.900 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  88.417 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade88.417 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 120.137 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  120.137 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.344 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava106.793 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.829.163 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.575.358 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.232.650 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 342.708 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  253.805 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca253.805 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 184.849.311 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  184.849.311 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.344 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju104.610 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge132.633 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara38.784.683 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.649 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.764 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje30.456 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.652 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge145.770.521 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa
    45.637.858 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    34.424.912 KM
   • 613900 - Konsultativno specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa
    28.256.994 KM
   • 613900 - Porodične medicina
    18.321.989 KM
   • 613900 - Bolničk azdravstvena zaštita tercijarnog nivoa
    9.853.291 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ostvarenja prava osiguranih lica za ortopedska i druga pomagala
    3.994.991 KM
   • 613900 - Farmaceutske usluge
    2.831.332 KM
   • 613900 - Javno zdravstvena djelatnost
    1.037.078 KM
   • 613900 - Usluge liječenja van Kantona
    806.405 KM
   • 613900 - Liječenje u inostranstvu
    324.346 KM
   • 613900 - Izadaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    105.562 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    78.717 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    72.044 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    25.002 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 8.083.041 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.083.041 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade522 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.035.289 KM
   • 614200 - Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja
    7.620.969 KM
   • 614200 - Rashodi za asistiranu reprodukciju
    185.077 KM
   • 614200 - Naknade putnih troškova za ostvarenje zdravstvene zaštite
    106.463 KM
   • 614200 - Rashode za finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim darovaocima krvi
    67.980 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstrvenog osiguranja
    54.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo47.230 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 193.238 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  193.238 KM
  • 821300 - Nabavka opreme20.941 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava41.253 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje131.044 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.960.836 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.691.311 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.335.181 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 356.130 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  269.525 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca269.525 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 186.843.806 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  186.843.806 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.107 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju94.088 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge131.076 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara39.934.507 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.089 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.764 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.550 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.866 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge146.633.760 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 6.394.452 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.394.452 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade60.419 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.329.711 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.323 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 100.326 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  100.326 KM
  • 821300 - Nabavka opreme81.835 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava18.491 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 3.087.504 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.810.305 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.426.263 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 384.042 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  277.199 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca277.199 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 191.152.651 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  191.152.651 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.847 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju91.708 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge140.283 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara39.864.347 KM
   • 613400 - Lijekovi
    39.837.124 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo
    27.223 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.669 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.764 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje29.234 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.360 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge151.008.439 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa
    47.338.578 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    34.654.921 KM
   • 613900 - Konsultativno specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa
    29.819.555 KM
   • 613900 - Porodična medicina
    20.186.210 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa
    10.492.912 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ostvarenja prava osiguranih lica za ortopedska i druga pomagala
    3.869.343 KM
   • 613900 - Farmaceutske usluge
    2.436.181 KM
   • 613900 - Javno zdravstvena djelatnost
    1.211.429 KM
   • 613900 - Usluge liječenja van Kantona
    593.617 KM
   • 613900 - Liječenje u inostranstvu
    176.563 KM
   • 613900 - Izadaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    101.107 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    82.075 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    23.947 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    22.001 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 7.239.736 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.239.736 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade11.504 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima7.228.112 KM
   • 614200 - Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja
    6.926.363 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstrvenog osiguranja - asistirana reprodukcija / oplodnja
    124.531 KM
   • 614200 - Rashode za finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim darovaocima krvi
    77.920 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstrvenog osiguranja - postoperativna rehabilitacija lica sa kohlearnim implantatima
    57.000 KM
   • 614200 - Naknade putnih troškova za ostvarenje zdravstvene zaštite
    41.530 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstrvenog osiguranja - finansiranje zdravstvene zaštite zuba u općoj anesteziji
    768 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo120 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 75.965 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  75.965 KM
  • 821300 - Nabavka opreme56.240 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava16.772 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.953 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 3.142.797 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.869.767 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.446.443 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 423.324 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  273.030 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca273.030 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 190.323.971 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  190.323.971 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.604 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju93.133 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge140.287 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara39.477.539 KM
   • 613400 - Lijekovi
    39.437.658 KM
   • 613400 - Administrativni materijal i sitan inventar
    33.590 KM
   • 613400 - Obrazovni materijal
    3.319 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo
    2.972 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.146 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme7.736 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje49.702 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.141 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge150.538.682 KM
   • 613900 - Medicinske i labaratorijske usluge
    150.317.855 KM
   • 613900 - Izadaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    114.438 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    40.310 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    17.644 KM
   • 613900 - Izdaci za informisanje
    12.794 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    12.547 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    11.726 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    11.370 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 8.218.395 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.218.395 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.139 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.217.256 KM
   • 614200 - Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja
    7.877.608 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstrvenog osiguranja - asistirana reprodukcija / oplodnja
    149.800 KM
   • 614200 - Rashode za finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim darovaocima krvi
    80.240 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstrvenog osiguranja - postoperativna rehabilitacija lica sa kohlearnim implantatima
    65.650 KM
   • 614200 - Naknade putnih troškova za ostvarenje zdravstvene zaštite
    42.469 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima na području zdravstrvenog osiguranja - finansiranje zdravstvene zaštite zuba u općoj anesteziji
    1.489 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 212.309 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  212.309 KM
  • 821300 - Nabavka opreme174.786 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava22.983 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje14.540 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 3.369.863 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.064.065 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.671.520 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 392.544 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  305.798 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca305.798 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 194.520.939 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  194.520.939 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.360 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju96.804 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge207.828 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara39.520.716 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.564 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme11.876 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje32.559 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.413 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge154.629.820 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 9.008.889 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  9.008.889 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade682 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.459.508 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo548.698 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 270.032 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  270.032 KM
  • 821300 - Nabavka opreme167.182 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava17.079 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje85.771 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 3.597.514 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.276.214 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.858.775 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 417.439 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  321.300 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca321.300 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 204.929.014 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  204.929.014 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.315 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju107.472 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge204.412 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara39.202.349 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.173 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme17.633 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje40.778 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.322 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge165.334.560 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 10.651.674 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  10.651.674 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade554.626 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima9.361.259 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo735.789 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 353.101 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  353.101 KM
  • 821200 - Nabavka građevina136.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme197.062 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava18.432 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.107 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: