Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

3.958.163 KM

PORESKI PRIHODI

2.890.505 KM  (73,03%)

NEPORESKI PRIHODI

299.456 KM  ( 7,57%)

TRANSFERI I DONACIJE

757.202 KM  (19,13%)

PRIMICI OD IMOVINE

11.000 KM  ( 0,28%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.683.391 KM

LIČNA PRIMANJA

443.297 KM  (12,04%)

MATERIJAL I USLUGE

206.073 KM  ( 5,59%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.991.158 KM  (81,21%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.142.363 KM

PORESKI PRIHODI

2.933.940 KM  (47,77%)

NEPORESKI PRIHODI

184.423 KM  ( 3,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.024.000 KM  (49,23%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.180.076 KM

LIČNA PRIMANJA

477.240 KM  ( 7,72%)

MATERIJAL I USLUGE

168.059 KM  ( 2,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.534.041 KM  (89,55%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.593.224 KM

PORESKI PRIHODI

2.813.419 KM  (78,30%)

NEPORESKI PRIHODI

256.554 KM  ( 7,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

523.251 KM  (14,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.088.100 KM

LIČNA PRIMANJA

452.375 KM  (11,07%)

MATERIJAL I USLUGE

186.340 KM  ( 4,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.444.014 KM  (84,24%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.896.781 KM

PORESKI PRIHODI

2.942.641 KM  (75,51%)

NEPORESKI PRIHODI

225.382 KM  ( 5,78%)

TRANSFERI I DONACIJE

728.758 KM  (18,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.002.891 KM

LIČNA PRIMANJA

494.493 KM  (16,47%)

MATERIJAL I USLUGE

201.343 KM  ( 6,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.276.937 KM  (75,82%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.534.956 KM

PORESKI PRIHODI

2.800.091 KM  (79,21%)

NEPORESKI PRIHODI

40.328 KM  ( 1,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

685.187 KM  (19,38%)

PRIMICI OD IMOVINE

9.350 KM  ( 0,26%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.206.295 KM

LIČNA PRIMANJA

462.777 KM  (14,43%)

MATERIJAL I USLUGE

174.439 KM  ( 5,44%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.563.229 KM  (79,94%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.875.516 KM

PORESKI PRIHODI

3.016.210 KM  (61,86%)

NEPORESKI PRIHODI

108.711 KM  ( 2,23%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.750.595 KM  (35,91%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.053.493 KM

LIČNA PRIMANJA

533.378 KM  (13,16%)

MATERIJAL I USLUGE

223.565 KM  ( 5,52%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.278.452 KM  (80,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.335.725 KM

PORESKI PRIHODI

3.135.244 KM  (72,31%)

NEPORESKI PRIHODI

92.438 KM  ( 2,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.108.043 KM  (25,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.801.187 KM

LIČNA PRIMANJA

630.656 KM  (16,59%)

MATERIJAL I USLUGE

218.712 KM  ( 5,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.884.767 KM  (75,89%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.890.505 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.890.505 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.890.505 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 299.456 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  267.706 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija38.383 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine229.323 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  31.750 KM
  • 722100 - Administrativne takse31.750 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 757.202 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  757.202 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti757.202 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 11.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  11.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava11.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 2.933.940 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.933.940 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.933.940 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 184.423 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  155.883 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine155.883 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  28.540 KM
  • 722100 - Administrativne takse28.540 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 3.024.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.024.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.024.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 2.813.419 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.813.419 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.813.419 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 256.554 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  233.294 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija18.474 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine214.820 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  23.260 KM
  • 722100 - Administrativne takse23.260 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 523.251 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  5.251 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva5.251 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  518.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti518.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 2.942.641 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.942.641 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.942.641 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 225.382 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  204.022 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija26.025 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine177.997 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  21.360 KM
  • 722100 - Administrativne takse21.360 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 728.758 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  728.758 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti728.758 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 2.800.091 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  2.800.091 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu2.800.091 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 40.328 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  22.258 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija10.247 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12.011 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  18.070 KM
  • 722100 - Administrativne takse18.070 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 685.187 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  685.187 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti685.187 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 9.350 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  9.350 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava9.350 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 3.016.210 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.016.210 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.016.210 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 108.711 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  80.197 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija11.452 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine68.745 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  28.514 KM
  • 722100 - Administrativne takse26.555 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.959 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.750.595 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.750.595 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.750.595 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 3.135.244 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  3.135.244 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu3.135.244 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 92.438 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  62.819 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija137 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine62.682 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  29.619 KM
  • 722100 - Administrativne takse27.990 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.629 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.108.043 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.108.043 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.108.043 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 443.297 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  432.445 KM
  • 611100 - Bruto plaće413.639 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 18.806 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  10.852 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca10.852 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 206.073 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  206.073 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.862 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju7.786 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge11.816 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.763 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.694 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.890 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.767 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge150.495 KM
   • 613900 - Naknade članovima Upravnog i nadzornog odbora
    67.212 KM
   • 613900 - Informatika - programski jezici
    41.132 KM
   • 613900 - Kursevi za vođenje poslovnih knjiga
    8.568 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    7.854 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene usluge
    6.319 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog obrazovanja
    3.796 KM
   • 613900 - Usluge medija
    3.744 KM
   • 613900 - Pomoć radniku zbog smrti člana porodice
    3.675 KM
   • 613900 - Oglasi
    2.491 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    2.396 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    1.650 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    800 KM
   • 613900 - Troškovi reklame i propagande
    650 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    208 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 2.991.158 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.991.158 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.991.158 KM
   • 614200 - Bruto novčane naknade
    1.432.301 KM
   • 614200 - Zapošljavanje dug. nezap. lica
    715.860 KM
   • 614200 - Zapošljavanje pripravnika
    374.981 KM
   • 614200 - Lica starije starosne dobi
    230.400 KM
   • 614200 - Dokup staža
    223.958 KM
   • 614200 - Zapošljavanje Roma
    12.000 KM
   • 614200 - Refundacija troškova ljekarskih pregleda
    1.658 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 42.863 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  42.863 KM
  • 821300 - Nabavka opreme42.863 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 477.240 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  465.420 KM
  • 611100 - Bruto plaće443.964 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 21.456 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  11.820 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca11.820 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 168.059 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  168.059 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.061 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju10.170 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge11.829 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.025 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.559 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.445 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.940 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge117.030 KM
   • 613900 - Naknade članovima Upravnog i nadzornog odbora
    67.149 KM
   • 613900 - Ugovorene usluge
    15.019 KM
   • 613900 - Informatika - programski jezici
    6.552 KM
   • 613900 - Usluge stručnog usavršavanja na izradi pr
    5.968 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog obrazovanja
    4.691 KM
   • 613900 - Kursevi za vođenje poslovnih knjiga
    3.540 KM
   • 613900 - Pomoć radniku zbog smrti člana porodice
    3.508 KM
   • 613900 - Povrat pogrešno uplaćenih sredstava
    2.626 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    2.253 KM
   • 613900 - Usluge medija
    2.106 KM
   • 613900 - Troškovi reklame i propagande
    1.268 KM
   • 613900 - Oglasi
    1.222 KM
   • 613900 - Ostale ugovorene usluge
    1.128 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 5.534.041 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.534.041 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.534.041 KM
   • 614200 - Zapošljavanje pripravnika
    3.000.000 KM
   • 614200 - Bruto novčane naknade
    1.054.509 KM
   • 614200 - Zapošljavanje dug, nezaposlenih lica
    1.011.618 KM
   • 614200 - Lica starije starosne dobi
    338.400 KM
   • 614200 - Dokup staža
    103.115 KM
   • 614200 - Zapošljavanje Roma
    24.000 KM
   • 614200 - Refundacija troškova ljekarskih pregleda
    2.399 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 736 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  736 KM
  • 821300 - Nabavka opreme736 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 452.375 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  441.994 KM
  • 611100 - Bruto plaće423.996 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 17.998 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  10.381 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca10.381 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 186.340 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  186.340 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.220 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.567 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.661 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.838 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.249 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.887 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.854 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge139.064 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 3.444.014 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.444.014 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.444.014 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 5.371 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.371 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.371 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 494.493 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  483.760 KM
  • 611100 - Bruto plaće444.317 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 39.443 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  10.733 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca10.733 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 201.343 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  201.343 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.419 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.440 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.852 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.666 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.372 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje6.371 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.034 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge154.189 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.276.937 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.276.937 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.276.937 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 30.118 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  30.118 KM
  • 821300 - Nabavka opreme30.118 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 462.777 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  454.971 KM
  • 611100 - Bruto plaće420.472 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 34.499 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  7.806 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca7.806 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 174.439 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  174.439 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.676 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.512 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.925 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.178 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.837 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.777 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.843 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge134.691 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 2.563.229 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.563.229 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.563.229 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 5.850 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.850 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.850 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 533.378 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  521.650 KM
  • 611100 - Bruto plaće493.438 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 28.212 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  11.728 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca11.728 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 223.565 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  223.565 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.682 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.735 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.269 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.484 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.336 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.743 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.414 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge172.902 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.278.452 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.278.452 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.278.452 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 18.098 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  18.098 KM
  • 821300 - Nabavka opreme14.098 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 630.656 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  615.167 KM
  • 611100 - Bruto plaće585.234 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 29.933 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  15.489 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca15.489 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 218.712 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  218.712 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.105 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju7.659 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.294 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.290 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.592 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.210 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.289 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge161.273 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 2.884.767 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.884.767 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.884.767 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 67.052 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  67.052 KM
  • 821300 - Nabavka opreme62.994 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.058 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: