Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

16.743.504 KM

PORESKI PRIHODI

6.616.953 KM  (39,52%)

NEPORESKI PRIHODI

11.207 KM  ( 0,07%)

TRANSFERI I DONACIJE

10.112.308 KM  (60,40%)

PRIMICI OD IMOVINE

3.036 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

17.138.617 KM

LIČNA PRIMANJA

1.677.831 KM  ( 9,79%)

MATERIJAL I USLUGE

482.621 KM  ( 2,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

14.850.199 KM  (86,65%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.574.856 KM

PORESKI PRIHODI

6.553.491 KM  (68,44%)

NEPORESKI PRIHODI

13.557 KM  ( 0,14%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.987.682 KM  (31,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

20.126 KM  ( 0,21%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.165.671 KM

LIČNA PRIMANJA

1.815.977 KM  (19,81%)

MATERIJAL I USLUGE

297.156 KM  ( 3,24%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.853.353 KM  (74,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.756.015 KM

PORESKI PRIHODI

7.081.880 KM  (80,88%)

NEPORESKI PRIHODI

15.203 KM  ( 0,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.634.932 KM  (18,67%)

PRIMICI OD IMOVINE

24.000 KM  ( 0,27%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.745.327 KM

LIČNA PRIMANJA

1.807.831 KM  (20,67%)

MATERIJAL I USLUGE

298.214 KM  ( 3,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.546.649 KM  (74,86%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.341.112 KM

PORESKI PRIHODI

7.818.091 KM  (93,73%)

NEPORESKI PRIHODI

47.215 KM  ( 0,57%)

TRANSFERI I DONACIJE

461.184 KM  ( 5,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

14.622 KM  ( 0,18%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.176.027 KM

LIČNA PRIMANJA

1.913.164 KM  (23,40%)

MATERIJAL I USLUGE

303.532 KM  ( 3,71%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.928.046 KM  (72,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.254.652 KM

PORESKI PRIHODI

7.777.671 KM  (94,22%)

NEPORESKI PRIHODI

17.716 KM  ( 0,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

445.725 KM  ( 5,40%)

PRIMICI OD IMOVINE

13.540 KM  ( 0,16%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.177.152 KM

LIČNA PRIMANJA

1.959.376 KM  (23,96%)

MATERIJAL I USLUGE

296.322 KM  ( 3,62%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.869.983 KM  (71,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.490.826 KM

PORESKI PRIHODI

8.433.387 KM  (99,32%)

NEPORESKI PRIHODI

32.229 KM  ( 0,38%)

TRANSFERI I DONACIJE

25.210 KM  ( 0,30%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.241.892 KM

LIČNA PRIMANJA

2.027.772 KM  (24,60%)

MATERIJAL I USLUGE

264.003 KM  ( 3,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.883.311 KM  (71,38%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.271.533 KM

PORESKI PRIHODI

9.037.472 KM  (97,48%)

NEPORESKI PRIHODI

20.943 KM  ( 0,23%)

TRANSFERI I DONACIJE

213.118 KM  ( 2,30%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.537.616 KM

LIČNA PRIMANJA

2.081.195 KM  (24,38%)

MATERIJAL I USLUGE

243.219 KM  ( 2,85%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.202.619 KM  (72,65%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 6.616.953 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.616.953 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu6.616.953 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 11.207 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  4.957 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija4.957 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.250 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)6.250 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 10.112.308 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  10.112.308 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti10.112.308 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 3.036 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  3.036 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja3.036 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 6.553.491 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  6.553.491 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu6.553.491 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 13.557 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  7.140 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija7.140 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.329 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.700 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.629 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  88 KM
  • 723100 - Novčane kazne88 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 2.987.682 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.987.682 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.987.682 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 20.126 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  19.450 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava19.450 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  676 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja676 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 7.081.880 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  7.081.880 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu7.081.880 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 15.203 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  6.049 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija5.594 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine453 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  9.154 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.450 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.704 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 1.634.932 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.634.632 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.634.632 KM
 • 733000 - Donacije
  300 KM
  • 733100 - Donacije300 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 24.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  12.000 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici12.000 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  12.000 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja12.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 7.818.091 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  7.818.091 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu7.818.091 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 47.215 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.837 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.837 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  43.378 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.107 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi42.271 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 461.184 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  461.184 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti461.184 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 14.622 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  14.622 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava14.622 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 7.777.671 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  7.777.671 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu7.777.671 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 17.716 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.804 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.804 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  13.912 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.750 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.162 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 445.725 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  445.725 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti445.725 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 13.540 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  13.540 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama13.540 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 8.433.387 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  8.433.387 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu8.433.387 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 32.229 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.474 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.474 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  28.622 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)9.300 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi19.322 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  133 KM
  • 723100 - Novčane kazne133 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 25.210 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  25.210 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti25.210 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 9.037.472 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  9.037.472 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu9.037.472 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 20.943 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.313 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.313 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  15.630 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.700 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.930 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 213.118 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  213.118 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti213.118 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.677.831 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.542.401 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.281.328 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 261.073 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  135.430 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca135.430 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 482.621 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  482.621 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.150 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju47.810 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge54.555 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara51.156 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.783 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.717 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.392 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge265.058 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 14.850.199 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  14.850.199 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade19.440 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima13.614.827 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima319.852 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima896.080 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 127.966 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  127.966 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.117 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje119.849 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.815.977 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.669.722 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.388.142 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 281.580 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  146.255 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca146.255 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 297.156 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  297.156 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.842 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju51.402 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge58.036 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara50.076 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.638 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.409 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.535 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge89.218 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 6.853.353 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.853.353 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade20.050 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima6.151.697 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima65.415 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima616.191 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 199.185 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  199.185 KM
  • 821300 - Nabavka opreme96.278 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava2.738 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje100.169 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.807.831 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.659.302 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.407.002 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 252.300 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  148.529 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca148.529 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 298.214 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  298.214 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.830 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju47.925 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge57.361 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara59.120 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.177 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje12.349 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.621 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge88.831 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 6.546.649 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.546.649 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade15.037 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.763.715 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima67.285 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima674.082 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo26.530 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 92.633 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  92.633 KM
  • 821300 - Nabavka opreme11.866 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje80.767 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.913.164 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.757.267 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.473.414 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 283.853 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  155.897 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca155.897 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 303.532 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  303.532 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.588 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju48.235 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge62.092 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara56.390 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.859 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.025 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje17.189 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.488 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge86.666 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 5.928.046 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.928.046 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade7.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.823.688 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima13.544 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima74.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.514 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 31.285 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  31.285 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme14.766 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava6.867 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje7.152 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.959.376 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.800.364 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.508.419 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 291.945 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  159.012 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca159.012 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 296.322 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  296.322 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.877 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju56.245 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge60.646 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara54.014 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.522 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.165 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.979 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge84.674 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 5.869.983 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.869.983 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade7.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.783.143 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima71.489 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo7.851 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 51.471 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  51.471 KM
  • 821300 - Nabavka opreme22.307 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.082 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje28.082 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.027.772 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.861.241 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.584.627 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 276.614 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  166.531 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca166.531 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 264.003 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  264.003 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.594 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju57.037 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge60.497 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.980 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.438 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje6.483 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.953 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge91.821 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 5.883.311 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.883.311 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.876.209 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.102 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 66.806 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  66.806 KM
  • 821300 - Nabavka opreme49.843 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.555 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje15.408 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.081.195 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.902.591 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.680.124 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 222.467 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  178.604 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca178.604 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 243.219 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  243.219 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.300 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju56.418 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge56.890 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.090 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.132 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.100 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje9.661 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.462 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge79.166 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 6.202.619 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  6.202.619 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade5.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima5.926.044 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima95.750 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima171.043 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.782 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 10.583 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  10.583 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.891 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava2.527 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.165 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: