Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.680.914 KM

PORESKI PRIHODI

1.103.039 KM  (65,62%)

NEPORESKI PRIHODI

5.199 KM  ( 0,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

571.794 KM  (34,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

882 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.780.972 KM

LIČNA PRIMANJA

296.399 KM  (16,64%)

MATERIJAL I USLUGE

63.102 KM  ( 3,54%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.402.106 KM  (78,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.621.741 KM

PORESKI PRIHODI

1.168.578 KM  (72,06%)

NEPORESKI PRIHODI

186.667 KM  (11,51%)

TRANSFERI I DONACIJE

265.987 KM  (16,40%)

PRIMICI OD IMOVINE

509 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.386.494 KM

LIČNA PRIMANJA

299.074 KM  (21,57%)

MATERIJAL I USLUGE

55.973 KM  ( 4,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

990.745 KM  (71,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.397.294 KM

PORESKI PRIHODI

1.254.635 KM  (89,79%)

NEPORESKI PRIHODI

41.141 KM  ( 2,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

101.468 KM  ( 7,26%)

PRIMICI OD IMOVINE

50 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.433.366 KM

LIČNA PRIMANJA

322.128 KM  (22,47%)

MATERIJAL I USLUGE

58.612 KM  ( 4,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.046.296 KM  (73,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.488.942 KM

PORESKI PRIHODI

1.346.664 KM  (90,44%)

NEPORESKI PRIHODI

42.078 KM  ( 2,83%)

TRANSFERI I DONACIJE

100.200 KM  ( 6,73%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.446.989 KM

LIČNA PRIMANJA

339.896 KM  (23,49%)

MATERIJAL I USLUGE

63.928 KM  ( 4,42%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.042.649 KM  (72,06%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.305.901 KM

PORESKI PRIHODI

1.193.954 KM  (91,43%)

NEPORESKI PRIHODI

40.415 KM  ( 3,09%)

TRANSFERI I DONACIJE

71.532 KM  ( 5,48%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.406.765 KM

LIČNA PRIMANJA

319.163 KM  (22,69%)

MATERIJAL I USLUGE

78.630 KM  ( 5,59%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.004.078 KM  (71,37%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.333.861 KM

PORESKI PRIHODI

1.307.784 KM  (98,04%)

NEPORESKI PRIHODI

26.077 KM  ( 1,96%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.457.048 KM

LIČNA PRIMANJA

318.574 KM  (21,86%)

MATERIJAL I USLUGE

87.070 KM  ( 5,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.048.843 KM  (71,98%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.547.465 KM

PORESKI PRIHODI

1.321.475 KM  (85,40%)

NEPORESKI PRIHODI

10.290 KM  ( 0,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

215.200 KM  (13,91%)

PRIMICI OD IMOVINE

500 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.667.313 KM

LIČNA PRIMANJA

416.598 KM  (24,99%)

MATERIJAL I USLUGE

86.295 KM  ( 5,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.162.890 KM  (69,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.103.039 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.103.039 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.103.039 KM
   • 712100 - Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti
    1.103.039 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 5.199 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  599 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine592 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu7 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.600 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 571.794 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  571.794 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti571.794 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 882 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  882 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja882 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.168.578 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.168.578 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.168.578 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 186.667 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  542 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine538 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu4 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  186.125 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi183.025 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 265.987 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  265.987 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti265.987 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 509 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  509 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja509 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.254.635 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.254.635 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.254.635 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 41.141 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.326 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine635 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.691 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  38.815 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.700 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi36.115 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 101.468 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  101.468 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti101.468 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 50 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  50 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja50 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.346.664 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.346.664 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.346.664 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 42.078 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  72 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine72 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  42.006 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.700 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi39.306 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 100.200 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  100.200 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti100.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.193.954 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.193.954 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.193.954 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 40.415 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  64 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine64 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  40.351 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi38.251 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 71.532 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  71.532 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti71.532 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.307.784 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.307.784 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.307.784 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 26.077 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  38 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine38 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  26.039 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.600 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi23.439 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.321.475 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  1.321.475 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu1.321.475 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 10.290 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  22 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine19 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu3 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  10.268 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.200 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.068 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 215.200 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  10.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva10.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  205.200 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti205.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 500 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  500 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 296.399 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  271.617 KM
  • 611100 - Bruto plaće236.021 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 35.596 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  24.782 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca24.782 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 63.102 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  63.102 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.996 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.699 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.508 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    4.095 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.677 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    2.261 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.475 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.305 KM
   • 613400 - Administrativni materijal i sitan onventar
    4.337 KM
   • 613400 - Ostali materijali posebne namjene
    968 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.979 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme117 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje4.334 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.951 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    2.629 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja
    1.322 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge28.213 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - UO
    6.280 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    3.865 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    3.204 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - ugovri o djelu
    2.900 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    1.940 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    1.867 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    1.547 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    1.175 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    1.000 KM
   • 613900 - Posebna naknada na doh. za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    828 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    828 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO od dr. samostalne djelatnosti
    734 KM
   • 613900 - Usluge medija
    630 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    593 KM
   • 613900 - Doprinosi za ZO od dr. samostalne djelatnosti
    489 KM
   • 613900 - Stručni časopisi i stručne knjige
    251 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    82 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.402.106 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.402.106 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade14.200 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za invalide
    14.200 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima754.616 KM
   • 614200 - Novčane naknade nezaposlenim licima
    536.860 KM
   • 614200 - Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene
    208.900 KM
   • 614200 - Izdaci za PIO po čl. 31
    8.856 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima633.290 KM
   • 614500 - Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
    633.290 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 19.365 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  19.365 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.875 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje17.490 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 299.074 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  274.017 KM
  • 611100 - Bruto plaće238.642 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 35.375 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  25.057 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca25.057 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 55.973 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  55.973 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.079 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju3.098 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.069 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    3.744 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.966 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    1.682 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.677 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara7.505 KM
   • 613400 - Administrativni materijal i sitan onventar
    6.178 KM
   • 613400 - Ostali materijali posebne namjene
    1.327 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.679 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.369 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.063 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    1.870 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja
    1.193 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge22.111 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - ugovri o djelu
    3.739 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    3.230 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    3.208 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - UO
    3.190 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    2.377 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    1.224 KM
   • 613900 - Posebna naknada na doh. za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    815 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    815 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    779 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    706 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    667 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO od dr. samostalne djelatnosti
    441 KM
   • 613900 - Usluge medija
    366 KM
   • 613900 - Doprinosi za ZO od dr. samostalne djelatnosti
    294 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    260 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 990.745 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  990.745 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade11.750 KM
   • 614100 - Transfer za Fond za invalide
    11.750 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima718.847 KM
   • 614200 - Novčane naknade nezaposlenim licima
    502.580 KM
   • 614200 - Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene
    183.680 KM
   • 614200 - Izdaci za PIO po čl. 31
    32.587 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima260.148 KM
   • 614500 - Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
    260.148 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 40.702 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  40.702 KM
  • 821300 - Nabavka opreme15.195 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje25.507 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 322.128 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  294.465 KM
  • 611100 - Bruto plaće255.738 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 38.727 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  27.663 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca27.663 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 58.612 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  58.612 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.733 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.515 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.801 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.420 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.059 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.679 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.483 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge27.922 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.046.296 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.046.296 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade6.781 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima802.958 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima236.557 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 6.330 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.330 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.977 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava3.353 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 339.896 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  311.057 KM
  • 611100 - Bruto plaće268.637 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 42.420 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  28.839 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca28.839 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 63.928 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  63.928 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.841 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.598 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.866 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.115 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva3.301 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme117 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.693 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.184 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge35.213 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.042.649 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.042.649 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade13.952 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima649.460 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima379.237 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 516 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  516 KM
  • 821300 - Nabavka opreme516 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 319.163 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  292.046 KM
  • 611100 - Bruto plaće250.183 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 41.863 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  27.117 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca27.117 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 78.630 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  78.630 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.716 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.872 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.714 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara8.958 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva2.124 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme234 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.182 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.489 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge42.341 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.004.078 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.004.078 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade15.898 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima596.618 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima391.562 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 4.894 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.894 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.894 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 318.574 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  292.308 KM
  • 611100 - Bruto plaće250.152 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 42.156 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  26.266 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca26.266 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 87.070 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  87.070 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.413 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju3.174 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge11.683 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara9.526 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.652 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme234 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.228 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.635 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge49.525 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.048.843 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.048.843 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade19.839 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima632.218 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima396.786 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.561 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.561 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.561 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 416.598 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  381.756 KM
  • 611100 - Bruto plaće330.787 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 50.969 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  34.842 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca34.842 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 86.295 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  86.295 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.456 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju3.394 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge12.588 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara10.571 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva1.707 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje13.238 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.367 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge34.674 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.162.890 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.162.890 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade44.550 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima727.343 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima390.997 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.530 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.530 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.530 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: