Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.050.449 KM

PORESKI PRIHODI

497.409 KM  (47,35%)

NEPORESKI PRIHODI

414.451 KM  (39,45%)

TRANSFERI I DONACIJE

138.589 KM  (13,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.070.856 KM

LIČNA PRIMANJA

355.442 KM  (33,19%)

MATERIJAL I USLUGE

320.624 KM  (29,94%)

TRANSFERI I DOZNAKE

171.508 KM  (16,02%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.995 KM  ( 0,47%)

OTPLATA DUGOVA

74.096 KM  ( 6,92%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.919.721 KM

PORESKI PRIHODI

451.644 KM  (23,53%)

NEPORESKI PRIHODI

832.954 KM  (43,39%)

TRANSFERI I DONACIJE

385.123 KM  (20,06%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

250.000 KM  (13,02%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.492.751 KM

LIČNA PRIMANJA

381.329 KM  (25,55%)

MATERIJAL I USLUGE

266.385 KM  (17,85%)

TRANSFERI I DOZNAKE

332.684 KM  (22,29%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.905 KM  ( 0,26%)

OTPLATA DUGOVA

54.497 KM  ( 3,65%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.239.519 KM

PORESKI PRIHODI

381.332 KM  (30,76%)

NEPORESKI PRIHODI

545.800 KM  (44,03%)

TRANSFERI I DONACIJE

312.387 KM  (25,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

989.232 KM

LIČNA PRIMANJA

378.853 KM  (38,30%)

MATERIJAL I USLUGE

209.227 KM  (21,15%)

TRANSFERI I DOZNAKE

250.509 KM  (25,32%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

14.563 KM  ( 1,47%)

OTPLATA DUGOVA

29.909 KM  ( 3,02%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.176.135 KM

PORESKI PRIHODI

374.291 KM  (31,82%)

NEPORESKI PRIHODI

738.910 KM  (62,83%)

TRANSFERI I DONACIJE

46.257 KM  ( 3,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

16.677 KM  ( 1,42%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.214.716 KM

LIČNA PRIMANJA

349.103 KM  (28,74%)

MATERIJAL I USLUGE

274.238 KM  (22,58%)

TRANSFERI I DOZNAKE

238.449 KM  (19,63%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

13.015 KM  ( 1,07%)

OTPLATA DUGOVA

46.724 KM  ( 3,85%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.000.556 KM

PORESKI PRIHODI

410.730 KM  (20,53%)

NEPORESKI PRIHODI

856.149 KM  (42,80%)

TRANSFERI I DONACIJE

495.200 KM  (24,75%)

PRIMICI OD IMOVINE

15.899 KM  ( 0,79%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

222.578 KM  (11,13%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.103.570 KM

LIČNA PRIMANJA

326.308 KM  (15,51%)

MATERIJAL I USLUGE

294.549 KM  (14,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

213.211 KM  (10,14%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.216.941 KM  (57,85%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

11.401 KM  ( 0,54%)

OTPLATA DUGOVA

41.160 KM  ( 1,96%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.621.528 KM

PORESKI PRIHODI

404.430 KM  (24,94%)

NEPORESKI PRIHODI

941.050 KM  (58,03%)

TRANSFERI I DONACIJE

185.620 KM  (11,45%)

PRIMICI OD IMOVINE

25.077 KM  ( 1,55%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

65.351 KM  ( 4,03%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.312.993 KM

LIČNA PRIMANJA

325.851 KM  (24,82%)

MATERIJAL I USLUGE

307.332 KM  (23,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

314.737 KM  (23,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

9.935 KM  ( 0,76%)

OTPLATA DUGOVA

43.907 KM  ( 3,34%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.918.849 KM

PORESKI PRIHODI

398.577 KM  (20,77%)

NEPORESKI PRIHODI

1.228.642 KM  (64,03%)

TRANSFERI I DONACIJE

286.817 KM  (14,95%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

4.813 KM  ( 0,25%)

RASHODI:

1.431.306 KM

LIČNA PRIMANJA

336.217 KM  (23,49%)

MATERIJAL I USLUGE

350.779 KM  (24,51%)

TRANSFERI I DOZNAKE

344.388 KM  (24,06%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

8.630 KM  ( 0,60%)

OTPLATA DUGOVA

44.565 KM  ( 3,11%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 497.409 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  90.342 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti90.342 KM
   • 713100 - Porez na lična primanja
    88.798 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalnih djelatnosti
    1.544 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  20.283 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu4.520 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije15.763 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  165 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda165 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  386.619 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO386.619 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO
    385.501 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO - poravnanje
    1.118 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 414.451 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.189 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente703 KM
   • 721200 - Prihodi od imovine - zakup zemljišta
    703 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente486 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na novčana sredstva na bank. računima
    486 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  393.979 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse8.977 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.225 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama378.409 KM
   • 722400 - Naknada za šume
    364.697 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    7.856 KM
   • 722400 - Naknada za vode
    4.402 KM
   • 722400 - Naknade za puteve
    762 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    692 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.368 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  19.283 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi19.283 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 138.589 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  7.028 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva7.028 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  131.561 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave131.561 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    107.783 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
    14.500 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte matične evidencije
    9.278 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 451.644 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  94.523 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti94.523 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    93.445 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalnih djelatnosti
    1.078 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  4.975 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu4.975 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    2.577 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    2.398 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  67 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda67 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  352.079 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO352.079 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO
    347.460 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO - poravnanje
    4.619 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 832.954 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  18.487 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente17.944 KM
   • 721200 - Prihodi od imovine - zakup zemljišta
    17.944 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente543 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na novčana sredstva na bank. računima
    543 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  803.667 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse8.937 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.085 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama782.777 KM
   • 722400 - Naknada za šume
    764.340 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    7.356 KM
   • 722400 - Ostale naknade
    5.528 KM
   • 722400 - Naknada za vode
    4.558 KM
   • 722400 - Naknade za puteve
    995 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga8.868 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.800 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.800 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 385.123 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  385.123 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave385.123 KM
   • 781300 - Fond 4 - Transfer Ministarstva finansija za Vatrogasni dom
    309.872 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    62.560 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti trgovine i turizma
    8.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti zdravstva i socijalne zaštite
    4.692 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 250.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  250.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova250.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 381.332 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  85.103 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti85.103 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    84.581 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalnih djelatnosti
    422 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    100 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  3.309 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu3.309 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  59 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda59 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  292.861 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO292.861 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 545.800 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.181 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.162 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente19 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  528.537 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse5.322 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.204 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama518.494 KM
   • 722400 - Naknada zakorišćenje šuma i šumskog zemljišta
    509.547 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    2.717 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava
    2.370 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    2.200 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    920 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini
    564 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    176 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga517 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  16.082 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi16.082 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 312.387 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  175.532 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva175.532 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  130.855 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave130.855 KM
   • 781300 - Fond 4
    65.921 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    28.650 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti zdravstva i socijalne zaštite
    12.720 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti industrije,trgovine i turizma
    11.857 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte iz oblasti prostornog uređenja
    6.572 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - popis
    5.135 KM
 • 782000 - Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
  6.000 KM
  • 782100 - Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti6.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 374.291 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  67.062 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti67.062 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    65.874 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalnih djelatnosti
    1.188 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  3.372 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu3.372 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    2.382 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    990 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  46 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda46 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  303.811 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO303.811 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 738.910 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.043 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.030 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente13 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  718.205 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.288 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.535 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama705.499 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta
    695.162 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    3.059 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koji plaćaju vlasnici transportnih sredstava
    2.504 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    2.176 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    1.373 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    704 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini
    509 KM
   • 722400 - Naknada za vode
    6 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju električne energije
    6 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.883 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  19.662 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi19.662 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 46.257 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  685 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva685 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  45.572 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave45.572 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu
    30.550 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti zdravstva i socijalne zaštite
    12.662 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - izbori
    2.360 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 16.677 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  16.677 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost16.677 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 410.730 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  68.446 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti68.446 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    67.010 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalnih djelatnosti
    1.361 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    75 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  1.924 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu1.924 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    1.924 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  11.475 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda11 KM
  • 715300 - Akcize11.464 KM
   • 715300 - Akcize na derivate nafte
    11.464 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  328.885 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO328.885 KM
   • 717100 - Indirektni porezi doznačeni o UIO
    328.885 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 856.149 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  2.976 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente2.160 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente9 KM
  • 721400 - Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata807 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  837.240 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.150 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    6.150 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.717 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama824.290 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta - sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova opštine
    812.609 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    4.400 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koji plaćaju vlasnici transportnih sredstava
    2.510 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    2.045 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    1.440 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini
    1.196 KM
   • 722400 - Naknada vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
    38 KM
   • 722400 - Naknade za vode za uzgoj ribe u kavezima
    29 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju električne energije
    17 KM
   • 722400 - Naknade za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje
    6 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.083 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    2.245 KM
   • 722500 - Prihodi od opštinskih organa uprave
    838 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  15 KM
  • 723100 - Novčane kazne15 KM
   • 723100 - Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaj propisan aktom SO
    15 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  15.918 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi15.918 KM
   • 729100 - Ostali neporeski prihodi
    12.493 KM
   • 729100 - Ostali prihodi opštine - ref. trudničkog bolovanja
    3.425 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 495.200 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  71.547 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva10.757 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje60.790 KM
   • 731200 - Fond 4
    60.490 KM
   • 731200 - Fond 1
    300 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  423.653 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave423.653 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte iz oblasti saobraćajne infrastrukture
    200.000 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte vodosnabdijevanja - Fond 5
    164.990 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu - Fond 1
    39.400 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti zdravstva i socijalne zaštite - Fond 1
    17.263 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti boračko invalidske zaštite
    2.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 15.899 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  15.899 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost15.899 KM
   • 817100 - Primici po osnovu razlike ulaznog i izlaznog poreza koji se naplaćuje od nadležne poreske institucije
    15.899 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 222.578 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  222.578 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova222.578 KM
   • 921200 - Kredit EIB-a Fond 5
    222.578 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 404.430 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  75.013 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti75.013 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    72.821 KM
   • 713100 - Porez na prihode od samostalnih djelatnosti
    2.077 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    115 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  3.112 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu2.837 KM
   • 714100 - Porez na nepokretnosti
    2.322 KM
   • 714100 - Porezi na imovinu
    515 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije275 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  36 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda36 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  326.269 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO326.269 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 941.050 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  16.149 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2 KM
   • 721300 - Prihodi od kamata na novčana sredstva na bank. računima
    2 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove16.147 KM
   • 721500 - Prihodi od kamata - javna preduzeća
    16.147 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  905.926 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse7.851 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    7.059 KM
   • 722100 - Posebna republička taksa na naftne derivate
    792 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.021 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama890.266 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta - sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova opštine
    880.097 KM
   • 722400 - Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
    4.096 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koji plaćaju vlasnici transportnih sredstava
    2.778 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    1.662 KM
   • 722400 - Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini
    1.560 KM
   • 722400 - Naknade za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje
    22 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju električne energije
    12 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga3.788 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    3.132 KM
   • 722500 - Prihodi od opštinskih organa uprave
    695 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  18.975 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi18.975 KM
   • 729100 - Ostali neporeski prihodi
    18.061 KM
   • 729100 - Ostali prihodi opštine - ref. trudničkog bolovanja
    915 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 185.620 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  185.620 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave185.620 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave - Fond 5
    108.700 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za podršku budžetu - Fond 1
    53.900 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave za projekte u oblasti zdravstva i socijalne zaštite - Fond 1
    20.420 KM
   • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave
    2.600 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 25.077 KMXZatvori:

 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  25.077 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost25.077 KM
   • 817100 - Primici po osnovu razlike ulaznog i izlaznog poreza koji se naplaćuje od nadležne poreske institucije
    25.077 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 65.351 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  65.351 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova65.351 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 398.577 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  79.963 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti79.963 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  4.913 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu4.913 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  120 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda120 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  313.581 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO313.581 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.228.642 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  15.953 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente15.912 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente41 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.182.007 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse9.696 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse4.499 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.162.272 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga5.540 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  30.682 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi30.682 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 286.817 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  184.531 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva184.531 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  102.286 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta102.286 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 4.813 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  4.813 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost4.813 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 355.442 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  355.442 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate258.572 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih96.870 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 320.624 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  320.624 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga45.245 KM
   • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
    12.045 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
    12.042 KM
   • 412200 - Telefon
    10.848 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
    5.015 KM
   • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
    3.046 KM
   • 412200 - Poštanske usluge
    1.524 KM
   • 412200 - Internet
    441 KM
   • 412200 - Usluge održavanja čistoće
    199 KM
   • 412200 - RTV Pretplata
    85 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal6.516 KM
   • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
    3.744 KM
   • 412300 - Troškovi stručne literature
    2.195 KM
   • 412300 - Materijal za održavanje čistoće
    577 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene5.149 KM
   • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
    2.694 KM
   • 412400 - Rashodi za materijal za kulturne aktivnosti i manifestacije
    2.455 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje14.795 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    7.688 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje ostalih građevinskih objekata
    5.424 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
    1.683 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja33.800 KM
   • 412600 - Nafta i naftni derivati
    21.435 KM
   • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
    6.490 KM
   • 412600 - Dnevnice i ostali rashodi pri putovanju u inostranstvo
    2.585 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu prevoza ličnim vozilima na sl.putu u zemlji
    2.157 KM
   • 412600 - Smještaj
    916 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na sl. putu u zemlji
    217 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge12.297 KM
   • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
    5.490 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
    2.938 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
    1.752 KM
   • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
    1.106 KM
   • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
    702 KM
   • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
    309 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine67.387 KM
   • 412800 - Rashodi za čišćenje javnih površina
    42.986 KM
   • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
    15.487 KM
   • 412800 - Zimsko čišćenje puteva
    7.762 KM
   • 412800 - Usluge uređenja prostora
    1.152 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi135.435 KM
   • 412900 - Bruto naknade za rad van radnog vremena
    110.606 KM
   • 412900 - Usluge reprezentacije
    17.417 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    5.712 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    1.700 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 171.508 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  57.197 KM
  • 414100 - Subvencije57.197 KM
   • 414100 - JKP "Uzor"
    28.780 KM
   • 414100 - Dom zdravlja
    18.000 KM
   • 414100 - Subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede
    10.417 KM
 • 415000 - Grantovi
  74.492 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji74.492 KM
   • 415200 - OBO Drinić
    30.960 KM
   • 415200 - OOCK Drinić
    14.580 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti obrazovanja i nauke-Osnovna škola
    12.971 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti kulture i tradicije
    4.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
    3.851 KM
   • 415200 - Etničke i vjerske organizacije
    3.300 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti razvoja civilnog društva - Ruralni razvoj
    2.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti demokratskog razvoja i izgradnje lokalne zajednice, PD
    1.000 KM
   • 415200 - Ostali tekući grantovi -MZ Vrtoče - Spomenik palim borcima
    1.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti ekologije i zaštite životne sredine
    830 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  39.819 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova39.639 KM
   • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
    20.300 KM
   • 416100 - Stipendije
    13.053 KM
   • 416100 - Jednokratna novčana pomoć štićenicima
    3.524 KM
   • 416100 - Tekuća pomoć poplavljenim područjima
    2.000 KM
   • 416100 - Tekuća pomoć socijalno ugroženim licima u naturi
    762 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja180 KM
   • 416200 - Namjenska izdavanja za zdravstveno osiguranje štićenika
    180 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 144.191 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  119.407 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata50.561 KM
   • 511100 - Izdaci za pribavljanje saobraćajnih objekata
    47.003 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
    2.786 KM
   • 511100 - Izdaci za pribavljanje stambenih objekata
    555 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata
    217 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata39.200 KM
   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju Osnovne škole, višenamj.sale kotlovnice
    38.000 KM
   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju kancel.obj. i prostora
    1.200 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme29.646 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku terenskih vozila
    13.000 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku mašina i uređaja-kosačice
    9.293 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    4.013 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku kancelarijskog namještaja
    3.340 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  24.784 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu24.784 KM
   • 513700 - Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu-prostorni planovi
    16.133 KM
   • 513700 - Izdaci za izradu strategije razvoja
    8.651 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 4.995 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  4.995 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove4.995 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 74.096 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  74.096 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji56.134 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva17.962 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 381.329 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  381.329 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate279.604 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih101.725 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 266.385 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  266.385 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga34.445 KM
   • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
    16.048 KM
   • 412200 - Telefon
    7.551 KM
   • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
    3.570 KM
   • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
    2.848 KM
   • 412200 - Poštanske usluge
    1.976 KM
   • 412200 - Internet
    936 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
    900 KM
   • 412200 - Usluge održavanja čistoće
    536 KM
   • 412200 - RTV Pretplata
    80 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.318 KM
   • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
    5.261 KM
   • 412300 - Troškovi stručne literature
    2.270 KM
   • 412300 - Materijal za održavanje čistoće
    787 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene9.290 KM
   • 412400 - Rashodi za turističku signalizaciju
    3.675 KM
   • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
    2.860 KM
   • 412400 - Rashodi za materijal za kulturne aktivnosti i manifestacije
    2.755 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje33.185 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje ostalih građevinskih objekata
    22.891 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje opreme
    9.341 KM
   • 412500 - Materijal za opravku i održavanje zgrade
    953 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja33.734 KM
   • 412600 - Nafta i naftni derivati
    21.526 KM
   • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
    6.630 KM
   • 412600 - Dnevnice i ostali rashodi pri putovanju u inostranstvo
    3.490 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu prevoza ličnim vozilima na sl.putu u zemlji
    1.448 KM
   • 412600 - Smještaj
    559 KM
   • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na sl. putu u zemlji
    81 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge14.662 KM
   • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
    5.019 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja
    3.437 KM
   • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
    3.317 KM
   • 412700 - Rashodi za pravne i administrativne usluge
    1.325 KM
   • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
    862 KM
   • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
    702 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine14.953 KM
   • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
    14.698 KM
   • 412800 - Rashodi za zimsko čišćenje puteva
    255 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi117.798 KM
   • 412900 - Bruto naknade za rad van radnog vremena
    103.811 KM
   • 412900 - Usluge reprezentacije
    12.232 KM
   • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    1.497 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    258 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 332.684 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  142.402 KM
  • 414100 - Subvencije142.402 KM
   • 414100 - JKP "Uzor"
    71.625 KM
   • 414100 - Subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede
    23.077 KM
   • 414100 - Dom zdravlja
    18.000 KM
   • 414100 - Subvencija turističkoj organizaciji
    15.600 KM
   • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti saobraćaja i veza
    14.100 KM
 • 415000 - Grantovi
  105.529 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji105.529 KM
   • 415200 - OBO Drinić
    44.000 KM
   • 415200 - Kapitalni grantovi javnim nefinansijskim subjektima -Uzor
    15.000 KM
   • 415200 - OOCK Drinić
    14.520 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti obrazovanja i nauke-Osnovna škola
    12.209 KM
   • 415200 - Etničke i vjerske organizacije
    3.800 KM
   • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
    3.500 KM
   • 415200 - Ostali tekući grantovi - Vatrogasno društvo
    3.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti kulture i tradicije
    2.500 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti razvoja civilnog društva
    2.000 KM
   • 415200 - Kapitalni grantovi organiz. boraca i RVI
    1.700 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti ekologije i zaštite životne sredine
    1.000 KM
   • 415200 - Tekući grantovi u oblasti demokratskog razvoja i izgradnje lokalne zajednice, PD
    1.000 KM
   • 415200 - Ostali tekući grantovi - AMS RS
    1.000 KM
   • 415200 - Ostali tekući grantovi - MZ Smoljana Prva kosa Grmeča
    300 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  84.753 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova84.177 KM
   • 416100 - Stipendije
    28.381 KM
   • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
    23.362 KM
   • 416100 - Tekuća pomoć porodicama pog.boraca i RVI-stambeno zbrinjav.
    23.200 KM
   • 416100 - Jednokratna novčana pomoć štićenicima
    3.597 KM
   • 416100 - Tekuća pomoć socijalno ugroženim licima u naturi
    2.733 KM
   • 416100 - Tekuća pomoć porodici,djeci i mladima
    2.140 KM
   • 416100 - Tekuća pomoć porodici palih boraca, RVI i civil.žrtava rata
    764 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja441 KM
   • 416200 - Namjenska izdavanja za zdravstveno osiguranje štićenika
    441 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS135 KM
   • 416300 - Doznake CSR-Prvostepena stučna komisija
    135 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 453.951 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  453.951 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata446.800 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
    182.311 KM
   • 511100 - Izdaci za pribavljanje saobraćajnih objekata
    158.361 KM
   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata
    106.128 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata3.000 KM
   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju kancel.obj. i prostora
    3.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme4.151 KM
   • 511300 - Izdaci za nabavku računarske opreme
    4.151 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 3.905 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  3.905 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove3.905 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 54.497 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  54.497 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji53.679 KM
  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva818 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 378.853 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  378.853 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate286.905 KM
   • 411100 - Administrativna služba272.994 KM
    • 411100 - Turistička organizacija13.911 KM
    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih91.948 KM
     • 411200 - Administrativna služba90.520 KM
      • 411200 - Turistička organizacija1.428 KM

     MATERIJAL I USLUGE 2013. 209.227 KMXZatvori:

     • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
      209.227 KM
      • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa983 KM
       • 412100 - Administrativna služba983 KM
       • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga29.678 KM
        • 412200 - Administrativna služba28.871 KM
         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
          13.362 KM
         • 412200 - Telefon
          3.199 KM
         • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
          3.119 KM
         • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
          3.002 KM
         • 412200 - Internet
          2.908 KM
         • 412200 - Poštanske usluge
          2.711 KM
         • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
          410 KM
         • 412200 - RTV Pretplata
          160 KM
        • 412200 - Turistička organizacija807 KM
        • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.680 KM
         • 412300 - Administrativna služba8.622 KM
          • 412300 - Rashodi za administrativni i kompjuterski materijal
           5.150 KM
          • 412300 - Službena glasila
           1.069 KM
          • 412300 - Rashodi za kancelarijska pomagala
           629 KM
          • 412300 - Knjige
           600 KM
          • 412300 - Stručni časopisi
           379 KM
          • 412300 - Rashodi za pomagala za održavanje čistoće
           277 KM
          • 412300 - Materijal za održavanje čistoće
           273 KM
          • 412300 - Dnevna štampa
           245 KM
         • 412300 - Turistička organizacija58 KM
         • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene4.354 KM
          • 412400 - Administrativna služba4.354 KM
           • 412400 - Rashodi za materijal za kulturne aktivnosti i manifestacije
            3.545 KM
           • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
            809 KM
         • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje8.483 KM
          • 412500 - Administrativna služba8.483 KM
          • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja20.344 KM
           • 412600 - Administrativna služba20.142 KM
            • 412600 - Nafta i naftni derivati
             14.323 KM
            • 412600 - Dnevnice za službena putovanja
             4.414 KM
            • 412600 - Rashodi na osnovu prevoza ličnim vozilima na sl.putu u zemlji
             796 KM
            • 412600 - Dnevnice i ostali rashodi pri putovanju u inostranstvo
             443 KM
            • 412600 - Ostali rashodi po osnovu službenih putovanja u zemlji
             112 KM
            • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na sl. putu u zemlji
             54 KM
           • 412600 - Turistička organizacija202 KM
           • 412700 - Rashodi za stručne usluge13.892 KM
            • 412700 - Administrativna služba12.992 KM
             • 412700 - Turistička organizacija900 KM
             • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine17.950 KM
              • 412800 - Administrativna služba17.950 KM
               • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                12.184 KM
               • 412800 - Rashodi za usluge uređenja prostora
                5.078 KM
               • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                688 KM
             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi104.863 KM
              • 412900 - Administrativna služba28.593 KM
               • 412900 - Rashodi za bruto naknade po osnovu Ugovora o djelu
                12.120 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije Slava opštine
                3.633 KM
               • 412900 - Rashodi za doček gostiju iz Kamerštajna
                3.281 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                3.235 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu organizacije Badnje večeri
                1.759 KM
               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                785 KM
               • 412900 - Rashodi za poklone
                783 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu kotizacije za seminare, za zaposlene
                675 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada novih institucija
                500 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
                450 KM
               • 412900 - Rashodi za ostale manifestacije, 08 mart
                440 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu uplata za stručne ispite zaposlenih
                400 KM
               • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                205 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu povrata poreza i doprinosa
                177 KM
               • 412900 - Rashodi po osnovu ostalih taksi i doprinosa
                150 KM
              • 412900 - Skupština opštine75.423 KM
               • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
                67.662 KM
               • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                7.761 KM
              • 412900 - Turistička organizacija847 KM
               • 412900 - Reprezentacija
                643 KM
               • 412900 - Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa- članovi upravnog odbora
                204 KM

            TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 250.509 KMXZatvori:

            • 414000 - Subvencije
             109.418 KM
             • 414100 - Subvencije109.418 KM
              • 414100 - Administrativna služba109.418 KM
               • 414100 - JKP "Uzor"
                60.900 KM
               • 414100 - Dom zdravlja
                18.000 KM
               • 414100 - Subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
                15.938 KM
               • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti saobraćaja i veza
                14.580 KM
            • 415000 - Grantovi
             87.026 KM
             • 415200 - Grantovi u zemlji87.026 KM
              • 415200 - Administrativna služba87.026 KM
               • 415200 - OBO Drinić
                48.200 KM
               • 415200 - Tekući grantovi u oblasti obrazovanja i nauke
                15.106 KM
               • 415200 - OOCK Drinić
                14.220 KM
               • 415200 - Etničke i vjerske organizacije
                5.000 KM
               • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
                2.700 KM
               • 415200 - Tekući grantovi u oblasti kulture i tradicije
                700 KM
               • 415200 - Ostali tekući grantovi - AMD Drinić
                400 KM
               • 415200 - Tekući grant za proslavu Drugog krajiškog korpusa
                300 KM
               • 415200 - Tekući grantovi u oblasti razvoja civilnog društva
                300 KM
               • 415200 - Tekući grant - Udruženje novinara RS
                100 KM
            • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
             48.065 KM
             • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova47.109 KM
              • 416100 - Administrativna služba47.109 KM
               • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                24.274 KM
               • 416100 - Stipendije
                16.369 KM
               • 416100 - Jednokratna novčana pomoć centra za socijalni rad
                3.524 KM
               • 416100 - Stalna novčana pomoć štićenicima centra za socijalni rad
                1.472 KM
               • 416100 - Tekuća pomoć socijalno ugroženim licima u naturi
                930 KM
               • 416100 - Tekuća pomoć porodici, djeci, mladima
                540 KM
             • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS956 KM
              • 416300 - Administrativna služba956 KM
               • 416300 - Doznake ustanovama socijalne zaštite za smještaj štićenika
                956 KM
            • 482000 - Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
             6.000 KM
             • 482100 - Transferi izmedju budžetske jedinice istog nivoa6.000 KM
              • 482100 - Administrativna služba6.000 KM

             NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 106.171 KMXZatvori:

             • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
              94.186 KM
              • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata18.991 KM
               • 511100 - Administrativna služba18.991 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata- Vatrogasni dom
                 9.890 KM
                • 511100 - Izdaci za pribavljanjeinfo centra
                 7.835 KM
                • 511100 - Izdaci za pribavljanje ostalih sportska-rekreativnih objekata - Trim staza
                 1.266 KM
              • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme75.195 KM
               • 511300 - Administrativna služba73.529 KM
                • 511300 - Kotlovnica
                 70.500 KM
                • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
                 3.029 KM
               • 511300 - Turistička organizacija1.666 KM
              • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
               11.985 KM
               • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost11.985 KM
                • 517100 - Administrativna služba11.985 KM

               FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

               RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 14.563 KMXZatvori:

               • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                14.563 KM
                • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove14.563 KM
                 • 413300 - Administrativna služba14.563 KM

                OTPLATA DUGOVA 2013. 29.909 KMXZatvori:

                • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                 29.909 KM
                 • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji20.467 KM
                  • 621300 - Administrativna služba20.467 KM
                  • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva8.624 KM
                   • 621400 - Administrativna služba8.624 KM
                   • 621500 - Izdaci za otplatu glavnice preuzetih zajmova818 KM
                    • 621500 - Administrativna služba818 KM

                   OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                   LIČNA PRIMANJA 2014. 349.103 KMXZatvori:

                   • 411000 - Rashodi za lična primanja
                    349.103 KM
                    • 411100 - Rashodi za bruto plate258.718 KM
                    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih90.385 KM

                   MATERIJAL I USLUGE 2014. 274.238 KMXZatvori:

                   • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                    274.238 KM
                    • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.685 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga33.490 KM
                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                      18.619 KM
                     • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                      8.242 KM
                     • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                      2.808 KM
                     • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
                      2.295 KM
                     • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                      1.306 KM
                     • 412200 - Usluge održavanja čistoće
                      220 KM
                    • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.194 KM
                    • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene13.903 KM
                     • 412400 - Rashodi za prirodna i vještačka gnojiva
                      6.432 KM
                     • 412400 - Rashodi za sjemena
                      4.815 KM
                     • 412400 - Rashodi za materijal za kulturne aktivnosti i manifestacije
                      1.685 KM
                     • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
                      971 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje16.501 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje
                      15.354 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobračaja
                      1.147 KM
                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja20.723 KM
                    • 412700 - Rashodi za stručne usluge30.269 KM
                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine22.886 KM
                     • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                      12.920 KM
                     • 412800 - Rashodi za čišćenje javnih površina
                      7.327 KM
                     • 412800 - Rashodi za zimsko čišćenje puteva
                      2.403 KM
                     • 412800 - Rashodi za usluge uređenja prostora
                      236 KM
                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi126.587 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
                      67.736 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                      20.798 KM
                     • 412900 - Ugovori o djelu
                      13.532 KM
                     • 412900 - Organizacija Slava opštine
                      4.957 KM
                     • 412900 - Doprinos za solidarnost
                      4.484 KM
                     • 412900 - Reprezentacija
                      4.304 KM
                     • 412900 - Bruto naknade volonterima
                      3.584 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                      2.555 KM
                     • 412900 - Organizacija Badnje večeri
                      1.700 KM
                     • 412900 - Rashodi za biračke odbore
                      1.200 KM
                     • 412900 - Doprinosi za takse i naknade pri registraciji vozila
                      939 KM
                     • 412900 - Kotizacija za seminare, za zaposlene
                      731 KM
                     • 412900 - Rashodi za poklone
                      67 KM

                   TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 238.449 KMXZatvori:

                   • 414000 - Subvencije
                    91.152 KM
                    • 414100 - Subvencije91.152 KM
                     • 414100 - JKP "Uzor"
                      51.504 KM
                     • 414100 - Dom zdravlja
                      18.000 KM
                     • 414100 - Subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
                      10.848 KM
                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti saobraćaja i veza
                      10.800 KM
                   • 415000 - Grantovi
                    104.102 KM
                    • 415200 - Grantovi u zemlji104.102 KM
                     • 415200 - OBO Drinić (Opštinska boračka organizacija)
                      48.000 KM
                     • 415200 - Kapitalni grant SO Drinić (skupština opštine)
                      18.887 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti obrazovanja i nauke
                      16.715 KM
                     • 415200 - OOCK Drinić
                      14.750 KM
                     • 415200 - Kapitalni grant naselju Bunara
                      2.000 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
                      1.750 KM
                     • 415200 - Ostali tekući grantovi - MZ Bukovača
                      1.000 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti kulture i tradicije
                      600 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti razvoja civilnog društva
                      400 KM
                   • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                    43.195 KM
                    • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova42.895 KM
                     • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                      21.976 KM
                     • 416100 - Stipendije
                      12.900 KM
                     • 416100 - Tekuća pomoć socijalno ugroženim licima u naturi
                      3.253 KM
                     • 416100 - Stalna novčana pomoć štićenicima centra za socijalni rad
                      2.547 KM
                     • 416100 - Jednokratna novčana pomoć štićenicima
                      1.919 KM
                     • 416100 - Tekuća pomoć porodici,djeci i mladima
                      300 KM
                    • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja300 KM
                     • 416200 - Namjenska izdavanja za zdravstveno osiguranje štićenika
                      300 KM

                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 293.187 KMXZatvori:

                   • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                    270.932 KM
                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata198.247 KM
                     • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje kotlovnice - kotao - škola i dom zdravlja
                      96.500 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje toplovoda i dimnjaka za kotlovnicu - škola i dom zdravlja
                      62.763 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje saobraćajnih objekata - lokalnih puteva
                      26.278 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje info centra
                      7.517 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje dječijeg igrališta
                      5.189 KM
                    • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata63.185 KM
                     • 511200 - Dom zdravlja
                      39.923 KM
                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje javne rasvjete
                      16.146 KM
                     • 511200 - Osnovna škola
                      6.316 KM
                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje upravne zgrade - vrata
                      800 KM
                    • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme9.500 KM
                   • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                    5.850 KM
                    • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta5.850 KM
                     • 513100 - Projekat za istraživanje vode
                      5.850 KM
                   • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                    16.405 KM
                    • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost16.405 KM
                     • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost - projekat kotlovnica (za rješavanje centralnog grijanja u osnovnoj školi i domu zdravlja)
                      16.405 KM

                   FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 13.015 KMXZatvori:

                   • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                    13.015 KM
                    • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove13.015 KM

                   OTPLATA DUGOVA 2014. 46.724 KMXZatvori:

                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                    46.724 KM
                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji28.466 KM
                    • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva18.258 KM

                   OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                   LIČNA PRIMANJA 2015. 326.308 KMXZatvori:

                   • 411000 - Rashodi za lična primanja
                    326.308 KM
                    • 411100 - Rashodi za bruto plate238.475 KM
                    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih87.833 KM

                   MATERIJAL I USLUGE 2015. 294.549 KMXZatvori:

                   • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                    294.549 KM
                    • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.785 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga47.260 KM
                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                      31.314 KM
                     • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                      3.206 KM
                     • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
                      2.831 KM
                     • 412200 - Telefon
                      2.736 KM
                     • 412200 - Poštanske usluge
                      2.289 KM
                     • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                      2.104 KM
                     • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                      1.755 KM
                     • 412200 - Internet
                      936 KM
                     • 412200 - RTV Pretplata
                      90 KM
                    • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.652 KM
                     • 412300 - Rashodi za administrativni i kompjuterski materijal
                      4.854 KM
                     • 412300 - Rashodi za stručne časopise
                      1.339 KM
                     • 412300 - Rashodi za službena glasila
                      449 KM
                     • 412300 - Rashodi za pomagala za odžavanje čistpće
                      384 KM
                     • 412300 - Rashodi za dnevnu štampu
                      297 KM
                     • 412300 - Materijal za održavanje čistoće
                      192 KM
                     • 412300 - Rashodi za kancelarijska pomagala
                      136 KM
                    • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene17.972 KM
                     • 412400 - Rashodi za prirodna i vještačka gnojiva
                      15.912 KM
                     • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
                      1.394 KM
                     • 412400 - Rashodi za materijal za kulturne aktivnosti i manifestacije
                      516 KM
                     • 412400 - Rashodi za sjemena
                      150 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje15.496 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                      8.083 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje vozila
                      5.732 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske i komunikacione opreme
                      1.007 KM
                     • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje
                      352 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje sportsko rekreativnih terena i zelenih površina
                      322 KM
                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja16.508 KM
                     • 412600 - Nafta i naftni derivati
                      11.795 KM
                     • 412600 - Dnevnice za službena putovanja u zemlji
                      3.059 KM
                     • 412600 - Rashodi na osnovu prevoza ličnim vozilima na sl.putu u zemlji
                      1.117 KM
                     • 412600 - Dnevnice i ostali rashodi pri putovanju u inostranstvo
                      391 KM
                     • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na sl. putu u inostranstvu
                      146 KM
                    • 412700 - Rashodi za stručne usluge20.263 KM
                     • 412700 - Rashodi za ostale stručne usluge
                      7.129 KM
                     • 412700 - Rashodi za usluge platnog prometa
                      2.450 KM
                     • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja vozila
                      2.446 KM
                     • 412700 - Rashodi za održavanje licenci - Opakle
                      2.381 KM
                     • 412700 - Rashodi za usluge izrade projektne dokumentacije
                      2.223 KM
                     • 412700 - Usluge javnog informisanja, tenderi i oglasi
                      1.715 KM
                     • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja zaposlenih
                      760 KM
                     • 412700 - Rashodi za usluge održavanja računara u računarskih programa
                      585 KM
                     • 412700 - Rashodi za usluge osiguranja imovine
                      359 KM
                     • 412700 - Rashodi za geodetsko- katastarske usluge
                      165 KM
                     • 412700 - Rashodi za procjeniteljske usluge
                      35 KM
                     • 412700 - Rashodi za usluge štampanja, grafičke obrade, kopiranja
                      15 KM
                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine38.921 KM
                     • 412800 - Rashodi za usluge uređenja prostora
                      14.375 KM
                     • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                      11.902 KM
                     • 412800 - Rashodi za zimsko čišćenje puteva
                      7.998 KM
                     • 412800 - Rashodi za čišćenje javnih površina
                      4.646 KM
                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi128.692 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
                      67.662 KM
                     • 412900 - Ugovori o djelu
                      19.002 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                      11.424 KM
                     • 412900 - Rashodi za doček gostiju iz Kamerštajna
                      6.663 KM
                     • 412900 - Doprinos za solidarnost
                      5.524 KM
                     • 412900 - Organizacija Slava opštine
                      5.330 KM
                     • 412900 - Reprezentacija
                      2.785 KM
                     • 412900 - Rashodi za poklone
                      2.550 KM
                     • 412900 - Organizacija Badnje večeri
                      1.683 KM
                     • 412900 - Ostali rashodi po sudskim rješenjim
                      1.500 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                      1.200 KM
                     • 412900 - Doprinosi za takse i naknade pri registraciji vozila
                      728 KM
                     • 412900 - Bruto naknade volonterima
                      642 KM
                     • 412900 - Članarine
                      605 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu specijalizacije i školovanja zaposlenih
                      400 KM
                     • 412900 - Kotizacija za seminare, za zaposlene
                      395 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu inicijalnih sredstava za početak rada novih institucija
                      300 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                      299 KM

                   TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 213.211 KMXZatvori:

                   • 414000 - Subvencije
                    79.746 KM
                    • 414100 - Subvencije79.746 KM
                     • 414100 - JKP "Uzor"
                      36.000 KM
                     • 414100 - Dom zdravlja
                      18.234 KM
                     • 414100 - Subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
                      15.912 KM
                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti saobraćaja i veza
                      9.600 KM
                   • 415000 - Grantovi
                    78.133 KM
                    • 415200 - Grantovi u zemlji78.133 KM
                     • 415200 - OBO Drinić (Opštinska boračka organizacija)
                      35.800 KM
                     • 415200 - Sredstva za finansiranje OOCK Drinić
                      28.590 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti obrazovanja i nauke
                      3.061 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
                      2.000 KM
                     • 415200 - Kapitalni grant MZ Bjelaj
                      2.000 KM
                     • 415200 - Tekući grant za civilnu zaštitu
                      1.732 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti ekologije i zaštite životne sredine
                      1.150 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti razvoja civilnog društva
                      1.100 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
                      900 KM
                     • 415200 - Ostali tekući grantovi mjesnim zajednicama
                      760 KM
                     • 415200 - Etničke i vjerske organizacije
                      640 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti kulture i tradicije
                      400 KM
                   • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                    55.332 KM
                    • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova55.332 KM
                     • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                      29.752 KM
                     • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture -stipendije
                      19.900 KM
                     • 416100 - Jednokratna novčana pomoć cenntra za socijalni rad
                      2.884 KM
                     • 416100 - Stalna novčana pomoć štićenicima centra za socijalni rad opština
                      2.547 KM
                     • 416100 - Tekuća pomoć socijalno ugroženim licima u naturi
                      249 KM

                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.216.941 KMXZatvori:

                   • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                    781.472 KM
                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata113.300 KM
                     • 511100 - Okončana situacija za vatrogasni dom - Fond 4
                      60.490 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje nadstrešnice
                      45.638 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje dječijeg igrališta
                      5.022 KM
                     • 511100 - Izvedbeni projekti za vatrogasni dom
                      2.150 KM
                    • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata667.499 KM
                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju puta Drinić-Škrakića brdo
                      667.499 KM
                    • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme673 KM
                     • 511300 - Izdaci za kotlovnicu - ekološka taksa
                      673 KM
                   • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                    397.034 KM
                    • 513300 - Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta397.034 KM
                     • 513300 - Izdaci za istraživanje vode - Fond 5
                      387.568 KM
                     • 513300 - Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta- Fond 1
                      9.466 KM
                   • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                    38.435 KM
                    • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost38.435 KM
                     • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost - projekat kotlovnica (za rješavanje centralnog grijanja u osnovnoj školi i domu zdravlja)
                      38.435 KM

                   FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 11.401 KMXZatvori:

                   • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                    11.401 KM
                    • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove11.401 KM

                   OTPLATA DUGOVA 2015. 41.160 KMXZatvori:

                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                    41.160 KM
                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji30.378 KM
                    • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva10.782 KM
                     • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva - Svjetska banka za vodovod
                      9.964 KM
                     • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih od Kraljevine Belgije
                      818 KM

                   OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                   LIČNA PRIMANJA 2016. 325.851 KMXZatvori:

                   • 411000 - Rashodi za lična primanja
                    325.851 KM
                    • 411100 - Rashodi za bruto plate241.733 KM
                    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih84.118 KM

                   MATERIJAL I USLUGE 2016. 307.332 KMXZatvori:

                   • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                    307.332 KM
                    • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.685 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga48.502 KM
                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                      31.322 KM
                     • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
                      4.430 KM
                     • 412200 - Telefon
                      3.165 KM
                     • 412200 - Poštanske usluge
                      2.722 KM
                     • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                      2.469 KM
                     • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                      1.929 KM
                     • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                      1.620 KM
                     • 412200 - Internet
                      838 KM
                     • 412200 - RTV Pretplata
                      7 KM
                    • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.681 KM
                     • 412300 - Rashodi za administrativni i kompjuterski materijal
                      5.956 KM
                     • 412300 - Rashodi za stručne časopise
                      913 KM
                     • 412300 - Rashodi za pomagala za odžavanje čistpće
                      651 KM
                     • 412300 - Rashodi za službena glasila
                      551 KM
                     • 412300 - Materijal za održavanje čistoće
                      213 KM
                     • 412300 - Rashodi za dnevnu štampu
                      203 KM
                     • 412300 - Rashodi za kancelarijska pomagala
                      195 KM
                    • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene19.104 KM
                     • 412400 - Rashodi za prirodna i vještačka gnojiva
                      17.213 KM
                     • 412400 - Rashodi za materijal za kulturne aktivnosti i manifestacije
                      1.083 KM
                     • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
                      808 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje32.925 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje
                      13.072 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                      8.246 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje vozila
                      7.982 KM
                     • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje
                      2.762 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske i komunikacione opreme
                      451 KM
                     • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                      410 KM
                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja15.852 KM
                     • 412600 - Nafta i naftni derivati
                      9.070 KM
                     • 412600 - Rashodi na osnovu javnog prevoza na sl. putu u inostranstvu
                      3.000 KM
                     • 412600 - Dnevnice za službena putovanja u zemlji
                      2.067 KM
                     • 412600 - Rashodi na osnovu prevoza ličnim vozilima na sl.putu u zemlji
                      967 KM
                     • 412600 - Dnevnice i ostali rashodi pri putovanju u inostranstvo
                      580 KM
                     • 412600 - Smještaj
                      168 KM
                    • 412700 - Rashodi za stručne usluge25.247 KM
                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine20.201 KM
                     • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                      14.381 KM
                     • 412800 - Rashodi za zimsko čišćenje puteva
                      2.529 KM
                     • 412800 - Rashodi za čišćenje javnih površina
                      2.277 KM
                     • 412800 - Rashodi za usluge uređenja prostora
                      515 KM
                     • 412800 - Rashodi za ostale usluge održavanja javnih površina
                      499 KM
                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi135.135 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
                      68.664 KM
                     • 412900 - Ugovori o djelu
                      22.170 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                      17.474 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi za organizaciju sportskih manifestacija i kotliđijade
                      8.734 KM
                     • 412900 - Reprezentacija
                      4.059 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi . troškovi referenduma
                      2.600 KM
                     • 412900 - Organizacija Slava opštine
                      2.302 KM
                     • 412900 - Rashodi za biračke odbore
                      1.552 KM
                     • 412900 - Organizacija Badnje večeri
                      1.270 KM
                     • 412900 - Doprinosi za takse i naknade pri registraciji vozila
                      1.081 KM
                     • 412900 - Kotizacija za seminare, za zaposlene
                      942 KM
                     • 412900 - Doprinos za solidarnost
                      824 KM
                     • 412900 - Članarine
                      605 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu uplata za stručne ispite zaposlenih
                      600 KM
                     • 412900 - Reprezentacija - vijenci
                      441 KM
                     • 412900 - Rashodi za doček gostiju iz Kamerštajna
                      428 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                      403 KM
                     • 412900 - Petrovačka cesta
                      400 KM
                     • 412900 - Rashodi za poklone
                      316 KM
                     • 412900 - Rashodi za Novogodišnje paletiće
                      270 KM

                   TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 314.737 KMXZatvori:

                   • 414000 - Subvencije
                    130.478 KM
                    • 414100 - Subvencije130.478 KM
                     • 414100 - JKP "Uzor"
                      85.000 KM
                     • 414100 - Dom zdravlja
                      18.080 KM
                     • 414100 - Subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede i šumarstva
                      17.213 KM
                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti saobraćaja i veza
                      10.185 KM
                   • 415000 - Grantovi
                    120.741 KM
                    • 415200 - Grantovi u zemlji120.741 KM
                     • 415200 - Kapitalni grant SO Drinić (skupština opštine)
                      49.715 KM
                     • 415200 - OBO Drinić (Opštinska boračka organizacija)
                      48.000 KM
                     • 415200 - Sredstva za finansiranje OOCK Drinić, Sindikat-600
                      13.900 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti razvoja civilnog društva
                      4.000 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti obrazovanja i nauke
                      2.666 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji pojedincima
                      800 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti kulture i tradicije
                      400 KM
                     • 415200 - Tekući grant za civilnu zaštitu
                      310 KM
                     • 415200 - Ostali tekući grantovi mjesnim zajednicama
                      300 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji u oblasti poljoprivrede - pčelarstvo
                      300 KM
                     • 415200 - Etničke i vjerske organizacije - Crkvena opština Drinić
                      200 KM
                     • 415200 - Ostali tekući grantovi - AMS RS Drinić
                      150 KM
                   • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                    63.518 KM
                    • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova63.518 KM
                     • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                      36.107 KM
                     • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture -stipendije
                      18.700 KM
                     • 416100 - Jednokratna novčana pomoć cenntra za socijalni rad
                      4.833 KM
                     • 416100 - Stalna novčana pomoć štićenicima centra za socijalni rad opština
                      2.244 KM
                     • 416100 - Tekuća pomoć porodici,djeci i mladima
                      1.634 KM

                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 311.231 KMXZatvori:

                   • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                    204.750 KM
                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata139.987 KM
                     • 511100 - Investiciono održavanje osnovne škole - projekat energetske efikasnosti
                      75.501 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje dječijeg igrališta
                      30.154 KM
                     • 511100 - Izdaci za invest. održavanje rekonst. i adaptp. - Osn. škola
                      9.890 KM
                     • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
                      6.441 KM
                     • 511100 - Izvedbeni projekti za vatrogasni dom
                      6.318 KM
                     • 511100 - Izdaci za kotlovnicu - razne dozvole i takse
                      5.657 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje nadstrešnice za autobusko stajalište
                      4.563 KM
                     • 511100 - Izrada projekta izvedenog stanja toplovodne mreže
                      1.463 KM
                    • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata39.596 KM
                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju puta Drinić-Škrakića brdo
                      26.351 KM
                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje igrališta za male sportove
                      9.168 KM
                     • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata
                      4.077 KM
                    • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme25.167 KM
                     • 511300 - Izdaci za pribavljanje laboratorijskog aparata za Dom zdravlja
                      23.400 KM
                     • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
                      1.767 KM
                   • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                    99.127 KM
                    • 513300 - Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta98.542 KM
                     • 513300 - Izdaci za istraživanje vode - Fond 5
                      98.542 KM
                    • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu585 KM
                   • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                    7.354 KM
                    • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost7.354 KM
                     • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost - projekat kotlovnica (za rješavanje centralnog grijanja u osnovnoj školi i domu zdravlja)
                      7.354 KM

                   FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 9.935 KMXZatvori:

                   • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                    9.935 KM
                    • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove8.785 KM
                    • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva1.150 KM

                   OTPLATA DUGOVA 2016. 43.907 KMXZatvori:

                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                    43.907 KM
                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji32.180 KM
                    • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva11.727 KM
                     • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva - Svjetska banka za vodovod
                      10.909 KM
                     • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih od Kraljevine Belgije
                      818 KM

                   OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                   LIČNA PRIMANJA 2017. 336.217 KMXZatvori:

                   • 411000 - Rashodi za lična primanja
                    336.217 KM
                    • 411100 - Rashodi za bruto plate266.213 KM
                    • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih65.035 KM
                    • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)4.969 KM

                   MATERIJAL I USLUGE 2017. 350.779 KMXZatvori:

                   • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                    350.779 KM
                    • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.685 KM
                    • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga44.340 KM
                     • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije
                      29.412 KM
                     • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
                      8.892 KM
                     • 412200 - Troškovi usluga odvoza smeća
                      2.881 KM
                     • 412200 - Troškovi za vodu i kanalizaciju
                      2.471 KM
                     • 412200 - Usluge održavanja čistoće
                      565 KM
                     • 412200 - Rashodi za usluge prevoza robe
                      120 KM
                    • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.585 KM
                    • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene23.088 KM
                     • 412400 - Rashodi za prirodna i vještačka gnojiva
                      20.785 KM
                     • 412400 - Rashodi za ostali materijal za posebne namjene
                      1.295 KM
                     • 412400 - Rashodi za ostali materijal u kulturi
                      562 KM
                     • 412400 - Rashodi za materijal za kulturne aktivnosti i manifestacije
                      446 KM
                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje15.059 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje vozila
                      8.161 KM
                     • 412500 - Rashodi za ostale usluge i materijal za tekuće održavanje
                      5.551 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja
                      887 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje kancelarijske i komunikacione opreme
                      362 KM
                     • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje
                      98 KM
                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja23.029 KM
                    • 412700 - Rashodi za stručne usluge39.316 KM
                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine30.188 KM
                     • 412800 - Rashodi el. energije za javnu rasvjetu
                      14.495 KM
                     • 412800 - Rashodi za zimsko čišćenje puteva
                      9.214 KM
                     • 412800 - Rashodi za usluge uređenja prostora
                      3.507 KM
                     • 412800 - Rashodi za ostale usluge održavanja javnih površina
                      2.973 KM
                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi166.489 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskih odbornika
                      79.602 KM
                     • 412900 - Ugovori o djelu
                      23.488 KM
                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                      15.464 KM
                     • 412900 - Reprezentacija
                      9.415 KM
                     • 412900 - Rashodi za doček gostiju iz Kamerštajna
                      7.522 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                      6.907 KM
                     • 412900 - Organizacija Slava opštine
                      5.384 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi za organizaciju sportskih manifestacija i kotliđijade
                      4.172 KM
                     • 412900 - Rashodi za organizaciju Straparijade
                      3.692 KM
                     • 412900 - Kotizacija za seminare, za zaposlene
                      2.491 KM
                     • 412900 - Organizacija Badnje večeri
                      2.300 KM
                     • 412900 - Rashodi za poklone
                      1.809 KM
                     • 412900 - Doprinosi za takse i naknade pri registraciji vozila
                      1.658 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi - Dan boraca
                      613 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
                      610 KM
                     • 412900 - Rashodi za organizaciju Kotliđijade
                      480 KM
                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                      472 KM
                     • 412900 - Rashodi po osnovu uplata za stručne ispite zaposlenih
                      400 KM
                     • 412900 - Doprinos za solidarnost
                      10 KM

                   TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 344.388 KMXZatvori:

                   • 414000 - Subvencije
                    89.456 KM
                    • 414100 - Subvencije89.456 KM
                     • 414100 - JKP "Uzor"
                      41.071 KM
                     • 414100 - Subvencija nefinansijskim subjektima u oblasti poljoprivrede
                      20.785 KM
                     • 414100 - Dom zdravlja
                      18.000 KM
                     • 414100 - Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti saobraćaja i veza
                      9.600 KM
                   • 415000 - Grantovi
                    172.770 KM
                    • 415200 - Grantovi u zemlji172.770 KM
                     • 415200 - OBO Drinić (Opštinska boračka organizacija)
                      53.576 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji
                      42.704 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji - Crveni krst
                      13.320 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji - zadruga
                      12.023 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti obrazovanja i nauke - OŠ
                      8.858 KM
                     • 415200 - Tekući grant za civilnu zaštitu
                      7.620 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama
                      6.120 KM
                     • 415200 - Kapitalni grant SO Drinić (skupština opštine)
                      6.035 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji pojedincima
                      5.800 KM
                     • 415200 - Etničke i vjerske organizacije - Crkvena opština Drinić
                      4.999 KM
                     • 415200 - Ostali tekući grantovi mjesnim zajednicama
                      3.464 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji - Lovačko udruženje
                      2.651 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji - mtel
                      2.000 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti ekologije i zaštite životne sredine - ekološki pokret
                      1.150 KM
                     • 415200 - Tekući grantovi u oblasti kulture i tradicije
                      1.100 KM
                     • 415200 - Sredstva za finansiranje , Sindikat
                      850 KM
                     • 415200 - Grantovi u zemlji u oblasti poljoprivrede - pčelarstvo
                      300 KM
                     • 415200 - Kapitalni grant MZ _ FBiH
                      200 KM
                   • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                    79.628 KM
                    • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova79.628 KM
                     • 416100 - Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
                      40.504 KM
                     • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture -stipendije
                      20.700 KM
                     • 416100 - Tekuća pomoć porodici,djeci i mladima
                      8.396 KM
                     • 416100 - Stalna novčana pomoć štićenicima centra za socijalni rad opština
                      6.145 KM
                     • 416100 - Jednokratna novčana pomoć centra za socijalni rad
                      3.883 KM
                   • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
                    34 KM
                    • 487200 - Transferi entitetu34 KM
                   • 488000 - Transferi unutar iste jedinice vlasti
                    2.500 KM
                    • 488100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti2.500 KM
                     • 488100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti - pomoć opštini Ljubinje
                      2.500 KM

                   NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 346.727 KMXZatvori:

                   • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                    326.661 KM
                    • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata243.746 KM
                     • 511100 - Izdaci za pribavljanje saobraćajnih objekata - lokalnih puteva
                      193.170 KM
                     • 511100 - Stara zgrada opštine
                      37.230 KM
                     • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
                      8.524 KM
                     • 511100 - Izdaci za izgradnju sportsko rekreativnih terena
                      4.822 KM
                    • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme82.915 KM
                     • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme - KP Uzor
                      49.128 KM
                     • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
                      33.787 KM
                   • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                    20.066 KM
                    • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu20.066 KM
                     • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu - prostorni planovi
                      20.066 KM

                   FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                   RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 8.630 KMXZatvori:

                   • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                    8.630 KM
                    • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove6.737 KM
                    • 413400 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva1.893 KM

                   OTPLATA DUGOVA 2017. 44.565 KMXZatvori:

                   • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                    44.565 KM
                    • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji34.160 KM
                    • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva10.405 KM

                   OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: