Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

78.852.502 KM

PORESKI PRIHODI

74.483.511 KM  (94,46%)

NEPORESKI PRIHODI

4.368.991 KM  ( 5,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

80.344.643 KM

LIČNA PRIMANJA

2.004.958 KM  ( 2,50%)

MATERIJAL I USLUGE

75.312.651 KM  (93,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.013.994 KM  ( 3,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

81.047.426 KM

PORESKI PRIHODI

74.852.218 KM  (92,36%)

NEPORESKI PRIHODI

6.195.207 KM  ( 7,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

81.180.579 KM

LIČNA PRIMANJA

2.062.517 KM  ( 2,54%)

MATERIJAL I USLUGE

75.903.682 KM  (93,50%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.074.713 KM  ( 3,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

83.274.756 KM

PORESKI PRIHODI

77.631.454 KM  (93,22%)

NEPORESKI PRIHODI

5.643.302 KM  ( 6,78%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

83.126.404 KM

LIČNA PRIMANJA

2.171.728 KM  ( 2,61%)

MATERIJAL I USLUGE

77.144.238 KM  (92,80%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.783.243 KM  ( 4,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

85.217.267 KM

PORESKI PRIHODI

79.640.734 KM  (93,46%)

NEPORESKI PRIHODI

5.576.533 KM  ( 6,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

84.302.536 KM

LIČNA PRIMANJA

2.082.041 KM  ( 2,47%)

MATERIJAL I USLUGE

78.403.646 KM  (93,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.797.913 KM  ( 4,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

88.924.536 KM

PORESKI PRIHODI

83.611.273 KM  (94,02%)

NEPORESKI PRIHODI

5.313.263 KM  ( 5,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

85.518.713 KM

LIČNA PRIMANJA

2.031.651 KM  ( 2,38%)

MATERIJAL I USLUGE

79.559.447 KM  (93,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.877.355 KM  ( 4,53%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

93.071.528 KM

PORESKI PRIHODI

87.488.535 KM  (94,00%)

NEPORESKI PRIHODI

4.712.163 KM  ( 5,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

870.830 KM  ( 0,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

87.283.721 KM

LIČNA PRIMANJA

2.073.370 KM  ( 2,38%)

MATERIJAL I USLUGE

82.027.287 KM  (93,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.177.226 KM  ( 3,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

99.203.137 KM

PORESKI PRIHODI

94.579.259 KM  (95,34%)

NEPORESKI PRIHODI

4.518.828 KM  ( 4,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

94.166 KM  ( 0,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.884 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

93.341.616 KM

LIČNA PRIMANJA

2.449.644 KM  ( 2,62%)

MATERIJAL I USLUGE

87.526.544 KM  (93,77%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.265.945 KM  ( 3,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 74.483.511 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  74.483.511 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu74.483.511 KM
   • 712100 - Doprinosi iz plaća djelatnika koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizičkog lica
    53.229.876 KM
   • 712100 - Doprinosi na prihod osoba koja obavljaju gospodarsku ili negospodarsku djelatnost osobnim radom
    17.038.260 KM
   • 712100 - Doprinosi iz penzija i invalidnina i dr. naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja
    1.410.853 KM
   • 712100 - Iz sredstava Kantonalne uprave za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
    935.233 KM
   • 712100 - Doprinosi za nezaposlene građane
    870.607 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje - dodatna primanja
    589.331 KM
   • 712100 - Doprinosi koji se plaćaju na stalnu novčanu pomoć i za lica smještena u ustanovama soc. zaštite
    207.761 KM
   • 712100 - Doprinosi iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti odnosno dr. prihoda ostvarenih obavljanjem poljoprivredne djelatnosti i zakupnine za poljoprivredno zemljište
    172.387 KM
   • 712100 - Doprinos lica koji sami plaćaju doprinos
    29.192 KM
   • 712100 - Dodatni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu
    10 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 4.368.991 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  106.815 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine106.815 KM
   • 721200 - Prihodi od donacija, pomoći, pristojba, kamata, dividendi i drugih prihoda
    106.815 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.262.177 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.262.177 KM
   • 722600 - Prihodi iz premije - učešća osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite KSB/SBK
    3.608.063 KM
   • 722600 - Iz naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodica radnika zaposlenih u inostranstvu, inostranih penzionera i članova njihovih porodica
    654.114 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 74.852.218 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  74.852.218 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu74.852.218 KM
   • 712100 - Doprinosi iz plaća djelatnika koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizičkog lica
    52.777.125 KM
   • 712100 - Doprinosi na prihod osoba koja obavljaju gospodarsku ili negospodarsku djelatnost osobnim radom
    17.752.242 KM
   • 712100 - Doprinosi iz penzija i invalidnina i dr. naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja
    1.456.226 KM
   • 712100 - Doprinosi za nezaposlene građane
    1.100.552 KM
   • 712100 - Iz sredstava Kantonalne uprave za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
    782.879 KM
   • 712100 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje - dodatna primanja
    578.627 KM
   • 712100 - Doprinosi koji se plaćaju na stalnu novčanu pomoć i za lica smještena u ustanovama soc. zaštite
    229.464 KM
   • 712100 - Doprinosi iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti odnosno dr. prihoda ostvarenih obavljanjem poljoprivredne djelatnosti i zakupnine za poljoprivredno zemljište
    144.668 KM
   • 712100 - Doprinos lica koji sami plaćaju doprinos
    30.435 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 6.195.207 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  99.070 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine99.070 KM
   • 721200 - Prihodi od donacija, pomoći, pristojba, kamata, dividendi i drugih prihoda
    99.070 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.096.137 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)6.096.137 KM
   • 722600 - Prihodi iz premije - učešća osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite KSB/SBK
    4.006.777 KM
   • 722600 - Iz naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodica radnika zaposlenih u inostranstvu, inostranih penzionera i članova njihovih porodica
    2.089.360 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 77.631.454 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  77.631.454 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu77.631.454 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 5.643.302 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.643.302 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.643.302 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 79.640.734 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  79.640.734 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu79.640.734 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 5.576.533 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  80.962 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine80.587 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika375 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.495.571 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.495.549 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi22 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 83.611.273 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  83.611.273 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu83.611.273 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 5.313.263 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  129.901 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine129.901 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.183.362 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.183.247 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi115 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 87.488.535 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  87.488.535 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu87.488.535 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 4.712.163 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  71.330 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine71.330 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.640.833 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.640.653 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi180 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 870.830 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  870.830 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti870.830 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 94.579.259 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  94.579.259 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu94.579.259 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 4.518.828 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  58.488 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine58.488 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.460.340 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.459.120 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.220 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 94.166 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  94.166 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti94.166 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 10.884 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  10.884 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava10.884 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.004.958 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.853.336 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.350.747 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 502.589 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  151.622 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca151.622 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 75.312.651 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  75.312.651 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.995 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju48.600 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge68.352 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.268.353 KM
   • 613400 - Lijekovi sa Esencijalne liste
    9.252.503 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
    591.116 KM
   • 613400 - Ortopedske sprave i pomagala
    424.733 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.538 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme37.616 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje29.441 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.416 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge64.832.340 KM
   • 613900 - Usluge primarne i bolničke zdr. zaštite za KSB/SBK
    53.491.144 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita- van Županije-Kantona
    10.801.976 KM
   • 613900 - Ugov.kons.spec. i dijag. usl. Zav. za javno zdravstvo
    393.093 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    73.297 KM
   • 613900 - Bolnička i primarna zdravstvena zaštita-ino konvencija
    72.829 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.013.994 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.805.349 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima126.647 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.638.302 KM
   • 614300 - Naknade plaća zbog privrem. spriječenosti za rad
    2.425.983 KM
   • 614300 - Sufinanciranje ustanov. primarne i sekundarne zdravstvene zaštite iz osobnog udjela osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite
    212.320 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima40.400 KM
   • 614400 - Subvencija Zavodu za zdrav. osig. i reosig. FBiH
    40.400 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  208.645 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade208.645 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 13.040 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  13.040 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.040 KM
   • 821300 - Stručna služba Zavoda - Nabavka opreme
    13.040 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.062.517 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.911.228 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.445.296 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 465.932 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  151.289 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca151.289 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 75.903.682 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  75.903.682 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.716 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju49.379 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge70.476 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.798.555 KM
   • 613400 - Lijekovi sa Esencijalne liste
    9.648.467 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
    649.453 KM
   • 613400 - Ortopedske sprave i pomagala
    500.635 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.731 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme39.053 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje22.337 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.037 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge64.893.398 KM
   • 613900 - Usluge primarne i bolničke zdr. zaštite za KSB/SBK
    53.527.519 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita- van Županije-Kantona
    10.659.418 KM
   • 613900 - Ugov.kons.spec. i dijag. usl. Zav. za javno zdravstvo
    393.093 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    187.220 KM
   • 613900 - Bolnička i primarna zdravstvena zaštita-ino konvencija
    126.149 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 3.074.713 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.060.296 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.818.653 KM
   • 614200 - Naknade plaća zbog privrem. spriječenosti za rad
    2.622.972 KM
   • 614200 - Sufinanciranje ustanov. primarne i sekundarne zdravstvene zaštite iz osobnog udjela osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite
    195.682 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama201.242 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima40.400 KM
   • 614400 - Subvencija Zavodu za zdrav. osig. i reosig. FBiH
    40.400 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  14.417 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade14.417 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 139.667 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  139.667 KM
  • 821300 - Nabavka opreme139.667 KM
   • 821300 - Stručna služba Zavoda - Nabavka opreme
    139.667 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.171.728 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.009.251 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.547.395 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 461.856 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  162.477 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca162.477 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 77.144.238 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  77.144.238 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.423 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju45.025 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge75.198 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.437.796 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.949 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme39.521 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje14.185 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.808 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge65.499.331 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 3.783.243 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.203.429 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.928.758 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama199.870 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo74.801 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  579.814 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade579.814 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 27.195 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  27.195 KM
  • 821300 - Nabavka opreme17.642 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava8.989 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje565 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.082.041 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.924.021 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.504.949 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 419.072 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  158.020 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca158.020 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 78.403.646 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  78.403.646 KM
  • 613100 - Putni troškovi754 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju52.228 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge84.213 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.199.671 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva17.256 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme39.521 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje13.136 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.242 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge65.982.625 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 3.797.913 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.797.913 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.486.193 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama226.471 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo85.249 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 18.936 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  18.936 KM
  • 821200 - Nabavka građevina4.740 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.021 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.175 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.031.651 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.875.338 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.444.011 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 431.327 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  156.313 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca156.313 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 79.559.447 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  79.559.447 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.113 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.117 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge85.318 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara12.454.411 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.708 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme46.827 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje25.618 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.483 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge66.880.853 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 3.877.355 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.877.355 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.293.938 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama509.791 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima40.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo33.226 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 50.260 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  50.260 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada27.520 KM
  • 821300 - Nabavka opreme21.453 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.287 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.073.370 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.908.531 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.522.866 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 385.665 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  164.839 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca164.839 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 82.027.287 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  82.027.287 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.735 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju38.494 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge83.709 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.160.221 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.618 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme47.043 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje20.456 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.305 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge68.653.707 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.177.226 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.177.226 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.896.073 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama219.245 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima40.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo21.508 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 5.838 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.838 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.838 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.449.644 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.237.542 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.955.015 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 282.527 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  212.102 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca212.102 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 87.526.544 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  87.526.544 KM
  • 613100 - Putni troškovi973 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.304 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge75.689 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.421.616 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.207 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme47.846 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.315 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.121 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge73.897.473 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 3.265.945 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.265.945 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.027.521 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama225.179 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo13.245 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 99.483 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  99.483 KM
  • 821300 - Nabavka opreme99.483 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: