Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.964.311 KM

PORESKI PRIHODI

1.402.399 KM  (47,31%)

NEPORESKI PRIHODI

775.254 KM  (26,15%)

TRANSFERI I DONACIJE

786.658 KM  (26,54%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.941.288 KM

LIČNA PRIMANJA

1.154.259 KM  (39,24%)

MATERIJAL I USLUGE

1.401.074 KM  (47,63%)

TRANSFERI I DOZNAKE

385.955 KM  (13,12%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.704.007 KM

PORESKI PRIHODI

1.368.806 KM  (50,62%)

NEPORESKI PRIHODI

897.879 KM  (33,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

437.322 KM  (16,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.723.310 KM

LIČNA PRIMANJA

1.207.519 KM  (44,34%)

MATERIJAL I USLUGE

1.135.950 KM  (41,71%)

TRANSFERI I DOZNAKE

379.841 KM  (13,95%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.192.714 KM

PORESKI PRIHODI

1.229.090 KM  (29,31%)

NEPORESKI PRIHODI

2.350.482 KM  (56,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

613.142 KM  (14,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.034.452 KM

LIČNA PRIMANJA

1.359.030 KM  (33,69%)

MATERIJAL I USLUGE

1.833.050 KM  (45,43%)

TRANSFERI I DOZNAKE

727.906 KM  (18,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.216.439 KM

PORESKI PRIHODI

1.253.578 KM  (38,97%)

NEPORESKI PRIHODI

890.760 KM  (27,69%)

TRANSFERI I DONACIJE

822.101 KM  (25,56%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

250.000 KM  ( 7,77%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.226.222 KM

LIČNA PRIMANJA

1.381.353 KM  (32,69%)

MATERIJAL I USLUGE

2.096.115 KM  (49,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

694.399 KM  (16,43%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

14.737 KM  ( 0,35%)

OTPLATA DUGOVA

39.618 KM  ( 0,94%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.357.949 KM

PORESKI PRIHODI

1.426.934 KM  (42,49%)

NEPORESKI PRIHODI

985.423 KM  (29,35%)

TRANSFERI I DONACIJE

945.592 KM  (28,16%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.622.567 KM

LIČNA PRIMANJA

1.300.965 KM  (35,91%)

MATERIJAL I USLUGE

907.315 KM  (25,05%)

TRANSFERI I DOZNAKE

534.187 KM  (14,75%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

162.636 KM  ( 4,49%)

OTPLATA DUGOVA

717.464 KM  (19,81%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.713.297 KM

PORESKI PRIHODI

1.458.274 KM  (39,27%)

NEPORESKI PRIHODI

1.073.743 KM  (28,92%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.181.280 KM  (31,81%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.997.488 KM

LIČNA PRIMANJA

1.236.653 KM  (30,94%)

MATERIJAL I USLUGE

1.769.277 KM  (44,26%)

TRANSFERI I DOZNAKE

932.418 KM  (23,33%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

59.140 KM  ( 1,48%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.861.509 KM

PORESKI PRIHODI

1.394.065 KM  (28,68%)

NEPORESKI PRIHODI

1.526.694 KM  (31,40%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.940.750 KM  (39,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.070.408 KM

LIČNA PRIMANJA

1.295.042 KM  (31,82%)

MATERIJAL I USLUGE

1.595.447 KM  (39,20%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.161.117 KM  (28,53%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

18.802 KM  ( 0,46%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.402.399 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.113 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.113 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    4.113 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.066 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.066 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    684 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    382 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  111.315 KM
  • 714100 - Porez na imovinu111.315 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    73.203 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    38.112 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  495 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost495 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  201.436 KM
  • 716100 - Porez na dohodak201.436 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    175.669 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak
    16.860 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    6.248 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od igara na sreću
    2.659 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.083.874 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.083.874 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.001.531 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    82.343 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  100 KM
  • 719100 - Ostali porezi100 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 775.254 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  284.918 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija279.423 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    231.221 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i drugih resursa, patenatai autorskih prava
    38.412 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja i ostale materijalne imovine
    9.790 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine5.495 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti
    4.987 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    508 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  487.699 KM
  • 722100 - Administrativne takse59.400 KM
  • 722300 - Komunalne takse137.894 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade32.194 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    19.833 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    12.361 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse226.149 KM
   • 722500 - Naknada na promet šuma
    130.000 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    28.838 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    24.706 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    17.623 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    9.824 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba
    9.557 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primalja po osnovi druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    3.129 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    2.472 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)32.062 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    32.062 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.637 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.637 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 786.658 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  786.658 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti786.658 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    699.989 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    56.669 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od općina
    30.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.368.806 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.576 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.576 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    2.172 KM
   • 711100 - Porez na prihod imovine i imovinskih prava
    386 KM
   • 711100 - Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
    18 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.627 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.627 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    5.423 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    204 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  138.113 KM
  • 714100 - Porez na imovinu138.113 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    75.947 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    27.733 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    27.443 KM
   • 714100 - Porez na nasljijeđe i darove
    4.984 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    2.006 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.017 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.014 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    706 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda i usluga
    308 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga3 KM
   • 715900 - Porez na promet osnovnih proizvoda
    3 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  210.190 KM
  • 716100 - Porez na dohodak210.190 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    179.815 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak
    19.263 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    7.520 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od igara na sreću
    1.897 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    1.340 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    355 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.011.154 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.011.154 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    933.317 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    77.837 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  129 KM
  • 719100 - Ostali porezi129 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    129 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 897.879 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  252.426 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija195.114 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    156.562 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i drugih resursa, patenatai autorskih prava
    30.537 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    8.015 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine57.312 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    41.400 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti
    12.607 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    3.305 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  637.056 KM
  • 722100 - Administrativne takse52.630 KM
  • 722200 - Sudske takse305 KM
  • 722300 - Komunalne takse182.069 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade21.681 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    15.334 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    3.954 KM
   • 722400 - Naknade zadodijeljeno zemljište
    2.358 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    35 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse349.052 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    150.000 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    114.939 KM
   • 722500 - Naknade z aupotrebu cesta za vozila građana
    23.198 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    19.657 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    15.721 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katasra
    11.369 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    9.164 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalene djelatnosti i povremenog samostalnog rad a
    2.430 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    2.232 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    235 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    107 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)31.319 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    31.319 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  8.397 KM
  • 723100 - Novčane kazne8.397 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 437.322 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  437.322 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti437.322 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    205.115 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Države
    119.207 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    90.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekuću transferi od općina
    23.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.229.090 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  862 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca862 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    722 KM
   • 711100 - Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    140 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.061 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.061 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    1.841 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    220 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  77.145 KM
  • 714100 - Porez na imovinu77.145 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    30.820 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    17.065 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    14.072 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    8.177 KM
   • 714100 - Porez na nasljijeđe i darove
    6.150 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    861 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  61 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost61 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu
    61 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  217.609 KM
  • 716100 - Porez na dohodak217.609 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    186.294 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak
    19.398 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
    7.733 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od igara na sreću
    3.590 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    448 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    133 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja u kapitalu
    13 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  930.725 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza930.725 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    858.388 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    72.337 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  627 KM
  • 719100 - Ostali porezi627 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    622 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (zaostale obveze)
    5 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 2.350.482 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  627.445 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija464.637 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i drugih resursa, patenatai autorskih prava
    278.482 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    177.530 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    8.625 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine12.808 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti
    12.708 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    100 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu150.000 KM
   • 721400 - Naknade od drugih domaćih pozajmica
    150.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  725.082 KM
  • 722100 - Administrativne takse69.823 KM
   • 722100 - Općinske administrativne pristojbe
    69.823 KM
  • 722300 - Komunalne takse193.426 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe/takse
    103.313 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    90.113 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade45.755 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    24.510 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    9.035 KM
   • 722400 - Naknade zadodijeljeno zemljište
    8.511 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    3.699 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse397.920 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    270.000 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    64.632 KM
   • 722500 - Naknade z aupotrebu cesta za vozila građana
    23.949 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    15.963 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katasra
    9.174 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    8.470 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalene djelatnosti i povremenog samostalnog rad a
    2.980 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    2.492 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    199 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    61 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)18.158 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    18.158 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  997.955 KM
  • 723100 - Novčane kazne997.955 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    997.955 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 613.142 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  613.142 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti613.142 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    437.265 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    140.877 KM
   • 732100 - Primljeni tekuću transferi od općina
    35.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.253.578 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  378 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca378 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    356 KM
   • 711100 - Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih uređenja (zaostale uplate poreza)
    22 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  258 KM
  • 713100 - Porezi na plaće258 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    258 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  66.845 KM
  • 714100 - Porez na imovinu66.845 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    28.125 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    27.588 KM
   • 714100 - Porez na nasljijeđe i darove
    6.062 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    3.603 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    1.317 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    150 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  60 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost35 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda i usluga
    23 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu
    12 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga25 KM
   • 715200 - Porez na dobitak od igara na sreću
    25 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  223.784 KM
  • 716100 - Porez na dohodak223.784 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    190.840 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    21.828 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti fizičkih lica
    8.463 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od igara na sreću
    1.624 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    705 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja u kapitalu
    230 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    94 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  962.243 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza962.243 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    886.603 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    75.640 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  10 KM
  • 719100 - Ostali porezi10 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    10 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 890.760 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  67.124 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija51.403 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    42.359 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    9.044 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine15.721 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti
    8.562 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    7.159 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  798.917 KM
  • 722100 - Administrativne takse77.253 KM
   • 722100 - Općinske administrativne pristojbe
    77.253 KM
  • 722300 - Komunalne takse187.948 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe/takse
    117.389 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    70.559 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade185.134 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    162.693 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    12.901 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    9.540 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse329.077 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    219.129 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    43.246 KM
   • 722500 - Naknade z aupotrebu cesta za vozila građana
    24.087 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    14.949 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katasra
    13.441 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    8.910 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    2.991 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalene djelatnosti i povremenog samostalnog rad a
    1.987 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    184 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    153 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)18.795 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    18.795 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi710 KM
   • 722700 - Prihod od naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    710 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  24.719 KM
  • 723100 - Novčane kazne24.719 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    24.719 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 822.101 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  232.678 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva232.678 KM
   • 731100 - Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija
    232.678 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  528.007 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti528.007 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    327.545 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    170.462 KM
   • 732100 - Primljeni tekuću transferi od općina
    30.000 KM
 • 733000 - Donacije
  61.416 KM
  • 733100 - Donacije61.416 KM
   • 733100 - Donacije od domaćih pravnih i fizičkih osoba
    50.721 KM
   • 733100 - Naknada za otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
    10.695 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 250.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  250.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja250.000 KM
   • 814300 - Primci od domaćih finansijskih institucija
    250.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.426.934 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  53 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca53 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    53 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  28.531 KM
  • 713100 - Porezi na plaće28.531 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    25.648 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    2.883 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  109.104 KM
  • 714100 - Porez na imovinu109.104 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    64.805 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    30.563 KM
   • 714100 - Porez na nasljijeđe i darove
    4.732 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    4.251 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    3.723 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    1.030 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.579 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost4.579 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu
    3.611 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda i usluga
    968 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  248.063 KM
  • 716100 - Porez na dohodak248.063 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    209.041 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    12.544 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    10.619 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti fizičkih lica
    8.623 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od igara na sreću
    7.106 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    130 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.035.081 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.035.081 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    952.397 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    82.684 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.523 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.523 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.523 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 985.423 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  42.966 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija39.045 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    31.965 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    7.080 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.921 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    1.986 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti
    1.935 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  918.224 KM
  • 722100 - Administrativne takse74.280 KM
   • 722100 - Općinske administrativne pristojbe
    74.280 KM
  • 722300 - Komunalne takse186.919 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe/takse
    109.497 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    77.422 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade151.620 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    117.908 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    25.440 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    6.628 KM
   • 722400 - Naknade zadodijeljeno zemljište
    1.644 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse433.658 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    301.293 KM
   • 722500 - Cestovne naknade
    60.426 KM
   • 722500 - Naknade z aupotrebu cesta za vozila građana
    25.917 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    21.851 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katasra
    11.484 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    7.508 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    3.298 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalene djelatnosti i povremenog samostalnog rad a
    1.589 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    166 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    126 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)17.715 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    17.635 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga drugima
    80 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi54.032 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    54.032 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  24.233 KM
  • 723100 - Novčane kazne24.233 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    23.590 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    333 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje
    310 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 945.592 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  893.595 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti893.595 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    778.001 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    105.594 KM
   • 732100 - Primljeni tekuću transferi od općina
    10.000 KM
 • 733000 - Donacije
  51.997 KM
  • 733100 - Donacije51.997 KM
   • 733100 - Naknada za otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
    51.997 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.458.274 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  880 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca880 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza)
    880 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  898 KM
  • 713100 - Porezi na plaće898 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    880 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    18 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  182.729 KM
  • 714100 - Porez na imovinu182.729 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    74.880 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    62.823 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    29.628 KM
   • 714100 - Porez na nasljijeđe i darove
    10.840 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    3.474 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    1.083 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  260 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost202 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda i usluga
    202 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga56 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  248.530 KM
  • 716100 - Porez na dohodak248.530 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.024.948 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.024.948 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    928.700 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    96.247 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  29 KM
  • 719100 - Ostali porezi29 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    29 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.073.743 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  50.741 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija48.801 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    40.005 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    8.795 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.940 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti
    1.935 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    5 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.001.499 KM
  • 722100 - Administrativne takse72.329 KM
   • 722100 - Općinske administrativne pristojbe
    72.329 KM
  • 722300 - Komunalne takse163.865 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    86.610 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe/takse
    77.255 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade135.603 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    127.082 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    4.397 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    4.122 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse621.866 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    501.422 KM
   • 722500 - Cestovne naknade - naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    40.734 KM
   • 722500 - Naknade z aupotrebu cesta za vozila građana
    32.669 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    18.827 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katasra
    14.009 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    8.526 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    4.561 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalene djelatnosti i povremenog samostalnog rad a
    766 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    183 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    167 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)7.836 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    7.836 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  21.503 KM
  • 723100 - Novčane kazne21.503 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    21.503 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.181.280 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.181.280 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.181.280 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    849.679 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    308.600 KM
   • 732100 - Primljeni tekuću transferi od općina
    20.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Države
    3.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.394.065 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  60 KM
  • 713100 - Porezi na plaće60 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    60 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  116.764 KM
  • 714100 - Porez na imovinu116.764 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba
    38.823 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba
    31.660 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    29.408 KM
   • 714100 - Porez na nasljijeđe i darove
    8.612 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od fizičkih osoba
    6.261 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih osoba
    2.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  289.892 KM
  • 716100 - Porez na dohodak289.892 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti fizičkih lica
    243.366 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    21.250 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti fizičkih lica
    10.405 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih osoba od igara na sreću
    9.225 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od imovine fizičkih lica
    3.275 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    2.371 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  987.336 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza987.336 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    893.783 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste
    93.553 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  13 KM
  • 719100 - Ostali porezi13 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    13 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.526.694 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  189.232 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija67.023 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
    59.382 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    7.641 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine22.209 KM
   • 721200 - Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležne razine vlasti
    21.804 KM
   • 721200 - Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta
    400 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate na depozite u banci
    5 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu100.000 KM
   • 721400 - Naknade primljene od finansijskih institucija
    100.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.284.498 KM
  • 722100 - Administrativne takse64.266 KM
   • 722100 - Općinske administrativne pristojbe
    64.266 KM
  • 722300 - Komunalne takse200.625 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe/takse
    105.934 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    94.691 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade235.728 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    208.220 KM
   • 722400 - Naknada po osonu prirodnih opogodnosti -renta
    16.769 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    10.739 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse779.320 KM
   • 722500 - Naknada za promet šuma
    692.810 KM
   • 722500 - Naknade z aupotrebu cesta za vozila građana
    32.905 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    21.008 KM
   • 722500 - Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katasra
    16.942 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    8.931 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka iz katstra
    5.087 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalene djelatnosti i povremenog samostalnog rad a
    1.366 KM
   • 722500 - Naknade za vatrogasne jedinice
    145 KM
   • 722500 - Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    126 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.559 KM
   • 722600 - Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
    4.559 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  52.964 KM
  • 723100 - Novčane kazne52.964 KM
   • 723100 - Ostali prihodi
    52.964 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.940.750 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  101.589 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva101.589 KM
   • 731100 - Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija
    101.589 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.620.104 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.620.104 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federacije
    1.069.462 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    550.642 KM
 • 733000 - Donacije
  219.057 KM
  • 733100 - Donacije219.057 KM
   • 733100 - Naknada za otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
    219.057 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.154.259 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.063.422 KM
  • 611100 - Bruto plaće865.122 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 198.300 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  90.837 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca90.837 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.401.074 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.401.074 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.866 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju57.573 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge66.428 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.334 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva39.374 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme7.632 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje230.586 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja cesta željeznica i mostova
    207.889 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada i opreme
    22.697 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa2.742 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge970.539 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 385.955 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  385.955 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade201.489 KM
   • 614100 - Transfer za JU Centar za socijalni rad
    150.032 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice
    43.981 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    3.326 KM
   • 614100 - Članarina općine u udruženju Serda i dr.
    1.800 KM
   • 614100 - Troškovi mrtvozorstva
    1.749 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    601 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima45.329 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljene osobe
    26.542 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    13.050 KM
   • 614200 - Sufinansiranje troškova prevoza učenika
    5.737 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama116.694 KM
   • 614300 - Javna predškolska ustanova Dječiji vrtić Vareš
    37.050 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    25.487 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    23.736 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju HRB Bobovac Vareš
    16.000 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja građana
    8.362 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruga proisteklih iz rata
    2.969 KM
   • 614300 - OO Crveni križ
    1.750 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica
    1.340 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima10.000 KM
   • 614400 - Subvencija troškova Službe hitne pomoći
    10.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima8.174 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    8.174 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.269 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    3.109 KM
   • 614800 - Troškovi sudskog postupka
    1.160 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.207.519 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.112.703 KM
  • 611100 - Bruto plaće903.012 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 209.691 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  94.816 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca94.816 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.135.950 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.135.950 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.828 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju54.647 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge38.924 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.412 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva48.193 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme7.906 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje368.540 KM
   • 613700 - Usluge opravke i održavanja cesta, željeznica i mostova
    340.620 KM
   • 613700 - Usluge opravke i održavanja zgrada, opreme i vozila
    13.207 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada, opreme i vozila
    11.148 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova
    3.565 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.419 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge596.081 KM
   • 613900 - Učešće u sufinansiranju izgradnje puta na području Višnjići- Daštansko
    197.525 KM
   • 613900 - Učešće u sufinansiranju izgradnje mosta u Duboštici
    78.619 KM
   • 613900 - Učešće u sufinansiranju izgradnje puta na području Strica-Zaruđe
    77.192 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    58.300 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu ugovora o djelu
    36.921 KM
   • 613900 - Učešće u sufinansiranju radova na Osnovnoj školi u Ravnama
    23.537 KM
   • 613900 - Učešće u sufinansiranju izgradnje puta na području Neprivaja
    20.865 KM
   • 613900 - Učešće u sufinansiranju izrade projektne dokumentacije za navedene projekte
    18.590 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    15.283 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    14.824 KM
   • 613900 - Učešće u sufinansiranju izgradnje parkirališta
    11.700 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    8.097 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    7.236 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    5.676 KM
   • 613900 - Zaštita okoliša
    4.446 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    4.275 KM
   • 613900 - Obilježavanje dana općina
    3.371 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    3.115 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    2.137 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.705 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    1.277 KM
   • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
    1.190 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    200 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 379.841 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  379.841 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade218.780 KM
   • 614100 - Transfer za JU Centar za socijalni rad
    146.396 KM
   • 614100 - Transfer iz sredstava za zaštitu okoline
    29.997 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    20.043 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice
    14.845 KM
   • 614100 - Troškovi mrtvozorstva
    3.449 KM
   • 614100 - Članarina općine u udruženju Serda i dr.
    2.800 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu
    1.250 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima34.903 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljene osobe
    26.819 KM
   • 614200 - Sufinansiranje troškova prevoza učenika
    5.730 KM
   • 614200 - Stipendiranje studenata
    2.354 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama103.382 KM
   • 614300 - Javna predškolska ustanova Dječiji vrtić Vareš
    35.954 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    26.737 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    25.000 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju HRB Bobovac Vareš
    8.000 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruga proisteklih iz rata
    4.173 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja građana
    1.574 KM
   • 614300 - OO Crveni križ
    1.500 KM
   • 614300 - Transfer za mlade
    344 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica
    100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima921 KM
   • 614400 - Subvencija troškova komunalnih usluga
    921 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima12.015 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    12.015 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo9.840 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    9.710 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    130 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.359.030 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.250.446 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.034.135 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 216.311 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  108.584 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca108.584 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.833.050 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.833.050 KM
  • 613100 - Putni troškovi24.712 KM
   • 613100 - Putovanje, lična/osobna vozila u zemlji
    9.141 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    4.431 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima
    2.953 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    2.600 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima
    2.195 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    1.356 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu
    1.158 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u inozemstvo službenim sredstvima
    792 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima
    86 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju50.413 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    44.450 KM
   • 613200 - Ugalj
    4.636 KM
   • 613200 - Drvo
    1.304 KM
   • 613200 - Plin
    23 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge87.681 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    36.829 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    19.397 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    15.104 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    11.540 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.263 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    1.818 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    730 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara35.230 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    30.623 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    2.253 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    1.160 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    1.012 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    182 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva77.965 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    37.729 KM
   • 613500 - Dizel
    27.724 KM
   • 613500 - Benzin
    5.185 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    3.949 KM
   • 613500 - Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)
    3.079 KM
   • 613500 - Motorno ulje
    299 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.497 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora ili zgrada
    6.497 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje649.267 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    522.245 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada
    63.090 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada, opreme i vozila
    29.500 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    11.085 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    10.125 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje cesta,
    6.741 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    6.071 KM
   • 613700 - Usluge opravke i održavanja zgrada, opreme i vozila
    410 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.708 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge896.577 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    267.859 KM
   • 613900 - Učešće u zajedničkim projektima
    241.968 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    71.707 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    67.868 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    59.671 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    39.168 KM
   • 613900 - Zaštita okoliša
    38.604 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.542 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    20.660 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    18.595 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    11.984 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    11.695 KM
   • 613900 - Sajam domaćih proizvoda - Vareško ljeto
    10.569 KM
   • 613900 - Obilježavanje dana općina
    6.351 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    3.568 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    2.891 KM
   • 613900 - Obilježavanje minskih polja
    1.137 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika
    740 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 727.906 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  598.942 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade223.645 KM
   • 614100 - Transfer za JU Centar za socijalni rad
    186.775 KM
   • 614100 - Transfer iz sredstava za zaštitu okoline
    12.402 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu - Centar za kulturu
    9.208 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice
    7.200 KM
   • 614100 - Članarina općine u udruženju Serda i dr.
    3.505 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    2.070 KM
   • 614100 - Troškovi mrtvozorstva
    1.885 KM
   • 614100 - Transfer za očuvanje kulturne baštine
    600 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima197.238 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljene osobe
    95.295 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne
    49.184 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    47.868 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    4.891 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama118.560 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju JU "Dječije obdanište"
    43.399 KM
   • 614300 - Transfer za sport
    17.933 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju HRB Bobovac Vareš
    16.000 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica
    14.690 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja građana
    13.088 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    5.500 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja proisteklih iz rata
    5.200 KM
   • 614300 - Mala škola Vareš
    2.000 KM
   • 614300 - OO Crveni križ
    750 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima10.600 KM
   • 614400 - Subvencija troškova Službe hitne pomoći
    10.000 KM
   • 614400 - Subvencije ostalim javnim preduzećima - Dječiji vrtić
    600 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima40.397 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    40.397 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.502 KM
   • 614800 - Provedba Zakona o stečajnom postupku
    6.500 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    2.002 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  128.964 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade128.964 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    128.964 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 114.466 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  114.466 KM
  • 821300 - Nabavka opreme69.018 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    29.990 KM
   • 821300 - Namještaj
    23.537 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    13.856 KM
   • 821300 - Inventar
    1.635 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.140 KM
   • 821500 - Licenca za korišenje zemljišta, patenata
    1.140 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje44.308 KM
   • 821600 - Investiciono održavanje zgrada
    44.308 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.381.353 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.272.197 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.039.576 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 232.621 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  109.156 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca109.156 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 2.096.115 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.096.115 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.068 KM
   • 613100 - Putovanje, lična/osobna vozila u zemlji
    9.429 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    5.463 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    3.120 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima
    1.455 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    362 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima
    239 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju48.804 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    42.592 KM
   • 613200 - Ugalj
    3.803 KM
   • 613200 - Drvo
    2.409 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge87.692 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    38.395 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    22.586 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    12.465 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    10.751 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.016 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    479 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara38.166 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    35.025 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    2.821 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    249 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    48 KM
   • 613400 - Sitan inventar
    23 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva60.510 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    30.229 KM
   • 613500 - Dizel
    21.013 KM
   • 613500 - Benzin
    4.587 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    2.615 KM
   • 613500 - Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički)
    2.066 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.581 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora ili zgrada
    6.581 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje469.332 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    427.227 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    18.256 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada
    10.478 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    9.708 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    3.259 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    357 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanja opreme
    34 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje cesta
    13 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.133 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.355.829 KM
   • 613900 - Učešće u zajedničkim projektima
    1.007.649 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    67.118 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    65.263 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    48.511 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    47.741 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    27.326 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    23.114 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    21.219 KM
   • 613900 - Obilježavanje dana općina
    18.683 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    6.907 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    6.393 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    6.213 KM
   • 613900 - Učešće u digitalizaciji katastarskih planova
    4.310 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    3.586 KM
   • 613900 - Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika
    1.121 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    675 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 694.399 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  667.529 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade325.912 KM
   • 614100 - Transfer za JU Centar za socijalni rad
    141.060 KM
   • 614100 - Transfer iz sredstava za zaštitu okoliša
    127.724 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    21.428 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu - Centar za kulturu
    16.266 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice
    7.200 KM
   • 614100 - Transfer za očuvanje kulturne baštine
    6.000 KM
   • 614100 - Članarina općine u udruženjima
    5.310 KM
   • 614100 - Troškovi mrtvozorstva
    924 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima246.124 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elem. nepogode
    95.811 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    61.902 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljene osobe
    26.484 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne
    20.698 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima (budžet ZDK - udžbenici i dr.)
    16.450 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu (subvenicje porodiljama)
    10.284 KM
   • 614200 - Ostali transferi - liječenje i dr.
    7.900 KM
   • 614200 - Pogrebni troškovi - dženaze i sahrane
    3.750 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    2.845 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama66.255 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju JU "Dječije obdanište"
    41.037 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja proisteklih iz rata
    13.821 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    6.500 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju opće biblioteke Vareš
    2.100 KM
   • 614300 - Crveni križ Vareš
    1.000 KM
   • 614300 - Učešće u subvencioniranju pučke kuhinje
    997 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja građana
    500 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica
    300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima14.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - Vareš stan
    14.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima800 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo14.438 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    11.438 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    3.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  26.870 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade26.870 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    26.870 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 14.737 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  14.737 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje14.737 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 39.618 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  39.618 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja39.618 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.300.965 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.197.255 KM
  • 611100 - Bruto plaće987.716 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 209.539 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  103.710 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca103.710 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 907.315 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  907.315 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.232 KM
   • 613100 - Putovanje, lična/osobna vozila u zemlji
    10.040 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    4.132 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima
    987 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima
    73 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.999 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    31.939 KM
   • 613200 - Ugalj
    7.849 KM
   • 613200 - Drvo
    211 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge62.793 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    21.455 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    16.190 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    13.561 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    8.656 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    2.864 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    47 KM
   • 613300 - PTT
    20 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara16.520 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    15.350 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    756 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    251 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    163 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.360 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    15.862 KM
   • 613500 - Dizel
    11.231 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    2.456 KM
   • 613500 - Benzin
    1.811 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.823 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora ili zgrada
    5.823 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje289.797 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    280.747 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    3.315 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    3.207 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    1.311 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada
    856 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    320 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje cesta
    24 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanja opreme
    17 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.452 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge442.339 KM
   • 613900 - Učešće u zajedničkim projektima
    280.681 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    41.526 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    25.542 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    21.898 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    20.835 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    15.416 KM
   • 613900 - Obiljezavanje znacajnih datuma
    11.292 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    5.320 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    5.186 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    4.385 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    3.772 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    3.515 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    2.296 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    675 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 534.187 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  534.187 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade129.045 KM
   • 614100 - Transfer za JU Centar za socijalni rad
    105.787 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu - Centar za kulturu
    14.197 KM
   • 614100 - Stalna socijalna pomoć
    5.500 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    2.661 KM
   • 614100 - Članarina općine u udruženjima
    900 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima321.199 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne (budzet ZDK)
    197.402 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    86.859 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima (budžet ZDK - udžbenici i dr.)
    16.200 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu (subvenicje porodiljama)
    7.924 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elem. nepogode
    6.669 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    5.474 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne
    550 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljene osobe
    121 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama54.312 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju JU "Dječije obdanište"
    42.899 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    5.000 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica
    4.196 KM
   • 614300 - Grantovi udruzenjima građana, udruzenjima proizaslih
    1.550 KM
   • 614300 - Crveni križ Vareš
    600 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja proisteklih iz rata
    67 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima22.987 KM
   • 614400 - Subvencija troškova Službe hitne pomoći
    15.000 KM
   • 614400 - Subvencije troškova komunalnih usluga
    7.987 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.644 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    6.644 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 162.636 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  162.636 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje162.636 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 717.464 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  717.464 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga717.464 KM
   • 823400 - Otplate unutarnjeg duga - obaveze za zaposlene
    717.464 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.236.653 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.142.451 KM
  • 611100 - Bruto plaće897.167 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 245.284 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  94.202 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca94.202 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.769.277 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.769.277 KM
  • 613100 - Putni troškovi19.049 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.740 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge207.739 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    151.375 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    25.479 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    16.299 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    11.569 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.015 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara18.322 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva32.170 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.654 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora ili zgrada
    5.654 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje244.930 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    221.389 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    10.562 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    8.224 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    3.056 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanja opreme
    919 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada
    778 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.220 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.197.453 KM
   • 613900 - Učešće u zajedničkim projektima
    671.728 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    110.901 KM
   • 613900 - Sufinansiranje puta Pajtov Han - Budoželje
    106.094 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    41.168 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    39.547 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    33.199 KM
   • 613900 - Mjesne zajednice
    33.178 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    30.968 KM
   • 613900 - Sufinansiranje pita Striježevo - Kokošćoći
    30.569 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    23.645 KM
   • 613900 - Civilna zaštita
    16.942 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    16.299 KM
   • 613900 - Zaštita okoliša
    7.497 KM
   • 613900 - Obilježavanje dana općina
    7.125 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    6.826 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    6.460 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    4.015 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    3.095 KM
   • 613900 - Obiljezavanje znacajnih datuma
    2.920 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    2.794 KM
   • 613900 - Nova godina
    1.000 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    675 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad
    590 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja
    218 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 932.418 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  932.418 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade226.371 KM
   • 614100 - Transfer za JU Centar za socijalni rad
    173.840 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    29.551 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu - Centar za kulturu
    18.817 KM
   • 614100 - Mjesne zajednice
    1.912 KM
   • 614100 - Članarina općine u udruženjima
    1.800 KM
   • 614100 - Ostali namjenski transferi drugim nivoima
    450 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima596.325 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elem. nepogode
    238.376 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne
    231.215 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    94.267 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljene osobe
    15.588 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    9.954 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu
    6.924 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama98.148 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju JU "Dječije obdanište"
    58.092 KM
   • 614300 - Grantovi udruzenjima građana
    19.955 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    7.206 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica
    6.119 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    5.500 KM
   • 614300 - Crveni križ Vareš
    1.275 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima3.478 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.096 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    4.516 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    3.579 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 59.140 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  59.140 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje59.140 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.295.042 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.191.183 KM
  • 611100 - Bruto plaće989.130 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 202.053 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  103.859 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca103.859 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.595.447 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.595.447 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.044 KM
   • 613100 - Putovanje, lična/osobna vozila u zemlji
    4.224 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u zemlji
    2.718 KM
   • 613100 - Troškovi dnevnica u inozemstvu
    1.570 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima
    873 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima
    854 KM
   • 613100 - Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji
    276 KM
   • 613100 - Putovanje, lična/osobna vozila u inostranstvu
    233 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima
    175 KM
   • 613100 - Troškovi prevoza u inozemstvo službenim sredstvima
    121 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju65.086 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    48.390 KM
   • 613200 - Ugalj
    11.892 KM
   • 613200 - Drvo
    4.804 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge72.358 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    21.537 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    18.041 KM
   • 613300 - Poštanske usluge
    14.056 KM
   • 613300 - Izdaci za mobilni telefon
    13.468 KM
   • 613300 - Izdaci za internet
    3.037 KM
   • 613300 - PTT
    1.702 KM
   • 613300 - Izdaci za telefon, telefaks i teleks
    517 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara34.508 KM
   • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
    31.325 KM
   • 613400 - Materijal za čišćenje
    1.958 KM
   • 613400 - Materijal za dekoraciju službenih prostorija
    783 KM
   • 613400 - Hrana i prehrambeni materijal
    442 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva57.324 KM
   • 613500 - Izdaci za prevoz ljudi
    36.704 KM
   • 613500 - Dizel
    17.968 KM
   • 613500 - Registracija motornih vozila
    2.532 KM
   • 613500 - Benzin
    120 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme7.913 KM
   • 613600 - Unajmljivanje prostora ili zgrada
    7.913 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje694.918 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    630.301 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje zgrada
    35.330 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada
    14.368 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    10.381 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    2.276 KM
   • 613700 - Materijal za opravku i održavanje vozila
    1.503 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanja opreme
    759 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.388 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge647.908 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu
    147.794 KM
   • 613900 - Učešće u zajedničkim projektima i izrada projektne dokumentacije
    93.823 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
    55.409 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    55.084 KM
   • 613900 - Ostale usluge
    53.881 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    53.477 KM
   • 613900 - Mjesne zajednice
    52.972 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    35.731 KM
   • 613900 - Obiljezavanje znacajnih datuma
    21.166 KM
   • 613900 - Sufinansiranje puta Pajtov Han - Budoželje
    19.841 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora
    16.892 KM
   • 613900 - Kapitalni projekti na području grada -Civilna zaštita
    10.991 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    7.650 KM
   • 613900 - Zaštita okoliša
    7.497 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    5.279 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća
    3.413 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    1.775 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.161.117 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.161.117 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade307.042 KM
   • 614100 - Transfer za JU Centar za socijalni rad
    267.583 KM
   • 614100 - Transfer za kulturu - Centar za kulturu
    20.689 KM
   • 614100 - Stalna socijalna pomoć
    10.318 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    6.652 KM
   • 614100 - Članarina općine u udruženjima
    1.800 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima520.223 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne (budzet ZDK)
    271.101 KM
   • 614200 - Isplata stipendija (Budžet ZDK)
    99.900 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne
    55.153 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene - elem. nepogode
    34.182 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljene osobe
    29.674 KM
   • 614200 - Beneficije za socijalnu zaštitu - subv porodiljama
    12.432 KM
   • 614200 - Transfer za prevoz učenika
    9.384 KM
   • 614200 - Isplata stipendija (Budžet Općine)
    8.397 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama255.803 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju JU "Dječije obdanište"
    81.408 KM
   • 614300 - Grantovi udruzenjima građana
    75.027 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica
    54.700 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju Centra za djecu i odrasle sa
    13.509 KM
   • 614300 - Crveni križ Vareš
    8.398 KM
   • 614300 - Učešće u finansiranju udruženja proisteklih iz rata
    6.881 KM
   • 614300 - Mala škola Vareš
    6.000 KM
   • 614300 - Transfer za parlamentarne političke partije
    5.500 KM
   • 614300 - Učešće u sufinansiranju opće biblioteke Vareš
    4.100 KM
   • 614300 - Učešće u subvencioniranju pučke kuhinje
    280 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima10.000 KM
   • 614400 - Subvencija troškova Službe hitne pomoći
    10.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima61.226 KM
   • 614500 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    61.226 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo6.823 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju
    5.057 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više naplaćenih sredstava
    1.766 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 18.802 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  18.802 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje18.802 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: