Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

39.449.572 KM

PORESKI PRIHODI

35.504.675 KM  (90,00%)

NEPORESKI PRIHODI

254.058 KM  ( 0,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.184.915 KM  ( 3,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.505.924 KM  ( 6,35%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

44.227.877 KM

LIČNA PRIMANJA

2.333.989 KM  ( 5,28%)

MATERIJAL I USLUGE

1.077.071 KM  ( 2,44%)

TRANSFERI I DOZNAKE

38.700.581 KM  (87,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

2.089.682 KM  ( 4,72%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

45.600.428 KM

PORESKI PRIHODI

35.346.316 KM  (77,51%)

NEPORESKI PRIHODI

307.604 KM  ( 0,67%)

TRANSFERI I DONACIJE

592.122 KM  ( 1,30%)

PRIMICI OD IMOVINE

9.354.386 KM  (20,51%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

37.365.883 KM

LIČNA PRIMANJA

2.293.888 KM  ( 6,14%)

MATERIJAL I USLUGE

1.007.631 KM  ( 2,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

24.894.676 KM  (66,62%)

FINANSIJSKA IMOVINA

9.154.540 KM  (24,50%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

38.408.419 KM

PORESKI PRIHODI

36.433.088 KM  (94,86%)

NEPORESKI PRIHODI

306.152 KM  ( 0,80%)

TRANSFERI I DONACIJE

308.008 KM  ( 0,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.361.171 KM  ( 3,54%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

35.025.621 KM

LIČNA PRIMANJA

2.507.835 KM  ( 7,16%)

MATERIJAL I USLUGE

1.191.271 KM  ( 3,40%)

TRANSFERI I DOZNAKE

29.927.287 KM  (85,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1.389.249 KM  ( 3,97%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

39.588.690 KM

PORESKI PRIHODI

37.889.078 KM  (95,71%)

NEPORESKI PRIHODI

481.102 KM  ( 1,22%)

TRANSFERI I DONACIJE

724.457 KM  ( 1,83%)

PRIMICI OD IMOVINE

494.053 KM  ( 1,25%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

38.682.253 KM

LIČNA PRIMANJA

2.311.883 KM  ( 5,98%)

MATERIJAL I USLUGE

1.054.443 KM  ( 2,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

29.998.868 KM  (77,55%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.730.765 KM  (12,23%)

FINANSIJSKA IMOVINA

586.294 KM  ( 1,52%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

39.506.601 KM

PORESKI PRIHODI

38.294.433 KM  (96,93%)

NEPORESKI PRIHODI

355.438 KM  ( 0,90%)

TRANSFERI I DONACIJE

533.140 KM  ( 1,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

323.590 KM  ( 0,82%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

40.935.650 KM

LIČNA PRIMANJA

2.171.239 KM  ( 5,30%)

MATERIJAL I USLUGE

1.093.968 KM  ( 2,67%)

TRANSFERI I DOZNAKE

36.983.237 KM  (90,34%)

FINANSIJSKA IMOVINA

469.034 KM  ( 1,15%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

47.896.834 KM

PORESKI PRIHODI

40.930.618 KM  (85,46%)

NEPORESKI PRIHODI

611.317 KM  ( 1,28%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.880.260 KM  (12,28%)

PRIMICI OD IMOVINE

474.639 KM  ( 0,99%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

43.224.615 KM

LIČNA PRIMANJA

2.135.023 KM  ( 4,94%)

MATERIJAL I USLUGE

1.369.606 KM  ( 3,17%)

TRANSFERI I DOZNAKE

38.598.206 KM  (89,30%)

FINANSIJSKA IMOVINA

667.222 KM  ( 1,54%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

61.483.857 KM

PORESKI PRIHODI

43.822.672 KM  (71,28%)

NEPORESKI PRIHODI

198.249 KM  ( 0,32%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.086.999 KM  ( 1,77%)

PRIMICI OD IMOVINE

16.375.937 KM  (26,63%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

33.481.795 KM

LIČNA PRIMANJA

2.284.460 KM  ( 6,82%)

MATERIJAL I USLUGE

1.194.981 KM  ( 3,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

29.187.663 KM  (87,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

448.311 KM  ( 1,34%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 35.504.675 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  35.504.675 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu35.504.675 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 254.058 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  112.338 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine9.080 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu103.258 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  141.720 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)90.217 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi49.403 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.184.915 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.184.915 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.184.915 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 2.505.924 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  2.505.924 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama2.456.043 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja49.881 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 35.346.316 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  35.346.316 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu35.346.316 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 307.604 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  217.827 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine53.129 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu164.698 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  89.777 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)61.766 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi28.011 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 592.122 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  466.787 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva466.787 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  125.335 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti125.335 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 9.354.386 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  9.354.386 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama1.293.494 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja8.060.892 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 36.433.088 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  36.433.088 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu36.433.088 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 306.152 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  204.166 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine139.201 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu64.965 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  101.986 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.850 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)65.921 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi34.215 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 308.008 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  22.289 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva22.289 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  285.719 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti285.719 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 1.361.171 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  1.361.171 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama46.065 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja1.315.106 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 37.889.078 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  37.889.078 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu37.889.078 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 481.102 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  291.177 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine211.733 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu79.158 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika286 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  189.925 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)70.186 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi119.739 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 724.457 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  724.457 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti724.457 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 494.053 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  494.053 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja494.053 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 38.294.433 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  38.294.433 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu38.294.433 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 355.438 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  161.756 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine17.915 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu143.566 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika275 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  193.682 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)78.100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi115.582 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 533.140 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  99.127 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva99.127 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  434.013 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti434.013 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 323.590 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  5.555 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava5.555 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  318.035 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja318.035 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 40.930.618 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  40.930.618 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu40.930.618 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 611.317 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  180.847 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine6.639 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu174.109 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika99 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  430.470 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)83.313 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi347.157 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 5.880.260 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  38.419 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva38.419 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.841.841 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.841.841 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 474.639 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  474.639 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja474.639 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 43.822.672 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  43.822.672 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu43.822.672 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 198.249 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  32.750 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu32.750 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  165.499 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)92.550 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi72.949 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.086.999 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.086.999 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.086.999 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 16.375.937 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  16.375.937 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja16.375.937 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.333.989 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.140.328 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.838.984 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 301.344 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  193.661 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca193.661 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.077.071 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.077.071 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.354 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.124 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge57.328 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara30.332 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.172 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.188 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje40.631 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa510.288 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge349.654 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 38.700.581 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  38.700.581 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade31.865.992 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima966.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama430.529 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.540.410 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima3.897.050 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 26.554 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  26.554 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.680 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava12.874 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 2.089.682 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  2.089.682 KM
  • 822200 - Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama35.000 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja2.054.682 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.293.888 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.101.866 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.822.715 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 279.151 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  192.022 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca192.022 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.007.631 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.007.631 KM
  • 613100 - Putni troškovi17.076 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju42.608 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge46.347 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara33.664 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.225 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme7.681 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje67.921 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa523.853 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge252.256 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 24.894.676 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  24.894.676 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade22.682.541 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima573.700 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama84.898 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima417.660 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.135.877 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 15.148 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  15.148 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.324 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava7.824 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 9.154.540 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  9.154.540 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja9.154.540 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.507.835 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.302.936 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.945.444 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 357.492 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  204.899 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca204.899 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.191.271 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.191.271 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.875 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju35.814 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge49.326 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara33.736 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.915 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.809 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje31.164 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa402.262 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge602.370 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 29.927.287 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  29.927.287 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade22.065.572 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima576.300 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama394.092 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.042.161 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima5.849.162 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 9.979 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  9.979 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.979 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 1.389.249 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  1.389.249 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja1.389.249 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.311.883 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.121.680 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.807.985 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 313.695 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  190.203 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca190.203 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.054.443 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.054.443 KM
  • 613100 - Putni troškovi35.899 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju32.120 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge54.134 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara35.685 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.840 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.928 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje70.835 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa389.973 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge418.029 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 29.998.868 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  29.998.868 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade18.238.292 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima214.150 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.074.085 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.397.433 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima8.074.909 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 4.730.765 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.730.765 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.533.254 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava3.197.511 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 586.294 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  586.294 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja586.294 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.171.239 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.993.514 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.687.365 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 306.149 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  177.725 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca177.725 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.093.968 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.093.968 KM
  • 613100 - Putni troškovi56.525 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.151 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge49.897 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara11.670 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.515 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.099 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa354.015 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge555.896 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 36.983.237 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  36.983.237 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade15.476.453 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima617.958 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama457.986 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima4.552.884 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima15.877.956 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 218.172 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  218.172 KM
  • 821300 - Nabavka opreme2.442 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava215.730 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 469.034 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  469.034 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja469.034 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.135.023 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.959.271 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.671.337 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 287.934 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  175.752 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca175.752 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.369.606 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.369.606 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.041 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju35.931 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge51.497 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara17.567 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.225 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.216 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje21.488 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa254.591 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge961.050 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 38.598.206 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  38.598.206 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade17.637.854 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.169.208 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama305.256 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima3.428.662 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima15.057.226 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 454.558 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  454.558 KM
  • 821300 - Nabavka opreme437.950 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava16.608 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 667.222 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  667.222 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja667.222 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.284.460 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.086.321 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.880.495 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 205.826 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  198.139 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca198.139 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.194.981 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.194.981 KM
  • 613100 - Putni troškovi18.433 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.575 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge55.863 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara30.230 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.539 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.466 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje54.205 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa216.511 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge770.159 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 29.187.663 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  29.187.663 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade13.190.969 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.929.103 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama415.439 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.770.144 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima10.882.008 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 366.380 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  366.380 KM
  • 821300 - Nabavka opreme170.827 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava195.553 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 448.311 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  448.311 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja448.311 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: