Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

9.177.958 KM

PORESKI PRIHODI

5.269.652 KM  (57,42%)

NEPORESKI PRIHODI

1.816.424 KM  (19,79%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.091.882 KM  (11,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.000.000 KM  (10,90%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.879.722 KM

LIČNA PRIMANJA

2.309.758 KM  (23,38%)

MATERIJAL I USLUGE

617.958 KM  ( 6,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.567.030 KM  (36,10%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.547.451 KM  (15,66%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

105.083 KM  ( 1,06%)

OTPLATA DUGOVA

1.732.442 KM  (17,54%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.702.909 KM

PORESKI PRIHODI

5.301.501 KM  (60,92%)

NEPORESKI PRIHODI

1.860.484 KM  (21,38%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.540.923 KM  (17,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.950.965 KM

LIČNA PRIMANJA

2.188.618 KM  (24,45%)

MATERIJAL I USLUGE

602.736 KM  ( 6,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.834.099 KM  (42,83%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

97.246 KM  ( 1,09%)

OTPLATA DUGOVA

1.854.745 KM  (20,72%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

8.424.029 KM

PORESKI PRIHODI

4.879.131 KM  (57,92%)

NEPORESKI PRIHODI

2.780.506 KM  (33,01%)

TRANSFERI I DONACIJE

764.392 KM  ( 9,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.361.614 KM

LIČNA PRIMANJA

2.214.721 KM  (23,66%)

MATERIJAL I USLUGE

814.588 KM  ( 8,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.367.565 KM  (46,65%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.430.759 KM  (15,28%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

124.706 KM  ( 1,33%)

OTPLATA DUGOVA

409.274 KM  ( 4,37%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.897.692 KM

PORESKI PRIHODI

5.261.588 KM  (48,28%)

NEPORESKI PRIHODI

2.907.267 KM  (26,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.228.837 KM  (11,28%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.500.000 KM  (13,76%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.611.577 KM

LIČNA PRIMANJA

2.220.966 KM  (20,93%)

MATERIJAL I USLUGE

756.533 KM  ( 7,13%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.359.129 KM  (31,66%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.105.538 KM  (19,84%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

164.420 KM  ( 1,55%)

OTPLATA DUGOVA

1.934.990 KM  (18,23%)

OSTALI RASHODI

70.000 KM  ( 0,66%)

PRIHODI:

9.257.738 KM

PORESKI PRIHODI

5.472.875 KM  (59,12%)

NEPORESKI PRIHODI

2.857.942 KM  (30,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

926.922 KM  (10,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.690.913 KM

LIČNA PRIMANJA

2.235.469 KM  (25,72%)

MATERIJAL I USLUGE

538.642 KM  ( 6,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.599.047 KM  (41,41%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.505.074 KM  (17,32%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

190.441 KM  ( 2,19%)

OTPLATA DUGOVA

542.241 KM  ( 6,24%)

OSTALI RASHODI

80.000 KM  ( 0,92%)

PRIHODI:

11.145.128 KM

PORESKI PRIHODI

6.274.332 KM  (56,30%)

NEPORESKI PRIHODI

2.717.094 KM  (24,38%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.153.702 KM  (19,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

11.099.087 KM

LIČNA PRIMANJA

2.270.382 KM  (20,46%)

MATERIJAL I USLUGE

670.515 KM  ( 6,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.873.926 KM  (34,90%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.710.109 KM  (15,41%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

180.494 KM  ( 1,63%)

OTPLATA DUGOVA

2.393.662 KM  (21,57%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

10.538.696 KM

PORESKI PRIHODI

7.091.389 KM  (67,29%)

NEPORESKI PRIHODI

2.394.390 KM  (22,72%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.052.917 KM  ( 9,99%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.533.333 KM

LIČNA PRIMANJA

2.391.384 KM  (22,70%)

MATERIJAL I USLUGE

758.776 KM  ( 7,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.112.076 KM  (39,04%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.085.046 KM  (19,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

210.341 KM  ( 2,00%)

OTPLATA DUGOVA

975.710 KM  ( 9,26%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 5.269.652 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  29.281 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca29.281 KM
 • 712000 - Doprinosi za socijalnu zaštitu
  99 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalnu zaštitu99 KM
   • 712100 - Povrat sredstava za zdravstvene doprinose
    99 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  20.456 KM
  • 713100 - Porezi na plaće20.456 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    11.142 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    9.314 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  363.445 KM
  • 714100 - Porez na imovinu363.445 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    235.151 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od fizičkih osoba
    81.728 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    31.675 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od pravnih osoba
    8.511 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    6.380 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  17.914 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10.109 KM
   • 715100 - Porez na potrošnju u ugost. fizičkih osoba
    6.812 KM
   • 715100 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu
    1.836 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1
    811 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    471 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    174 KM
   • 715100 - Porez na promet dom. bezalkoh.
    4 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga7.739 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    7.739 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga66 KM
   • 715900 - Porez na prome proizv. poljopriv. ribar. tar. 2.
    66 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  2.030.610 KM
  • 716100 - Porez na dohodak2.030.610 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. nesamostalne djelatnosti
    1.500.837 KM
   • 716100 - Porez na dohodak samost. djel. po čl. 12. st. 4.
    353.984 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    67.607 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od igara na sreću
    61.972 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. samostalne djelatnosti
    30.975 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulag. kapitala
    10.571 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
    4.664 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.711.575 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.711.575 KM
   • 717100 - Sredstva od raspodjele PDV-a lok. za samoupravu
    2.456.816 KM
   • 717100 - Sredstva od raspodjele PDV-s-a za ceste
    254.760 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  96.273 KM
  • 719100 - Ostali porezi96.273 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. pravnih osoba
    49.931 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. fizič. osoba
    36.609 KM
   • 719100 - Poseban porez zaštite od prirodnih i drugih nesreća
    8.428 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    1.234 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu prirod. nesr. ug. dijelu
    70 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.816.424 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  172.017 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija41.039 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    24.000 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupnina općinskog zemljišta
    15.500 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju pr. nes. pat. aut. prava
    1.497 KM
   • 721100 - Prihod od koncesija
    42 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine580 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata ze depozite u banci
    580 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije130.399 KM
   • 721600 - Prihodi od prodaje općinskog zemljišta
    130.399 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.644.306 KM
  • 722100 - Administrativne takse264.175 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    164.442 KM
   • 722100 - Općinske pristrojbe i naknade
    99.733 KM
  • 722300 - Komunalne takse491.992 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    491.992 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade457.283 KM
   • 722400 - Naknada za hidro akomulacione objekte za polj. područja
    404.727 KM
   • 722400 - Renta
    18.925 KM
   • 722400 - Općinske naknade za preg. poslovnih prostorija
    15.658 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    8.720 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma
    7.509 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    1.695 KM
   • 722400 - Županijske naknade
    50 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse416.783 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila građana
    114.944 KM
   • 722500 - Pos. nak. za zaštitu od pr. nesr. osn. zbir. neto pl.
    113.201 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila pravnih osoba
    98.846 KM
   • 722500 - Općinske naknade za usluge katastra
    49.843 KM
   • 722500 - Posebna nakn. zašt. od pr. nesr. osn. zbir neto sam. povr.
    13.814 KM
   • 722500 - Naknade iz funkc. premije osiguranja mot. vozila za vatrogasnu jedinicu
    9.128 KM
   • 722500 - Naknada po osnovu tehničkih pregleda građevina
    7.130 KM
   • 722500 - Naknada za izmjeru katastra nekretnina
    4.847 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    3.944 KM
   • 722500 - Prihodi od indirektnih poreza direkcija cesta iz preth. godina
    1.086 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi14.072 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    13.595 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate - tend. i dr.
    478 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  100 KM
  • 723100 - Novčane kazne100 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.091.882 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  274.866 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti274.866 KM
   • 732100 - Potpora ŽZH
    249.916 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    20.000 KM
   • 732100 - Ostale potpore
    4.950 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  817.016 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva45.000 KM
   • 812100 - Grantovi GAP-a za kapitalne investicije
    45.000 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti772.016 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.000.000 KM
   • 814300 - Kredit Razvojne banke FBiH
    1.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 5.301.501 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  8.589 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca8.589 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  20.227 KM
  • 713100 - Porezi na plaće20.227 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    13.081 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    7.146 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  577.745 KM
  • 714100 - Porez na imovinu577.745 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    192.312 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od fizičkih osoba
    161.093 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od pravnih osoba
    145.486 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    76.015 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    2.840 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.720 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost4.716 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    4.566 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1
    150 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga3 KM
   • 715900 - Porez na promet proizv. poljopriv. ribar. tar. 2.
    3 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  2.039.020 KM
  • 716100 - Porez na dohodak2.039.020 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. nesamost. djelatnosti
    1.500.049 KM
   • 716100 - Porez na dohodak samost. djel. po čl. 12. st. 4.
    385.786 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od igara na sreću
    54.082 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    53.663 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulag. kapitala
    22.480 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. samost. djelatnosti
    18.928 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imov. i imov. prava
    4.030 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.558.827 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.558.827 KM
   • 717100 - Sredstva od raspodjele PDV-a lok. za samoupravu
    2.318.720 KM
   • 717100 - Sredstva od raspodjele PDV-s-a za ceste
    240.108 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  92.374 KM
  • 719100 - Ostali porezi92.374 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. pravnih osoba
    54.445 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. fizič. osoba
    28.654 KM
   • 719100 - Poseban porez zaštite od prirodnih i drugih nesreća
    6.958 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu prirod. nesr. ug. dijelu
    1.171 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    1.146 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.860.484 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  284.715 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija90.347 KM
   • 721100 - Prihod od koncesija
    60.000 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    19.000 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupnina općinskog zemljišta
    6.000 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju pr. nes. pat. aut. prava
    5.347 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine740 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata ze depozite u banci
    740 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije193.628 KM
   • 721600 - Prihodi od prodaje općinskog zemljišta
    193.628 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.574.529 KM
  • 722100 - Administrativne takse208.944 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    125.163 KM
   • 722100 - Općinske pristrojbe i naknade
    83.781 KM
  • 722300 - Komunalne takse552.355 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    552.355 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade385.234 KM
   • 722400 - Renta
    227.805 KM
   • 722400 - Naknada za hidro akomulacione objekte za polj. područja
    104.404 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    29.383 KM
   • 722400 - Općinske naknade za pregled. poslovnih prostorija
    19.887 KM
   • 722400 - Prihodi od tendera
    2.955 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina
    800 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse426.336 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila pravnih osoba
    128.851 KM
   • 722500 - Pos. nak. za zaštitu od pr. nesr. osn. zbir. neto pl.
    118.698 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila građana
    93.959 KM
   • 722500 - Općinske naknade za usluge katastra
    41.708 KM
   • 722500 - Naknada po osnovu tehničkih pregleda građevina
    13.852 KM
   • 722500 - Posebna nakn. zašt. od pr. nesr. osn. zbir neto sam. povr.
    11.479 KM
   • 722500 - Naknade iz funkc. premije osiguranja mot. vozila za vatrogasnu jedinicu
    9.400 KM
   • 722500 - Naknada za izmjeru katastra nekretnina
    4.884 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    3.168 KM
   • 722500 - Prihodi od indirektnih poreza direkcija cesta iz preth. godina
    338 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.660 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    1.240 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    420 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.240 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.240 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.240 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 1.540.923 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.188.874 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.188.874 KM
   • 732100 - Potpora ŽZH
    967.014 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    177.000 KM
   • 732100 - Sredstva ŽZH za zapošljavanje
    43.960 KM
   • 732100 - Ostale potpore
    900 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  352.049 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti352.049 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 4.879.131 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.306 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.306 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  16.967 KM
  • 713100 - Porezi na plaće16.967 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    13.756 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    3.211 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  395.711 KM
  • 714100 - Porez na imovinu395.711 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    172.359 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    99.142 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od pravnih osoba
    62.037 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od fizičkih osoba
    51.038 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    11.134 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  280 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost272 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    171 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1
    81 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2
    21 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga8 KM
   • 715900 - Porez na promet proizv. poljopriv. ribar. tar. 2.
    8 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.990.591 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.990.591 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. nesamost. djelatnosti
    1.560.383 KM
   • 716100 - Porez na dohodak samost. djel. po čl. 12. st. 4.
    303.334 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    47.348 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od igara na sreću
    34.823 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. samost. djelatnosti
    28.645 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulag. kapitala
    15.181 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imov. i imov. prava
    877 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.391.508 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.391.508 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza jedinica lokalne samouprave
    2.167.390 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    224.117 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  77.769 KM
  • 719100 - Ostali porezi77.769 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. fizič. osoba
    55.729 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. pravnih osoba
    17.613 KM
   • 719100 - Poseban porez zaštite od prirodnih i drugih nesreća
    4.168 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu prirod. nesr. ug. dijelu
    243 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    16 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.780.506 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  57.711 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija53.433 KM
   • 721100 - Prihod od koncesija
    30.000 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    16.200 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju pr. nes. pat. aut. prava
    7.233 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine474 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata ze depozite u banci
    376 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    78 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine
    18 KM
   • 721200 - Ostali prihodi - povrat
    2 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije3.804 KM
   • 721600 - Prihodi od prodaje općinskog zemljišta
    3.804 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.716.774 KM
  • 722100 - Administrativne takse180.356 KM
   • 722100 - Županijske pristrojbe
    132.804 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    47.552 KM
  • 722300 - Komunalne takse531.190 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    531.190 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.484.943 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje Hidroakumulacije
    999.045 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    224.628 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prir. pog. - renta
    180.758 KM
   • 722400 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
    25.278 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    19.106 KM
   • 722400 - Nakanda za komisije za pregled poslovnih prostora
    18.805 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade - skl.
    17.243 KM
   • 722400 - Naknada ostalih troškova kaznen. postupka
    80 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse435.263 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila građana
    128.172 KM
   • 722500 - Pos. nak. za zaštitu od pr. nesr. osn. zbir. neto pl.
    115.905 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila pravnih osoba
    101.176 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga premjera i katastra
    60.068 KM
   • 722500 - Posebna nakn. zašt. od pr. nesr. osn. zbir neto sam. povr.
    11.805 KM
   • 722500 - Naknade iz funkc. premije osiguranja mot. vozila za vatrogasnu jedinicu
    9.556 KM
   • 722500 - Nakanada za korištenje podataka katastra i nekretnina
    3.763 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    3.599 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    1.220 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi85.023 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    85.023 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  6.022 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.022 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    5.362 KM
   • 723100 - Novčane kazne po prekršajnim reg. postupcima
    640 KM
   • 723100 - Novčane kazne po županijskim propisima
    20 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 764.392 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  764.392 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti764.392 KM
   • 732100 - Potpora ŽZH
    422.679 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    277.379 KM
   • 732100 - Donacija od pravnih osoba
    39.000 KM
   • 732100 - Transferi od izvanproračunskih fondova - poticaj zapošljavanju
    22.400 KM
   • 732100 - Donacija od fizičkih osoba
    2.934 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 5.261.588 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.237 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.237 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  49.095 KM
  • 713100 - Porezi na plaće49.095 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    29.904 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    19.192 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  404.959 KM
  • 714100 - Porez na imovinu404.959 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    176.292 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    78.211 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od pravnih osoba
    76.112 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od fizičkih osoba
    58.452 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    15.891 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  11.287 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost8.944 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    8.919 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1
    25 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga2.343 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    2.343 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  2.179.697 KM
  • 716100 - Porez na dohodak2.179.697 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. nesamost. djelatnosti
    1.617.817 KM
   • 716100 - Porez na dohodak samost. djel. po čl. 12. st. 4.
    331.313 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulag. kapitala
    82.114 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    81.965 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. samost. djelatnosti
    36.485 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od igara na sreću
    26.959 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imov. i imov. prava
    3.043 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.509.523 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.509.523 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza jedinica lokalne samouprave
    2.273.850 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    235.673 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  104.790 KM
  • 719100 - Ostali porezi104.790 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. fizič. osoba
    57.896 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    27.432 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. pravnih osoba
    18.125 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    762 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu prirod. nesr. ug. dijelu
    575 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 2.907.267 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  87.147 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija86.994 KM
   • 721100 - Prihod od koncesija
    30.000 KM
   • 721100 - Prihodi od dividendi i udjela u profitu
    24.000 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    19.400 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju pr. nes. pat. aut. prava
    13.594 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine153 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata ze depozite u banci
    153 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.812.735 KM
  • 722100 - Administrativne takse149.152 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    143.831 KM
   • 722100 - Županijske pristrojbe
    5.321 KM
  • 722300 - Komunalne takse546.576 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    546.576 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.541.620 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje Hidroakumulacije
    668.305 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    642.712 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prir. pog. - renta
    92.110 KM
   • 722400 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
    71.891 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade - skl.
    35.386 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    17.328 KM
   • 722400 - Nakanda za komisije za pregled poslovnih prostora
    13.889 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse511.688 KM
   • 722500 - Pos. nak. za zaštitu od pr. nesr. osn. zbir. neto pl.
    149.619 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila pravnih osoba
    137.040 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila građana
    134.031 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga premjera i katastra
    62.008 KM
   • 722500 - Naknade iz funkc. premije osiguranja mot. vozila
    9.908 KM
   • 722500 - Posebna nakn. zašt. od pr. nesr. osn. zbir neto sam. povr.
    9.225 KM
   • 722500 - Nakanada za korištenje podataka katastra i nekretnina
    4.753 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    3.184 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    1.170 KM
   • 722500 - Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata
    633 KM
   • 722500 - Naknada za postavljanje reklamnih panoa
    117 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi63.699 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate - povrat poreza
    63.599 KM
   • 722700 - Uplata troškova po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    100 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  7.385 KM
  • 723100 - Novčane kazne7.385 KM
   • 723100 - Novčane kazne po županijskim propisima
    5.563 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.782 KM
   • 723100 - Novčane kazne po prekršajnim reg. postupcima
    40 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.228.837 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.228.837 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.228.837 KM
   • 732100 - Potpora ŽZH za projekte i prijev. učen. SŠ
    636.055 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    592.782 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 1.500.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.500.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.500.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 5.472.875 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.721 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.721 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  9.018 KM
  • 713100 - Porezi na plaće9.018 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    8.059 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    999 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  481.323 KM
  • 714100 - Porez na imovinu481.323 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    167.173 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od pravnih osoba
    124.789 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od fizičkih osoba
    110.181 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    68.807 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    10.373 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  349 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost287 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 1
    218 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    70 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga62 KM
   • 715900 - Porez na promet proizv. poljopriv. ribar. tar. 2.
    62 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  2.199.829 KM
  • 716100 - Porez na dohodak2.199.829 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. nesamost. djelatnosti
    1.598.935 KM
   • 716100 - Porez na dohodak samost. djel. po čl. 12. st. 4.
    321.186 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od igara na sreću
    113.640 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    86.358 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. samost. djelatnosti
    37.304 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulag. kapitala
    35.464 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imov. i imov. prava
    6.942 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.699.207 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.699.207 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza jedinica lokalne samouprave
    2.443.147 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    256.060 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  81.428 KM
  • 719100 - Ostali porezi81.428 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. fizič. osoba
    54.443 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. pravnih osoba
    26.634 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    190 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    97 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu prirod. nesr. ug. dijelu
    63 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 2.857.942 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  438.041 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija437.948 KM
   • 721100 - Prihod od koncesija
    230.970 KM
   • 721100 - Prihodi od akumul. - zadrzane dobiti JP
    150.000 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    31.233 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju pr. nes. pat. aut. prava
    13.745 KM
   • 721100 - Prihodi od dividendi i udjela u profitu
    12.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine93 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata ze depozite u banci
    91 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine
    1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.417.904 KM
  • 722100 - Administrativne takse158.822 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    92.722 KM
   • 722100 - Pristojbe od ovjeravanja dok. u opcini
    66.099 KM
  • 722300 - Komunalne takse517.976 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    517.976 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.243.366 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje Hidroakumulacije
    647.514 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    378.700 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prir. pog. - renta
    100.298 KM
   • 722400 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
    75.585 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade - skl.
    22.550 KM
   • 722400 - Nakanda za komisije za pregled poslovnih prostora
    10.044 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    8.675 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse447.692 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila građana
    142.597 KM
   • 722500 - Pos. nak. za zaštitu od pr. nesr. osn. zbir. neto pl.
    131.827 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila pravnih osoba
    92.871 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga premjera i katastra
    50.306 KM
   • 722500 - Naknade iz funkc. premije osiguranja mot. vozila
    9.720 KM
   • 722500 - Posebna nakn. zašt. od pr. nesr. osn. zbir neto sam. povr.
    7.075 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    6.967 KM
   • 722500 - Nakanada za korištenje podataka katastra i nekretnina
    4.220 KM
   • 722500 - Naknada po osn. teh. pregleda gradjevina
    1.619 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    490 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi50.049 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate - povrat poreza
    49.839 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    210 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.997 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.997 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    1.425 KM
   • 723100 - Novčane kazne po prekršajnim reg. postupcima
    572 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 926.922 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  926.922 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti926.922 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    557.016 KM
   • 732100 - Potpora ŽZH za projekte i prijev. učen. SŠ
    347.666 KM
   • 732100 - Transferi od izvanproračunskih fondova - poticaj zapošljavanju
    17.840 KM
   • 732100 - Donacija od pravnih osoba
    4.400 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 6.274.332 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.604 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.604 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.647 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.647 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    935 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    712 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  487.419 KM
  • 714100 - Porez na imovinu487.419 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    152.264 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od fizičkih osoba
    134.813 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    122.831 KM
   • 714100 - Porez na promet nekretnina od pravnih osoba
    58.060 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    19.450 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  91 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost91 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    91 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  2.756.465 KM
  • 716100 - Porez na dohodak2.756.465 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. nesamost. djelatnosti
    1.841.969 KM
   • 716100 - Porez na dohodak samost. djel. po čl. 12. st. 4.
    396.612 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od igara na sreću
    362.194 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    92.143 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. os. samost. djelatnosti
    37.822 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz. osoba od ulag. kapitala
    21.209 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imov. i imov. prava
    4.517 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.924.484 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.924.484 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza jedinica lokalne samouprave
    2.662.415 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    262.068 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  102.622 KM
  • 719100 - Ostali porezi102.622 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. fizič. osoba
    61.899 KM
   • 719100 - Poseban porez na potroš. u ugostit. pravnih osoba
    40.197 KM
   • 719100 - Poseban porez zaštite od prirodnih i drugih nesreća
    249 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu prirod. nesr. ug. dijelu
    159 KM
   • 719100 - Ostali porezi
    117 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.717.094 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  66.515 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija65.848 KM
   • 721100 - Prihod od koncesija
    30.000 KM
   • 721100 - Prihod od zemljišne rente
    28.533 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju pr. nes. pat. aut. prava
    7.315 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine667 KM
   • 721200 - Ostali prihodi - povrat
    600 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata ze depozite u banci
    67 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.647.629 KM
  • 722100 - Administrativne takse232.305 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    168.386 KM
   • 722100 - Pristojbe od ovjeravanja dok. u opcini
    63.919 KM
  • 722300 - Komunalne takse573.247 KM
   • 722300 - Porez na tvrtku
    573.247 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.238.859 KM
   • 722400 - Naknada za dodijeljeno zemljište
    483.117 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje Hidroakumulacije
    466.732 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prir. pog. - renta
    161.460 KM
   • 722400 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
    75.064 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade - skl.
    23.080 KM
   • 722400 - Nakanda za komisije za pregled poslovnih prostora
    15.649 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    13.757 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse575.220 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila građana
    189.108 KM
   • 722500 - Pos. nak. za zaštitu od pr. nesr. osn. zbir. neto pl.
    175.073 KM
   • 722500 - Naknada za upor. cesta za vozila pravnih osoba
    109.697 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga premjera i katastra
    59.057 KM
   • 722500 - Posebna nakn. zašt. od pr. nesr. osn. zbir neto sam. povr.
    13.744 KM
   • 722500 - Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
    10.710 KM
   • 722500 - Naknade iz funkc. premije osiguranja mot. vozila
    9.523 KM
   • 722500 - Nakanada za korištenje podataka katastra i nekretnina
    4.530 KM
   • 722500 - Naknada za postavljanje reklamnih panoa
    3.778 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi27.998 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate - povrat poreza
    25.288 KM
   • 722700 - Uplata troškova po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    2.710 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.950 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.950 KM
   • 723100 - Novčane kazne po prekršajnim reg. postupcima
    2.950 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 2.153.702 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.153.702 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.153.702 KM
   • 732100 - Primici od domaćih financijskih institucija
    1.500.000 KM
   • 732100 - Potpora ŽZH za projekte i prijev. učen. SŠ
    626.744 KM
   • 732100 - Donacija od pravnih osoba
    18.422 KM
   • 732100 - Prihd. od ind. por. za direk. za ceste iz ranijih godina
    7.753 KM
   • 732100 - Donacija od fizičkih osoba
    782 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 7.091.389 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.982 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.982 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.139 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.139 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  603.223 KM
  • 714100 - Porez na imovinu603.223 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  3.445.460 KM
  • 716100 - Porez na dohodak3.445.460 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.946.192 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.946.192 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  92.392 KM
  • 719100 - Ostali porezi92.392 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 2.394.390 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  62.166 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija62.095 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine71 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.328.345 KM
  • 722100 - Administrativne takse158.026 KM
  • 722300 - Komunalne takse583.420 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade813.367 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse640.159 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi133.374 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.880 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.880 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.052.917 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  128.625 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva128.625 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  924.292 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti924.292 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.309.758 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.123.958 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.652.374 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 471.584 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih
    471.584 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  185.800 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca185.800 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 617.958 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  617.958 KM
  • 613100 - Putni troškovi18.556 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju72.561 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge61.073 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara114.691 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva61.795 KM
   • 613500 - Izdaci za održavanje vozila
    61.795 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje31.511 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.203 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge247.569 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    150.357 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima
    78.524 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge (studije procjene )
    18.687 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 3.567.030 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.908.366 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade831.812 KM
   • 614100 - Sredstva za šport
    306.504 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu i znanost
    266.371 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    121.184 KM
   • 614100 - Sredstva za elementarne nepogode
    96.066 KM
   • 614100 - Grantovi klubovima zastupnika Vijeća
    26.847 KM
   • 614100 - Grantovi Općinskom izbornom povjerenstvu
    14.840 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima217.951 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima (nezaposl. soc. ugroženih)
    104.399 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    57.400 KM
   • 614200 - Grantovi vojn. inv. ranjen. i obit. pog. DR
    56.153 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.283.047 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza učenika
    739.173 KM
   • 614300 - Troškovi energenata u školama
    174.638 KM
   • 614300 - Ostali metrijalni troškovi škola
    104.119 KM
   • 614300 - Troškovi opreme u školama
    54.526 KM
   • 614300 - Troškovi el. energije u školama
    49.710 KM
   • 614300 - Ostale udruge
    36.281 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana DR
    21.560 KM
   • 614300 - Športski savez Široki Brijeg
    20.640 KM
   • 614300 - Udruga obitelji poginulih branitelja DR
    19.200 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    19.200 KM
   • 614300 - Grantovi za vjerske udruge
    14.000 KM
   • 614300 - Udruga maloljetnih dragovoljaca DR
    12.000 KM
   • 614300 - Udruga PTSP
    12.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    6.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima472.799 KM
   • 614400 - Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada
    202.751 KM
   • 614400 - Subvencija JP "Čistoća" za održavanje javnih površina
    73.125 KM
   • 614400 - Subvencije Dječjem vrtiću "Pčelica" Široki Brijeg
    72.000 KM
   • 614400 - Hrvatski kulturni dom
    68.923 KM
   • 614400 - Subvencije JP Hrvatski radio Široki Brijeg
    44.000 KM
   • 614400 - Subvencije Veterinarskoj stanici Široki Brijeg
    12.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo31.756 KM
   • 614800 - Otplate po sudskim ovršnim rješenjima
    31.756 KM
  • 614900 - Tekući grantovi (nedefinisano)71.000 KM
   • 614900 - Narodna knjižnica Široki Brijeg
    66.000 KM
   • 614900 - Dom za djecu ometenu u razvoju
    5.000 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  658.664 KM
  • 681100 - Plaće i naknade393.886 KM
   • 681100 - Vatrogasno društvo
    198.500 KM
   • 681100 - Centar za socijalni rad
    195.386 KM
  • 681300 - Izdaci za materijal i usluge264.778 KM
   • 681300 - Grantovi za javnu rasvjetu općine
    208.087 KM
   • 681300 - Centar za socijalni rad
    24.960 KM
   • 681300 - Vatrogasno društvo
    24.000 KM
   • 681300 - Troškovi komunalnih usluga za grad
    7.731 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.547.451 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.547.451 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.000.000 KM
   • 821100 - Izdaci za gradsku mrtvačnicu
    1.000.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme37.814 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava416.329 KM
   • 821400 - Investicija za kom. infrastrukturu i projekte
    225.456 KM
   • 821400 - Investicija za zgradu općine GAP projekat
    180.873 KM
   • 821400 - Investicija za izgradnju igrališta "Brižine"
    10.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje93.309 KM
   • 821600 - Rekonstrukcije i investicije iz potpora GAP-a
    93.309 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 105.083 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  105.083 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate71.839 KM
   • 616200 - Kamate Svjetskoj banci za vodovod Desna obala
    70.583 KM
   • 616200 - Kamate Svjetskoj banci za vodovod Lijeva obala
    1.256 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje33.243 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmljivanje domaćem davatelju kredita
    33.243 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 1.732.442 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.732.442 KM
  • 823200 - Spoljne otplate181.718 KM
   • 823200 - Kredit Svjetske banke za vodovod Desna obala
    178.283 KM
   • 823200 - Kredit Svjetske banke za vodovod Lijeva obala
    3.435 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja842.523 KM
   • 823300 - Otplata domaćeg zaduživanja
    561.362 KM
   • 823300 - Otplata kredita UniCredit banci a prijev. učenika
    190.470 KM
   • 823300 - Otplata kredita za mrtvačnicu
    90.690 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga708.201 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga prema zaposlenim
    647.701 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga prema vijećnicima
    60.500 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.188.618 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.023.556 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.565.426 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 458.130 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih
    458.130 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  165.063 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca165.063 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 602.736 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  602.736 KM
  • 613100 - Putni troškovi23.798 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju56.749 KM
   • 613200 - Izdaci za energente uprave
    34.699 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju uprave
    22.050 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge41.996 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara90.350 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva114.309 KM
   • 613500 - Izdaci za održavanje vozila
    114.309 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje41.068 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.437 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge218.729 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    74.819 KM
   • 613900 - Naknade vijećnicima
    48.575 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu
    44.617 KM
   • 613900 - Usluge stručnog usavršavanja
    26.570 KM
   • 613900 - Porezi i doprinosi na ugovore o djelu
    11.148 KM
   • 613900 - Opća vodna naknada
    10.018 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge (studije,procjene)
    2.142 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora
    840 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 3.834.099 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.179.595 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade674.831 KM
   • 614100 - Sredstva za šport
    299.989 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu i znanost
    219.629 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    84.002 KM
   • 614100 - Grantovi klubovima zastupnika Vijeća
    33.020 KM
   • 614100 - Grantovi biračkim odborima
    20.710 KM
   • 614100 - Grantovi Općinskom izbornom povjerenstvu
    17.480 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima512.597 KM
   • 614200 - Sredstva za elementarne nepogode
    306.772 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima (nezaposl. soc. ugroženih)
    98.181 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    58.400 KM
   • 614200 - Grantovi vojn. inv. ranjen. i obit. pog. DR
    49.244 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.374.341 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza učenika
    859.530 KM
   • 614300 - Troškovi energenata u školama
    148.565 KM
   • 614300 - Administrativni materijal škola
    125.415 KM
   • 614300 - Troškovi el. energije u školama
    36.925 KM
   • 614300 - Troškovi opreme u školama
    26.309 KM
   • 614300 - Grantovi za vjerske udruge
    23.000 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana DR
    20.400 KM
   • 614300 - Športski savez Široki Brijeg
    20.040 KM
   • 614300 - Udruga obitelji poginulih branitelja DR
    19.200 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    19.200 KM
   • 614300 - Ostale udruge
    18.431 KM
   • 614300 - Troškovi usluga informiranja za škole
    13.626 KM
   • 614300 - Udruga PTSP
    12.000 KM
   • 614300 - Ostali metrijalni troškovi škola
    11.764 KM
   • 614300 - Udruga maloljetnih dragovoljaca DR
    11.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    8.937 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima509.087 KM
   • 614400 - Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada
    199.773 KM
   • 614400 - Subvencije Dječjem vrtiću "Pčelica" Široki Brijeg
    91.998 KM
   • 614400 - Hrvatski kulturni dom
    70.916 KM
   • 614400 - Subvencija JP "Čistoća" za održavanje javnih površina
    68.000 KM
   • 614400 - Sredstva za zapošljavanje pripravnika
    36.400 KM
   • 614400 - Subvencije JP Hrvatski radio Široki Brijeg
    33.000 KM
   • 614400 - Subvencije Veterinarskoj stanici Široki Brijeg
    9.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo37.740 KM
   • 614800 - Otplate po sudskim ovršnim rješenjima
    37.740 KM
  • 614900 - Tekući grantovi (nedefinisano)71.000 KM
   • 614900 - Narodna knjižnica Široki Brijeg
    66.000 KM
   • 614900 - Dom za djecu ometenu u razvoju
    5.000 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  654.504 KM
  • 681100 - Plaće i naknade395.554 KM
   • 681100 - Centar za socijalni rad
    214.054 KM
   • 681100 - Vatrogasno društvo
    181.500 KM
  • 681300 - Izdaci za materijal i usluge258.950 KM
   • 681300 - Grantovi za javnu rasvjetu općine
    197.071 KM
   • 681300 - Centar za socijalni rad
    25.000 KM
   • 681300 - Vatrogasno društvo
    23.000 KM
   • 681300 - Troškovi komunalnih usluga za grad
    13.879 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 373.520 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  373.520 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava373.520 KM
   • 821400 - Investicija za kom. infrastrukturu i projekte
    186.760 KM
   • 821400 - Investiciona sredstva FBiH za putnu infrastrukturu
    186.760 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 97.246 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  97.246 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate41.436 KM
   • 616200 - Kamate Svjetskoj banci za vodovod Desna obala
    38.603 KM
   • 616200 - Kamate Svjetskoj banci za vodovod Lijeva obala
    2.833 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje55.810 KM
   • 616300 - Kamata Razvojne banke FBiH
    40.335 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmlj. domać. davat. kredita
    15.475 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 1.854.745 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.854.745 KM
  • 823200 - Spoljne otplate209.668 KM
   • 823200 - Kredit Svjetske banke za vodovod Desna obala
    209.668 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja1.131.878 KM
   • 823300 - Otplata domaćeg zaduživanja
    700.794 KM
   • 823300 - Otplata kredita UniCredit banci za prijev. učenika
    249.261 KM
   • 823300 - Kredit Razvojne banke FBiH
    181.824 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga513.199 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga prema zaposlenim
    486.899 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga prema vijećnicima
    26.300 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.214.721 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.047.383 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.593.523 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 453.860 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  167.338 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca167.338 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 814.588 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  814.588 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.011 KM
   • 613100 - Troškovi devnica u zemlji
    3.915 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    2.700 KM
   • 613100 - Putovanja osobnim vozilima u inostranstvo
    1.952 KM
   • 613100 - Putovanje osobnim vozilom u zemlji
    1.688 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja službana putovanja u inozemstvu
    1.100 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja službenih putovanja u zemlji
    857 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    799 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju51.453 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    27.965 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    22.838 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    650 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge42.539 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    40.960 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.519 KM
   • 613300 - Usluge dostave
    60 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara106.531 KM
   • 613400 - Izdaci za uredski materijal
    51.296 KM
   • 613400 - Ostali materijal posebne namjene
    33.312 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    7.606 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    6.051 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    5.951 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    2.249 KM
   • 613400 - Ostali materijal pos. namjene
    65 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva46.586 KM
   • 613500 - Benzin
    38.387 KM
   • 613500 - Dizel
    5.180 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.018 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.500 KM
   • 613600 - Unajmljivanje stanova
    3.000 KM
   • 613600 - Unajmljivanje opreme
    500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje60.268 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada
    23.949 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje vozila
    18.733 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada OŠ
    10.626 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje opreme
    5.932 KM
   • 613700 - Usluge za opravku i održavanje opreme
    778 KM
   • 613700 - Usluge za popravak i održavanje zgrada OŠ
    250 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.957 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    5.394 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    4.563 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge480.745 KM
   • 613900 - Izdaci zastupnicima općinskog vijeća
    87.500 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    85.022 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o volonterskom radu
    79.662 KM
   • 613900 - Porez na dohodak dr. samost. djel. i povr. rada
    61.403 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    38.756 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    30.828 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    25.399 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    22.624 KM
   • 613900 - Usluge medija
    15.216 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    8.813 KM
   • 613900 - Izdaci za osiguranje osobe za medic. pomagala
    7.013 KM
   • 613900 - Usluge za stručno usavršavanje nezaposlenih i invalida
    3.900 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    3.011 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    2.817 KM
   • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremen samostalan rad
    2.000 KM
   • 613900 - Usluge bolničke zaštite
    1.820 KM
   • 613900 - MIO na dohodak dr. samost. djelat. i povr. rada
    1.520 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    1.276 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih nesreća
    1.082 KM
   • 613900 - Zdravstveno osiguranje na dohodak dr. samost. djelatnosti i povr. rada
    1.013 KM
   • 613900 - Zatezna kamata
    70 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 4.367.565 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.333.431 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade848.103 KM
   • 614100 - Sredstva za šport
    348.176 KM
   • 614100 - Transferi za centre za socijalni rad
    236.940 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu i znanost
    187.983 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    46.687 KM
   • 614100 - Grantovi klubovima zastupnika Vijeća
    22.200 KM
   • 614100 - Transfer za ulične utrke
    3.416 KM
   • 614100 - Transfer za ekshumaciju
    2.700 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.434.793 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika
    950.775 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
    245.508 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    68.600 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. iz mater. socij. sigur. nezaposlenih osoba
    62.630 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    61.300 KM
   • 614200 - Grantovi vojn. inv. ranjen. i obit. pog. DR
    35.580 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika devetomj.
    7.900 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojdincima
    2.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.270.697 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza učenika SSŠ
    335.526 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Široki Brijeg
    228.703 KM
   • 614300 - Troškovi energenata u školama
    202.024 KM
   • 614300 - Ostali metrijalni troškovi škola
    119.134 KM
   • 614300 - Ostale udruge
    80.697 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - gradska knjižnica
    59.500 KM
   • 614300 - Transfer za obnovu kulturnog i graditelj. nasljeđa
    50.000 KM
   • 614300 - Troškovi opreme u školama
    34.925 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana DR
    25.506 KM
   • 614300 - Udruga obitelji poginulih branitelja DR
    21.253 KM
   • 614300 - Športski savez Široki Brijeg
    20.040 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    19.200 KM
   • 614300 - Troškovi el. energije u školama
    18.972 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - Dom za djecu ometenu u razvoju
    15.450 KM
   • 614300 - Udruga maloljetnih dragovoljaca DR
    13.000 KM
   • 614300 - Udruga PTSP
    12.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    9.085 KM
   • 614300 - Općinski razv. projekti školstva i troškovi informisanja OŠ
    5.682 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima526.812 KM
   • 614400 - Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada
    206.721 KM
   • 614400 - Subvencije Dječjem vrtiću "Pčelica" Široki Brijeg
    89.152 KM
   • 614400 - Subvencija JP "Čistoća" za održavanje javnih površina
    81.982 KM
   • 614400 - Hrvatski kulturni dom
    70.438 KM
   • 614400 - Subvencije JP Hrvatski radio Široki Brijeg
    39.000 KM
   • 614400 - Sredstva za zapošljavanje pripravnika
    25.200 KM
   • 614400 - Subvencije Veterinarskoj stanici Široki Brijeg
    14.319 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo253.027 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po osnovu neizmirenih obveza iz DPO
    150.000 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    103.027 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  34.134 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade34.134 KM
   • 615100 - Kapitalni transferi mjesnim zajednicama
    34.134 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 1.430.759 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.430.759 KM
  • 821200 - Nabavka građevina114.393 KM
   • 821200 - Investicija za komunalne infrastrukture i projekte
    114.393 KM
  • 821300 - Nabavka opreme37.213 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.279.153 KM
   • 821600 - Investicije OŠ Lise
    567.353 KM
   • 821600 - Investicije vodovoda ŠB
    360.087 KM
   • 821600 - Ostalo investicijsko održavanje
    351.714 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 124.706 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  124.706 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate35.267 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Desna obala
    32.414 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Lijeva obala
    2.853 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje89.439 KM
   • 616300 - Kamate na pozajm. domać. davat. kredita - prijevoz učenika II
    37.162 KM
   • 616300 - Kamate za kredit razvojne banke
    29.946 KM
   • 616300 - Kamate na pozajm. domać. davat. kredita - prijevoz učenika I
    18.261 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od ostalih domaćih pozajm.
    3.371 KM
   • 616300 - Kamate na kratkoročnu pozajm. Uni Credit banke
    700 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 409.274 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  409.274 KM
  • 823200 - Spoljne otplate212.298 KM
   • 823200 - Kredit Svjetske banke za vodovod Desna obala
    204.192 KM
   • 823200 - Kredit Svjetske banke za vodovod Lijeva obala
    8.107 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja196.976 KM
   • 823300 - Kredit Razvojne banke FBiH
    196.976 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.220.966 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.049.811 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.636.139 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 413.671 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  171.155 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca171.155 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 756.533 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  756.533 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.101 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    2.999 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    1.168 KM
   • 613100 - Troškovi devnica u zemlji
    1.075 KM
   • 613100 - Putovanja osobnim vozilima u inostranstvo
    900 KM
   • 613100 - Putovanje osobnim vozilom u zemlji
    510 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja službana putovanja u inozemstvu
    450 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju48.320 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    24.018 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    23.652 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    650 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge47.006 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    41.775 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    5.230 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara97.257 KM
   • 613400 - Izdaci za uredski materijal
    49.307 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    26.792 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    9.460 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    6.848 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    4.437 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    233 KM
   • 613400 - Ostali materijal pos. namjene
    180 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva50.556 KM
   • 613500 - Benzin
    44.521 KM
   • 613500 - Dizel
    3.409 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    2.625 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.707 KM
   • 613600 - Unajmljivanje stanova
    3.000 KM
   • 613600 - Unajmljivanje opreme
    707 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje31.267 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada
    10.780 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada OŠ
    8.762 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje vozila
    6.237 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje opreme
    5.488 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.134 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    6.273 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    3.861 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge461.184 KM
   • 613900 - Zatezna kamata
    97.686 KM
   • 613900 - Izdaci zastupnicima općinskog vijeća
    92.250 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    64.412 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o volonterskom radu
    47.032 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    28.983 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    28.495 KM
   • 613900 - Priprema i sufinansiranje razvojnih EU projekata
    22.735 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    21.586 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    17.602 KM
   • 613900 - Usluge medija
    13.335 KM
   • 613900 - Izdaci za osiguranje osobe za medic. pomagala
    9.000 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    6.575 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    3.512 KM
   • 613900 - Usluge bolničke zaštite
    3.200 KM
   • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremen samostalan rad
    1.800 KM
   • 613900 - Usluge za stručno usavršavanje nezaposlenih i invalida
    1.000 KM
   • 613900 - Porez na dohodak dr. samost. djel. i povr. rada
    444 KM
   • 613900 - Usluge od prodanih administrativnih pristojbi
    375 KM
   • 613900 - Primarna i opća zdravstvena zaštita
    320 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    300 KM
   • 613900 - MIO na dohodak dr. samost. djelat. i povr. rada
    277 KM
   • 613900 - Zdravstveno osiguranje na dohodak dr. samost. djelatnosti i povr. rada
    185 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i davanja OŠ
    80 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 3.359.129 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.303.587 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade608.015 KM
   • 614100 - Transferi za centre za socijalni rad
    215.223 KM
   • 614100 - Sredstva za šport
    212.545 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu i znanost
    111.043 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    51.104 KM
   • 614100 - Grantovi klubovima zastupnika Vijeća
    16.100 KM
   • 614100 - Transfer za ekshumaciju
    2.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.163.631 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika
    701.169 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    245.432 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    64.500 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. iz mater. socij. sigur. nezaposlenih osoba
    54.670 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    48.700 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja
    35.960 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
    7.000 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim osobama
    4.400 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika devetomj.
    1.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.085.228 KM
   • 614300 - Troškovi energenata
    271.711 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza učenika SSŠ
    265.056 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Široki Brijeg
    202.961 KM
   • 614300 - Ostali metrijalni troškovi škola
    116.293 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - gradska knjižnica
    50.000 KM
   • 614300 - Ostale udruge
    40.640 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana DR
    19.000 KM
   • 614300 - Športski savez Široki Brijeg
    18.370 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    17.400 KM
   • 614300 - Udruga obitelji poginulih branitelja DR
    17.000 KM
   • 614300 - Udruga PTSP
    12.000 KM
   • 614300 - Udruga maloljetnih dragovoljaca DR
    10.000 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - Dom za djecu ometenu u razvoju
    9.000 KM
   • 614300 - Transfer za obnovu kulturnog i graditelj. nasljeđa
    8.500 KM
   • 614300 - Troškovi opreme u školama
    7.413 KM
   • 614300 - Transf. udrug. DR
    7.168 KM
   • 614300 - Crveni križ
    7.050 KM
   • 614300 - Troškovi el. energije u školama
    4.123 KM
   • 614300 - Općinski razv. projekti školstva i troškovi informisanja OŠ
    1.542 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima446.112 KM
   • 614400 - Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada
    207.073 KM
   • 614400 - Subvencija JP "Čistoća" za održavanje javnih površina
    76.963 KM
   • 614400 - Hrvatski kulturni dom
    61.840 KM
   • 614400 - Subvencije JP Hrvatski radio Široki Brijeg
    51.213 KM
   • 614400 - Subvencije Dječjem vrtiću "Pčelica" Široki Brijeg
    44.924 KM
   • 614400 - Subvencije Veterinarskoj stanici Široki Brijeg
    4.100 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo602 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    602 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  55.542 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade55.542 KM
   • 615100 - Kapitalni transferi mjesnim zajednicama
    55.542 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 2.105.538 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.105.538 KM
  • 821200 - Nabavka građevina60.000 KM
   • 821200 - Investicija za komunalne infrastrukture i projekte
    60.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.045.538 KM
   • 821600 - Ostalo investicijsko održavanje
    1.026.664 KM
   • 821600 - Investicije OŠ Lise
    567.353 KM
   • 821600 - Investicije vodovoda ŠB
    451.521 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 164.420 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  164.420 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate81.865 KM
   • 616200 - Kamate Uni Credit banci za por. obaveze
    62.554 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Desna obala
    16.695 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Lijeva obala
    2.615 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje82.555 KM
   • 616300 - Kamate na pozajm. domać. davat. kredita - prijevoz učenika I
    28.342 KM
   • 616300 - Kamate na pozajm. domać. davat. kredita - prijevoz učenika II
    24.546 KM
   • 616300 - Kamate za kredit razvojne banke
    19.078 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od ostalih domaćih pozajm.
    10.590 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 1.934.990 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.934.990 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu434.990 KM
   • 823100 - Kredit Svjetske banke za vodovod Desna obala
    188.487 KM
   • 823100 - Krediti RB FBiH
    182.000 KM
   • 823100 - Kredit Uni Credit banke za por. obaveze
    56.250 KM
   • 823100 - Kredit Svjetske banke za vodovod Lijeva obala
    8.253 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga1.500.000 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga - obaveze za poreze i doprinose uposlenika
    1.500.000 KM

OSTALI RASHODI 2014. 70.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  70.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva70.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.235.469 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.061.934 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.632.035 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 429.899 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  173.534 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca173.534 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 538.642 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  538.642 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.107 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    1.720 KM
   • 613100 - Troškovi devnica u zemlji
    1.495 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    949 KM
   • 613100 - Putovanje osobnim vozilom u zemlji
    400 KM
   • 613100 - Putovanja osobnim vozilima u inostranstvo
    400 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja službenih putovanja u zemlji
    143 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju48.706 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    24.658 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    24.048 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge38.765 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    37.000 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.765 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara75.337 KM
   • 613400 - Izdaci za uredski materijal
    49.940 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    11.703 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    6.985 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    4.737 KM
   • 613400 - Izdaci za obrasce i papir
    1.849 KM
   • 613400 - Ostali materijal pos. namjene
    123 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva40.212 KM
   • 613500 - Benzin
    34.755 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.121 KM
   • 613500 - Dizel
    2.335 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.833 KM
   • 613600 - Unajmljivanje opreme
    3.833 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje37.508 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada
    16.731 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada OŠ
    6.415 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje opreme
    5.897 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje vozila
    5.510 KM
   • 613700 - Usluge za popravak i održavanje zgrada OŠ
    1.598 KM
   • 613700 - Usluge za opravku i održavanje opreme
    1.017 KM
   • 613700 - Usluge za opravku i održavanje vozila
    340 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.713 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    6.501 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    4.212 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge278.462 KM
   • 613900 - Izdaci zastupnicima općinskog vijeća
    89.250 KM
   • 613900 - Zatezna kamata
    55.318 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    34.685 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    20.939 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o volonterskom radu
    18.175 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    15.140 KM
   • 613900 - Usluge medija
    12.819 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    7.322 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    6.748 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i davanja OŠ
    6.725 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    3.984 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    3.512 KM
   • 613900 - Izdaci za osiguranje osobe za medic. pomagala
    1.952 KM
   • 613900 - Usluge bolničke zaštite
    1.700 KM
   • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremen samostalan rad
    123 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    70 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 3.599.047 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.599.047 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade579.377 KM
   • 614100 - Sredstva za šport
    225.908 KM
   • 614100 - Transferi za centre za socijalni rad
    202.893 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu i znanost
    128.876 KM
   • 614100 - Grantovi klubovima zastupnika Vijeća
    20.200 KM
   • 614100 - Transfer za ekshumaciju
    1.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.183.964 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika
    793.339 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
    109.922 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    67.938 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    66.300 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. iz mater. socij. sigur. nezaposlenih osoba
    55.100 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    49.740 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja
    33.225 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim osobama
    4.450 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika devetomj.
    3.950 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.201.783 KM
   • 614300 - Troškovi energenata
    267.971 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza učenika SSŠ
    266.166 KM
   • 614300 - Ostali metrijalni troškovi škola
    200.522 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Široki Brijeg
    162.800 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - gradska knjižnica
    62.000 KM
   • 614300 - Transfer za obnovu kulturnog i graditelj. nasljeđa
    37.000 KM
   • 614300 - Udruga obitelji poginulih branitelja DR
    32.900 KM
   • 614300 - Ostale udruge
    31.063 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - Dom za djecu ometenu u razvoju
    24.000 KM
   • 614300 - Športski savez Široki Brijeg
    23.910 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana DR
    22.400 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    20.800 KM
   • 614300 - Troškovi opreme u školama
    12.701 KM
   • 614300 - Udruga PTSP
    12.000 KM
   • 614300 - Udruga maloljetnih dragovoljaca DR
    11.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    7.450 KM
   • 614300 - Općinski razv. projekti školstva i troškovi informisanja OŠ
    2.780 KM
   • 614300 - Transf. udrug. DR
    2.422 KM
   • 614300 - Troškovi el. energije u školama
    1.898 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima591.891 KM
   • 614400 - Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada
    246.643 KM
   • 614400 - Subvencije Dječjem vrtiću "Pčelica" Široki Brijeg
    86.968 KM
   • 614400 - Subvencija JP "Čistoća" za održavanje javnih površina
    77.080 KM
   • 614400 - Hrvatski kulturni dom
    75.665 KM
   • 614400 - Subvencije JP Hrvatski radio Široki Brijeg
    68.900 KM
   • 614400 - Sredstva za zapošljavanje pripravnika
    34.635 KM
   • 614400 - Subvencije Veterinarskoj stanici Široki Brijeg
    2.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo42.032 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    42.032 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 1.505.074 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.505.074 KM
  • 821200 - Nabavka građevina60.000 KM
   • 821200 - Investicija za komunalne infrastrukture i projekte
    60.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme5.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.440.074 KM
   • 821600 - Investicije OŠ Lise
    579.491 KM
   • 821600 - Ostalo investicijsko održavanje
    503.947 KM
   • 821600 - Investicije vodovoda ŠB
    356.637 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 190.441 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  190.441 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate96.521 KM
   • 616200 - Kamate Uni Credit banci za por. obaveze
    79.867 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Desna obala
    15.066 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Lijeva obala
    1.588 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje93.920 KM
   • 616300 - Kamate na pozajm. domać. davat. kredita - prijevoz učenika I
    80.336 KM
   • 616300 - Kamate za kredit razvojne banke
    11.805 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od ostalih domaćih pozajm.
    1.779 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 542.241 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  542.241 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu410.735 KM
   • 823100 - Krediti RB FBiH
    181.824 KM
   • 823100 - Kredit Svjetske banke za vodovod Desna obala
    141.365 KM
   • 823100 - Kredit Uni Credit banke za por. obaveze
    82.381 KM
   • 823100 - Kredit Svjetske banke za vodovod Lijeva obala
    5.164 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga131.506 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga - obaveze za poreze i doprinose uposlenika
    131.506 KM

OSTALI RASHODI 2015. 80.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  80.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva80.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.270.382 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.093.357 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.716.594 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 376.762 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  177.025 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca177.025 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 670.515 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  670.515 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.263 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    5.230 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    1.731 KM
   • 613100 - Troškovi devnica u zemlji
    1.300 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja službana putovanja u inozemstvu
    922 KM
   • 613100 - Putovanje osobnim vozilom u zemlji
    80 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju35.427 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    24.280 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    11.148 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge38.667 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    37.374 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.293 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara82.559 KM
   • 613400 - Izdaci za uredski materijal
    49.323 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    12.829 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    11.443 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    8.535 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    429 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva36.244 KM
   • 613500 - Benzin
    28.871 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.974 KM
   • 613500 - Dizel
    3.400 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.281 KM
   • 613600 - Unajmljivanje opreme
    1.281 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje56.810 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje opreme
    19.410 KM
   • 613700 - Usluge za opravku i održavanje opreme
    14.169 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada
    14.070 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje vozila
    6.061 KM
   • 613700 - Usluge za opravku i održavanje vozila
    3.100 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.405 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    11.193 KM
   • 613800 - Osiguranje imovine
    4.212 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge394.860 KM
   • 613900 - Izdaci zastupnicima općinskog vijeća
    86.400 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    67.846 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    66.192 KM
   • 613900 - Priprema i sufinansiranje razvojnih EU projekata
    40.906 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o volonterskom radu
    30.554 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    27.418 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    21.613 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    15.592 KM
   • 613900 - Usluge medija
    12.946 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    12.320 KM
   • 613900 - Zatezna kamata
    5.355 KM
   • 613900 - Izdaci za osiguranje osobe za medic. pomagala
    4.680 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i davanja OŠ
    2.925 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    114 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 3.873.926 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.873.926 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade789.113 KM
   • 614100 - Sredstva za šport
    317.694 KM
   • 614100 - Transferi za centre za socijalni rad
    230.197 KM
   • 614100 - Sredstva za kulturu i znanost
    180.704 KM
   • 614100 - Troškovi izbora
    31.319 KM
   • 614100 - Grantovi klubovima zastupnika Vijeća
    26.700 KM
   • 614100 - Transfer za ekshumaciju
    2.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.230.860 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika
    786.791 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    135.067 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. iz mater. socij. sigur. nezaposlenih osoba
    66.537 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    63.700 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    52.135 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika devetomj.
    45.300 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja
    45.230 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
    30.100 KM
   • 614200 - Novčana pomoć invalidnim osobama
    6.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.241.899 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza učenika SSŠ
    251.601 KM
   • 614300 - Ostali metrijalni troškovi škola
    237.284 KM
   • 614300 - Troškovi energenata
    213.340 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Široki Brijeg
    198.530 KM
   • 614300 - Grantovi za vjerske udruge
    63.350 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - gradska knjižnica
    60.000 KM
   • 614300 - Ostale udruge i sred. za sufinanc. projek. mladih i NVO
    55.002 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - Dom za djecu ometenu u razvoju
    30.000 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana DR
    22.200 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    20.700 KM
   • 614300 - Športski savez Široki Brijeg
    20.040 KM
   • 614300 - Udruga obitelji poginulih branitelja DR
    19.600 KM
   • 614300 - Troškovi opreme u školama
    15.240 KM
   • 614300 - Udruga PTSP
    12.240 KM
   • 614300 - Udruga maloljetnih dragovoljaca DR
    11.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    8.450 KM
   • 614300 - Općinski razv. projekti školstva i troškovi informisanja OŠ
    2.178 KM
   • 614300 - Troškovi el. energije u školama
    1.145 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima569.322 KM
   • 614400 - Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada
    254.016 KM
   • 614400 - Subvencija JP "Čistoća" za održavanje javnih površina
    77.880 KM
   • 614400 - Hrvatski kulturni dom
    75.998 KM
   • 614400 - Subvencije Dječjem vrtiću "Pčelica" Široki Brijeg
    67.887 KM
   • 614400 - Subvencije JP Hrvatski radio Široki Brijeg
    60.000 KM
   • 614400 - Radio Herceg Bosne
    29.041 KM
   • 614400 - Subvencije Veterinarskoj stanici Široki Brijeg
    4.500 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo42.732 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    36.127 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po osnovu neizmirenih obveza iz DPO
    6.605 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.710.109 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.710.109 KM
  • 821200 - Nabavka građevina55.000 KM
   • 821200 - Investicije u gospodarskoj zoni TRN
    55.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.655.109 KM
   • 821600 - Ostalo investicijsko održavanje
    664.179 KM
   • 821600 - Investicije OŠ Lise
    567.600 KM
   • 821600 - Investicije vodovoda i kanalizacije ŠB
    423.330 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 180.494 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  180.494 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate16.632 KM
   • 616200 - Kamate na kredit EIB
    13.617 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Lijeva obala
    3.015 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje163.863 KM
   • 616300 - Kamate na pozajm. domać. davat. kredita - prijevoz učenika I
    85.590 KM
   • 616300 - Kamate na kratkoročnu pozajm. Uni Credit banke
    70.264 KM
   • 616300 - Kamate za kredit razvojne banke
    4.548 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od ostalih domaćih pozajm.
    3.460 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 2.393.662 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  2.393.662 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu9.710 KM
   • 823100 - Kredit Svjetske banke za vodovod Lijeva obala
    9.710 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja346.824 KM
   • 823300 - Krediti RB FBiH
    181.824 KM
   • 823300 - Kredit Uni Credit banke za por. obaveze
    165.000 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga2.037.127 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga - raspored sredstava dugoročnog kredita
    1.500.000 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga - obaveze za poreze i doprinose uposlenika
    537.127 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 2.391.384 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.190.501 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.907.312 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 283.189 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  200.884 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca200.884 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 758.776 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  758.776 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.707 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    7.055 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja službana putovanja u inozemstvu
    2.143 KM
   • 613100 - Ostale naknade putnih i drugih troškova
    1.884 KM
   • 613100 - Troškovi devnica u zemlji
    600 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja službenih putovanja u zemlji
    25 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju31.409 KM
   • 613200 - Izdaci za el. energiju
    23.907 KM
   • 613200 - Izdaci za lož ulje
    7.503 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge33.665 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    32.414 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    1.251 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara82.953 KM
   • 613400 - Izdaci za uredski materijal
    54.643 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    10.705 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    8.681 KM
   • 613400 - Izdaci za kompjuterski materijal
    8.645 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    280 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva36.692 KM
   • 613500 - Benzin
    25.518 KM
   • 613500 - Dizel
    6.947 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    4.226 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.124 KM
   • 613600 - Unajmljivanje opreme
    1.124 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje70.494 KM
   • 613700 - Usluge popravka i održavanja zgrada - gr. dvorana
    31.534 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje opreme
    15.697 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje zgrada
    11.696 KM
   • 613700 - Materijal za popravak i održavanje vozila
    11.567 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.930 KM
   • 613800 - Usluge bankarskog i platnog prometa
    8.930 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge481.802 KM
   • 613900 - Izdaci za PDV
    176.267 KM
   • 613900 - Izdaci zastupnicima općinskog vijeća
    91.900 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    47.225 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    35.857 KM
   • 613900 - Usluge medija
    26.663 KM
   • 613900 - Izdaci za hardverske i softverske usluge
    21.361 KM
   • 613900 - Priprema i sufinansiranje razvojnih EU projekata
    18.866 KM
   • 613900 - Usluge ispitivanja okoline
    14.964 KM
   • 613900 - Zatezna kamata
    14.393 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje
    10.542 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    9.222 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i davanja OŠ
    5.160 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o volonterskom radu
    4.443 KM
   • 613900 - Izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremen samostalan rad
    1.800 KM
   • 613900 - Izdaci za osiguranje osobe za medic. pomagala
    1.640 KM
   • 613900 - Usluge za stručno usavr. nezaposl. i invalida
    1.500 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 4.112.076 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.112.076 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade750.006 KM
   • 614100 - Sredstva za šport
    315.293 KM
   • 614100 - Transferi za centre za socijalni rad
    245.418 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    153.635 KM
   • 614100 - Troškovi izbora
    21.660 KM
   • 614100 - Grantovi klubovima zastupnika Vijeća
    12.500 KM
   • 614100 - Transfer za ekshumaciju
    1.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.226.013 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika
    664.873 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
    214.525 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima
    114.685 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojed. iz mater. socij. sigur. nezaposlenih osoba
    84.775 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    63.300 KM
   • 614200 - Novčana pomoć nezaposlenim
    45.460 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja
    36.895 KM
   • 614200 - Troškovi prijevoza učenika devetomj.
    1.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.297.625 KM
   • 614300 - Troškovi energenata
    261.548 KM
   • 614300 - Troškovi prijevoza učenika SSŠ
    227.327 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo Široki Brijeg
    226.118 KM
   • 614300 - Ostali meterijalni troškovi škola
    220.483 KM
   • 614300 - Ostale udruge i sred. za sufinanc. projek. mladih i NVO
    64.579 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - gradska knjižnica
    60.000 KM
   • 614300 - Ostali transferi neprofitnim organizacijama - Dom za djecu ometenu u razvoju
    50.000 KM
   • 614300 - Grantovi za vjerske udruge
    45.500 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana DR
    24.900 KM
   • 614300 - Udruga obitelji poginulih branitelja DR
    23.500 KM
   • 614300 - HVIDR-a
    20.700 KM
   • 614300 - Športski savez Široki Brijeg
    20.040 KM
   • 614300 - Udruga PTSP
    12.300 KM
   • 614300 - Udruga maloljetnih dragovoljaca DR
    12.000 KM
   • 614300 - Troškovi opreme u školama
    9.960 KM
   • 614300 - Crveni križ
    9.070 KM
   • 614300 - zaklada za pravnu pomoć braniteljskoj populaciji
    5.000 KM
   • 614300 - Općinski razv. projekti školstva i troškovi informisanja OŠ
    3.187 KM
   • 614300 - Troškovi el. energije u školama
    1.414 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima785.210 KM
   • 614400 - Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada
    289.429 KM
   • 614400 - Subvencije Dječjem vrtiću Široki Brijeg
    145.086 KM
   • 614400 - Sredstva za zapošljavanje pripravnika
    93.556 KM
   • 614400 - Subvencija JP "Čistoća" za održavanje javnih površina
    81.436 KM
   • 614400 - Hrvatski kulturni dom
    68.142 KM
   • 614400 - Subvencije JP Hrvatski radio Široki Brijeg
    60.000 KM
   • 614400 - Radio Herceg Bosne
    43.561 KM
   • 614400 - Subvencije Veterinarskoj stanici Široki Brijeg
    4.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima5.000 KM
   • 614500 - Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima MSP
    5.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo48.223 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    48.223 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 2.085.046 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.085.046 KM
  • 821200 - Nabavka građevina89.885 KM
   • 821200 - Investicije u gospodarskoj zone
    89.885 KM
  • 821300 - Nabavka opreme15.904 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.979.257 KM
   • 821600 - Ostalo investicijsko održavanje iz Strategije razvitka
    943.709 KM
   • 821600 - Investicije OŠ Lise
    567.353 KM
   • 821600 - Investicije vodovoda i kanalizacije ŠB
    468.195 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 210.341 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  210.341 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate15.682 KM
   • 616200 - Kamate na kredit EIB
    9.970 KM
   • 616200 - Kamate svjetskoj banci vodovod Lijeva obala
    5.712 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje194.659 KM
   • 616300 - Kamate na pozajm. domać. davat. kredita - prijevoz učenika I
    67.228 KM
   • 616300 - Kamate Uni Credit banci za por. obaveze
    59.520 KM
   • 616300 - Kamata za kredit Intesa banke
    52.381 KM
   • 616300 - Kamate za kredit razvojne banke
    12.375 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od ostalih domaćih pozajm.
    3.155 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 975.710 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  975.710 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu348.995 KM
   • 823100 - Kredit UniCredit banke za por. obaveze
    165.000 KM
   • 823100 - Kredit Intesa banke za obaveze
    128.823 KM
   • 823100 - Kredit Svjetske banke za vodovod Lijeva obala
    40.051 KM
   • 823100 - Kredit RB FBiH
    15.120 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga626.716 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga
    626.716 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: