Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

8.474.319 KM

PORESKI PRIHODI

5.021.393 KM  (59,25%)

NEPORESKI PRIHODI

2.649.410 KM  (31,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

782.181 KM  ( 9,23%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

21.335 KM  ( 0,25%)

RASHODI:

8.267.294 KM

LIČNA PRIMANJA

390.908 KM  ( 4,73%)

MATERIJAL I USLUGE

1.850.441 KM  (22,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.153.392 KM  (38,14%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.872.553 KM  (34,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.009.469 KM

PORESKI PRIHODI

4.747.020 KM  (47,43%)

NEPORESKI PRIHODI

2.785.029 KM  (27,82%)

TRANSFERI I DONACIJE

470.771 KM  ( 4,70%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

2.000.000 KM  (19,98%)

OSTALI PRIHODI

6.649 KM  ( 0,07%)

RASHODI:

8.650.810 KM

LIČNA PRIMANJA

407.860 KM  ( 4,71%)

MATERIJAL I USLUGE

2.084.589 KM  (24,10%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.055.328 KM  (35,32%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.094.814 KM  (35,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

8.219 KM  ( 0,10%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.326.649 KM

PORESKI PRIHODI

4.411.589 KM  (60,21%)

NEPORESKI PRIHODI

2.913.529 KM  (39,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.531 KM  ( 0,02%)

RASHODI:

8.015.333 KM

LIČNA PRIMANJA

394.668 KM  ( 4,92%)

MATERIJAL I USLUGE

1.850.558 KM  (23,09%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.929.216 KM  (36,55%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.468.610 KM  (30,80%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

94.501 KM  ( 1,18%)

OTPLATA DUGOVA

277.780 KM  ( 3,47%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.590.907 KM

PORESKI PRIHODI

4.623.524 KM  (60,91%)

NEPORESKI PRIHODI

2.951.982 KM  (38,89%)

TRANSFERI I DONACIJE

14.641 KM  ( 0,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

760 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

7.512.728 KM

LIČNA PRIMANJA

392.872 KM  ( 5,23%)

MATERIJAL I USLUGE

1.469.524 KM  (19,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.094.776 KM  (41,19%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.143.757 KM  (28,54%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

78.463 KM  ( 1,04%)

OTPLATA DUGOVA

333.336 KM  ( 4,44%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.488.263 KM

PORESKI PRIHODI

5.042.617 KM  (53,15%)

NEPORESKI PRIHODI

3.035.168 KM  (31,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

799.990 KM  ( 8,43%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.488 KM  ( 0,11%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

600.000 KM  ( 6,32%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.966.064 KM

LIČNA PRIMANJA

397.071 KM  ( 4,98%)

MATERIJAL I USLUGE

1.879.765 KM  (23,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.270.532 KM  (41,06%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.019.553 KM  (25,35%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

65.807 KM  ( 0,83%)

OTPLATA DUGOVA

333.336 KM  ( 4,18%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.014.500 KM

PORESKI PRIHODI

5.150.248 KM  (57,13%)

NEPORESKI PRIHODI

3.565.618 KM  (39,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

72.010 KM  ( 0,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

226.624 KM  ( 2,51%)

RASHODI:

10.062.175 KM

LIČNA PRIMANJA

409.726 KM  ( 4,07%)

MATERIJAL I USLUGE

1.477.687 KM  (14,69%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.677.396 KM  (36,55%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.077.993 KM  (40,53%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

69.370 KM  ( 0,69%)

OTPLATA DUGOVA

350.003 KM  ( 3,48%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.780.655 KM

PORESKI PRIHODI

5.082.814 KM  (57,89%)

NEPORESKI PRIHODI

3.696.751 KM  (42,10%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.090 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

9.224.257 KM

LIČNA PRIMANJA

412.165 KM  ( 4,47%)

MATERIJAL I USLUGE

1.808.637 KM  (19,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.615.143 KM  (39,19%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.905.011 KM  (31,49%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

49.961 KM  ( 0,54%)

OTPLATA DUGOVA

433.340 KM  ( 4,70%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 5.021.393 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.021.393 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.021.393 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 2.649.410 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  16.366 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija9.834 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine6.532 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.633.044 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.633.044 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 782.181 KMXZatvori:

 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  782.181 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti782.181 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 21.335 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  21.335 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza21.335 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 4.747.020 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.747.020 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.747.020 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.785.029 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  36.383 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija26.571 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine9.812 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.748.646 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.748.646 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 470.771 KMXZatvori:

 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  470.771 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti470.771 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 2.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  2.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja2.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 6.649 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  6.649 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza6.649 KM
   • 777700 - Prihodi od carina i ostale uvozne potrojbe i poseban porez na uvezene proizvode
    6.649 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 4.411.589 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.411.589 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.411.589 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.913.529 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.631 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.880 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine751 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.910.898 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.910.898 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 1.531 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.531 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.531 KM
   • 777700 - Prihodi od carina i ostale uvozne potrojbe i poseban porez na uvezene proizvode
    1.531 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 4.623.524 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.623.524 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.623.524 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.951.982 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  3.616 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija990 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.626 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.948.366 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.948.366 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 14.641 KMXZatvori:

 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  14.641 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti14.641 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 760 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  760 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza760 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 5.042.617 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.042.617 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.042.617 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 3.035.168 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.919 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.766 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.153 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.029.249 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse3.026.915 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.334 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 799.990 KMXZatvori:

 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  799.990 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova799.990 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 10.488 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  10.488 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava10.488 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 600.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  600.000 KM
  • 814100 - Zajmovi primljeni kroz državu600.000 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 5.150.248 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.150.248 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.150.248 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 3.565.618 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.465 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.465 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.560.153 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse3.557.477 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.946 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi730 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 72.010 KMXZatvori:

 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  72.010 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova72.010 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 226.624 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  226.624 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza226.624 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 5.082.814 KMXZatvori:

 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.082.814 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.082.814 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 3.696.751 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.180 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija7.589 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine6.591 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.682.571 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse3.678.901 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)581 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.090 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 1.090 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.090 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.090 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 390.908 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  359.750 KM
  • 611100 - Bruto plaće284.372 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 75.378 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  31.158 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca31.158 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.850.441 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.850.441 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.176 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju6.760 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge7.829 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.368 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.757 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme480 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.780.213 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.049 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge30.809 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.153.392 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.153.392 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.153.392 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 2.872.553 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.872.553 KM
  • 821300 - Nabavka opreme317 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.872.236 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 407.860 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  375.092 KM
  • 611100 - Bruto plaće292.783 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 82.309 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  32.768 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca32.768 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 2.084.589 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.084.589 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.057 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju7.480 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.358 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.258 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.878 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme480 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.968.592 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa22.508 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge54.978 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 3.055.328 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.055.328 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.055.328 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 3.094.814 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.094.814 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.558 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.085.256 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 8.219 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  8.219 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje8.219 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 394.668 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  362.932 KM
  • 611100 - Bruto plaće302.250 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 60.682 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  31.736 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca31.736 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.850.558 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.850.558 KM
  • 613100 - Putni troškovi759 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju7.116 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.528 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.934 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.995 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme480 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.795.511 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.355 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge15.880 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.929.216 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.929.216 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade2.929.216 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 2.468.610 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.468.610 KM
  • 821300 - Nabavka opreme233 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.468.377 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 94.501 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  94.501 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje94.501 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 277.780 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  277.780 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja277.780 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 392.872 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  361.060 KM
  • 611100 - Bruto plaće302.970 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 58.089 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  31.812 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca31.812 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.469.524 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.469.524 KM
  • 613100 - Putni troškovi555 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju6.973 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.687 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.544 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva11.991 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme578 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.411.778 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.614 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge19.804 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 3.094.776 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.094.776 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.094.776 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.143.757 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.143.757 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.979 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.133.778 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 78.463 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  78.463 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje78.463 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 333.336 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  333.336 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja333.336 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 397.071 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  364.788 KM
  • 611100 - Bruto plaće307.455 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 57.333 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  32.283 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca32.283 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.879.765 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.879.765 KM
  • 613100 - Putni troškovi574 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju5.803 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge11.542 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.577 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.833 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme138 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.803.551 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.963 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge35.784 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 3.270.532 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.270.532 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.270.532 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 2.019.553 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.019.553 KM
  • 821300 - Nabavka opreme6.611 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.012.943 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 65.807 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  65.807 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje65.807 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 333.336 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  333.336 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja333.336 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 409.726 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  376.204 KM
  • 611100 - Bruto plaće317.325 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 58.880 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  33.522 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca33.522 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.477.687 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.477.687 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.007 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju5.693 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.087 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.109 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.739 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme25 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.348.346 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.966 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge96.714 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.677.396 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.677.396 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.677.396 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 4.077.993 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.077.993 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.595 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.158 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.073.239 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 69.370 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  69.370 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje69.370 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 350.003 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  350.003 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja350.003 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 412.165 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  378.392 KM
  • 611100 - Bruto plaće319.449 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 58.944 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  33.773 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca33.773 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.808.637 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.808.637 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.611 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju3.079 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.217 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara2.458 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.374 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme13 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.753.877 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.015 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge25.993 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 3.615.143 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.615.143 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade3.615.143 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 2.905.011 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.905.011 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.883 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.897.128 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 49.961 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  49.961 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje49.961 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 433.340 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  433.340 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja433.340 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: