Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

34.978.244 KM

PORESKI PRIHODI

34.929.645 KM  (99,86%)

NEPORESKI PRIHODI

45.494 KM  ( 0,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.105 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

33.095.077 KM

LIČNA PRIMANJA

1.970.109 KM  ( 5,95%)

MATERIJAL I USLUGE

27.975.128 KM  (84,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.015.733 KM  ( 3,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

500.000 KM  ( 1,51%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

347.889 KM  ( 1,05%)

OTPLATA DUGOVA

1.274.599 KM  ( 3,85%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

41.660.385 KM

PORESKI PRIHODI

41.104.867 KM  (98,67%)

NEPORESKI PRIHODI

52.575 KM  ( 0,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.943 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

500.000 KM  ( 1,20%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

37.776.352 KM

LIČNA PRIMANJA

1.940.588 KM  ( 5,14%)

MATERIJAL I USLUGE

29.690.018 KM  (78,59%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.202.276 KM  ( 3,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

3.420.663 KM  ( 9,06%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

253.614 KM  ( 0,67%)

OTPLATA DUGOVA

1.223.741 KM  ( 3,24%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

38.138.464 KM

PORESKI PRIHODI

38.126.749 KM  (99,97%)

NEPORESKI PRIHODI

7.944 KM  ( 0,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.771 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

39.882.425 KM

LIČNA PRIMANJA

1.992.666 KM  ( 5,00%)

MATERIJAL I USLUGE

32.112.915 KM  (80,52%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.067.027 KM  ( 5,18%)

FINANSIJSKA IMOVINA

2.656.472 KM  ( 6,66%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

221.600 KM  ( 0,56%)

OTPLATA DUGOVA

824.076 KM  ( 2,07%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

38.232.441 KM

PORESKI PRIHODI

36.007.439 KM  (94,18%)

NEPORESKI PRIHODI

2.205.958 KM  ( 5,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

19.044 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

38.178.816 KM

LIČNA PRIMANJA

1.771.363 KM  ( 4,64%)

MATERIJAL I USLUGE

32.576.107 KM  (85,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.852.479 KM  ( 7,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

169.146 KM  ( 0,44%)

OTPLATA DUGOVA

777.780 KM  ( 2,04%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

35.436.518 KM

PORESKI PRIHODI

32.935.817 KM  (92,94%)

NEPORESKI PRIHODI

2.467.554 KM  ( 6,96%)

TRANSFERI I DONACIJE

33.147 KM  ( 0,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

37.573.887 KM

LIČNA PRIMANJA

1.770.135 KM  ( 4,71%)

MATERIJAL I USLUGE

33.080.230 KM  (88,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.797.043 KM  ( 4,78%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

130.257 KM  ( 0,35%)

OTPLATA DUGOVA

777.780 KM  ( 2,07%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

45.949.069 KM

PORESKI PRIHODI

43.177.757 KM  (93,97%)

NEPORESKI PRIHODI

2.753.846 KM  ( 5,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

17.467 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

43.023.695 KM

LIČNA PRIMANJA

1.766.409 KM  ( 4,11%)

MATERIJAL I USLUGE

37.677.596 KM  (87,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.683.729 KM  ( 6,24%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

91.656 KM  ( 0,21%)

OTPLATA DUGOVA

777.780 KM  ( 1,81%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 34.929.645 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.036.200 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.036.200 KM
 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  33.893.445 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu33.893.445 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 45.494 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  45.494 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine45.494 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 3.105 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.105 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.105 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 41.104.867 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.952.214 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.952.214 KM
 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  37.152.653 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu37.152.653 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 52.575 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  52.575 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine52.575 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 2.943 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.943 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.943 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 500.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  500.000 KM
  • 813300 - Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima500.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 38.126.749 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.169.042 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.169.042 KM
 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  35.957.707 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu35.957.707 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 7.944 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  7.944 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine7.944 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 3.771 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.771 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.771 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 36.007.439 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  36.007.439 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu36.007.439 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.205.958 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.205.958 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.200.382 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika5.576 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 19.044 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  19.044 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti19.044 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 32.935.817 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  32.935.817 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu32.935.817 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.467.554 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.186.900 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.186.900 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  280.654 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi280.654 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 33.147 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  33.147 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti33.147 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 43.177.757 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  43.177.757 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu43.177.757 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.753.846 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.209.740 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.209.740 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  544.106 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi544.106 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 17.467 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  17.467 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti17.467 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.970.109 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.845.239 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.215.453 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 629.785 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  124.870 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca124.870 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 27.975.128 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  27.975.128 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.208 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju41.405 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge60.296 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.879.230 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.089 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje44.208 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa40.925 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge21.888.767 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.015.733 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  11.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama11.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.004.233 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima1.004.233 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 11.619 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  11.619 KM
  • 821300 - Nabavka opreme11.619 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 500.000 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  500.000 KM
  • 822100 - Pozajmljivanje drugim nivoima vlade500.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 347.889 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  347.889 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje347.889 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 1.274.599 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.274.599 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.274.599 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.940.588 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.806.914 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.304.240 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 502.675 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  133.673 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca133.673 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 29.690.018 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  29.690.018 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.169 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju44.738 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge54.493 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.997.575 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.978 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje40.379 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa47.114 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge24.487.072 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.202.276 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  357.688 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade298.348 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama59.340 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  844.588 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima844.588 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 45.452 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  45.452 KM
  • 821300 - Nabavka opreme45.452 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 3.420.663 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  3.420.663 KM
  • 822300 - Pozajmljivanja javnim preduzećima3.420.663 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 253.614 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  253.614 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje253.614 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 1.223.741 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.223.741 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.223.741 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.992.666 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.853.740 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.321.370 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 532.370 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  138.926 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca138.926 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 32.112.915 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  32.112.915 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.633 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju42.794 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge53.580 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.260.490 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.132 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.139 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje50.657 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa42.460 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge26.640.030 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.067.027 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.314.233 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.227.047 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama87.186 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  752.794 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima752.794 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 7.669 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  7.669 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.669 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 2.656.472 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  2.656.472 KM
  • 822300 - Pozajmljivanja javnim preduzećima2.656.472 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 221.600 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  221.600 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje221.600 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 824.076 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  824.076 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja824.076 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.771.363 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.637.938 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.279.325 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 358.613 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  133.425 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca133.425 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 32.576.107 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  32.576.107 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.787 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.922 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge54.044 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.929.187 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.813 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.431 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje50.665 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa47.302 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge26.435.956 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.852.479 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.840.951 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.775.111 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama65.840 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.011.528 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.011.528 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 31.941 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  31.941 KM
  • 821300 - Nabavka opreme31.941 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 169.146 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  169.146 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje169.146 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 777.780 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  777.780 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja777.780 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.770.135 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.636.479 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.281.274 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 355.205 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  133.656 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca133.656 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 33.080.230 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  33.080.230 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.508 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.300 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge52.481 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.478.601 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.196 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje43.840 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa60.519 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge26.386.585 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.797.043 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.467.360 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.424.300 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama43.060 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  329.683 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade329.683 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 18.442 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  18.442 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.442 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 130.257 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  130.257 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje130.257 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 777.780 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  777.780 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja777.780 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.766.409 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.628.974 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.316.481 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 312.493 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  137.435 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca137.435 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 37.677.596 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  37.677.596 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.888 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju38.221 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge44.282 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara6.867.529 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.392 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje86.971 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa46.645 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge30.574.469 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.683.729 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.582.240 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.543.325 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama33.140 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima5.775 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  101.489 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade101.489 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 26.525 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  26.525 KM
  • 821300 - Nabavka opreme26.525 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 91.656 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  91.656 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje91.656 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 777.780 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  777.780 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja777.780 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: