Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

124.223.550 KM

PORESKI PRIHODI

95.694.183 KM  (77,03%)

NEPORESKI PRIHODI

933.217 KM  ( 0,75%)

TRANSFERI I DONACIJE

27.596.150 KM  (22,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

131.966.150 KM

LIČNA PRIMANJA

1.734.996 KM  ( 1,31%)

MATERIJAL I USLUGE

130.204.642 KM  (98,67%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

124.149.747 KM

PORESKI PRIHODI

98.444.425 KM  (79,29%)

NEPORESKI PRIHODI

1.910.173 KM  ( 1,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

23.759.943 KM  (19,14%)

PRIMICI OD IMOVINE

35.206 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

134.186.114 KM

LIČNA PRIMANJA

1.679.198 KM  ( 1,25%)

MATERIJAL I USLUGE

132.471.710 KM  (98,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

115.690.317 KM

PORESKI PRIHODI

99.254.678 KM  (85,79%)

NEPORESKI PRIHODI

1.888.115 KM  ( 1,63%)

TRANSFERI I DONACIJE

14.473.698 KM  (12,51%)

PRIMICI OD IMOVINE

73.826 KM  ( 0,06%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

141.434.752 KM

LIČNA PRIMANJA

1.793.731 KM  ( 1,27%)

MATERIJAL I USLUGE

139.567.195 KM  (98,68%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

137.106.440 KM

PORESKI PRIHODI

115.648.528 KM  (84,35%)

NEPORESKI PRIHODI

2.096.514 KM  ( 1,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

19.300.176 KM  (14,08%)

PRIMICI OD IMOVINE

61.222 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

143.760.959 KM

LIČNA PRIMANJA

1.925.472 KM  ( 1,34%)

MATERIJAL I USLUGE

141.774.265 KM  (98,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

131.295.817 KM

PORESKI PRIHODI

117.631.704 KM  (89,59%)

NEPORESKI PRIHODI

2.037.307 KM  ( 1,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

11.565.546 KM  ( 8,81%)

PRIMICI OD IMOVINE

61.260 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

141.745.924 KM

LIČNA PRIMANJA

1.926.083 KM  ( 1,36%)

MATERIJAL I USLUGE

139.758.581 KM  (98,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

151.862.086 KM

PORESKI PRIHODI

125.603.405 KM  (82,71%)

NEPORESKI PRIHODI

243.461 KM  ( 0,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

25.975.564 KM  (17,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

39.656 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

151.759.417 KM

LIČNA PRIMANJA

1.858.088 KM  ( 1,22%)

MATERIJAL I USLUGE

149.861.673 KM  (98,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

162.794.789 KM

PORESKI PRIHODI

133.197.263 KM  (81,82%)

NEPORESKI PRIHODI

558.110 KM  ( 0,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

29.003.523 KM  (17,82%)

PRIMICI OD IMOVINE

35.893 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

158.462.824 KM

LIČNA PRIMANJA

1.979.649 KM  ( 1,25%)

MATERIJAL I USLUGE

156.447.282 KM  (98,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 95.694.183 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  95.694.183 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu95.694.183 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 933.217 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  21.179 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine21.179 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    21.179 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  912.038 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade799.529 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)112.509 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 27.596.150 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  26.000.004 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti26.000.004 KM
 • 733000 - Donacije
  1.596.146 KM
  • 733100 - Donacije1.596.146 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 98.444.425 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  98.444.425 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu98.444.425 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
    97.548.537 KM
   • 712100 - Prihodi od dodatnog doprinosa za detaširane radnike
    895.888 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.910.173 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.328.724 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.328.724 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  581.449 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)580.767 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi682 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 23.759.943 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  21.458.333 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti21.458.333 KM
   • 732100 - Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti - tekući rashodi
    17.333.333 KM
   • 732100 - Namjenska sredstva iz Budžeta FBiH za nabavku vakcina za obaveznu imunizaciju
    2.625.000 KM
   • 732100 - Namjenska sredstva iz Budžeta FBiH za liječenje povratnika u RS
    1.500.000 KM
 • 733000 - Donacije
  2.301.610 KM
  • 733100 - Donacije2.301.610 KM
   • 733100 - Donacija (Letrozol o Bikačutamid)
    1.197.331 KM
   • 733100 - Donacija lijekova za kliničku studiju lijekom trastuzumab
    836.777 KM
   • 733100 - Donacija lijeka Sutent
    267.501 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 35.206 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  35.206 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici35.206 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 99.254.678 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  99.254.678 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu99.254.678 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.888.115 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.611.637 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.611.637 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  276.478 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)274.594 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.884 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 14.473.698 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  13.124.999 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti13.124.999 KM
   • 732100 - Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti - tekući rashodi
    10.833.333 KM
   • 732100 - Namjenska sredstva iz Budžeta FBiH za nabavku vakcina za obaveznu imunizaciju
    1.458.333 KM
   • 732100 - Namjenska srestva iz Budžeta FBiH za liječenje povratnika u RS
    833.334 KM
 • 733000 - Donacije
  1.348.699 KM
  • 733100 - Donacije1.348.699 KM
   • 733100 - Donacija (Latrozol i Bikalutamid)
    1.277.241 KM
   • 733100 - Donacija lijekova za kliničku studiju lijekom trastuzumab
    71.458 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 73.826 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  73.826 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava12.350 KM
   • 811100 - Primici od prodaje automobila
    12.350 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici61.476 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 115.648.528 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  115.648.528 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu115.648.528 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.096.514 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.804.254 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.804.254 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  292.260 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)289.676 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.584 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 19.300.176 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  19.291.666 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti19.291.666 KM
   • 732100 - Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti - tekući rashodi
    15.166.666 KM
   • 732100 - Namjenska sredstva iz Budžeta FBiH za nabavku vakcina za obaveznu imunizaciju
    2.507.000 KM
   • 732100 - Namjenska sredtsva iz Budžeta FBiH za liječenje povratnika u RS
    1.618.000 KM
 • 733000 - Donacije
  8.510 KM
  • 733100 - Donacije8.510 KM
   • 733100 - Donacije lijekova
    8.510 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 61.222 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  61.222 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici61.222 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 117.631.704 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  117.631.704 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu117.631.704 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.037.307 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.718.876 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.718.876 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  318.431 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)305.701 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi12.730 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 11.565.546 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  11.500.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti11.500.000 KM
 • 733000 - Donacije
  65.546 KM
  • 733100 - Donacije65.546 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 61.260 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  61.260 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici61.260 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 125.603.405 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  125.603.405 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu125.603.405 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 243.461 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.219 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.219 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  238.242 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)238.002 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi240 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 25.975.564 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  25.759.538 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti25.759.538 KM
 • 733000 - Donacije
  216.026 KM
  • 733100 - Donacije216.026 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 39.656 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  39.656 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici39.656 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 133.197.263 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  133.197.263 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu133.197.263 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 558.110 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  133.778 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine133.778 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  424.332 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)423.918 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi414 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 29.003.523 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  28.532.503 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti28.532.503 KM
 • 733000 - Donacije
  471.020 KM
  • 733100 - Donacije471.020 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 35.893 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  35.893 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici35.893 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.734.996 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.591.666 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.365.360 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 226.306 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  143.330 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca143.330 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 130.204.642 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  130.204.642 KM
  • 613100 - Putni troškovi41.026 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.388 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge58.273 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara75.658.699 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.380.014 KM
   • 613500 - Prijevoz na dijalizu
    1.374.148 KM
   • 613500 - Uslugeprijevoza i gorivo Stručne službe
    5.866 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.273 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.133 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa40.024 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge52.977.813 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 26.512 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  26.512 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.309 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje22.203 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.679.198 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.533.842 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.395.962 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 137.880 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  145.356 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca145.356 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 132.471.710 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  132.471.710 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.350 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.070 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge51.553 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara80.104.288 KM
   • 613400 - Lijekovi
    62.448.206 KM
   • 613400 - Medicinski materijal
    17.615.062 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    28.461 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - ostalo
    12.559 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.390.837 KM
   • 613500 - Prijevoz na hemodijalizu
    1.385.735 KM
   • 613500 - Usluge prijevoza i gorivo Stručne službe
    5.102 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme840 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.270 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa39.092 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge50.824.410 KM
   • 613900 - Usluge bolničke zdravstvene zaštite
    43.897.870 KM
   • 613900 - Usluge liječenja u inostranstvu
    6.590.622 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    242.325 KM
   • 613900 - Izdaci za stručnu službu
    93.593 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 35.206 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  35.206 KM
  • 821300 - Nabavka opreme12.144 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava23.062 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.793.731 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.638.961 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.483.342 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 155.619 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  154.770 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca154.770 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 139.567.195 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  139.567.195 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.981 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju42.537 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge52.843 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara84.297.788 KM
   • 613400 - Lijekovi
    66.432.274 KM
   • 613400 - Medicinski materijal
    17.837.443 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    28.137 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.458.509 KM
   • 613500 - Prijevoz na hemodijalizu
    1.452.615 KM
   • 613500 - Usluge prevoza i gorivo Stručne službe
    5.894 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme840 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje12.441 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa49.996 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge53.626.260 KM
   • 613900 - Usluge bolničke zdravstvene zaštite
    47.404.031 KM
   • 613900 - Usluge liječenja u inostranstvu
    5.844.029 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    273.075 KM
   • 613900 - Izdaci za stručnu službu
    105.125 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 73.826 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  73.826 KM
  • 821300 - Nabavka opreme70.835 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava2.991 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.925.472 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.757.862 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.599.803 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 158.059 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  167.610 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca167.610 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 141.774.265 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  141.774.265 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.989 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju46.122 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge55.617 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara81.609.428 KM
   • 613400 - Lijekovi
    63.464.333 KM
   • 613400 - Medicinski materijal
    18.113.847 KM
   • 613400 - Administrativni materijal
    31.248 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.516.904 KM
   • 613500 - Prijevoz na hemodijalizu
    1.512.385 KM
   • 613500 - Usluge prevoza i gorivo Stručne službe
    4.519 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme840 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje37.235 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa73.338 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge58.413.792 KM
   • 613900 - Usluge bolničke zdravstvene zaštite
    51.409.817 KM
   • 613900 - Usluge liječenja u inostranstvu
    6.666.509 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge u dadžbine
    264.938 KM
   • 613900 - Izdaci za stručnu službu
    72.528 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 61.222 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  61.222 KM
  • 821300 - Nabavka opreme44.222 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava12.978 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.022 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.926.083 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.760.040 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.584.270 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 175.770 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  166.043 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca166.043 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 139.758.581 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  139.758.581 KM
  • 613100 - Putni troškovi28.636 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju42.248 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge56.906 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara75.765.455 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.473.236 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme840 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje20.910 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa61.054 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge62.309.296 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 61.260 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  61.260 KM
  • 821300 - Nabavka opreme38.860 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava22.400 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.858.088 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.690.745 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.537.939 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 152.806 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  167.343 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca167.343 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 149.861.673 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  149.861.673 KM
  • 613100 - Putni troškovi21.191 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.846 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge57.543 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara77.239.172 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.419.207 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme840 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje17.891 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa46.562 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge71.019.421 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 39.656 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  39.656 KM
  • 821300 - Nabavka opreme35.547 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.109 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.979.649 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.809.294 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.619.985 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 189.309 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  170.355 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca170.355 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 156.447.282 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  156.447.282 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.395 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju40.952 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge57.812 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara80.410.306 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.424.483 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme840 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.019 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa66.013 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge74.412.462 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 35.893 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  35.893 KM
  • 821300 - Nabavka opreme31.057 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.836 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: