Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

11.084.688 KM

PORESKI PRIHODI

3.543.221 KM  (31,97%)

NEPORESKI PRIHODI

3.361.717 KM  (30,33%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.148.354 KM  (10,36%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

3.030.546 KM  (27,34%)

OSTALI PRIHODI

850 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

8.667.334 KM

LIČNA PRIMANJA

2.526.359 KM  (29,15%)

MATERIJAL I USLUGE

2.057.413 KM  (23,74%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.904.558 KM  (21,97%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.119.701 KM  (24,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

28.757 KM  ( 0,33%)

OTPLATA DUGOVA

30.546 KM  ( 0,35%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

6.870.262 KM

PORESKI PRIHODI

3.404.920 KM  (49,56%)

NEPORESKI PRIHODI

2.846.681 KM  (41,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

586.388 KM  ( 8,54%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

32.008 KM  ( 0,47%)

OSTALI PRIHODI

265 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.376.275 KM

LIČNA PRIMANJA

2.517.016 KM  (26,84%)

MATERIJAL I USLUGE

1.921.243 KM  (20,49%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.084.402 KM  (22,23%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.673.715 KM  (28,52%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

147.891 KM  ( 1,58%)

OTPLATA DUGOVA

32.008 KM  ( 0,34%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.092.152 KM

PORESKI PRIHODI

3.374.291 KM  (47,58%)

NEPORESKI PRIHODI

3.285.994 KM  (46,33%)

TRANSFERI I DONACIJE

399.992 KM  ( 5,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

31.814 KM  ( 0,45%)

OSTALI PRIHODI

61 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.475.100 KM

LIČNA PRIMANJA

2.358.542 KM  (36,42%)

MATERIJAL I USLUGE

1.829.509 KM  (28,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.354.564 KM  (20,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

125.480 KM  ( 1,94%)

OTPLATA DUGOVA

121.930 KM  ( 1,88%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.455.373 KM

PORESKI PRIHODI

3.511.903 KM  (41,53%)

NEPORESKI PRIHODI

3.781.417 KM  (44,72%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.130.422 KM  (13,37%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

31.601 KM  ( 0,37%)

OSTALI PRIHODI

30 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.803.077 KM

LIČNA PRIMANJA

2.683.022 KM  (34,38%)

MATERIJAL I USLUGE

1.498.164 KM  (19,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.445.490 KM  (31,34%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

112.807 KM  ( 1,45%)

OTPLATA DUGOVA

585.801 KM  ( 7,51%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.959.607 KM

PORESKI PRIHODI

3.710.962 KM  (41,42%)

NEPORESKI PRIHODI

4.304.626 KM  (48,04%)

TRANSFERI I DONACIJE

906.351 KM  (10,12%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

37.668 KM  ( 0,42%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.881.944 KM

LIČNA PRIMANJA

2.602.445 KM  (29,30%)

MATERIJAL I USLUGE

1.764.119 KM  (19,86%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.975.171 KM  (22,24%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.838.642 KM  (20,70%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

83.661 KM  ( 0,94%)

OTPLATA DUGOVA

617.906 KM  ( 6,96%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.121.733 KM

PORESKI PRIHODI

3.666.602 KM  (36,23%)

NEPORESKI PRIHODI

4.613.024 KM  (45,58%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.768.566 KM  (17,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

64.510 KM  ( 0,64%)

OSTALI PRIHODI

9.031 KM  ( 0,09%)

RASHODI:

9.648.395 KM

LIČNA PRIMANJA

2.518.295 KM  (26,10%)

MATERIJAL I USLUGE

1.765.261 KM  (18,30%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.044.612 KM  (21,19%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.593.712 KM  (26,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

56.995 KM  ( 0,59%)

OTPLATA DUGOVA

669.520 KM  ( 6,94%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.337.361 KM

PORESKI PRIHODI

3.651.720 KM  (39,11%)

NEPORESKI PRIHODI

4.058.410 KM  (43,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.516.963 KM  (16,25%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

64.386 KM  ( 0,69%)

OSTALI PRIHODI

45.882 KM  ( 0,49%)

RASHODI:

9.362.648 KM

LIČNA PRIMANJA

2.515.067 KM  (26,86%)

MATERIJAL I USLUGE

1.684.771 KM  (17,99%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.823.040 KM  (19,47%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.614.283 KM  (27,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

32.417 KM  ( 0,35%)

OTPLATA DUGOVA

693.070 KM  ( 7,40%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 3.543.221 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.319 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.252 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privremene i profesionalne djelatnosti (zaostale uplate)
    5.252 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća67 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  244.629 KM
  • 713100 - Porezi na plaće244.629 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja (zaostale uplate )
    177.498 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate)
    67.131 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  292.935 KM
  • 714100 - Porez na imovinu292.935 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    140.228 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    135.486 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    14.086 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    3.135 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.749 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.488 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    3.385 KM
   • 715100 - Porez na promet iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda
    103 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga261 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva
    217 KM
   • 715900 - Porez na promet energenata po nižoj stopi
    44 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  885.075 KM
  • 716100 - Porez na dohodak885.075 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    812.641 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    52.401 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    10.677 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću
    4.881 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    3.717 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    758 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.110.142 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.110.142 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.911.084 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    199.058 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.372 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.372 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale uplate)
    1.372 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 3.361.717 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.046.589 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.046.559 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    960.210 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja zemljišta
    76.000 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
    9.659 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    690 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine30 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.314.178 KM
  • 722100 - Administrativne takse113.336 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    60.295 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    36.827 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    15.781 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    422 KM
   • 722100 - Takse za držanje pasa
    11 KM
  • 722300 - Komunalne takse191.640 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    172.969 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    15.944 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse za istaknutu firmu
    2.727 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.544.004 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade
    678.561 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    368.766 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    207.382 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    73.346 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    63.200 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    36.928 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    36.429 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    30.118 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana
    26.471 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    16.789 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    4.808 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene po javnim površinama
    1.206 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse299.670 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osnov. neto plaća
    144.508 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    73.827 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    38.101 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    37.139 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osn. dr. samostalne djelatnosti
    3.113 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.833 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    129 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja
    20 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)141.890 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi23.638 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    22.414 KM
   • 722700 - Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka
    1.000 KM
   • 722700 - Naplata premija osiguranja
    224 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  950 KM
  • 723100 - Novčane kazne950 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane novčane kazne
    750 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.148.354 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  46.750 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva46.750 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.101.604 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.101.604 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    485.195 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    317.050 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona - Ministarstvo za boračka pitanja TK
    299.359 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 3.030.546 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  3.030.546 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja3.030.546 KM
   • 814300 - Primici od domaćih finansijskih institucija
    3.000.000 KM
   • 814300 - Primici od domaćih snadbjevača kredita
    30.546 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 850 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  850 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza850 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 3.404.920 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.526 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.492 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privremene i profesionalne djelatnosti (zaostale uplate)
    1.492 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća34 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  229.013 KM
  • 713100 - Porezi na plaće229.013 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja (zaostale uplate )
    209.814 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate)
    19.199 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  280.361 KM
  • 714100 - Porez na imovinu280.361 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    120.962 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    116.479 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    27.048 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    11.007 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    4.865 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.383 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.334 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    2.280 KM
   • 715100 - Porez na promet iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda
    54 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga49 KM
   • 715900 - Porez na promet energenata po nižoj stopi
    37 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva
    12 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  900.346 KM
  • 716100 - Porez na dohodak900.346 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    823.941 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    56.343 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    9.744 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću
    6.636 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    3.292 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    267 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    123 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.990.817 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.990.817 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.800.880 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    189.937 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  474 KM
  • 719100 - Ostali porezi474 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale uplate)
    466 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    8 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.846.681 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  738.191 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija738.191 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    637.857 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja zemljišta
    88.000 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
    11.083 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    1.251 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.108.166 KM
  • 722100 - Administrativne takse91.604 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    37.088 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    35.773 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    18.590 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    150 KM
   • 722100 - Takse za držanje pasa
    3 KM
  • 722300 - Komunalne takse159.425 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    136.842 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    22.583 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.422.754 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada us kladu sa kantonalnim propisima
    927.840 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    129.315 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    118.894 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    66.042 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    60.890 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    42.650 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana
    26.174 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    23.199 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    14.847 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    6.165 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    5.748 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene po javnim površinama
    990 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse317.356 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osnov. neto plaća
    142.256 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    66.329 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    55.303 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    46.260 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osn. dr. samostalne djelatnosti
    3.927 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.660 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja
    378 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    243 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)115.914 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.113 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    1.093 KM
   • 722700 - Naplata premija osiguranja
    20 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  324 KM
  • 723100 - Novčane kazne324 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane novčane kazne
    290 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    34 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 586.388 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  586.388 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti586.388 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    379.344 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona - Ministarstvo za boračka pitanja TK
    102.044 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    85.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od općina
    20.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 32.008 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  32.008 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja32.008 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 265 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  265 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza265 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 3.374.291 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  602 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca602 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti (zaostale uplate)
    431 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate)
    171 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  295.388 KM
  • 713100 - Porezi na plaće295.388 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja (zaostale uplate )
    288.817 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate)
    6.571 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  325.078 KM
  • 714100 - Porez na imovinu325.078 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    90.728 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    81.242 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    73.475 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    62.819 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    15.521 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    1.294 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  234 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost234 KM
   • 715100 - Porez na promet iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda
    155 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    79 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  915.786 KM
  • 716100 - Porez na dohodak915.786 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    835.593 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    56.726 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    14.141 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    4.840 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću
    4.179 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    278 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    28 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.833.064 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.833.064 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.657.509 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    175.555 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.139 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.139 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale uplate)
    4.128 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    11 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 3.285.994 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.419.649 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.388.633 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    1.274.745 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja zemljišta
    104.000 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
    8.649 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    1.239 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine31.016 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.865.675 KM
  • 722100 - Administrativne takse92.451 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    34.995 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    32.506 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    24.784 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    106 KM
   • 722100 - Takse za držanje pasa
    60 KM
  • 722300 - Komunalne takse137.057 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    112.539 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    22.393 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    2.126 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.216.061 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada us kladu sa kantonalnim propisima
    916.193 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    123.709 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    40.816 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    39.594 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    31.958 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana
    20.010 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    15.243 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    12.794 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    9.433 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    5.986 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene po javnim površinama
    324 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse291.086 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osnov. neto plaća
    142.920 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    68.727 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    42.607 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    30.550 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osn. dr. samostalne djelatnosti
    4.130 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.121 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja
    26 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    5 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)126.519 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.501 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    2.501 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  670 KM
  • 723100 - Novčane kazne670 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    450 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane novčane kazne
    220 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 399.992 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  399.992 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti399.992 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona - Ministarstvo za boračka pitanja TK
    213.335 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    99.874 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    86.783 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 31.814 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  31.814 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja31.814 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 61 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  61 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza61 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 3.511.903 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  40 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca40 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti (zaostale uplate)
    40 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  222.926 KM
  • 713100 - Porezi na plaće222.926 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja (zaostale uplate )
    222.611 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate)
    315 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  298.330 KM
  • 714100 - Porez na imovinu298.330 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    130.759 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    123.660 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    22.344 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    10.195 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    6.730 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    4.642 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  6.967 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost6.953 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    6.953 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga14 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.061.348 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.061.348 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    967.371 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    68.716 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    19.138 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    3.510 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću
    2.203 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    292 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    118 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.921.665 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.921.665 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.737.389 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    184.276 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  627 KM
  • 719100 - Ostali porezi627 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale uplate)
    609 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)
    18 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 3.781.417 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.115.931 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija2.100.143 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    2.064.916 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja zemljišta
    26.702 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
    7.415 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    1.110 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine15.788 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova
    15.788 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.664.765 KM
  • 722100 - Administrativne takse104.418 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    38.373 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    34.133 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    31.709 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    179 KM
   • 722100 - Takse za držanje pasa
    24 KM
  • 722300 - Komunalne takse157.602 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    121.527 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    36.075 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.025.402 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada u skladu sa kantonalnim propisima
    540.029 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    131.368 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    101.351 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    75.801 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    51.477 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    46.286 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana
    32.778 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade - za ekspropijaciju
    32.095 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    7.807 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    4.038 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    1.640 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    462 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene po javnim površinama
    270 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse313.459 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osnov. neto plaća
    159.503 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    71.022 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    43.974 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    31.152 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osn. dr. samostalne djelatnosti
    5.059 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.695 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja
    32 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    22 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)59.161 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.723 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    4.723 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  721 KM
  • 723100 - Novčane kazne721 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.130.422 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  938.409 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti938.409 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    591.159 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona - Ministarstvo za boračka pitanja TK
    264.877 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    82.373 KM
 • 733000 - Donacije
  192.013 KM
  • 733100 - Donacije192.013 KM
   • 733100 - Donacije za otklanjanje posljedica prirodne nesreće
    192.013 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 31.601 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  31.601 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja31.601 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 30 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  30 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza30 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 3.710.962 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  474 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca474 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti (zaostale uplate)
    474 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  188.168 KM
  • 713100 - Porezi na plaće188.168 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja (zaostale uplate )
    153.520 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate)
    34.648 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  377.968 KM
  • 714100 - Porez na imovinu377.968 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    160.660 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    128.096 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    51.657 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    22.315 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    7.728 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    7.512 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  6.137 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost6.137 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    6.137 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.040.528 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.040.528 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    932.242 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    59.400 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    26.043 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    14.693 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću
    7.089 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    818 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    243 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.097.643 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.097.643 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.896.584 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    201.059 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  44 KM
  • 719100 - Ostali porezi44 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale uplate)
    44 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 4.304.626 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.684.746 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.684.746 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    1.617.492 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja zemljišta
    56.020 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
    10.824 KM
   • 721100 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    410 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.618.430 KM
  • 722100 - Administrativne takse140.844 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    51.382 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    49.070 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    40.386 KM
   • 722100 - Takse za držanje pasa
    6 KM
  • 722300 - Komunalne takse160.188 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    121.138 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    39.050 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.789.716 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada u skladu sa kantonalnim propisima
    1.155.508 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    212.254 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti
    160.873 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    63.609 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    56.777 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    48.239 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    48.192 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana
    23.055 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    10.981 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    9.228 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    1.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse330.658 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osnov. neto plaća
    151.913 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    74.593 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    56.752 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    39.794 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osn. dr. samostalne djelatnosti
    4.632 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    2.896 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja
    56 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    22 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)193.549 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.475 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    3.475 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.450 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.450 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.200 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane novčane kazne
    250 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 906.351 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  530.780 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti530.780 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    435.664 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona - Ministarstvo za boračka pitanja TK
    95.116 KM
 • 733000 - Donacije
  343.998 KM
  • 733100 - Donacije343.998 KM
   • 733100 - Donacije od stranih pravnih lica (kamion za gasenje pozara
    195.583 KM
   • 733100 - Donacije za otklanjanje posljedica prirodne nesreće
    148.415 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  31.573 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora31.573 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 37.668 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  37.668 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja37.668 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 3.666.602 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.647 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.647 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti (zaostale uplate)
    1.647 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  87.203 KM
  • 713100 - Porezi na plaće87.203 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate)
    87.037 KM
   • 713100 - Porezi na plaće i druga lična primanja (zaostale uplate )
    166 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  354.732 KM
  • 714100 - Porez na imovinu354.732 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
    163.210 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    118.064 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    29.110 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica
    24.772 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    13.735 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    5.841 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  311 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost311 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
    311 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.221.151 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.221.151 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    1.020.044 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    90.811 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    49.768 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću
    36.645 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    23.753 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    80 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
    50 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.001.481 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.001.481 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.796.606 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    204.875 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  77 KM
  • 719100 - Ostali porezi77 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale uplate)
    77 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 4.613.024 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.504.447 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.504.147 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
    1.384.934 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja zemljišta
    111.406 KM
   • 721100 - Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
    7.807 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine300 KM
   • 721200 - Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta
    300 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.094.686 KM
  • 722100 - Administrativne takse130.975 KM
   • 722100 - Takse za ovjeravanje dokumenata
    52.153 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    41.795 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    37.026 KM
  • 722300 - Komunalne takse192.416 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    139.432 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    52.984 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.246.657 KM
   • 722400 - Općinska komunalna naknada u skladu sa kantonalnim propisima
    1.152.318 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    287.015 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    199.712 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    182.623 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    165.948 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
    141.507 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    43.928 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    39.431 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    21.151 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana
    12.760 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    200 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene po javnim površinama
    65 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse387.906 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osnov. neto plaća
    161.078 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
    98.512 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    73.749 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    45.687 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - osn. dr. samostalne djelatnosti
    5.350 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
    3.426 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja
    79 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    25 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)135.451 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.281 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    1.281 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  13.891 KM
  • 723100 - Novčane kazne13.891 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.768.566 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.728.566 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.728.566 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    1.280.215 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    347.693 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona - Ministarstvo za boračka pitanja TK
    100.658 KM
 • 733000 - Donacije
  40.000 KM
  • 733100 - Donacije40.000 KM
   • 733100 - Donacije za otklanjanje posljedica prirodne nesreće
    40.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 64.510 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  64.510 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja64.510 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 9.031 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  9.031 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza9.031 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 3.651.720 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  18 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca18 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  247 KM
  • 713100 - Porezi na plaće247 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  420.129 KM
  • 714100 - Porez na imovinu420.129 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  225 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost225 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.186.546 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.186.546 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.044.480 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.044.480 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  75 KM
  • 719100 - Ostali porezi75 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 4.058.410 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.312.303 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.312.003 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine300 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.745.507 KM
  • 722100 - Administrativne takse121.834 KM
  • 722300 - Komunalne takse170.131 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.883.139 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse376.519 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)170.630 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi23.254 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  600 KM
  • 723100 - Novčane kazne600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.516.963 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.481.963 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.481.963 KM
 • 733000 - Donacije
  35.000 KM
  • 733100 - Donacije35.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 64.386 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  64.386 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja64.386 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 45.882 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  45.882 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza45.882 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.526.359 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.319.683 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.900.707 KM
   • 611100 - Općinski organ državne službe1.900.707 KM
    • 611100 - Plaće i naknade pleće
     1.309.553 KM
    • 611100 - Doprinosi na teret zaposlenih
     591.154 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 418.976 KM
   • 611200 - Općinski organ državne službe418.976 KM
    • 611200 - Naknade iz radnog odnosa
     382.490 KM
    • 611200 - Naknade za prijevoz
     35.503 KM
    • 611200 - Posebne naknade
     983 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  206.676 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca200.434 KM
   • 612100 - Općinski organ državne službe200.434 KM
   • 612200 - Ostali doprinosi6.242 KM
    • 612200 - Općinski organ državne službe6.242 KM

   MATERIJAL I USLUGE 2011. 2.057.413 KMXZatvori:

   • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
    2.057.413 KM
    • 613100 - Putni troškovi13.741 KM
     • 613100 - Općinski organ državne službe12.879 KM
      • 613100 - Putni troškovi u zemlji
       9.146 KM
      • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
       3.256 KM
      • 613100 - Ostale naknade putnih i dr. troškova
       477 KM
     • 613100 - Općinsko vijeće862 KM
      • 613100 - Putni troškovi u zemlji
       862 KM
    • 613200 - Izdaci za energiju222.325 KM
     • 613200 - Općinski organ državne službe222.325 KM
     • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge682.234 KM
      • 613300 - Općinski organ državne službe682.234 KM
      • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara51.310 KM
       • 613400 - Općinski organ državne službe51.310 KM
        • 613400 - Administrativni panel
         35.356 KM
        • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
         9.900 KM
        • 613400 - Obrazovni materijal
         6.054 KM
      • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva70.151 KM
       • 613500 - Općinski organ državne službe70.151 KM
        • 613500 - Prevozne usluge
         42.081 KM
        • 613500 - Gorivo za prevoz
         28.070 KM
      • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.900 KM
       • 613600 - Općinski organ državne službe1.900 KM
        • 613600 - Unajmljivanje imovine
         1.900 KM
      • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje264.251 KM
       • 613700 - Općinski organ državne službe264.251 KM
        • 613700 - Usluge opravki i održavanja
         138.701 KM
        • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
         125.550 KM
      • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.511 KM
       • 613800 - Općinski organ državne službe10.370 KM
        • 613800 - Usluge bankarstva i platnog prometa
         5.531 KM
        • 613800 - Izdaci osiguranja
         4.839 KM
       • 613800 - Sredstva civilne zaštite141 KM
        • 613800 - Usluge bankarstva i platnog rpometa
         141 KM
      • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge740.990 KM
       • 613900 - Budžetska rezerva8.400 KM
        • 613900 - Općinski organ državne službe449.848 KM
         • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine
          203.074 KM
         • 613900 - Izdaci za informisanje
          84.410 KM
         • 613900 - Troškovi eksproprijacije, sudske presude i razni povrati
          79.151 KM
         • 613900 - Izdaci za rad komisija, volontera i dr. privrem. i povrem. poslova
          64.213 KM
         • 613900 - Izdaci za poreze i doprin. komisija i volontera i dr
          14.317 KM
         • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
          4.383 KM
         • 613900 - Stručne usluge
          300 KM
        • 613900 - Općinsko vijeće174.107 KM
         • 613900 - Izdacu za naknade općinskim vijećnicima
          128.662 KM
         • 613900 - Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
          29.359 KM
         • 613900 - Izdaci za informisanje
          16.086 KM
        • 613900 - Sredstva civilne zaštite108.635 KM
         • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
          107.885 KM
         • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - obuka i vježbe
          750 KM

      TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.904.558 KMXZatvori:

      • 614000 - Tekući grantovi
       1.799.545 KM
       • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade871.201 KM
        • 614100 - Budžetska rezerva15.500 KM
         • 614100 - Općinsko vijeće9.500 KM
          • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
           9.500 KM
         • 614100 - Sredstva civilne zaštite2.325 KM
          • 614100 - Transfer za naselja pogođene elementarnim nepogodama
           2.325 KM
         • 614100 - Tekući transferi i grantovi843.876 KM
          • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad " Banovići
           153.770 KM
          • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje"
           145.240 KM
          • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"
           133.780 KM
          • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
           125.180 KM
          • 614100 - Saveza udr. Građana sportskih klubova Općine Banovići
           70.000 KM
          • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići
           56.240 KM
          • 614100 - Transfer za posebne namjene javnih ustanova
           44.886 KM
          • 614100 - FK "Budućnost" Banovići
           35.000 KM
          • 614100 - SUGSJ ioćine Banovići - trenažni proces
           30.000 KM
          • 614100 - Transferi za jednokratne novč. pomoći "Centru za socijalni rad"
           18.080 KM
          • 614100 - MZ Banovići Selo
           2.700 KM
          • 614100 - MZ Repnik
           2.500 KM
          • 614100 - MZ Grad II
           2.400 KM
          • 614100 - MZ Podgorje
           2.100 KM
          • 614100 - MZ Grad I
           1.900 KM
          • 614100 - MZ Grad III
           1.900 KM
          • 614100 - MZ Treštenica
           1.900 KM
          • 614100 - MZ Grivice
           1.900 KM
          • 614100 - MZ Pribitkovići
           1.900 KM
          • 614100 - MZ Seona
           1.800 KM
          • 614100 - MZ Omazići
           1.800 KM
          • 614100 - MZ Tulovići
           1.700 KM
          • 614100 - MZ Bezovača
           1.700 KM
          • 614100 - MZ Aljkovići
           1.500 KM
          • 614100 - MZ Stražbenica
           1.400 KM
          • 614100 - MZ Bučik
           1.300 KM
          • 614100 - MZ Oskova
           1.300 KM
        • 614200 - Grantovi pojedincima489.904 KM
         • 614200 - Budžetska rezerva18.301 KM
          • 614200 - Sredstva civilne zaštite3.290 KM
           • 614200 - Tekući transferi i grantovi468.313 KM
            • 614200 - Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korsinika BIZ-a
             250.850 KM
            • 614200 - Grant pojed - stručno osposobljavanje u oblasti obrazovanja
             99.954 KM
            • 614200 - Stipendiranje studenata i đaka
             67.500 KM
            • 614200 - Grantovi pojedincima - korisnici BIZ-a
             48.509 KM
            • 614200 - Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
             1.500 KM
          • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama306.440 KM
           • 614300 - Budžetska rezerva17.637 KM
            • 614300 - Općinsko vijeće65.000 KM
             • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDA
              40.130 KM
             • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDP-a
              13.283 KM
             • 614300 - Transfer vijećničkom klubu S BiH
              11.587 KM
            • 614300 - Tekući transferi i grantovi223.803 KM
             • 614300 - Finansira. ostalih udruženja i zajednica
              83.350 KM
             • 614300 - Transfer za adaptaciju i sanaciju zgrada
              73.953 KM
             • 614300 - Medžlis islamske zajednice - Islamski centar Banovići
              40.000 KM
             • 614300 - Organizacija PŠ i PB
              8.000 KM
             • 614300 - Organizacija RVI
              6.000 KM
             • 614300 - Organizacija demobilisanih
              6.000 KM
             • 614300 - Udruženje boraca "Patriotska liga" Banovići
              3.500 KM
             • 614300 - UDNRP "Zlatnih ljiljana"
              3.000 KM
           • 614400 - Subvencije javnim preduzećima72.000 KM
            • 614400 - Tekući transferi i grantovi72.000 KM
            • 614700 - Grantovi u inostranstvo60.000 KM
             • 614700 - Budžetska rezerva60.000 KM
            • 615000 - Kapitalni grantovi
             105.013 KM
             • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade105.013 KM
              • 615100 - Općinski organ državne službe105.013 KM
               • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                105.013 KM

            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 2.119.701 KMXZatvori:

            • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
             2.119.701 KM
             • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada40.374 KM
              • 821100 - Općinski organ državne službe40.374 KM
              • 821200 - Nabavka građevina52.964 KM
               • 821200 - Općinski organ državne službe52.964 KM
               • 821300 - Nabavka opreme59.630 KM
                • 821300 - Općinski organ državne službe59.630 KM
                 • 821300 - Nabavka kancelarijske opreme
                  59.630 KM
               • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.966.733 KM
                • 821600 - Općinski organ državne službe1.966.733 KM
                 • 821600 - Rekonstrukcija
                  1.966.733 KM

              FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 28.757 KMXZatvori:

              • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
               28.757 KM
               • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje28.757 KM
                • 616300 - Općinski organ državne službe28.757 KM
                 • 616300 - Kamate na direktno pozajmljivanje
                  28.757 KM

              OTPLATA DUGOVA 2011. 30.546 KMXZatvori:

              • 823000 - Otplate dugova
               30.546 KM
               • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja30.546 KM
                • 823300 - Otplate dugova30.546 KM

               OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

               LIČNA PRIMANJA 2012. 2.517.016 KMXZatvori:

               • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                2.306.891 KM
                • 611100 - Bruto plaće1.941.241 KM
                 • 611100 - Općinski organ državne službe1.941.241 KM
                 • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 365.650 KM
                  • 611200 - Općinski organ državne službe365.650 KM
                 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                  210.125 KM
                  • 612100 - Doprinosi poslodavca203.760 KM
                   • 612100 - Općinski organ državne službe203.760 KM
                   • 612200 - Ostali doprinosi6.365 KM
                    • 612200 - Općinski organ državne službe6.365 KM

                   MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.921.243 KMXZatvori:

                   • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                    1.921.243 KM
                    • 613100 - Putni troškovi9.417 KM
                     • 613100 - Općinski organ državne službe9.392 KM
                      • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                       5.558 KM
                      • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                       3.532 KM
                      • 613100 - Ostale naknade putnih i dr. troškova
                       302 KM
                     • 613100 - Općinsko vijeće25 KM
                      • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                       25 KM
                    • 613200 - Izdaci za energiju206.891 KM
                     • 613200 - Općinski organ državne službe206.891 KM
                     • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge510.650 KM
                      • 613300 - Općinski organ državne službe510.650 KM
                       • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                        457.115 KM
                       • 613300 - Izdacu ta komunikaciju
                        53.535 KM
                     • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara54.171 KM
                      • 613400 - Općinski organ državne službe52.369 KM
                       • 613400 - Administrativni panel
                        33.609 KM
                       • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
                        10.711 KM
                       • 613400 - Obrazovni materijal
                        8.049 KM
                      • 613400 - Sredstva civilne zaštite1.802 KM
                       • 613400 - Ostali materijal posebne namjene
                        1.802 KM
                     • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva95.319 KM
                      • 613500 - Općinski organ državne službe95.319 KM
                       • 613500 - Gorivo za prevoz
                        48.295 KM
                       • 613500 - Prevozne usluge
                        47.024 KM
                     • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.493 KM
                      • 613600 - Općinski organ državne službe2.493 KM
                       • 613600 - Unajmljivanje imovine
                        2.493 KM
                     • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje259.555 KM
                      • 613700 - Općinski organ državne službe259.555 KM
                       • 613700 - Usluge opravki i održavanja
                        143.720 KM
                       • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
                        115.835 KM
                     • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.349 KM
                      • 613800 - Općinski organ državne službe10.115 KM
                       • 613800 - Usluge bankarstva i platnog prometa
                        5.290 KM
                       • 613800 - Izdaci osiguranja
                        4.825 KM
                      • 613800 - Sredstva civilne zaštite234 KM
                       • 613800 - Usluge bankarstva i platnog rpometa
                        234 KM
                     • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge772.398 KM
                      • 613900 - Budžetska rezerva10.418 KM
                       • 613900 - Općinski organ državne službe393.596 KM
                        • 613900 - Ostale nenapomenute usluge i dadžbine
                         168.442 KM
                        • 613900 - Izdaci za informisanje
                         101.880 KM
                        • 613900 - Troškovi eksproprijacije, sudske presude i razni povrati
                         71.044 KM
                        • 613900 - Izdaci za rad komisija, volontera i dr. privrem. i povrem. poslova
                         40.689 KM
                        • 613900 - Izdaci za poreze i doprin. komisija i volontera i dr
                         9.429 KM
                        • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
                         1.412 KM
                        • 613900 - Stručne usluge
                         700 KM
                       • 613900 - Općinsko vijeće188.599 KM
                        • 613900 - Izdacu za naknade općinskim vijećnicima
                         127.835 KM
                        • 613900 - Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
                         34.448 KM
                        • 613900 - Izdaci za informisanje
                         26.316 KM
                       • 613900 - Sredstva civilne zaštite179.785 KM
                        • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
                         178.281 KM
                        • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - obuka i vježbe
                         1.504 KM

                     TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.084.402 KMXZatvori:

                     • 614000 - Tekući grantovi
                      1.678.641 KM
                      • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.114.097 KM
                       • 614100 - Budžetska rezerva43.540 KM
                        • 614100 - Općinsko vijeće54.950 KM
                         • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
                          54.950 KM
                        • 614100 - Sredstva civilne zaštite87.340 KM
                         • 614100 - Tran. za naselja pogođene elementarnim nepogodama
                          87.340 KM
                        • 614100 - Tekući transferi i grantovi928.267 KM
                         • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad " Banovići
                          161.650 KM
                         • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje"
                          145.240 KM
                         • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"
                          133.780 KM
                         • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
                          125.180 KM
                         • 614100 - Transfer za posebne namjene javnih ustanova
                          98.827 KM
                         • 614100 - Saveza udr. Građana sportskih klubova Općine Banovići
                          91.500 KM
                         • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići
                          56.240 KM
                         • 614100 - FK "Budućnost" Banovići
                          50.000 KM
                         • 614100 - Transferi za jednokratne novč. pomoći "Centru za socijalni rad"
                          25.000 KM
                         • 614100 - SUGSJ ioćine Banovići - trenažni proces
                          25.000 KM
                         • 614100 - MZ Banovići Selo
                          1.350 KM
                         • 614100 - MZ Repnik
                          1.250 KM
                         • 614100 - MZ Grad II
                          1.200 KM
                         • 614100 - MZ Podgorje
                          1.050 KM
                         • 614100 - MZ Grad I
                          950 KM
                         • 614100 - MZ Grad III
                          950 KM
                         • 614100 - MZ Treštenica
                          950 KM
                         • 614100 - MZ Grivice
                          950 KM
                         • 614100 - MZ Pribitkovići
                          950 KM
                         • 614100 - MZ Seona
                          900 KM
                         • 614100 - MZ Omazići
                          900 KM
                         • 614100 - MZ Tulovići
                          850 KM
                         • 614100 - MZ Bezovača
                          850 KM
                         • 614100 - MZ Aljkovići
                          750 KM
                         • 614100 - MZ Stražbenica
                          700 KM
                         • 614100 - MZ Bučik
                          650 KM
                         • 614100 - MZ Oskova
                          650 KM
                       • 614200 - Grantovi pojedincima255.391 KM
                        • 614200 - Budžetska rezerva21.281 KM
                         • 614200 - Sredstva civilne zaštite3.728 KM
                          • 614200 - Tekući transferi i grantovi230.382 KM
                           • 614200 - Stipendiranje studenata i đaka
                            67.500 KM
                           • 614200 - Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
                            62.738 KM
                           • 614200 - Grantovi pojedincima - korisnici BIZ-a
                            58.144 KM
                           • 614200 - Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korsinika BIZ-a
                            42.000 KM
                         • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama271.953 KM
                          • 614300 - Budžetska rezerva6.446 KM
                           • 614300 - Općinsko vijeće16.248 KM
                            • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDA
                             10.032 KM
                            • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDP-a
                             3.320 KM
                            • 614300 - Transfer vijećničkom klubu S BiH
                             2.896 KM
                           • 614300 - Tekući transferi i grantovi249.261 KM
                            • 614300 - Grantovi za podršku poljoprivredi, poduzetništvu i turizmu
                             92.500 KM
                            • 614300 - Finansira. ostalih udruženja i zajednica
                             81.452 KM
                            • 614300 - Transfer za adaptaciju i sanaciju zgrada
                             48.809 KM
                            • 614300 - Organizacija PŠ i PB
                             8.000 KM
                            • 614300 - Organizacija RVI
                             6.000 KM
                            • 614300 - Organizacija demobilisanih
                             6.000 KM
                            • 614300 - Udruženje boraca "Patriotska liga" Banovići
                             3.500 KM
                            • 614300 - UDNRP "Zlatnih ljiljana"
                             3.000 KM
                          • 614400 - Subvencije javnim preduzećima37.200 KM
                           • 614400 - Tekući transferi i grantovi37.200 KM
                            • 614400 - Subvencije javnim preduzecima
                             37.200 KM
                         • 615000 - Kapitalni grantovi
                          405.761 KM
                          • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade405.761 KM
                           • 615100 - Općinski organ državne službe405.761 KM
                            • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                             405.761 KM

                         NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 2.673.715 KMXZatvori:

                         • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                          2.673.715 KM
                          • 821300 - Nabavka opreme162.375 KM
                           • 821300 - Općinski organ državne službe162.375 KM
                           • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.511.340 KM
                            • 821600 - Općinski organ državne službe2.511.340 KM
                             • 821600 - Rekonstrukcija
                              2.511.340 KM

                          FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                          RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 147.891 KMXZatvori:

                          • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                           147.891 KM
                           • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje147.891 KM
                            • 616300 - Općinski organ državne službe147.891 KM
                             • 616300 - Kamate na direktno pozajmljivanje
                              147.891 KM

                          OTPLATA DUGOVA 2012. 32.008 KMXZatvori:

                          • 823000 - Otplate dugova
                           32.008 KM
                           • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja32.008 KM
                            • 823300 - Otplate dugova32.008 KM

                           OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                           LIČNA PRIMANJA 2013. 2.358.542 KMXZatvori:

                           • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                            2.155.592 KM
                            • 611100 - Bruto plaće1.874.278 KM
                             • 611100 - Općinski organ državne službe1.874.278 KM
                             • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 281.314 KM
                              • 611200 - Općinski organ državne službe281.314 KM
                             • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                              202.950 KM
                              • 612100 - Doprinosi poslodavca196.800 KM
                               • 612100 - Općinski organ državne službe196.800 KM
                               • 612200 - Ostali doprinosi6.150 KM
                                • 612200 - Općinski organ državne službe6.150 KM

                               MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.829.509 KMXZatvori:

                               • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                1.829.509 KM
                                • 613100 - Putni troškovi9.468 KM
                                 • 613100 - Općinski organ državne službe8.413 KM
                                  • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                   4.169 KM
                                  • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                   3.748 KM
                                  • 613100 - Ostale naknade putnih i dr. troškova
                                   496 KM
                                 • 613100 - Općinsko vijeće1.055 KM
                                  • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                   1.030 KM
                                  • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                   25 KM
                                • 613200 - Izdaci za energiju167.200 KM
                                 • 613200 - Općinski organ državne službe167.200 KM
                                 • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge449.907 KM
                                  • 613300 - Općinski organ državne službe449.906 KM
                                   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                    406.906 KM
                                   • 613300 - Izdacu ta komunikaciju
                                    43.000 KM
                                 • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara41.680 KM
                                  • 613400 - Općinski organ državne službe34.932 KM
                                   • 613400 - Administrativni materijal
                                    21.881 KM
                                   • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
                                    8.722 KM
                                   • 613400 - Obrazovni materijal
                                    4.329 KM
                                  • 613400 - Sredstva civilne zaštite6.748 KM
                                   • 613400 - Ostali materijal posebne namjene
                                    6.748 KM
                                 • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva81.586 KM
                                  • 613500 - Općinski organ državne službe81.586 KM
                                   • 613500 - Prevozne usluge
                                    44.166 KM
                                   • 613500 - Gorivo za prevoz
                                    37.420 KM
                                 • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.897 KM
                                  • 613600 - Općinski organ državne službe2.897 KM
                                   • 613600 - Unajmljivanje imovine
                                    2.897 KM
                                 • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje190.916 KM
                                  • 613700 - Općinski organ državne službe190.916 KM
                                   • 613700 - Usluge opravki i održavanja
                                    101.091 KM
                                   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
                                    89.825 KM
                                 • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.750 KM
                                  • 613800 - Općinski organ državne službe9.564 KM
                                   • 613800 - Izdaci osiguranja
                                    5.070 KM
                                   • 613800 - Usluge bankarstva i platnog prometa
                                    4.494 KM
                                  • 613800 - Sredstva civilne zaštite186 KM
                                   • 613800 - Usluge bankarstva i platnog rpometa
                                    186 KM
                                 • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge876.105 KM
                                  • 613900 - Budžetska rezerva4.632 KM
                                   • 613900 - Općinski organ državne službe563.955 KM
                                    • 613900 - Sudske presude i razni povrati
                                     216.789 KM
                                    • 613900 - Deminiranje polja, saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća
                                     179.087 KM
                                    • 613900 - Izdaci za informisanje
                                     70.837 KM
                                    • 613900 - Ostale nenapomenute usluge i dadžbine
                                     67.402 KM
                                    • 613900 - Izdaci za rad komisija, volontera i dr. privrem. i povrem. poslova
                                     20.211 KM
                                    • 613900 - Izdaci za poreze i doprin. komisija i volontera i dr
                                     4.686 KM
                                    • 613900 - Stručne usluge
                                     2.910 KM
                                    • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
                                     2.033 KM
                                   • 613900 - Općinsko vijeće205.715 KM
                                    • 613900 - Izdacu za naknade općinskim vijećnicima
                                     138.474 KM
                                    • 613900 - Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
                                     50.191 KM
                                    • 613900 - Izdaci za informisanje
                                     17.050 KM
                                   • 613900 - Sredstva civilne zaštite101.803 KM
                                    • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
                                     101.803 KM

                                 TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.354.564 KMXZatvori:

                                 • 614000 - Tekući grantovi
                                  1.332.356 KM
                                  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade843.358 KM
                                   • 614100 - Budžetska rezerva2.750 KM
                                    • 614100 - Općinsko vijeće9.000 KM
                                     • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
                                      9.000 KM
                                    • 614100 - Tekući transferi i grantovi831.608 KM
                                     • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad " Banovići
                                      208.400 KM
                                     • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje"
                                      144.140 KM
                                     • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"
                                      132.680 KM
                                     • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
                                      124.180 KM
                                     • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići
                                      55.840 KM
                                     • 614100 - Saveza udr. Građana sportskih klubova Općine Banovići
                                      45.000 KM
                                     • 614100 - Transfer za posebne namjene javnih ustanova
                                      35.018 KM
                                     • 614100 - FK "Budućnost" Banovići
                                      30.000 KM
                                     • 614100 - Transferi za jednokratne novč. pomoći "Centru za socijalni rad"
                                      20.500 KM
                                     • 614100 - SUGSK Općine Banovići - trenažni proces
                                      20.000 KM
                                     • 614100 - MZ Banovići Selo
                                      1.350 KM
                                     • 614100 - MZ Repnik
                                      1.250 KM
                                     • 614100 - MZ Grad II
                                      1.200 KM
                                     • 614100 - MZ Podgorje
                                      1.050 KM
                                     • 614100 - MZ Grad I
                                      950 KM
                                     • 614100 - MZ Grad III
                                      950 KM
                                     • 614100 - MZ Treštenica
                                      950 KM
                                     • 614100 - MZ Grivice
                                      950 KM
                                     • 614100 - MZ Pribitkovići
                                      950 KM
                                     • 614100 - MZ Seona
                                      900 KM
                                     • 614100 - MZ Omazići
                                      900 KM
                                     • 614100 - MZ Tulovići
                                      850 KM
                                     • 614100 - MZ Bezovača
                                      850 KM
                                     • 614100 - MZ Aljkovići
                                      750 KM
                                     • 614100 - MZ Stražbenica
                                      700 KM
                                     • 614100 - MZ Bučik
                                      650 KM
                                     • 614100 - MZ Oskova
                                      650 KM
                                   • 614200 - Grantovi pojedincima258.814 KM
                                    • 614200 - Budžetska rezerva11.952 KM
                                     • 614200 - Sredstva civilne zaštite800 KM
                                      • 614200 - Grantovi pojedincima za posebne namjene - elementarne nepogode
                                       800 KM
                                     • 614200 - Tekući transferi i grantovi246.062 KM
                                      • 614200 - Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korsinika BIZ-a
                                       165.400 KM
                                      • 614200 - Grantovi pojedincima - korisnici BIZ-a
                                       47.935 KM
                                      • 614200 - Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
                                       32.727 KM
                                    • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama185.684 KM
                                     • 614300 - Budžetska rezerva30.200 KM
                                      • 614300 - Općinsko vijeće14.120 KM
                                       • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDA
                                        10.260 KM
                                       • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDP-a
                                        3.860 KM
                                      • 614300 - Tekući transferi i grantovi141.364 KM
                                       • 614300 - Finansira. ostalih udruženja i zajednica
                                        64.700 KM
                                       • 614300 - Grantovi za podršku poljoprivredi, poduzetništvu i turizmu
                                        32.500 KM
                                       • 614300 - Transfer za adaptaciju i sanaciju zgrada
                                        17.664 KM
                                       • 614300 - Organizacija PŠ i PB
                                        8.000 KM
                                       • 614300 - Organizacija RVI
                                        6.000 KM
                                       • 614300 - Organizacija demobilisanih
                                        6.000 KM
                                       • 614300 - Udruženje boraca "Patriotska liga" Banovići
                                        3.500 KM
                                       • 614300 - UDNRP "Zlatnih ljiljana"
                                        3.000 KM
                                     • 614400 - Subvencije javnim preduzećima44.500 KM
                                      • 614400 - Budžetska rezerva3.000 KM
                                       • 614400 - Tekući transferi i grantovi41.500 KM
                                        • 614400 - Subvencije javnim preduzecima
                                         41.500 KM
                                     • 615000 - Kapitalni grantovi
                                      22.208 KM
                                      • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade22.208 KM
                                       • 615100 - Općinski organ državne službe22.208 KM
                                        • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                         22.208 KM

                                     NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 685.075 KMXZatvori:

                                     • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                      685.075 KM
                                      • 821300 - Nabavka opreme9.946 KM
                                       • 821300 - Općinski organ državne službe9.946 KM
                                       • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje675.129 KM
                                        • 821600 - Općinski organ državne službe675.130 KM
                                         • 821600 - Rekonstrukcija
                                          675.130 KM

                                      FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                                      RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 125.480 KMXZatvori:

                                      • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                       125.480 KM
                                       • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje125.480 KM
                                        • 616300 - Općinski organ državne službe125.480 KM
                                         • 616300 - Kamate na direktno pozajmljivanje
                                          125.480 KM

                                      OTPLATA DUGOVA 2013. 121.930 KMXZatvori:

                                      • 823000 - Otplate dugova
                                       121.930 KM
                                       • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja121.930 KM
                                        • 823300 - Otplate dugova121.930 KM

                                       OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                       LIČNA PRIMANJA 2014. 2.683.022 KMXZatvori:

                                       • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                        2.450.230 KM
                                        • 611100 - Bruto plaće2.150.371 KM
                                         • 611100 - Općinski organ državne službe2.150.371 KM
                                         • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 299.859 KM
                                          • 611200 - Općinski organ državne službe299.859 KM
                                         • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                          232.792 KM
                                          • 612100 - Doprinosi poslodavca225.790 KM
                                           • 612100 - Općinski organ državne službe225.790 KM
                                           • 612200 - Ostali doprinosi7.002 KM
                                            • 612200 - Općinski organ državne službe7.002 KM

                                           MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.498.164 KMXZatvori:

                                           • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                            1.498.164 KM
                                            • 613100 - Putni troškovi10.960 KM
                                             • 613100 - Općinski organ državne službe9.520 KM
                                              • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                               4.595 KM
                                              • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                               4.369 KM
                                              • 613100 - Ostale naknade putnih i dr. troškova
                                               556 KM
                                             • 613100 - Općinsko vijeće1.440 KM
                                              • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                               1.365 KM
                                              • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                               75 KM
                                            • 613200 - Izdaci za energiju170.076 KM
                                             • 613200 - Općinski organ državne službe170.076 KM
                                             • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge402.050 KM
                                              • 613300 - Općinski organ državne službe402.050 KM
                                               • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                                355.963 KM
                                               • 613300 - Izdacu ta komunikaciju
                                                46.087 KM
                                             • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara41.472 KM
                                              • 613400 - Općinski organ državne službe38.953 KM
                                               • 613400 - Administrativni materijal
                                                24.150 KM
                                               • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
                                                8.089 KM
                                               • 613400 - Obrazovni materijal
                                                6.714 KM
                                              • 613400 - Sredstva civilne zaštite2.519 KM
                                               • 613400 - Ostali materijal posebne namjene
                                                2.519 KM
                                             • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva68.081 KM
                                              • 613500 - Općinski organ državne službe68.081 KM
                                               • 613500 - Prevozne usluge
                                                42.682 KM
                                               • 613500 - Gorivo za prevoz
                                                25.399 KM
                                             • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.800 KM
                                              • 613600 - Općinski organ državne službe1.800 KM
                                               • 613600 - Unajmljivanje imovine
                                                1.800 KM
                                             • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje135.454 KM
                                              • 613700 - Općinski organ državne službe135.454 KM
                                               • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
                                                69.021 KM
                                               • 613700 - Usluge opravki i održavanja
                                                66.433 KM
                                             • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.814 KM
                                              • 613800 - Budžetska rezerva3.120 KM
                                               • 613800 - Općinski organ državne službe9.337 KM
                                                • 613800 - Usluge bankarstva i platnog prometa
                                                 4.844 KM
                                                • 613800 - Izdaci osiguranja
                                                 4.493 KM
                                               • 613800 - Sredstva civilne zaštite357 KM
                                                • 613800 - Usluge bankarstva i platnog rpometa
                                                 357 KM
                                              • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge655.457 KM
                                               • 613900 - Općinski organ državne službe299.461 KM
                                                • 613900 - Ostale nenapomenute usluge i dadžbine
                                                 130.547 KM
                                                • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                 51.696 KM
                                                • 613900 - Sudske presude i razni povrati
                                                 40.084 KM
                                                • 613900 - Troškovi eksproprijacije
                                                 32.095 KM
                                                • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti
                                                 29.270 KM
                                                • 613900 - Izdaci za poreze i doprin.na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
                                                 6.786 KM
                                                • 613900 - Stručne usluge
                                                 5.530 KM
                                                • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
                                                 3.453 KM
                                               • 613900 - Općinsko vijeće215.575 KM
                                                • 613900 - Izdacu za naknade općinskim vijećnicima
                                                 164.861 KM
                                                • 613900 - Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
                                                 34.738 KM
                                                • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                 15.976 KM
                                               • 613900 - Sredstva civilne zaštite140.421 KM
                                                • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
                                                 109.989 KM
                                                • 613900 - Troškovi angažovanja učesnika u zaštiti i spašavanju - elementarne nepogode
                                                 30.432 KM

                                             TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.445.490 KMXZatvori:

                                             • 614000 - Tekući grantovi
                                              2.232.559 KM
                                              • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.439.265 KM
                                               • 614100 - Budžetska rezerva11.091 KM
                                                • 614100 - Općinsko vijeće48.590 KM
                                                 • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
                                                  48.590 KM
                                                • 614100 - Sredstva civilne zaštite407.444 KM
                                                 • 614100 - Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama
                                                  407.444 KM
                                                • 614100 - Tekući transferi i grantovi972.140 KM
                                                 • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad " Banovići
                                                  215.600 KM
                                                 • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje"
                                                  158.640 KM
                                                 • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"
                                                  142.680 KM
                                                 • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
                                                  126.180 KM
                                                 • 614100 - Saveza udr. Građana sportskih klubova Općine Banovići
                                                  100.000 KM
                                                 • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići
                                                  75.840 KM
                                                 • 614100 - FK "Budućnost" Banovići
                                                  50.000 KM
                                                 • 614100 - Transferi za jednokratne novč. pomoći "Centru za socijalni rad"
                                                  25.000 KM
                                                 • 614100 - Transfer za JU Turizam
                                                  23.500 KM
                                                 • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"- trenažni proces
                                                  20.000 KM
                                                 • 614100 - Transfer za posebne namjene javnih ustanova
                                                  10.920 KM
                                                 • 614100 - MZ Banovići Selo
                                                  2.025 KM
                                                 • 614100 - MZ Repnik
                                                  1.875 KM
                                                 • 614100 - MZ Grad II
                                                  1.800 KM
                                                 • 614100 - MZ Podgorje
                                                  1.575 KM
                                                 • 614100 - MZ Grad I
                                                  1.425 KM
                                                 • 614100 - MZ Grad III
                                                  1.425 KM
                                                 • 614100 - MZ Treštenica
                                                  1.425 KM
                                                 • 614100 - MZ Grivice
                                                  1.425 KM
                                                 • 614100 - MZ Pribitkovići
                                                  1.425 KM
                                                 • 614100 - MZ Seona
                                                  1.350 KM
                                                 • 614100 - MZ Omazići
                                                  1.350 KM
                                                 • 614100 - MZ Tulovići
                                                  1.275 KM
                                                 • 614100 - MZ Bezovača
                                                  1.275 KM
                                                 • 614100 - MZ Aljkovići
                                                  1.130 KM
                                                 • 614100 - MZ Stražbenica
                                                  1.050 KM
                                                 • 614100 - MZ Bučik
                                                  975 KM
                                                 • 614100 - MZ Oskova
                                                  975 KM
                                               • 614200 - Grantovi pojedincima265.331 KM
                                                • 614200 - Budžetska rezerva9.054 KM
                                                 • 614200 - Sredstva civilne zaštite11.000 KM
                                                  • 614200 - Grantovi pojedincima za posebne namjene - elementarne nepogode
                                                   11.000 KM
                                                 • 614200 - Tekući transferi i grantovi245.277 KM
                                                  • 614200 - Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korsinika BIZ-a
                                                   138.982 KM
                                                  • 614200 - Grantovi pojedincima - korisnici BIZ-a
                                                   55.748 KM
                                                  • 614200 - Stipendiranje studenata i đaka
                                                   27.400 KM
                                                  • 614200 - Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
                                                   23.147 KM
                                                • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama339.902 KM
                                                 • 614300 - Budžetska rezerva8.700 KM
                                                  • 614300 - Općinsko vijeće14.752 KM
                                                   • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDA
                                                    10.717 KM
                                                   • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDP-a
                                                    4.035 KM
                                                  • 614300 - Tekući transferi i grantovi316.450 KM
                                                   • 614300 - Islamski centar Banovići
                                                    180.000 KM
                                                   • 614300 - Sufinansiranje projekta Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Banovići
                                                    70.000 KM
                                                   • 614300 - Finansira. ostalih udruženja i zajednica
                                                    33.000 KM
                                                   • 614300 - Organizacija demobilisanih
                                                    8.500 KM
                                                   • 614300 - Organizacija PŠ i PB
                                                    8.000 KM
                                                   • 614300 - Organizacija RVI
                                                    6.000 KM
                                                   • 614300 - Udruženje boraca "Patriotska liga" Banovići
                                                    4.950 KM
                                                   • 614300 - UDNRP "Zlatnih ljiljana"
                                                    3.000 KM
                                                   • 614300 - Udruženje policije učesnika odbr. osl. rata
                                                    3.000 KM
                                                 • 614400 - Subvencije javnim preduzećima188.061 KM
                                                  • 614400 - Tekući transferi i grantovi188.061 KM
                                                   • 614400 - Subvencije javnim preduzecima
                                                    188.061 KM
                                                • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                 212.931 KM
                                                 • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade212.931 KM
                                                  • 615100 - Općinski organ državne službe212.931 KM
                                                   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                    212.931 KM

                                                NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 477.793 KMXZatvori:

                                                • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                 477.793 KM
                                                 • 821300 - Nabavka opreme39.112 KM
                                                  • 821300 - Općinski organ državne službe24.542 KM
                                                   • 821300 - Sredstva civilne zaštite14.570 KM
                                                   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje438.681 KM
                                                    • 821600 - Općinski organ državne službe438.681 KM
                                                     • 821600 - Rekonstrukcija
                                                      438.681 KM

                                                  FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 112.807 KMXZatvori:

                                                  • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                   112.807 KM
                                                   • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje112.807 KM
                                                    • 616300 - Općinski organ državne službe112.807 KM
                                                     • 616300 - Kamate na direktno pozajmljivanje
                                                      112.807 KM

                                                  OTPLATA DUGOVA 2014. 585.801 KMXZatvori:

                                                  • 823000 - Otplate dugova
                                                   585.801 KM
                                                   • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja585.801 KM
                                                    • 823300 - Otplate dugova585.801 KM

                                                   OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                                   LIČNA PRIMANJA 2015. 2.602.445 KMXZatvori:

                                                   • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                    2.378.461 KM
                                                    • 611100 - Bruto plaće2.070.640 KM
                                                     • 611100 - Općinski organ državne službe2.070.640 KM
                                                     • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 307.821 KM
                                                      • 611200 - Općinski organ državne službe307.821 KM
                                                     • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                      223.984 KM
                                                      • 612100 - Doprinosi poslodavca217.249 KM
                                                       • 612100 - Općinski organ državne službe217.249 KM
                                                       • 612200 - Ostali doprinosi6.735 KM
                                                        • 612200 - Općinski organ državne službe6.735 KM

                                                       MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.764.119 KMXZatvori:

                                                       • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                        1.764.119 KM
                                                        • 613100 - Putni troškovi9.884 KM
                                                         • 613100 - Općinski organ državne službe9.054 KM
                                                          • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                                           4.976 KM
                                                          • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                                           3.544 KM
                                                          • 613100 - Ostale naknade putnih i dr. troškova
                                                           534 KM
                                                         • 613100 - Općinsko vijeće830 KM
                                                          • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                                           755 KM
                                                          • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                                           75 KM
                                                        • 613200 - Izdaci za energiju154.278 KM
                                                         • 613200 - Općinski organ državne službe154.278 KM
                                                         • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge644.084 KM
                                                          • 613300 - Općinski organ državne službe644.084 KM
                                                           • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                                            592.686 KM
                                                           • 613300 - Izdacu ta komunikaciju
                                                            51.398 KM
                                                         • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara41.932 KM
                                                          • 613400 - Općinski organ državne službe41.932 KM
                                                           • 613400 - Administrativni materijal
                                                            27.121 KM
                                                           • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
                                                            10.221 KM
                                                           • 613400 - Obrazovni materijal
                                                            4.590 KM
                                                         • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva57.846 KM
                                                          • 613500 - Općinski organ državne službe57.846 KM
                                                           • 613500 - Prevozne usluge
                                                            33.197 KM
                                                           • 613500 - Gorivo za prevoz
                                                            24.649 KM
                                                         • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.000 KM
                                                          • 613600 - Općinski organ državne službe2.000 KM
                                                           • 613600 - Unajmljivanje imovine
                                                            2.000 KM
                                                         • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje224.330 KM
                                                          • 613700 - Općinski organ državne službe224.330 KM
                                                           • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
                                                            119.930 KM
                                                           • 613700 - Usluge opravki i održavanja
                                                            104.400 KM
                                                         • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.148 KM
                                                          • 613800 - Budžetska rezerva618 KM
                                                           • 613800 - Općinski organ državne službe12.456 KM
                                                            • 613800 - Izdaci osiguranja
                                                             6.998 KM
                                                            • 613800 - Usluge bankarstva i platnog prometa
                                                             5.458 KM
                                                           • 613800 - Sredstva civilne zaštite74 KM
                                                            • 613800 - Usluge bankarstva i platnog rpometa
                                                             74 KM
                                                          • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge616.617 KM
                                                           • 613900 - Budžetska rezerva420 KM
                                                            • 613900 - Općinski organ državne službe362.953 KM
                                                             • 613900 - Sudske presude i razni povrati
                                                              127.907 KM
                                                             • 613900 - Ostale nenapomenute usluge i dadžbine
                                                              120.627 KM
                                                             • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                              63.557 KM
                                                             • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti
                                                              34.195 KM
                                                             • 613900 - Izdaci za poreze i doprin.na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
                                                              7.928 KM
                                                             • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
                                                              5.974 KM
                                                             • 613900 - Stručne usluge
                                                              2.480 KM
                                                             • 613900 - Troškovi eksproprijacije
                                                              285 KM
                                                            • 613900 - Općinsko vijeće228.256 KM
                                                             • 613900 - Izdacu za naknade općinskim vijećnicima
                                                              159.322 KM
                                                             • 613900 - Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
                                                              44.992 KM
                                                             • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                              23.942 KM
                                                            • 613900 - Sredstva civilne zaštite24.988 KM
                                                             • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
                                                              24.988 KM

                                                          TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.975.171 KMXZatvori:

                                                          • 614000 - Tekući grantovi
                                                           1.873.278 KM
                                                           • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.055.790 KM
                                                            • 614100 - Općinsko vijeće9.000 KM
                                                             • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
                                                              9.000 KM
                                                            • 614100 - Tekući transferi i grantovi1.046.790 KM
                                                             • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad " Banovići
                                                              215.600 KM
                                                             • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje"
                                                              158.640 KM
                                                             • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"
                                                              142.680 KM
                                                             • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
                                                              139.030 KM
                                                             • 614100 - Saveza udr. Građana sportskih klubova Općine Banovići
                                                              100.000 KM
                                                             • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za zastitu, razvoj i promociju turizma" Banovic
                                                              90.000 KM
                                                             • 614100 - FK "Budućnost" Banovići
                                                              80.000 KM
                                                             • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići
                                                              75.840 KM
                                                             • 614100 - Transferi za jednokratne novč. pomoći "Centru za socijalni rad"
                                                              25.000 KM
                                                             • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"- trenažni proces
                                                              20.000 KM
                                                           • 614200 - Grantovi pojedincima515.850 KM
                                                            • 614200 - Budžetska rezerva11.063 KM
                                                             • 614200 - Izdaci podracuna - donatorska sredstva271.211 KM
                                                              • 614200 - Transferi pojedincima za posebne namjene - za sanaciju i izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica
                                                               271.211 KM
                                                             • 614200 - Sredstva civilne zaštite1.755 KM
                                                              • 614200 - Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama
                                                               1.755 KM
                                                             • 614200 - Tekući transferi i grantovi231.821 KM
                                                              • 614200 - Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korsinika BIZ-a
                                                               102.095 KM
                                                              • 614200 - Stipendiranje studenata i đaka
                                                               68.100 KM
                                                              • 614200 - Grantovi pojedincima - korisnici BIZ-a
                                                               57.088 KM
                                                              • 614200 - Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
                                                               4.538 KM
                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama184.038 KM
                                                             • 614300 - Budžetska rezerva12.500 KM
                                                              • 614300 - Općinsko vijeće16.030 KM
                                                               • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDA
                                                                11.648 KM
                                                               • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDP-a
                                                                4.382 KM
                                                              • 614300 - Tekući transferi i grantovi155.508 KM
                                                               • 614300 - Finansira. ostalih udruženja i zajednica
                                                                31.150 KM
                                                               • 614300 - Transfer za adaptaciju i sanaciju zgrada
                                                                30.578 KM
                                                               • 614300 - Transfer za posebne namjene javnih ustanova
                                                                30.000 KM
                                                               • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Grantovi mjesnim zajednicama
                                                                23.780 KM
                                                               • 614300 - Medzlis islamske zajednice
                                                                13.000 KM
                                                               • 614300 - Organizacija PŠ i PB
                                                                8.000 KM
                                                               • 614300 - Organizacija RVI
                                                                6.000 KM
                                                               • 614300 - Organizacija demobilisanih
                                                                6.000 KM
                                                               • 614300 - Udruženje policije učesnika odbr. osl. rata
                                                                4.000 KM
                                                               • 614300 - UDNRP "Zlatnih ljiljana"
                                                                3.000 KM
                                                             • 614400 - Subvencije javnim preduzećima98.000 KM
                                                              • 614400 - Tekući transferi i grantovi98.000 KM
                                                               • 614400 - Subvencije javnim preduzecima
                                                                98.000 KM
                                                             • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima19.600 KM
                                                              • 614500 - Tekući transferi i grantovi19.600 KM
                                                               • 614500 - Grantovi za podrsku poljoprivredi, poduzetnistvu i turizmu
                                                                19.600 KM
                                                            • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                             101.893 KM
                                                             • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama101.893 KM
                                                              • 615300 - Općinski organ državne službe101.893 KM
                                                               • 615300 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                                101.893 KM

                                                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.838.642 KMXZatvori:

                                                            • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                             1.838.642 KM
                                                             • 821300 - Nabavka opreme403.888 KM
                                                              • 821300 - Općinski organ državne službe398.308 KM
                                                               • 821300 - Sredstva civilne zaštite5.580 KM
                                                               • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.434.754 KM
                                                                • 821600 - Općinski organ državne službe1.434.754 KM
                                                                 • 821600 - Rekonstrukcija
                                                                  1.434.754 KM

                                                              FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 83.661 KMXZatvori:

                                                              • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                               83.661 KM
                                                               • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje83.661 KM
                                                                • 616300 - Općinski organ državne službe83.661 KM
                                                                 • 616300 - Kamate na direktno pozajmljivanje
                                                                  83.661 KM

                                                              OTPLATA DUGOVA 2015. 617.906 KMXZatvori:

                                                              • 823000 - Otplate dugova
                                                               617.906 KM
                                                               • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja617.906 KM
                                                                • 823300 - Otplate dugova617.906 KM

                                                               OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                                               LIČNA PRIMANJA 2016. 2.518.295 KMXZatvori:

                                                               • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                2.299.510 KM
                                                                • 611100 - Bruto plaće2.021.079 KM
                                                                 • 611100 - Općinski organ državne službe2.021.079 KM
                                                                 • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 278.431 KM
                                                                  • 611200 - Općinski organ državne službe278.431 KM
                                                                 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                  218.785 KM
                                                                  • 612100 - Doprinosi poslodavca212.213 KM
                                                                   • 612100 - Općinski organ državne službe212.213 KM
                                                                   • 612200 - Ostali doprinosi6.572 KM
                                                                    • 612200 - Općinski organ državne službe6.572 KM

                                                                   MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.765.261 KMXZatvori:

                                                                   • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                    1.765.261 KM
                                                                    • 613100 - Putni troškovi7.896 KM
                                                                     • 613100 - Općinski organ državne službe7.421 KM
                                                                      • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                                                       5.044 KM
                                                                      • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                                                       1.650 KM
                                                                      • 613100 - Ostale naknade putnih i dr. troškova
                                                                       727 KM
                                                                     • 613100 - Općinsko vijeće475 KM
                                                                      • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                                                       300 KM
                                                                      • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                                                       175 KM
                                                                    • 613200 - Izdaci za energiju158.492 KM
                                                                     • 613200 - Općinski organ državne službe158.492 KM
                                                                     • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge522.633 KM
                                                                      • 613300 - Općinski organ državne službe522.634 KM
                                                                       • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                                                        473.021 KM
                                                                       • 613300 - Izdacu ta komunikaciju
                                                                        49.613 KM
                                                                     • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara52.879 KM
                                                                      • 613400 - Općinski organ državne službe41.600 KM
                                                                       • 613400 - Administrativni materijal
                                                                        20.330 KM
                                                                       • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
                                                                        16.751 KM
                                                                       • 613400 - Obrazovni materijal
                                                                        4.519 KM
                                                                      • 613400 - Sredstva civilne zaštite11.279 KM
                                                                       • 613400 - Ostali materijal posebne namjene
                                                                        11.279 KM
                                                                     • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva40.807 KM
                                                                      • 613500 - Općinski organ državne službe40.807 KM
                                                                       • 613500 - Prevozne usluge
                                                                        24.562 KM
                                                                       • 613500 - Gorivo za prevoz
                                                                        16.245 KM
                                                                     • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.900 KM
                                                                      • 613600 - Općinski organ državne službe1.900 KM
                                                                       • 613600 - Unajmljivanje imovine
                                                                        1.900 KM
                                                                     • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje174.769 KM
                                                                      • 613700 - Općinski organ državne službe174.769 KM
                                                                       • 613700 - Usluge opravki i održavanja
                                                                        92.027 KM
                                                                       • 613700 - Materijal za opravku i održavanje
                                                                        82.742 KM
                                                                     • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.735 KM
                                                                      • 613800 - Općinski organ državne službe12.735 KM
                                                                       • 613800 - Izdaci osiguranja
                                                                        8.142 KM
                                                                       • 613800 - Usluge bankarstva i platnog prometa
                                                                        4.593 KM
                                                                     • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge793.150 KM
                                                                      • 613900 - Budžetska rezerva2.294 KM
                                                                       • 613900 - Izdaci podracuna - donatorska sredstva2.000 KM
                                                                        • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - povrat neutrošenih sredstava dodjeljenih za privredne subjekte koji su pretrpjeli štete
                                                                         2.000 KM
                                                                       • 613900 - Općinski organ državne službe416.844 KM
                                                                        • 613900 - Ostale nenapomenute usluge i dadžbine
                                                                         135.520 KM
                                                                        • 613900 - Sudske presude i razni povrati
                                                                         91.088 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                                         71.454 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti
                                                                         42.189 KM
                                                                        • 613900 - Troškovi pretvaranja namjene zemljišta (JP EKO-SEP)
                                                                         25.000 KM
                                                                        • 613900 - Deminiranje polja, saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća
                                                                         22.089 KM
                                                                        • 613900 - Troškovi eksproprijacije (JP EKO-SEP)
                                                                         14.841 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za poreze i doprin.na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
                                                                         9.782 KM
                                                                        • 613900 - Stručne usluge
                                                                         3.260 KM
                                                                        • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
                                                                         1.621 KM
                                                                       • 613900 - Općinsko vijeće229.755 KM
                                                                        • 613900 - Izdacu za naknade općinskim vijećnicima
                                                                         162.395 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
                                                                         47.085 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                                         20.275 KM
                                                                       • 613900 - Sredstva civilne zaštite142.257 KM
                                                                        • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
                                                                         141.207 KM
                                                                        • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - obuka i vježbe
                                                                         1.050 KM

                                                                     TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.044.612 KMXZatvori:

                                                                     • 614000 - Tekući grantovi
                                                                      1.834.326 KM
                                                                      • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.173.130 KM
                                                                       • 614100 - Općinsko vijeće59.700 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
                                                                         59.700 KM
                                                                       • 614100 - Tekući transferi i grantovi1.113.430 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad " Banovići
                                                                         221.600 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje"
                                                                         172.530 KM
                                                                        • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"
                                                                         142.280 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
                                                                         136.180 KM
                                                                        • 614100 - Saveza udr. Građana sportskih klubova Općine Banovići
                                                                         100.000 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za zastitu, razvoj i promociju turizma" Banovic
                                                                         90.000 KM
                                                                        • 614100 - FK "Budućnost" Banovići
                                                                         80.000 KM
                                                                        • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići
                                                                         75.840 KM
                                                                        • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar"- trenažni proces
                                                                         40.000 KM
                                                                        • 614100 - Transferi za jednokratne novč. pomoći "Centru za socijalni rad"
                                                                         30.000 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići - realizacija predškolskog projekta
                                                                         13.000 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za ustanove kulture BiH
                                                                         12.000 KM
                                                                      • 614200 - Grantovi pojedincima319.140 KM
                                                                       • 614200 - Budžetska rezerva13.101 KM
                                                                        • 614200 - Izdaci podracuna - donatorska sredstva127.467 KM
                                                                         • 614200 - Transferi pojedincima za posebne namjene - za sanaciju i izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica
                                                                          127.467 KM
                                                                        • 614200 - Tekući transferi i grantovi178.572 KM
                                                                         • 614200 - Grantovi pojedincima - korisnici BIZ-a
                                                                          58.715 KM
                                                                         • 614200 - Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korsinika BIZ-a
                                                                          41.943 KM
                                                                         • 614200 - Stipendiranje studenata i đaka
                                                                          40.500 KM
                                                                         • 614200 - Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
                                                                          37.414 KM
                                                                       • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama242.056 KM
                                                                        • 614300 - Budžetska rezerva33.827 KM
                                                                         • 614300 - Općinsko vijeće16.559 KM
                                                                          • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDA
                                                                           12.032 KM
                                                                          • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDP-a
                                                                           4.527 KM
                                                                         • 614300 - Tekući transferi i grantovi191.670 KM
                                                                          • 614300 - Finansira. ostalih udruženja i zajednica
                                                                           43.000 KM
                                                                          • 614300 - Islamski centar Banovići
                                                                           30.000 KM
                                                                          • 614300 - Medzlis islamske zajednice
                                                                           30.000 KM
                                                                          • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Mjesnim zajednicama
                                                                           23.780 KM
                                                                          • 614300 - Sufinansiranje projekta Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Banovići
                                                                           20.000 KM
                                                                          • 614300 - Transfer za posebne namjene javnih ustanova
                                                                           15.640 KM
                                                                          • 614300 - Organizacija PŠ i PB
                                                                           8.000 KM
                                                                          • 614300 - Organizacija RVI
                                                                           6.000 KM
                                                                          • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca
                                                                           6.000 KM
                                                                          • 614300 - Udruženje policije učesnika odbr. osl. rata
                                                                           4.000 KM
                                                                          • 614300 - UDNRP "Zlatnih ljiljana"
                                                                           3.000 KM
                                                                          • 614300 - Udruženje boraca "Patriotska liga" Banovići
                                                                           2.250 KM
                                                                        • 614400 - Subvencije javnim preduzećima100.000 KM
                                                                         • 614400 - Tekući transferi i grantovi100.000 KM
                                                                          • 614400 - Subvencije javnim preduzecima
                                                                           100.000 KM
                                                                       • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                        210.286 KM
                                                                        • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade20.300 KM
                                                                         • 615100 - Tekući transferi i grantovi20.300 KM
                                                                          • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - za geodetsku opremu
                                                                           20.300 KM
                                                                        • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama189.986 KM
                                                                         • 615300 - Općinski organ državne službe189.986 KM
                                                                          • 615300 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                                           189.986 KM

                                                                       NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.593.712 KMXZatvori:

                                                                       • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                        2.593.712 KM
                                                                        • 821300 - Nabavka opreme154.795 KM
                                                                         • 821300 - Općinski organ državne službe132.565 KM
                                                                          • 821300 - Sredstva civilne zaštite22.230 KM
                                                                          • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.438.917 KM
                                                                           • 821600 - Općinski organ državne službe2.438.917 KM
                                                                            • 821600 - Rekonstrukcija
                                                                             2.438.917 KM

                                                                         FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                         RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 56.995 KMXZatvori:

                                                                         • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                                          56.995 KM
                                                                          • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje56.995 KM
                                                                           • 616300 - Općinski organ državne službe56.995 KM
                                                                            • 616300 - Kamate na direktno pozajmljivanje
                                                                             56.995 KM

                                                                         OTPLATA DUGOVA 2016. 669.520 KMXZatvori:

                                                                         • 823000 - Otplate dugova
                                                                          669.520 KM
                                                                          • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja669.520 KM
                                                                           • 823300 - Otplate dugova669.520 KM

                                                                          OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                          LIČNA PRIMANJA 2017. 2.515.067 KMXZatvori:

                                                                          • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                                           2.284.142 KM
                                                                           • 611100 - Bruto plaće1.996.557 KM
                                                                            • 611100 - Općinski organ državne službe1.996.557 KM
                                                                            • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 287.585 KM
                                                                             • 611200 - Općinski organ državne službe287.585 KM
                                                                            • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                                             230.925 KM
                                                                             • 612100 - Doprinosi poslodavca209.639 KM
                                                                              • 612100 - Općinski organ državne službe209.639 KM
                                                                              • 612200 - Ostali doprinosi21.286 KM
                                                                               • 612200 - Općinski organ državne službe21.286 KM

                                                                              MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.684.771 KMXZatvori:

                                                                              • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                               1.684.771 KM
                                                                               • 613100 - Putni troškovi7.691 KM
                                                                                • 613100 - Općinski organ državne službe6.872 KM
                                                                                 • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                                                                  3.900 KM
                                                                                 • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                                                                  2.549 KM
                                                                                 • 613100 - Ostale naknade putnih i dr. troškova
                                                                                  423 KM
                                                                                • 613100 - Općinsko vijeće819 KM
                                                                                 • 613100 - Putni troškovi u inostranstvo
                                                                                  744 KM
                                                                                 • 613100 - Putni troškovi u zemlji
                                                                                  75 KM
                                                                               • 613200 - Izdaci za energiju173.872 KM
                                                                                • 613200 - Općinski organ državne službe173.872 KM
                                                                                • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge530.053 KM
                                                                                 • 613300 - Općinski organ državne službe530.053 KM
                                                                                  • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
                                                                                   480.790 KM
                                                                                  • 613300 - Izdaci za komunikaciju
                                                                                   49.263 KM
                                                                                • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara40.360 KM
                                                                                 • 613400 - Općinski organ državne službe30.755 KM
                                                                                  • 613400 - Administrativni materijal i sitan inventar
                                                                                   17.963 KM
                                                                                  • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
                                                                                   8.233 KM
                                                                                  • 613400 - Obrazovni materijal
                                                                                   4.559 KM
                                                                                 • 613400 - Sredstva civilne zaštite9.605 KM
                                                                                  • 613400 - Ostali materijal za posebne namjene
                                                                                   9.605 KM
                                                                                • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva47.580 KM
                                                                                 • 613500 - Općinski organ državne službe47.580 KM
                                                                                  • 613500 - Prevozne usluge
                                                                                   25.581 KM
                                                                                  • 613500 - Gorivo za prevoz
                                                                                   21.999 KM
                                                                                • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.900 KM
                                                                                 • 613600 - Općinski organ državne službe1.900 KM
                                                                                  • 613600 - Unajmljivanje imovine
                                                                                   1.900 KM
                                                                                • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje179.481 KM
                                                                                 • 613700 - Općinski organ državne službe179.481 KM
                                                                                  • 613700 - Materijal za popravke i održavanje
                                                                                   91.058 KM
                                                                                  • 613700 - Usluge popravaka i održavanja
                                                                                   88.423 KM
                                                                                • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.607 KM
                                                                                 • 613800 - Općinski organ državne službe12.607 KM
                                                                                  • 613800 - Izdaci osiguranja
                                                                                   7.995 KM
                                                                                  • 613800 - Usluge bankarstva i platnog prometa
                                                                                   4.612 KM
                                                                                • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge691.227 KM
                                                                                 • 613900 - Općinski organ državne službe357.733 KM
                                                                                  • 613900 - Sudske presude i nagodbe
                                                                                   143.006 KM
                                                                                  • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine
                                                                                   74.224 KM
                                                                                  • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                                                   56.494 KM
                                                                                  • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samos. rada
                                                                                   35.175 KM
                                                                                  • 613900 - Troškovi upravnog postupka i razni povrati
                                                                                   21.854 KM
                                                                                  • 613900 - Deminiranje polja, saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća
                                                                                   9.846 KM
                                                                                  • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr. samos. djelatnosti i pov. rada
                                                                                   8.156 KM
                                                                                  • 613900 - Troškovi pretvaranja namjene zemljišta (JP EKO-SEP)
                                                                                   4.424 KM
                                                                                  • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
                                                                                   2.562 KM
                                                                                  • 613900 - Stručne usluge
                                                                                   1.992 KM
                                                                                 • 613900 - Općinsko vijeće241.983 KM
                                                                                  • 613900 - Izdacu za naknade općinskim vijećnicima
                                                                                   173.940 KM
                                                                                  • 613900 - Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
                                                                                   44.963 KM
                                                                                  • 613900 - Izdaci za informisanje
                                                                                   23.080 KM
                                                                                 • 613900 - Sredstva civilne zaštite91.511 KM
                                                                                  • 613900 - Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
                                                                                   91.511 KM

                                                                               TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.823.040 KMXZatvori:

                                                                               • 614000 - Tekući grantovi
                                                                                1.688.620 KM
                                                                                • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.161.673 KM
                                                                                 • 614100 - Općinsko vijeće9.000 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za općinsku izbornu komisiju
                                                                                   9.000 KM
                                                                                 • 614100 - Tekući transferi i grantovi1.152.673 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad " Banovići
                                                                                   221.600 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje" Banovići
                                                                                   172.530 KM
                                                                                  • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar" Banovići
                                                                                   142.280 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
                                                                                   136.180 KM
                                                                                  • 614100 - Saveza udr. Građana sportskih klubova Općine Banovići
                                                                                   100.000 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za zastitu, razvoj i promociju turizma" Banovići
                                                                                   90.000 KM
                                                                                  • 614100 - FK "Budućnost" Banovići
                                                                                   80.000 KM
                                                                                  • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići
                                                                                   79.200 KM
                                                                                  • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar" Banovići - trenažni proces
                                                                                   40.000 KM
                                                                                  • 614100 - Transferi za jednokratne novč. pomoći "Centru za socijalni rad"
                                                                                   30.000 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići - realizacija predškolskog projekta
                                                                                   18.140 KM
                                                                                  • 614100 - Transferi za rad JU "Sportsko kulturni centar" Banovići - grijanje
                                                                                   17.440 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za ustanove kulture BiH
                                                                                   12.000 KM
                                                                                  • 614100 - Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje" Banovići - grijanje
                                                                                   7.635 KM
                                                                                  • 614100 - Trabsferi ta rad JU "Javna biblioteka" Banovići - grijanje
                                                                                   5.668 KM
                                                                                • 614200 - Grantovi pojedincima272.661 KM
                                                                                 • 614200 - Budžetska rezerva24.000 KM
                                                                                  • 614200 - Sredstva civilne zaštite35.000 KM
                                                                                   • 614200 - Transferi pojedincima za posebne namjene - za sanaciju i izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće
                                                                                    35.000 KM
                                                                                  • 614200 - Tekući transferi i grantovi213.661 KM
                                                                                   • 614200 - Stipendiranje studenata i đaka
                                                                                    94.500 KM
                                                                                   • 614200 - Grantovi pojedincima - korisnici BIZ-a
                                                                                    68.189 KM
                                                                                   • 614200 - Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korsinika BIZ-a
                                                                                    30.000 KM
                                                                                   • 614200 - Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
                                                                                    20.972 KM
                                                                                 • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama164.250 KM
                                                                                  • 614300 - Budžetska rezerva22.050 KM
                                                                                   • 614300 - Općinsko vijeće15.420 KM
                                                                                    • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDA
                                                                                     12.333 KM
                                                                                    • 614300 - Transfer vijećničkom klubu SDP-a
                                                                                     3.087 KM
                                                                                   • 614300 - Tekući transferi i grantovi126.780 KM
                                                                                    • 614300 - Finansira. ostalih udruženja i zajednica
                                                                                     43.500 KM
                                                                                    • 614300 - Sufinansiranje projekta Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Banovići
                                                                                     20.000 KM
                                                                                    • 614300 - Organizacija PŠ i PB
                                                                                     10.000 KM
                                                                                    • 614300 - Organizacija RVI
                                                                                     6.000 KM
                                                                                    • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca
                                                                                     6.000 KM
                                                                                    • 614300 - Islamski centar Banovići
                                                                                     5.000 KM
                                                                                    • 614300 - Udruženje boraca "Patriotska liga" Banovići
                                                                                     4.500 KM
                                                                                    • 614300 - Udruženje policije učesnika odbr. osl. rata
                                                                                     4.000 KM
                                                                                    • 614300 - UDNRP "Zlatnih ljiljana"
                                                                                     3.000 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Banovići Selo
                                                                                     2.025 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Repnik
                                                                                     1.875 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Grad II
                                                                                     1.800 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Podgorje
                                                                                     1.575 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Grad I
                                                                                     1.425 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Grad III
                                                                                     1.425 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Treštenica
                                                                                     1.425 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Grivice
                                                                                     1.425 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Pribitkovići
                                                                                     1.425 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Seona
                                                                                     1.350 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Omazići
                                                                                     1.350 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Tulovići
                                                                                     1.275 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Brezovača
                                                                                     1.275 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Aljkovići
                                                                                     1.130 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Stražbenica
                                                                                     1.050 KM
                                                                                    • 614300 - Transfer za posebne namjene javnih ustanova
                                                                                     1.000 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Bučik
                                                                                     975 KM
                                                                                    • 614300 - MZ Oskova
                                                                                     975 KM
                                                                                  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima90.036 KM
                                                                                   • 614400 - Tekući transferi i grantovi90.036 KM
                                                                                    • 614400 - Subvencije JP "Komunalno" - izmirenje duga prema JP "Toplana"
                                                                                     44.136 KM
                                                                                    • 614400 - Subvencije JP "Toplana" - izmirenje duga prema RMU "Banovići"
                                                                                     27.700 KM
                                                                                    • 614400 - Subvencije JP "Eko-Sep" Živinice - sufinansiranje rada JP
                                                                                     18.200 KM
                                                                                 • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                                  134.420 KM
                                                                                  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama134.420 KM
                                                                                   • 615300 - Općinski organ državne službe134.420 KM
                                                                                    • 615300 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
                                                                                     134.420 KM

                                                                                 NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 2.614.283 KMXZatvori:

                                                                                 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                                  2.614.283 KM
                                                                                  • 821300 - Nabavka opreme165.899 KM
                                                                                   • 821300 - Općinski organ državne službe128.703 KM
                                                                                    • 821300 - Nabavka prijevozne opreme
                                                                                     69.000 KM
                                                                                    • 821300 - Nabavka kancelarijske opreme
                                                                                     44.724 KM
                                                                                    • 821300 - Nabavka opreme za Općinski sud u Banovićima
                                                                                     14.979 KM
                                                                                   • 821300 - Sredstva civilne zaštite37.196 KM
                                                                                   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava190.931 KM
                                                                                    • 821500 - Općinski organ državne službe190.931 KM
                                                                                     • 821500 - Ulaganja u adaptaciju zgrade "Trgovačka"
                                                                                      110.054 KM
                                                                                     • 821500 - Ulaganja u adaptaciju JU O.Š. "Grivice" Banovići
                                                                                      80.877 KM
                                                                                   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.257.453 KM
                                                                                    • 821600 - Općinski organ državne službe2.257.453 KM
                                                                                     • 821600 - Rekonstrukcija
                                                                                      2.257.453 KM

                                                                                  FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                                                                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 32.417 KMXZatvori:

                                                                                  • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                                                   32.417 KM
                                                                                   • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje32.417 KM
                                                                                    • 616300 - Općinski organ državne službe32.417 KM
                                                                                     • 616300 - Kamate na direktno pozajmljivanje
                                                                                      32.417 KM

                                                                                  OTPLATA DUGOVA 2017. 693.070 KMXZatvori:

                                                                                  • 823000 - Otplate dugova
                                                                                   693.070 KM
                                                                                   • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja693.070 KM
                                                                                    • 823300 - Otplate dugova693.070 KM

                                                                                   OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: