Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.640.320.658 KM

PORESKI PRIHODI

1.464.817.772 KM  (89,30%)

NEPORESKI PRIHODI

5.250.948 KM  ( 0,32%)

TRANSFERI I DONACIJE

170.236.150 KM  (10,38%)

PRIMICI OD IMOVINE

15.788 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.692.126.127 KM

LIČNA PRIMANJA

28.489.567 KM  ( 1,68%)

MATERIJAL I USLUGE

15.238.117 KM  ( 0,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.647.410.407 KM  (97,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.686.674.474 KM

PORESKI PRIHODI

1.472.013.824 KM  (87,27%)

NEPORESKI PRIHODI

4.433.460 KM  ( 0,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

210.227.190 KM  (12,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.734.049.772 KM

LIČNA PRIMANJA

26.859.255 KM  ( 1,55%)

MATERIJAL I USLUGE

14.110.621 KM  ( 0,81%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.691.684.707 KM  (97,56%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.395.189 KM  ( 0,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.710.712.265 KM

PORESKI PRIHODI

1.486.122.779 KM  (86,87%)

NEPORESKI PRIHODI

3.931.910 KM  ( 0,23%)

TRANSFERI I DONACIJE

220.644.896 KM  (12,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

12.680 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.725.154.873 KM

LIČNA PRIMANJA

25.214.486 KM  ( 1,46%)

MATERIJAL I USLUGE

13.580.632 KM  ( 0,79%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.685.774.994 KM  (97,72%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.791.596.333 KM

PORESKI PRIHODI

1.547.886.165 KM  (86,40%)

NEPORESKI PRIHODI

4.291.581 KM  ( 0,24%)

TRANSFERI I DONACIJE

239.028.167 KM  (13,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

390.420 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.834.464.346 KM

LIČNA PRIMANJA

25.292.684 KM  ( 1,38%)

MATERIJAL I USLUGE

14.385.879 KM  ( 0,78%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.793.373.578 KM  (97,76%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.412.205 KM  ( 0,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.841.016.610 KM

PORESKI PRIHODI

1.588.905.977 KM  (86,31%)

NEPORESKI PRIHODI

3.555.794 KM  ( 0,19%)

TRANSFERI I DONACIJE

248.554.839 KM  (13,50%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.876.630.189 KM

LIČNA PRIMANJA

25.037.580 KM  ( 1,33%)

MATERIJAL I USLUGE

14.278.432 KM  ( 0,76%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.835.557.506 KM  (97,81%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.756.671 KM  ( 0,09%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.954.519.027 KM

PORESKI PRIHODI

1.646.774.849 KM  (84,25%)

NEPORESKI PRIHODI

5.175.664 KM  ( 0,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

238.037.489 KM  (12,18%)

PRIMICI OD IMOVINE

751.875 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

63.779.150 KM  ( 3,26%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.992.829.756 KM

LIČNA PRIMANJA

23.610.451 KM  ( 1,18%)

MATERIJAL I USLUGE

15.438.644 KM  ( 0,77%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.888.083.428 KM  (94,74%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.324.160 KM  ( 0,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

593.923 KM  ( 0,03%)

OTPLATA DUGOVA

63.779.150 KM  ( 3,20%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.101.445.292 KM

PORESKI PRIHODI

1.764.509.852 KM  (83,97%)

NEPORESKI PRIHODI

16.863.868 KM  ( 0,80%)

TRANSFERI I DONACIJE

245.969.102 KM  (11,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

74.102.470 KM  ( 3,53%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.036.988.210 KM

LIČNA PRIMANJA

23.069.033 KM  ( 1,13%)

MATERIJAL I USLUGE

14.777.498 KM  ( 0,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.922.275.582 KM  (94,37%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.398.908 KM  ( 0,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.364.719 KM  ( 0,07%)

OTPLATA DUGOVA

74.102.470 KM  ( 3,64%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.464.817.772 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.464.817.772 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.464.817.772 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 5.250.948 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  4.728.293 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija13.623 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.714.659 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika11 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  522.655 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)522.655 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 170.236.150 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  170.236.150 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti170.236.150 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 15.788 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  15.788 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava15.788 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.472.013.824 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.472.013.824 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.472.013.824 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 4.433.460 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  4.049.430 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija76.867 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.967.324 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika5.239 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  384.030 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)384.030 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 210.227.190 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  210.227.190 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti210.227.190 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.486.122.779 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.486.122.779 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.486.122.779 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 3.931.910 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.537.811 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija403.528 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.134.274 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika10 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  394.099 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)394.099 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 220.644.896 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  220.644.896 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti220.644.896 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 12.680 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  12.680 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava12.680 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.547.886.165 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.547.886.165 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.547.886.165 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 4.291.581 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.917.381 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija378.457 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.537.482 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika1.442 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  374.200 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)374.200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 239.028.167 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  239.028.167 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti239.028.167 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 390.420 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  390.420 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava390.420 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.588.905.977 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.588.905.977 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.588.905.977 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 3.555.794 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.188.362 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija369.714 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.818.616 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika32 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  367.432 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)367.432 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 248.554.839 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  248.554.839 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti248.554.839 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.646.774.849 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.646.774.849 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.646.774.849 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 5.175.664 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  4.789.558 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija415.128 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.374.340 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika90 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  386.106 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)386.106 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 238.037.489 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  238.037.489 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti238.037.489 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 751.875 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  751.875 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava751.875 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 63.779.150 KMXZatvori:

 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  63.779.150 KM
  • 815300 - Primici od domaćeg zaduživanja63.779.150 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.764.509.852 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.764.509.852 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.764.509.852 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 16.863.868 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  16.269.883 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija455.004 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.235.297 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika690 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije12.578.892 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  593.985 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)593.985 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 245.969.102 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  245.969.102 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti245.969.102 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 74.102.470 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  74.102.470 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja74.102.470 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 28.489.567 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  26.063.484 KM
  • 611100 - Bruto plaće21.730.764 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 4.332.720 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  2.426.083 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca2.426.083 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 15.238.117 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  15.238.117 KM
  • 613100 - Putni troškovi196.591 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju683.468 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.639.899 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara377.903 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva92.064 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme62.867 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje222.504 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa937.281 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge3.025.540 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.647.410.407 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.647.410.407 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.647.355.337 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama55.070 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 988.036 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  988.036 KM
  • 821200 - Nabavka građevina99.498 KM
  • 821300 - Nabavka opreme888.538 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 26.859.255 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  24.793.904 KM
  • 611100 - Bruto plaće19.644.525 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 5.149.379 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  2.065.351 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca2.065.351 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 14.110.621 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  14.110.621 KM
  • 613100 - Putni troškovi141.343 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju602.007 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge8.935.631 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara396.389 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva104.172 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme63.127 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje153.717 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa512.215 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge3.202.020 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.691.684.707 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.691.684.707 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.691.621.567 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama63.140 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 1.395.189 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.395.189 KM
  • 821200 - Nabavka građevina451.338 KM
  • 821300 - Nabavka opreme943.851 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 25.214.486 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  23.115.727 KM
  • 611100 - Bruto plaće19.908.886 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 3.206.841 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  2.098.759 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca2.098.759 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 13.580.632 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  13.580.632 KM
  • 613100 - Putni troškovi133.815 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju656.048 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge8.282.276 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara438.724 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva94.123 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme86.597 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje466.482 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa311.757 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge3.110.810 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.685.774.994 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.685.774.994 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.685.324.338 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama450.656 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 584.761 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  584.761 KM
  • 821200 - Nabavka građevina135.142 KM
  • 821300 - Nabavka opreme449.619 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 25.292.684 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  23.193.262 KM
  • 611100 - Bruto plaće19.908.201 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 3.285.061 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  2.099.422 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca2.099.422 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 14.385.879 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  14.385.879 KM
  • 613100 - Putni troškovi123.339 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju565.022 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge7.997.233 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara327.852 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva97.792 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme215.517 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje509.426 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa315.984 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge4.233.713 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.793.373.578 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.793.373.578 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.792.744.471 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama629.107 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 1.412.205 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.412.205 KM
  • 821200 - Nabavka građevina139.268 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.272.937 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 25.037.580 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  22.962.270 KM
  • 611100 - Bruto plaće19.678.084 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 3.284.186 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  2.075.310 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca2.075.310 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 14.278.432 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  14.278.432 KM
  • 613100 - Putni troškovi133.660 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju666.383 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge7.819.907 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara328.985 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva75.691 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme280.181 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje510.701 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa474.114 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge3.988.810 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.835.557.506 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.835.557.506 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.835.151.406 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama406.100 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.756.671 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.756.671 KM
  • 821200 - Nabavka građevina571.616 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.185.055 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 23.610.451 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  21.598.288 KM
  • 611100 - Bruto plaće19.055.081 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 2.543.208 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  2.012.163 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca2.012.163 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 15.438.644 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  15.438.644 KM
  • 613100 - Putni troškovi120.436 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju644.252 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge8.499.179 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara350.097 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva79.623 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme254.624 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje501.129 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa601.768 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge4.387.536 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.888.083.428 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.888.083.428 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.887.824.247 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama259.181 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.324.160 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.324.160 KM
  • 821200 - Nabavka građevina484.347 KM
  • 821300 - Nabavka opreme839.813 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 593.923 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  593.923 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu593.923 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 63.779.150 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  63.779.150 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja63.779.150 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 23.069.033 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  21.064.671 KM
  • 611100 - Bruto plaće19.019.147 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 2.045.524 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  2.004.362 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca2.004.362 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 14.777.498 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  14.777.498 KM
  • 613100 - Putni troškovi109.685 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju565.134 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge7.841.491 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara376.106 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva77.295 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme271.511 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje488.805 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa427.559 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge4.619.912 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.922.275.582 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.922.275.582 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.921.917.195 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama358.387 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.398.908 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.398.908 KM
  • 821200 - Nabavka građevina101.031 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.297.877 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 1.364.719 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.364.719 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.364.719 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 74.102.470 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  74.102.470 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja74.102.470 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: