Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

13.965.434 KM

PORESKI PRIHODI

12.646.600 KM  (90,56%)

NEPORESKI PRIHODI

15.334 KM  ( 0,11%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.303.500 KM  ( 9,33%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.222.510 KM

LIČNA PRIMANJA

256.043 KM  ( 1,94%)

MATERIJAL I USLUGE

10.201.195 KM  (77,15%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.765.272 KM  (20,91%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.555.659 KM

PORESKI PRIHODI

13.440.036 KM  (99,15%)

NEPORESKI PRIHODI

15.623 KM  ( 0,12%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

100.000 KM  ( 0,74%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

14.384.930 KM

LIČNA PRIMANJA

273.233 KM  ( 1,90%)

MATERIJAL I USLUGE

11.167.398 KM  (77,63%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.844.299 KM  (19,77%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

100.000 KM  ( 0,70%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.946.781 KM

PORESKI PRIHODI

13.934.788 KM  (99,91%)

NEPORESKI PRIHODI

11.993 KM  ( 0,09%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.895.234 KM

LIČNA PRIMANJA

242.567 KM  ( 1,75%)

MATERIJAL I USLUGE

11.156.962 KM  (80,29%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.495.705 KM  (17,96%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

14.856.260 KM

PORESKI PRIHODI

14.806.343 KM  (99,66%)

NEPORESKI PRIHODI

49.917 KM  ( 0,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

14.518.601 KM

LIČNA PRIMANJA

258.102 KM  ( 1,78%)

MATERIJAL I USLUGE

11.663.192 KM  (80,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.597.307 KM  (17,89%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.302.834 KM

PORESKI PRIHODI

13.278.884 KM  (99,82%)

NEPORESKI PRIHODI

23.950 KM  ( 0,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

14.868.969 KM

LIČNA PRIMANJA

262.274 KM  ( 1,76%)

MATERIJAL I USLUGE

12.167.077 KM  (81,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.439.618 KM  (16,41%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

14.649.710 KM

PORESKI PRIHODI

14.631.141 KM  (99,87%)

NEPORESKI PRIHODI

18.569 KM  ( 0,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

15.530.358 KM

LIČNA PRIMANJA

276.434 KM  ( 1,78%)

MATERIJAL I USLUGE

12.736.444 KM  (82,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.512.448 KM  (16,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

15.072.110 KM

PORESKI PRIHODI

15.046.142 KM  (99,83%)

NEPORESKI PRIHODI

25.968 KM  ( 0,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

15.037.632 KM

LIČNA PRIMANJA

318.700 KM  ( 2,12%)

MATERIJAL I USLUGE

14.103.238 KM  (93,79%)

TRANSFERI I DOZNAKE

611.797 KM  ( 4,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 12.646.600 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.646.600 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.646.600 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 15.334 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.177 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.177 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  13.157 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)8.162 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.995 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.303.500 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.303.500 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.303.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 13.440.036 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  13.440.036 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu13.440.036 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 15.623 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.557 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.557 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  13.066 KM
  • 722100 - Administrativne takse2.781 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.972 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.313 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 100.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  100.000 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama100.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 13.934.788 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  13.934.788 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu13.934.788 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 11.993 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.215 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.215 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  9.778 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.447 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.331 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 14.806.343 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  14.806.343 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu14.806.343 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 49.917 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.266 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.266 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  47.651 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse26.350 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.686 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.615 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 13.278.884 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  13.278.884 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu13.278.884 KM
   • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu- ostalo
    11.958.561 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za profesionalnu vojsku FBiH
    583.468 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za zdravstevnu zaštitu umirovljenika
    289.434 KM
   • 712100 - Doprinosi ZO za neuposlene
    192.370 KM
   • 712100 - Doprinos za ZO iz primitka od druge samostalne djelatnosti i povremenog rada
    104.347 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa iz proračuna za socijalne osobe RVI
    74.800 KM
   • 712100 - Doprinosi ZO poljoprivrednika
    38.579 KM
   • 712100 - Ostali prihodi- paušal po konvencijama
    31.006 KM
   • 712100 - Ostali prihodi-stvarni troškovi
    6.043 KM
   • 712100 - Dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje
    276 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 23.950 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  367 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine367 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    367 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  23.583 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse750 KM
   • 722500 - Ostali prihodi-obrade zahtjeva za A i B spisak
    750 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.500 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)
    7.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.333 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    8.757 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    6.576 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 14.631.141 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  14.631.141 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu14.631.141 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 18.569 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  18.569 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.078 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.491 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 15.046.142 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  15.046.142 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu15.046.142 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 25.968 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  25.968 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)6.828 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi19.140 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 256.043 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  233.803 KM
  • 611100 - Bruto plaće207.614 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 26.189 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  22.240 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca22.240 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 10.201.195 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  10.201.195 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.891 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.982 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.768 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.658 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.198 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.549 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge10.169.149 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 2.765.272 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.736.325 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima644.824 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.270.913 KM
   • 614300 - Transfer za posebne namjene - bruto plate po Sporazumu od Vlade BPK
    1.270.913 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima820.588 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  28.947 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima28.947 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 273.233 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  250.133 KM
  • 611100 - Bruto plaće220.005 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 30.128 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  23.100 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca23.100 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 11.167.398 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  11.167.398 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.037 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju9.026 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.633 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.839 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.403 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.757 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge11.136.703 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.844.299 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.811.327 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima569.827 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.241.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  32.972 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima32.972 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 100.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  100.000 KM
  • 822200 - Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama100.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 242.567 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  221.679 KM
  • 611100 - Bruto plaće195.814 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 25.865 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  20.888 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca20.888 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 11.156.962 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  11.156.962 KM
  • 613100 - Putni troškovi190 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.635 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge7.978 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.597 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.990 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.556 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge11.130.018 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.495.705 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.495.705 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima554.205 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.941.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 258.102 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  235.559 KM
  • 611100 - Bruto plaće207.189 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 28.370 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  22.543 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca22.543 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 11.663.192 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  11.663.192 KM
  • 613100 - Putni troškovi159 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.476 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge8.277 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.272 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.323 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.541 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge11.635.145 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.597.307 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.597.307 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima590.007 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.007.300 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 262.274 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  239.886 KM
  • 611100 - Bruto plaće213.225 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 26.661 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  22.388 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca22.388 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 12.167.077 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  12.167.077 KM
  • 613100 - Putni troškovi306 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju7.528 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge8.046 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.257 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.862 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.623 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge12.139.455 KM
   • 613900 - Sekundarna zdravstvena zaštita
    3.264.334 KM
   • 613900 - Lijekovi
    2.741.867 KM
   • 613900 - Primarna zdravstvena zaštita
    2.564.629 KM
   • 613900 - Troškovi KCU Sarajevo
    2.376.756 KM
   • 613900 - Ortopedske sprave i pomagala
    508.126 KM
   • 613900 - Ostali troškovi liječenja van kantona
    331.493 KM
   • 613900 - Naknada za plaćanje timova
    279.495 KM
   • 613900 - Naknada za rad liječničkog povjerenstva
    42.283 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    14.512 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno, PIO, porez od drugih samostalnih djelatnosti
    9.670 KM
   • 613900 - Upravni odbor Zavoda
    5.090 KM
   • 613900 - Izdaci za ugovore o djelu
    1.200 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 2.439.618 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.439.618 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima548.118 KM
   • 614200 - Refundacija bolovanja preko 42 dana
    243.535 KM
   • 614200 - Ostali zahtjevi
    223.327 KM
   • 614200 - Doprinosi PIO za bolovanje
    81.255 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.891.500 KM
   • 614400 - Subvencije na ime bruto plaća od KZZO Goražde
    1.891.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 276.434 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  251.953 KM
  • 611100 - Bruto plaće226.486 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 25.468 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  24.481 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca24.481 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 12.736.444 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  12.736.444 KM
  • 613100 - Putni troškovi967 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju7.294 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.828 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.955 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.512 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.353 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge12.706.535 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.512.448 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.512.448 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima620.948 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.891.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 5.032 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.032 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.032 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 318.700 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  291.446 KM
  • 611100 - Bruto plaće259.563 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 31.883 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  27.254 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca27.254 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 14.103.238 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  14.103.238 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.033 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.469 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.714 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.238 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.460 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.362 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge14.074.962 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 611.797 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  611.797 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade31.562 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima580.235 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 3.897 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.897 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.897 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: