Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

26.858.996 KM

PORESKI PRIHODI

15.961.376 KM  (59,43%)

NEPORESKI PRIHODI

32.458 KM  ( 0,12%)

TRANSFERI I DONACIJE

10.859.147 KM  (40,43%)

PRIMICI OD IMOVINE

6.015 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

28.306.066 KM

LIČNA PRIMANJA

1.694.947 KM  ( 5,99%)

MATERIJAL I USLUGE

386.395 KM  ( 1,37%)

TRANSFERI I DOZNAKE

26.223.920 KM  (92,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

21.464.859 KM

PORESKI PRIHODI

15.573.982 KM  (72,56%)

NEPORESKI PRIHODI

22.437 KM  ( 0,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.868.083 KM  (27,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

357 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

20.273.738 KM

LIČNA PRIMANJA

1.758.171 KM  ( 8,67%)

MATERIJAL I USLUGE

415.242 KM  ( 2,05%)

TRANSFERI I DOZNAKE

18.044.440 KM  (89,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

22.133.834 KM

PORESKI PRIHODI

15.413.093 KM  (69,64%)

NEPORESKI PRIHODI

34.697 KM  ( 0,16%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.684.965 KM  (30,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.079 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

21.733.306 KM

LIČNA PRIMANJA

2.082.704 KM  ( 9,58%)

MATERIJAL I USLUGE

456.367 KM  ( 2,10%)

TRANSFERI I DOZNAKE

19.010.389 KM  (87,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

20.943.772 KM

PORESKI PRIHODI

15.817.304 KM  (75,52%)

NEPORESKI PRIHODI

64.919 KM  ( 0,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.061.483 KM  (24,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

66 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

21.124.939 KM

LIČNA PRIMANJA

2.286.802 KM  (10,83%)

MATERIJAL I USLUGE

433.083 KM  ( 2,05%)

TRANSFERI I DOZNAKE

18.257.397 KM  (86,43%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

20.177.719 KM

PORESKI PRIHODI

16.435.622 KM  (81,45%)

NEPORESKI PRIHODI

68.977 KM  ( 0,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.665.488 KM  (18,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

7.632 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

20.235.606 KM

LIČNA PRIMANJA

2.430.970 KM  (12,01%)

MATERIJAL I USLUGE

380.393 KM  ( 1,88%)

TRANSFERI I DOZNAKE

17.276.091 KM  (85,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

23.086.973 KM

PORESKI PRIHODI

16.956.790 KM  (73,45%)

NEPORESKI PRIHODI

82.897 KM  ( 0,36%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.046.736 KM  (26,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

550 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

22.178.218 KM

LIČNA PRIMANJA

2.797.797 KM  (12,62%)

MATERIJAL I USLUGE

411.522 KM  ( 1,86%)

TRANSFERI I DOZNAKE

18.433.520 KM  (83,12%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

21.384.271 KM

PORESKI PRIHODI

18.237.069 KM  (85,28%)

NEPORESKI PRIHODI

124.672 KM  ( 0,58%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.015.223 KM  (14,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

7.307 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

21.217.198 KM

LIČNA PRIMANJA

3.011.483 KM  (14,19%)

MATERIJAL I USLUGE

397.460 KM  ( 1,87%)

TRANSFERI I DOZNAKE

17.245.206 KM  (81,28%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 15.961.376 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  15.961.376 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu15.961.376 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 32.458 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  11.957 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.544 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine9.636 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu777 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  20.501 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.650 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.851 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 10.859.147 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  10.859.147 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti10.859.147 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 6.015 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  6.015 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja6.015 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 15.573.982 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  15.573.982 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu15.573.982 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 22.437 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.723 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.723 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  18.714 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.180 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.534 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 5.868.083 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.868.083 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.868.083 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 357 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  357 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja357 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 15.413.093 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  15.413.093 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu15.413.093 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 34.697 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.995 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.537 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine457 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  32.702 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.350 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.352 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 6.684.965 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.684.965 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.684.965 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 1.079 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  1.079 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja1.079 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 15.817.304 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  15.817.304 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu15.817.304 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 64.919 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.623 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.129 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.495 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  62.296 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.458 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi49.838 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 5.061.483 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.061.483 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.061.483 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 66 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  66 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja66 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 16.435.622 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  16.435.622 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu16.435.622 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 68.977 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.836 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.391 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine445 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  67.141 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.256 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi54.885 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 3.665.488 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.665.488 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.665.488 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 7.632 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  4.444 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava4.444 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.188 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja3.188 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 16.956.790 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  16.956.790 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu16.956.790 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 82.897 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  4.484 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija4.484 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  78.413 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)11.512 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi66.901 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 6.046.736 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.046.736 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.046.736 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 550 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  550 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja550 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 18.237.069 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  18.237.069 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu18.237.069 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 124.672 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.675 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.675 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  122.997 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi108.997 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 3.015.223 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.015.223 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.015.223 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 7.307 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  6.907 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava6.907 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  400 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja400 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.694.947 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.549.145 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.380.385 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 168.760 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  145.802 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca145.802 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 386.395 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  386.395 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.620 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju80.622 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge94.195 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara30.876 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.252 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme280 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.166 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa50.935 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge96.449 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 26.223.920 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  26.223.920 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima24.209.892 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.013.762 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo266 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 804 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  804 KM
  • 821300 - Nabavka opreme804 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.758.171 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.604.806 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.437.189 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 167.617 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  153.365 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca153.365 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 415.242 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  415.242 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.294 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju81.999 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge120.704 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara38.752 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.058 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.198 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa48.586 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge94.451 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 18.044.440 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  18.044.440 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.996.366 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.046.899 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.175 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 55.885 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  55.885 KM
  • 821300 - Nabavka opreme55.885 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.082.704 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.904.129 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.702.237 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 201.892 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  178.575 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca178.575 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 456.367 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  456.367 KM
  • 613100 - Putni troškovi18.065 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju89.483 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge131.422 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.782 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.790 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje17.335 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa58.156 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge96.333 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 19.010.389 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  19.010.389 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima17.415.289 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama372.055 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima6.327 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.209.892 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.826 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 183.846 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  183.846 KM
  • 821300 - Nabavka opreme60.525 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava8.942 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje114.379 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.286.802 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.094.180 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.874.975 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 219.204 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  192.622 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca192.622 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 433.083 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  433.083 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.453 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju83.744 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge114.746 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara43.781 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.216 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.573 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje12.250 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa56.826 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge108.495 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 18.257.397 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  18.257.397 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima17.315.811 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama567.270 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima20.806 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima345.458 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.051 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 147.657 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  147.657 KM
  • 821300 - Nabavka opreme55.763 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje91.894 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.430.970 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.223.263 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.982.731 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 240.532 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  207.707 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca207.707 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 380.393 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  380.393 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.115 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju85.287 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge93.610 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara27.753 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.545 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.638 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje31.328 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.264 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge121.852 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 17.276.091 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  17.276.091 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.336.058 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama606.359 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima38.265 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima289.314 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.094 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 148.152 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  148.152 KM
  • 821300 - Nabavka opreme102.289 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava39.903 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje5.960 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.797.797 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.553.030 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.279.183 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 273.847 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  244.767 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca244.767 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 411.522 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  411.522 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.142 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju84.948 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge107.624 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara40.049 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.806 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.267 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje42.639 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.904 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge110.143 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 18.433.520 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  18.433.520 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima17.614.755 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama541.023 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima58.439 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima215.291 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.012 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 535.379 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  535.379 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada53.080 KM
  • 821200 - Nabavka građevina157.271 KM
  • 821300 - Nabavka opreme56.633 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava121.117 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje147.278 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 3.011.483 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.752.974 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.450.312 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 302.662 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  258.509 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca258.509 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 397.460 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  397.460 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.827 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju93.458 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge106.819 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.093 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.480 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.308 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje25.603 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.784 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge120.088 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 17.245.206 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  17.245.206 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima16.503.423 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama443.235 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima45.966 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima252.341 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo241 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 563.049 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  563.049 KM
  • 821200 - Nabavka građevina217.350 KM
  • 821300 - Nabavka opreme88.683 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava50.876 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje206.140 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: