Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

PRIHODI:

1.991.678 KM

PORESKI PRIHODI

1.267.779 KM  (63,65%)

NEPORESKI PRIHODI

722.002 KM  (36,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.897 KM  ( 0,10%)

RASHODI:

1.709.326 KM

LIČNA PRIMANJA

85.670 KM  ( 5,01%)

MATERIJAL I USLUGE

823.717 KM  (48,19%)

TRANSFERI I DOZNAKE

111.160 KM  ( 6,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.209 KM  ( 0,30%)

OTPLATA DUGOVA

51.059 KM  ( 2,99%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.203.871 KM

PORESKI PRIHODI

5.723.944 KM  (62,19%)

NEPORESKI PRIHODI

3.470.213 KM  (37,70%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

9.714 KM  ( 0,11%)

RASHODI:

8.385.324 KM

LIČNA PRIMANJA

402.364 KM  ( 4,80%)

MATERIJAL I USLUGE

6.385.580 KM  (76,15%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.366.558 KM  (16,30%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

17.917 KM  ( 0,21%)

OTPLATA DUGOVA

212.905 KM  ( 2,54%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.231.795 KM

PORESKI PRIHODI

6.253.443 KM  (61,12%)

NEPORESKI PRIHODI

3.466.372 KM  (33,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

500.000 KM  ( 4,89%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

11.980 KM  ( 0,12%)

RASHODI:

8.568.822 KM

LIČNA PRIMANJA

394.657 KM  ( 4,61%)

MATERIJAL I USLUGE

5.532.285 KM  (64,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

62.500 KM  ( 0,73%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.369.161 KM  (27,65%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

13.108 KM  ( 0,15%)

OTPLATA DUGOVA

197.111 KM  ( 2,30%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

11.006.295 KM

PORESKI PRIHODI

6.371.894 KM  (57,89%)

NEPORESKI PRIHODI

4.353.234 KM  (39,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

281.167 KM  ( 2,55%)

RASHODI:

10.093.758 KM

LIČNA PRIMANJA

454.457 KM  ( 4,50%)

MATERIJAL I USLUGE

4.873.283 KM  (48,28%)

TRANSFERI I DOZNAKE

460.351 KM  ( 4,56%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.028.785 KM  (39,91%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.113 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

271.769 KM  ( 2,69%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.884.988 KM

PORESKI PRIHODI

6.315.879 KM  (58,02%)

NEPORESKI PRIHODI

4.567.312 KM  (41,96%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.797 KM  ( 0,02%)

RASHODI:

12.369.152 KM

LIČNA PRIMANJA

584.365 KM  ( 4,72%)

MATERIJAL I USLUGE

4.540.416 KM  (36,71%)

TRANSFERI I DOZNAKE

401.661 KM  ( 3,25%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

6.842.710 KM  (55,32%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2013. 1.267.779 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.267.779 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.267.779 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 722.002 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.999 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine14.999 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  707.003 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.625 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse704.378 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 1.897 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.897 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.897 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 5.723.944 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.723.944 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.723.944 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 3.470.213 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  55.388 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija192 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine55.196 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.413.393 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.802 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse3.411.591 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.432 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.432 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 9.714 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  9.714 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza9.714 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 6.253.443 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.253.443 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.253.443 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 3.466.372 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  7.672 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine7.672 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.458.700 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse3.454.720 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.980 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 500.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  500.000 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici500.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 11.980 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  11.980 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza11.980 KM

PORESKI PRIHODI 2016. 6.371.894 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.371.894 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.371.894 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 4.353.234 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  12.273 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12.273 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.340.961 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse4.334.448 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.508 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 281.167 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  281.167 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza281.167 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 6.315.879 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.315.879 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.315.879 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 4.567.312 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  31.256 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine31.256 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.536.056 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse4.528.292 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.764 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 1.797 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.797 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.797 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 85.670 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  78.181 KM
  • 611100 - Bruto plaće66.128 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 12.053 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  7.489 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca7.489 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 823.717 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  823.717 KM
  • 613100 - Putni troškovi198 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju4.288 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge3.205 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.541 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.416 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje713.417 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa507 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge92.145 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 111.160 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.160 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo360 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  110.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima110.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 632.511 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  632.511 KM
  • 821200 - Nabavka građevina23.094 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.704 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje600.713 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 5.209 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  5.209 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje5.209 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 51.059 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  51.059 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja51.059 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 402.364 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  366.890 KM
  • 611100 - Bruto plaće313.261 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 53.629 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  35.474 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca35.474 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 6.385.580 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  6.385.580 KM
  • 613100 - Putni troškovi692 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.117 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge21.400 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.323 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.334 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje6.105.867 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.827 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge221.020 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.366.558 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.366.558 KM
  • 821300 - Nabavka opreme10.778 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.355.780 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 17.917 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  17.917 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje17.917 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 212.905 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  212.905 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja212.905 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 394.657 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  358.794 KM
  • 611100 - Bruto plaće307.435 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 51.359 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  35.863 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca35.863 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 5.532.285 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  5.532.285 KM
  • 613100 - Putni troškovi210 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.287 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge20.324 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.914 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.914 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.377.414 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.271 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge104.951 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 62.500 KMXZatvori:

 • 615000 - Kapitalni grantovi
  62.500 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade62.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 2.369.161 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.369.161 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.579 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava866 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.359.716 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 13.108 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  13.108 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje13.108 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 197.111 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  197.111 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja197.111 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 454.457 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  411.626 KM
  • 611100 - Bruto plaće369.721 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 41.905 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  42.831 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca42.831 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 4.873.283 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.873.283 KM
  • 613100 - Putni troškovi356 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju12.022 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge23.377 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.955 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.001 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme93 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.704.932 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.003 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge111.544 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 460.351 KMXZatvori:

 • 615000 - Kapitalni grantovi
  460.351 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade328.603 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima131.748 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 4.028.785 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.028.785 KM
  • 821300 - Nabavka opreme17.641 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.011.144 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 5.113 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  5.113 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje5.113 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 271.769 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  271.769 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja271.769 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 584.365 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  530.230 KM
  • 611100 - Bruto plaće477.269 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 52.961 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  54.135 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca54.135 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 4.540.416 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.540.416 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.257 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.266 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge26.620 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.011 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.962 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.282.983 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.724 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge181.593 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 401.661 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  112.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama112.600 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  289.061 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade79.061 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima210.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 6.842.710 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.842.710 KM
  • 821200 - Nabavka građevina797.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme26.971 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava271.961 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje5.746.278 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: