Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

827.870 KM

PORESKI PRIHODI

81.786 KM  ( 9,88%)

NEPORESKI PRIHODI

67.872 KM  ( 8,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

678.212 KM  (81,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

953.515 KM

LIČNA PRIMANJA

209.590 KM  (21,98%)

MATERIJAL I USLUGE

258.478 KM  (27,11%)

TRANSFERI I DOZNAKE

88.282 KM  ( 9,26%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

619.389 KM

PORESKI PRIHODI

80.069 KM  (12,93%)

NEPORESKI PRIHODI

115.605 KM  (18,66%)

TRANSFERI I DONACIJE

423.715 KM  (68,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

576.914 KM

LIČNA PRIMANJA

211.197 KM  (36,61%)

MATERIJAL I USLUGE

206.094 KM  (35,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

69.344 KM  (12,02%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

530.673 KM

PORESKI PRIHODI

76.404 KM  (14,40%)

NEPORESKI PRIHODI

135.718 KM  (25,57%)

TRANSFERI I DONACIJE

318.551 KM  (60,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

620.161 KM

LIČNA PRIMANJA

220.891 KM  (35,62%)

MATERIJAL I USLUGE

214.164 KM  (34,53%)

TRANSFERI I DOZNAKE

75.504 KM  (12,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

868 KM  ( 0,14%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

531.449 KM

PORESKI PRIHODI

80.969 KM  (15,24%)

NEPORESKI PRIHODI

96.796 KM  (18,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

353.684 KM  (66,55%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

530.997 KM

LIČNA PRIMANJA

235.886 KM  (44,42%)

MATERIJAL I USLUGE

217.539 KM  (40,97%)

TRANSFERI I DOZNAKE

77.572 KM  (14,61%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

510.016 KM

PORESKI PRIHODI

85.772 KM  (16,82%)

NEPORESKI PRIHODI

113.659 KM  (22,29%)

TRANSFERI I DONACIJE

310.585 KM  (60,90%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

544.493 KM

LIČNA PRIMANJA

248.066 KM  (45,56%)

MATERIJAL I USLUGE

211.442 KM  (38,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

84.985 KM  (15,61%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

637.083 KM

PORESKI PRIHODI

191.434 KM  (30,05%)

NEPORESKI PRIHODI

127.297 KM  (19,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

318.352 KM  (49,97%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

505.502 KM

LIČNA PRIMANJA

240.175 KM  (47,51%)

MATERIJAL I USLUGE

156.618 KM  (30,98%)

TRANSFERI I DOZNAKE

94.025 KM  (18,60%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

719.621 KM

PORESKI PRIHODI

168.933 KM  (23,48%)

NEPORESKI PRIHODI

135.830 KM  (18,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

412.216 KM  (57,28%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.642 KM  ( 0,37%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

722.590 KM

LIČNA PRIMANJA

280.856 KM  (38,87%)

MATERIJAL I USLUGE

229.763 KM  (31,80%)

TRANSFERI I DOZNAKE

132.470 KM  (18,33%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 81.786 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  2.240 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.240 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  9.402 KM
  • 716100 - Porez na dohodak9.402 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  69.904 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza69.904 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  240 KM
  • 719100 - Ostali porezi240 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 67.872 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.588 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.588 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  62.284 KM
  • 722100 - Administrativne takse8.989 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.850 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade4.033 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse46.412 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 678.212 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  363.212 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti363.212 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  315.000 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva180.000 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti135.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 80.069 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  9 KM
  • 713100 - Porezi na plaće9 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  3.835 KM
  • 714100 - Porez na imovinu3.835 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  10.302 KM
  • 716100 - Porez na dohodak10.302 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  65.697 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza65.697 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  226 KM
  • 719100 - Ostali porezi226 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 115.605 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  8.754 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine8.754 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  106.851 KM
  • 722100 - Administrativne takse14.169 KM
  • 722300 - Komunalne takse3.157 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade52.480 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse37.045 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 423.715 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  296.982 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti296.982 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  126.733 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti48.500 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora78.233 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 76.404 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  61 KM
  • 713100 - Porezi na plaće61 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  3.890 KM
  • 714100 - Porez na imovinu3.890 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  11.196 KM
  • 716100 - Porez na dohodak11.196 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  61.055 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza61.055 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  202 KM
  • 719100 - Ostali porezi202 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 135.718 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  9.324 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine9.324 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  126.394 KM
  • 722100 - Administrativne takse15.639 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.690 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade87.023 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse21.042 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 318.551 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  318.551 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti318.551 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 80.969 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  2.731 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.731 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  12.002 KM
  • 716100 - Porez na dohodak12.002 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  65.878 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza65.878 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  358 KM
  • 719100 - Ostali porezi358 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 96.796 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  12.201 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12.201 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  84.595 KM
  • 722100 - Administrativne takse12.393 KM
  • 722300 - Komunalne takse3.220 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade41.942 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse27.040 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 353.684 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  334.176 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti334.176 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  19.508 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora19.508 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 85.772 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  2.091 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.091 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  11.791 KM
  • 716100 - Porez na dohodak11.791 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  71.840 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza71.840 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  50 KM
  • 719100 - Ostali porezi50 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 113.659 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  12.427 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12.427 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  101.232 KM
  • 722100 - Administrativne takse8.653 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.470 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade41.942 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse48.167 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 310.585 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  310.585 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti310.585 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 191.434 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  2.180 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.180 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  15.253 KM
  • 716100 - Porez na dohodak15.253 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  174.001 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza174.001 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 127.297 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  14.403 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine14.403 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  112.894 KM
  • 722100 - Administrativne takse8.934 KM
  • 722300 - Komunalne takse44.667 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade34.435 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse24.858 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 318.352 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  318.352 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti318.352 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 168.933 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  3.254 KM
  • 714100 - Porez na imovinu3.254 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  14.646 KM
  • 716100 - Porez na dohodak14.646 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  151.033 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza151.033 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 135.830 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  12.454 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12.454 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  123.376 KM
  • 722100 - Administrativne takse13.140 KM
  • 722300 - Komunalne takse49.211 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse61.025 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 412.216 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  387.897 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti387.897 KM
 • 733000 - Donacije
  24.319 KM
  • 733100 - Donacije24.319 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 2.642 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.642 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.642 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 209.590 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  191.499 KM
  • 611100 - Bruto plaće153.259 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 38.240 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  18.091 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca18.091 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 258.478 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  258.478 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.295 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju11.730 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge9.218 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara5.685 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.478 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje22.619 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.722 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge170.731 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 88.282 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  88.282 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima81.938 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama6.344 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 397.165 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  397.165 KM
  • 821200 - Nabavka građevina236.068 KM
  • 821300 - Nabavka opreme32.900 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava128.197 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 211.197 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  193.406 KM
  • 611100 - Bruto plaće153.221 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 40.185 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  17.791 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca17.791 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 206.094 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  206.094 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.037 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju4.985 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge8.754 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.378 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.496 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje8.639 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.566 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge154.239 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 69.344 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  69.344 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima64.485 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama4.859 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 90.279 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  90.279 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.568 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava78.731 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava9.980 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 220.891 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  202.464 KM
  • 611100 - Bruto plaće155.872 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 46.592 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  18.427 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca18.427 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 214.164 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  214.164 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.957 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju5.265 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge6.472 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.929 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva22.824 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.096 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.956 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge150.665 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 75.504 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  75.504 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima73.804 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.700 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 108.734 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  108.734 KM
  • 821200 - Nabavka građevina91.579 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.645 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava3.510 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 868 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  868 KM
  • 616500 - Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garanacijama868 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 235.886 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  215.504 KM
  • 611100 - Bruto plaće177.783 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 37.721 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  20.382 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca20.382 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 217.539 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  217.539 KM
  • 613100 - Putni troškovi633 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju5.405 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge5.969 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara4.978 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.968 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.077 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.596 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge171.913 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 77.572 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  77.572 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima74.222 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.350 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 248.066 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  227.678 KM
  • 611100 - Bruto plaće180.891 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 46.787 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  20.388 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca20.388 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 211.442 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  211.442 KM
  • 613100 - Putni troškovi401 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju4.687 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge8.189 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara2.480 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva20.113 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje5.764 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.465 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge167.343 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 84.985 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  84.985 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima79.735 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama5.250 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 240.175 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  219.940 KM
  • 611100 - Bruto plaće172.095 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 47.845 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  20.235 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca20.235 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 156.618 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  156.618 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju4.401 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge6.349 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara3.307 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.033 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje10.475 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.829 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge116.224 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 94.025 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  94.025 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima82.070 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama11.955 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 14.684 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  14.684 KM
  • 821300 - Nabavka opreme14.684 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 280.856 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  256.001 KM
  • 611100 - Bruto plaće219.417 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 36.584 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  24.855 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca24.855 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 229.763 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  229.763 KM
  • 613100 - Putni troškovi915 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju8.271 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge10.609 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara9.318 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.893 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje33.111 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.143 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge149.503 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 132.470 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  132.470 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima82.964 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama6.039 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo43.467 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 79.501 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  79.501 KM
  • 821300 - Nabavka opreme79.501 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: