Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

14.221.596 KM

PORESKI PRIHODI

8.774.407 KM  (61,70%)

NEPORESKI PRIHODI

18.950 KM  ( 0,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.408.356 KM  (38,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

19.883 KM  ( 0,14%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

15.396.441 KM

LIČNA PRIMANJA

2.729.673 KM  (17,73%)

MATERIJAL I USLUGE

437.923 KM  ( 2,84%)

TRANSFERI I DOZNAKE

12.161.195 KM  (78,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.984.102 KM

PORESKI PRIHODI

9.061.612 KM  (69,79%)

NEPORESKI PRIHODI

20.352 KM  ( 0,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.887.866 KM  (29,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

14.272 KM  ( 0,11%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.984.102 KM

LIČNA PRIMANJA

2.823.052 KM  (21,74%)

MATERIJAL I USLUGE

1.031.080 KM  ( 7,94%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.890.234 KM  (68,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.437.272 KM

PORESKI PRIHODI

9.342.466 KM  (69,53%)

NEPORESKI PRIHODI

71.863 KM  ( 0,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

4.008.532 KM  (29,83%)

PRIMICI OD IMOVINE

14.411 KM  ( 0,11%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

13.437.272 KM

LIČNA PRIMANJA

2.984.807 KM  (22,21%)

MATERIJAL I USLUGE

1.792.590 KM  (13,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.567.887 KM  (63,76%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.684.162 KM

PORESKI PRIHODI

10.058.484 KM  (79,30%)

NEPORESKI PRIHODI

260.988 KM  ( 2,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.351.112 KM  (18,54%)

PRIMICI OD IMOVINE

13.578 KM  ( 0,11%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.684.162 KM

LIČNA PRIMANJA

3.039.392 KM  (23,96%)

MATERIJAL I USLUGE

985.368 KM  ( 7,77%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.267.532 KM  (65,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.600.108 KM

PORESKI PRIHODI

9.633.807 KM  (76,46%)

NEPORESKI PRIHODI

132.478 KM  ( 1,05%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.820.981 KM  (22,39%)

PRIMICI OD IMOVINE

12.842 KM  ( 0,10%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.600.108 KM

LIČNA PRIMANJA

3.009.830 KM  (23,89%)

MATERIJAL I USLUGE

764.558 KM  ( 6,07%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.591.262 KM  (68,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

12.466.860 KM

PORESKI PRIHODI

10.605.361 KM  (85,07%)

NEPORESKI PRIHODI

433.515 KM  ( 3,48%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.416.890 KM  (11,37%)

PRIMICI OD IMOVINE

11.094 KM  ( 0,09%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.419.427 KM

LIČNA PRIMANJA

3.119.798 KM  (25,12%)

MATERIJAL I USLUGE

848.159 KM  ( 6,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

8.251.986 KM  (66,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 8.774.407 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  8.774.407 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu8.774.407 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 18.950 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.678 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.077 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.601 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  15.272 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)11.950 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.322 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 5.408.356 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.408.356 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.408.356 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 19.883 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  19.883 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama19.883 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 9.061.612 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  9.061.612 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu9.061.612 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 20.352 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.926 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.619 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.307 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  14.426 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.426 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 3.887.866 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.887.866 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.887.866 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 14.272 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  14.272 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama14.272 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 9.342.466 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  9.342.466 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu9.342.466 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 71.863 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.545 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine228 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.317 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  70.318 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.900 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi57.418 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 4.008.532 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.008.532 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti4.008.532 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 14.411 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  14.411 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama14.411 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 10.058.484 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  10.058.484 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu10.058.484 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 260.988 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.459 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.203 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.256 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  257.529 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)16.700 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi240.829 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 2.351.112 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.351.112 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.351.112 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 13.578 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  13.578 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama13.578 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 9.633.807 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  9.633.807 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu9.633.807 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 132.478 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.239 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.035 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.204 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  130.239 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)18.200 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi112.039 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 2.820.981 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.820.981 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.820.981 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 12.842 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  12.842 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama12.842 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 10.605.361 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  10.605.361 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu10.605.361 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 433.515 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  41.615 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine40.560 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.055 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  391.900 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)17.150 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi374.750 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.416.890 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.416.890 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.416.890 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 11.094 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  11.094 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama11.094 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.729.673 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.504.036 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.025.141 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 478.895 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  225.637 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca225.637 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 437.923 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  437.923 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.274 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju52.416 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge63.688 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara36.125 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.466 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje166.282 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.698 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge81.974 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 12.161.195 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  12.161.195 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima10.204.598 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama26.900 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.929.697 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 67.650 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  67.650 KM
  • 821300 - Nabavka opreme60.506 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje7.144 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.823.052 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.591.077 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.209.281 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 381.796 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  231.975 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca231.975 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.031.080 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.031.080 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.963 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju74.010 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge65.434 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara40.406 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.238 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje174.054 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.250 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge627.725 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 8.890.234 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.890.234 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima7.801.960 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama33.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima316.582 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima738.692 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 239.736 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  239.736 KM
  • 821300 - Nabavka opreme157.393 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje82.343 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.984.807 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.741.070 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.321.307 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 419.763 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  243.737 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca243.737 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.792.590 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.792.590 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.892 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju55.480 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge78.027 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara46.257 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.193 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje220.565 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa24.155 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.335.021 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 8.567.887 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.567.887 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.097.960 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama27.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima12.940 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima429.987 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 91.988 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  91.988 KM
  • 821300 - Nabavka opreme35.561 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje56.427 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 3.039.392 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.796.902 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.309.432 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 487.470 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  242.490 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca242.490 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 985.368 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  985.368 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.795 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju47.936 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge94.080 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara59.742 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.862 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje267.799 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa27.280 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge457.874 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 8.267.532 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.267.532 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.065.963 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama29.200 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima172.369 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 391.870 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  391.870 KM
  • 821300 - Nabavka opreme146.266 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje245.604 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 3.009.830 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.771.589 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.268.953 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 502.636 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  238.241 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca238.241 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 764.558 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  764.558 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.776 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju44.611 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge105.630 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara70.616 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva17.305 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje274.594 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa19.983 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge219.043 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 8.591.262 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.591.262 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.490.491 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama30.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima67.300 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.471 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 234.458 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  234.458 KM
  • 821300 - Nabavka opreme87.220 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje147.238 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 3.119.798 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.861.183 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.462.998 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 398.185 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  258.615 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca258.615 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 848.159 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  848.159 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.389 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju44.865 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge169.815 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara64.093 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.965 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje141.866 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa24.090 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge377.076 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 8.251.986 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  8.251.986 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade27.701 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.192.559 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama18.840 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima100 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo12.786 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 199.484 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  199.484 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.024 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje190.460 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: