Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

3.249.629 KM

PORESKI PRIHODI

1.867.545 KM  (57,47%)

NEPORESKI PRIHODI

879.167 KM  (27,05%)

TRANSFERI I DONACIJE

502.917 KM  (15,48%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.271.523 KM

LIČNA PRIMANJA

1.027.250 KM  (31,40%)

MATERIJAL I USLUGE

306.759 KM  ( 9,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.412.859 KM  (43,19%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

29.795 KM  ( 0,91%)

OTPLATA DUGOVA

123.072 KM  ( 3,76%)

OSTALI RASHODI

37.038 KM  ( 1,13%)

PRIHODI:

2.793.656 KM

PORESKI PRIHODI

1.696.718 KM  (60,73%)

NEPORESKI PRIHODI

979.741 KM  (35,07%)

TRANSFERI I DONACIJE

117.197 KM  ( 4,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.912.962 KM

LIČNA PRIMANJA

1.035.359 KM  (35,54%)

MATERIJAL I USLUGE

321.579 KM  (11,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.085.090 KM  (37,25%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

25.045 KM  ( 0,86%)

OTPLATA DUGOVA

123.072 KM  ( 4,22%)

OSTALI RASHODI

23.228 KM  ( 0,80%)

PRIHODI:

3.109.653 KM

PORESKI PRIHODI

1.737.703 KM  (55,88%)

NEPORESKI PRIHODI

1.110.566 KM  (35,71%)

TRANSFERI I DONACIJE

261.384 KM  ( 8,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.224.150 KM

LIČNA PRIMANJA

1.022.780 KM  (31,72%)

MATERIJAL I USLUGE

318.156 KM  ( 9,87%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.136.043 KM  (35,24%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.538 KM  ( 0,64%)

OTPLATA DUGOVA

123.072 KM  ( 3,82%)

OSTALI RASHODI

26.196 KM  ( 0,81%)

PRIHODI:

3.849.652 KM

PORESKI PRIHODI

1.742.468 KM  (45,26%)

NEPORESKI PRIHODI

1.347.567 KM  (35,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

674.398 KM  (17,52%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

85.219 KM  ( 2,21%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.726.356 KM

LIČNA PRIMANJA

987.715 KM  (26,51%)

MATERIJAL I USLUGE

326.015 KM  ( 8,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.791.152 KM  (48,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

16.143 KM  ( 0,43%)

OTPLATA DUGOVA

123.072 KM  ( 3,30%)

OSTALI RASHODI

31.905 KM  ( 0,86%)

PRIHODI:

3.325.478 KM

PORESKI PRIHODI

1.916.323 KM  (57,63%)

NEPORESKI PRIHODI

1.122.062 KM  (33,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

78.882 KM  ( 2,37%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

208.211 KM  ( 6,26%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.284.949 KM

LIČNA PRIMANJA

935.331 KM  (28,47%)

MATERIJAL I USLUGE

350.158 KM  (10,66%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.444.252 KM  (43,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

13.751 KM  ( 0,42%)

OTPLATA DUGOVA

123.072 KM  ( 3,75%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.626.631 KM

PORESKI PRIHODI

2.193.015 KM  (47,40%)

NEPORESKI PRIHODI

1.211.715 KM  (26,19%)

TRANSFERI I DONACIJE

421.901 KM  ( 9,12%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

800.000 KM  (17,29%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.489.338 KM

LIČNA PRIMANJA

942.754 KM  (21,00%)

MATERIJAL I USLUGE

352.957 KM  ( 7,86%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.878.157 KM  (41,84%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.143.461 KM  (25,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

37.826 KM  ( 0,84%)

OTPLATA DUGOVA

134.183 KM  ( 2,99%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.721.653 KM

PORESKI PRIHODI

2.091.976 KM  (56,21%)

NEPORESKI PRIHODI

1.185.767 KM  (31,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

443.910 KM  (11,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.546.497 KM

LIČNA PRIMANJA

992.146 KM  (27,98%)

MATERIJAL I USLUGE

359.376 KM  (10,13%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.561.801 KM  (44,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

32.528 KM  ( 0,92%)

OTPLATA DUGOVA

194.900 KM  ( 5,50%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.867.545 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.720 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.720 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  33.812 KM
  • 713100 - Porezi na plaće33.812 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    17.622 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    16.190 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  261.547 KM
  • 714100 - Porez na imovinu261.547 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    197.162 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    60.041 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    4.344 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  193.449 KM
  • 716100 - Porez na dohodak193.449 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.372.017 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.372.017 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 879.167 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  72.026 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija72.026 KM
   • 721100 - Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa i autorskih prava- koncesija
    72.026 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  807.141 KM
  • 722100 - Administrativne takse118.785 KM
  • 722300 - Komunalne takse308.431 KM
   • 722300 - Prihodi od općinskih komunalnih naknada
    176.897 KM
   • 722300 - Kantonalna komunalna taksa
    79.210 KM
   • 722300 - Prihodi općinskih komunalnih taksi
    52.324 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade113.965 KM
   • 722400 - Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta
    83.525 KM
   • 722400 - Prihodi od zakupa zemljišta
    19.594 KM
   • 722400 - Zauzimanje javne površine - ljetne bašte
    10.846 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse265.960 KM
   • 722500 - Grantovi od kantona - povrat sredstava za puteve
    173.570 KM
   • 722500 - Porez na plaću - zaštitu od prirodnih nesreća
    58.959 KM
   • 722500 - Vodne naknade
    29.516 KM
   • 722500 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća
    3.915 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 502.917 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  17.455 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva17.455 KM
   • 731100 - Grant - Projekat sigurne zajednice - Komuna Klep
    17.455 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  485.462 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti485.462 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH i drugih donatora
    440.573 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - ostalo
    33.989 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica - infrastruktura
    10.900 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.696.718 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  7.918 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.918 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  10.511 KM
  • 713100 - Porezi na plaće10.511 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    8.060 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    2.451 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  171.438 KM
  • 714100 - Porez na imovinu171.438 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    99.882 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    63.325 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    8.231 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  210.306 KM
  • 716100 - Porez na dohodak210.306 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.296.545 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.296.545 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 979.741 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  133.467 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija43.467 KM
   • 721100 - Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa i autorskih prava- koncesija
    43.467 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine90.000 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    90.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  846.274 KM
  • 722100 - Administrativne takse104.750 KM
  • 722300 - Komunalne takse404.360 KM
   • 722300 - Prihodi od općinskih komunalnih naknada
    280.912 KM
   • 722300 - Kantonalna komunalna taksa
    79.381 KM
   • 722300 - Prihodi općinskih komunalnih taksi
    44.067 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade107.583 KM
   • 722400 - Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta
    73.884 KM
   • 722400 - Prihodi od zakupa zemljišta
    25.388 KM
   • 722400 - Zauzimanje javne površine - ljetne bašte
    8.311 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse229.581 KM
   • 722500 - Grantovi od kantona - povrat sredstava za puteve
    163.680 KM
   • 722500 - Porez na plaću - zaštitu od prirodnih nesreća
    40.365 KM
   • 722500 - Vodne naknade
    22.848 KM
   • 722500 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća
    2.688 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 117.197 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  62.877 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva62.877 KM
   • 731100 - Grant - Projekat sigurne zajednice - Komuna Klep
    62.877 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  54.320 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti54.320 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - ostalo
    32.938 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH i drugih donatora
    21.382 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.737.703 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.097 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.097 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.362 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.362 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    3.322 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    40 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  294.298 KM
  • 714100 - Porez na imovinu294.298 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    215.472 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    69.461 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    9.365 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  223.568 KM
  • 716100 - Porez na dohodak223.568 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.211.378 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.211.378 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.110.566 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  87.864 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija52.409 KM
   • 721100 - Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa i autorskih prava- koncesija
    52.409 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine35.455 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    35.455 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.022.702 KM
  • 722100 - Administrativne takse107.741 KM
  • 722300 - Komunalne takse485.177 KM
   • 722300 - Prihodi od općinskih komunalnih naknada
    316.017 KM
   • 722300 - Kantonalna komunalna taksa
    114.245 KM
   • 722300 - Prihodi općinskih komunalnih taksi
    54.915 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade179.538 KM
   • 722400 - Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta
    143.603 KM
   • 722400 - Prihodi od zakupa zemljišta
    29.821 KM
   • 722400 - Zauzimanje javne površine - ljetne bašte
    6.114 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse250.246 KM
   • 722500 - Grantovi od kantona - povrat sredstava za puteve
    159.796 KM
   • 722500 - Porez na plaću - zaštitu od prirodnih nesreća
    58.733 KM
   • 722500 - Vodne naknade
    29.632 KM
   • 722500 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća
    2.085 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 261.384 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  164.378 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva164.378 KM
   • 731100 - Grant - Projekat sigurne zajednice - Komuna Klep
    105.305 KM
   • 731100 - Grant - projekat sadnja malina - turska donacija
    55.000 KM
   • 731100 - Dotacija za popisnu komisiju
    4.073 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  97.006 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti97.006 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - ostalo
    58.362 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH i drugih donatora
    22.654 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica - infrastruktura
    15.990 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.742.468 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.257 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.257 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  665 KM
  • 713100 - Porezi na plaće665 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    665 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  240.521 KM
  • 714100 - Porez na imovinu240.521 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    155.156 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    71.870 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    13.495 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  99 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost25 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga74 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  240.450 KM
  • 716100 - Porez na dohodak240.450 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.259.427 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.259.427 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  49 KM
  • 719100 - Ostali porezi49 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.347.567 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  461.728 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija88.265 KM
   • 721100 - Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa i autorskih prava- koncesija
    88.265 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine373.463 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    373.463 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  885.839 KM
  • 722100 - Administrativne takse109.414 KM
  • 722300 - Komunalne takse403.335 KM
   • 722300 - Prihodi od općinskih komunalnih naknada
    242.278 KM
   • 722300 - Kantonalna komunalna taksa
    140.366 KM
   • 722300 - Prihodi općinskih komunalnih taksi
    20.692 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade142.867 KM
   • 722400 - Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta
    103.775 KM
   • 722400 - Prihodi od zakupa zemljišta
    36.921 KM
   • 722400 - Zauzimanje javne površine - ljetne bašte
    2.171 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse230.223 KM
   • 722500 - Grantovi od kantona - povrat sredstava za puteve
    158.864 KM
   • 722500 - Porez na plaću - zaštitu od prirodnih nesreća
    44.562 KM
   • 722500 - Vodne naknade
    24.779 KM
   • 722500 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća
    2.018 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 674.398 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  42.791 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva42.791 KM
   • 731100 - Grant - projekat sadnja malina - turska donacija
    42.792 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  631.607 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti631.607 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH i drugih donatora
    573.543 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - ostalo
    41.500 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od mjesnih zajednica - infrastruktura
    16.565 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 85.219 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  85.219 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja85.219 KM
   • 814300 - Kredit za izgradnju sportske dvorane - neutrošena sredstva kredita
    85.219 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.916.323 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  912 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca912 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  35 KM
  • 713100 - Porezi na plaće35 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  287.868 KM
  • 714100 - Porez na imovinu287.868 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    194.413 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    75.177 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    18.278 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  266.274 KM
  • 716100 - Porez na dohodak266.274 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.361.234 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.361.234 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.122.062 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  145.949 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija76.928 KM
   • 721100 - Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa i autorskih prava- koncesija
    76.928 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine69.021 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje zemljišta
    69.021 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  976.113 KM
  • 722100 - Administrativne takse127.504 KM
  • 722300 - Komunalne takse418.348 KM
   • 722300 - Prihodi od općinskih komunalnih naknada
    262.540 KM
   • 722300 - Kantonalna komunalna taksa
    122.794 KM
   • 722300 - Prihodi općinskih komunalnih taksi
    33.014 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade161.536 KM
   • 722400 - Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta
    109.289 KM
   • 722400 - Prihodi od zakupa zemljišta
    48.270 KM
   • 722400 - Zauzimanje javne površine - ljetne bašte
    3.977 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse268.725 KM
   • 722500 - Grantovi od kantona - povrat sredstava za puteve
    182.667 KM
   • 722500 - Porez na plaću - zaštitu od prirodnih nesreća
    48.821 KM
   • 722500 - Vodne naknade
    30.157 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    5.448 KM
   • 722500 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća - na dodatna primanja
    1.633 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 78.882 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  78.882 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti78.882 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH i drugih donatora
    74.432 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - ostalo
    4.450 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 208.211 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  208.211 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja208.211 KM
   • 814300 - Kredit za izgradnju sportske dvorane - (kredit 2009)
    208.211 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.193.015 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.924 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.924 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.722 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.722 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  419.748 KM
  • 714100 - Porez na imovinu419.748 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    310.481 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    81.052 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    28.215 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  326.970 KM
  • 716100 - Porez na dohodak326.970 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.436.651 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.436.651 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.211.715 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  217.680 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija83.826 KM
   • 721100 - Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa i autorskih prava- koncesija
    83.826 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine133.854 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje imovine
    133.854 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  994.035 KM
  • 722100 - Administrativne takse111.760 KM
  • 722300 - Komunalne takse439.057 KM
   • 722300 - Prihodi od općinskih komunalnih naknada
    279.616 KM
   • 722300 - Kantonalna komunalna taksa
    136.635 KM
   • 722300 - Prihodi općinskih komunalnih taksi
    22.806 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade148.082 KM
   • 722400 - Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta
    121.330 KM
   • 722400 - Prihodi od zakupa zemljišta
    23.402 KM
   • 722400 - Zauzimanje javne površine - ljetne bašte
    3.351 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse295.136 KM
   • 722500 - Grantovi od kantona - povrat sredstava za puteve
    190.484 KM
   • 722500 - Porez na plaću - zaštitu od prirodnih nesreća
    60.425 KM
   • 722500 - Vodne naknade
    36.596 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    5.512 KM
   • 722500 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća - na dodatna primanja
    2.119 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 421.901 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  421.901 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti421.901 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH i drugih donatora
    237.273 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - ostalo
    184.628 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 800.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  800.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja800.000 KM
   • 814300 - Kredit za izgradnju sportske dvorane - (kredit 2015)
    800.000 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.091.976 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  463 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca463 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  46 KM
  • 713100 - Porezi na plaće46 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    46 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  292.209 KM
  • 714100 - Porez na imovinu292.209 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    179.236 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    89.358 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    23.615 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  370.903 KM
  • 716100 - Porez na dohodak370.903 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.428.355 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.428.355 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.185.767 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  229.195 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija204.286 KM
   • 721100 - Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa i autorskih prava- koncesija
    204.286 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine24.909 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje imovine
    24.909 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  956.572 KM
  • 722100 - Administrativne takse107.118 KM
  • 722300 - Komunalne takse429.441 KM
   • 722300 - Prihodi od općinskih komunalnih naknada
    249.073 KM
   • 722300 - Kantonalna komunalna taksa
    139.106 KM
   • 722300 - Prihodi općinskih komunalnih taksi
    41.262 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade134.543 KM
   • 722400 - Prihodi od gradskog građevinskog zemljišta
    108.155 KM
   • 722400 - Prihodi od zakupa zemljišta
    21.474 KM
   • 722400 - Zauzimanje javne površine - ljetne bašte
    4.914 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse285.470 KM
   • 722500 - Grantovi od kantona - povrat sredstava za puteve
    193.174 KM
   • 722500 - Porez na plaću - zaštitu od prirodnih nesreća
    53.620 KM
   • 722500 - Vodne naknade
    30.271 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
    6.002 KM
   • 722500 - Porez za zaštitu od prirodnih nesreća - na dodatna primanja
    2.403 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 443.910 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  443.910 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti443.910 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona - ostalo
    231.990 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH i drugih donatora
    211.920 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.027.250 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  941.843 KM
  • 611100 - Bruto plaće817.072 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 124.771 KM
   • 611200 - Naknada topli obrok
    77.112 KM
   • 611200 - Izdaci za regres
    17.200 KM
   • 611200 - Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće
    16.899 KM
   • 611200 - Naknada za prevoz uposlenih
    13.560 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  85.407 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca85.407 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 306.759 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  306.759 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.179 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju30.993 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    24.501 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - zgrada opštine
    6.492 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge28.237 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
    25.212 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    1.831 KM
   • 613300 - Izdaci održavanja čistoće
    1.194 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.632 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.321 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.810 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.047 KM
   • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje vozila
    4.107 KM
   • 613800 - Izdaci za bankarske usluge
    3.360 KM
   • 613800 - Izdaci za osiguranje zaposlenih
    2.580 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge164.540 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal i dnevnice
    100.998 KM
   • 613900 - Naknade za komisije
    30.181 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medija
    11.719 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    9.723 KM
   • 613900 - Izdaci za kotizacije općine , REZ, savez općina
    5.300 KM
   • 613900 - Povremeni poslovi - ugovori o djelu
    4.969 KM
   • 613900 - Usluge arhiva Travnik
    1.650 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.412.859 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  891.510 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade163.280 KM
   • 614100 - Grant za sport
    59.350 KM
   • 614100 - Grant Merhamet - narodna kuhinja
    18.000 KM
   • 614100 - Grant - Projekat sigurne zajednice - komuna Klep
    17.455 KM
   • 614100 - Grant Ajvatovica
    15.000 KM
   • 614100 - Grant za obilježavanje značajnih datuma
    9.800 KM
   • 614100 - Grant Crveni križ
    9.150 KM
   • 614100 - Grant porodice šehida i poginulih boraca Donji Vakuf
    7.690 KM
   • 614100 - Grant RVI Donji Vakuf
    7.360 KM
   • 614100 - Stručna pomoć u oblasti poljoprivrede
    7.100 KM
   • 614100 - Grant za mlade
    4.878 KM
   • 614100 - Grant izborna komisija
    4.000 KM
   • 614100 - Troškovi mrtvozornika i hitna pomoć
    3.497 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima304.303 KM
   • 614200 - Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    50.196 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    50.100 KM
   • 614200 - Dug iz prethodnih godina i pokriće deficita
    42.076 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika osnovnih škola
    41.718 KM
   • 614200 - Novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima
    40.513 KM
   • 614200 - Izdaci za elementarne nepogode
    30.476 KM
   • 614200 - Grant - Javno pravobranilaštvo
    23.600 KM
   • 614200 - Novčana pomoć u mater. za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija
    16.942 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika srednjih škola
    8.682 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama21.585 KM
   • 614300 - Grantovi nevladinim organizacijama
    11.050 KM
   • 614300 - Političke stranke - finansiranje parlamentarnih grupa
    10.535 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima359.975 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad
    150.000 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić
    56.975 KM
   • 614400 - RTV Donji Vakuf
    55.200 KM
   • 614400 - Dom kulture Donji Vakuf
    49.780 KM
   • 614400 - Vatrogasno društvo
    45.620 KM
   • 614400 - Grant mjesnim zajednicama
    2.400 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima24.424 KM
   • 614500 - Prijem pripravnika
    24.424 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo17.943 KM
   • 614800 - Izdaci po sudskim izvršenjima
    13.981 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    3.962 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  521.349 KM
  • 681400 - Tekući grantovi2.730 KM
   • 681400 - Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu
    2.730 KM
  • 681500 - Kapitalni grantovi518.619 KM
   • 681500 - Sufinansiranje u projektima finansiranih od kantona, FBiH i stranih donatora
    504.793 KM
   • 681500 - Sufinansiranje općine u izgradnji i održavanju JU komunalnih objekata i vjerskih zajednica
    8.326 KM
   • 681500 - Sufinansiranje šehidskih spomen obilježja prema projektima
    5.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 334.750 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  334.750 KM
  • 821200 - Nabavka građevina4.095 KM
   • 821200 - Izgradnja gradske sportske dvorane
    4.095 KM
  • 821300 - Nabavka opreme17.857 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje312.798 KM
   • 821600 - Kapitalni grantovi po programu komunalne infrastrukture
    180.626 KM
   • 821600 - Grant po programu zajeničke komunalne potrošnje
    132.172 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 29.795 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  29.795 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje29.795 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 123.072 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  123.072 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja123.072 KM
   • 823300 - Otplata duga za kredit sportske dvorane
    123.072 KM

OSTALI RASHODI 2011. 37.038 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  37.038 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva37.038 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.035.359 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  948.026 KM
  • 611100 - Bruto plaće834.607 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 113.419 KM
   • 611200 - Naknada topli obrok
    77.554 KM
   • 611200 - Izdaci za regres
    17.304 KM
   • 611200 - Naknada za prevoz uposlenih
    14.106 KM
   • 611200 - Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće
    4.455 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  87.333 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca87.333 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 321.579 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  321.579 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.450 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju33.465 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    24.949 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - zgrada opštine
    8.516 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.068 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
    19.604 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    2.973 KM
   • 613300 - Izdaci održavanja čistoće
    1.491 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.917 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva16.973 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje44.148 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.740 KM
   • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje vozila
    4.288 KM
   • 613800 - Izdaci za osiguranje zaposlenih
    3.342 KM
   • 613800 - Izdaci za bankarske usluge
    3.110 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge166.818 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal i dnevnice
    106.500 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    16.773 KM
   • 613900 - Naknade za komisije
    16.445 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medija
    15.368 KM
   • 613900 - Izdaci za kotizacije općine , REZ, savez općina
    6.150 KM
   • 613900 - Povremeni poslovi - ugovori o djelu
    3.782 KM
   • 613900 - Usluge arhiva Travnik
    1.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.085.090 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.013.665 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade242.298 KM
   • 614100 - Grant - Projekat sigurne zajednice - komuna Klep
    63.260 KM
   • 614100 - Grant za sport
    62.525 KM
   • 614100 - Grant izborna komisija
    28.150 KM
   • 614100 - Grant Ajvatovica
    14.900 KM
   • 614100 - Stručna pomoć u oblasti poljoprivrede
    12.450 KM
   • 614100 - Grant za obilježavanje značajnih datuma
    11.262 KM
   • 614100 - Poticaj održavanju sajma obrta i poduzetništva u Donjem Vakufu
    11.187 KM
   • 614100 - Grant Crveni križ
    9.000 KM
   • 614100 - Grant Merhamet - narodna kuhinja
    8.660 KM
   • 614100 - Grant RVI Donji Vakuf
    7.061 KM
   • 614100 - Grant porodice šehida i poginulih boraca Donji Vakuf
    6.960 KM
   • 614100 - Troškovi mrtvozornika i hitna pomoć
    5.128 KM
   • 614100 - Grant za mlade
    1.755 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima218.375 KM
   • 614200 - Novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima
    55.206 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    50.000 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika osnovnih škola
    42.469 KM
   • 614200 - Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    26.152 KM
   • 614200 - Grant - Javno pravobranilaštvo
    22.800 KM
   • 614200 - Novčana pomoć u mater. za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija
    11.745 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika srednjih škola
    10.003 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama72.645 KM
   • 614300 - Političke stranke - finansiranje parlamentarnih grupa
    36.545 KM
   • 614300 - Grantovi nevladinim organizacijama
    36.100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima356.095 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad
    147.500 KM
   • 614400 - Dječiji vrtić
    53.350 KM
   • 614400 - RTV Donji Vakuf
    49.525 KM
   • 614400 - Vatrogasno društvo
    47.900 KM
   • 614400 - Dom kulture Donji Vakuf
    44.920 KM
   • 614400 - Grant mjesnim zajednicama
    12.900 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima76.438 KM
   • 614500 - Prijem pripravnika
    76.438 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo47.814 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    27.514 KM
   • 614800 - Izdaci po sudskim izvršenjima
    20.300 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  71.425 KM
  • 681400 - Tekući grantovi3.184 KM
   • 681400 - Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu
    3.184 KM
  • 681500 - Kapitalni grantovi68.241 KM
   • 681500 - Sufinansiranje u projektima finansiranih od kantona, FBiH i stranih donatora
    61.034 KM
   • 681500 - Sufinansiranje općine u izgradnji i održavanju JU komunalnih objekata i vjerskih zajednica
    4.633 KM
   • 681500 - Sufinansiranje šehidskih spomen obilježja prema projektima
    2.574 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 299.589 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  299.589 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.348 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje296.241 KM
   • 821600 - Grant po programu zajeničke komunalne potrošnje
    153.535 KM
   • 821600 - Kapitalni grantovi po programu komunalne infrastrukture
    142.706 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 25.045 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  25.045 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje25.045 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 123.072 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  123.072 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja123.072 KM
   • 823300 - Otplata duga za kredit sportske dvorane
    123.072 KM

OSTALI RASHODI 2012. 23.228 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  23.228 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva23.228 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.022.780 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  937.095 KM
  • 611100 - Bruto plaće823.868 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 113.227 KM
   • 611200 - Naknada topli obrok
    76.352 KM
   • 611200 - Izdaci za regres
    17.367 KM
   • 611200 - Naknada za prevoz uposlenih
    13.534 KM
   • 611200 - Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće
    5.974 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  85.685 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca85.685 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 318.156 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  318.156 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.107 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju36.010 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    26.516 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - zgrada opštine
    9.494 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.705 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
    20.875 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    2.392 KM
   • 613300 - Izdaci održavanja čistoće
    1.438 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara24.619 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva17.551 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje26.885 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.781 KM
   • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje vozila
    3.718 KM
   • 613800 - Izdaci za bankarske usluge
    3.543 KM
   • 613800 - Izdaci za osiguranje zaposlenih
    2.520 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge168.498 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal i dnevnice
    98.660 KM
   • 613900 - Naknade za komisije
    29.140 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medija
    19.372 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    12.049 KM
   • 613900 - Povremeni poslovi - ugovori o djelu
    4.383 KM
   • 613900 - Izdaci za kotizacije općine , REZ, savez općina
    3.094 KM
   • 613900 - Usluge arhiva Travnik
    1.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.136.043 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.051.497 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade260.814 KM
   • 614100 - Grant - Projekat sigurne zajednice - komuna Klep
    107.411 KM
   • 614100 - Grant za sport
    65.192 KM
   • 614100 - Grant Ajvatovica
    16.000 KM
   • 614100 - Stručna pomoć u oblasti poljoprivrede
    13.935 KM
   • 614100 - Grant za obilježavanje značajnih datuma
    13.886 KM
   • 614100 - Grant Merhamet - narodna kuhinja
    12.000 KM
   • 614100 - Grant Crveni križ
    9.000 KM
   • 614100 - Grant porodice šehida i poginulih boraca Donji Vakuf
    6.380 KM
   • 614100 - Grant RVI Donji Vakuf
    6.200 KM
   • 614100 - Poticaj održavanju sajma obrta i poduzetništva u Donjem Vakufu
    6.000 KM
   • 614100 - Grant izborna komisija
    2.500 KM
   • 614100 - Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga
    2.310 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima229.105 KM
   • 614200 - Novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima
    61.650 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    48.800 KM
   • 614200 - Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    39.948 KM
   • 614200 - Novčana pomoć u mater. za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija
    22.197 KM
   • 614200 - Grant - Javno pravobranilaštvo
    21.800 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika
    19.102 KM
   • 614200 - Dug iz prethodnih godina i pokriće deficita
    10.905 KM
   • 614200 - Izdaci za popisnu komisiju
    4.703 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama31.783 KM
   • 614300 - Političke stranke - finansiranje parlamentarnih grupa
    30.083 KM
   • 614300 - Grantovi nevladinim organizacijama
    1.700 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima426.168 KM
   • 614400 - Sufinansiranje javnih ustanova (JU Centar za socijalni rad, Dom kulture, JU Dječiji vrtić, JP RTV Donji Vakuf i Vatrogasno društvo)
    361.194 KM
   • 614400 - Grant za projekat sadnja malina - Turske donacije
    55.000 KM
   • 614400 - Grant mjesnim zajednicama
    9.974 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima102.800 KM
   • 614500 - Prijem pripravnika
    102.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo827 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    827 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  84.546 KM
  • 681400 - Tekući grantovi2.704 KM
   • 681400 - Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu
    2.704 KM
  • 681500 - Kapitalni grantovi81.842 KM
   • 681500 - Sufinansiranje u projektima finansiranih od kantona, FBiH i stranih donatora
    52.741 KM
   • 681500 - Nabavka terenskog vozila za imovinsku službu
    16.687 KM
   • 681500 - Sufinansiranje u održavanju: šehidski spomen obilježja JU JP komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica
    12.414 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 577.365 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  577.365 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.964 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.435 KM
   • 821500 - Izrada prostornog plana općine i digitalizacija katastra općine
    4.435 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje563.966 KM
   • 821600 - Kapitalni grantovi po programu komunalne infrastrukture
    393.233 KM
   • 821600 - Grant po programu zajeničke komunalne potrošnje
    170.733 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 20.538 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  20.538 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje20.538 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 123.072 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  123.072 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja123.072 KM
   • 823300 - Otplata duga za kredit sportske dvorane
    123.072 KM

OSTALI RASHODI 2013. 26.196 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  26.196 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva26.196 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 987.715 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  906.114 KM
  • 611100 - Bruto plaće786.606 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 119.508 KM
   • 611200 - Naknada topli obrok
    74.758 KM
   • 611200 - Izdaci za regres
    16.780 KM
   • 611200 - Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće
    15.538 KM
   • 611200 - Naknada za prevoz uposlenih
    12.432 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  81.601 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca81.601 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 326.015 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  326.015 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.983 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju34.054 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    22.705 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - zgrada opštine
    11.349 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge28.318 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
    24.663 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    2.042 KM
   • 613300 - Izdaci održavanja čistoće
    1.613 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara30.259 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.570 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje25.802 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.491 KM
   • 613800 - Izdaci za bankarske usluge
    3.535 KM
   • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje vozila
    2.556 KM
   • 613800 - Izdaci za osiguranje zaposlenih
    2.400 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge172.538 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal i dnevnice
    97.898 KM
   • 613900 - Naknade za komisije
    26.648 KM
   • 613900 - Povremeni poslovi - ugovori o djelu
    15.014 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medija
    14.872 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    12.006 KM
   • 613900 - Izdaci za kotizacije općine , REZ, savez općina
    4.300 KM
   • 613900 - Usluge arhiva Travnik
    1.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.791.152 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.055.645 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade154.805 KM
   • 614100 - Grant za sport
    57.924 KM
   • 614100 - Grant Crveni križ, Porodice šehida i poginulih boraca, SUBNOAR Donji Vakuf
    24.690 KM
   • 614100 - Grant Ajvatovica
    15.916 KM
   • 614100 - Grant izborna komisija
    15.000 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    13.000 KM
   • 614100 - Grant Merhamet - narodna kuhinja
    11.000 KM
   • 614100 - Grant za obilježavanje značajnih datuma
    9.764 KM
   • 614100 - Poticaj održavanju sajma obrta i poduzetništva u Donjem Vakufu
    4.000 KM
   • 614100 - Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga
    3.511 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima212.551 KM
   • 614200 - Novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima
    62.911 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    60.200 KM
   • 614200 - Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    30.549 KM
   • 614200 - Grant - Javno pravobranilaštvo
    21.600 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika
    19.572 KM
   • 614200 - Novčana pomoć u mater. za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija
    15.179 KM
   • 614200 - Dug iz prethodnih godina i pokriće deficita
    2.540 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama24.820 KM
   • 614300 - Političke stranke - finansiranje parlamentarnih grupa
    23.420 KM
   • 614300 - Grantovi nevladinim organizacijama
    1.400 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima527.352 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Centar za socijalni rad
    147.080 KM
   • 614400 - Komunalna potrošnja - održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    74.719 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dječiji vrtić Donji Vakuf
    57.930 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP RTV Donji Vakuf
    55.916 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dom kulture
    50.975 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Vatrogasno društvo
    49.340 KM
   • 614400 - Javna rasvjeta - utrošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    48.780 KM
   • 614400 - Grant za projekat sadnja malina - Turske donacije
    42.611 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima116.900 KM
   • 614500 - Prijem pripravnika
    116.900 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo19.217 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    19.217 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  735.507 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima735.507 KM
   • 615200 - Sufinansiranje u projektima finansiranih od kantonalnih, federalnih i stranih donatora
    718.873 KM
   • 615200 - Sufinansiranje održavanja šehidskih spomen obilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica
    7.914 KM
   • 615200 - Izrada prostornog plana općine i digitalizacija katastra općine
    5.398 KM
   • 615200 - Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu
    3.322 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 450.354 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  450.354 KM
  • 821200 - Nabavka građevina85.219 KM
   • 821200 - Izgradnja gradske sportske dvorane - kreditna sredstva
    85.219 KM
  • 821300 - Nabavka opreme27.539 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje337.596 KM
   • 821600 - Kapitalni grantovi po programu komunalne infrastrukture
    299.337 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete
    38.259 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 16.143 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  16.143 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje16.143 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 123.072 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  123.072 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja123.072 KM
   • 823300 - Otplata duga za kredit sportske dvorane
    123.072 KM

OSTALI RASHODI 2014. 31.905 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  31.905 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva31.905 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 935.331 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  857.821 KM
  • 611100 - Bruto plaće740.738 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 117.083 KM
   • 611200 - Naknada topli obrok
    67.140 KM
   • 611200 - Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće
    23.357 KM
   • 611200 - Izdaci za regres
    15.012 KM
   • 611200 - Naknada za prevoz uposlenih
    11.574 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  77.510 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca77.510 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 350.158 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  350.158 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.675 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.072 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    31.162 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - zgrada opštine
    5.910 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge31.424 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
    26.219 KM
   • 613300 - Izdaci održavanja čistoće
    3.023 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    2.182 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.216 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.714 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.879 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.413 KM
   • 613800 - Izdaci za bankarske usluge
    11.943 KM
   • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje vozila
    4.340 KM
   • 613800 - Izdaci za osiguranje zaposlenih
    2.130 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge176.765 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal i dnevnice
    98.351 KM
   • 613900 - Naknade za komisije
    25.376 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medija
    17.980 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    12.930 KM
   • 613900 - Povremeni poslovi - ugovori o djelu
    11.664 KM
   • 613900 - Izdaci za kotizacije općine , REZ, savez općina
    8.664 KM
   • 613900 - Usluge arhiva Travnik
    1.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.444.252 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.228.251 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade205.298 KM
   • 614100 - Grant za sport
    81.218 KM
   • 614100 - Grant Crveni križ, Porodice šehida i poginulih boraca, SUBNOAR Donji Vakuf
    25.623 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    23.508 KM
   • 614100 - Grant Ajvatovica
    17.893 KM
   • 614100 - Grant Merhamet - narodna kuhinja
    15.000 KM
   • 614100 - Grant za obilježavanje značajnih datuma
    13.548 KM
   • 614100 - Grant - Svjetsko prvenstvo u mušićarenju i ribarenju
    8.000 KM
   • 614100 - Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga
    6.207 KM
   • 614100 - Grant izborna komisija
    6.000 KM
   • 614100 - Poticaj održavanju sajma obrta i poduzetništva u Donjem Vakufu
    5.300 KM
   • 614100 - Grant za mlade
    3.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima286.130 KM
   • 614200 - Novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima
    80.549 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    67.700 KM
   • 614200 - Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    52.595 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - tekuća rezerva
    27.111 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika
    22.594 KM
   • 614200 - Grant - Javno pravobranilaštvo
    21.600 KM
   • 614200 - Novčana pomoć u mater. za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija
    7.481 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Izdaci za elementarne nepogode
    5.000 KM
   • 614200 - Dug iz prethodnih godina i pokriće deficita
    1.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama27.121 KM
   • 614300 - Političke stranke - finansiranje parlamentarnih grupa
    26.311 KM
   • 614300 - Grantovi nevladinim organizacijama
    810 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima569.263 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Centar za socijalni rad
    165.771 KM
   • 614400 - Komunalna potrošnja - održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    93.924 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dječiji vrtić Donji Vakuf
    69.593 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP RTV Donji Vakuf
    62.008 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Vatrogasno društvo
    57.050 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dom kulture
    56.973 KM
   • 614400 - Javna rasvjeta - utrošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    55.722 KM
   • 614400 - Učešće u projektima razvoja poljoprivrede
    8.223 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima127.833 KM
   • 614500 - Prijem pripravnika
    127.833 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo12.606 KM
   • 614800 - Izdaci po sudskim izvršenjima
    9.252 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    3.354 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  216.001 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima216.001 KM
   • 615200 - Sportska dvorana
    153.155 KM
   • 615200 - Sufinansiranje u projektima finansiranih od kantonalnih, federalnih i stranih donatora
    36.343 KM
   • 615200 - Sufinansiranje održavanja šehidskih spomen obilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica
    13.017 KM
   • 615200 - Izrada prostornog plana općine i digitalizacija katastra općine
    12.031 KM
   • 615200 - Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu
    1.455 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 418.385 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  418.385 KM
  • 821200 - Nabavka građevina208.211 KM
   • 821200 - Izgradnja gradske sportske dvorane (kredit 2009)
    208.211 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.524 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje201.650 KM
   • 821600 - Kapitalni grantovi po programu komunalne infrastrukture
    174.317 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete
    27.333 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 13.751 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  13.751 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje13.751 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 123.072 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  123.072 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja123.072 KM
   • 823300 - Otplata duga ( kredit Razvojne banke - za sportsku dvoranu)
    123.072 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 942.754 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  864.069 KM
  • 611100 - Bruto plaće754.737 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 109.332 KM
   • 611200 - Naknada topli obrok
    69.624 KM
   • 611200 - Izdaci za regres
    15.030 KM
   • 611200 - Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće
    12.614 KM
   • 611200 - Naknada za prevoz uposlenih
    12.064 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  78.685 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca78.685 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 352.957 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  352.957 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.230 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju30.909 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    25.364 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - zgrada opštine
    5.545 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge29.041 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
    22.727 KM
   • 613300 - Izdaci održavanja čistoće
    3.958 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    2.356 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.899 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.560 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje25.362 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.475 KM
   • 613800 - Izdaci za bankarske usluge
    4.040 KM
   • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje vozila
    2.335 KM
   • 613800 - Izdaci za osiguranje zaposlenih
    2.100 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge195.481 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal i dnevnice
    97.433 KM
   • 613900 - Naknade za komisije
    35.688 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    24.079 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medija
    16.862 KM
   • 613900 - Izdaci za kotizacije općine , REZ, savez općina
    11.027 KM
   • 613900 - Povremeni poslovi - ugovori o djelu
    8.592 KM
   • 613900 - Usluge arhiva Travnik
    1.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.878.157 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.321.051 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade213.552 KM
   • 614100 - Grant za sport
    73.190 KM
   • 614100 - Grant izborna komisija
    34.000 KM
   • 614100 - GrantUdruženja proistekla iz odbrambenih ratova, RVI, Porodice šehida i poginulih boraca, SUBNOAR Donji Vakuf
    25.981 KM
   • 614100 - Grant za obilježavanje značajnih datuma
    21.520 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    18.418 KM
   • 614100 - Grant Ajvatovica
    17.705 KM
   • 614100 - Grant Merhamet - narodna kuhinja
    15.000 KM
   • 614100 - Poticaj održavanju sajma obrta i poduzetništva u Donjem Vakufu
    5.300 KM
   • 614100 - Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga
    2.438 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima327.317 KM
   • 614200 - Novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima
    96.261 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    84.900 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - tekuća rezerva
    49.357 KM
   • 614200 - Grant - Javno pravobranilaštvo
    26.075 KM
   • 614200 - Jednokratna pomoć porodiljama
    25.400 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika
    19.726 KM
   • 614200 - Novčana pomoć u mater. za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija
    8.449 KM
   • 614200 - Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    6.649 KM
   • 614200 - Grant penzionerima
    5.500 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Izdaci za elementarne nepogode
    5.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama22.726 KM
   • 614300 - Političke stranke - finansiranje parlamentarnih grupa
    12.500 KM
   • 614300 - Grantovi nevladinim organizacijama
    10.226 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima611.708 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Centar za socijalni rad
    163.034 KM
   • 614400 - Komunalna potrošnja - održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    107.701 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dječiji vrtić Donji Vakuf
    71.856 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP RTV Donji Vakuf
    63.350 KM
   • 614400 - Javna rasvjeta - utrošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    60.164 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Vatrogasno društvo
    59.150 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dom kulture
    54.300 KM
   • 614400 - Učešće u projektima razvoja poljoprivrede
    17.014 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Centar za kulturu, info i sport
    15.138 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima101.058 KM
   • 614500 - Prijem pripravnika
    101.058 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo44.690 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    34.995 KM
   • 614800 - Izdaci po sudskim izvršenjima
    9.695 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  557.106 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima557.106 KM
   • 615200 - Sportska dvorana
    296.904 KM
   • 615200 - Sufinansiranje u projektima finansiranih od kantonalnih, federalnih i stranih donatora
    190.689 KM
   • 615200 - Izrada prostornog plana općine i digitalizacija katastra općine
    47.053 KM
   • 615200 - Sufinansiranje održavanja šehidskih spomen obilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica
    18.660 KM
   • 615200 - Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu
    3.800 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.143.461 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.143.461 KM
  • 821200 - Nabavka građevina800.000 KM
   • 821200 - Izgradnja gradske sportske dvorane (kredit 2015)
    800.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.692 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje334.769 KM
   • 821600 - Kapitalni grantovi po programu komunalne infrastrukture
    301.706 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete
    33.063 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 37.826 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  37.826 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje37.826 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 134.183 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  134.183 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja134.183 KM
   • 823300 - Otplata duga ( kredit Razvojne banke - za sportsku dvoranu)
    134.183 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 992.146 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  909.266 KM
  • 611100 - Bruto plaće792.439 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 116.827 KM
   • 611200 - Naknada topli obrok
    68.020 KM
   • 611200 - Naknade uposlenih koje nemaju karakter plaće
    21.329 KM
   • 611200 - Izdaci za regres
    15.084 KM
   • 611200 - Naknada za prevoz uposlenih
    12.394 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  82.880 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca82.880 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 359.376 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  359.376 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.959 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.588 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    31.638 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju - zgrada opštine
    5.950 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge25.958 KM
   • 613300 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
    21.390 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    2.638 KM
   • 613300 - Izdaci održavanja čistoće
    1.930 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.989 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.065 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje30.074 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.642 KM
   • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje vozila
    5.660 KM
   • 613800 - Izdaci za bankarske usluge
    3.882 KM
   • 613800 - Izdaci za osiguranje zaposlenih
    2.100 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge195.101 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima - paušal i dnevnice
    97.697 KM
   • 613900 - Naknade za komisije
    31.362 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    24.209 KM
   • 613900 - Povremeni poslovi - ugovori o djelu
    20.446 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge medija
    15.107 KM
   • 613900 - Izdaci za kotizacije općine , REZ, savez općina
    4.480 KM
   • 613900 - Usluge arhiva Travnik
    1.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.561.801 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.302.957 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade181.928 KM
   • 614100 - Grant za sport
    69.540 KM
   • 614100 - Grant za obilježavanje značajnih datuma
    20.420 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    19.777 KM
   • 614100 - Grant Ajvatovica
    18.224 KM
   • 614100 - Grant Merhamet - narodna kuhinja
    15.000 KM
   • 614100 - GrantUdruženja proistekla iz odbrambenih ratova, RVI, Porodice šehida i poginulih boraca, SUBNOAR Donji Vakuf
    14.660 KM
   • 614100 - Grant Crveni križ
    8.779 KM
   • 614100 - Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga
    7.528 KM
   • 614100 - Grant izborna komisija
    7.000 KM
   • 614100 - Grant za mlade
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima383.593 KM
   • 614200 - Novčana pomoć socijalnim i invalidnim licima
    89.872 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    84.000 KM
   • 614200 - Izdaci za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja
    71.830 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - tekuća rezerva
    49.775 KM
   • 614200 - Jednokratna pomoć porodiljama
    31.800 KM
   • 614200 - Grant - Javno pravobranilaštvo
    19.800 KM
   • 614200 - Grant za prevoz učenika
    17.724 KM
   • 614200 - Novčana pomoć u mater. za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija
    12.961 KM
   • 614200 - Grant penzionerima
    5.831 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama13.610 KM
   • 614300 - Grantovi nevladinim organizacijama
    6.880 KM
   • 614300 - Političke stranke - finansiranje parlamentarnih grupa
    6.730 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima657.130 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Centar za socijalni rad
    153.931 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Centar za kulturu, info i sport
    123.736 KM
   • 614400 - Komunalna potrošnja - održavanje javnih i zelenih površina po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    86.091 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dječiji vrtić Donji Vakuf
    80.558 KM
   • 614400 - Javna rasvjeta - utrošak električne energije po Programu zajedničke komunalne potrošnje
    69.913 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Vatrogasno društvo
    56.501 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP RTV Donji Vakuf
    47.143 KM
   • 614400 - Učešće u projektima razvoja poljoprivrede
    27.667 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JU Dom kulture
    11.590 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima57.114 KM
   • 614500 - Prijem pripravnika
    57.114 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo9.582 KM
   • 614800 - Izdaci po sudskim izvršenjima
    7.808 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    1.774 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  258.844 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima258.844 KM
   • 615200 - Sufinansiranje u projektima finansiranih od kantonalnih, federalnih i stranih donatora
    188.239 KM
   • 615200 - Sufinansiranje održavanja šehidskih spomen obilježja, JU, JP, komunalnih preduzeća i vjerskih zajednica
    49.250 KM
   • 615200 - Izrada prostornog plana općine i digitalizacija katastra općine
    14.221 KM
   • 615200 - Provođenje aktivnosti po odluci o komunalnom redu
    7.134 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 405.746 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  405.746 KM
  • 821300 - Nabavka opreme68.333 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje337.413 KM
   • 821600 - Kapitalni grantovi po programu komunalne infrastrukture
    300.446 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje javne rasvjete
    36.967 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 32.528 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  32.528 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje32.528 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 194.900 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  194.900 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja194.900 KM
   • 823300 - Otplata duga ( kredit Razvojne banke - za sportsku dvoranu)
    194.900 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: