Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

3.576.164 KM

PORESKI PRIHODI

2.003.705 KM  (56,03%)

NEPORESKI PRIHODI

981.613 KM  (27,45%)

TRANSFERI I DONACIJE

545.632 KM  (15,26%)

PRIMICI OD IMOVINE

45.214 KM  ( 1,26%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.605.738 KM

LIČNA PRIMANJA

1.439.155 KM  (39,91%)

MATERIJAL I USLUGE

686.093 KM  (19,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

777.304 KM  (21,56%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

69.697 KM  ( 1,93%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.741.974 KM

PORESKI PRIHODI

1.960.482 KM  (52,39%)

NEPORESKI PRIHODI

1.062.040 KM  (28,38%)

TRANSFERI I DONACIJE

686.921 KM  (18,36%)

PRIMICI OD IMOVINE

32.531 KM  ( 0,87%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.592.348 KM

LIČNA PRIMANJA

1.340.606 KM  (37,32%)

MATERIJAL I USLUGE

761.542 KM  (21,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

780.728 KM  (21,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

53.156 KM  ( 1,48%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.453.151 KM

PORESKI PRIHODI

1.917.425 KM  (55,53%)

NEPORESKI PRIHODI

1.181.530 KM  (34,22%)

TRANSFERI I DONACIJE

338.371 KM  ( 9,80%)

PRIMICI OD IMOVINE

15.825 KM  ( 0,46%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.182.113 KM

LIČNA PRIMANJA

1.323.910 KM  (41,60%)

MATERIJAL I USLUGE

673.988 KM  (21,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

619.657 KM  (19,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

36.092 KM  ( 1,13%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.345.630 KM

PORESKI PRIHODI

1.949.304 KM  (58,26%)

NEPORESKI PRIHODI

1.019.034 KM  (30,46%)

TRANSFERI I DONACIJE

370.881 KM  (11,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

6.411 KM  ( 0,19%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.583.360 KM

LIČNA PRIMANJA

1.320.430 KM  (36,85%)

MATERIJAL I USLUGE

648.861 KM  (18,11%)

TRANSFERI I DOZNAKE

776.913 KM  (21,68%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

47.115 KM  ( 1,31%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.492.631 KM

PORESKI PRIHODI

2.094.319 KM  (59,96%)

NEPORESKI PRIHODI

1.293.052 KM  (37,02%)

TRANSFERI I DONACIJE

84.079 KM  ( 2,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

21.181 KM  ( 0,61%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.087.518 KM

LIČNA PRIMANJA

1.291.344 KM  (41,82%)

MATERIJAL I USLUGE

750.496 KM  (24,31%)

TRANSFERI I DOZNAKE

760.794 KM  (24,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

59.070 KM  ( 1,91%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.125.946 KM

PORESKI PRIHODI

2.442.169 KM  (59,19%)

NEPORESKI PRIHODI

1.291.454 KM  (31,30%)

TRANSFERI I DONACIJE

368.244 KM  ( 8,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

24.079 KM  ( 0,58%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.778.976 KM

LIČNA PRIMANJA

1.358.566 KM  (35,95%)

MATERIJAL I USLUGE

738.567 KM  (19,54%)

TRANSFERI I DOZNAKE

972.820 KM  (25,74%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

45.999 KM  ( 1,22%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.483.545 KM

PORESKI PRIHODI

2.688.988 KM  (59,97%)

NEPORESKI PRIHODI

1.067.772 KM  (23,82%)

TRANSFERI I DONACIJE

693.463 KM  (15,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

33.322 KM  ( 0,74%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.242.271 KM

LIČNA PRIMANJA

1.480.903 KM  (34,91%)

MATERIJAL I USLUGE

758.910 KM  (17,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.102.253 KM  (25,98%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

31.660 KM  ( 0,75%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.003.705 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  9.863 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca9.863 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  22.187 KM
  • 713100 - Porezi na plaće22.187 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  202.264 KM
  • 714100 - Porez na imovinu202.264 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  7.202 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost7.072 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga130 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  314.590 KM
  • 716100 - Porez na dohodak314.590 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.440.978 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.440.978 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  6.621 KM
  • 719100 - Ostali porezi6.621 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 981.613 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  141.109 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija134.460 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine6.649 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  840.504 KM
  • 722100 - Administrativne takse46.919 KM
  • 722300 - Komunalne takse96.872 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade308.202 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse317.850 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)70.661 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 545.632 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  405.637 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti405.637 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  139.995 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti139.995 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 45.214 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  45.214 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava45.214 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.960.482 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  10.016 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca10.016 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.426 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.426 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  240.774 KM
  • 714100 - Porez na imovinu240.774 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  8.567 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost8.531 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga36 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  333.761 KM
  • 716100 - Porez na dohodak333.761 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.360.256 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.360.256 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.682 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.682 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.062.040 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  43.283 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija39.667 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.616 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.018.757 KM
  • 722100 - Administrativne takse57.354 KM
  • 722300 - Komunalne takse460.086 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade100.795 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse301.250 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)87.046 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi12.226 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 686.921 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  254.761 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti254.761 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  432.160 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti432.160 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 32.531 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  32.531 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava32.531 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.917.425 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.576 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.576 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  14.876 KM
  • 713100 - Porezi na plaće14.876 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  249.007 KM
  • 714100 - Porez na imovinu249.007 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.530 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.530 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  346.943 KM
  • 716100 - Porez na dohodak346.943 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.297.248 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.297.248 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.245 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.245 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.181.530 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  7.492 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.802 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.690 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.174.038 KM
  • 722100 - Administrativne takse59.963 KM
  • 722300 - Komunalne takse657.341 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade79.578 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse295.260 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)56.012 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi25.884 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 338.371 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  242.523 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva242.523 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  15.894 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti15.894 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  79.954 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti79.954 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 15.825 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  15.825 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava15.825 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.949.304 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.013 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.013 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  9.589 KM
  • 713100 - Porezi na plaće9.589 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  198.067 KM
  • 714100 - Porez na imovinu198.067 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  358 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost358 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  372.477 KM
  • 716100 - Porez na dohodak372.477 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.366.552 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.366.552 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  248 KM
  • 719100 - Ostali porezi248 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.019.034 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  31.407 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija31.407 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  987.527 KM
  • 722100 - Administrativne takse51.610 KM
  • 722300 - Komunalne takse417.193 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade93.554 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse302.655 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)75.887 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi46.628 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  100 KM
  • 723100 - Novčane kazne100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 370.881 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  370.881 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti370.881 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 6.411 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  6.411 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava6.411 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 2.094.319 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  497 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca497 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  503 KM
  • 713100 - Porezi na plaće503 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  213.838 KM
  • 714100 - Porez na imovinu213.838 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  54 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga54 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  407.653 KM
  • 716100 - Porez na dohodak407.653 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.471.699 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.471.699 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  75 KM
  • 719100 - Ostali porezi75 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.293.052 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  12.293 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija358 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine11.935 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.280.609 KM
  • 722100 - Administrativne takse47.376 KM
  • 722300 - Komunalne takse671.751 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade91.168 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse338.475 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)88.721 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi43.118 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  150 KM
  • 723100 - Novčane kazne150 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 84.079 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  69.100 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti69.100 KM
 • 733000 - Donacije
  14.979 KM
  • 733100 - Donacije14.979 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 21.181 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  21.181 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava21.181 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.442.169 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  199 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca199 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  37 KM
  • 713100 - Porezi na plaće37 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  265.625 KM
  • 714100 - Porez na imovinu265.625 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  522.207 KM
  • 716100 - Porez na dohodak522.207 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.654.052 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.654.052 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  49 KM
  • 719100 - Ostali porezi49 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.291.454 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  17.527 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.598 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine15.929 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.273.607 KM
  • 722100 - Administrativne takse40.499 KM
  • 722300 - Komunalne takse537.284 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade233.825 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse361.779 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)88.061 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi12.159 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  320 KM
  • 723100 - Novčane kazne320 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 368.244 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  366.058 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti366.058 KM
 • 733000 - Donacije
  2.186 KM
  • 733100 - Donacije2.186 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 24.079 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  24.079 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava24.079 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.688.988 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.781 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.781 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  166 KM
  • 713100 - Porezi na plaće166 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  274.439 KM
  • 714100 - Porez na imovinu274.439 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  158 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost158 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  566.907 KM
  • 716100 - Porez na dohodak566.907 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.844.301 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.844.301 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  236 KM
  • 719100 - Ostali porezi236 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.067.772 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  19.165 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija4.066 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine15.099 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.048.587 KM
  • 722100 - Administrativne takse44.788 KM
  • 722300 - Komunalne takse596.032 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade114.760 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse188.962 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)97.586 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.459 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  20 KM
  • 723100 - Novčane kazne20 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 693.463 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  662.340 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti662.340 KM
 • 733000 - Donacije
  31.123 KM
  • 733100 - Donacije31.123 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 33.322 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  33.322 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava33.322 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.439.155 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.329.616 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.041.841 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 287.775 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  109.539 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca109.539 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 686.093 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  686.093 KM
  • 613100 - Putni troškovi6.330 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju21.823 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge509.702 KM
   • 613300 - Rashodi za Zajedničku komunalnu potrošnju
    238.532 KM
   • 613300 - Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva
    146.100 KM
   • 613300 - Rashodi za javnu rasvjetu
    88.306 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    36.764 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara26.298 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.591 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme585 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje29.788 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.014 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge76.962 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 777.304 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  777.304 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade23.286 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    23.286 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima180.524 KM
   • 614200 - Tekuća rezerva
    79.485 KM
   • 614200 - Rashodi za regres povlastica u prijevozu učenika
    78.798 KM
   • 614200 - Stipendije
    18.400 KM
   • 614200 - Rashodi za djecu sa posebnim potrebama
    2.580 KM
   • 614200 - Rashodi za socijalne pomoći
    1.260 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama510.004 KM
   • 614300 - Grant Centar za socijalni rad
    216.015 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Vatrogasnog društva
    105.305 KM
   • 614300 - Grant Gradska biblioteka
    63.332 KM
   • 614300 - Rashodi za sport
    47.201 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Radio stanice
    21.061 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Službe Hitne pomoći
    16.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje političkih partija
    9.000 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje kulture
    9.000 KM
   • 614300 - Sredstva za izradu projektne dokumentacije
    6.340 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje vjerskih zajednica
    4.500 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje izbora
    3.757 KM
   • 614300 - Grant za finansiranje Javnog pravobranioca
    2.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    1.993 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Zajednice općina i gradova
    1.800 KM
   • 614300 - Crveni križ
    1.500 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Ureda zastupnika mladih
    1.200 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima7.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim komunalnim preduzećima
    7.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo56.490 KM
   • 614800 - Obaveze po sudskim rješenjima
    40.928 KM
   • 614800 - Rashodi za zaštitu i spašavanje
    15.561 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 633.489 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  633.489 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada468 KM
  • 821200 - Nabavka građevina3.300 KM
  • 821300 - Nabavka opreme12.323 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje617.398 KM
   • 821600 - Izgradnja lokalnih puteva
    467.889 KM
   • 821600 - Sredstva za izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda
    86.137 KM
   • 821600 - Sredstva za izradu i priključak javne rasvjete
    48.978 KM
   • 821600 - Sredstva za finansiranje infrastrukture Busovačka -Pridolci
    14.394 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 69.697 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  69.697 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje69.697 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.340.606 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.227.688 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.069.747 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 157.941 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  112.918 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca112.918 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 761.542 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  761.542 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.968 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju26.231 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge133.385 KM
   • 613300 - Izdaci za zajedničku komunalnu potrošnju
    101.376 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    32.009 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.876 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.687 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme702 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje243.409 KM
   • 613700 - Izdaci za javnu rasvjetu
    116.082 KM
   • 613700 - Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva
    97.244 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    30.083 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.414 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge301.870 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 780.728 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  780.728 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade34.516 KM
   • 614100 - Rashodi za finansiranje aktivnosti Mjesnih zajednica
    32.716 KM
   • 614100 - Sredstva za finansiranje Zajednice općina i gradova
    1.800 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima208.494 KM
   • 614200 - Tekuća rezerva
    85.119 KM
   • 614200 - Izdaci za regres povlastica u prijevozu učenika
    74.775 KM
   • 614200 - Stipendije
    43.000 KM
   • 614200 - Izdaci za djecu sa posebnim potrebama
    3.150 KM
   • 614200 - Izdaci za socijalne pomoći
    2.450 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama537.718 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    181.060 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Vatrogasnog društva
    105.037 KM
   • 614300 - Gradska biblioteka
    64.941 KM
   • 614300 - Izdaci za sport
    57.207 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje izbora
    30.811 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje kulture
    23.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje političkih partija
    20.000 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Službe Hitne pomoći
    20.000 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Radio stanice
    13.980 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    8.972 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Javnog pravobranioca
    4.000 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje REZ
    4.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    2.700 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Ureda zastupnika mladih
    1.200 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Arhiva SB
    810 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 656.316 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  656.316 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada2.291 KM
  • 821300 - Nabavka opreme22.236 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje631.789 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju lokalnih puteva
    324.161 KM
   • 821600 - Izdaci za infrastrukturu Busovacka-Pridolci
    202.989 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda
    41.768 KM
   • 821600 - Sredstva za izgradnju i priključenje javne rasvjete
    36.710 KM
   • 821600 - Izdaci za uređenje korita rijeka
    26.159 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 53.156 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  53.156 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje53.156 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.323.910 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.212.901 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.056.235 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 156.666 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  111.009 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca111.009 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 673.988 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  673.988 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.178 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju19.302 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge338.585 KM
   • 613300 - Izdaci za javnu rasvjetu
    117.809 KM
   • 613300 - Izdaci za Zajedničku komunalnu potrošnju
    106.283 KM
   • 613300 - Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva
    79.669 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge
    34.824 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara30.408 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.375 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme702 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje18.468 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.671 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge250.299 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 619.657 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  619.657 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade13.008 KM
   • 614100 - Izdaci za aktivnosti Mjesnih zajednica
    11.207 KM
   • 614100 - Sredstva za finansiranje Zajednice općina i gradova
    1.800 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima89.591 KM
   • 614200 - Tekuća rezerva
    54.165 KM
   • 614200 - Stipendije
    30.000 KM
   • 614200 - Izdaci za djecu sa posebnim potrebama
    4.470 KM
   • 614200 - Izdaci za regres povlastica u prijevozu učenika
    956 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama517.058 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    177.278 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    99.228 KM
   • 614300 - Gradska biblioteka
    67.145 KM
   • 614300 - Izdaci za sport
    56.340 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Hitne pomoći
    25.000 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje kulture
    23.520 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje političkih stranaka
    20.000 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Radio stanice
    16.500 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    10.536 KM
   • 614300 - Izdaci za zaštitu i spašavanje
    10.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje izbora
    4.765 KM
   • 614300 - Sredstva za popis stanovništva
    3.406 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Ureda mladih i Vijeća mladih
    1.800 KM
   • 614300 - Crveni križ
    1.540 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 528.466 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  528.466 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada145.446 KM
  • 821300 - Nabavka opreme234.292 KM
   • 821300 - Nakavka komunalne opreme
    231.750 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    2.542 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje148.728 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda
    73.879 KM
   • 821600 - Izdaci za infrastrukturu Pridolci
    44.056 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju lokalnih puteva
    30.793 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 36.092 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  36.092 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje36.092 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.320.430 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.208.731 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.063.798 KM
   • 611100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    237.980 KM
   • 611100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    202.429 KM
   • 611100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    147.960 KM
   • 611100 - Služba za financije i zajedničke poslove
    142.389 KM
   • 611100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    137.320 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    103.794 KM
   • 611100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    91.926 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 144.933 KM
   • 611200 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    32.326 KM
   • 611200 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    27.174 KM
   • 611200 - Služba za financije i zajedničke poslove
    19.541 KM
   • 611200 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    19.089 KM
   • 611200 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    16.787 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    15.984 KM
   • 611200 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    14.033 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  111.699 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca111.699 KM
   • 612100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    24.988 KM
   • 612100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    21.255 KM
   • 612100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    15.536 KM
   • 612100 - Služba za financije i zajedničke poslove
    14.951 KM
   • 612100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    14.419 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    10.898 KM
   • 612100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    9.652 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 648.861 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  648.861 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.045 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju17.336 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge331.854 KM
   • 613300 - Javna rasvjeta
    141.249 KM
   • 613300 - Izdaci za Zajedničku komunalnu potrošnju
    124.229 KM
   • 613300 - Izdaci za telefonske usluge
    30.939 KM
   • 613300 - Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva
    26.551 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - voda i smeće
    8.887 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara31.118 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.351 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme702 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje39.115 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.208 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge205.132 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća- Naknade vijećnicima
    84.323 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    53.641 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća - Naknade stručnim komisijama
    52.312 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    4.666 KM
   • 613900 - Služba za financije i zajedničke poslove
    3.193 KM
   • 613900 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    2.821 KM
   • 613900 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    1.577 KM
   • 613900 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    1.331 KM
   • 613900 - Služba za civilnu zaštitu
    724 KM
   • 613900 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    546 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 776.913 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  776.913 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade23.696 KM
   • 614100 - Izdaci za aktivnosti MZ
    21.896 KM
   • 614100 - Rashodi za finansiranje izbora
    1.300 KM
   • 614100 - Sredstva za Udruženje poslodavaca
    500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima128.018 KM
   • 614200 - Tekuća rezerva
    62.216 KM
   • 614200 - Stipendije
    31.000 KM
   • 614200 - Izdaci za zaštitu i spašavanje
    28.952 KM
   • 614200 - Izdaci za djecu sa posebnim potrebama
    5.850 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama615.509 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    180.512 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    109.393 KM
   • 614300 - Izdaci za sport
    80.200 KM
   • 614300 - Gradska biblioteka
    69.074 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Javnog pravobranioca
    62.766 KM
   • 614300 - Izdaci za kulturu
    24.868 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Radio stanice
    20.000 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje izbora
    15.021 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje političkih stranaka
    15.000 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Hitne pomoći
    15.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Udruženja
    9.775 KM
   • 614300 - Mrtvozvorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    2.700 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Ureda mladih i Vijeća mladih
    2.400 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje REZ
    2.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Zajednice Općine i Grada
    1.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo9.690 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 790.041 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  790.041 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.200 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.055 KM
  • 821300 - Nabavka opreme17.936 KM
   • 821300 - Nakavka komunalne opreme
    14.567 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    3.369 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje769.850 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju lokalnih puteva
    570.710 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda
    105.420 KM
   • 821600 - Rashodi za komunalnu deponiju
    43.290 KM
   • 821600 - Sredstva za finansiranje sportskih igrališta
    20.124 KM
   • 821600 - Sredstva za izgradnju i priključivanje javne rasvjete
    15.307 KM
   • 821600 - Izdaci za infrastrukturu Pridolci
    15.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 47.115 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  47.115 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje47.115 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.291.344 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.182.766 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.034.077 KM
   • 611100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    218.469 KM
   • 611100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    190.708 KM
   • 611100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    148.665 KM
   • 611100 - Služba za financije i trezor
    141.778 KM
   • 611100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    137.509 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    104.439 KM
   • 611100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    92.507 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 148.689 KM
   • 611200 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    42.095 KM
   • 611200 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    22.258 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    19.545 KM
   • 611200 - Služba za financije i trezor
    18.160 KM
   • 611200 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    17.015 KM
   • 611200 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    16.154 KM
   • 611200 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    13.464 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  108.578 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca108.578 KM
   • 612100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    22.939 KM
   • 612100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    20.024 KM
   • 612100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    15.610 KM
   • 612100 - Služba za financije i trezor
    14.887 KM
   • 612100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    14.438 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    10.966 KM
   • 612100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    9.713 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 750.496 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  750.496 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.717 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju19.695 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge415.913 KM
   • 613300 - Javna rasvjeta
    155.853 KM
   • 613300 - Izdaci za Zajedničku komunalnu potrošnju
    120.829 KM
   • 613300 - Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva
    99.274 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - ostalo
    39.957 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara34.099 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva6.403 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme819 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.308 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.322 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge236.220 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća- Naknade vijećnicima
    86.949 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća - Naknade stručnim komisijama
    71.824 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća - Ugovorne i druge posebne usluge
    56.200 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - ostalo
    11.452 KM
   • 613900 - Služba za financije i zajedničke poslove - Ugovorne i druge posebne usluge
    3.908 KM
   • 613900 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice - Ugovorne i druge posebne usluge
    1.865 KM
   • 613900 - Služba za civilnu zaštitu - Ugovorne i druge posebne usluge
    1.049 KM
   • 613900 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Ugovorne i druge posebne usluge
    980 KM
   • 613900 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove - Ugovorne i druge posebne usluge
    895 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Sredstva za finansiranje arhiva
    810 KM
   • 613900 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu - Ugovorne i druge posebne usluge
    288 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 760.794 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  760.794 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade40.379 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - ostalo
    37.274 KM
   • 614100 - Rashodi za finansiranje izbora
    3.105 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima138.112 KM
   • 614200 - Tekuća rezerva
    69.559 KM
   • 614200 - Stipendije
    35.000 KM
   • 614200 - Izdaci za zaštitu i spašavanje
    26.257 KM
   • 614200 - Izdaci za djecu sa posebnim potrebama
    4.680 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    2.616 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama582.303 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    186.346 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    103.666 KM
   • 614300 - Izdaci za sport
    80.659 KM
   • 614300 - Gradska biblioteka
    69.788 KM
   • 614300 - Izdaci za kulturu
    30.000 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Radio stanice
    27.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Javnog pravobranioca
    24.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje političkih stranaka
    15.300 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Hitne pomoći
    15.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - ostalo
    13.671 KM
   • 614300 - Mrtvozvorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje REZ
    4.873 KM
   • 614300 - Crveni križ
    2.800 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Vijeća mladih
    2.400 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Zajednice Općine i Grada
    1.800 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 225.814 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  225.814 KM
  • 821200 - Nabavka građevina54.412 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - Izdaci za izgradnju kotlovnice
    54.412 KM
  • 821300 - Nabavka opreme49.335 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje122.067 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju lokalnih puteva
    57.621 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda
    48.010 KM
   • 821600 - Sredstva za rekonstrukciju sportske dvorane
    11.527 KM
   • 821600 - Sredstva za izgradnju i priključivanje javne rasvjete
    6.382 KM
   • 821600 - Rashodi za komunalnu deponiju
    250 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 59.070 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  59.070 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje59.070 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.358.566 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.245.021 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.081.385 KM
   • 611100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    213.820 KM
   • 611100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    210.683 KM
   • 611100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    156.687 KM
   • 611100 - Služba za financije i trezor
    148.846 KM
   • 611100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    145.164 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    108.916 KM
   • 611100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    97.269 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 163.636 KM
   • 611200 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    38.556 KM
   • 611200 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    25.893 KM
   • 611200 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    23.099 KM
   • 611200 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    21.849 KM
   • 611200 - Služba za financije i trezor
    19.098 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    17.823 KM
   • 611200 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    17.317 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  113.545 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca113.545 KM
   • 612100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    22.451 KM
   • 612100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    22.122 KM
   • 612100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    16.452 KM
   • 612100 - Služba za financije i trezor
    15.629 KM
   • 612100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    15.242 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    11.436 KM
   • 612100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    10.213 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 738.567 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  738.567 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.409 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju18.910 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge399.967 KM
   • 613300 - Izdaci za Zajedničku komunalnu potrošnju
    146.258 KM
   • 613300 - Javna rasvjeta
    135.396 KM
   • 613300 - Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva
    77.021 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - ostalo
    41.292 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara40.063 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva5.966 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme702 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje27.868 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.619 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge234.063 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća- Naknade vijećnicima
    84.988 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća - Ugovorne i druge posebne usluge
    73.382 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća - Naknade stručnim komisijama
    44.705 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - ostalo
    11.836 KM
   • 613900 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice - Izdaci za izradu strategije
    9.239 KM
   • 613900 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice - Ugovorne i druge posebne usluge
    3.063 KM
   • 613900 - Služba za financije i trezor - Ugovorne i druge posebne usluge
    2.876 KM
   • 613900 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Ugovorne i druge posebne usluge
    1.688 KM
   • 613900 - Služba za civilnu zaštitu - Ugovorne i druge posebne usluge
    1.313 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Sredstva za finansiranje arhiva
    740 KM
   • 613900 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu - Ugovorne i druge posebne usluge
    234 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 972.820 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  972.820 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade92.641 KM
   • 614100 - Rashodi za finansiranje izbora
    45.147 KM
   • 614100 - Izdaci za kulturu
    30.000 KM
   • 614100 - Izdaci za sport
    13.500 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - ostalo
    3.995 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima176.440 KM
   • 614200 - Tekuća rezerva
    83.633 KM
   • 614200 - Izdaci za zaštitu i spašavanje
    44.984 KM
   • 614200 - Stipendije
    40.000 KM
   • 614200 - Izdaci za djecu sa posebnim potrebama
    5.040 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    2.782 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama703.739 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    226.399 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    113.192 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Udruženja
    104.389 KM
   • 614300 - Gradska biblioteka
    79.319 KM
   • 614300 - Izdaci za sport
    71.445 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Radio stanice
    31.120 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje političkih stranaka
    24.999 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Javnog pravobranioca
    24.300 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Hitne pomoći
    15.000 KM
   • 614300 - Mrtvozvorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    3.250 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje REZ
    2.620 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Zajednice Općine i Grada
    1.800 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Vijeća mladih
    900 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - ostalo
    6 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 663.024 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  663.024 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada121.974 KM
  • 821200 - Nabavka građevina55.779 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - ostalo
    28.529 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izdaci za regulaciju rijeka
    23.590 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - Izdaci za izgradnju kotlovnice
    3.660 KM
  • 821300 - Nabavka opreme15.427 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje469.844 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju lokalnih puteva
    159.213 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda
    128.308 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju reciklažnog dvorišta
    112.003 KM
   • 821600 - Sredstva za izgradnju i priključivanje javne rasvjete
    43.231 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    23.589 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju mostova
    3.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 45.999 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  45.999 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje45.999 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.480.903 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.354.740 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.201.551 KM
   • 611100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    260.843 KM
   • 611100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    225.125 KM
   • 611100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    168.791 KM
   • 611100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    163.247 KM
   • 611100 - Služba za finansije
    159.370 KM
   • 611100 - Služba za civilnu zaštitu
    119.620 KM
   • 611100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    104.554 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 153.189 KM
   • 611200 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    29.773 KM
   • 611200 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    29.214 KM
   • 611200 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    23.878 KM
   • 611200 - Naknade troškova zaposlenih
    22.163 KM
   • 611200 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    16.633 KM
   • 611200 - Služba za civilnu zaštitu
    16.499 KM
   • 611200 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    15.029 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  126.163 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca126.163 KM
   • 612100 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća
    27.388 KM
   • 612100 - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsku-invalidsku zaštitu
    23.638 KM
   • 612100 - Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
    17.723 KM
   • 612100 - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
    17.141 KM
   • 612100 - Služba za financije i trezor
    16.734 KM
   • 612100 - Služba za civilnu zaštitu
    12.560 KM
   • 612100 - Služba za lokalni i ekonomski razvoj, raseljene osobe i izbjeglice
    10.978 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 758.910 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  758.910 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.406 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju30.540 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge423.295 KM
   • 613300 - Javna rasvjeta
    144.271 KM
   • 613300 - Izdaci za Zajedničku komunalnu potrošnju
    130.941 KM
   • 613300 - Izdaci za zimsko održavanje lokalnih puteva
    102.577 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - ostalo
    45.506 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara45.867 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva7.668 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme702 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje25.557 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.726 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge215.149 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća- Naknade vijećnicima
    84.784 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - ostalo
    76.006 KM
   • 613900 - Ured načelnika i predsjednika Općinskog vijeća - Naknade stručnim komisijama
    54.358 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.102.253 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.102.253 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade104.351 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - ostalo
    64.964 KM
   • 614100 - Izdaci za kulturu
    32.000 KM
   • 614100 - Rashodi za finansiranje izbora
    7.388 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima247.670 KM
   • 614200 - Izdaci za zaštitu i spašavanje
    108.407 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - ostalo
    95.373 KM
   • 614200 - Stipendije
    39.000 KM
   • 614200 - Izdaci za djecu sa posebnim potrebama
    4.890 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama750.232 KM
   • 614300 - Centar za socijalni rad
    254.319 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - ostalo
    171.283 KM
   • 614300 - Vatrogasno društvo
    121.628 KM
   • 614300 - Gradska biblioteka
    102.866 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Radio stanice
    35.500 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Javnog pravobranioca
    24.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje političkih stranaka
    15.000 KM
   • 614300 - Rashodi za finansiranje Hitne pomoći
    15.000 KM
   • 614300 - Mrtvozvorstvo
    5.000 KM
   • 614300 - Crveni križ
    3.200 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje Zajednice Općine i Grada
    1.800 KM
   • 614300 - Izdaci za finansiranje Vijeća mladih
    635 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 868.545 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  868.545 KM
  • 821300 - Nabavka opreme128.620 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    68.167 KM
   • 821300 - Nakavka komunalne opreme
    60.453 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje739.925 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju lokalnih puteva
    240.560 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda
    156.302 KM
   • 821600 - Izdaci za finansiranje infrastrukture Busovačka planina
    117.379 KM
   • 821600 - Izdaci za infrastrukturu Pridolci
    85.194 KM
   • 821600 - Zamjena stolarije u srednjoj školi
    63.578 KM
   • 821600 - Izdaci za sanaciju doma SPC
    19.247 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija Doma kulture
    17.408 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju mostova
    13.980 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje
    13.817 KM
   • 821600 - Izdaci za izgradnju reciklažnog dvorišta
    12.460 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 31.660 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  31.660 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje31.660 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: