Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

3.229.390 KM

PORESKI PRIHODI

1.050.389 KM  (32,53%)

NEPORESKI PRIHODI

6.660 KM  ( 0,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.772.341 KM  (54,88%)

PRIMICI OD IMOVINE

400.000 KM  (12,39%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.920.181 KM

LIČNA PRIMANJA

363.308 KM  (18,92%)

MATERIJAL I USLUGE

98.463 KM  ( 5,13%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.110.839 KM  (57,85%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.822.051 KM

PORESKI PRIHODI

1.084.350 KM  (59,51%)

NEPORESKI PRIHODI

3.213 KM  ( 0,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

734.488 KM  (40,31%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.547.745 KM

LIČNA PRIMANJA

357.733 KM  (23,11%)

MATERIJAL I USLUGE

145.737 KM  ( 9,42%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.035.426 KM  (66,90%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.473.382 KM

PORESKI PRIHODI

1.034.304 KM  (70,20%)

NEPORESKI PRIHODI

6.380 KM  ( 0,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

432.698 KM  (29,37%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.502.922 KM

LIČNA PRIMANJA

350.136 KM  (23,30%)

MATERIJAL I USLUGE

101.560 KM  ( 6,76%)

TRANSFERI I DOZNAKE

983.243 KM  (65,42%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.378.815 KM

PORESKI PRIHODI

1.057.034 KM  (76,66%)

NEPORESKI PRIHODI

8.945 KM  ( 0,65%)

TRANSFERI I DONACIJE

312.836 KM  (22,69%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.371.802 KM

LIČNA PRIMANJA

313.351 KM  (22,84%)

MATERIJAL I USLUGE

88.731 KM  ( 6,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

963.728 KM  (70,25%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.366.711 KM

PORESKI PRIHODI

1.077.022 KM  (78,80%)

NEPORESKI PRIHODI

5.536 KM  ( 0,41%)

TRANSFERI I DONACIJE

284.153 KM  (20,79%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.484.894 KM

LIČNA PRIMANJA

350.027 KM  (23,57%)

MATERIJAL I USLUGE

85.023 KM  ( 5,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.035.886 KM  (69,76%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.395.359 KM

PORESKI PRIHODI

1.104.439 KM  (79,15%)

NEPORESKI PRIHODI

6.158 KM  ( 0,44%)

TRANSFERI I DONACIJE

284.762 KM  (20,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.264.858 KM

LIČNA PRIMANJA

337.910 KM  (26,72%)

MATERIJAL I USLUGE

107.149 KM  ( 8,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

814.219 KM  (64,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.310.025 KM

PORESKI PRIHODI

1.148.441 KM  (87,67%)

NEPORESKI PRIHODI

4.547 KM  ( 0,35%)

TRANSFERI I DONACIJE

157.037 KM  (11,99%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.347.156 KM

LIČNA PRIMANJA

394.934 KM  (29,32%)

MATERIJAL I USLUGE

105.019 KM  ( 7,80%)

TRANSFERI I DOZNAKE

804.102 KM  (59,69%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.050.389 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.050.389 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.050.389 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 6.660 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.960 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.960 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.700 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.700 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.772.341 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.772.341 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.772.341 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 400.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  400.000 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja400.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.084.350 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.084.350 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.084.350 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 3.213 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.613 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.613 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.600 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 734.488 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  734.488 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti734.488 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.034.304 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.034.304 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.034.304 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 6.380 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.061 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.061 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.319 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.200 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.119 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 432.698 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  432.698 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti432.698 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.057.034 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.057.034 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.057.034 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 8.945 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.041 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.041 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.904 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi5.804 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 312.836 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  312.836 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti312.836 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.077.022 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.077.022 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.077.022 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 5.536 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  866 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine866 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.670 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.200 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.470 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 284.153 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  284.153 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti284.153 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.104.439 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.104.439 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.104.439 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 6.158 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  862 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine862 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.296 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.800 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.496 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 284.762 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  284.762 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti284.762 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.148.441 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.148.441 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.148.441 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 4.547 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.119 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.119 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.428 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.300 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.128 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 157.037 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  157.037 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti157.037 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 363.308 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  334.017 KM
  • 611100 - Bruto plaće278.958 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 55.059 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  29.291 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca29.291 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 98.463 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  98.463 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.896 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.198 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge12.506 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.505 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.265 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.643 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.610 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge50.340 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.110.839 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.110.839 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima777.357 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.600 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima328.882 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 347.571 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  347.571 KM
  • 821200 - Nabavka građevina341.147 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.224 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.200 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 357.733 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  328.557 KM
  • 611100 - Bruto plaće261.641 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 66.916 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  29.176 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca29.176 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 145.737 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  145.737 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.300 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju12.634 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge11.128 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara9.695 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.224 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.181 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.202 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge91.373 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.035.426 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.035.426 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima843.353 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama4.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima187.073 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 8.849 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  8.849 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.496 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava3.353 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 350.136 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  322.150 KM
  • 611100 - Bruto plaće266.534 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 55.616 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  27.986 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca27.986 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 101.560 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  101.560 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.099 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju13.621 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.788 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.780 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.872 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme800 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.243 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.572 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge54.785 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 983.243 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  983.243 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima851.193 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.950 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima127.600 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 67.983 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  67.983 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.792 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje61.191 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 313.351 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  288.607 KM
  • 611100 - Bruto plaće235.660 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 52.947 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  24.744 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca24.744 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 88.731 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  88.731 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.235 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.665 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.600 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.144 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.101 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.332 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.760 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge50.894 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 963.728 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  963.728 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima929.998 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama5.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima24.200 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.530 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 5.992 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.992 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.992 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 350.027 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  321.553 KM
  • 611100 - Bruto plaće271.180 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 50.373 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  28.474 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca28.474 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 85.023 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  85.023 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.396 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju12.248 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.604 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.031 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.595 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.254 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.522 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge49.372 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.035.886 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.035.886 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.011.436 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.450 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima22.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 13.958 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  13.958 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.298 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava6.660 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 337.910 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  310.112 KM
  • 611100 - Bruto plaće262.901 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 47.211 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  27.798 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca27.798 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 107.149 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  107.149 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.192 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.357 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.919 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.519 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.021 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.450 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.948 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge65.744 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 814.219 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  814.219 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima812.419 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.800 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 5.580 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.580 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.580 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 394.934 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  361.608 KM
  • 611100 - Bruto plaće306.937 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 54.671 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  33.326 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca33.326 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 105.019 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  105.019 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.249 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.712 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.228 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.904 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.722 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme164 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.060 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.866 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge65.114 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 804.102 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  804.102 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima801.349 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.700 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo53 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 43.101 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  43.101 KM
  • 821300 - Nabavka opreme43.101 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: