Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

68.295.144 KM

PORESKI PRIHODI

54.571.697 KM  (79,91%)

NEPORESKI PRIHODI

468.414 KM  ( 0,69%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.228.514 KM  ( 4,73%)

PRIMICI OD IMOVINE

26.519 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

10.000.000 KM  (14,64%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

66.241.795 KM

LIČNA PRIMANJA

1.035.441 KM  ( 1,56%)

MATERIJAL I USLUGE

978.139 KM  ( 1,48%)

TRANSFERI I DOZNAKE

57.774.986 KM  (87,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

12.517 KM  ( 0,02%)

OTPLATA DUGOVA

6.403.915 KM  ( 9,67%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

73.193.473 KM

PORESKI PRIHODI

54.353.773 KM  (74,26%)

NEPORESKI PRIHODI

83.862 KM  ( 0,11%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.823.941 KM  ( 3,86%)

PRIMICI OD IMOVINE

931.897 KM  ( 1,27%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

15.000.000 KM  (20,49%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

80.274.216 KM

LIČNA PRIMANJA

1.136.738 KM  ( 1,42%)

MATERIJAL I USLUGE

909.513 KM  ( 1,13%)

TRANSFERI I DOZNAKE

54.478.613 KM  (67,87%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.631.387 KM  ( 2,03%)

OTPLATA DUGOVA

22.075.033 KM  (27,50%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

57.050.459 KM

PORESKI PRIHODI

53.489.124 KM  (93,76%)

NEPORESKI PRIHODI

87.319 KM  ( 0,15%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.883.756 KM  ( 5,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

590.260 KM  ( 1,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

59.892.957 KM

LIČNA PRIMANJA

893.621 KM  ( 1,49%)

MATERIJAL I USLUGE

708.264 KM  ( 1,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

54.281.986 KM  (90,63%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.682.725 KM  ( 2,81%)

OTPLATA DUGOVA

2.252.684 KM  ( 3,76%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

58.247.420 KM

PORESKI PRIHODI

54.887.076 KM  (94,23%)

NEPORESKI PRIHODI

78.634 KM  ( 0,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.910.688 KM  ( 5,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

371.022 KM  ( 0,64%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

60.067.651 KM

LIČNA PRIMANJA

933.010 KM  ( 1,55%)

MATERIJAL I USLUGE

1.062.729 KM  ( 1,77%)

TRANSFERI I DOZNAKE

54.804.214 KM  (91,24%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.522.669 KM  ( 2,53%)

OTPLATA DUGOVA

1.657.623 KM  ( 2,76%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

59.509.355 KM

PORESKI PRIHODI

56.488.291 KM  (94,92%)

NEPORESKI PRIHODI

54.651 KM  ( 0,09%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.882.666 KM  ( 4,84%)

PRIMICI OD IMOVINE

83.747 KM  ( 0,14%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

60.751.047 KM

LIČNA PRIMANJA

998.216 KM  ( 1,64%)

MATERIJAL I USLUGE

732.822 KM  ( 1,21%)

TRANSFERI I DOZNAKE

53.635.160 KM  (88,29%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.337.012 KM  ( 2,20%)

OTPLATA DUGOVA

3.551.942 KM  ( 5,85%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

60.120.465 KM

PORESKI PRIHODI

57.173.373 KM  (95,10%)

NEPORESKI PRIHODI

69.650 KM  ( 0,12%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.851.192 KM  ( 4,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

22.805 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

3.445 KM  ( 0,01%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

61.238.067 KM

LIČNA PRIMANJA

1.014.936 KM  ( 1,66%)

MATERIJAL I USLUGE

803.240 KM  ( 1,31%)

TRANSFERI I DOZNAKE

54.151.966 KM  (88,43%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.070.177 KM  ( 1,75%)

OTPLATA DUGOVA

3.604.180 KM  ( 5,89%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 54.571.697 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  54.256.746 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje54.256.746 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  314.951 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi314.951 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 468.414 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  48.081 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente4.900 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente40.444 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove2.737 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  420.333 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi420.333 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 3.228.514 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  3.228.514 KM
  • 781500 - Transferi fondovima3.228.514 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 26.519 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  26.519 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova26.519 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 10.000.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  10.000.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova10.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 54.353.773 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  54.353.773 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje54.353.773 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 83.862 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  52.729 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente50.347 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove2.382 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  31.133 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi31.133 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 2.823.941 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  2.823.941 KM
  • 781500 - Transferi fondovima2.823.941 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 931.897 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  2.770 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu2.770 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  929.127 KM
  • 911200 - Primici za akcije i učešće u kapitalu926 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova928.201 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 15.000.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  15.000.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova15.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 53.489.124 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  53.489.124 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje53.489.124 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 87.319 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  39.650 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente37.443 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove2.207 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  47.669 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi47.669 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 2.883.756 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  2.883.756 KM
  • 781500 - Transferi fondovima2.883.756 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 590.260 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  590.260 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova590.260 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 54.887.076 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  54.887.076 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje54.887.076 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 78.634 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  49.305 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente47.371 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.934 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  29.329 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi29.329 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 2.910.688 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  2.910.688 KM
  • 781500 - Transferi fondovima2.910.688 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 371.022 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  371.022 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova371.022 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 56.488.291 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  56.488.291 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje56.488.291 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 54.651 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  21.033 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente19.356 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.677 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  33.618 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi33.618 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 2.882.666 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  2.882.666 KM
  • 781500 - Transferi fondovima2.882.666 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 83.747 KMXZatvori:

 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  83.747 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova83.747 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 57.173.373 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  57.173.373 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje57.173.373 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 69.650 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  8.746 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente7.383 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove1.363 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  60.904 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi60.904 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 2.851.192 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  2.851.192 KM
  • 781500 - Transferi fondovima2.851.192 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 22.805 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  11.187 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu11.187 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  11.618 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova11.618 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 3.445 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  3.445 KM
  • 921900 - Primici od ostalog zaduživanja3.445 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.035.441 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.035.441 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.010.534 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih24.907 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 978.139 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  978.139 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga67.303 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal26.618 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje14.577 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja45.132 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge545.645 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi278.864 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 57.774.986 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  57.774.986 KM
  • 417400 - Doznake po osnovu dječije zaštite57.774.986 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 36.797 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  35.792 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme29.569 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu6.223 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.005 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.005 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 12.517 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  12.517 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove11.417 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova1.100 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 6.403.915 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  6.403.915 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova6.403.915 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.136.738 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.136.738 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.002.549 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih134.189 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 909.513 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  909.513 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga73.145 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal27.022 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje17.937 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja40.597 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge485.638 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi265.174 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 54.478.613 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  54.478.613 KM
  • 417400 - Doznake po osnovu dječije zaštite54.478.613 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 42.932 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  41.113 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme37.390 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu3.723 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.819 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.819 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 1.631.387 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.631.387 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.623.763 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova7.624 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 22.075.033 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  22.075.033 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova22.075.033 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 893.621 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  893.621 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate873.790 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih19.831 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 708.264 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  708.264 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga73.701 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal24.117 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje12.425 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja41.892 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge433.121 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi123.008 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 54.281.986 KMXZatvori:

 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  54.281.986 KM
  • 417400 - Doznake po osnovu dječije zaštite54.281.986 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 73.677 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  61.931 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata29.964 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme31.967 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  10.052 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu10.052 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.694 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.694 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 1.682.725 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.682.725 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.682.725 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 2.252.684 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  2.252.684 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji2.240.415 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova12.269 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 933.010 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  933.010 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate909.738 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih23.272 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.062.729 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.062.729 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga75.155 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal30.730 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje18.351 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja33.257 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge433.700 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi471.536 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 54.804.214 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  12.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji12.000 KM
 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  54.792.214 KM
  • 417400 - Doznake po osnovu dječije zaštite54.792.214 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 87.406 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  71.909 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata10.427 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme61.482 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  9.408 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu9.408 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  6.089 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.6.089 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 1.522.669 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.522.669 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.522.669 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 1.657.623 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  1.657.623 KM
  • 621200 - Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima u zemlji1.657.619 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova4 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 998.216 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  998.216 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate966.672 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih31.544 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 732.822 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  732.822 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga80.566 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal27.110 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje18.360 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja37.647 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge431.747 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi137.392 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 53.635.160 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  9.500 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji9.500 KM
 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  53.625.660 KM
  • 417400 - Doznake po osnovu dječije zaštite53.625.660 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 495.895 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  451.180 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme101.180 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu350.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  41.866 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu41.866 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  2.849 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.2.849 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 1.337.012 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.337.012 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.337.012 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 3.551.942 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  3.551.942 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji3.549.974 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova1.968 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.014.936 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.014.936 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate996.871 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih18.065 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 803.240 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  803.240 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga70.860 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal27.576 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje28.959 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja35.864 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge476.222 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi163.759 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 54.151.966 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  9.500 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji9.500 KM
 • 417000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja
  54.142.466 KM
  • 417400 - Doznake po osnovu dječije zaštite54.142.466 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 593.568 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  527.348 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme157.829 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu369.519 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  64.859 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu64.859 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.361 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.361 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 1.070.177 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.070.177 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.070.177 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 3.604.180 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  3.604.180 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji3.600.735 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova3.445 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: