Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

PRIHODI:

2.120.939 KM

PORESKI PRIHODI

1.260.017 KM  (59,41%)

NEPORESKI PRIHODI

740.922 KM  (34,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

120.000 KM  ( 5,66%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.052.175 KM

LIČNA PRIMANJA

387.106 KM  (18,86%)

MATERIJAL I USLUGE

631.258 KM  (30,76%)

TRANSFERI I DOZNAKE

518.329 KM  (25,26%)

FINANSIJSKA IMOVINA

1.000 KM  ( 0,05%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.999.610 KM

PORESKI PRIHODI

2.079.388 KM  (25,99%)

NEPORESKI PRIHODI

5.770.023 KM  (72,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

148.876 KM  ( 1,86%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.323 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.124.353 KM

LIČNA PRIMANJA

932.659 KM  (13,09%)

MATERIJAL I USLUGE

1.682.253 KM  (23,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.599.661 KM  (36,49%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.874.320 KM  (26,31%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

35.460 KM  ( 0,50%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.371.555 KM

PORESKI PRIHODI

2.034.241 KM  (21,71%)

NEPORESKI PRIHODI

7.194.593 KM  (76,77%)

TRANSFERI I DONACIJE

142.721 KM  ( 1,52%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.726.198 KM

LIČNA PRIMANJA

1.001.874 KM  (10,30%)

MATERIJAL I USLUGE

2.358.806 KM  (24,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.492.064 KM  (35,90%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.863.836 KM  (29,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

9.618 KM  ( 0,10%)

PORESKI PRIHODI 2015. 1.260.017 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  201.669 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti201.669 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    197.763 KM
   • 713100 - Porezi na prihode od samostalnih djelatnosti
    3.906 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  19.886 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu19.886 KM
   • 714100 - Porezi na nepokretnosti
    19.886 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.038.457 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.038.457 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  5 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi5 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 740.922 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  740.897 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse12.056 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse5.879 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse za korištenja javnih površina
    3.408 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse na firmu
    2.471 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama722.734 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje mineralnih sirovina
    699.285 KM
   • 722400 - Naknade po raznim osnovama
    10.457 KM
   • 722400 - Nakanda za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava
    5.867 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    3.198 KM
   • 722400 - Naknada za protivpožarnu zaštitu
    2.819 KM
   • 722400 - Nakanda za vode za industrijske procese, uključujući i TE
    597 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    496 KM
   • 722400 - Naknada za proizvodnju električne energije dobivene korištenjem hidroenergije
    12 KM
   • 722400 - Nakanda za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
    3 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga228 KM
   • 722500 - Prihodi od opštinskih organa uprave
    228 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  25 KM
  • 723100 - Novčane kazne25 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 120.000 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  120.000 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave120.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.079.388 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  282.292 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti282.292 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  36.358 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu35.656 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije702 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.760.644 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.760.644 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  94 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi94 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 5.770.023 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  7.452 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente7.452 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.762.365 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse34.712 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse14.721 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama5.711.865 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga1.066 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  6 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi6 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 148.876 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  30.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje30.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  118.876 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave118.876 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 1.323 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.323 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.323 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.034.241 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  296.660 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti296.660 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  45.403 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu45.403 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.692.178 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.692.178 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 7.194.593 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  12.022 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente12.022 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.178.449 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse40.565 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse16.323 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama7.120.709 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga852 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  175 KM
  • 723100 - Novčane kazne175 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  3.947 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi3.947 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 142.721 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  142.721 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta134.308 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave4.354 KM
  • 787900 - Transferi od ostalih jedinica vlasti4.059 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 387.106 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  387.106 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate369.144 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih17.962 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 631.258 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  631.258 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa12.218 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga30.380 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal23.624 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene2.361 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje259.168 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja17.087 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge103.754 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine27.751 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi154.915 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 518.329 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  105.685 KM
  • 414100 - Subvencije105.685 KM
 • 415000 - Grantovi
  191.046 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji191.046 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  221.598 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova217.589 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS4.008 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 514.482 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  498.009 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata419.572 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata4.304 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme73.253 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu880 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  16.473 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.16.473 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 1.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  1.000 KM
  • 611200 - Izdaci za akcije i učešće u kapitalu1.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 932.659 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  932.659 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate710.897 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih221.762 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.682.253 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.682.253 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa16.001 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga96.003 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal27.371 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene33 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje547.032 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja27.462 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge338.724 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine220.606 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi409.021 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 2.599.661 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  255.621 KM
  • 414100 - Subvencije255.621 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.385.894 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.385.894 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  958.146 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova823.551 KM
  • 416200 - Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osiguranja15.626 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS118.969 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.874.320 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.857.023 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.474.250 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata60.138 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme286.604 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu36.031 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  17.297 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.17.297 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 35.460 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  35.460 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova35.460 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.001.874 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.001.874 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate870.264 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih131.610 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 2.358.806 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  2.358.806 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa195.067 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga111.716 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal37.455 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene970 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje658.451 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja31.890 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge396.128 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine370.697 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi556.432 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 3.492.064 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  448.642 KM
  • 414100 - Subvencije448.642 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.985.222 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.985.222 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.057.246 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.057.246 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  954 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave954 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 2.863.836 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.557.385 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.946.861 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata181.254 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme349.029 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu80.241 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  291.228 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta291.228 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  15.223 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.15.223 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 9.618 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  9.618 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima9.618 KM