Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

12.631.452 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

NEPORESKI PRIHODI

12.631.452 KM  (100,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

11.037.338 KM

LIČNA PRIMANJA

506.535 KM  ( 4,59%)

MATERIJAL I USLUGE

497.968 KM  ( 4,51%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.978.277 KM  (90,40%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

21.106.308 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

NEPORESKI PRIHODI

21.106.308 KM  (100,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

25.874.780 KM

LIČNA PRIMANJA

983.869 KM  ( 3,80%)

MATERIJAL I USLUGE

831.531 KM  ( 3,21%)

TRANSFERI I DOZNAKE

23.821.508 KM  (92,06%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

27.513.477 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

NEPORESKI PRIHODI

27.513.477 KM  (100,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

30.276.729 KM

LIČNA PRIMANJA

1.468.395 KM  ( 4,85%)

MATERIJAL I USLUGE

1.108.058 KM  ( 3,66%)

TRANSFERI I DOZNAKE

27.628.396 KM  (91,25%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

28.303.372 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

NEPORESKI PRIHODI

28.293.984 KM  (99,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

9.388 KM  ( 0,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

24.517.323 KM

LIČNA PRIMANJA

1.628.304 KM  ( 6,64%)

MATERIJAL I USLUGE

1.156.479 KM  ( 4,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

21.663.257 KM  (88,36%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

29.654.963 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

NEPORESKI PRIHODI

29.633.092 KM  (99,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

21.871 KM  ( 0,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

26.761.785 KM

LIČNA PRIMANJA

1.715.247 KM  ( 6,41%)

MATERIJAL I USLUGE

1.174.482 KM  ( 4,39%)

TRANSFERI I DOZNAKE

23.871.990 KM  (89,20%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

29.630.132 KM

PORESKI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

NEPORESKI PRIHODI

29.611.441 KM  (99,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

18.691 KM  ( 0,06%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

26.678.239 KM

LIČNA PRIMANJA

1.891.824 KM  ( 7,09%)

MATERIJAL I USLUGE

1.138.216 KM  ( 4,27%)

TRANSFERI I DOZNAKE

23.489.355 KM  (88,05%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2011. 12.631.452 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  17.976 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija17.976 KM
   • 721100 - Prihodi od kamata
    17.976 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  12.613.476 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse12.592.312 KM
   • 722500 - Prihodi po osnovu registracije mot.vozila
    6.338.960 KM
   • 722500 - Prihodi od posebnih vodnih naknada
    4.113.674 KM
   • 722500 - Prihodi od općih vodnih naknada
    2.139.678 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi21.164 KM
   • 722700 - Ostali prihodi, donacije
    21.164 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2012. 21.106.308 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  13.329 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija13.329 KM
   • 721100 - Prihodi od kamata
    13.329 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  21.092.979 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse21.077.738 KM
   • 722500 - Prihodi po osnovu registracije motornih vozila
    10.980.687 KM
   • 722500 - Prihodi od posebnih vodnih naknada
    4.065.132 KM
   • 722500 - Prihodi od nakn.od zagadjiv.zraka
    3.841.470 KM
   • 722500 - Prihodi od općih vodnih naknada
    2.190.449 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.241 KM
   • 722700 - Ostali prihodi, donacije
    15.241 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2013. 27.513.477 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  96.889 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija96.889 KM
   • 721100 - Prihodi od kamata
    96.889 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  27.416.588 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse27.385.372 KM
   • 722500 - Prihodi po osnovu registr.motor.vozila
    13.456.168 KM
   • 722500 - Prihodi od nakn.od zagadjiv.zraka
    6.746.773 KM
   • 722500 - Prihodi od općih vodnih naknada
    4.411.108 KM
   • 722500 - Prihodi od posebnih vodnih naknada
    2.192.790 KM
   • 722500 - Prihodi od uprv.ambal i ambalaž otpad
    464.052 KM
   • 722500 - Prihodi od el.i elektroničkog otpada
    114.481 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi31.216 KM
   • 722700 - Ostali prihodi, donacije
    31.216 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2014. 28.293.984 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  163.115 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija163.115 KM
   • 721100 - Prihodi od kamata
    163.115 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  28.130.869 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse28.069.890 KM
   • 722500 - Posebna naknada za okoliš koju plaćaju fizička lica pri registraciji motornih vozila
    9.507.672 KM
   • 722500 - Prihodi od naknada od zagađivanja zraka
    5.900.400 KM
   • 722500 - Posebna naknada za okoliš koju plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila
    4.955.805 KM
   • 722500 - Prihodi od posebnih vodnih naknada
    3.999.066 KM
   • 722500 - Prihodi od općih vodnih naknada
    2.270.787 KM
   • 722500 - Naknada za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom
    526.443 KM
   • 722500 - Opća naknada za proizvođače i uvoznike za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
    318.083 KM
   • 722500 - Prihodi od naknada za plastične kese tregerice - pravna lica
    297.968 KM
   • 722500 - Naknada za upravljanje sa otpadom od električnih i elektronskih proiz. za proizvođače i uvoznike, koji nisu uključeni u organizovani sistem preko operatora sistema
    279.397 KM
   • 722500 - Evidentirajuća naknada za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom
    14.101 KM
   • 722500 - Prihodi od naknada za plastične kese tregerice - fizička lica
    168 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi60.979 KM
   • 722700 - Ostali prihodi
    60.979 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 9.388 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  9.388 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva9.388 KM
   • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva
    9.388 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2015. 29.633.092 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  169.927 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine169.927 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata
    169.927 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  29.463.165 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse29.438.269 KM
   • 722500 - Posebna naknada za okoliš koju plaćaju fizička lica pri registraciji motornih vozila
    9.705.124 KM
   • 722500 - Prihodi od naknada od zagađivanja zraka
    6.434.838 KM
   • 722500 - Posebna naknada za okoliš koju plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila
    5.117.393 KM
   • 722500 - Prihodi od posebnih vodnih naknada
    4.218.103 KM
   • 722500 - Prihodi od općih vodnih naknada
    2.360.186 KM
   • 722500 - Opća naknada za proizvođače i uvoznike za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
    502.824 KM
   • 722500 - Naknada za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom
    439.795 KM
   • 722500 - Prihodi od naknada za plastične kese tregerice - pravna lica
    304.381 KM
   • 722500 - Naknada za upravljanje sa otpadom od električnih i elektronskih proiz. za proizvođače i uvoznike, koji nisu uključeni u organizovani sistem preko operatora sistema
    178.459 KM
   • 722500 - Evidentirajuća naknada za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom
    176.899 KM
   • 722500 - Prihodi od naknada za plastične kese tregerice - fizička lica
    267 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi24.896 KM
   • 722700 - Ostali prihodi
    24.896 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 21.871 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  21.871 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva21.871 KM
   • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva - donacije
    21.871 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

NEPORESKI PRIHODI 2016. 29.611.441 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  197.792 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija197.792 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  29.413.649 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse29.398.494 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.155 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 18.691 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  18.691 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva18.691 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 506.535 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  506.535 KM
  • 611100 - Bruto plaće470.933 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 35.602 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 497.968 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  497.968 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.952 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju13.903 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge16.725 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.400 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.608 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme92.340 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.481 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.794 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge324.765 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu dr.samostalne djelatnosti
    168.721 KM
   • 613900 - Izdaci za revizorske i pravne usluge
    70.200 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr.samost.djel. i povr.samost.rada
    39.179 KM
   • 613900 - Ostal.nepo. usl.i dadzb.
    14.542 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge reprezentacije
    12.936 KM
   • 613900 - Izdaci za ostale stručne usluge
    12.523 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje
    6.320 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge štampanja
    344 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 9.978.277 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  9.978.277 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade9.969.287 KM
   • 614100 - Izdaci za finansiranje projekata od vod.naknada
    5.532.015 KM
   • 614100 - Grantovi kantonima od nakn.za okoliš
    4.437.272 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.990 KM
   • 614800 - Izdaci za povrat pogrešno uplaćenih sredstava
    8.990 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 54.558 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  54.558 KM
  • 821300 - Nabavka opreme37.008 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    19.644 KM
   • 821300 - Kancelarijski namještaj
    11.512 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji, alati i instalacije
    5.852 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava17.550 KM
   • 821500 - Software
    17.550 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 983.869 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  888.996 KM
  • 611100 - Bruto plaće823.976 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 65.020 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  94.873 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca94.873 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 831.531 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  831.531 KM
  • 613100 - Putni troškovi21.397 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju633 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge30.510 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.826 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.496 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme264.077 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje13.907 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.123 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge447.562 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu dr.samostalne djelatnosti
    245.781 KM
   • 613900 - Izdaci za konvenc.seminar.simpoz.
    46.800 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr.samost.djel. i povr.samost.rada
    46.531 KM
   • 613900 - Ostal.nepo. usl.i dadzb.
    39.463 KM
   • 613900 - Izdaci za revizorske i pravne usluge
    25.740 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge reprezentacije
    22.191 KM
   • 613900 - Izdaci za ostale stručne usluge
    13.643 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje
    7.413 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 23.821.508 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  23.821.508 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade23.811.912 KM
   • 614100 - Izdaci za finansiranje projekata od vod.naknada
    12.996.402 KM
   • 614100 - Grantovi kantonima od nakan.za okoliš
    10.375.510 KM
   • 614100 - Izdaci za projekat zaštite zraka-okoliša
    440.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo9.596 KM
   • 614800 - Izdaci za povrat pogrešno uplaćenih sredstava
    9.596 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 237.872 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  237.872 KM
  • 821300 - Nabavka opreme164.076 KM
   • 821300 - Nabavka motornog vozila
    58.032 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    47.176 KM
   • 821300 - Kancelarijski namještaj
    35.880 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji, alati i instalacije
    22.988 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava73.796 KM
   • 821500 - Software
    73.796 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.468.395 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.327.590 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.223.465 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 104.125 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  140.805 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca140.805 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.108.058 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.108.058 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.329 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.423 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.899 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.532 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme349.946 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje20.787 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.128 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge643.014 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu dr.samostalne djelatnosti
    280.544 KM
   • 613900 - Izdaci za medije
    149.760 KM
   • 613900 - Ostal.nepo. usl.i dadzb.
    70.874 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr.samost.djel. i povr.samost.rada
    60.371 KM
   • 613900 - Izdaci za revizorske i pravne usluge
    25.740 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge reprezentacije
    18.272 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge štampanja
    17.547 KM
   • 613900 - Izdaci za konvenc.seminar.simpoz.
    10.000 KM
   • 613900 - Izdaci za ostale stručne usluge
    7.106 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje
    2.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 27.628.396 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  27.628.396 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade27.623.521 KM
   • 614100 - Grantovi kantonima od naknade za okoliš
    14.142.082 KM
   • 614100 - Izdaci za finansiranje projekata od vod.naknada
    11.567.028 KM
   • 614100 - Izdaci za projekat zaštite zraka-okoliša
    1.714.521 KM
   • 614100 - Izdaci za finansiranje projekata iz otpada
    199.890 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.875 KM
   • 614800 - Izdaci za povrat pogrešno uplaćenih sredstava
    4.875 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 71.880 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  71.880 KM
  • 821300 - Nabavka opreme38.476 KM
   • 821300 - Kancelarijski namještaj
    18.370 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    13.767 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji, alati i instalacije
    6.339 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava33.404 KM
   • 821500 - Software
    33.404 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.628.304 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.471.474 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.363.535 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 107.939 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  156.830 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca156.830 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.156.479 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.156.479 KM
  • 613100 - Putni troškovi33.687 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge38.347 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.353 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.861 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme350.096 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje13.161 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa17.881 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge667.093 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu Ugovora o djelu za 2014. godinu
    124.275 KM
   • 613900 - Troškovi održavanja konvencija i obrazovanja
    109.110 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu angažmana za članstvo u UO za 2014. godinu
    103.675 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr.samost.djel. i povr.samost.rada
    61.041 KM
   • 613900 - Izdaci za medije
    47.400 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
    47.098 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu angažmana za članstvo u NO za 2014. godinu
    42.755 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge; dadžbine
    31.735 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
    25.740 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    15.000 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge reprezentacije
    12.130 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge štampanja
    11.860 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade članovima odbora, komisija, tijela i dr.
    11.350 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    9.730 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    7.509 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    6.552 KM
   • 613900 - Neisplaćene usluge i dadžbine iz ranijih godina
    133 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 21.663.257 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  21.663.257 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade21.650.080 KM
   • 614100 - Tekući transferi kantonima - raspodjela sredstava
    14.456.186 KM
   • 614100 - Projekti čija je implementacija u toku (projekti JP 2010, 2011, 2012)
    2.211.859 KM
   • 614100 - Projekti zaštite voda od značaja za F BiH po Odluci Vlade F BiH
    2.065.934 KM
   • 614100 - Projekti zaštite zraka i energetske efikasnosti
    1.227.200 KM
   • 614100 - Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša
    1.076.545 KM
   • 614100 - Interventni projekti
    466.000 KM
   • 614100 - Transferi za jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša te afirmacije i promocije Fonda
    146.356 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo13.177 KM
   • 614800 - Izdaci za povrat pogrešno uplaćenih sredstava
    13.177 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 69.283 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  69.283 KM
  • 821300 - Nabavka opreme58.051 KM
   • 821300 - Kancelarijski namještaj
    39.879 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    16.475 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji, alati i instalacije
    1.697 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava11.232 KM
   • 821500 - Software
    11.232 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.715.247 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.551.823 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.423.789 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 128.034 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  163.424 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca163.424 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.174.482 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.174.482 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.149 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge39.287 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara34.190 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.287 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme421.256 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje6.524 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa20.929 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge624.860 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu dr.samostalne djelatnosti
    291.448 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr.samost.djel. i povr.samost.rada
    66.855 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    65.694 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge; dadžbine
    63.146 KM
   • 613900 - Izdaci za ostale stručne usluge
    56.453 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - stručne usluge
    33.889 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge štampanja
    16.753 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge reprezentacije
    13.421 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću
    9.945 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    7.256 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 23.871.990 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  23.871.990 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade23.845.661 KM
   • 614100 - Tekući transferi kantonima - raspodjela sredstava
    15.089.923 KM
   • 614100 - Projekti zaštite voda od značaja za F BiH po Odluci Vlade F BiH
    4.044.691 KM
   • 614100 - Projekti zaštite zraka i energetske efikasnosti
    2.733.545 KM
   • 614100 - Interventni projekti - program i projekti za sanaciju šteta nastalih prirodnim nepogodama
    950.491 KM
   • 614100 - Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša
    293.533 KM
   • 614100 - Projekti upravljanja otpadom
    217.963 KM
   • 614100 - Transferi za jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša te afirmacije i promocije Fonda
    212.374 KM
   • 614100 - Projekti čija je implementacija u toku (projekti JP 2010, 2011, 2012)
    126.435 KM
   • 614100 - Transferi za sufinansiranje projekata zaštite okoliša kao podrška razvoja lokalnih zajednica
    88.282 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Projekti po sporazumima sa međunarodnim institucijama
    70.000 KM
   • 614100 - Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka
    18.424 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo26.329 KM
   • 614800 - Izdaci za povrat pogrešno uplaćenih sredstava
    26.329 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 66 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  66 KM
  • 821300 - Nabavka opreme66 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji, alati i instalacije
    66 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.891.824 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.709.559 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.586.616 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 122.943 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  182.265 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca182.265 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.138.216 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.138.216 KM
  • 613100 - Putni troškovi48.405 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge36.320 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.160 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.253 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme472.492 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje17.352 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.764 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge522.470 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 23.489.355 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  23.489.355 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade19.258.719 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.204.992 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.271.925 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima747.304 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.415 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 158.844 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  158.844 KM
  • 821300 - Nabavka opreme106.801 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava1.003 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava51.040 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: