Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

321.148.816 KM

PORESKI PRIHODI

314.128.474 KM  (97,81%)

NEPORESKI PRIHODI

1.900.714 KM  ( 0,59%)

TRANSFERI I DONACIJE

177.672 KM  ( 0,06%)

PRIMICI OD IMOVINE

4.941.956 KM  ( 1,54%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

319.916.178 KM

LIČNA PRIMANJA

3.492.652 KM  ( 1,09%)

MATERIJAL I USLUGE

282.691.984 KM  (88,36%)

TRANSFERI I DOZNAKE

32.527.894 KM  (10,17%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1.203.648 KM  ( 0,38%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

332.203.559 KM

PORESKI PRIHODI

313.977.733 KM  (94,51%)

NEPORESKI PRIHODI

2.001.500 KM  ( 0,60%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.224.326 KM  ( 0,37%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

15.000.000 KM  ( 4,52%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

337.544.075 KM

LIČNA PRIMANJA

3.783.747 KM  ( 1,12%)

MATERIJAL I USLUGE

288.149.983 KM  (85,37%)

TRANSFERI I DOZNAKE

45.610.345 KM  (13,51%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

319.847.983 KM

PORESKI PRIHODI

313.991.517 KM  (98,17%)

NEPORESKI PRIHODI

1.841.037 KM  ( 0,58%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

15.429 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

4.000.000 KM  ( 1,25%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

334.074.379 KM

LIČNA PRIMANJA

4.395.607 KM  ( 1,32%)

MATERIJAL I USLUGE

297.040.015 KM  (88,91%)

TRANSFERI I DOZNAKE

26.755.660 KM  ( 8,01%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

891.974 KM  ( 0,27%)

OTPLATA DUGOVA

4.545.089 KM  ( 1,36%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

356.255.628 KM

PORESKI PRIHODI

329.864.478 KM  (92,59%)

NEPORESKI PRIHODI

1.391.150 KM  ( 0,39%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

25.000.000 KM  ( 7,02%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

339.920.976 KM

LIČNA PRIMANJA

4.865.615 KM  ( 1,43%)

MATERIJAL I USLUGE

302.800.359 KM  (89,08%)

TRANSFERI I DOZNAKE

24.116.203 KM  ( 7,09%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.073.749 KM  ( 0,32%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

822.380 KM  ( 0,24%)

OTPLATA DUGOVA

6.242.670 KM  ( 1,84%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

341.655.754 KM

PORESKI PRIHODI

335.477.070 KM  (98,19%)

NEPORESKI PRIHODI

1.797.728 KM  ( 0,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

4.380.956 KM  ( 1,28%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

341.186.240 KM

LIČNA PRIMANJA

4.885.585 KM  ( 1,43%)

MATERIJAL I USLUGE

313.517.831 KM  (91,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

11.353.121 KM  ( 3,33%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.599.100 KM  ( 0,47%)

OTPLATA DUGOVA

9.053.876 KM  ( 2,65%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

348.071.352 KM

PORESKI PRIHODI

346.658.083 KM  (99,59%)

NEPORESKI PRIHODI

1.383.569 KM  ( 0,40%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

29.700 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

344.248.500 KM

LIČNA PRIMANJA

4.816.672 KM  ( 1,40%)

MATERIJAL I USLUGE

318.977.754 KM  (92,66%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.851.475 KM  ( 2,86%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.084.477 KM  ( 0,61%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.081.821 KM  ( 0,31%)

OTPLATA DUGOVA

7.436.301 KM  ( 2,16%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

368.995.445 KM

PORESKI PRIHODI

367.421.904 KM  (99,57%)

NEPORESKI PRIHODI

1.573.541 KM  ( 0,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

349.782.146 KM

LIČNA PRIMANJA

4.832.401 KM  ( 1,38%)

MATERIJAL I USLUGE

327.830.729 KM  (93,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

10.881.395 KM  ( 3,11%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

773.943 KM  ( 0,22%)

OTPLATA DUGOVA

4.851.317 KM  ( 1,39%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 314.128.474 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  314.128.474 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu314.128.474 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika
    302.444.824 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera
    4.133.159 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih
    3.525.781 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koje se plaća na teret budžeta
    2.967.219 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa po nalazima kontrole
    1.057.491 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.900.714 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  967.070 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine967.070 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    949.181 KM
   • 721200 - Prihod od zakupa
    14.940 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    2.949 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  933.644 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)933.644 KM
   • 722600 - Prihodi od participacije
    616.793 KM
   • 722600 - Prihod po konvencijama
    182.116 KM
   • 722600 - prihod od pružanja usluga građanima
    134.735 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 177.672 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  177.672 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti177.672 KM
   • 732100 - Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti - iz budžeta
    177.672 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 4.941.956 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  4.941.956 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama5.308 KM
  • 813300 - Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima4.936.648 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 313.977.733 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  313.977.733 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu313.977.733 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika
    301.611.989 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera
    4.308.678 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih
    4.112.671 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koje se plaća na teret budžeta
    3.079.488 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa po nalazima kontrole
    864.906 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.001.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  140.284 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine140.284 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    117.416 KM
   • 721200 - Prihod od zakupa
    19.920 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    2.949 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.861.216 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.861.216 KM
   • 722600 - Prihod po konvencijama
    1.059.076 KM
   • 722600 - Prihodi od participacije
    680.890 KM
   • 722600 - prihod od pružanja usluga građanima
    121.250 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 1.224.326 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  1.224.326 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama20.678 KM
  • 813300 - Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima1.203.648 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 15.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  15.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja15.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 313.991.517 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  313.991.517 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu313.991.517 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika
    301.838.959 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera
    4.369.412 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih
    4.272.835 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koje se plaća na teret budžeta
    3.203.114 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa po nalazima kontrole
    307.197 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.841.037 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  340.411 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine340.411 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    317.542 KM
   • 721200 - Prihod od zakupa
    19.920 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    2.949 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.500.626 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.500.626 KM
   • 722600 - Prihodi od participacije
    711.649 KM
   • 722600 - Prihod po konvencijama
    666.028 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građanima
    122.949 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 15.429 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  12.723 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava12.723 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  2.706 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama2.706 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 4.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  4.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja4.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 329.864.478 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  329.864.478 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu329.864.478 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika
    312.242.128 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa - obaveze iz prethodnih godina
    6.027.260 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera
    4.591.429 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih
    4.208.136 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koje se plaća na teret budžeta
    2.795.526 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.391.150 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  53.345 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine53.345 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    43.756 KM
   • 721200 - Prihod od zakupa
    6.640 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    2.949 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.337.805 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.337.805 KM
   • 722600 - Prihodi od participacije
    684.271 KM
   • 722600 - Prihod po konvencijama
    529.941 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građanima
    123.594 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 25.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  25.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja25.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 335.477.070 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  335.477.070 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu335.477.070 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika
    320.291.155 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera
    4.686.148 KM
   • 712100 - Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih
    4.288.616 KM
   • 712100 - Prihodi od doprinosa - obaveze iz prethodnih godina
    3.397.088 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koje se plaća na teret budžeta
    2.814.063 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.797.728 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  69.258 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine69.258 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    66.249 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    3.009 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.728.470 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.319.825 KM
   • 722600 - Prihodi od participacije
    760.223 KM
   • 722600 - Prihod po konvencijama
    438.067 KM
   • 722600 - Prihod od pružanja usluga građanima
    121.535 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi408.645 KM
   • 722700 - Neutrošeni dio sredstava za I fazu rekonstrukcije objekta Kumrovec povrat sredstava od JU Dom zdravlja KS
    408.645 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 4.380.956 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  4.380.956 KM
  • 813300 - Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima4.380.956 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 346.658.083 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  346.658.083 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu346.658.083 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.383.569 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.737 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.715 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika22 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.379.832 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.379.832 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 29.700 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  29.700 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava29.700 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 367.421.904 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  367.421.904 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu367.421.904 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.573.541 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.166 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.166 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.568.375 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.567.071 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.304 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 3.492.652 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.208.066 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.710.298 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 497.768 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  284.586 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca284.586 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 282.691.984 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  282.691.984 KM
  • 613100 - Putni troškovi24.515 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju137.767 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge109.568 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara76.766 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.767 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje100.728 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa21.118 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge282.207.755 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    124.325.978 KM
   • 613900 - Primarna zdravstvena zaštita
    72.822.644 KM
   • 613900 - Lijekovi
    62.768.371 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje naknada po kolektivnom ugovoru u zdravstvu
    8.595.356 KM
   • 613900 - Ortopedska i druga pomagala
    6.721.344 KM
   • 613900 - Troškovi zdr. zaštite po osnovu međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju
    1.295.334 KM
   • 613900 - Medicinska rehabilitacija
    891.129 KM
   • 613900 - Porodična medicina - provođenje registracije osiguranih lica
    554.501 KM
   • 613900 - Sredstva za zdravstvene ustanove po osnovu otpremnina i pomoći
    480.446 KM
   • 613900 - Sredstva za primarnu zaštitu osiguranika u soc. zdr. ustanovama KS
    463.584 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja u inostranstvu
    462.922 KM
   • 613900 - Naknada za rad Upravnog odbora, komisija i str. saradnika
    444.874 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova i primarne zdravstvene zaštite u ust. soc. zdr.zbrinjavanja
    434.814 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje specijalizacija
    361.859 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    328.700 KM
   • 613900 - Potrošni materijal za inzulinske pumpe za djecu
    302.065 KM
   • 613900 - Neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe
    250.351 KM
   • 613900 - Izdaci za ostale usluge
    167.039 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja van kantona i entiteta
    149.853 KM
   • 613900 - Usluge zdravstvene zaštite ugovorene po javnom pozivu
    147.758 KM
   • 613900 - Obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika
    99.960 KM
   • 613900 - Podrška zapošljavanju pripravnika
    68.628 KM
   • 613900 - Rana detekcija infekcije virusom hepatitisa B i C
    60.000 KM
   • 613900 - Realizacija programa preventivne zdravstvene zaštite
    10.245 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 32.527.894 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.450.140 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima7.450.140 KM
   • 614200 - Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    7.450.140 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  25.077.754 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade24.470.800 KM
   • 615100 - Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama
    22.043.523 KM
   • 615100 - Obaveze preuzete po kreditima - Odluka Skupštine Kantona - anuitet za kredit Saudijskog Fonda za raz.
    1.072.263 KM
   • 615100 - Razvoj integralnog informacionog sistema u zdravstvu
    1.050.000 KM
   • 615100 - Godišnji anuitet za kupljena vozila JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
    239.724 KM
   • 615100 - Kamate na povučena sredstva po ugovoru o kreditu sa Saudijskim fondom za razvoj
    65.290 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama606.954 KM
   • 615300 - Sredstva za investiciono održavanje u zdravstvenim ustanovama iz part.
    606.954 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 1.203.648 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  1.203.648 KM
  • 822300 - Pozajmljivanja javnim preduzećima1.203.648 KM
   • 822300 - Pozajmica JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
    1.203.648 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 3.783.747 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.476.163 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.929.373 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 546.790 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  307.584 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca307.584 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 288.149.983 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  288.149.983 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.872 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju136.913 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge117.977 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara59.182 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.582 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje116.023 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa23.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge287.654.434 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    132.620.391 KM
   • 613900 - Primarna zdravstvena zaštita
    71.533.667 KM
   • 613900 - Lijekovi
    67.630.377 KM
   • 613900 - Ortopedska i druga pomagala
    7.186.272 KM
   • 613900 - Troškovi zdr. zaštite po osnovu međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju
    1.702.612 KM
   • 613900 - Medicinska rehabilitacija
    923.894 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje naknada po Kolektivnom ugovoru
    835.271 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje specijalizacija
    750.194 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja u inostranstvu
    665.328 KM
   • 613900 - Sredstva za primarnu zaštitu osiguranika u soc. zdr. ustanovama KS
    469.152 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    456.478 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova i primarne zdravstvene zaštite u ust. soc. zdr.zbrinjavanja
    452.030 KM
   • 613900 - Naknada za rad Upravnog odbora, komisija i str. saradnika
    418.240 KM
   • 613900 - Usluge zdravstvene zaštite ugovorene po javnom pozivu
    397.830 KM
   • 613900 - Potrošni materijal za inzulinske pumpe za djecu
    353.945 KM
   • 613900 - Sredstva za zdravstvene ustanove po osnovu otpremnina i pomoći
    334.784 KM
   • 613900 - Neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe
    255.000 KM
   • 613900 - Izdaci za ostale usluge
    248.149 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja van kantona i entiteta
    187.371 KM
   • 613900 - Porodična medicina - provođenje registracije osiguranih lica
    87.199 KM
   • 613900 - Obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika
    86.250 KM
   • 613900 - Rana detekcija infekcije virusom hepatitisa B i C
    60.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 45.610.345 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.099.624 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima7.099.624 KM
   • 614200 - Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    7.099.624 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  38.510.721 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade37.844.456 KM
   • 615100 - Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama
    34.885.001 KM
   • 615100 - Razvoj integralnog informacionog sistema u zdravstvu
    2.680.000 KM
   • 615100 - Godišnji anuitet za kupljena vozila JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
    218.523 KM
   • 615100 - Kamate na povučena sredstva po ugovoru o kreditu sa Saudijskim fondom za razvoj
    60.932 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama666.265 KM
   • 615300 - Sredstva za investiciono održavanje u zdravstvenim ustanovama iz part.
    666.265 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 4.395.607 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.029.355 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.488.048 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 541.307 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  366.252 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca366.252 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 297.040.015 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  297.040.015 KM
  • 613100 - Putni troškovi19.037 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju133.319 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge143.521 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara81.019 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.507 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje79.367 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa24.834 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge296.537.411 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    120.836.339 KM
   • 613900 - Primarna zdravstvena zaštita
    71.953.970 KM
   • 613900 - Lijekovi
    70.490.281 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje naknada po Kolektivnom ugovoru
    11.617.980 KM
   • 613900 - Ortopedska i druga pomagala
    7.508.897 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje specijalizacija
    1.827.224 KM
   • 613900 - Troškovi zdr. zaštite po osnovu međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju
    1.794.768 KM
   • 613900 - Usluge zdravstvene zaštite ugovorene po javnom pozivu
    1.362.890 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja u inostranstvu
    1.102.437 KM
   • 613900 - Medicinska rehabilitacija
    1.077.604 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje naknada po kolektivnom ugovoru
    835.272 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje specijalizacija
    756.820 KM
   • 613900 - Jednokratna naknada
    705.915 KM
   • 613900 - Jednokratna naknada
    492.259 KM
   • 613900 - Sredstva za zdravstvene ustanove po osnovu otpremnina i pomoći
    479.058 KM
   • 613900 - Sredstva za primarnu zaštitu osiguranika u soc. zdr. ustanovama KS
    469.152 KM
   • 613900 - Sredstva za zdravstvene ustanove po osnovu otpremnina i pomoći
    457.984 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova i primarne zdravstvene zaštite u ust. soc. zdr.zbrinjavanja van kantona
    442.856 KM
   • 613900 - Naknada za rad Upravnog odbora, NO i komisija UO
    368.406 KM
   • 613900 - Potrošni materijal za inzulinske pumpe za djecu
    301.471 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine-štamp.obr.za ostv.prava osiguranika i tr.oglaš.i medija
    265.930 KM
   • 613900 - Naknade za Komisije imenovane odlukom direktora i ugovora o djelu
    260.040 KM
   • 613900 - Izdaci za ostale usluge
    227.251 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja van kantona i entiteta
    188.210 KM
   • 613900 - Održavanje PACS/Kardio PACS/RIS/KIS sistema
    143.325 KM
   • 613900 - Naknade za Komisije imenovane rješenjem Ministarstva i Vlade
    104.761 KM
   • 613900 - Neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe
    102.894 KM
   • 613900 - Učešće u troškovima stručnog usavršavanja i organizacija kongresa
    88.409 KM
   • 613900 - Obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika
    84.240 KM
   • 613900 - Rana detekcija infekcije virusom hepatitisa B i C
    60.000 KM
   • 613900 - Troškovi unipštavanja medicinskog otpada
    46.430 KM
   • 613900 - Pilot projekat izdavanja elektronske zdravstvene kartice e-OSA
    43.282 KM
   • 613900 - Ostali troškovi
    20.324 KM
   • 613900 - Racionalizacija farmakoterapije hroničnih oboljenja u KS
    15.832 KM
   • 613900 - Usluge revizije
    4.900 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 26.755.660 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  7.200.914 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima7.200.914 KM
   • 614200 - Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    7.200.914 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  19.554.746 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade18.877.329 KM
   • 615100 - Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama-CMB KCUS-ugovori iz 2012 godine I i II faza opremanja
    6.519.474 KM
   • 615100 - Klinički centar Univerziteta u Sarajevu-nastavak opremanja CMB-a i sterilne sobe Pedijatrijske klinike
    3.500.000 KM
   • 615100 - Informatizacija u JU Dom zdravlja
    1.878.240 KM
   • 615100 - JU Dom zdravlja sarajevo-izgradnja i opremanje DZ Kumrovec
    1.852.442 KM
   • 615100 - Klinički centar Univerziteta u Sarajevu-nabavka PET CT aparata
    1.788.000 KM
   • 615100 - Implementacija radiološkog informacionog sistema
    1.579.500 KM
   • 615100 - JU Opća bolnica-rekonstrukcija toplotnih podstanica
    500.000 KM
   • 615100 - JU Dom zdravlja sarajevo- nabavka medicinske opreme
    500.000 KM
   • 615100 - JU Opća bolnica-remont i instalacija medicinskih gasova
    200.000 KM
   • 615100 - Obaveze po ugovoru o kreditu sa Saud.fondom za razvoj
    179.218 KM
   • 615100 - Godišnji anuitet za kupljena vozila JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
    154.920 KM
   • 615100 - JU Dom zdravlja Sarajevo- nabavka RTG aparata
    100.000 KM
   • 615100 - JU Hitna medicinska pomoć-nabavka kardiomobila
    100.000 KM
   • 615100 - Izrada studije daljeg razvoja integr.inf.sistema u zdravstvu-izbor integratora i operatora
    25.535 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama677.417 KM
   • 615300 - Sredstva za invest.održ.u zdr.ustanovama iz sred.participacije
    677.417 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 446.034 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  446.034 KM
  • 821200 - Nabavka građevina332.113 KM
   • 821200 - Adaptacija poslovne zgrade
    332.113 KM
  • 821300 - Nabavka opreme113.921 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    93.310 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za prov.Pilot proj.izdavanja elektronske zdr.kartice e-OSA
    20.611 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 891.974 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  891.974 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje891.974 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 4.545.089 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  4.545.089 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja4.545.089 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 4.865.615 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.459.369 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.869.007 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 590.362 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  406.246 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca406.246 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 302.800.359 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  302.800.359 KM
  • 613100 - Putni troškovi41.089 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju125.949 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge163.567 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara118.126 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.199 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje42.615 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa23.707 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge302.275.107 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    121.711.149 KM
   • 613900 - Primarna zdravstvena zaštita
    76.170.188 KM
   • 613900 - Lijekovi
    73.699.019 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje naknada po Kolektivnom ugovoru
    11.617.980 KM
   • 613900 - Ortopedska i druga pomagala
    7.363.380 KM
   • 613900 - Troškovi zdr. zaštite po osnovu međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju
    1.790.326 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje naknada po Kolektivnom ugovoru
    1.511.268 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje specijalizacija - bolnička zdravstvena zaštita
    1.400.892 KM
   • 613900 - Medicinska rehabilitacija
    1.321.165 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja u inostranstvu
    849.482 KM
   • 613900 - Sredstva za finansiranje specijalizacija - primarna zdravstvena zaštita
    632.605 KM
   • 613900 - Sredstva za zdravstvene ustanove po osnovu otpremnina i pomoći
    521.776 KM
   • 613900 - Naknada za rad Upravnog odbora, NO i komisija UO
    512.410 KM
   • 613900 - Sredstva za zaštitu osiguranika u socijalnim zdravstvenim ustanovama u KS
    469.152 KM
   • 613900 - Sredstva za zdravstvene ustanove po osnovu otpremnina i pomoći
    429.820 KM
   • 613900 - Troškovi lijekova i primarne zdrav. zaštite u ustanovama socijalnog zdravstvenog zbrinjavanja van kantona
    417.652 KM
   • 613900 - Usluge zdravstvene zaštite ugovorene po javnom pozivu
    339.545 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja van kantona i entiteta
    237.750 KM
   • 613900 - Održavanje PACS/Kardio PACS/RIS/KIS sistema
    200.655 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine-štamp.obr.za ostv.prava osiguranika i tr.oglaš.i medija
    197.646 KM
   • 613900 - Porodična medicina - privatna praksa
    189.688 KM
   • 613900 - Naknade za Komisije imenovane rješenjem Ministarstva i Vlade
    151.871 KM
   • 613900 - Izdaci za pravne usluge, usluge održavanja softvera i hradvera, usluge promocije, unapređenja i razvoja
    122.394 KM
   • 613900 - Neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe
    102.600 KM
   • 613900 - Izdaci za štampanje
    100.181 KM
   • 613900 - Obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika
    49.995 KM
   • 613900 - Troškovi uništavanja medicinskog otpada
    47.787 KM
   • 613900 - Rana detekcija infekcije virusom hepatitisa B i C
    30.000 KM
   • 613900 - Pilot projekat izdavanja elektronske zdravstvene kartice e-OSA
    24.919 KM
   • 613900 - Naknade za Komisije imenovane odlukom direktora i ugovora o djelu
    17.621 KM
   • 613900 - Učešće u troškovima stručnog usavršavanja i organizacija kongresa
    15.600 KM
   • 613900 - Izdaci za reprezentaciju
    13.362 KM
   • 613900 - Stručno obrazovanje
    10.219 KM
   • 613900 - Ostali troškovi
    5.010 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 24.116.203 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.838.938 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.838.938 KM
   • 614200 - Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    5.838.938 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  18.277.265 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade17.631.230 KM
   • 615100 - Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama-CMB KCUS-III faza opremanja
    4.889.604 KM
   • 615100 - JU Opća bolnica - nabavka radiološke i druge medicinske opreme
    4.500.000 KM
   • 615100 - Nastavak aktivnosti na razvoju integralnog informacionog sistema
    2.494.440 KM
   • 615100 - Informatizacija u JU Dom zdravlja (ambulantni informacioni sistem)
    1.834.560 KM
   • 615100 - JU Dom zdravlja Sarajevo - izgradnja i opremanje DZ Kumrovec
    1.500.000 KM
   • 615100 - Obaveze po ugovoru o kreditu sa Saudijskim fondom za razvoj
    738.311 KM
   • 615100 - Implementacija radiološkog informacionog sistema (PACS sistem)
    658.125 KM
   • 615100 - JU Dom zdravlja - objekat Hadžići punkt hitne pomoći Hadžići
    450.000 KM
   • 615100 - JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć punkt Ilijaš i Vogošća
    450.000 KM
   • 615100 - Godišnji anuitet za kupljena vozila JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
    116.190 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama646.035 KM
   • 615300 - Sredstva za invest.održ.u zdr.ustanovama iz sred.participacije
    646.035 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.073.749 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.073.749 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.747 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    6.747 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.067.002 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 822.380 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  822.380 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje822.380 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 6.242.670 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  6.242.670 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja6.242.670 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 4.885.585 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.475.440 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.906.142 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 569.298 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  410.145 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca410.145 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 313.517.831 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  313.517.831 KM
  • 613100 - Putni troškovi32.068 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju139.740 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge116.829 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara101.040 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.196 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje40.870 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa26.034 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge313.052.054 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    139.948.190 KM
   • 613900 - Primarna zdravstvena zaštita
    81.046.411 KM
   • 613900 - Lijekovi
    78.670.006 KM
   • 613900 - Ortopedska i druga pomagala
    8.365.675 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja u inostranstvu
    2.155.174 KM
   • 613900 - Konsultativno - specijalistička zdravstvena zaštita
    1.066.370 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i privremenog samostalnog rada
    504.574 KM
   • 613900 - Održavanje PACS/Kardio PACS/RIS/KIS sistema
    286.650 KM
   • 613900 - Troškovi liječenja van kantona i entiteta
    257.200 KM
   • 613900 - Porodična medicina - privatna praksa
    240.312 KM
   • 613900 - Javno - zdravstvena djelatnost
    227.447 KM
   • 613900 - Izdaci za pravne usluge, usluge održavanja softvera i hradvera, usluge promocije, unapređenja i razvoja
    80.180 KM
   • 613900 - Izdaci za štampanje
    72.595 KM
   • 613900 - Štampanje obrazaca za ostvarivanje prava osiguranika, troškovi oglašavanja
    67.880 KM
   • 613900 - Nabavka elektronskih zdravstvenih kartica sa potrošnim materijalom za štampu
    21.988 KM
   • 613900 - Stručno obrazovanje
    20.629 KM
   • 613900 - Ostali troškovi - troškovi sudskih sporova
    8.924 KM
   • 613900 - Izdaci za reprezentaciju
    6.849 KM
   • 613900 - Učešće u troškovima stručnog usavršavanja i organizacija kongresa
    5.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 11.353.121 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.313.270 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.313.270 KM
   • 614200 - Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    6.313.270 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  5.039.851 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade4.280.461 KM
   • 615100 - Implementacija radiološkog informacionog sistema (PACS sistem)
    2.616.900 KM
   • 615100 - Obaveze po ugovoru o kreditu sa Saudijskim fondom za razvoj
    1.663.561 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama759.390 KM
   • 615300 - Sredstva za invest.održ.u zdr.ustanovama iz sred.participacije
    759.390 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 776.727 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  776.727 KM
  • 821300 - Nabavka opreme25.704 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    25.704 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava751.023 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 1.599.100 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.599.100 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.599.100 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 9.053.876 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  9.053.876 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja9.053.876 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 4.816.672 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.409.420 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.878.590 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 530.830 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  407.252 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca407.252 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 318.977.754 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  318.977.754 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.727 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju133.784 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge123.587 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara42.112 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.540 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.786 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.318 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa21.369 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge318.611.531 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 9.851.475 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.926.675 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.886.551 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo40.124 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.924.800 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.165.179 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama759.621 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.084.477 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.084.477 KM
  • 821300 - Nabavka opreme245.061 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.839.416 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 1.081.821 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.081.821 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.081.821 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 7.436.301 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  7.436.301 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja7.436.301 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 4.832.401 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.425.815 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.872.248 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 553.567 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  406.586 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca406.586 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 327.830.729 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  327.830.729 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.017 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju136.251 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge127.794 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara41.864 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.096 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme23.178 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje17.762 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa25.024 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge327.447.743 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 10.881.395 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.362.460 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.354.867 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo7.593 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.518.935 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.800.233 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama718.702 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 612.361 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  612.361 KM
  • 821300 - Nabavka opreme376.956 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava235.405 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 773.943 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  773.943 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje773.943 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 4.851.317 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  4.851.317 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja4.851.317 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: