Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

24.672.354 KM

PORESKI PRIHODI

11.975.379 KM  (48,54%)

NEPORESKI PRIHODI

214.090 KM  ( 0,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

12.462.789 KM  (50,51%)

PRIMICI OD IMOVINE

20.096 KM  ( 0,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

25.055.498 KM

LIČNA PRIMANJA

2.036.331 KM  ( 8,13%)

MATERIJAL I USLUGE

615.034 KM  ( 2,45%)

TRANSFERI I DOZNAKE

22.297.714 KM  (88,99%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

18.752.718 KM

PORESKI PRIHODI

11.930.223 KM  (63,62%)

NEPORESKI PRIHODI

339.468 KM  ( 1,81%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.460.189 KM  (34,45%)

PRIMICI OD IMOVINE

22.838 KM  ( 0,12%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

18.685.331 KM

LIČNA PRIMANJA

2.302.821 KM  (12,32%)

MATERIJAL I USLUGE

518.798 KM  ( 2,78%)

TRANSFERI I DOZNAKE

15.840.047 KM  (84,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

17.742.326 KM

PORESKI PRIHODI

12.315.027 KM  (69,41%)

NEPORESKI PRIHODI

187.468 KM  ( 1,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.215.147 KM  (29,39%)

PRIMICI OD IMOVINE

24.684 KM  ( 0,14%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

18.034.761 KM

LIČNA PRIMANJA

2.835.748 KM  (15,72%)

MATERIJAL I USLUGE

496.033 KM  ( 2,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

14.468.193 KM  (80,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

19.089.563 KM

PORESKI PRIHODI

12.524.075 KM  (65,61%)

NEPORESKI PRIHODI

203.303 KM  ( 1,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.256.215 KM  (32,77%)

PRIMICI OD IMOVINE

105.970 KM  ( 0,56%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

19.029.855 KM

LIČNA PRIMANJA

2.935.984 KM  (15,43%)

MATERIJAL I USLUGE

513.272 KM  ( 2,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

15.312.611 KM  (80,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

18.205.863 KM

PORESKI PRIHODI

13.234.563 KM  (72,69%)

NEPORESKI PRIHODI

294.182 KM  ( 1,62%)

TRANSFERI I DONACIJE

4.663.998 KM  (25,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

13.120 KM  ( 0,07%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

18.484.755 KM

LIČNA PRIMANJA

3.042.876 KM  (16,46%)

MATERIJAL I USLUGE

495.631 KM  ( 2,68%)

TRANSFERI I DOZNAKE

14.641.304 KM  (79,21%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

18.209.228 KM

PORESKI PRIHODI

13.577.593 KM  (74,56%)

NEPORESKI PRIHODI

244.165 KM  ( 1,34%)

TRANSFERI I DONACIJE

4.373.393 KM  (24,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

14.077 KM  ( 0,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

16.986.140 KM

LIČNA PRIMANJA

2.815.443 KM  (16,57%)

MATERIJAL I USLUGE

572.984 KM  ( 3,37%)

TRANSFERI I DOZNAKE

13.405.137 KM  (78,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

20.150.082 KM

PORESKI PRIHODI

14.738.403 KM  (73,14%)

NEPORESKI PRIHODI

184.566 KM  ( 0,92%)

TRANSFERI I DONACIJE

5.207.005 KM  (25,84%)

PRIMICI OD IMOVINE

20.108 KM  ( 0,10%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

19.958.185 KM

LIČNA PRIMANJA

3.467.664 KM  (17,37%)

MATERIJAL I USLUGE

478.902 KM  ( 2,40%)

TRANSFERI I DOZNAKE

15.848.838 KM  (79,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 11.975.379 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  11.975.379 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu11.975.379 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 214.090 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  28.109 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine27.677 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu432 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  185.981 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.300 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi171.681 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 12.462.789 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  3.973 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva3.973 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  12.458.816 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti12.458.816 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 20.096 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  20.096 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja20.096 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 11.930.223 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  11.930.223 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu11.930.223 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 339.468 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  25.368 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija20.747 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.462 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu2.159 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  314.100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)8.900 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi305.200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 6.460.189 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.460.189 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.460.189 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 22.838 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  22.838 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja22.838 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 12.315.027 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.315.027 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.315.027 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 187.468 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  18.237 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija16.392 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine480 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.365 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  169.231 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)11.400 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi157.831 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 5.215.147 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.210.147 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.210.147 KM
 • 733000 - Donacije
  5.000 KM
  • 733100 - Donacije5.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 24.684 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  8.236 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava8.236 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  16.448 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja16.448 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 12.524.075 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  12.524.075 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu12.524.075 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 203.303 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  18.491 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija18.373 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine118 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  184.812 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)11.800 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi173.012 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 6.256.215 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.242.444 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.242.444 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  13.771 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva13.771 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 105.970 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  98.682 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava98.682 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  7.288 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja7.288 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 13.234.563 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  13.234.563 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu13.234.563 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 294.182 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.523 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija14.420 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine65 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu38 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  279.659 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)13.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi266.659 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 4.663.998 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.593.725 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti4.593.725 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  70.273 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova70.273 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 13.120 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.626 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.626 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  11.494 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja11.494 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 13.577.593 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  13.577.593 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu13.577.593 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 244.165 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.730 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.205 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine396 KM
  • 721300 - Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu129 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  242.435 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)15.650 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi226.785 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 4.373.393 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  4.373.393 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti4.373.393 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 14.077 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.621 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.621 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  12.456 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja12.456 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 14.738.403 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  14.738.403 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu14.738.403 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 184.566 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.482 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.385 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine97 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  183.084 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)15.050 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi168.034 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 5.207.005 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.207.005 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.207.005 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 20.108 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.636 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.636 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  18.472 KM
  • 813600 - Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja18.472 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.036.331 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.870.590 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.586.533 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 284.057 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  165.741 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca165.741 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 615.034 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  615.034 KM
  • 613100 - Putni troškovi18.787 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju78.949 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge125.175 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara42.839 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.148 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje15.728 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa76.971 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge246.437 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 22.297.714 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  22.297.714 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima19.144.770 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima982.934 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima2.170.010 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 106.419 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  106.419 KM
  • 821300 - Nabavka opreme106.419 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.302.821 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.111.883 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.825.271 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 286.612 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  190.938 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca190.938 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 518.798 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  518.798 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.483 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju76.128 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge119.964 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara55.158 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.896 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.750 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.207 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa70.723 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge169.489 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 15.840.047 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  15.840.047 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima13.475.292 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima857.155 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.507.600 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 23.665 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  23.665 KM
  • 821300 - Nabavka opreme15.841 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava7.824 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.835.748 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.597.275 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.265.981 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 331.295 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  238.473 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca238.473 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 496.033 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  496.033 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.261 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju67.635 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge125.051 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara82.424 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.931 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje11.159 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa47.888 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge136.683 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 14.468.193 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  14.468.193 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima12.621.445 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima595.650 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.251.098 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 234.787 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  234.787 KM
  • 821200 - Nabavka građevina100.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme134.787 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.935.984 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.686.696 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.353.566 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 333.130 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  249.288 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca249.288 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 513.272 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  513.272 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.164 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju62.717 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge137.047 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara74.230 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.619 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme4.287 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.584 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa50.013 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge152.611 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 15.312.611 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  15.312.611 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima14.799.498 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima212.287 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima291.857 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.969 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 267.988 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  267.988 KM
  • 821200 - Nabavka građevina215.315 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.196 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava13.771 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje25.706 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 3.042.876 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.783.306 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.454.054 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 329.252 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  259.570 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca259.570 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 495.631 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  495.631 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.491 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju69.593 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge128.606 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara60.259 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.194 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.585 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje20.693 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa51.413 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge141.797 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 14.641.304 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  14.641.304 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima14.263.401 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima93.479 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima265.815 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo18.609 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 304.944 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  304.944 KM
  • 821200 - Nabavka građevina170.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme134.944 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.815.443 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.565.879 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.308.486 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 257.393 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  249.564 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca249.564 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 572.984 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  572.984 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.802 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju75.089 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge140.913 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara38.861 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.045 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje42.582 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa27.363 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge229.329 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 13.405.137 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  13.405.137 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima12.911.523 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima168.318 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima288.261 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo37.035 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 192.576 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  192.576 KM
  • 821200 - Nabavka građevina181.364 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.220 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.992 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 3.467.664 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.157.009 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.854.055 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 302.954 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  310.655 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca310.655 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 478.902 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  478.902 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.589 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju79.926 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge171.021 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara31.203 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva4.312 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.998 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.255 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge154.598 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 15.848.838 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  15.848.838 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima15.272.091 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima143.420 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima402.641 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo30.686 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 162.781 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  162.781 KM
  • 821300 - Nabavka opreme25.168 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava65.637 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje71.976 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: