Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

PRIHODI:

1.903.019 KM

PORESKI PRIHODI

938.693 KM  (49,33%)

NEPORESKI PRIHODI

963.967 KM  (50,65%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

359 KM  ( 0,02%)

RASHODI:

1.965.450 KM

LIČNA PRIMANJA

204.893 KM  (10,42%)

MATERIJAL I USLUGE

1.730.341 KM  (88,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

25.855 KM  ( 1,32%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.347.290 KM

PORESKI PRIHODI

1.083.167 KM  (46,15%)

NEPORESKI PRIHODI

1.063.967 KM  (45,33%)

TRANSFERI I DONACIJE

199.978 KM  ( 8,52%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

178 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

2.101.353 KM

LIČNA PRIMANJA

245.956 KM  (11,70%)

MATERIJAL I USLUGE

1.814.286 KM  (86,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

80 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.227.279 KM

PORESKI PRIHODI

1.181.136 KM  (53,03%)

NEPORESKI PRIHODI

1.046.143 KM  (46,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.257.295 KM

LIČNA PRIMANJA

257.278 KM  (11,40%)

MATERIJAL I USLUGE

1.950.514 KM  (86,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

42.685 KM  ( 1,89%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.571.260 KM

PORESKI PRIHODI

1.206.346 KM  (46,92%)

NEPORESKI PRIHODI

1.311.832 KM  (51,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

53.082 KM  ( 2,06%)

RASHODI:

2.531.659 KM

LIČNA PRIMANJA

262.805 KM  (10,38%)

MATERIJAL I USLUGE

2.250.571 KM  (88,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.579.760 KM

PORESKI PRIHODI

1.190.551 KM  (46,15%)

NEPORESKI PRIHODI

1.388.954 KM  (53,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

255 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

2.526.283 KM

LIČNA PRIMANJA

249.340 KM  ( 9,87%)

MATERIJAL I USLUGE

2.274.253 KM  (90,02%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.940 KM  ( 0,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2013. 938.693 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  938.693 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza938.693 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 963.967 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  154 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu154 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  963.813 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse963.813 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 359 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  359 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza359 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 1.083.167 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.083.167 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.083.167 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.063.967 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  213 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu213 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.063.754 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.063.674 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)80 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 199.978 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  199.978 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti199.978 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 178 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  178 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza178 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 1.181.136 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.181.136 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.181.136 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.046.143 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  260 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu260 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.045.883 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.045.883 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.206.346 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.206.346 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.206.346 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.311.832 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  74 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu74 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.311.758 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.311.758 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 53.082 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  53.082 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza53.082 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 1.190.551 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.190.551 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.190.551 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.388.954 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.979 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu2.979 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.385.975 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.383.141 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.834 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 255 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  255 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza255 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 204.893 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  187.809 KM
  • 611100 - Bruto plaće150.693 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 37.116 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  17.084 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca17.084 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.730.341 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.730.341 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.701 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.399 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge4.664 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.757 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.934 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.638.412 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa1.709 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge64.765 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 25.855 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  25.855 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima160 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo25.695 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 4.361 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.361 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.361 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 245.956 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  225.448 KM
  • 611100 - Bruto plaće181.056 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 44.392 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  20.508 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca20.508 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.814.286 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.814.286 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.516 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.422 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge6.899 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.024 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.076 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.729.945 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa730 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge54.674 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 80 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  80 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima80 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 41.031 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  41.031 KM
  • 821300 - Nabavka opreme41.031 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 257.278 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  235.589 KM
  • 611100 - Bruto plaće188.384 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 47.205 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  21.689 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca21.689 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.950.514 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.950.514 KM
  • 613100 - Putni troškovi579 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.692 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge6.912 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.351 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.094 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.883.829 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa642 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge42.415 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 42.685 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  42.685 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo42.685 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 6.818 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.818 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.818 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 262.805 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  240.976 KM
  • 611100 - Bruto plaće188.380 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 52.596 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  21.829 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca21.829 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 2.250.571 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.250.571 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.389 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju3.020 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge6.434 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.506 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.751 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.178.616 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa604 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge48.251 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 0 KMXZatvori:

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 18.283 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  18.283 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.283 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 249.340 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  228.106 KM
  • 611100 - Bruto plaće183.321 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 44.785 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  21.234 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca21.234 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 2.274.253 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.274.253 KM
  • 613100 - Putni troškovi123 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju2.737 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge6.137 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.636 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.333 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje2.205.427 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa706 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge46.154 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.940 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.940 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.940 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 750 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  750 KM
  • 821300 - Nabavka opreme750 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: