Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

3.376.683 KM

PORESKI PRIHODI

1.933.057 KM  (57,25%)

NEPORESKI PRIHODI

20.381 KM  ( 0,60%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.423.245 KM  (42,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.826.981 KM

LIČNA PRIMANJA

442.045 KM  (15,64%)

MATERIJAL I USLUGE

68.976 KM  ( 2,44%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.311.065 KM  (81,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.753.228 KM

PORESKI PRIHODI

2.257.161 KM  (81,98%)

NEPORESKI PRIHODI

7.250 KM  ( 0,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

488.817 KM  (17,75%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.620.646 KM

LIČNA PRIMANJA

468.441 KM  (17,88%)

MATERIJAL I USLUGE

102.556 KM  ( 3,91%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.041.618 KM  (77,91%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.310.997 KM

PORESKI PRIHODI

2.032.835 KM  (61,40%)

NEPORESKI PRIHODI

10.288 KM  ( 0,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.264.538 KM  (38,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.336 KM  ( 0,10%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.409.986 KM

LIČNA PRIMANJA

507.856 KM  (14,89%)

MATERIJAL I USLUGE

89.559 KM  ( 2,63%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.810.872 KM  (82,43%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.694.823 KM

PORESKI PRIHODI

1.982.843 KM  (73,58%)

NEPORESKI PRIHODI

4.027 KM  ( 0,15%)

TRANSFERI I DONACIJE

704.617 KM  (26,15%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.336 KM  ( 0,12%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.759.294 KM

LIČNA PRIMANJA

565.441 KM  (20,49%)

MATERIJAL I USLUGE

91.250 KM  ( 3,31%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.100.337 KM  (76,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.297.024 KM

PORESKI PRIHODI

2.085.534 KM  (90,79%)

NEPORESKI PRIHODI

4.589 KM  ( 0,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

203.565 KM  ( 8,86%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.336 KM  ( 0,15%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.535.617 KM

LIČNA PRIMANJA

557.840 KM  (22,00%)

MATERIJAL I USLUGE

87.817 KM  ( 3,46%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.854.275 KM  (73,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.752.838 KM

PORESKI PRIHODI

2.166.655 KM  (78,71%)

NEPORESKI PRIHODI

30.336 KM  ( 1,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

552.511 KM  (20,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.336 KM  ( 0,12%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.452.289 KM

LIČNA PRIMANJA

619.604 KM  (25,27%)

MATERIJAL I USLUGE

98.603 KM  ( 4,02%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.724.137 KM  (70,31%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.509.584 KM

PORESKI PRIHODI

2.252.493 KM  (89,76%)

NEPORESKI PRIHODI

5.356 KM  ( 0,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

248.399 KM  ( 9,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.336 KM  ( 0,13%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.481.684 KM

LIČNA PRIMANJA

660.998 KM  (26,64%)

MATERIJAL I USLUGE

104.727 KM  ( 4,22%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.714.458 KM  (69,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.933.057 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.933.057 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.933.057 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 20.381 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  18.781 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija6.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12.181 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.600 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.423.245 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.423.245 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.423.245 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 2.257.161 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.257.161 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.257.161 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 7.250 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  7.150 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija6.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine550 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 488.817 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  488.817 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti488.817 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 2.032.835 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.032.835 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.032.835 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 10.288 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  6.760 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija6.600 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine160 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.117 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.017 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  411 KM
  • 723100 - Novčane kazne411 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 1.264.538 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.264.538 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.264.538 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 3.336 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.336 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama3.336 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.982.843 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.982.843 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.982.843 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 4.027 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  104 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine104 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.923 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)400 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.523 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 704.617 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  704.617 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti704.617 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 3.336 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.336 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama3.336 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 2.085.534 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.085.534 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.085.534 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 4.589 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  63 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine63 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.526 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)800 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.726 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 203.565 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  203.565 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti203.565 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 3.336 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.336 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama3.336 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.166.655 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.166.655 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.166.655 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 30.336 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  17 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine17 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  30.319 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)700 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi29.619 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 552.511 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  552.511 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti552.511 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 3.336 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.336 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama3.336 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.252.493 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.252.493 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.252.493 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 5.356 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.673 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.650 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.683 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)900 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.783 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 248.399 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  248.399 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti248.399 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 3.336 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.336 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama3.336 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 442.045 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  406.085 KM
  • 611100 - Bruto plaće344.701 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 61.384 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  35.960 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca35.960 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 68.976 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  68.976 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.913 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju16.716 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge19.442 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.217 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.288 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.574 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.499 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge9.327 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 2.311.065 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.311.065 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.675.983 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama635.082 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 4.895 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.895 KM
  • 821200 - Nabavka građevina3.700 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.195 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 468.441 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  430.676 KM
  • 611100 - Bruto plaće362.097 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 68.579 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  37.765 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca37.765 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 102.556 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  102.556 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.109 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju17.430 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge22.126 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.101 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.623 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.089 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.522 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge39.556 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.041.618 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.041.618 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.626.559 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama415.059 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 8.031 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  8.031 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.678 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava3.353 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 507.856 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  466.037 KM
  • 611100 - Bruto plaće375.090 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 90.947 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  41.819 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca41.819 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 89.559 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  89.559 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.474 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju16.489 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge20.158 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.941 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.799 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.301 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.546 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge30.851 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.810.872 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.810.872 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.257.002 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima135.900 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima417.970 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 1.699 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.699 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.699 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 565.441 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  519.295 KM
  • 611100 - Bruto plaće431.036 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 88.259 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  46.146 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca46.146 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 91.250 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  91.250 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.401 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju16.323 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge17.993 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara9.354 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.151 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.571 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.319 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge33.139 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.100.337 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.100.337 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.018.702 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima77.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.635 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.266 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.266 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.266 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 557.840 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  512.650 KM
  • 611100 - Bruto plaće429.901 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 82.750 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  45.190 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca45.190 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 87.817 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  87.817 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.741 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju17.607 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge17.588 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.164 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.310 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.244 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.611 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge35.553 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.854.275 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.854.275 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.836.187 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima17.600 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo488 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 35.685 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  35.685 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava35.685 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 619.604 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  567.117 KM
  • 611100 - Bruto plaće493.534 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 73.583 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  52.487 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca52.487 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 98.603 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  98.603 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.862 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju15.856 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge20.342 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.538 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.653 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.585 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.697 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge37.069 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.724.137 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.724.137 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.723.327 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo810 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 9.945 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  9.945 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.945 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 660.998 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  603.799 KM
  • 611100 - Bruto plaće541.787 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 62.012 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  57.199 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca57.199 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 104.727 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  104.727 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.054 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju18.048 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge19.893 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.880 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.296 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.746 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.792 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge45.018 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.714.458 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.714.458 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.713.062 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.396 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.501 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.501 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.501 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: