Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

944.019.651 KM

PORESKI PRIHODI

732.012.446 KM  (77,54%)

NEPORESKI PRIHODI

1.801.827 KM  ( 0,19%)

TRANSFERI I DONACIJE

193.000.000 KM  (20,44%)

PRIMICI OD IMOVINE

45.378 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

17.160.000 KM  ( 1,82%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

948.254.935 KM

LIČNA PRIMANJA

13.507.022 KM  ( 1,42%)

MATERIJAL I USLUGE

10.188.071 KM  ( 1,07%)

TRANSFERI I DOZNAKE

889.662.792 KM  (93,82%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.022.721 KM  ( 0,11%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.674.259 KM  ( 0,18%)

OTPLATA DUGOVA

32.200.070 KM  ( 3,40%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.283.687.588 KM

PORESKI PRIHODI

711.759.283 KM  (55,45%)

NEPORESKI PRIHODI

8.000.661 KM  ( 0,62%)

TRANSFERI I DONACIJE

156.000.000 KM  (12,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

307.644 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

407.620.000 KM  (31,75%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.348.343.525 KM

LIČNA PRIMANJA

14.120.501 KM  ( 1,05%)

MATERIJAL I USLUGE

9.937.623 KM  ( 0,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

873.060.328 KM  (64,75%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.386.138 KM  ( 0,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.305.257 KM  ( 0,25%)

OTPLATA DUGOVA

445.533.678 KM  (33,04%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.385.692.197 KM

PORESKI PRIHODI

732.570.838 KM  (52,87%)

NEPORESKI PRIHODI

7.073.086 KM  ( 0,51%)

TRANSFERI I DONACIJE

156.000.000 KM  (11,26%)

PRIMICI OD IMOVINE

48.273 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

490.000.000 KM  (35,36%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.454.524.673 KM

LIČNA PRIMANJA

11.374.542 KM  ( 0,78%)

MATERIJAL I USLUGE

8.037.736 KM  ( 0,55%)

TRANSFERI I DOZNAKE

895.748.729 KM  (61,58%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.494.422 KM  ( 0,31%)

OTPLATA DUGOVA

534.100.010 KM  (36,72%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.484.334.482 KM

PORESKI PRIHODI

743.646.296 KM  (50,10%)

NEPORESKI PRIHODI

7.972.908 KM  ( 0,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

185.000.000 KM  (12,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

715.278 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

547.000.000 KM  (36,85%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.491.435.014 KM

LIČNA PRIMANJA

12.874.075 KM  ( 0,86%)

MATERIJAL I USLUGE

7.920.032 KM  ( 0,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

943.611.813 KM  (63,27%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.548.094 KM  ( 0,37%)

OTPLATA DUGOVA

520.659.974 KM  (34,91%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.536.889.522 KM

PORESKI PRIHODI

755.941.491 KM  (49,19%)

NEPORESKI PRIHODI

9.105.733 KM  ( 0,59%)

TRANSFERI I DONACIJE

190.000.000 KM  (12,36%)

PRIMICI OD IMOVINE

11.342.298 KM  ( 0,74%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

570.500.000 KM  (37,12%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.551.939.406 KM

LIČNA PRIMANJA

13.709.565 KM  ( 0,88%)

MATERIJAL I USLUGE

7.963.649 KM  ( 0,51%)

TRANSFERI I DOZNAKE

979.937.701 KM  (63,14%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.027.981 KM  ( 0,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.281.444 KM  ( 0,47%)

OTPLATA DUGOVA

542.019.066 KM  (34,93%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

0 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  (nan%)

NEPORESKI PRIHODI

0 KM  (nan%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  (nan%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  (nan%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  (nan%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  (nan%)

RASHODI:

0 KM

LIČNA PRIMANJA

0 KM  (nan%)

MATERIJAL I USLUGE

0 KM  (nan%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  (nan%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  (nan%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  (nan%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  (nan%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  (nan%)

OSTALI RASHODI

0 KM  (nan%)

PORESKI PRIHODI 2011. 732.012.446 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  732.012.446 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje732.012.446 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.801.827 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  120.218 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente91.169 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente12.332 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove4.855 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine11.862 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.681.609 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.681.609 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 193.000.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  193.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima193.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 45.378 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  45.378 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova45.378 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 17.160.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  17.160.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova17.160.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 711.759.283 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  711.759.283 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje711.759.283 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 8.000.661 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  6.519.414 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava6.348.416 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente103.440 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente57.143 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove4.795 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine5.620 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.481.247 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.481.247 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 156.000.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  156.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima156.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 307.644 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  307.644 KM
  • 911200 - Primici za akcije i učešće u kapitalu263.082 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova44.562 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 407.620.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  407.620.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova407.620.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 732.570.838 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  732.570.838 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje732.570.838 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 7.073.086 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  5.702.609 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava5.569.129 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente120.954 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente7.240 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove4.849 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine437 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.370.477 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.370.477 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 156.000.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  156.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima156.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 48.273 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  3.412 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu3.412 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.200 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.200 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  43.661 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova43.661 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 490.000.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  490.000.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova490.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 743.646.296 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  743.646.296 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje743.646.296 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 7.972.908 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7.000.628 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava6.843.010 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente144.989 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente5.679 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove4.919 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine2.031 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  972.280 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi972.280 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 185.000.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  185.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima185.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 715.278 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  715.278 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova715.278 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 547.000.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  547.000.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova547.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 755.941.491 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  755.941.491 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje755.941.491 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 9.105.733 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7.983.844 KM
  • 721100 - Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava7.789.228 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente180.888 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2.013 KM
  • 721400 - Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata2.394 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove5.525 KM
  • 721900 - Ostali prihodi od imovine3.796 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  1.121.889 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi1.121.889 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 190.000.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  190.000.000 KM
  • 781500 - Transferi fondovima190.000.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 11.342.298 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  21.085 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu21.085 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  11.321.213 KM
  • 911100 - Primici od hartija od vrijednosti u zemlji (izuzev akcija)10.185.280 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova1.135.933 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 570.500.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  570.500.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova570.500.000 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 13.507.022 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  13.507.022 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate11.490.320 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih2.016.702 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 10.188.071 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  10.188.071 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa103.121 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.426.342 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal372.161 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje119.012 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja197.772 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge7.280.737 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi688.926 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 889.662.792 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  889.662.792 KM
  • 417100 - Doznake na osnovu penzionog osiguranja889.662.792 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.022.721 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  568.394 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata249.443 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme318.951 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  431.564 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta500 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu431.064 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  22.763 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.22.763 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 1.674.259 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.674.259 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.672.220 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova1.500 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata539 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 32.200.070 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  32.200.070 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji27.000.000 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova5.200.070 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 14.120.501 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  14.120.501 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate11.754.331 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih2.366.170 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 9.937.623 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  9.937.623 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa65.899 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.827.151 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal405.627 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje118.261 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja176.724 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge6.675.355 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi668.606 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 873.060.328 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  873.060.328 KM
  • 417100 - Doznake na osnovu penzionog osiguranja873.060.328 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 2.386.138 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.498.266 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata899.990 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata336.811 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme261.465 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  872.454 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta146.300 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu726.154 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  15.418 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.15.418 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 3.305.257 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  3.305.257 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove3.268.591 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova36.596 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata70 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 445.533.678 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  445.533.678 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji374.780.000 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova70.753.678 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 11.374.542 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  11.374.542 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate10.932.388 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih442.154 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 8.037.736 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  8.037.736 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa35.687 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.391.330 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal362.758 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje186.778 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja209.078 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge5.484.405 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi367.700 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 895.748.729 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  895.748.729 KM
  • 417100 - Doznake na osnovu penzionog osiguranja895.748.729 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 769.234 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  485.676 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata193.292 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme292.384 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  260.277 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu260.277 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  23.281 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.23.281 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 4.494.422 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  4.494.422 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove4.463.278 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova30.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.144 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 534.100.010 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  534.100.010 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji462.220.415 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova71.879.595 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 12.874.075 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  12.874.075 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate12.542.683 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih331.392 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 7.920.032 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  7.920.032 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa36.368 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.192.113 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal276.145 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje148.602 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja186.111 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge5.571.570 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi509.123 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 943.611.813 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  943.611.813 KM
  • 417100 - Doznake na osnovu penzionog osiguranja943.495.858 KM
  • 417900 - Doznake po osnovu ostalih vrsta obavezne socijalne zaštite115.955 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 821.026 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  796.513 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata492.760 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme303.753 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  24.513 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.24.513 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 5.548.094 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  5.548.094 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove5.198.163 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova100.536 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata249.395 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 520.659.974 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  520.659.974 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji517.755.619 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova2.904.355 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 13.709.565 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  13.709.565 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate13.286.660 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih422.905 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 7.963.649 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  7.963.649 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa34.182 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga1.203.381 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal176.113 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje127.400 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja178.076 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge5.583.975 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi660.522 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 979.937.701 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  979.937.701 KM
  • 417100 - Doznake na osnovu penzionog osiguranja979.937.701 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.027.981 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  827.986 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata429.617 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme398.369 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  170.761 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu170.761 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  29.234 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.29.234 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 7.281.444 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  7.281.444 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove7.058.134 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova163.850 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata59.460 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 542.019.066 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  542.019.066 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji532.029.458 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova9.989.608 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 0 KMXZatvori:

MATERIJAL I USLUGE 2016. 0 KMXZatvori:

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: