Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.089.709 KM

PORESKI PRIHODI

196.607 KM  (18,04%)

NEPORESKI PRIHODI

210.897 KM  (19,35%)

TRANSFERI I DONACIJE

682.205 KM  (62,60%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

499.282 KM

LIČNA PRIMANJA

253.528 KM  (50,78%)

MATERIJAL I USLUGE

139.058 KM  (27,85%)

TRANSFERI I DOZNAKE

65.772 KM  (13,17%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

798.133 KM

PORESKI PRIHODI

192.021 KM  (24,06%)

NEPORESKI PRIHODI

534.752 KM  (67,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

71.360 KM  ( 8,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

688.908 KM

LIČNA PRIMANJA

287.046 KM  (41,67%)

MATERIJAL I USLUGE

197.370 KM  (28,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

78.978 KM  (11,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

481.202 KM

PORESKI PRIHODI

176.231 KM  (36,62%)

NEPORESKI PRIHODI

278.231 KM  (57,82%)

TRANSFERI I DONACIJE

26.740 KM  ( 5,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

586.877 KM

LIČNA PRIMANJA

283.429 KM  (48,29%)

MATERIJAL I USLUGE

161.809 KM  (27,57%)

TRANSFERI I DOZNAKE

70.310 KM  (11,98%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

634.314 KM

PORESKI PRIHODI

176.193 KM  (27,78%)

NEPORESKI PRIHODI

431.321 KM  (68,00%)

TRANSFERI I DONACIJE

26.800 KM  ( 4,23%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

656.160 KM

LIČNA PRIMANJA

276.683 KM  (42,17%)

MATERIJAL I USLUGE

215.330 KM  (32,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

61.899 KM  ( 9,43%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.017.776 KM

PORESKI PRIHODI

193.062 KM  (18,97%)

NEPORESKI PRIHODI

784.534 KM  (77,08%)

TRANSFERI I DONACIJE

40.180 KM  ( 3,95%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

505.521 KM

LIČNA PRIMANJA

234.040 KM  (46,30%)

MATERIJAL I USLUGE

189.400 KM  (37,47%)

TRANSFERI I DOZNAKE

70.589 KM  (13,96%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

682.500 KM

PORESKI PRIHODI

195.366 KM  (28,63%)

NEPORESKI PRIHODI

430.194 KM  (63,03%)

TRANSFERI I DONACIJE

56.940 KM  ( 8,34%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

769.088 KM

LIČNA PRIMANJA

262.598 KM  (34,14%)

MATERIJAL I USLUGE

196.972 KM  (25,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

85.599 KM  (11,13%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.620.134 KM

PORESKI PRIHODI

189.772 KM  (11,71%)

NEPORESKI PRIHODI

1.348.905 KM  (83,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

81.457 KM  ( 5,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

971.275 KM

LIČNA PRIMANJA

284.535 KM  (29,29%)

MATERIJAL I USLUGE

200.605 KM  (20,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

117.059 KM  (12,05%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 196.607 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  29.329 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti29.329 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  209 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu209 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda10 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  167.059 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO167.059 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 210.897 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  210.483 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse465 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse400 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama209.618 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  414 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi414 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 682.205 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  4.000 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva4.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  678.205 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave678.205 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 192.021 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  30.028 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti30.028 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  22 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda22 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  161.971 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO161.971 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 534.752 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  640 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente640 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  533.703 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse315 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.910 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama531.478 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  409 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi409 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 71.360 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  71.360 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave71.360 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 176.231 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  31.975 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti31.975 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  5 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu5 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  144.249 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO144.249 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 278.231 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  88 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente88 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  274.637 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse282 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse2.528 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama271.827 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  3.506 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi3.506 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 26.740 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  26.740 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave26.740 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 176.193 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  25.514 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti25.514 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  180 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu180 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  150.487 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO150.487 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  10 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi10 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 431.321 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  13 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente13 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  430.761 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse553 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.410 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama428.798 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  547 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi547 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 26.800 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  26.800 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave26.800 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 193.062 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  23.034 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti23.034 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  69 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu69 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  6.392 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda11 KM
  • 715300 - Akcize6.381 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  163.567 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO163.567 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 784.534 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  781.735 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse142 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.634 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama779.959 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  2.798 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi2.798 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 40.180 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  40.180 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave40.180 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 195.366 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  24.034 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti24.034 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  38 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu38 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga1 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  171.291 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO171.291 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 430.194 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  430.178 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse3.433 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.085 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama425.619 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga41 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  15 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi15 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 56.940 KMXZatvori:

 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  56.940 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave56.940 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 189.772 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  24.439 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti24.439 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  699 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu699 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  4 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  164.630 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO164.630 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.348.905 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  2.132 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2.132 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.241.804 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse3.478 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse972 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.237.254 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga100 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  104.969 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi104.969 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 81.457 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  25.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje25.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  56.457 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta56.457 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 253.528 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  253.528 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate217.270 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih36.258 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 139.058 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  139.058 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga12.933 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.315 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje15.550 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja23.524 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge8.979 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine3.856 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi70.901 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 65.772 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  49.600 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji49.600 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  16.172 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova11.840 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS4.332 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 40.924 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  40.924 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata32.179 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.745 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu5.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 287.046 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  287.046 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate234.853 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih52.193 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 197.370 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  197.370 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga11.789 KM
   • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
    3.657 KM
   • 412200 - Rashodi za električnu energiju
    3.507 KM
   • 412200 - Rashodi po osnovu utroška drveta
    3.054 KM
   • 412200 - Rashodi za usluge prevoza (stručne eskurzije učenika)
    943 KM
   • 412200 - Rashodi za komunalne usluge
    628 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.625 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje17.123 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja31.813 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge11.795 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine7.035 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi115.190 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
    79.602 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima Opštinske izborne komisije i Biračkog odbora
    15.034 KM
   • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
    10.889 KM
   • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
    2.762 KM
   • 412900 - Reprezentacija u zemlji
    1.911 KM
   • 412900 - Rashodi za obilježavanje značajnih datuma
    1.877 KM
   • 412900 - Rashodi za povrat poreza
    1.417 KM
   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
    503 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu kotizacija za seminare i simpozijume
    500 KM
   • 412900 - Ostali rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
    400 KM
   • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
    295 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 78.978 KMXZatvori:

 • 415000 - Grantovi
  58.862 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji58.862 KM
   • 415200 - Organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
    41.250 KM
   • 415200 - Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima - Komunalno preduzeće - za crkvu
    8.691 KM
   • 415200 - Sredstva za boračku organizaciju, eko društvo i dr.
    4.602 KM
   • 415200 - Sredstva za sport i kulturu
    4.100 KM
   • 415200 - Civilna zaštita
    169 KM
   • 415200 - Tekući grantovi političkim organizacijama
    50 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  20.116 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova15.334 KM
   • 416100 - Tekuće pomoći porodicama poginulih boraca, RVI i civilnim žrtvama rata
    9.273 KM
   • 416100 - Stipendije
    6.060 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS4.782 KM
   • 416300 - Doznake ustanovama socijalne zaštite za smještaj štićenika
    4.782 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 125.514 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  114.430 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata96.053 KM
   • 511100 - Proizvodno-uslužne objekte
    28.763 KM
   • 511100 - Rashodi za pribavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacije
    26.521 KM
   • 511100 - Izrada projekta za nastavno-naučnu bazu
    19.558 KM
   • 511100 - Izrada projekta nove zgrade opštine
    13.338 KM
   • 511100 - Putevi i autoputevi
    7.873 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme18.377 KM
   • 511300 - Rashodi za terensko vozilo
    15.313 KM
   • 511300 - Računarska oprema
    1.998 KM
   • 511300 - Kancelarijska oprema
    1.066 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  11.084 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta11.084 KM
   • 513100 - Izrada regulacionih planova za naseljena mjesta Srnetica i Potoci
    11.084 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 283.429 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  283.429 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate226.879 KM
   • 411100 - Administrativna služba226.879 KM
   • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih56.550 KM
    • 411200 - Administrativna služba56.550 KM

   MATERIJAL I USLUGE 2013. 161.809 KMXZatvori:

   • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
    161.809 KM
    • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga12.164 KM
     • 412200 - Administrativna služba11.538 KM
      • 412200 - Rashodi po osnovu utroška drveta
       5.143 KM
      • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
       3.415 KM
      • 412200 - Rashodi za električnu energiju
       2.980 KM
     • 412200 - Skupština625 KM
      • 412200 - Rashodi po osnovu utroška drveta
       350 KM
      • 412200 - Rashodi za komunikacione usluge
       275 KM
    • 412300 - Rashodi za režijski materijal2.956 KM
     • 412300 - Administrativna služba2.455 KM
      • 412300 - Skupština500 KM
      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje18.138 KM
       • 412500 - Administrativna služba18.138 KM
       • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja24.609 KM
        • 412600 - Administrativna služba23.610 KM
         • 412600 - Skupština1.000 KM
         • 412700 - Rashodi za stručne usluge6.966 KM
          • 412700 - Administrativna služba6.791 KM
           • 412700 - Skupština176 KM
           • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi96.976 KM
            • 412900 - Administrativna služba19.909 KM
             • 412900 - Rashodi za bruto naknade za privremene i povremene poslove
              6.380 KM
             • 412900 - Rashodi za bruto naknade članovima Opštinske izborne komisije i Biračkog odbora
              4.505 KM
             • 412900 - Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila
              3.477 KM
             • 412900 - Reprezentacija u zemlji
              1.555 KM
             • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
              921 KM
             • 412900 - Rashodi za obilježavanje značajnih datuma
              913 KM
             • 412900 - Ostali rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
              858 KM
             • 412900 - Rashodi po osnovu kotizacija za seminare i simpozijume
              800 KM
             • 412900 - Rashodi po osnovu članarina
              500 KM
            • 412900 - Skupština77.067 KM
             • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
              59.950 KM
             • 412900 - Rashodi za bruto naknade Predsjednik skupštine
              13.712 KM
             • 412900 - Rashodi po sudskim rješenjima
              2.656 KM
             • 412900 - Reprezentacija u zemlji
              749 KM

          TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 70.310 KMXZatvori:

          • 415000 - Grantovi
           53.151 KM
           • 415200 - Grantovi u zemlji53.151 KM
            • 415200 - Administrativna služba53.151 KM
             • 415200 - Organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite - Dom zdravlja
              48.750 KM
             • 415200 - Sredstva za boračku organizaciju, eko društvo i dr.
              2.163 KM
             • 415200 - Sredstva za sport i kulturu
              2.158 KM
             • 415200 - Tekući grantovi političkim organizacijama
              80 KM
          • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
           17.077 KM
           • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova13.989 KM
            • 416100 - Administrativna služba13.989 KM
             • 416100 - Tekuće pomoći porodicama poginulih boraca, RVI i civilnim žrtvama rata
              7.850 KM
             • 416100 - Tekuće pomoći penzionerima
              4.739 KM
             • 416100 - Stipendije
              1.400 KM
           • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS3.088 KM
            • 416300 - Administrativna služba3.088 KM
             • 416300 - Doznake ustanovama socijalne zaštite za smještaj štićenika
              3.088 KM
          • 481000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
           82 KM
           • 481200 - Transferi entitetu82 KM
            • 481200 - Administrativna služba82 KM

           NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 71.329 KMXZatvori:

           • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
            58.341 KM
            • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme52.627 KM
             • 511300 - Administrativna služba52.627 KM
              • 511300 - Vozila
               52.627 KM
            • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu5.714 KM
             • 511700 - Administrativna služba5.714 KM
            • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
             8.791 KM
             • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta8.791 KM
              • 513100 - Administrativna služba8.790 KM
             • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
              4.197 KM
              • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.4.197 KM
               • 516100 - Administrativna služba4.197 KM

              FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

              OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

              OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

              LIČNA PRIMANJA 2014. 276.683 KMXZatvori:

              • 411000 - Rashodi za lična primanja
               276.683 KM
               • 411100 - Rashodi za bruto plate220.163 KM
               • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih56.520 KM

              MATERIJAL I USLUGE 2014. 215.330 KMXZatvori:

              • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
               215.330 KM
               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga11.673 KM
               • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.679 KM
               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje16.360 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja25.280 KM
               • 412700 - Rashodi za stručne usluge10.404 KM
               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi147.934 KM

              TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 61.899 KMXZatvori:

              • 415000 - Grantovi
               48.240 KM
               • 415200 - Grantovi u zemlji48.240 KM
              • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
               8.659 KM
               • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova8.659 KM
              • 481000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
               5.000 KM
               • 481200 - Transferi entitetu5.000 KM

              NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 102.248 KMXZatvori:

              • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
               102.248 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata33.344 KM
               • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu68.904 KM

              FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 0 KMXZatvori:

              OTPLATA DUGOVA 2014. 0 KMXZatvori:

              OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

              LIČNA PRIMANJA 2015. 234.040 KMXZatvori:

              • 411000 - Rashodi za lična primanja
               234.040 KM
               • 411100 - Rashodi za bruto plate175.916 KM
               • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih58.124 KM

              MATERIJAL I USLUGE 2015. 189.400 KMXZatvori:

              • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
               189.400 KM
               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga13.208 KM
               • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.176 KM
               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje9.900 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja21.233 KM
               • 412700 - Rashodi za stručne usluge14.693 KM
               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi127.190 KM

              TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 70.589 KMXZatvori:

              • 415000 - Grantovi
               57.353 KM
               • 415200 - Grantovi u zemlji57.353 KM
              • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
               13.236 KM
               • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova13.236 KM

              NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 11.492 KMXZatvori:

              • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
               9.112 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata5.636 KM
               • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme3.476 KM
              • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
               2.380 KM
               • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.2.380 KM

              FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 0 KMXZatvori:

              OTPLATA DUGOVA 2015. 0 KMXZatvori:

              OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

              LIČNA PRIMANJA 2016. 262.598 KMXZatvori:

              • 411000 - Rashodi za lična primanja
               262.598 KM
               • 411100 - Rashodi za bruto plate200.975 KM
               • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih61.623 KM

              MATERIJAL I USLUGE 2016. 196.972 KMXZatvori:

              • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
               196.972 KM
               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga16.468 KM
               • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.429 KM
               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje14.726 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja21.197 KM
               • 412700 - Rashodi za stručne usluge10.281 KM
               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine2.336 KM
               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi128.535 KM
                • 412900 - Bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima
                 59.212 KM
                • 412900 - Ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa
                 27.711 KM
                • 412900 - Bruto naknade članovima komisija i radnih grupa
                 17.059 KM
                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                 14.467 KM
                • 412900 - Reprezentacija i organizacija prijema
                 5.613 KM
                • 412900 - Takse i naknade za registraciju vozila
                 4.473 KM

              TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 85.599 KMXZatvori:

              • 415000 - Grantovi
               70.439 KM
               • 415200 - Grantovi u zemlji70.439 KM
                • 415200 - Grant doznačen JZU Dom zdravlja
                 56.750 KM
                • 415200 - Crveni krst
                 8.580 KM
                • 415200 - Grantovi u zemlji
                 5.109 KM
              • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
               15.160 KM
               • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova15.160 KM
                • 416100 - Doznake štićenicima ustanova socijalne zaštite
                 5.058 KM
                • 416100 - Doznake učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture
                 4.900 KM
                • 416100 - Doznake penzionerima i nezaposlenim licima
                 3.452 KM
                • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova
                 1.750 KM

              NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 223.919 KMXZatvori:

              • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
               222.478 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata220.778 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacije
                 169.924 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i jedinica za zaposlene
                 49.800 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata obrazovnih i naučnih institucija
                 1.053 KM
               • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu1.700 KM
              • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
               1.441 KM
               • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.441 KM

              FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 0 KMXZatvori:

              OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

              OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

              LIČNA PRIMANJA 2017. 284.535 KMXZatvori:

              • 411000 - Rashodi za lična primanja
               284.535 KM
               • 411100 - Rashodi za bruto plate226.822 KM
               • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih57.713 KM

              MATERIJAL I USLUGE 2017. 200.605 KMXZatvori:

              • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
               200.605 KM
               • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga16.882 KM
               • 412300 - Rashodi za režijski materijal3.611 KM
               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje10.411 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja21.046 KM
               • 412700 - Rashodi za stručne usluge8.968 KM
               • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine11.682 KM
               • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi128.005 KM

              TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 117.059 KMXZatvori:

              • 414000 - Subvencije
               20.855 KM
               • 414100 - Subvencije20.855 KM
              • 415000 - Grantovi
               83.128 KM
               • 415200 - Grantovi u zemlji83.128 KM
              • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
               13.076 KM
               • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova13.076 KM

              NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 369.076 KMXZatvori:

              • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
               320.262 KM
               • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata319.415 KM
               • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme847 KM
              • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
               7.356 KM
               • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta7.356 KM
              • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
               1.578 KM
               • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.578 KM
              • 518000 - Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
               39.880 KM
               • 518100 - Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi39.880 KM

              FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 0 KMXZatvori:

              OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

              OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: