Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.313.996 KM

PORESKI PRIHODI

499.856 KM  (21,60%)

NEPORESKI PRIHODI

1.189.529 KM  (51,41%)

TRANSFERI I DONACIJE

622.611 KM  (26,91%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.000 KM  ( 0,09%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.655.054 KM

LIČNA PRIMANJA

327.079 KM  (12,32%)

MATERIJAL I USLUGE

531.763 KM  (20,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

514.095 KM  (19,36%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.253.832 KM  (47,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

8.335 KM  ( 0,31%)

OSTALI RASHODI

19.950 KM  ( 0,75%)

PRIHODI:

1.889.173 KM

PORESKI PRIHODI

477.618 KM  (25,28%)

NEPORESKI PRIHODI

1.305.110 KM  (69,08%)

TRANSFERI I DONACIJE

104.295 KM  ( 5,52%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.150 KM  ( 0,11%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.335.133 KM

LIČNA PRIMANJA

351.574 KM  (15,06%)

MATERIJAL I USLUGE

608.673 KM  (26,07%)

TRANSFERI I DOZNAKE

448.687 KM  (19,21%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

13.950 KM  ( 0,60%)

PRIHODI:

1.617.481 KM

PORESKI PRIHODI

459.687 KM  (28,42%)

NEPORESKI PRIHODI

1.088.036 KM  (67,27%)

TRANSFERI I DONACIJE

64.494 KM  ( 3,99%)

PRIMICI OD IMOVINE

5.264 KM  ( 0,33%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.483.862 KM

LIČNA PRIMANJA

437.346 KM  (29,47%)

MATERIJAL I USLUGE

559.843 KM  (37,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

409.063 KM  (27,57%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

10.500 KM  ( 0,71%)

PRIHODI:

3.398.027 KM

PORESKI PRIHODI

479.862 KM  (14,12%)

NEPORESKI PRIHODI

1.107.434 KM  (32,59%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.810.731 KM  (53,29%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.156.857 KM

LIČNA PRIMANJA

581.333 KM  (18,41%)

MATERIJAL I USLUGE

700.246 KM  (22,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.442.007 KM  (45,68%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

9.832 KM  ( 0,31%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.206.822 KM

PORESKI PRIHODI

514.589 KM  (23,32%)

NEPORESKI PRIHODI

1.409.217 KM  (63,86%)

TRANSFERI I DONACIJE

283.016 KM  (12,82%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.372.957 KM

LIČNA PRIMANJA

616.938 KM  (26,00%)

MATERIJAL I USLUGE

738.681 KM  (31,13%)

TRANSFERI I DOZNAKE

628.389 KM  (26,48%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

10.980 KM  ( 0,46%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.804.193 KM

PORESKI PRIHODI

567.184 KM  (20,23%)

NEPORESKI PRIHODI

1.507.139 KM  (53,75%)

TRANSFERI I DONACIJE

728.870 KM  (25,99%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.000 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.940.076 KM

LIČNA PRIMANJA

626.798 KM  (21,32%)

MATERIJAL I USLUGE

847.755 KM  (28,83%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.079.209 KM  (36,71%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

10.775 KM  ( 0,37%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 499.856 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  274 KM
  • 713100 - Porezi na plaće274 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  12.389 KM
  • 714100 - Porez na imovinu12.389 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  866 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost790 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga76 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  75.471 KM
  • 716100 - Porez na dohodak75.471 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  407.640 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza407.640 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.216 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.216 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.189.529 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.084.856 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija71.423 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupnina
    71.423 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.013.433 KM
   • 721200 - Prihodi od terminala
    1.012.190 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate
    1.243 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  104.673 KM
  • 722100 - Administrativne takse14.958 KM
  • 722300 - Komunalne takse29.200 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade15.222 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse39.959 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    21.049 KM
   • 722500 - Posebne naknade - katastar
    12.972 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitum od prirodnih i drugih nesreća
    5.938 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)26 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi5.308 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 622.611 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  199.165 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti199.165 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  423.446 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva116.836 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti306.610 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 2.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 477.618 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  148 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca148 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.455 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.455 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  18.790 KM
  • 714100 - Porez na imovinu18.790 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  126 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost68 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga58 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  65.189 KM
  • 716100 - Porez na dohodak65.189 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  388.750 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza388.750 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.160 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.160 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.305.110 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.183.979 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija60.752 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupnina
    60.752 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.123.227 KM
   • 721200 - Prihodi od terminala
    1.122.370 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate
    857 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  121.131 KM
  • 722100 - Administrativne takse14.407 KM
  • 722300 - Komunalne takse26.023 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade21.780 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    21.780 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse37.270 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    20.306 KM
   • 722500 - Posebne naknade - katastar
    10.773 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    6.191 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi21.651 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 104.295 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  67.486 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti67.486 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  36.809 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva18.419 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti18.390 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 2.150 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.150 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.150 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 459.687 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  42 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca42 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  64 KM
  • 713100 - Porezi na plaće64 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  12.684 KM
  • 714100 - Porez na imovinu12.684 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  259 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost24 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga235 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  65.675 KM
  • 716100 - Porez na dohodak65.675 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  379.736 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza379.736 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.227 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.227 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.088.036 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  924.547 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija61.515 KM
   • 721100 - Prihodi od zakupnina
    61.515 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine863.032 KM
   • 721200 - Prihodi od terminala
    862.910 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate
    122 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  163.489 KM
  • 722100 - Administrativne takse15.610 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    15.610 KM
  • 722300 - Komunalne takse75.342 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade
    50.439 KM
   • 722300 - Općinske komunalne pristrojbe
    24.903 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade17.692 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    17.692 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse37.278 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    19.020 KM
   • 722500 - Posebne naknade - katastar
    10.912 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    7.346 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi17.567 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 64.494 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  57.494 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti57.494 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  7.000 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti7.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 5.264 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  5.264 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava5.264 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 479.862 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  29 KM
  • 713100 - Porezi na plaće29 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  12.433 KM
  • 714100 - Porez na imovinu12.433 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  168 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga168 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  72.074 KM
  • 716100 - Porez na dohodak72.074 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  394.597 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza394.597 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  561 KM
  • 719100 - Ostali porezi561 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.107.434 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  927.972 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija70.509 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine857.034 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika429 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  179.462 KM
  • 722100 - Administrativne takse14.204 KM
  • 722300 - Komunalne takse79.065 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade9.861 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse31.562 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi44.769 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.810.731 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  105.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva105.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  59.168 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti59.168 KM
 • 733000 - Donacije
  1.339.784 KM
  • 733100 - Donacije1.339.784 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  306.779 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti306.779 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 514.589 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  260 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca260 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  13 KM
  • 713100 - Porezi na plaće13 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  11.538 KM
  • 714100 - Porez na imovinu11.538 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  222 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost222 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  77.445 KM
  • 716100 - Porez na dohodak77.445 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  425.005 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza425.005 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  106 KM
  • 719100 - Ostali porezi106 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.409.217 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.087.371 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija102.974 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine984.321 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika76 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  321.846 KM
  • 722100 - Administrativne takse11.125 KM
  • 722300 - Komunalne takse246.805 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade7.425 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse35.574 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.917 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 283.016 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  84.134 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti84.134 KM
 • 733000 - Donacije
  2.661 KM
  • 733100 - Donacije2.661 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  100.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada100.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  96.221 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova96.221 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 567.184 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  40 KM
  • 713100 - Porezi na plaće40 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  8.879 KM
  • 714100 - Porez na imovinu8.879 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  150 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost150 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  89.611 KM
  • 716100 - Porez na dohodak89.611 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  468.497 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza468.497 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  4 KM
  • 719100 - Ostali porezi4 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.507.139 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.216.157 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija97.304 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.118.853 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  290.982 KM
  • 722100 - Administrativne takse15.482 KM
  • 722300 - Komunalne takse227.489 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.201 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse42.239 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi2.571 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 728.870 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  496.458 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti496.458 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  232.412 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova91.722 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora140.690 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 1.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 327.079 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  300.940 KM
  • 611100 - Bruto plaće248.941 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 51.999 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  26.139 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca26.139 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 531.763 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  531.763 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.118 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju97.359 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    57.500 KM
   • 613200 - Općinska zgrada, Carinski terminal
    39.859 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge14.416 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.661 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.423 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje7.889 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.669 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge373.228 KM
   • 613900 - Naknade za korištenje terminala - UINO
    302.972 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    70.256 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 514.095 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  491.465 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade65.472 KM
   • 614100 - Grant za šport - HOK "Domaljevac" Domaljevac
    15.000 KM
   • 614100 - Grant za kulturu - Ostale kulturne organizacije i manifestacije - dani općine
    9.730 KM
   • 614100 - Grant za izbore
    7.860 KM
   • 614100 - Obilježavanje značajnih datuma
    5.232 KM
   • 614100 - Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata
    3.950 KM
   • 614100 - Grant za šport - HNK "Mladost" Domaljevac
    3.500 KM
   • 614100 - Grant za šport - HNK "9. Lipanj" Bazik
    3.500 KM
   • 614100 - Grant za šport - NK "Korpar" Grebnice
    3.500 KM
   • 614100 - Grant za kulturu - HKUD "Mladost" Domaljevac
    3.000 KM
   • 614100 - Grant MZ Domaljevac - Izdaci za pokrivanje troškova redovitog funkcioniranja MZ
    2.500 KM
   • 614100 - Grant MZ Bazik - Izdaci za pokrivanje troškova redovitog funkcioniranja MZ
    2.500 KM
   • 614100 - Grant MZ Grebnice - Izdaci za pokrivanje troškova redovitog funkcioniranja MZ
    2.500 KM
   • 614100 - Grant MZ Brvnik - Izdaci za pokrivanje troškova redovitog funkcioniranja MZ
    2.500 KM
   • 614100 - Grant za šport - Boćarski klub Grebnice
    200 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima185.119 KM
   • 614200 - Prevoz učenika
    110.085 KM
   • 614200 - Grant za povratak raseljenih osoba
    53.515 KM
   • 614200 - Grant za zdravstvene i socijalne potrebe
    15.519 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    6.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama43.060 KM
   • 614300 - Grant za obrazovanje i informiranje
    19.560 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HDZ 1990
    5.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HDZ BiH
    3.000 KM
   • 614300 - Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u ratu Domaljevac-Šamac
    2.500 KM
   • 614300 - Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Domaljevac-Šamac
    2.500 KM
   • 614300 - Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata H-B podružnica Domaljevac-Šamac
    2.500 KM
   • 614300 - Lovačka udruga "Kuna" Domaljevac
    2.500 KM
   • 614300 - Udruga poslodavaca Domaljevac-Šamac
    1.500 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HSS - NHI
    1.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama NS Radom za boljitak
    1.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama - HSP BiH
    1.000 KM
   • 614300 - Crveni križ Domaljevac-Šamac
    500 KM
   • 614300 - Kinološka udruga Domaljevac
    500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima192.657 KM
   • 614400 - JKD "Domokom" d.o.o. Domaljevac
    100.000 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad Domaljevac
    48.000 KM
   • 614400 - Grant za poljoprivredu
    24.657 KM
   • 614400 - Dom zdravlja Domaljevac-Šamac
    20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima3.700 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.457 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  22.630 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama22.630 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 1.253.832 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.253.832 KM
  • 821200 - Nabavka građevina193.837 KM
   • 821200 - Ulaganje na terminal, carinsko skladište
    88.125 KM
   • 821200 - Izgradnja otvorenog igrališta za djecu - Zeleni kutak
    87.564 KM
   • 821200 - Centar za socijalni rad Domaljevac - izgradnja objekta
    18.148 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.451 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava5.408 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.050.136 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cesta
    428.216 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija OŠ Braće Radića u Domaljevcu i uređenje školskog dvorišta
    184.075 KM
   • 821600 - Podrška zajedničkim projektima
    104.739 KM
   • 821600 - Uređenje mjesnog doma u Baziku
    69.143 KM
   • 821600 - Izgradnja ulične rasvjete u Domaljevcu
    64.658 KM
   • 821600 - Proširenje groblja i izgradnja mrtvačnice u Domaljevcu
    56.601 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija društvenog doma "Srimac" u Domaljevcu
    50.730 KM
   • 821600 - Dislokacija deponije smeća - Grebnice
    31.087 KM
   • 821600 - Izgradnja ulične rasvjete u Grebnicama
    25.528 KM
   • 821600 - Športska dvorana Grebnice - uređenje
    16.943 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija čitaonice u Grebnicama
    15.482 KM
   • 821600 - Izgradnja ulične rasvjete u Brvniku
    2.934 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 8.335 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  8.335 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama8.335 KM

OSTALI RASHODI 2011. 19.950 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  19.950 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva19.950 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 351.574 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  322.593 KM
  • 611100 - Bruto plaće276.009 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 46.584 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  28.981 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca28.981 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 608.673 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  608.673 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju110.437 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    67.835 KM
   • 613200 - Općinska zgrada, Carinski terminal
    42.602 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge12.516 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.280 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.822 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.850 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.788 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge427.480 KM
   • 613900 - Naknade za korištenje terminala - UINO
    336.651 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    90.829 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 448.687 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  413.487 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade73.013 KM
   • 614100 - Grant za šport
    27.000 KM
   • 614100 - Grant za kulturu
    18.993 KM
   • 614100 - Grant za izbore
    13.223 KM
   • 614100 - Obilježavanje značajnih datuma
    7.813 KM
   • 614100 - Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata
    4.984 KM
   • 614100 - Grant MZ Brvnik - Izdaci za pokrivanje troškova redovitog funkcioniranja MZ
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima186.014 KM
   • 614200 - Prevoz učenika
    111.940 KM
   • 614200 - Grant za zdravstvene i socijalne potrebe
    38.084 KM
   • 614200 - Grant za povratak raseljenih osoba
    25.990 KM
   • 614200 - Studentske stipendije
    10.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama46.247 KM
   • 614300 - Grant za obrazovanje i informiranje
    20.397 KM
   • 614300 - Grantovi neprfitnim organizacijama i udrugama građana
    14.850 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HDZ 1990
    5.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HDZ BiH
    3.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HSS - NHI
    1.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama NS Radom za boljitak
    1.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama - HSP BiH
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima106.600 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad Domaljevac
    34.000 KM
   • 614400 - JKD "Domokom" d.o.o. Domaljevac
    30.000 KM
   • 614400 - JU "Dječiji vrtić" Domaljevac
    23.000 KM
   • 614400 - Grant za poljoprivredu
    19.600 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.200 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo413 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  35.200 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima4.400 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama20.800 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima10.000 KM
   • 615400 - JKD Domokom doo Domaljevac - za nabavku vozila
    10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 912.249 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  912.249 KM
  • 821200 - Nabavka građevina496.760 KM
   • 821200 - Izgradnja i sanacija pješačkih staza
    159.256 KM
   • 821200 - Izgradnja ulične rasvjete
    142.666 KM
   • 821200 - Ulaganje na terminal, carinsko skladište
    88.125 KM
   • 821200 - Izgradnja i rekonstrukija oborinske odvodnje
    60.558 KM
   • 821200 - Završni radovi na Centru za socijalni rad i socijalno zbrinjavanje građana
    23.088 KM
   • 821200 - Dječiji vrtić Domaljevac - opremanje
    23.067 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.234 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava13.195 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje401.060 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cesta
    136.410 KM
   • 821600 - Uređenje doma 104. HVO brigade
    78.732 KM
   • 821600 - Opremanje mrtvačnice i uređenje novoga groblja u Domaljevcu
    66.414 KM
   • 821600 - Postavljanje fasade i vanjske stolarije na društvenom domu "Srimac" u Domaljevcu
    51.732 KM
   • 821600 - Uređenje školskih dvorišta
    20.330 KM
   • 821600 - Kapitalni izdaci za ostale namjene
    15.255 KM
   • 821600 - Uređenje parkinga u ulici Trg palih branitelja u Grebnicama
    14.867 KM
   • 821600 - Uređenje dvorišta mjesnog doma Bazik
    9.204 KM
   • 821600 - Športska dvorana Grebnice - uređenje
    8.116 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 13.950 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  13.950 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva13.950 KM

LIČNA PRIMANJA 2013. 437.346 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  399.935 KM
  • 611100 - Bruto plaće356.292 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 43.643 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  37.411 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca37.411 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 559.843 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  559.843 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.074 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju131.391 KM
   • 613200 - Javna rasvjeta
    84.190 KM
   • 613200 - Općinska zgrada, Carinski terminal
    47.201 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge13.099 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.737 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva12.225 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje19.855 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.738 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge348.724 KM
   • 613900 - Naknade za korištenje terminala - UINO
    258.921 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    89.803 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 409.063 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  392.763 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade80.053 KM
   • 614100 - Grant za šport
    26.617 KM
   • 614100 - Likvidacija HKC-a Domaljevac-Šamac
    17.671 KM
   • 614100 - Grant za kulturu
    16.246 KM
   • 614100 - Obilježavanje značajnih datuma
    9.768 KM
   • 614100 - Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata
    4.768 KM
   • 614100 - Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    3.826 KM
   • 614100 - Grant za izbore
    1.157 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima171.504 KM
   • 614200 - Prevoz učenika
    102.345 KM
   • 614200 - Potpore učenicima i studentima
    53.200 KM
   • 614200 - Grant za zdravstvene i socijalne potrebe
    13.759 KM
   • 614200 - Grant za povratak raseljenih osoba
    2.200 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama22.537 KM
   • 614300 - Grant za obrazovanje i informiranje
    6.487 KM
   • 614300 - Grantovi neprfitnim organizacijama i udrugama građana
    5.050 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HDZ BiH
    4.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HDZ 1990
    3.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama HSS - NHI
    1.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama NS Radom za boljitak
    1.000 KM
   • 614300 - Grantovi političkim partijama - HSP BiH
    1.000 KM
   • 614300 - Posavska stranka
    1.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima116.818 KM
   • 614400 - JU "Dječiji vrtić" Domaljevac
    50.000 KM
   • 614400 - Centar za socijalni rad Domaljevac
    45.000 KM
   • 614400 - JKD "Domokom" d.o.o. Domaljevac
    9.000 KM
   • 614400 - Grant za poljoprivredu
    8.000 KM
   • 614400 - Dom zdravlja Domaljevac-Šamac; potpora radu
    4.818 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.200 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo651 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  16.300 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama16.300 KM
   • 615300 - Dom zdravlja Domaljevac-Šamac, za nabavku vozila
    15.000 KM
   • 615300 - Ostali kapitalni grantovi
    1.300 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 67.110 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  67.110 KM
  • 821200 - Nabavka građevina22.031 KM
   • 821200 - Ulaganje na terminal, carinsko skladište
    22.031 KM
  • 821300 - Nabavka opreme8.500 KM
   • 821300 - Uređenje i opremanje matičnog ureda u Grebnicama
    6.553 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    1.947 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava6.260 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje30.319 KM
   • 821600 - Postavljanje stolarije na mjesnom domu i čitaonici u Donjem Hasiću
    14.306 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i sanacija vodoprivrednih objekata
    7.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija cesta
    4.956 KM
   • 821600 - Kapitalni izdaci za ostale namjene
    4.057 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 10.500 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  10.500 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva10.500 KM

LIČNA PRIMANJA 2014. 581.333 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  533.067 KM
  • 611100 - Bruto plaće459.681 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 73.386 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  48.266 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca48.266 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 700.246 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  700.246 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.710 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju119.448 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge18.346 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara23.635 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva26.057 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje40.534 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.746 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge454.768 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.442.007 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.424.007 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade90.296 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.162.642 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama36.168 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima132.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.901 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  18.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima1.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama17.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 423.439 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  423.439 KM
  • 821200 - Nabavka građevina6.193 KM
  • 821300 - Nabavka opreme65.333 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava3.200 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje348.713 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2014. 9.832 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  9.832 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama9.832 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 616.938 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  567.866 KM
  • 611100 - Bruto plaće467.361 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 100.505 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  49.072 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca49.072 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 738.681 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  738.681 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.544 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju123.410 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge25.431 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara29.350 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva47.185 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje89.925 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.757 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge406.079 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 628.389 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  593.604 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade175.676 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima372.659 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama38.691 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima3.780 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.200 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.598 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  34.785 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.145 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama32.640 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 377.969 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  377.969 KM
  • 821200 - Nabavka građevina56.055 KM
  • 821300 - Nabavka opreme13.145 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava8.283 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje300.486 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2015. 10.980 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  10.980 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama10.980 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 626.798 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  576.734 KM
  • 611100 - Bruto plaće469.181 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 107.553 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  50.064 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca50.064 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 847.755 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  847.755 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.132 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju148.199 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge19.014 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara28.455 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.323 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje121.606 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.083 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge477.943 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    373.204 KM
   • 613900 - Ugovori o djelu - bruto
    34.786 KM
   • 613900 - Reprezentacija
    30.665 KM
   • 613900 - Rad komisija
    21.438 KM
   • 613900 - Naknade članovima Općinskog vijeća
    17.850 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.079.209 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.063.852 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade226.516 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Centar za socijalni rad
    76.200 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Dječiji vrtić Domaljevac
    68.600 KM
   • 614100 - Grant za sport, kulturu i obilježavanje značajnih datuma
    63.716 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - zdravstvo ( JU Dom zdravlja Domaljevac i UG Treća radost)
    17.000 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima737.285 KM
   • 614200 - Transfer pojedincima za sanaciju šteta uzrokovani poplavama
    510.420 KM
   • 614200 - Potpore učenicima i studentima
    92.910 KM
   • 614200 - Prevoz učenika
    92.910 KM
   • 614200 - Grant za zdravstvene i socijalne potrebe
    29.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    12.045 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama82.840 KM
   • 614300 - Grantovi neprfitnim organizacijama
    44.415 KM
   • 614300 - Grant za sport, kulturu i obilježavanje značajnih datuma
    31.425 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - vjerske zajednice
    7.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima14.500 KM
   • 614400 - Grant Udruženje poljoprivrednika
    14.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.200 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo1.511 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  15.357 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima3.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama12.357 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 375.539 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  375.539 KM
  • 821200 - Nabavka građevina154.013 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.809 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava81.348 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje130.369 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2016. 10.775 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  10.775 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama10.775 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori: