Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

11.782.470 KM

PORESKI PRIHODI

2.162.539 KM  (18,35%)

NEPORESKI PRIHODI

9.619.769 KM  (81,64%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

162 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

14.187.711 KM

LIČNA PRIMANJA

1.826.406 KM  (12,87%)

MATERIJAL I USLUGE

821.898 KM  ( 5,79%)

TRANSFERI I DOZNAKE

11.531.859 KM  (81,28%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.548 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.463.953 KM

PORESKI PRIHODI

2.196.874 KM  (29,43%)

NEPORESKI PRIHODI

5.265.638 KM  (70,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.390 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

51 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.497.116 KM

LIČNA PRIMANJA

1.946.975 KM  (22,91%)

MATERIJAL I USLUGE

944.024 KM  (11,11%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.585.938 KM  (65,74%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.179 KM  ( 0,24%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.601.671 KM

PORESKI PRIHODI

1.928.968 KM  (18,19%)

NEPORESKI PRIHODI

8.672.686 KM  (81,80%)

TRANSFERI I DONACIJE

5 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

12 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.655.551 KM

LIČNA PRIMANJA

2.073.293 KM  (23,95%)

MATERIJAL I USLUGE

739.449 KM  ( 8,54%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.830.259 KM  (67,36%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

12.550 KM  ( 0,14%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.046.123 KM

PORESKI PRIHODI

1.909.104 KM  (19,00%)

NEPORESKI PRIHODI

7.587.939 KM  (75,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

549.074 KM  ( 5,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

6 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.771.895 KM

LIČNA PRIMANJA

2.312.508 KM  (23,66%)

MATERIJAL I USLUGE

795.647 KM  ( 8,14%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.639.029 KM  (67,94%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

7.850 KM  ( 0,08%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

24.114.974 KM

PORESKI PRIHODI

2.077.245 KM  ( 8,61%)

NEPORESKI PRIHODI

17.125.486 KM  (71,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.809.301 KM  (11,65%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

2.102.942 KM  ( 8,72%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

20.569.675 KM

LIČNA PRIMANJA

1.939.046 KM  ( 9,43%)

MATERIJAL I USLUGE

837.392 KM  ( 4,07%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.989.561 KM  (33,98%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

10.794.134 KM  (52,48%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

9.542 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

14.495.017 KM

PORESKI PRIHODI

2.396.224 KM  (16,53%)

NEPORESKI PRIHODI

11.989.070 KM  (82,71%)

TRANSFERI I DONACIJE

71.000 KM  ( 0,49%)

PRIMICI OD IMOVINE

36.976 KM  ( 0,26%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.747 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

19.510.925 KM

LIČNA PRIMANJA

2.102.333 KM  (10,78%)

MATERIJAL I USLUGE

778.744 KM  ( 3,99%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.311.465 KM  (37,47%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

9.292.781 KM  (47,63%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

25.602 KM  ( 0,13%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

14.545.291 KM

PORESKI PRIHODI

2.099.407 KM  (14,43%)

NEPORESKI PRIHODI

10.370.840 KM  (71,30%)

TRANSFERI I DONACIJE

842.076 KM  ( 5,79%)

PRIMICI OD IMOVINE

11.690 KM  ( 0,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.221.270 KM  ( 8,40%)

OSTALI PRIHODI

8 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

15.101.857 KM

LIČNA PRIMANJA

2.320.659 KM  (15,37%)

MATERIJAL I USLUGE

1.193.732 KM  ( 7,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.965.902 KM  (39,50%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

5.593.943 KM  (37,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

27.621 KM  ( 0,18%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.162.539 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  969 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca969 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  12.497 KM
  • 713100 - Porezi na plaće12.497 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  250.056 KM
  • 714100 - Porez na imovinu250.056 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.361 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.650 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga711 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  220.466 KM
  • 716100 - Porez na dohodak220.466 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.670.780 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.670.780 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  5.410 KM
  • 719100 - Ostali porezi5.410 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 9.619.769 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  13.420 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine13.420 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  9.606.349 KM
  • 722100 - Administrativne takse43.028 KM
  • 722300 - Komunalne takse31.375 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.018.644 KM
   • 722400 - Grantovi
    542.607 KM
   • 722400 - Učešće u izgradnji vodovoda i kanalizacije-Vlada HNŽ-a Ministarstvo poljoprivrede
    425.000 KM
   • 722400 - Komunalna naknada
    50.765 KM
   • 722400 - Zdravstveno osiguranje-refundacija
    272 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse8.513.301 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    8.462.359 KM
   • 722500 - Naknada za ceste
    49.978 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse
    964 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 162 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  162 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza162 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 2.196.874 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  413 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca413 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  12.845 KM
  • 713100 - Porezi na plaće12.845 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  348.292 KM
  • 714100 - Porez na imovinu348.292 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  436 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost75 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga361 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  220.316 KM
  • 716100 - Porez na dohodak220.316 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.611.312 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.611.312 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.260 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.260 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 5.265.638 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.125.287 KM
  • 722100 - Administrativne takse60.139 KM
  • 722300 - Komunalne takse68.974 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade578.527 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse4.416.391 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.256 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  140.351 KM
  • 723100 - Novčane kazne140.351 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 1.390 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  1.390 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva1.390 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 51 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  51 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza51 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 1.928.968 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  208 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca208 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  22.610 KM
  • 713100 - Porezi na plaće22.610 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  161.819 KM
  • 714100 - Porez na imovinu161.819 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.940 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost75 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.865 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  229.793 KM
  • 716100 - Porez na dohodak229.793 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.509.828 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.509.828 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.770 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.770 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 8.672.686 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.593 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija5.593 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.595.669 KM
  • 722100 - Administrativne takse57.593 KM
  • 722300 - Komunalne takse86.105 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade257.496 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse8.194.475 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  71.424 KM
  • 723100 - Novčane kazne71.424 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 5 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  5 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva5 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 12 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  12 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza12 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 1.909.104 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.517 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.517 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.752 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.752 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  79.385 KM
  • 714100 - Porez na imovinu79.385 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.411 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.334 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga77 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  245.843 KM
  • 716100 - Porez na dohodak245.843 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.574.782 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.574.782 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.414 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.414 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 7.587.939 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  21.412 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija16.832 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.580 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.563.785 KM
  • 722100 - Administrativne takse63.285 KM
  • 722300 - Komunalne takse110.075 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade110.542 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse7.277.155 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    7.216.671 KM
   • 722500 - Naknada za ceste
    42.308 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse
    18.176 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.728 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.742 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.742 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 549.074 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  549.074 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti549.074 KM
   • 732100 - Grantovi za materijalne troškove škola i prijevoz učenika
    549.074 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 6 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  6 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza6 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 2.077.245 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  463 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca463 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  14.510 KM
  • 713100 - Porezi na plaće14.510 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  102.402 KM
  • 714100 - Porez na imovinu102.402 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  12.916 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost12.916 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  264.288 KM
  • 716100 - Porez na dohodak264.288 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.678.665 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.678.665 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.001 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.001 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 17.125.486 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  37.581 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija37.334 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine247 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  17.085.305 KM
  • 722100 - Administrativne takse61.213 KM
  • 722200 - Sudske takse150 KM
  • 722300 - Komunalne takse152.041 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade82.255 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse16.788.225 KM
   • 722500 - Dodatna sredstva hidroakumulacije po sudskoj presudi
    9.225.721 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    7.492.429 KM
   • 722500 - Naknada za ceste
    65.303 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse
    4.772 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.420 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.600 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 2.809.301 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  371.862 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti371.862 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  2.437.439 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva2.437.439 KM
   • 812100 - Primljeni namjenski grantovi uz kredit EIB
    2.437.439 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 2.102.942 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  2.102.942 KM
  • 814200 - Primici od inostranog zaduživanja2.102.942 KM

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.396.224 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  519 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca519 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.292 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.292 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  322.481 KM
  • 714100 - Porez na imovinu322.481 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  11.210 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost11.210 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  321.342 KM
  • 716100 - Porez na dohodak321.342 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.735.690 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.735.690 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.690 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.690 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 11.989.070 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  891.338 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija890.657 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine422 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika259 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  11.097.375 KM
  • 722100 - Administrativne takse56.667 KM
  • 722300 - Komunalne takse338.296 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade27.388 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse10.287.613 KM
   • 722500 - Sredstva hidroakumulacije
    10.211.397 KM
   • 722500 - Posebne naknade i takse
    76.216 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.020 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi380.390 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  357 KM
  • 723100 - Novčane kazne357 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 71.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  71.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti71.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 36.976 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  36.976 KM
  • 813500 - Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajednickim ulaganjima36.976 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 1.747 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.747 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.747 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 2.099.407 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  632 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca632 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  51 KM
  • 713100 - Porezi na plaće51 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  109.533 KM
  • 714100 - Porez na imovinu109.533 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.703 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.703 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  359.895 KM
  • 716100 - Porez na dohodak359.895 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.621.931 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.621.931 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4.662 KM
  • 719100 - Ostali porezi4.662 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 10.370.840 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.113.955 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija2.112.598 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine779 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika578 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.255.015 KM
  • 722100 - Administrativne takse41.135 KM
  • 722200 - Sudske takse7.041 KM
  • 722300 - Komunalne takse229.588 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade33.589 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse7.925.008 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi18.654 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.870 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.870 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 842.076 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  377.076 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti377.076 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  465.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova465.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 11.690 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  11.690 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava11.690 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 1.221.270 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.221.270 KM
  • 814200 - Primici od inostranog zaduživanja1.221.270 KM

OSTALI PRIHODI 2017. 8 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  8 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza8 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.826.406 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.704.575 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.364.111 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    1.281.374 KM
   • 611100 - Upošljavanje pripravnika
    82.737 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 340.464 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih
    277.944 KM
   • 611200 - Naknade općinskim vijećnicima
    62.520 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  121.831 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca121.831 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 821.898 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  821.898 KM
  • 613100 - Putni troškovi40.145 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju311.045 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    245.848 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    65.197 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge81.537 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara38.109 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.429 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje90.006 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.706 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge226.920 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    70.262 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana općine i drugih manifestacija
    55.867 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    48.825 KM
   • 613900 - Naknada za rad povjerenstva
    37.465 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    14.501 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 11.531.859 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.435.872 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade618.615 KM
   • 614100 - Osnovne škole
    337.354 KM
   • 614100 - Političke partije
    100.797 KM
   • 614100 - Dom kulture
    60.909 KM
   • 614100 - Zaštita kulturnog naslijeđa
    50.000 KM
   • 614100 - Kultura
    29.550 KM
   • 614100 - Nabavka opreme za općinu
    18.873 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    11.132 KM
   • 614100 - Udruge umirovljenika
    10.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima307.501 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    183.671 KM
   • 614200 - Stipendiranje
    109.200 KM
   • 614200 - Samostalni vijećnici OV
    7.200 KM
   • 614200 - Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva
    4.320 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj
    3.110 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.315.298 KM
   • 614300 - Dom zdravlja-stanica hitne pomoći, mrtvozornik i kemodijaliza
    230.800 KM
   • 614300 - Sportski klubovi i udruženja
    218.740 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad Rama-Prozor
    186.350 KM
   • 614300 - Radio Rama Prozor/Rama
    101.700 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice
    100.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    80.033 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata
    67.891 KM
   • 614300 - Dječji vrtić Prozor/Rama
    61.257 KM
   • 614300 - Veterinarska stanica
    49.987 KM
   • 614300 - Gradska knjižnica
    48.298 KM
   • 614300 - Nevladine organizacije, projekti mladih
    36.989 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna
    30.659 KM
   • 614300 - Radio Rama-grant za izmirenje duga
    30.000 KM
   • 614300 - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
    26.900 KM
   • 614300 - Veterinarska stanica-grant za izmirenje duga
    25.613 KM
   • 614300 - JPZUO "Pakline"
    17.200 KM
   • 614300 - Crveni križ Rama
    3.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.172.668 KM
   • 614500 - Troškovi prevoza đaka
    807.420 KM
   • 614500 - Vodograd Prozor ZKP
    274.920 KM
   • 614500 - Zimsko održavanje lokalnih cesta
    84.673 KM
   • 614500 - Ipon security Mostar
    5.573 KM
   • 614500 - Razminiranje minskih polja
    82 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo21.790 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda
    21.790 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  8.095.987 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima8.095.987 KM
   • 615200 - Nezavršeni projekti iz prethodne godine
    1.366.399 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda G.Rama
    1.211.747 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija zgrade općine
    495.244 KM
   • 615200 - Poticaj za zapošljavanje
    480.748 KM
   • 615200 - Put Ometala Lapsunj-Družinovići-Jaklići
    417.039 KM
   • 615200 - Put R418 Varvara-Prozor
    344.825 KM
   • 615200 - Izgradnja i održavanje lokalnih makadamskih puteva i betoniranje
    335.167 KM
   • 615200 - Put Zahum-lokal
    275.933 KM
   • 615200 - Put Papci
    208.302 KM
   • 615200 - Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe
    200.895 KM
   • 615200 - Putovi Podbor-lokal
    194.699 KM
   • 615200 - Put Rumboci-lokal
    172.301 KM
   • 615200 - Put Orašac-lokal
    154.630 KM
   • 615200 - Uređenje gradskih ulica
    141.985 KM
   • 615200 - Sanacija školskih objekata i opreme
    140.434 KM
   • 615200 - Put Here-Uzdol
    137.613 KM
   • 615200 - Ostali infrastrukturni projekti
    109.140 KM
   • 615200 - Put Perići
    106.161 KM
   • 615200 - Realizacija strategije razvoja poljoprivr.
    96.103 KM
   • 615200 - Put Šćit-lokal
    93.588 KM
   • 615200 - Put Gmići-lokal
    93.563 KM
   • 615200 - Put Ripci-lokal
    93.551 KM
   • 615200 - Putovi Ustirama-lokal
    87.014 KM
   • 615200 - Put Paljike-lokal
    86.756 KM
   • 615200 - Put Tošćanica-Grevići
    77.805 KM
   • 615200 - Putovi Gračac-lokal
    68.161 KM
   • 615200 - Rekonstrukcija gradske kanalizacije
    65.300 KM
   • 615200 - Put Ploča-lokal
    62.899 KM
   • 615200 - Put Varvara-lokal
    61.347 KM
   • 615200 - Put Klek
    60.278 KM
   • 615200 - Put R4 18 B
    59.702 KM
   • 615200 - Put Gemići-Stara magistrala
    59.139 KM
   • 615200 - Putovi Kute-Šćipe-lokal
    55.582 KM
   • 615200 - Uređenje gradskih ulica-Hurija
    50.495 KM
   • 615200 - Put Gorica
    43.497 KM
   • 615200 - Gradska rasvjeta
    38.263 KM
   • 615200 - Rekonstrukcija gradskog nogometnog stadiona
    35.803 KM
   • 615200 - Natkrivanje potoka - ulaz u grad
    31.773 KM
   • 615200 - Igralište Kute
    30.070 KM
   • 615200 - Put Parcani
    30.024 KM
   • 615200 - Krpljenje rupa
    29.965 KM
   • 615200 - Pomoć za obnovu kuća
    27.843 KM
   • 615200 - Uređenje gradskih ulica-Pograđe
    25.720 KM
   • 615200 - Srednja škola Prozor-oprema kabineta
    23.517 KM
   • 615200 - Put Blace-lokal
    23.136 KM
   • 615200 - Most Čizmića Luka
    22.500 KM
   • 615200 - Igralište Družinovići
    19.740 KM
   • 615200 - Put Lizoperci
    14.357 KM
   • 615200 - Put Kovačevo polje-lokal
    13.118 KM
   • 615200 - Šćipe-izrada odvodnog kanala
    10.237 KM
   • 615200 - Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)
    7.413 KM
   • 615200 - Rekonstrukcija vodozahvata Gračac
    4.466 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 7.548 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  7.548 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje7.548 KM
   • 616300 - Kamate na kredite i anuitet
    7.548 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.946.975 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.840.830 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.499.826 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    1.339.834 KM
   • 611100 - Naknada za volontere
    159.992 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 341.004 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih
    272.094 KM
   • 611200 - Naknade općinskim vijećnicima
    68.910 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  106.145 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca106.145 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 944.024 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  944.024 KM
  • 613100 - Putni troškovi53.768 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju332.432 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    247.442 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju općine
    84.990 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge74.414 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara31.297 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.548 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje48.468 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.085 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge364.011 KM
   • 613900 - Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja
    202.615 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    55.256 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    45.040 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana općine i drugih manifestacija
    44.700 KM
   • 613900 - Naknada za rad povjerenstva
    10.195 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja/seminari
    6.205 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 5.585.938 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.233.676 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade615.102 KM
   • 614100 - Osnovne škole
    385.752 KM
   • 614100 - Vjerske zajednice
    100.000 KM
   • 614100 - Dom kulture
    83.930 KM
   • 614100 - Kultura
    31.707 KM
   • 614100 - Nevladine organizacije
    11.000 KM
   • 614100 - Alternativni smještaj
    2.711 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima272.661 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    124.770 KM
   • 614200 - Stipendiranje
    118.300 KM
   • 614200 - Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva
    29.590 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.273.600 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - stanica hitne pomoći
    251.523 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    196.752 KM
   • 614300 - Sportski klubovi i udruženja
    182.796 KM
   • 614300 - Političke stranke i pojedinci u OV
    103.800 KM
   • 614300 - Radio Rama
    100.100 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    90.043 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    83.948 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata
    62.016 KM
   • 614300 - Gradska knjižnica
    52.000 KM
   • 614300 - Veterinarska stanica
    49.900 KM
   • 614300 - Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
    29.000 KM
   • 614300 - JPZUO Pakline
    25.800 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna
    20.322 KM
   • 614300 - Radio Rama
    10.400 KM
   • 614300 - Crveni križ
    9.200 KM
   • 614300 - Udruge umirovljenika
    6.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.072.312 KM
   • 614500 - Troškovi prevoza đaka
    671.067 KM
   • 614500 - Vodograd Prozor ZKP
    250.000 KM
   • 614500 - Zimsko održavanje lokalnih cesta
    149.354 KM
   • 614500 - Razminiranje minskih polja
    1.891 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.352.262 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima2.352.262 KM
   • 615200 - Poticaj za zapošljavanje
    407.505 KM
   • 615200 - Izgradnja i održavanje lokalnih makadamskih puteva i betoniranje
    235.803 KM
   • 615200 - Realizacija strategije razvoja poljoprivr.
    126.805 KM
   • 615200 - Put R418 Varvara-Prozor
    121.608 KM
   • 615200 - Put Brajke-Memići-lokal
    96.052 KM
   • 615200 - Putovi Gračac-lokal
    93.460 KM
   • 615200 - Sanacija školskih objekata i opreme
    93.431 KM
   • 615200 - Putovi Bare-Dolići
    88.745 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda G.Rama
    86.202 KM
   • 615200 - Put Gorica
    77.691 KM
   • 615200 - Put Gmići-lokal
    71.919 KM
   • 615200 - IPA Projekt: "Od jezera do jezera"
    70.802 KM
   • 615200 - Put Perići
    70.080 KM
   • 615200 - Putovi Podbor-lokal
    66.572 KM
   • 615200 - Igralište Rumboci
    64.884 KM
   • 615200 - Rekonstrukcija gradskog nogometnog stadiona
    61.472 KM
   • 615200 - Put Ćališi
    56.701 KM
   • 615200 - Ostali kapitalni projekti
    51.110 KM
   • 615200 - Put Orašac-lokal
    38.700 KM
   • 615200 - Put Varvara-lokal
    37.267 KM
   • 615200 - Put Ometala Lapsunj-Družinovići-Jaklići
    35.920 KM
   • 615200 - Put Ripci-lokal
    35.025 KM
   • 615200 - Gradska rasvjeta
    30.444 KM
   • 615200 - Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe
    30.262 KM
   • 615200 - Put Krča-lokal
    29.750 KM
   • 615200 - Most Čizmića Luka
    29.136 KM
   • 615200 - Put R1 8B (dionica Šćipe-Kute)
    24.595 KM
   • 615200 - Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)
    20.000 KM
   • 615200 - Put Paljike-lokal
    18.334 KM
   • 615200 - Uređenje gradskih ulica
    15.358 KM
   • 615200 - Put Papci
    13.049 KM
   • 615200 - Nabavka opreme
    12.798 KM
   • 615200 - Put Uzdol-lokal
    10.950 KM
   • 615200 - Put Šćit-lokal
    9.770 KM
   • 615200 - Pomoć za obnovu kuća
    8.600 KM
   • 615200 - Put Here
    8.327 KM
   • 615200 - Put Ploča-lokal
    3.135 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 20.179 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  20.179 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje20.179 KM
   • 616300 - Kamate na kredite i anuitet
    20.179 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.073.293 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.923.298 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.569.704 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    1.481.252 KM
   • 611100 - Naknada za volontere
    88.452 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 353.594 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih
    263.049 KM
   • 611200 - Naknade općinskim vijećnicima
    90.545 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  149.995 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca149.995 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 739.449 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  739.449 KM
  • 613100 - Putni troškovi35.005 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju340.762 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    270.573 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju općine
    70.189 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge74.383 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara35.446 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.422 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje29.645 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.406 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge192.380 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    37.695 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana općine
    36.634 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    33.900 KM
   • 613900 - Digitalizacija katastra
    29.352 KM
   • 613900 - Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja
    28.057 KM
   • 613900 - Naknade za rad povjerenstva
    14.860 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog obrazovanja
    6.444 KM
   • 613900 - Popis stanovništva 2013
    5.438 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 5.830.259 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.310.530 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade558.069 KM
   • 614100 - Osnovne škole - materijalni troškovi, tekuće održavanje
    301.928 KM
   • 614100 - Sportski klubovi i udruženja
    164.030 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    47.962 KM
   • 614100 - Kultura
    28.070 KM
   • 614100 - Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva
    8.564 KM
   • 614100 - Razminiranje minskih polja
    7.515 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima327.081 KM
   • 614200 - Troškovi prevoza učenika
    159.485 KM
   • 614200 - Stipendiranje
    123.250 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    40.236 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj
    4.110 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.393.484 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - stanica hitne pomoći
    240.802 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    176.500 KM
   • 614300 - Humanitarna organizacija Kuća mira
    150.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    102.961 KM
   • 614300 - Političke stranke i pojedinci u OV
    101.238 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice
    100.000 KM
   • 614300 - Dom kulture - KSC
    94.670 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    79.109 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    75.924 KM
   • 614300 - Gradska knjižnica
    51.600 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata
    45.100 KM
   • 614300 - Crveni križ
    42.180 KM
   • 614300 - Humanitarne aktivnosti IZ
    35.000 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna
    30.000 KM
   • 614300 - Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama
    30.000 KM
   • 614300 - Zaštita kulturnog naslijeđa
    30.000 KM
   • 614300 - Udruge umirovljenika
    5.000 KM
   • 614300 - Nevladine organizacije
    3.400 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima933.141 KM
   • 614500 - Troškovi prevoza učenika
    374.519 KM
   • 614500 - Vodograd Prozor ZKP
    250.000 KM
   • 614500 - Zimsko održavanje lokalnih puteva
    141.622 KM
   • 614500 - Radio Rama
    116.200 KM
   • 614500 - JPZUO Pakline
    25.800 KM
   • 614500 - Veterinarska stanica
    25.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo98.755 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.519.729 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima2.519.729 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda G. Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacijske mreže
    688.059 KM
   • 615200 - Sudjelovanje u međunarodnim projektima
    633.357 KM
   • 615200 - Izgradnja i održavanje lokalnih puteva
    584.749 KM
   • 615200 - Realizacija strategije razvoja poljoprivrede
    206.393 KM
   • 615200 - Poticaj za zapošljavanje
    126.420 KM
   • 615200 - Ostali kapitalni projekti
    121.499 KM
   • 615200 - Most Čizmića Luka
    34.329 KM
   • 615200 - Sanacija školskih objekata
    33.821 KM
   • 615200 - Uređenje gradskih ulica
    27.000 KM
   • 615200 - Pomoć za obnovu kuća
    26.598 KM
   • 615200 - Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)
    20.550 KM
   • 615200 - Javna rasvjeta
    10.955 KM
   • 615200 - Izgradnja doma za stare i nem. osobe
    6.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 12.550 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  12.550 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje12.550 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.312.508 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.164.728 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.671.937 KM
   • 611100 - Bruto plaće
    1.575.647 KM
   • 611100 - Naknade za volontere
    96.289 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 492.791 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih
    402.421 KM
   • 611200 - Naknade općinskim vijećnicima
    90.370 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  147.780 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca147.780 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 795.647 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  795.647 KM
  • 613100 - Putni troškovi70.028 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju352.088 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - Javna rasvjeta
    277.656 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju općine
    74.432 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge74.137 KM
   • 613300 - Telefonski troškovi
    41.888 KM
   • 613300 - Poštanski troškovi
    21.415 KM
   • 613300 - Naknada za vodu
    5.422 KM
   • 613300 - Izdaci za održavanje čistoće
    5.412 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara36.382 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    36.382 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.370 KM
   • 613500 - Troškovi goriva
    29.171 KM
   • 613500 - Troškovi registracije motornih vozila
    5.199 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje35.694 KM
   • 613700 - Troškovi održavanja i popravka opreme
    18.658 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    9.935 KM
   • 613700 - Troškovi popravke i održavanja zgrada
    7.101 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.013 KM
   • 613800 - Izdaci bankovnih usluga
    7.013 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge185.935 KM
   • 613900 - Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja
    51.264 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana općine
    40.194 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    39.830 KM
   • 613900 - Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva
    36.991 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog obrazovanja
    5.928 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    4.280 KM
   • 613900 - Naknade za rad povjerenstva
    4.210 KM
   • 613900 - Digitalizacija katastra
    3.238 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 6.639.029 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.830.733 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade607.665 KM
   • 614100 - Osnovne škole - materijalni troškovi, tekuće održavanje
    284.383 KM
   • 614100 - Sportski klubovi i udruženja
    272.669 KM
   • 614100 - Transferi za projekte kulture
    29.814 KM
   • 614100 - Razminiranje minskih polja
    17.264 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    3.535 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima353.127 KM
   • 614200 - Stipendiranje
    150.000 KM
   • 614200 - Troškovi prevoza učenika
    133.235 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - socijalna pomoć, liječenje i slično - tekuća rezerva
    45.004 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    21.464 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj
    3.423 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.481.499 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - stanica hitne pomoći
    240.000 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    205.626 KM
   • 614300 - Dom kulture - KSC
    129.633 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    100.019 KM
   • 614300 - Političke stranke i pojedinci u OV
    95.000 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    81.334 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna
    70.000 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice - Katolička crkva
    70.000 KM
   • 614300 - Grantovi vjerskim zajednicama - rezerva
    68.700 KM
   • 614300 - Gradska knjižnica
    53.000 KM
   • 614300 - Zaštita kulturnog naslijeđa
    49.500 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata
    45.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    40.800 KM
   • 614300 - Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ
    33.250 KM
   • 614300 - Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama
    30.000 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - nabavka nalayzera
    30.000 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice - Islamska zajednica
    30.000 KM
   • 614300 - Grantovi udrugama - rezerva
    23.767 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata - projekti
    20.000 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna i Dom zdravlja - rezerva
    18.000 KM
   • 614300 - Nevladine organizacije - projekti mladih
    14.335 KM
   • 614300 - Mjesne zajednice - za groblja - rezerva
    10.000 KM
   • 614300 - Grantovi za kulturu i školstvo - rezerva
    8.500 KM
   • 614300 - Udruge umirovljenika
    5.100 KM
   • 614300 - CRS - pomoć za djecu sa Down sindromom
    5.000 KM
   • 614300 - Crveni križ - rezerva
    3.910 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    1.024 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.351.362 KM
   • 614500 - Troškovi prevoza učenika
    754.219 KM
   • 614500 - Vodograd Prozor ZKP
    290.000 KM
   • 614500 - Zimsko održavanje lokalnih puteva
    156.643 KM
   • 614500 - Radio Rama
    104.700 KM
   • 614500 - JPZUO Pakline - komunalni otpad
    25.800 KM
   • 614500 - Veterinarska stanica
    20.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo37.080 KM
   • 614800 - Troškovi izvršenja nagodbi
    37.080 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.808.296 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima2.808.296 KM
   • 615200 - Izgradnja i održavanje lokalnih puteva
    1.016.949 KM
   • 615200 - Uređenje gradskih ulica
    382.793 KM
   • 615200 - Sudjelovanje u međunarodnim projektima (IFAD, IPA i sl.)
    325.359 KM
   • 615200 - Izgradnja vodovoda G. Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacijske mreže
    319.760 KM
   • 615200 - Realizacija strategije razvoja poljoprivrede
    186.935 KM
   • 615200 - Izgradnja doma za stare i nem. osobe
    116.500 KM
   • 615200 - Poticaj za zapošljavanje
    94.715 KM
   • 615200 - Ostali kapitalni projekti
    77.826 KM
   • 615200 - Zgrada općine
    75.443 KM
   • 615200 - Reciklažno dvorište - projektiranje i izgradnja
    75.035 KM
   • 615200 - Rekonstrukcija zgrade "Vatrogasnog doma"
    62.611 KM
   • 615200 - Pomoć za obnovu kuća
    28.840 KM
   • 615200 - Kolektisno socijalno zbrinjavanje
    26.311 KM
   • 615200 - Javna rasvjeta
    14.469 KM
   • 615200 - Projektiranje i izgradnja poslovnih zona
    2.850 KM
   • 615200 - Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)
    1.900 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 16.861 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  16.861 KM
  • 821300 - Nabavka opreme16.861 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 7.850 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  7.850 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje7.850 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.939.046 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.774.792 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.568.541 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 206.252 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  164.254 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca164.254 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 837.392 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  837.392 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.073 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju94.912 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju općine
    94.912 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge74.386 KM
   • 613300 - Telefonski troškovi
    41.778 KM
   • 613300 - Poštanski troškovi
    22.703 KM
   • 613300 - Naknada za vodu
    5.902 KM
   • 613300 - Izdaci za održavanje čistoće
    4.003 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara53.388 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    53.388 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.866 KM
   • 613500 - Troškovi goriva
    16.984 KM
   • 613500 - Troškovi registracije motornih vozila
    7.882 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.350 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.652 KM
   • 613700 - Troškovi održavanja i popravka opreme
    11.439 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    11.192 KM
   • 613700 - Troškovi popravke i održavanja zgrada
    6.021 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.156 KM
   • 613800 - Izdaci bankovnih usluga
    7.156 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge516.610 KM
   • 613900 - Naknada za volontere
    116.395 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima
    94.370 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
    75.002 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    59.943 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i drugih manifestacija
    49.921 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    43.797 KM
   • 613900 - Naknade za rad povjerenstva
    27.615 KM
   • 613900 - Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja
    14.801 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    12.160 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    10.195 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog obrazovanja
    7.336 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    5.075 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 6.989.561 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.744.956 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade698.787 KM
   • 614100 - Sportski klubovi i udruženja
    355.726 KM
   • 614100 - Osnovne škole - materijalni troškovi, tekuće održavanje
    247.150 KM
   • 614100 - Razminiranje minskih polja
    45.111 KM
   • 614100 - Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti
    26.620 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    18.904 KM
   • 614100 - Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva
    5.276 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima741.835 KM
   • 614200 - Troškovi prevoza učenika
    408.412 KM
   • 614200 - Stipendiranje
    209.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - socijalna pomoć - tekuća rezerva
    45.450 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - liječenje - tekuća rezerva
    43.239 KM
   • 614200 - Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ
    27.750 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj
    4.383 KM
   • 614200 - Sahrane
    3.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.612.889 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - subvencija troškova po nalogu Porezne
    350.000 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    341.234 KM
   • 614300 - Rezerva - grantovi vjerskim zajednicama
    303.700 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - stanica hitne pomoći
    256.000 KM
   • 614300 - Dom kulture - KSC
    203.198 KM
   • 614300 - Humanitarna organizacija Kuća mira (franjevački samostan)
    200.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    154.313 KM
   • 614300 - Političke stranke i pojedinci u OV
    95.000 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    93.376 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice - Katolička crkva
    70.500 KM
   • 614300 - Zaštita kulturnog naslijeđa
    70.000 KM
   • 614300 - Humanitarne aktivnosti IZ
    60.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    58.359 KM
   • 614300 - Gradska knjižnica
    55.800 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata
    44.994 KM
   • 614300 - Transferi za projekte kulture
    31.369 KM
   • 614300 - Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama
    30.000 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice - Islamska zajednica
    30.000 KM
   • 614300 - Centar za osobe s posebnim potrebama
    27.000 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata - projekti
    20.901 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna
    20.000 KM
   • 614300 - Nevladine organizacije - projekti mladih
    19.950 KM
   • 614300 - Nevladine organizacije i udruge
    19.798 KM
   • 614300 - Grant za školstvo
    11.863 KM
   • 614300 - Političke stranke - razlika za 2012. godinu
    10.573 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    7.257 KM
   • 614300 - Krant za kulturu
    7.173 KM
   • 614300 - Udruge umirovljenika
    6.000 KM
   • 614300 - Sportske manifestacije
    4.415 KM
   • 614300 - CRS - pomoć za djecu sa Down sindromom
    4.115 KM
   • 614300 - Pomoć za doktorske radove - rezerva
    4.000 KM
   • 614300 - Mjesna zajednica ( za groblja)
    2.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima210.599 KM
   • 614400 - Radio Rama
    151.800 KM
   • 614400 - Agencija za lokalni razvoj
    39.997 KM
   • 614400 - JPZUO Pakline - komunalni otpad
    15.050 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    3.752 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.480.846 KM
   • 614500 - Troškovi prevoza učenika
    527.543 KM
   • 614500 - Vodograd Prozor ZKP
    279.700 KM
   • 614500 - Troškovi električne energije - javna rasvjeta
    273.220 KM
   • 614500 - Zimsko održavanje lokalnih puteva
    202.080 KM
   • 614500 - Realizacija strategije razvoja poljoprivrede
    170.602 KM
   • 614500 - Poticaji za zapošljavanje
    18.000 KM
   • 614500 - Po ugovoru za Vetrinarsku stanicu
    7.200 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    2.501 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.244.605 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade120.000 KM
   • 615100 - Dom zdravlja - nabavka opreme
    120.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima1.124.605 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata
    350.000 KM
   • 615200 - Sudjelovanje u međunarodnim projektima
    245.981 KM
   • 615200 - Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka
    172.096 KM
   • 615200 - Osnovna škola Ustrama - sanacija i dogradnja
    133.700 KM
   • 615200 - Pomoć za obnovu kuća
    85.152 KM
   • 615200 - Izgradnja veslačkog centra
    41.963 KM
   • 615200 - Gradska ljekarna - izgradnja novog prostora
    33.601 KM
   • 615200 - Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)
    32.189 KM
   • 615200 - Sanacija deponija i Reciklažno dvorište - Projektiranje i izgradnja
    25.458 KM
   • 615200 - Osnovna škola Šćipe - sanacija i dogradnja objekta
    4.464 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 10.794.134 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  10.794.134 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada128.100 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta za izgradnju tržnica
    128.100 KM
  • 821200 - Nabavka građevina9.739.714 KM
   • 821200 - Izgradnja vodovoda G. Rama , rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže
    5.299.896 KM
   • 821200 - Izgradnja i održavanje lokalnih puteva
    1.773.024 KM
   • 821200 - Izgradnja doma za stare i nem. osobe
    1.500.000 KM
   • 821200 - Javna rasvjeta
    466.133 KM
   • 821200 - Srednja škola Prozor - izgradnja novog dijela
    264.223 KM
   • 821200 - Kolektivno socijalno zbrinjavanje
    168.444 KM
   • 821200 - Vodovod Gračac - projektiranje i izgradnja
    91.580 KM
   • 821200 - MZ Uzdol - Projekt izgradnje vodovoda
    52.096 KM
   • 821200 - Zgrada općine
    45.068 KM
   • 821200 - Gradska tržnica - projektiranje i izgradnja
    43.344 KM
   • 821200 - Gradska mrtvačnica - projektiranje i izgradnja
    20.203 KM
   • 821200 - Put Gorica
    15.702 KM
  • 821300 - Nabavka opreme65.965 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava7.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje853.356 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija - uređenje gradskih ulica
    853.356 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 9.542 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  9.542 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje9.542 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.102.333 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.922.549 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.707.041 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 215.509 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  179.784 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca179.784 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 778.744 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  778.744 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.230 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju83.491 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju općine
    83.490 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge71.792 KM
   • 613300 - Telefonski troškovi
    42.443 KM
   • 613300 - Poštanski troškovi
    17.758 KM
   • 613300 - Naknada za vodu
    7.718 KM
   • 613300 - Izdaci za održavanje čistoće
    3.873 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara52.476 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    52.476 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva22.444 KM
   • 613500 - Troškovi goriva
    14.890 KM
   • 613500 - Troškovi registracije motornih vozila
    7.554 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme9.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje30.246 KM
   • 613700 - Troškovi održavanja i popravka opreme
    15.091 KM
   • 613700 - Usluge popravke i održavanja vozila
    11.912 KM
   • 613700 - Troškovi popravke i održavanja zgrada
    3.242 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.736 KM
   • 613800 - Izdaci bankovnih usluga
    6.736 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge477.330 KM
   • 613900 - Naknada za volontere
    95.094 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima
    91.140 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
    87.870 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    49.824 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    48.331 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i drugih manifestacija
    39.483 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    20.141 KM
   • 613900 - Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja
    14.023 KM
   • 613900 - Naknade za rad povjerenstva
    13.678 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    13.351 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog obrazovanja
    4.395 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 7.311.465 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.704.139 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade836.079 KM
   • 614100 - Sportski klubovi i udruženja
    425.130 KM
   • 614100 - Osnovne škole - materijalni troškovi, tekuće održavanje
    269.662 KM
   • 614100 - Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti
    42.395 KM
   • 614100 - Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva
    34.350 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - ostalo
    26.482 KM
   • 614100 - Razminiranje minskih polja
    24.020 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice - konstituiranje i rad
    14.040 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima912.218 KM
   • 614200 - Troškovi prevoza učenika
    409.721 KM
   • 614200 - Stipendiranje
    406.450 KM
   • 614200 - Potpore majkama rodiljama
    47.500 KM
   • 614200 - Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ
    27.250 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    16.653 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj
    4.644 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.349.635 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    357.012 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - ostalo
    347.054 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - stanica hitne pomoći
    259.000 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    220.564 KM
   • 614300 - Dom kulture - KSC
    188.043 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    168.182 KM
   • 614300 - Centar za osobe s posebnim potrebama
    114.931 KM
   • 614300 - Zaštita kulturnog naslijeđa
    100.000 KM
   • 614300 - Političke stranke i pojedinci u OV
    99.167 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice - Katolička crkva
    70.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    64.493 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - nabavka opreme
    64.250 KM
   • 614300 - Gradska knjižnica
    55.000 KM
   • 614300 - Transferi za projekte kulture
    52.731 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata
    45.000 KM
   • 614300 - Transferi za projekte razvoja turizma
    39.208 KM
   • 614300 - Nevladine organizacije - projekti mladih
    30.000 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice - Islamska zajednica
    30.000 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata - projekti
    20.000 KM
   • 614300 - Humanitarne aktivnosti IZ
    20.000 KM
   • 614300 - Udruge umirovljenika
    5.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima333.597 KM
   • 614400 - Radio Rama
    152.500 KM
   • 614400 - Troškovi prevoza učenika
    100.000 KM
   • 614400 - Agencija za lokalni razvoj
    80.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - ostalo
    1.097 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.271.200 KM
   • 614500 - Vodograd Prozor ZKP
    288.000 KM
   • 614500 - Troškovi prevoza učenika
    280.000 KM
   • 614500 - Troškovi električne energije - javna rasvjeta
    279.405 KM
   • 614500 - Realizacija strategije razvoja poljoprivrede
    253.597 KM
   • 614500 - Zimsko održavanje lokalnih puteva
    150.959 KM
   • 614500 - Poticaji za zapošljavanje
    18.500 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - ostalo
    739 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.409 KM
   • 614800 - Troškovi izvršenja nagodbi - sudskih presuda
    1.409 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.607.326 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima1.607.326 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi - Regionalni put R 418b sudjelovanje u izgradnji
    460.553 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata
    265.000 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi- Osnovna škola Marka Marulića - sanacija i dogradnja objekta
    205.664 KM
   • 615200 - Osnovna škola Ustirama - sanacija i dogradnja
    164.119 KM
   • 615200 - Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)
    115.054 KM
   • 615200 - Pomoć za obnovu kuća
    107.617 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi- Osnovna škola Fra Jeronima Vladića - sanacija i dogradnja objekta
    87.571 KM
   • 615200 - Osnovna škola Šćipe - sanacija i dogradnja objekta
    39.402 KM
   • 615200 - Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka
    37.767 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi - ulaganje u projekte kulture : Galerija Šćit
    30.000 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi - Osnovna škola Gračac
    23.682 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi - Osnovna škola Gračanica
    22.544 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi - ulaganje u projekte kulture : Čitaonica IZ
    20.000 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi- zgrada područne škole Lapsunj - sanacija i dogradnja objekta
    17.975 KM
   • 615200 - Ostali kapitalni projekti
    5.264 KM
   • 615200 - Sudjelovanje u međunarodnim projektima
    5.115 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 9.292.781 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  9.292.781 KM
  • 821200 - Nabavka građevina6.951.610 KM
   • 821200 - Izgradnja i održavanje lokalnih puteva
    3.953.681 KM
   • 821200 - Srednja škola Prozor - izgradnja novog dijela
    642.692 KM
   • 821200 - Izgradnja vodovoda G. Rama , rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže
    569.359 KM
   • 821200 - Vodovod Gračac - projektiranje i izgradnja
    534.802 KM
   • 821200 - Zgrada općine
    493.111 KM
   • 821200 - Gradska mrtvačnica - projektiranje i izgradnja
    191.053 KM
   • 821200 - Gradski stadion - sanacija klizišta, izgradnja svlačionice
    164.638 KM
   • 821200 - Javna rasvjeta
    128.798 KM
   • 821200 - Gradska tržnica - projektiranje i izgradnja
    96.539 KM
   • 821200 - Reciklažno dvorište i sortirnica otpada
    57.203 KM
   • 821200 - Put Gorica
    51.409 KM
   • 821200 - Sportska dvorana
    42.151 KM
   • 821200 - Most Čizmića Luka
    26.063 KM
   • 821200 - MZ Uzdol - Projekt izgradnje vodovoda
    110 KM
  • 821300 - Nabavka opreme39.377 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.200.000 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - Osnivačko ulaganje u javna preduzeća
    1.200.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.101.794 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija - uređenje gradskih ulica
    1.101.794 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 25.602 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  25.602 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje25.602 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.320.659 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.122.335 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.894.097 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 228.239 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  198.324 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca198.324 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.193.732 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.193.732 KM
  • 613100 - Putni troškovi21.837 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju355.102 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - Javna rasvjeta
    272.111 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju općine
    82.991 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge69.419 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara46.860 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva27.622 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme11.800 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje230.654 KM
   • 613700 - Zimsko održavanje cesta
    196.959 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    33.695 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.146 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge422.292 KM
   • 613900 - Naknada za volontere
    100.273 KM
   • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima
    88.225 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
    67.421 KM
   • 613900 - Troškovi reprezentacije
    49.918 KM
   • 613900 - Troškovi obilježavanja dana općine, državnih blagdana i drugih manifestacija
    47.560 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    28.157 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    13.367 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    11.003 KM
   • 613900 - Izdaci na temelju poslova sigurnosti, zaštite i spašavanja
    7.016 KM
   • 613900 - Troškovi stručnog obrazovanja
    5.843 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja
    3.509 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 5.965.902 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.235.281 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade974.809 KM
   • 614100 - Sportski klubovi i udruženja
    348.384 KM
   • 614100 - Osnovne škole - materijalni troškovi, tekuće održavanje
    262.461 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Dom kulture KSC
    163.519 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    86.374 KM
   • 614100 - Transferi za projekte kulture
    47.932 KM
   • 614100 - Za projekte razvoja turizma
    38.231 KM
   • 614100 - Razminiranje minskih polja
    21.827 KM
   • 614100 - Troškovi lokalnog izbornog povjerenstva
    5.430 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice - konstituiranje i rad
    651 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.603.625 KM
   • 614200 - Troškovi prevoza učenika
    797.455 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    382.859 KM
   • 614200 - Stipendiranje
    353.000 KM
   • 614200 - Potpore majkama rodiljama
    40.500 KM
   • 614200 - Potpore pri upisu djece u 1. razred OŠ
    25.000 KM
   • 614200 - Alternativni smještaj
    4.811 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.497.179 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    320.025 KM
   • 614300 - Dom zdravlja - stanica hitne pomoći
    307.500 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    234.858 KM
   • 614300 - Dječiji vrtić
    191.454 KM
   • 614300 - Centar za osobe s posebnim potrebama
    124.000 KM
   • 614300 - Političke stranke i pojedinci u OV
    120.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    60.082 KM
   • 614300 - Gradska knjižnica
    55.000 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata
    45.000 KM
   • 614300 - Udruge proistekle iz rata - projekti
    19.920 KM
   • 614300 - Gradska ljekarna
    14.340 KM
   • 614300 - Udruge umirovljenika
    5.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima591.679 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Vodograd Prozor ZKP
    280.688 KM
   • 614400 - Agencija za lokalni razvoj
    189.500 KM
   • 614400 - Radio Rama
    120.000 KM
   • 614400 - Javni prevoz
    1.491 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima567.989 KM
   • 614500 - Poticaji za zapošljavanje
    350.000 KM
   • 614500 - Realizacija strategije razvoja poljoprivrede
    196.162 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima - ostalo
    21.827 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  730.621 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima730.621 KM
   • 615200 - Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata
    392.000 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima - Izgradnja spomenika kulturne baštine
    86.286 KM
   • 615200 - Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)
    59.935 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi- Osnovna škola Marka Marulića - sanacija i dogradnja objekta
    58.664 KM
   • 615200 - Pomoć za obnovu kuća
    50.000 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima - sudjelovanje u uređenju prostora gradske ljekarne
    49.375 KM
   • 615200 - Osnovna škola Šćipe - sanacija i dogradnja objekta
    11.453 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima - sudjelovanje u izgradnji i renoviranju seoskih dvorana i igrališta
    8.904 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi- Osnovna škola Fra Jeronima Vladića - sanacija i dogradnja objekta
    7.008 KM
   • 615200 - Kapitalni grantovi - Osnovna škola Gračac
    6.996 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 5.593.943 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.593.943 KM
  • 821200 - Nabavka građevina5.268.816 KM
   • 821200 - Izgradnja vodovoda G. Rama , rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže
    2.609.645 KM
   • 821200 - Izgradnja i održavanje lokalnih puteva
    1.793.872 KM
   • 821200 - Zgrada općine
    552.061 KM
   • 821200 - Srednja škola Prozor - izgradnja novog dijela
    117.810 KM
   • 821200 - Vodovod Gračac - projektiranje i izgradnja
    105.273 KM
   • 821200 - Reciklažno dvorište i sortirnica otpada
    55.704 KM
   • 821200 - Javna rasvjeta
    21.753 KM
   • 821200 - Izgradnja seoskih vodovoda
    11.575 KM
   • 821200 - Gradski stadion - sanacija klizišta, izgradnja svlačionice
    1.123 KM
  • 821300 - Nabavka opreme116.015 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava50.000 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - Osnivačko ulaganje u javna preduzeća
    50.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje159.112 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija - uređenje gradskih ulica
    159.112 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 27.621 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  27.621 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje27.621 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: