Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

12.802.584 KM

PORESKI PRIHODI

4.383.124 KM  (34,24%)

NEPORESKI PRIHODI

6.855.807 KM  (53,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.563.009 KM  (12,21%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

644 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

15.416.891 KM

LIČNA PRIMANJA

2.725.565 KM  (17,68%)

MATERIJAL I USLUGE

1.750.067 KM  (11,35%)

TRANSFERI I DOZNAKE

9.987.305 KM  (64,78%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

67.270 KM  ( 0,44%)

OTPLATA DUGOVA

351.310 KM  ( 2,28%)

OSTALI RASHODI

21.800 KM  ( 0,14%)

PRIHODI:

10.554.248 KM

PORESKI PRIHODI

4.274.885 KM  (40,50%)

NEPORESKI PRIHODI

4.703.358 KM  (44,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.574.805 KM  (14,92%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.000 KM  ( 0,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

201 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

11.670.613 KM

LIČNA PRIMANJA

2.754.304 KM  (23,60%)

MATERIJAL I USLUGE

1.959.332 KM  (16,79%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.156.937 KM  (52,76%)

FINANSIJSKA IMOVINA

59.660 KM  ( 0,51%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

55.833 KM  ( 0,48%)

OTPLATA DUGOVA

355.311 KM  ( 3,04%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

15.762.815 KM

PORESKI PRIHODI

4.159.099 KM  (26,39%)

NEPORESKI PRIHODI

7.648.421 KM  (48,52%)

TRANSFERI I DONACIJE

789.598 KM  ( 5,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

165.650 KM  ( 1,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

3.000.000 KM  (19,03%)

OSTALI PRIHODI

46 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.752.848 KM

LIČNA PRIMANJA

2.996.532 KM  (23,50%)

MATERIJAL I USLUGE

2.412.142 KM  (18,91%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.506.482 KM  (51,02%)

FINANSIJSKA IMOVINA

6.506 KM  ( 0,05%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

150.732 KM  ( 1,18%)

OTPLATA DUGOVA

430.888 KM  ( 3,38%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.355.215 KM

PORESKI PRIHODI

4.441.951 KM  (33,26%)

NEPORESKI PRIHODI

6.852.829 KM  (51,31%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.060.412 KM  (15,43%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

23 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.314.258 KM

LIČNA PRIMANJA

2.891.865 KM  (23,48%)

MATERIJAL I USLUGE

2.179.020 KM  (17,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.904.086 KM  (47,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

217.226 KM  ( 1,76%)

OTPLATA DUGOVA

920.233 KM  ( 7,47%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

15.146.982 KM

PORESKI PRIHODI

4.907.271 KM  (32,40%)

NEPORESKI PRIHODI

6.882.531 KM  (45,44%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.357.180 KM  (22,16%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

14.714.364 KM

LIČNA PRIMANJA

3.338.300 KM  (22,69%)

MATERIJAL I USLUGE

2.007.903 KM  (13,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.175.493 KM  (48,77%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

173.367 KM  ( 1,18%)

OTPLATA DUGOVA

1.061.949 KM  ( 7,22%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

14.284.431 KM

PORESKI PRIHODI

5.792.079 KM  (40,55%)

NEPORESKI PRIHODI

7.134.323 KM  (49,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.351.187 KM  ( 9,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

6.842 KM  ( 0,05%)

RASHODI:

14.230.945 KM

LIČNA PRIMANJA

3.304.315 KM  (23,22%)

MATERIJAL I USLUGE

2.505.865 KM  (17,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.961.246 KM  (41,89%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.283.608 KM  ( 9,02%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

132.193 KM  ( 0,93%)

OTPLATA DUGOVA

1.043.717 KM  ( 7,33%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

13.141.583 KM

PORESKI PRIHODI

5.548.603 KM  (42,22%)

NEPORESKI PRIHODI

5.264.131 KM  (40,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.898.104 KM  (14,44%)

PRIMICI OD IMOVINE

430.711 KM  ( 3,28%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

33 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

14.675.801 KM

LIČNA PRIMANJA

3.292.470 KM  (22,43%)

MATERIJAL I USLUGE

2.480.857 KM  (16,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.884.017 KM  (46,91%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.128.318 KM  ( 7,69%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

97.116 KM  ( 0,66%)

OTPLATA DUGOVA

776.422 KM  ( 5,29%)

OSTALI RASHODI

16.600 KM  ( 0,11%)

PORESKI PRIHODI 2011. 4.383.124 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.300 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.300 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  34.601 KM
  • 713100 - Porezi na plaće34.601 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  428.457 KM
  • 714100 - Porez na imovinu428.457 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  8.418 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5.602 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz TB 2
    5.602 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.064 KM
   • 715200 - Porez na dobit od igara na sreću
    1.064 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.752 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  726.004 KM
  • 716100 - Porez na dohodak726.004 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od fizičkih lica
    726.004 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.177.386 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.177.386 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza
    3.025.031 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za puteve
    152.355 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.958 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.958 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaće za zaštitu od nepogoda
    2.646 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od nepog. po ug. o dj.
    312 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 6.855.807 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  77.327 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija52.344 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta i poslovnih prostora i ostala materijalna imovina
    44.119 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa - konces.
    8.225 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine24.983 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.778.480 KM
  • 722100 - Administrativne takse265.736 KM
  • 722300 - Komunalne takse499.948 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.773.204 KM
   • 722400 - Naknade od hidroakumulacije
    3.302.490 KM
   • 722400 - Naknade po Sporazumu o rješavanju međusobnih odnosa u postupku izdavanja upotrebne dozvole za HC Jablanica
    1.409.725 KM
   • 722400 - Doprinos za korištenje građevinskog zemljišta
    444.300 KM
   • 722400 - Prihodi od zemljišne rente
    263.127 KM
   • 722400 - Naknade - HC Jablanica
    172.800 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade - rad komisija
    74.257 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    51.707 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina (kiosci,bašte)
    31.072 KM
   • 722400 - Naknade za psiguranje od požara
    20.205 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade
    3.520 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse233.272 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - fizička lica
    67.704 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto plaće
    67.340 KM
   • 722500 - Naknade za usluge premjera i katastra
    54.426 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - pravna lica
    40.766 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - od druge samostalne djelatnosti
    3.037 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.320 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 1.563.009 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  2.910 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva2.910 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.560.099 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.560.099 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH
    1.211.099 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    349.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 644 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  644 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza644 KM
   • 777700 - Prihodi od indirektnih poreza iz prethodnih godina
    644 KM

PORESKI PRIHODI 2012. 4.274.885 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.473 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.473 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  20.444 KM
  • 713100 - Porezi na plaće20.444 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  429.127 KM
  • 714100 - Porez na imovinu429.127 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.993 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost974 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz TB 2
    974 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga876 KM
   • 715200 - Porez na dobit od igara na sreću
    876 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga143 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  817.808 KM
  • 716100 - Porez na dohodak817.808 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od fizičkih lica
    817.808 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.001.452 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.001.452 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza
    2.857.814 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za puteve
    143.638 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  588 KM
  • 719100 - Ostali porezi588 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaće za zaštitu od nepogoda
    565 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od nepog. po ug. o dj.
    24 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 4.703.358 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  58.260 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija56.568 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta i poslovnih prostora i ostala materijalna imovina
    47.567 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa - konces.
    9.001 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.692 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.645.098 KM
  • 722100 - Administrativne takse232.207 KM
  • 722300 - Komunalne takse423.586 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.716.705 KM
   • 722400 - Naknade od hidroakumulacije
    2.748.357 KM
   • 722400 - Prihodi od zemljišne rente
    254.950 KM
   • 722400 - Doprinos za korištenje građevinskog zemljišta
    250.030 KM
   • 722400 - Naknade - HC Jablanica
    172.800 KM
   • 722400 - Naknade za eksproprijaciju
    86.900 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    85.437 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade - rad komisija
    72.609 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina (kiosci,bašte)
    31.556 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    14.065 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse243.177 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto plaće
    74.103 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - fizička lica
    67.529 KM
   • 722500 - Naknade za usluge premjera i katastra
    53.846 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - pravna lica
    43.038 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - od druge samostalne djelatnosti
    4.660 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi29.423 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 1.574.805 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.574.805 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.574.805 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH
    878.305 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    645.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Općina
    51.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 1.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.000 KM
   • 811100 - Primci od prodaje prometnih vozila
    1.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 201 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  201 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza201 KM
   • 777700 - Prihodi od indirektnih poreza iz prethodnih godina
    201 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 4.159.099 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.315 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.315 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.296 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.296 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  591.321 KM
  • 714100 - Porez na imovinu591.321 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  265 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost250 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz TB 2
    250 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga6 KM
   • 715200 - Porez na dobit od igara na sreću
    6 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga9 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  822.917 KM
  • 716100 - Porez na dohodak822.917 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od fizičkih lica
    822.917 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.733.410 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.733.410 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    2.582.583 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za puteve
    150.828 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  576 KM
  • 719100 - Ostali porezi576 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaće za zaštitu od nepogoda
    397 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od nepog. po ug. o dj.
    179 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 7.648.421 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  124.561 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija123.569 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa - konces.
    78.690 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta i poslovnih prostora i ostala materijalna imovina
    44.878 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine992 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    992 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  7.523.861 KM
  • 722100 - Administrativne takse249.070 KM
  • 722300 - Komunalne takse491.304 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.455.232 KM
   • 722400 - Naknade od hidroakumulacije
    4.949.377 KM
   • 722400 - Sporazum prijateljskih okruženja sa EP BiH
    441.945 KM
   • 722400 - Doprinos za korištenje građevinskog zemljišta
    379.076 KM
   • 722400 - Prihodi od zemljišne rente
    180.464 KM
   • 722400 - Naknade - HC Jablanica
    172.800 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina (kiosci,bašte)
    126.693 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade - rad komisija
    108.461 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    81.447 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    9.970 KM
   • 722400 - Naknade za eksproprijaciju
    5.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse298.713 KM
   • 722500 - Naknade za usluge premjera i katastra
    96.842 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto plaće
    83.693 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - fizička lica
    66.954 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - pravna lica
    47.968 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - od druge samostalne djelatnosti
    3.257 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.481 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima - participacije, penzije - Centar za socijalni rad
    14.481 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi15.060 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 789.598 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  138.495 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva138.495 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  631.103 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti631.103 KM
   • 732100 - Namjenski grant od HNK - za Centar za socijalni rad
    423.360 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH
    138.413 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    69.330 KM
 • 733000 - Donacije
  20.000 KM
  • 733100 - Donacije20.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 165.650 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  165.650 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava165.650 KM
   • 811100 - Primci od prodaje poslovnih prostora
    165.650 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 3.000.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  3.000.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja3.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2013. 46 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  46 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza46 KM
   • 777700 - Prihodi od indirektnih poreza iz prethodnih godina
    46 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 4.441.951 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.413 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.413 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.374 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.374 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  658.207 KM
  • 714100 - Porez na imovinu658.207 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.309 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost692 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz TB 2
    692 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga542 KM
   • 715200 - Porez na dobit od igara na sreću
    542 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga76 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  891.409 KM
  • 716100 - Porez na dohodak891.409 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od fizičkih lica
    891.409 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.886.093 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.886.093 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    2.744.104 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za puteve
    141.989 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  146 KM
  • 719100 - Ostali porezi146 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaće za zaštitu od nepogoda
    134 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od nepog. po ug. o dj.
    12 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 6.852.829 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  68.632 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija65.479 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta i poslovnih prostora i ostala materijalna imovina
    56.291 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa - konces.
    9.188 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.153 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    3.153 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.784.197 KM
  • 722100 - Administrativne takse243.481 KM
  • 722300 - Komunalne takse395.692 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.877.553 KM
   • 722400 - Naknade od hidroakumulacije
    4.116.353 KM
   • 722400 - Sporazum prijateljskih okruženja sa EP BiH
    478.737 KM
   • 722400 - Doprinos za korištenje građevinskog zemljišta
    285.750 KM
   • 722400 - Prihodi od zemljišne rente
    235.384 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    233.546 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina (kiosci,bašte)
    209.307 KM
   • 722400 - Naknade - HC Jablanica
    172.800 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade - rad komisija
    110.329 KM
   • 722400 - naknada za izgra. i održ. javnih skloništa
    12.999 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    11.614 KM
   • 722400 - Naknade za eksproprijaciju
    7.850 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije jav.pov. i građ.
    2.883 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse255.729 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto plaće
    80.908 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - fizička lica
    70.579 KM
   • 722500 - Naknade za usluge premjera i katastra
    56.371 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - pravna lica
    42.343 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - od druge samostalne djelatnosti
    4.416 KM
   • 722500 - Naknade za osiguranje od požara
    1.112 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.743 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 2.060.412 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.060.118 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.060.118 KM
   • 732100 - Namjenski grant od HNK - za Centar za socijalni rad
    855.032 KM
   • 732100 - FBiH Fond okoliša
    716.087 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    402.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Države
    40.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH
    25.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Općina
    22.000 KM
 • 733000 - Donacije
  294 KM
  • 733100 - Donacije294 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 23 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  23 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza23 KM
   • 777700 - Prihodi od indirektnih poreza iz prethodnih godina
    23 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 4.907.271 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.359 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.359 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.834 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.834 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  856.907 KM
  • 714100 - Porez na imovinu856.907 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  357 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost298 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz TB 2
    298 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga59 KM
   • 715200 - Porez na dobit od igara na sreću
    59 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  970.208 KM
  • 716100 - Porez na dohodak970.208 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od fizičkih lica
    970.208 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.073.458 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.073.458 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    2.906.453 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za puteve
    167.005 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  147 KM
  • 719100 - Ostali porezi147 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaće za zaštitu od nepogoda
    121 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od nepog. po ug. o dj.
    27 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 6.882.531 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  87.755 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija84.732 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta i poslovnih prostora i ostala materijalna imovina
    51.393 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa - konces.
    33.339 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.023 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    3.023 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.791.631 KM
  • 722100 - Administrativne takse224.866 KM
  • 722300 - Komunalne takse426.634 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.774.104 KM
   • 722400 - Naknade od hidroakumulacije
    4.437.210 KM
   • 722400 - Prihodi od zemljišne rente
    305.697 KM
   • 722400 - Doprinos za korištenje građevinskog zemljišta
    287.204 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade - rad komisija
    174.010 KM
   • 722400 - Naknade - HC Jablanica
    172.800 KM
   • 722400 - Sporazum prijateljskih okruženja sa EP BiH
    140.966 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    91.436 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina (kiosci,bašte)
    68.753 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina - nadzemne i podzemne instalacije
    57.896 KM
   • 722400 - naknada za izgra. i održ. javnih skloništa
    24.819 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    13.313 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse247.164 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto plaće
    86.357 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - fizička lica
    75.176 KM
   • 722500 - Naknade za usluge premjera i katastra
    43.454 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - pravna lica
    38.074 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - od druge samostalne djelatnosti
    4.102 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi118.863 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi - Refundacija Zavoda za zapošljavanje pripravnika
    59.666 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi (40 000 za Drugu OŠ od HNK)
    59.197 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.145 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.145 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 3.357.180 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.357.180 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti3.357.180 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi - izvori finansiranja za projekat Kanalizacioni kolektor sa uređajem za prečišćavanje grada
    2.160.486 KM
   • 732100 - Namjenski grant od HNK - za Centar za socijalni rad
    752.944 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    396.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Općina
    27.750 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH
    20.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 5.792.079 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  167 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca167 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  248 KM
  • 713100 - Porezi na plaće248 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.521.088 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.521.088 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  666 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost387 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz TB 2
    387 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga166 KM
   • 715200 - Porez na dobit od igara na sreću
    166 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga112 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.203.328 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.203.328 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od fizičkih lica
    1.203.328 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.066.496 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.066.496 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    2.903.500 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za puteve
    162.996 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  85 KM
  • 719100 - Ostali porezi85 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaće za zaštitu od nepogoda
    66 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od nepog. po ug. o dj.
    20 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 7.134.323 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  181.885 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija179.902 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa - konces.
    106.042 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja zemljišta i poslovnih prostora i ostala materijalna imovina
    73.860 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.982 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite
    1.982 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.952.118 KM
  • 722100 - Administrativne takse238.031 KM
  • 722300 - Komunalne takse466.826 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.817.909 KM
   • 722400 - Naknade od hidroakumulacije
    3.872.819 KM
   • 722400 - Naknade za eksproprijaciju
    648.596 KM
   • 722400 - Doprinos za korištenje građevinskog zemljišta
    464.829 KM
   • 722400 - Ostale budzetske naknade - rad komisija
    314.934 KM
   • 722400 - Prihodi od zemljišne rente
    208.690 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina - nadzemne i podzemne instalacije
    111.334 KM
   • 722400 - Naknade za dodijeljeno zemljište
    81.674 KM
   • 722400 - Naknada za zauzimanje javnih površina (kiosci,bašte)
    62.801 KM
   • 722400 - naknada za izgra. i održ. javnih skloništa
    37.637 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    11.801 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije jav.pov. i građ.
    2.794 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse294.875 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto plaće
    97.884 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - fizička lica
    96.567 KM
   • 722500 - Naknade za upotrebu cesta - pravna lica
    47.829 KM
   • 722500 - Naknade za usluge premjera i katastra
    44.529 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - od druge samostalne djelatnosti
    8.067 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi134.478 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi - Refundacija Zavoda za zapošljavanje pripravnika
    117.422 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate - prihodi
    17.056 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  320 KM
  • 723100 - Novčane kazne320 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.351.187 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.351.187 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.351.187 KM
   • 732100 - Namjenski grant od HNK - za Centar za socijalni rad
    719.675 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Kantona
    308.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Države
    179.000 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od FBiH
    144.512 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 6.842 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  6.842 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza6.842 KM
   • 777700 - Prihodi od indirektnih poreza iz prethodnih godina
    6.842 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 5.548.603 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  742 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca742 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  321 KM
  • 713100 - Porezi na plaće321 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.054.508 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.054.508 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  569 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost569 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.450.339 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.450.339 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.042.090 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.042.090 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  33 KM
  • 719100 - Ostali porezi33 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 5.264.131 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  244.465 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija244.465 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.017.236 KM
  • 722100 - Administrativne takse231.727 KM
  • 722300 - Komunalne takse471.315 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.908.382 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse320.690 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi85.124 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.430 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.430 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.898.104 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.898.104 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.898.104 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 430.711 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  430.711 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava430.711 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 33 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  33 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza33 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 2.725.565 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.519.993 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.957.813 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 562.180 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  205.571 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca205.571 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.750.067 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.750.067 KM
  • 613100 - Putni troškovi32.337 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju352.532 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    216.560 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    70.290 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    65.682 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge101.972 KM
   • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
    83.619 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    14.694 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    3.659 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara150.919 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva54.774 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme9.828 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje67.350 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.881 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge970.475 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    708.617 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima i prev. neto + doprinosi
    105.121 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija-neto doprinosi
    43.293 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    30.877 KM
   • 613900 - Usluge medija
    29.831 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
    28.949 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr. samostalnu djelatnost-ugovor o djelu
    12.586 KM
   • 613900 - Posebna naknada na neto dohodak
    7.453 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    3.747 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 9.987.305 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.999.357 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade484.243 KM
   • 614100 - Transferi institucijama
    166.136 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    158.381 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    153.565 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - OIK
    6.161 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima266.605 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    191.680 KM
   • 614200 - Izdaci za voj.inval. ranj.bran.i por.pog.bran.
    58.254 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima
    10.084 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    6.587 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama530.408 KM
   • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne grupe
    145.860 KM
   • 614300 - Tekući transfer za kulturne manifestacije i udruženja
    135.455 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    101.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi ostalim udruženjima
    91.200 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama-projekti za mlade
    21.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama-projekti NVO
    20.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi za sportske manifestacije
    15.893 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima664.764 KM
   • 614400 - Održavanje zelenih površina i gradskih ulica
    231.509 KM
   • 614400 - Podsticaj poljop. proizvodnje
    187.628 KM
   • 614400 - Savez poljopriv. udruženja Konjic
    120.000 KM
   • 614400 - Podsticaj ribarstvu - Centar za ribar.
    70.635 KM
   • 614400 - Doznaka za nabavku višenamj.vozila
    54.992 KM
  • 614700 - Grantovi u inostranstvo29.103 KM
   • 614700 - Tekući transferi međunarodnim organizacijama - HELP
    29.103 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo24.234 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava - povrat por. na dohodak i dr.
    24.234 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  7.219.053 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade7.219.053 KM
   • 615100 - Sporazum o rješavanju međusobnih odnosa u postupku izdavanja upotrebne dozvole za HC Jablanica
    2.264.074 KM
   • 615100 - Infrastruktura po MZ-priorit."marka/marku"
    1.217.624 KM
   • 615100 - Uređenje terena za Drecelj/ind.i samb.zona
    614.829 KM
   • 615100 - Obnova Starog mosta i stare jezgre grada
    351.554 KM
   • 615100 - Ulaganja u opremu i instalac. za toplifikaciju
    350.054 KM
   • 615100 - Pješačka staza-Puhale
    208.070 KM
   • 615100 - Put Dub. - Pribilje-most Raketnica
    187.545 KM
   • 615100 - Uređenje prostora oko Stare ćuprije
    185.601 KM
   • 615100 - Put za Džajiće
    182.513 KM
   • 615100 - Vodovodi
    152.782 KM
   • 615100 - Popločanje saobraćaj. oko Starog mosta
    138.024 KM
   • 615100 - Projekt. i izrada prost. i plan.dokum.i studije
    131.077 KM
   • 615100 - Pješačka staza-Luka-Drecelj
    128.525 KM
   • 615100 - Sportska dvorana-popravke krova
    119.586 KM
   • 615100 - Projekat čišćenja J.i B. jezera i rijeke Neretve
    105.526 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija-Narodni univerzitet
    96.867 KM
   • 615100 - Rekonstrukc.fudbal.stadiona u B.polju
    92.986 KM
   • 615100 - Izrada projekt. dokum. za kanalizac.mrežu
    76.745 KM
   • 615100 - Uređenje grad.ulica i sekundar.centara
    73.014 KM
   • 615100 - Sanacija i regulac. rijeke Trešanice kroz Podorašac
    69.769 KM
   • 615100 - Video nadzor kod škola
    57.295 KM
   • 615100 - Proširenje saobraćajnice oko MŠC
    55.606 KM
   • 615100 - Za Planin.kuću na Raptima i oprema za gorsku službu spašavanja
    50.000 KM
   • 615100 - Dom Čelebići-građev.zanat.radovi
    48.288 KM
   • 615100 - Zašt.kult.hist. naslj.-Obno. džamije u Seonici
    40.892 KM
   • 615100 - Sanacija Dječ.obdaništa/krov i II sprat/
    34.213 KM
   • 615100 - Uređenje Boračkog jezera
    29.826 KM
   • 615100 - Mandin potok-Luka-Puzin
    29.000 KM
   • 615100 - Projekat - pješački most na Trešanici
    28.899 KM
   • 615100 - Sanacija stamb.objekata za održiv povratak
    26.647 KM
   • 615100 - Urbani mobilijar
    26.142 KM
   • 615100 - Muzej grada Konjica
    19.110 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija OŠ-a
    13.832 KM
   • 615100 - Sanacija krova Dom izviđača
    12.539 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  768.894 KM
  • 681400 - Tekući grantovi768.894 KM
   • 681400 - Centar za soc.rad-finans.
    217.500 KM
   • 681400 - Narod.univerz.i biblioteka
    138.440 KM
   • 681400 - RTV Konjic
    122.540 KM
   • 681400 - Dječje obdanište
    116.700 KM
   • 681400 - Centar za soc.rad-soc.dav.po zahtjevima
    87.240 KM
   • 681400 - Sportska dvorana finansiranje i grijanje
    86.474 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 513.574 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  513.574 KM
  • 821200 - Nabavka građevina352.476 KM
   • 821200 - Javna rasvjeta
    319.139 KM
   • 821200 - Poslovni prostor u Tržnici (Riba Neretva)
    17.000 KM
   • 821200 - Sanacija i rekonstrukcija prostorija CZ
    16.337 KM
  • 821300 - Nabavka opreme161.098 KM
   • 821300 - Kancelar.oprema za Muzej i kuća Zuke Dž. i ostala oprema
    46.801 KM
   • 821300 - Uređaji-Totalna stanica za katastar
    38.508 KM
   • 821300 - Kompjuter. oprema
    36.505 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    33.785 KM
   • 821300 - Video nadzorna oprema za Centar za ribar.
    5.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 67.270 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  67.270 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje67.270 KM
   • 616300 - Kamate na kredit-Razvojna banka
    67.270 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 351.310 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  351.310 KM
  • 823200 - Spoljne otplate65.518 KM
   • 823200 - Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod
    65.518 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja285.792 KM
   • 823300 - Razvojna banka-anuiteti po kreditu
    285.792 KM

OSTALI RASHODI 2011. 21.800 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  21.800 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva21.800 KM

LIČNA PRIMANJA 2012. 2.754.304 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.548.970 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.955.567 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 593.403 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  205.334 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca205.334 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.959.332 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.959.332 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.126 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju363.777 KM
   • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
    227.002 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    68.989 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    67.787 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge94.703 KM
   • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
    76.641 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    14.403 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    3.659 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara200.905 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva113.351 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.228 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje71.675 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa38.580 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.045.987 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge
    797.999 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima i prev. neto doprinosi
    105.081 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    34.722 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za dr. samostalnu djelatnost-ugovor o djelu
    31.563 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija-neto doprinosi
    28.639 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
    19.810 KM
   • 613900 - Usluge medija
    15.928 KM
   • 613900 - Posebna naknada na neto dohodak
    7.468 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    4.777 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 6.156.937 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.785.637 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.354.534 KM
   • 614100 - Tekući transferi MZ
    281.407 KM
   • 614100 - Transfer za Centar za soc.rad-finansiranje
    228.000 KM
   • 614100 - Narod. univerzitetska biblioteka
    164.850 KM
   • 614100 - Transfer za sport
    158.286 KM
   • 614100 - Dječije obdanište
    132.000 KM
   • 614100 - RTV Konjic
    127.970 KM
   • 614100 - Transfer za socijalna davanja
    102.356 KM
   • 614100 - Sportska dvorana - finansiranje i grijanje
    88.034 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    36.000 KM
   • 614100 - Transferi institucijama
    21.940 KM
   • 614100 - Transfer za izbore - OIK
    13.692 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima291.541 KM
   • 614200 - Isplata stipendija
    196.420 KM
   • 614200 - Izdaci za voj.inval. ranj.bran.i por.pog.bran.
    66.751 KM
   • 614200 - Ostali transferi pojedincima
    14.407 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    13.962 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama422.973 KM
   • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne grupe
    147.162 KM
   • 614300 - Tekući transferi ostalim udruženjima
    91.200 KM
   • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
    86.349 KM
   • 614300 - Tekući transfer za kulturne manifestacije i udruženja
    70.942 KM
   • 614300 - Tekući transferi za sportske manifestacije
    19.819 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama-projekti za mlade fondacija "Mozaik"
    7.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima641.149 KM
   • 614400 - Održavanje zelenih površina i gradskih ulica
    234.658 KM
   • 614400 - Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
    213.218 KM
   • 614400 - Savez poljopriv. udruženja Konjic
    120.000 KM
   • 614400 - Podsticaj ribarstvu - Centar za ribar.
    48.000 KM
   • 614400 - Podsticaj poljop. proizvodnje
    25.273 KM
  • 614700 - Grantovi u inostranstvo46.500 KM
   • 614700 - Tekući transferi međunarodnim organizacijama - HELP
    46.500 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo28.940 KM
   • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava - povrat por. na dohodak i dr.
    28.940 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  3.371.300 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.371.300 KM
   • 615100 - Infrastruktura po MZ-priorit."marka/marku"
    674.934 KM
   • 615100 - Centar za upravljanje otpadom - građ. rad. i oprema
    462.513 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija OŠ i puteva u MZ Neretvica
    389.249 KM
   • 615100 - Poploč. kolske saobraćaj. oko Starog mosta
    341.781 KM
   • 615100 - Projekat - pješački most na Trešanici
    251.768 KM
   • 615100 - Obnova Starog mosta i stare jezgre grada
    221.171 KM
   • 615100 - Proširenje saobraćajnice oko MŠC
    154.273 KM
   • 615100 - Podzida od tunela do Duranovića kuće
    92.241 KM
   • 615100 - Utopljavanje I OŠ i rekonstrukcija sale - sufin 50000
    85.333 KM
   • 615100 - Uređenje terena za Drecelj/ind.i samb.zona
    76.497 KM
   • 615100 - Popločanje staze MŠC do Prenja
    62.301 KM
   • 615100 - Projekt. i izrada prost. i plan.dokum.i studije
    60.424 KM
   • 615100 - Uređenje grad.ulica i sekundar.centara
    58.303 KM
   • 615100 - Ulaganja u opremu i instalac. za toplifikaciju
    51.309 KM
   • 615100 - Pješačka staza-Puhale
    46.798 KM
   • 615100 - Rekonstrukcija-Narodni univerzitet
    44.056 KM
   • 615100 - Projekat puta i mosta oko lokaliteta-UNIS
    39.537 KM
   • 615100 - Rekonstrukc.fudbal.stadiona u B.polju
    38.876 KM
   • 615100 - Izrada projekt. dokum. za kanalizac.mrežu
    37.258 KM
   • 615100 - Ribogojilište na B.jezeru-uređ.plat i prist.
    34.382 KM
   • 615100 - Naselje Pleha
    27.347 KM
   • 615100 - Projektna dokumentacija i izvođenje za vodovod Oleležani-Gorani
    24.395 KM
   • 615100 - Muzej grada Konjica
    24.200 KM
   • 615100 - Vodovodi
    23.919 KM
   • 615100 - Dom Čelebići-građev.zanat.radovi
    22.436 KM
   • 615100 - Za Planin.kuću na Raptima i oprema za gorsku službu spašavanja
    20.000 KM
   • 615100 - Zašt.kult.hist. naslj.-Obno. džamije u Seonici
    5.999 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 329.235 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  329.235 KM
  • 821200 - Nabavka građevina161.160 KM
   • 821200 - Javna rasvjeta
    114.648 KM
   • 821200 - Rekonstrukcija prostorija Općine za arhivu
    45.927 KM
   • 821200 - Poslovni prostori Musala
    585 KM
  • 821300 - Nabavka opreme168.074 KM
   • 821300 - Motorno vozilo za CZ i PVJ (dva)
    93.851 KM
   • 821300 - Kompjuter. oprema
    41.920 KM
   • 821300 - Kancelar.oprema i ostala oprema Centra za obuku
    32.303 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 59.660 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  59.660 KM
  • 822500 - Učešće u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima59.660 KM
   • 822500 - Otkup udjela u vlasništvu - VIK, Standard i Energetika
    59.660 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 55.833 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  55.833 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje55.833 KM
   • 616300 - Kamate na kredit-Razvojna banka
    55.833 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 355.311 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  355.311 KM
  • 823200 - Spoljne otplate69.519 KM
   • 823200 - Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod
    69.519 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja285.792 KM
   • 823300 - Razvojna banka-anuiteti po kreditu
    285.792 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.996.532 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.769.761 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.149.293 KM
   • 611100 - Centar za socijalni rad157.600 KM
    • 611100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.946.087 KM
     • 611100 - Općinsko javno pravobranilaštvo45.607 KM
     • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 620.468 KM
      • 611200 - Centar za socijalni rad43.477 KM
       • 611200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)568.411 KM
        • 611200 - Općinsko javno pravobranilaštvo8.580 KM
       • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
        226.771 KM
        • 612100 - Doprinosi poslodavca226.771 KM
         • 612100 - Centar za socijalni rad16.558 KM
          • 612100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)205.425 KM
           • 612100 - Općinsko javno pravobranilaštvo4.789 KM

          MATERIJAL I USLUGE 2013. 2.412.142 KMXZatvori:

          • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
           2.412.142 KM
           • 613100 - Putni troškovi26.875 KM
            • 613100 - Centar za socijalni rad1.141 KM
             • 613100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)25.734 KM
             • 613200 - Izdaci za energiju367.134 KM
              • 613200 - Centar za socijalni rad60 KM
               • 613200 - Izdaci za električnu energiju
                60 KM
              • 613200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)367.074 KM
               • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
                229.299 KM
               • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
                70.694 KM
               • 613200 - Izdaci za električnu energiju
                67.081 KM
             • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge100.072 KM
              • 613300 - Centar za socijalni rad883 KM
               • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
                883 KM
              • 613300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)99.189 KM
               • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
                80.727 KM
               • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
                14.804 KM
               • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
                3.659 KM
             • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara168.445 KM
              • 613400 - Centar za socijalni rad2.322 KM
               • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
                1.923 KM
               • 613400 - Troškovi nabavke sitnog inventara
                353 KM
               • 613400 - Materijal za čišćenje
                47 KM
              • 613400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)166.123 KM
              • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva37.551 KM
               • 613500 - Centar za socijalni rad749 KM
                • 613500 - Izdaci za gorivo
                 397 KM
                • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                 352 KM
               • 613500 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)36.802 KM
                • 613500 - Izdaci za gorivo
                 33.224 KM
                • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                 3.578 KM
              • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.108 KM
               • 613600 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)6.108 KM
               • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje77.358 KM
                • 613700 - Centar za socijalni rad2.183 KM
                 • 613700 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)75.175 KM
                 • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa42.983 KM
                  • 613800 - Centar za socijalni rad950 KM
                   • 613800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)42.033 KM
                   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.585.617 KM
                    • 613900 - Centar za socijalni rad383.846 KM
                     • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Dotacija HNK za smještaj u ustanove socijalne zaštite
                      378.520 KM
                     • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove
                      4.083 KM
                     • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                      690 KM
                     • 613900 - Poseban porez za zaštitu od elementarnih nepogoda
                      553 KM
                    • 613900 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.201.771 KM
                     • 613900 - Prevoz đaka i materijalni troškovi škola i grijanje
                      664.667 KM
                     • 613900 - Ostale ugovorene i dr. obaveze
                      286.546 KM
                     • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima i prev. neto doprinosi
                      105.553 KM
                     • 613900 - Izdaci za rad komisija-neto doprinosi
                      39.609 KM
                     • 613900 - Usluge reprezentacije
                      20.861 KM
                     • 613900 - Usluge medija
                      20.747 KM
                     • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                      20.297 KM
                     • 613900 - Ostali izdaci za dr. samostalnu djelatnost-ugovor o djelu
                      12.986 KM
                     • 613900 - Izdaci za PDV
                      12.406 KM
                     • 613900 - Usluge štampanja
                      10.543 KM
                     • 613900 - Posebna naknada na neto dohodak
                      7.557 KM

                  TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 6.506.482 KMXZatvori:

                  • 614000 - Tekući grantovi
                   2.748.473 KM
                   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade772.589 KM
                    • 614100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)772.589 KM
                     • 614100 - Transfer za sport
                      156.970 KM
                     • 614100 - Narod. univerzitetska biblioteka
                      153.800 KM
                     • 614100 - Dječije obdanište
                      137.337 KM
                     • 614100 - RTV Konjic
                      131.710 KM
                     • 614100 - Sportska dvorana - finansiranje i grijanje
                      84.790 KM
                     • 614100 - Transferi institucijama
                      46.601 KM
                     • 614100 - Tekući transferi MZ
                      33.032 KM
                     • 614100 - Sredstva za deminiranje i obilježavanje misnkih polja (10000 isplaćeno iz tekuće rezerve)
                      20.000 KM
                     • 614100 - Transfer za izbore - OIK
                      8.350 KM
                   • 614200 - Grantovi pojedincima623.156 KM
                    • 614200 - Centar za socijalni rad297.322 KM
                     • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalne - socijalne sigurnosti SSP
                      167.590 KM
                     • 614200 - Ostali transferi pojedincima - JNP od Centra
                      81.670 KM
                     • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - novorođena djeca
                      28.800 KM
                     • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - lica na birou za zapošljavanje
                      7.700 KM
                     • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - djeca
                      5.079 KM
                     • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - sahrane
                      3.518 KM
                     • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - refundacija troškova ljekarskih komisija
                      2.965 KM
                    • 614200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)325.834 KM
                     • 614200 - Isplata stipendija
                      195.280 KM
                     • 614200 - Izdaci za voj.inval. ranj.bran.i por.pog.bran.
                      64.154 KM
                     • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
                      55.000 KM
                     • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                      6.600 KM
                     • 614200 - Ostali transferi pojedincima (jednokratna pomoć)
                      4.800 KM
                   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama420.622 KM
                    • 614300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)420.622 KM
                     • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne grupe
                      143.159 KM
                     • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                      100.000 KM
                     • 614300 - Tekući transfer za kulturne manifestacije i udruženja
                      79.458 KM
                     • 614300 - Preporod
                      16.800 KM
                     • 614300 - AP Neretva
                      16.800 KM
                     • 614300 - Crveni križ
                      16.800 KM
                     • 614300 - Tekući transferi za sportske manifestacije
                      15.805 KM
                     • 614300 - UG "Zeleni Neretve Konjic"
                      12.600 KM
                     • 614300 - Odred izviđača Konjic
                      7.200 KM
                     • 614300 - Sindikalno vijeće
                      6.000 KM
                     • 614300 - HKD Napredak
                      6.000 KM
                   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima917.300 KM
                    • 614400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)917.300 KM
                     • 614400 - Održavanje zelenih površina i gradskih ulica
                      361.210 KM
                     • 614400 - Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
                      244.677 KM
                     • 614400 - Savez poljopriv. udruženja Konjic
                      120.000 KM
                     • 614400 - Agencija za ekonomski razvoj "Prvi korak"
                      77.608 KM
                     • 614400 - Podsticaj ribarstvu - Centar za ribar.
                      63.000 KM
                     • 614400 - Podsticaj poljop. proizvodnje
                      50.804 KM
                   • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo14.805 KM
                    • 614800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)14.805 KM
                     • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava - povrat por. na dohodak i dr.
                      14.805 KM
                  • 615000 - Kapitalni grantovi
                   3.758.010 KM
                   • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.758.010 KM
                    • 615100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)3.758.010 KM
                     • 615100 - Centar za upravljanje otpadom - građ. rad. i oprema
                      2.017.143 KM
                     • 615100 - Rekonstrukcija OŠ i puteva u MZ Neretvica
                      523.479 KM
                     • 615100 - Infrastruktura po MZ-priorit."marka/marku"
                      336.825 KM
                     • 615100 - Pješačka staza - Glavčine
                      167.141 KM
                     • 615100 - Školska kuhinja u MŠC
                      148.051 KM
                     • 615100 - Pješački most na Trešanici / + pristupne staze /
                      125.678 KM
                     • 615100 - Obnova Starog mosta i stare jezgre grada
                      105.068 KM
                     • 615100 - Uređenje terena za Drecelj / industrijska i stambena zona
                      73.348 KM
                     • 615100 - Projekt. i izrada prost. i plan.dokum.i studije
                      55.226 KM
                     • 615100 - Vodovodi
                      44.993 KM
                     • 615100 - Za planinsku kuću na Raptima i oprema za gorsku službu spašavanja
                      30.000 KM
                     • 615100 - Gradski stadion
                      29.971 KM
                     • 615100 - Odred izviđača Konjic - kamp na Boračkom jezeru / rješavanje mokrog čvora/
                      27.491 KM
                     • 615100 - Uređenje lokaliteta nekropole stećaka "Biskup"
                      22.131 KM
                     • 615100 - MZ Stari grad - pješačka staza Varda - Šehidsko mezarje
                      18.749 KM
                     • 615100 - Uređenje grad.ulica i sekundar.centara
                      16.461 KM
                     • 615100 - Ulaganja u opremu i instalac. za toplifikaciju
                      16.254 KM

                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 249.566 KMXZatvori:

                  • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                   249.566 KM
                   • 821200 - Nabavka građevina154.911 KM
                    • 821200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)154.911 KM
                     • 821200 - Poslovni prostori Musala
                      153.194 KM
                     • 821200 - Rekonstrukcija prostorija Općine za arhivu
                      1.716 KM
                   • 821300 - Nabavka opreme94.655 KM
                    • 821300 - Centar za socijalni rad1.311 KM
                     • 821300 - Kompjuter. oprema
                      1.311 KM
                    • 821300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)93.344 KM
                     • 821300 - Kompjuter. oprema
                      32.504 KM
                     • 821300 - Klima uređaj u zgradi Općine
                      29.820 KM
                     • 821300 - Motorno vozilo za agenciju "Prvi korak"
                      17.294 KM
                     • 821300 - Kancelar.oprema i ostala oprema
                      13.726 KM

                  FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 6.506 KMXZatvori:

                  • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                   6.506 KM
                   • 822500 - Učešće u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima6.506 KM
                    • 822500 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)6.506 KM
                     • 822500 - Otkup udjela u vlasništvu - VIK, Standard i Energetika
                      6.506 KM

                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 150.732 KMXZatvori:

                  • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                   150.732 KM
                   • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje150.732 KM
                    • 616300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)150.732 KM
                     • 616300 - Kamate na kredit-Razvojna banka
                      150.732 KM

                  OTPLATA DUGOVA 2013. 430.888 KMXZatvori:

                  • 823000 - Otplate dugova
                   430.888 KM
                   • 823200 - Spoljne otplate68.624 KM
                    • 823200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)68.624 KM
                     • 823200 - Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod
                      68.624 KM
                   • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja362.264 KM
                    • 823300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)362.264 KM
                     • 823300 - Razvojna banka-anuiteti po kreditu
                      362.264 KM

                  OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                  LIČNA PRIMANJA 2014. 2.891.865 KMXZatvori:

                  • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                   2.649.519 KM
                   • 611100 - Bruto plaće2.278.009 KM
                    • 611100 - Centar za socijalni rad180.071 KM
                     • 611100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)2.047.022 KM
                      • 611100 - Općinsko javno pravobranilaštvo50.917 KM
                      • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 371.509 KM
                       • 611200 - Centar za socijalni rad23.875 KM
                        • 611200 - Naknade za topli obrok
                         16.206 KM
                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                         4.155 KM
                        • 611200 - Naknade za vkerske praznike
                         2.500 KM
                        • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                         1.014 KM
                       • 611200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)343.000 KM
                        • 611200 - Naknade za topli obrok
                         202.839 KM
                        • 611200 - Naknade za regres za god. odmor
                         45.290 KM
                        • 611200 - Naknade za vjerske praznike
                         27.800 KM
                        • 611200 - pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti
                         24.471 KM
                        • 611200 - Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla
                         21.806 KM
                        • 611200 - Otpremnina za odlazak u penziju
                         20.795 KM
                       • 611200 - Općinsko javno pravobranilaštvo4.635 KM
                        • 611200 - Naknade za topli obrok
                         3.804 KM
                        • 611200 - Regres za godišnji odmor
                         831 KM
                     • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                      242.346 KM
                      • 612100 - Doprinosi poslodavca242.346 KM
                       • 612100 - Centar za socijalni rad18.907 KM
                        • 612100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)218.092 KM
                         • 612100 - Općinsko javno pravobranilaštvo5.346 KM

                        MATERIJAL I USLUGE 2014. 2.179.020 KMXZatvori:

                        • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                         2.179.020 KM
                         • 613100 - Putni troškovi20.856 KM
                          • 613100 - Centar za socijalni rad301 KM
                           • 613100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)20.555 KM
                           • 613200 - Izdaci za energiju316.193 KM
                            • 613200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)316.193 KM
                             • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
                              233.042 KM
                             • 613200 - Izdaci za električnu energiju
                              83.151 KM
                           • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge88.342 KM
                            • 613300 - Centar za socijalni rad60 KM
                             • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
                              60 KM
                            • 613300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)88.282 KM
                             • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
                              71.420 KM
                             • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
                              13.203 KM
                             • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
                              3.659 KM
                           • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara178.199 KM
                            • 613400 - Centar za socijalni rad1.848 KM
                             • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
                              1.731 KM
                             • 613400 - Troškovi nabavke sitnog inventara
                              117 KM
                            • 613400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)176.351 KM
                            • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva50.686 KM
                             • 613500 - Centar za socijalni rad743 KM
                              • 613500 - Izdaci za gorivo
                               391 KM
                              • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                               352 KM
                             • 613500 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)49.943 KM
                              • 613500 - Izdaci za gorivo
                               44.700 KM
                              • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                               5.243 KM
                            • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme15.100 KM
                             • 613600 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)15.100 KM
                             • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje68.874 KM
                              • 613700 - Centar za socijalni rad1.787 KM
                               • 613700 - Usluge popravka i održavanje zgrada
                                1.422 KM
                               • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
                                213 KM
                               • 613700 - Mat. za opravku i održavanje opreme
                                144 KM
                               • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
                                8 KM
                              • 613700 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)67.087 KM
                              • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.443 KM
                               • 613800 - Centar za socijalni rad1.091 KM
                                • 613800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)10.352 KM
                                 • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                  6.904 KM
                                 • 613800 - Izdaci za usluge platnog prometa
                                  3.448 KM
                               • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.429.328 KM
                                • 613900 - Centar za socijalni rad396.929 KM
                                 • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Dotacija HNK za smještaj u ustanove socijalne zaštite
                                  391.029 KM
                                 • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove UO
                                  4.042 KM
                                 • 613900 - Usluge medija
                                  626 KM
                                 • 613900 - Poseban porez za zaštitu od elementarnih nepogoda
                                  621 KM
                                 • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                  610 KM
                                • 613900 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.032.399 KM
                                 • 613900 - Ostale ugovorene i dr. obaveze
                                  767.453 KM
                                 • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima i prev. neto doprinosi
                                  106.173 KM
                                 • 613900 - Izdaci za rad komisija-neto doprinosi
                                  38.374 KM
                                 • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                  29.673 KM
                                 • 613900 - Izdaci za PDV
                                  23.826 KM
                                 • 613900 - Ostali izdaci za dr. samostalnu djelatnost-ugovor o djelu
                                  20.253 KM
                                 • 613900 - Usluge medija
                                  19.941 KM
                                 • 613900 - Usluge reprezentacije
                                  13.847 KM
                                 • 613900 - Posebna naknada na neto dohodak
                                  7.968 KM
                                 • 613900 - Usluge štampanja
                                  4.893 KM

                              TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 5.904.086 KMXZatvori:

                              • 614000 - Tekući grantovi
                               2.787.006 KM
                               • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade793.824 KM
                                • 614100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)793.824 KM
                                 • 614100 - Transfer za sport
                                  172.475 KM
                                 • 614100 - Narod. univerzitetska biblioteka
                                  152.735 KM
                                 • 614100 - Dječije obdanište
                                  135.267 KM
                                 • 614100 - RTV Konjic
                                  129.504 KM
                                 • 614100 - Sportska dvorana - finansiranje i grijanje
                                  84.500 KM
                                 • 614100 - Transferi institucijama
                                  33.848 KM
                                 • 614100 - Transfer za izbore
                                  29.000 KM
                                 • 614100 - Sredstva za deminiranje i obilježavanje misnkih polja
                                  25.000 KM
                                 • 614100 - Tekući transferi MZ
                                  17.795 KM
                                 • 614100 - Transfer za izbore - OIK
                                  13.700 KM
                               • 614200 - Grantovi pojedincima760.294 KM
                                • 614200 - Centar za socijalni rad417.841 KM
                                 • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalne - socijalne sigurnosti SSP
                                  217.710 KM
                                 • 614200 - Ostali transferi pojedincima - JNP od Centra - nezaposlene porodilje
                                  90.657 KM
                                 • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - novorođena djeca
                                  75.200 KM
                                 • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - lica na birou za zapošljavanje
                                  18.200 KM
                                 • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - djeca
                                  8.568 KM
                                 • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - refundacija troškova ljekarskih komisija
                                  5.804 KM
                                 • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - sahrane
                                  1.703 KM
                                • 614200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)342.452 KM
                                 • 614200 - Isplata stipendija
                                  180.800 KM
                                 • 614200 - Izdaci za voj.inval. ranj.bran.i por.pog.bran.
                                  99.584 KM
                                 • 614200 - Ostali transferi pojedincima - pom. nez. radnicima JKP Energetika
                                  41.685 KM
                                 • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
                                  10.263 KM
                                 • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                  6.000 KM
                                 • 614200 - Ostali transferi pojedincima (jednokratna pomoć)
                                  4.120 KM
                               • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama451.708 KM
                                • 614300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)451.708 KM
                                 • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne grupe
                                  133.126 KM
                                 • 614300 - Tekući transferi za kult. manif. i udr.
                                  119.419 KM
                                 • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                  99.173 KM
                                 • 614300 - Tekući transferi za spor. manif.
                                  22.891 KM
                                 • 614300 - Preporod
                                  16.800 KM
                                 • 614300 - AP Neretva - amatersko pozorište
                                  16.800 KM
                                 • 614300 - Crveni križ
                                  16.800 KM
                                 • 614300 - Projekti za mlade Fondacije "Mozaik"
                                  7.500 KM
                                 • 614300 - Odred izviđača Konjic
                                  7.200 KM
                                 • 614300 - Sindikalno vijeće
                                  6.000 KM
                                 • 614300 - HKD Napredak
                                  6.000 KM
                               • 614400 - Subvencije javnim preduzećima746.661 KM
                                • 614400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)746.661 KM
                                 • 614400 - Održavanje zelenih površina i gradskih ulica
                                  319.806 KM
                                 • 614400 - Savez poljopriv. udruženja Konjic
                                  120.000 KM
                                 • 614400 - Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
                                  106.362 KM
                                 • 614400 - Agencija za ekonomski razvoj "Prvi korak"
                                  90.504 KM
                                 • 614400 - Podsticaj ribarstvu - Centar za ribar.
                                  57.000 KM
                                 • 614400 - Podsticaj poljop. proizvodnje
                                  52.989 KM
                               • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo34.519 KM
                                • 614800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)34.519 KM
                                 • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava - povrat por. na dohodak i dr.
                                  34.519 KM
                              • 615000 - Kapitalni grantovi
                               3.117.079 KM
                               • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.117.079 KM
                                • 615100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)3.117.079 KM
                                 • 615100 - Kanalizacioni kolektor sa uređajem za prečišć. grada Konjica
                                  1.198.602 KM
                                 • 615100 - Infrastruktura po MZ-priorit."marka/marku" - putevi
                                  722.824 KM
                                 • 615100 - Centar za upravljanje otpadom - građ. rad. i oprema
                                  400.057 KM
                                 • 615100 - Rekon. OŠ i puteva u MZ Neretvica
                                  178.253 KM
                                 • 615100 - Projekti rekon. lokal. puteva sa fond. Odraz
                                  141.643 KM
                                 • 615100 - Utopljavanje I OŠ
                                  104.094 KM
                                 • 615100 - Igrališta i učionice - OŠ Ribići i Idbar
                                  65.633 KM
                                 • 615100 - Obnova Starog mosta i stare jezgre grada
                                  63.557 KM
                                 • 615100 - Pješačka staza - Glavčine
                                  55.904 KM
                                 • 615100 - Projekt. i izrada prost. i plan.dokum.i studije
                                  33.858 KM
                                 • 615100 - Za planinsku kuću na Raptima i oprema za gorsku službu spašavanja
                                  30.000 KM
                                 • 615100 - Projekat puta i saobrač. oko lokaliteta UNIS
                                  26.358 KM
                                 • 615100 - Centar - uređenje partera
                                  21.523 KM
                                 • 615100 - Vodovodi
                                  21.264 KM
                                 • 615100 - Rekonstrukcija - Narodni univerzitet
                                  20.627 KM
                                 • 615100 - MZ Stari grad - pješačka staza Varda - Šehidsko mezarje
                                  15.150 KM
                                 • 615100 - Reg. plan B. jez. , Orahovica i Lisičići
                                  13.993 KM
                                 • 615100 - Pristup saobračajnicama i igralište u Čelebićima
                                  2.980 KM
                                 • 615100 - Igrališta, parking i režim saobračaja u CŽR
                                  760 KM

                              NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 201.829 KMXZatvori:

                              • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                               201.829 KM
                               • 821200 - Nabavka građevina85.531 KM
                                • 821200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)85.531 KM
                                 • 821200 - Rekonstrukcija prostorija Općine za opću upravu
                                  57.159 KM
                                 • 821200 - Nabavka i ugradnja vrata na garaži PVJ - protiv vatrogasna jedinica
                                  28.372 KM
                               • 821300 - Nabavka opreme116.297 KM
                                • 821300 - Centar za socijalni rad1.679 KM
                                 • 821300 - Kompjuter. oprema
                                  1.679 KM
                                • 821300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)114.618 KM
                                 • 821300 - Klima uređaj u zgradi Općine
                                  44.330 KM
                                 • 821300 - Kompjuter. oprema
                                  35.737 KM
                                 • 821300 - Kancelar.oprema i ostala oprema
                                  34.551 KM

                              FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                              RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 217.226 KMXZatvori:

                              • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                               217.226 KM
                               • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje217.226 KM
                                • 616300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)217.226 KM
                                 • 616300 - Kamate na kredit-Razvojna banka
                                  217.226 KM

                              OTPLATA DUGOVA 2014. 920.233 KMXZatvori:

                              • 823000 - Otplate dugova
                               920.233 KM
                               • 823200 - Spoljne otplate68.184 KM
                                • 823200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)68.184 KM
                                 • 823200 - Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod
                                  68.184 KM
                               • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja852.049 KM
                                • 823300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)852.049 KM
                                 • 823300 - Razvojna banka-anuiteti po kreditu
                                  852.049 KM

                              OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                              LIČNA PRIMANJA 2015. 3.338.300 KMXZatvori:

                              • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                               3.050.451 KM
                               • 611100 - Bruto plaće2.674.002 KM
                                • 611100 - Centar za socijalni rad197.080 KM
                                 • 611100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)2.429.683 KM
                                  • 611100 - Općinsko javno pravobranilaštvo47.239 KM
                                  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 376.449 KM
                                   • 611200 - Centar za socijalni rad23.442 KM
                                    • 611200 - Naknade za topli obrok
                                     15.704 KM
                                    • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                     4.075 KM
                                    • 611200 - Pomoć u slučaju smrti
                                     2.541 KM
                                    • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                     1.122 KM
                                   • 611200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)349.236 KM
                                    • 611200 - Općinsko javno pravobranilaštvo3.771 KM
                                     • 611200 - Naknade za topli obrok
                                      2.956 KM
                                     • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                      815 KM
                                  • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                   287.849 KM
                                   • 612100 - Doprinosi poslodavca287.849 KM
                                    • 612100 - Centar za socijalni rad20.693 KM
                                     • 612100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)262.193 KM
                                      • 612100 - Općinsko javno pravobranilaštvo4.962 KM

                                     MATERIJAL I USLUGE 2015. 2.007.903 KMXZatvori:

                                     • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                      2.007.903 KM
                                      • 613100 - Putni troškovi33.284 KM
                                       • 613100 - Centar za socijalni rad445 KM
                                        • 613100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)32.839 KM
                                        • 613200 - Izdaci za energiju207.088 KM
                                         • 613200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)207.088 KM
                                          • 613200 - Izdaci za električnu energiju
                                           106.753 KM
                                          • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
                                           100.335 KM
                                        • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge98.804 KM
                                         • 613300 - Centar za socijalni rad60 KM
                                          • 613300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)98.744 KM
                                           • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
                                            79.482 KM
                                           • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
                                            15.604 KM
                                           • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
                                            3.659 KM
                                         • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara171.771 KM
                                          • 613400 - Centar za socijalni rad3.098 KM
                                           • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
                                            2.597 KM
                                           • 613400 - Troškovi nabavke sitnog inventara
                                            277 KM
                                           • 613400 - Materijal za čišćenje
                                            224 KM
                                          • 613400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)168.673 KM
                                          • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva66.837 KM
                                           • 613500 - Centar za socijalni rad944 KM
                                            • 613500 - Izdaci za gorivo
                                             550 KM
                                            • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                             394 KM
                                           • 613500 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)65.893 KM
                                            • 613500 - Izdaci za gorivo
                                             51.621 KM
                                            • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                             14.273 KM
                                          • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme12.285 KM
                                           • 613600 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)12.285 KM
                                           • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje101.649 KM
                                            • 613700 - Centar za socijalni rad1.836 KM
                                             • 613700 - Usluge popravka i održavanje zgrada
                                              1.584 KM
                                             • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
                                              168 KM
                                             • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
                                              72 KM
                                             • 613700 - Mat. za opravku i održavanje vozila
                                              13 KM
                                            • 613700 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)99.813 KM
                                            • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.880 KM
                                             • 613800 - Centar za socijalni rad951 KM
                                              • 613800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)14.929 KM
                                               • 613800 - Izdaci za usluge platnog prometa
                                                14.929 KM
                                             • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.300.304 KM
                                              • 613900 - Centar za socijalni rad452.056 KM
                                               • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Dotacija HNK za smještaj u ustanove socijalne zaštite
                                                446.427 KM
                                               • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove UO
                                                4.190 KM
                                               • 613900 - Poseban porez za zaštitu od elementarnih nepogoda
                                                680 KM
                                               • 613900 - Usluge medija
                                                489 KM
                                               • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                                270 KM
                                              • 613900 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)848.248 KM
                                               • 613900 - Ostale ugovorene i dr. obaveze i prevoz đaka
                                                543.114 KM
                                               • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima i prev. neto doprinosi
                                                123.655 KM
                                               • 613900 - Izdaci za rad komisija-neto doprinosi
                                                53.760 KM
                                               • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                                28.763 KM
                                               • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                25.654 KM
                                               • 613900 - Izdaci za PDV
                                                22.644 KM
                                               • 613900 - Usluge medija
                                                20.002 KM
                                               • 613900 - Ostali izdaci za dr. samostalnu djelatnost-ugovor o djelu
                                                16.185 KM
                                               • 613900 - Posebna naknada na neto dohodak
                                                9.402 KM
                                               • 613900 - Usluge štampanja
                                                5.071 KM

                                            TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 7.175.493 KMXZatvori:

                                            • 614000 - Tekući grantovi
                                             3.306.451 KM
                                             • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade884.055 KM
                                              • 614100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)884.055 KM
                                               • 614100 - Transfer za sport
                                                197.532 KM
                                               • 614100 - Narod. univerzitetska biblioteka
                                                150.000 KM
                                               • 614100 - RTV Konjic
                                                144.000 KM
                                               • 614100 - Dječije obdanište
                                                128.490 KM
                                               • 614100 - Tekući transferi MZ
                                                98.134 KM
                                               • 614100 - Sportska dvorana - finansiranje i grijanje
                                                84.184 KM
                                               • 614100 - Transferi institucijama
                                                52.866 KM
                                               • 614100 - Sredstva za deminiranje i obilježavanje misnkih polja
                                                20.499 KM
                                               • 614100 - Transfer za izbore - OIK
                                                8.350 KM
                                             • 614200 - Grantovi pojedincima794.677 KM
                                              • 614200 - Centar za socijalni rad412.628 KM
                                               • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalne - socijalne sigurnosti SSP
                                                164.180 KM
                                               • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - novorođena djeca
                                                102.000 KM
                                               • 614200 - Ostali transferi pojedincima - JNP od Centra - jednokratne novčane pomoći (OPĆINA)
                                                86.296 KM
                                               • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - lica na birou za zapošljavanje
                                                23.300 KM
                                               • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - refundacija troškova ljekarskih komisija
                                                14.692 KM
                                               • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - sahrane
                                                12.600 KM
                                               • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - djeca (hranitelji)
                                                9.560 KM
                                              • 614200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)382.049 KM
                                               • 614200 - Isplata stipendija
                                                210.240 KM
                                               • 614200 - Izdaci za voj.inval. ranj.bran.i por.pog.bran.
                                                115.824 KM
                                               • 614200 - Grantovi pojedincima - za isplatu doprinosa za zaposl. Rudara
                                                42.658 KM
                                               • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                7.200 KM
                                               • 614200 - Ostali transferi pojedincima (jednokratna pomoć)
                                                6.126 KM
                                             • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama767.867 KM
                                              • 614300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)767.867 KM
                                               • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - materijalni troškovi osnovnih škola
                                                261.809 KM
                                               • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne grupe
                                                153.152 KM
                                               • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                                100.000 KM
                                               • 614300 - Tekući transfer za kulturne manifestacije i udruženja
                                                94.876 KM
                                               • 614300 - Tekući transferi za sportske manifestacije
                                                29.580 KM
                                               • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - projekt NVO (po javnim pozivima)
                                                19.900 KM
                                               • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama projekt za mlade (po javnim pozivima)
                                                19.150 KM
                                               • 614300 - Preporod
                                                18.000 KM
                                               • 614300 - AP Neretva - amatersko pozorište
                                                18.000 KM
                                               • 614300 - Crveni križ
                                                18.000 KM
                                               • 614300 - Projekti za mlade Fondacije "Mozaik"
                                                7.500 KM
                                               • 614300 - Odred izviđača Konjic
                                                7.200 KM
                                               • 614300 - HKD Napredak
                                                6.600 KM
                                               • 614300 - Sindikalno vijeće
                                                6.000 KM
                                               • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Udruženje penzionera
                                                4.500 KM
                                               • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženje I Konjic
                                                3.600 KM
                                             • 614400 - Subvencije javnim preduzećima843.021 KM
                                              • 614400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)843.021 KM
                                               • 614400 - Održavanje zelenih površina i gradskih ulica
                                                382.091 KM
                                               • 614400 - Podsticaj poljop. proizvodnje
                                                164.795 KM
                                               • 614400 - Agencija za ekonomski razvoj "Prvi korak"
                                                123.043 KM
                                               • 614400 - Savez poljopriv. udruženja Konjic
                                                120.000 KM
                                               • 614400 - Podsticaj ribarstvu - Centar za ribar.
                                                48.592 KM
                                               • 614400 - Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
                                                4.500 KM
                                             • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo16.832 KM
                                              • 614800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)16.832 KM
                                               • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava - povrat por. na dohodak i dr.
                                                16.832 KM
                                            • 615000 - Kapitalni grantovi
                                             3.869.042 KM
                                             • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.869.042 KM
                                              • 615100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)3.869.042 KM
                                               • 615100 - Kanalizacioni kolektor sa uređajem za prečišć. grada Konjica
                                                2.378.824 KM
                                               • 615100 - Infrastruktura po MZ
                                                1.053.024 KM
                                               • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - most preko rijeke Neretvice u Parsovićima
                                                94.992 KM
                                               • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - rekonstrukcija krova Čaršijske džamije
                                                92.504 KM
                                               • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - projekat energetske efikasnosti - utopljavanje Dječijeg obdaništa
                                                69.150 KM
                                               • 615100 - Vodovodi
                                                51.237 KM
                                               • 615100 - Rekon. krova OŠ
                                                41.263 KM
                                               • 615100 - Projekt. i izrada prost. i plan.dokum.i studije
                                                41.192 KM
                                               • 615100 - Za planinsku kuću na Raptima
                                                25.000 KM
                                               • 615100 - Za opremu GSS - gorska služba spašavanja
                                                9.465 KM
                                               • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - projektna dokumentacija i izvođenje radova za vodovod Oteležani - Gorani
                                                7.020 KM
                                               • 615100 - Centar za upravljanje otpadom - građ. rad. i oprema
                                                5.370 KM

                                            NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 957.353 KMXZatvori:

                                            • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                             957.353 KM
                                             • 821200 - Nabavka građevina722.239 KM
                                              • 821200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)722.239 KM
                                               • 821200 - Nabavka građevina - Poslov. prost . - Garaža
                                                451.712 KM
                                               • 821200 - Nabavka građevina - Javna rasvjeta
                                                177.817 KM
                                               • 821200 - Rekonstrukcija prostorija Općine za opću upravu
                                                92.710 KM
                                             • 821300 - Nabavka opreme235.114 KM
                                              • 821300 - Centar za socijalni rad209 KM
                                               • 821300 - Kompjuter. oprema
                                                209 KM
                                              • 821300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)234.905 KM
                                               • 821300 - Nabavka opreme - Motorno vozilo
                                                91.611 KM
                                               • 821300 - Video nadzor grada
                                                74.619 KM
                                               • 821300 - Kompjuter. oprema
                                                41.946 KM
                                               • 821300 - Kancelar.oprema i ostala oprema
                                                26.729 KM

                                            FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                            RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 173.367 KMXZatvori:

                                            • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                             173.367 KM
                                             • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje173.367 KM
                                              • 616300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)173.367 KM
                                               • 616300 - Kamate na kredit-Razvojna banka
                                                173.367 KM

                                            OTPLATA DUGOVA 2015. 1.061.949 KMXZatvori:

                                            • 823000 - Otplate dugova
                                             1.061.949 KM
                                             • 823200 - Spoljne otplate81.432 KM
                                              • 823200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)81.432 KM
                                               • 823200 - Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod
                                                81.432 KM
                                             • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja980.517 KM
                                              • 823300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)980.517 KM
                                               • 823300 - Razvojna banka-anuiteti po kreditu
                                                980.517 KM

                                            OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                            LIČNA PRIMANJA 2016. 3.304.315 KMXZatvori:

                                            • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                             3.020.535 KM
                                             • 611100 - Bruto plaće2.696.612 KM
                                              • 611100 - Centar za socijalni rad209.933 KM
                                               • 611100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)2.430.998 KM
                                                • 611100 - Općinsko javno pravobranilaštvo55.680 KM
                                                • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 323.923 KM
                                                 • 611200 - Centar za socijalni rad22.823 KM
                                                  • 611200 - Naknade za topli obrok
                                                   14.588 KM
                                                  • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                   3.713 KM
                                                  • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                   1.105 KM
                                                 • 611200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)296.541 KM
                                                  • 611200 - Naknade za topli obrok
                                                   184.411 KM
                                                  • 611200 - Naknade za regres za god. odmor
                                                   42.488 KM
                                                  • 611200 - Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti
                                                   35.117 KM
                                                  • 611200 - Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla
                                                   20.001 KM
                                                  • 611200 - Otpremnina za odlazak u penziju
                                                   14.524 KM
                                                 • 611200 - Općinsko javno pravobranilaštvo4.559 KM
                                                  • 611200 - Naknade za topli obrok
                                                   3.734 KM
                                                  • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                   825 KM
                                               • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                283.780 KM
                                                • 612100 - Doprinosi poslodavca283.780 KM
                                                 • 612100 - Centar za socijalni rad22.043 KM
                                                  • 612100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)255.890 KM
                                                   • 612100 - Općinsko javno pravobranilaštvo5.846 KM

                                                  MATERIJAL I USLUGE 2016. 2.505.865 KMXZatvori:

                                                  • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                   2.505.865 KM
                                                   • 613100 - Putni troškovi20.847 KM
                                                    • 613100 - Centar za socijalni rad289 KM
                                                     • 613100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)20.558 KM
                                                     • 613200 - Izdaci za energiju202.495 KM
                                                      • 613200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)202.495 KM
                                                       • 613200 - Izdaci za električnu energiju
                                                        128.030 KM
                                                       • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
                                                        74.465 KM
                                                     • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge97.150 KM
                                                      • 613300 - Centar za socijalni rad60 KM
                                                       • 613300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)97.090 KM
                                                        • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
                                                         80.228 KM
                                                        • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
                                                         13.203 KM
                                                        • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
                                                         3.659 KM
                                                      • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara170.093 KM
                                                       • 613400 - Centar za socijalni rad3.033 KM
                                                        • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
                                                         2.999 KM
                                                        • 613400 - Troškovi nabavke sitnog inventara
                                                         35 KM
                                                       • 613400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)167.060 KM
                                                       • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.251 KM
                                                        • 613500 - Centar za socijalni rad858 KM
                                                         • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                                          362 KM
                                                        • 613500 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)33.393 KM
                                                         • 613500 - Izdaci za gorivo
                                                          27.164 KM
                                                         • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                                          6.229 KM
                                                       • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.331 KM
                                                        • 613600 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)10.331 KM
                                                        • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje90.721 KM
                                                         • 613700 - Centar za socijalni rad2.275 KM
                                                          • 613700 - Usluge popravka i održavanje zgrada
                                                           1.648 KM
                                                          • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
                                                           402 KM
                                                          • 613700 - Mat. za opravku i održavanje vozila
                                                           158 KM
                                                          • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
                                                           16 KM
                                                         • 613700 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)88.446 KM
                                                         • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.727 KM
                                                          • 613800 - Centar za socijalni rad1.231 KM
                                                           • 613800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)11.494 KM
                                                            • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                                             8.021 KM
                                                            • 613800 - Izdaci za usluge platnog prometa
                                                             3.474 KM
                                                          • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.867.251 KM
                                                           • 613900 - Centar za socijalni rad483.003 KM
                                                            • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Dotacija HNK za smještaj u ustanove socijalne zaštite
                                                             476.945 KM
                                                            • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove UO
                                                             4.486 KM
                                                            • 613900 - Poseban porez za zaštitu od elementarnih nepogoda
                                                             724 KM
                                                            • 613900 - Usluge medija
                                                             577 KM
                                                            • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                                             270 KM
                                                           • 613900 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.384.248 KM
                                                            • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - eksproprijacija
                                                             521.556 KM
                                                            • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge -prevoz đaka
                                                             348.043 KM
                                                            • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima i prev. neto doprinosi
                                                             127.626 KM
                                                            • 613900 - Izdaci za rad komisija-neto doprinosi
                                                             84.597 KM
                                                            • 613900 - Ostale ugovorene i dr. obaveze
                                                             43.226 KM
                                                            • 613900 - Ostali izdaci za dr. samostalnu djelatnost-ugovor o djelu
                                                             41.463 KM
                                                            • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - usluge deratizacije
                                                             36.962 KM
                                                            • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - advok., notarske i sudska izvršenja
                                                             36.905 KM
                                                            • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                             29.913 KM
                                                            • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - subvencije za rentu i uređenje građ. zemljišta
                                                             28.009 KM
                                                            • 613900 - Izdaci za PDV
                                                             22.839 KM
                                                            • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                                             22.247 KM
                                                            • 613900 - Usluge medija
                                                             21.094 KM
                                                            • 613900 - Usluge štampanja
                                                             10.092 KM
                                                            • 613900 - Posebna naknada na neto dohodak
                                                             9.677 KM

                                                         TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 5.961.246 KMXZatvori:

                                                         • 614000 - Tekući grantovi
                                                          3.641.939 KM
                                                          • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade961.462 KM
                                                           • 614100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)961.462 KM
                                                            • 614100 - Transfer za sport
                                                             225.320 KM
                                                            • 614100 - RTV Konjic
                                                             156.000 KM
                                                            • 614100 - Narod. univerzitetska biblioteka
                                                             150.304 KM
                                                            • 614100 - Dječije obdanište
                                                             140.947 KM
                                                            • 614100 - Tekući transferi MZ
                                                             97.548 KM
                                                            • 614100 - Sportska dvorana - finansiranje i grijanje
                                                             84.000 KM
                                                            • 614100 - Transfer za izbore
                                                             50.000 KM
                                                            • 614100 - Transfer za izbore - OIK
                                                             30.764 KM
                                                            • 614100 - Transferi institucijama
                                                             26.580 KM
                                                          • 614200 - Grantovi pojedincima687.684 KM
                                                           • 614200 - Centar za socijalni rad336.757 KM
                                                            • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalne - socijalne sigurnosti SSP
                                                             141.145 KM
                                                            • 614200 - Ostali transferi pojedincima - JNP od Centra - jednokratne novčane pomoći (OPĆINA)
                                                             88.659 KM
                                                            • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - novorođena djeca
                                                             64.400 KM
                                                            • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - lica na birou za zapošljavanje
                                                             19.200 KM
                                                            • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - sahrane
                                                             7.407 KM
                                                            • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - refundacija troškova ljekarskih komisija
                                                             5.946 KM
                                                            • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - djeca (hranitelji)
                                                             5.000 KM
                                                            • 614200 - Isplate za novorođ.djecu iz socijal.ugrož.porodica (OPĆINA)
                                                             5.000 KM
                                                           • 614200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)350.928 KM
                                                            • 614200 - Isplata stipendija
                                                             221.960 KM
                                                            • 614200 - Izdaci za voj.inval. ranj.bran.i por.pog.bran.
                                                             98.441 KM
                                                            • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
                                                             19.926 KM
                                                            • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                             7.500 KM
                                                            • 614200 - Ostali transferi pojedincima (jednokratna pomoć)
                                                             3.100 KM
                                                          • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama853.941 KM
                                                           • 614300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)853.941 KM
                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - materijalni troškovi osnovnih škola
                                                             270.871 KM
                                                            • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne grupe
                                                             154.375 KM
                                                            • 614300 - Tekući transfer za kulturne manifestacije i udruženja
                                                             126.494 KM
                                                            • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                                             121.992 KM
                                                            • 614300 - Tekući transferi za sportske manifestacije
                                                             28.735 KM
                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama projekt za mlade (po javnim pozivima)
                                                             22.800 KM
                                                            • 614300 - UG "Zeleni Neretve Konjic"
                                                             21.600 KM
                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - projekt NVO (po javnim pozivima)
                                                             19.600 KM
                                                            • 614300 - Preporod
                                                             19.200 KM
                                                            • 614300 - AP Neretva - amatersko pozorište
                                                             19.200 KM
                                                            • 614300 - Crveni križ
                                                             19.200 KM
                                                            • 614300 - Odred izviđača Konjic
                                                             7.200 KM
                                                            • 614300 - HKD Napredak
                                                             7.200 KM
                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženje I Konjic
                                                             6.000 KM
                                                            • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Udruženje penzionera
                                                             4.800 KM
                                                            • 614300 - Projekti za mlade Fondacije "Mozaik"
                                                             4.675 KM
                                                          • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.095.499 KM
                                                           • 614400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.095.499 KM
                                                            • 614400 - Održavanje zelenih površina i gradskih ulica
                                                             373.209 KM
                                                            • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - nabavka specijalnog motornog vozila
                                                             237.592 KM
                                                            • 614400 - Savez poljopriv. udruženja Konjic
                                                             120.000 KM
                                                            • 614400 - Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
                                                             116.300 KM
                                                            • 614400 - Agencija za ekonomski razvoj "Prvi korak"
                                                             99.558 KM
                                                            • 614400 - Podsticaj poljop. proizvodnje
                                                             93.840 KM
                                                            • 614400 - Podsticaj ribarstvu - Centar za ribar.
                                                             48.000 KM
                                                            • 614400 - Poslovni inkubator- aterij. trošk.
                                                             7.000 KM
                                                          • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo43.353 KM
                                                           • 614800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)43.353 KM
                                                            • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava - povrat por. na dohodak i dr.
                                                             43.353 KM
                                                         • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                          2.319.307 KM
                                                          • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.319.307 KM
                                                           • 615100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)2.319.307 KM
                                                            • 615100 - Infrastruktura po MZ
                                                             1.134.316 KM
                                                            • 615100 - Kanalizacioni kolektor sa uređajem za prečišć. grada Konjica
                                                             369.212 KM
                                                            • 615100 - Saobraćajnica Orašje
                                                             228.880 KM
                                                            • 615100 - Rekonstrukcija - Narodni univerzitet
                                                             179.769 KM
                                                            • 615100 - Druga OŠ - peć i instalacije za grijanje
                                                             62.705 KM
                                                            • 615100 - Vodovodi
                                                             51.201 KM
                                                            • 615100 - Uređenje fasade na zgradi DPO
                                                             50.837 KM
                                                            • 615100 - Projekt. i izrada prost. i plan.dokum.i studije
                                                             50.180 KM
                                                            • 615100 - Prostorni plan Općine
                                                             48.650 KM
                                                            • 615100 - Igrališta i učionice - OŠ Ribići i Idbar
                                                             33.241 KM
                                                            • 615100 - Podzemni kontejneri (1/3 u 2016)
                                                             27.778 KM
                                                            • 615100 - Za planinsku kuću na Raptima
                                                             25.000 KM
                                                            • 615100 - Reg. plan B. jez. , Orahovica i Lisičići
                                                             20.990 KM
                                                            • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - projekat energetske efikasnosti
                                                             17.778 KM
                                                            • 615100 - Utopljavanje SŠ
                                                             12.271 KM
                                                            • 615100 - Za opremu GSS - gorska služba spašavanja
                                                             6.500 KM

                                                         NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.283.608 KMXZatvori:

                                                         • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                          1.283.608 KM
                                                          • 821200 - Nabavka građevina1.062.209 KM
                                                           • 821200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.062.209 KM
                                                            • 821200 - Kupovina "Bazeni" - ugovor Balkanika
                                                             284.757 KM
                                                            • 821200 - Kupov. JKP Energetika Konjic
                                                             279.841 KM
                                                            • 821200 - Poslovni prostori - Garaža
                                                             215.342 KM
                                                            • 821200 - Nabavka građevina - Javna rasvjeta
                                                             182.509 KM
                                                            • 821200 - Posl.prostori - niz prema Musali - doadat.rad.
                                                             64.482 KM
                                                            • 821200 - Agroturist.atrakcija-konjička kuća Borci
                                                             18.150 KM
                                                            • 821200 - Rekonstrukcija prostorija Općine za opću upravu
                                                             17.128 KM
                                                          • 821300 - Nabavka opreme221.399 KM
                                                           • 821300 - Centar za socijalni rad4.290 KM
                                                            • 821300 - Kompjuter. oprema
                                                             4.290 KM
                                                           • 821300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)217.110 KM
                                                            • 821300 - Kompjuter. oprema
                                                             95.729 KM
                                                            • 821300 - Nabavka vozila - PVJ
                                                             35.722 KM
                                                            • 821300 - Motorno vozilo - PVJ
                                                             33.500 KM
                                                            • 821300 - Kancelar.oprema i ostala oprema
                                                             22.470 KM
                                                            • 821300 - Video nadzor grada
                                                             14.512 KM
                                                            • 821300 - Kancelar.oprema i ostala oprema - Agencija Prvi korak
                                                             8.097 KM
                                                            • 821300 - Kompjuterska oprema - Agencija Prvi korak
                                                             7.080 KM

                                                         FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                         RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 132.193 KMXZatvori:

                                                         • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                          132.193 KM
                                                          • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje132.193 KM
                                                           • 616300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)132.193 KM
                                                            • 616300 - Kamate na kredit-Razvojna banka
                                                             132.193 KM

                                                         OTPLATA DUGOVA 2016. 1.043.717 KMXZatvori:

                                                         • 823000 - Otplate dugova
                                                          1.043.717 KM
                                                          • 823200 - Spoljne otplate139.315 KM
                                                           • 823200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)139.315 KM
                                                            • 823200 - Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod
                                                             139.315 KM
                                                          • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja904.402 KM
                                                           • 823300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)904.402 KM
                                                            • 823300 - Razvojna banka-anuiteti po kreditu
                                                             904.402 KM

                                                         OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                                                         LIČNA PRIMANJA 2017. 3.292.470 KMXZatvori:

                                                         • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
                                                          3.007.508 KM
                                                          • 611100 - Bruto plaće2.673.250 KM
                                                           • 611100 - Centar za socijalni rad213.959 KM
                                                            • 611100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)2.403.365 KM
                                                             • 611100 - Općinsko javno pravobranilaštvo55.927 KM
                                                             • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 334.258 KM
                                                              • 611200 - Centar za socijalni rad24.013 KM
                                                               • 611200 - Naknade za topli obrok
                                                                16.575 KM
                                                               • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                3.830 KM
                                                               • 611200 - Pomoć u slučaju smrti
                                                                2.502 KM
                                                               • 611200 - Naknade za prevoz sa posla i na posao
                                                                1.107 KM
                                                              • 611200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)305.595 KM
                                                               • 611200 - Naknade za topli obrok
                                                                182.658 KM
                                                               • 611200 - Naknade za regres za god. odmor
                                                                42.976 KM
                                                               • 611200 - Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti
                                                                36.019 KM
                                                               • 611200 - Otpremnina za odlazak u penziju
                                                                23.199 KM
                                                               • 611200 - Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla
                                                                20.743 KM
                                                              • 611200 - Općinsko javno pravobranilaštvo4.650 KM
                                                               • 611200 - Naknade za topli obrok
                                                                3.799 KM
                                                               • 611200 - Regres za godišnji odmor
                                                                851 KM
                                                            • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                                                             284.962 KM
                                                             • 612100 - Doprinosi poslodavca284.962 KM
                                                              • 612100 - Centar za socijalni rad22.466 KM
                                                               • 612100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)256.624 KM
                                                                • 612100 - Općinsko javno pravobranilaštvo5.872 KM

                                                               MATERIJAL I USLUGE 2017. 2.480.857 KMXZatvori:

                                                               • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                                                                2.480.857 KM
                                                                • 613100 - Putni troškovi16.057 KM
                                                                 • 613100 - Centar za socijalni rad195 KM
                                                                  • 613100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)15.862 KM
                                                                  • 613200 - Izdaci za energiju293.718 KM
                                                                   • 613200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)293.718 KM
                                                                    • 613200 - Izdaci za električnu energiju
                                                                     204.571 KM
                                                                    • 613200 - Izdaci za javnu rasvjetu
                                                                     89.147 KM
                                                                  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge110.238 KM
                                                                   • 613300 - Centar za socijalni rad60 KM
                                                                    • 613300 - Ostale komunalne usluge
                                                                     60 KM
                                                                   • 613300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)110.178 KM
                                                                    • 613300 - Izdaci za PTT usluge i telefon
                                                                     89.586 KM
                                                                    • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
                                                                     16.534 KM
                                                                    • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
                                                                     4.058 KM
                                                                  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara226.652 KM
                                                                   • 613400 - Centar za socijalni rad3.694 KM
                                                                    • 613400 - Izdaci za ostali administrativni materijal
                                                                     3.471 KM
                                                                    • 613400 - Troškovi nabavke sitnog inventara
                                                                     223 KM
                                                                   • 613400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)222.958 KM
                                                                   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva54.718 KM
                                                                    • 613500 - Centar za socijalni rad1.388 KM
                                                                     • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                                                      874 KM
                                                                     • 613500 - Benzin
                                                                      514 KM
                                                                    • 613500 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)53.330 KM
                                                                     • 613500 - Izdaci za gorivo
                                                                      50.225 KM
                                                                     • 613500 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                                                      3.105 KM
                                                                   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme9.023 KM
                                                                    • 613600 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)9.023 KM
                                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje134.151 KM
                                                                     • 613700 - Centar za socijalni rad4.073 KM
                                                                      • 613700 - Usluge popravka i održavanje zgrada
                                                                       2.522 KM
                                                                      • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje zgrada
                                                                       893 KM
                                                                      • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
                                                                       281 KM
                                                                      • 613700 - Materijal za opravku i odrzavanje opreme
                                                                       154 KM
                                                                      • 613700 - Mat. za opravku i održavanje vozila
                                                                       153 KM
                                                                      • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
                                                                       71 KM
                                                                     • 613700 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)130.078 KM
                                                                     • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa20.480 KM
                                                                      • 613800 - Centar za socijalni rad4.509 KM
                                                                       • 613800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)15.972 KM
                                                                        • 613800 - Registracija motornih vozila i osiguranje
                                                                         12.834 KM
                                                                        • 613800 - Izdaci za usluge platnog prometa
                                                                         3.138 KM
                                                                      • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.615.819 KM
                                                                       • 613900 - Centar za socijalni rad463.660 KM
                                                                        • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Dotacija HNK za smještaj u ustanove socijalne zaštite
                                                                         457.992 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene i povremene poslove UO
                                                                         4.560 KM
                                                                        • 613900 - Poseban porez za zaštitu od elementarnih nepogoda
                                                                         738 KM
                                                                        • 613900 - Usluge medija
                                                                         220 KM
                                                                        • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                                                         150 KM
                                                                       • 613900 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.152.159 KM
                                                                        • 613900 - Ostale ugovorene i dr. obaveze i prevoz đaka
                                                                         827.227 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima i prev.
                                                                         126.051 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za rad komisija-
                                                                         56.088 KM
                                                                        • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje i stručne ispite
                                                                         28.302 KM
                                                                        • 613900 - Ostali izdaci za dr. samostalnu djelatnost-ugovor o djelu
                                                                         24.727 KM
                                                                        • 613900 - Izdaci za PDV
                                                                         22.952 KM
                                                                        • 613900 - Usluge medija
                                                                         22.277 KM
                                                                        • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                                         19.382 KM
                                                                        • 613900 - Usluge štampanja
                                                                         15.765 KM
                                                                        • 613900 - Posebna naknada na neto dohodak
                                                                         9.388 KM

                                                                     TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 6.884.017 KMXZatvori:

                                                                     • 614000 - Tekući grantovi
                                                                      3.715.260 KM
                                                                      • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade913.384 KM
                                                                       • 614100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)913.384 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za sport
                                                                         211.265 KM
                                                                        • 614100 - RTV Konjic
                                                                         157.000 KM
                                                                        • 614100 - Narod. univerzitetska biblioteka
                                                                         150.000 KM
                                                                        • 614100 - Dječije obdanište
                                                                         145.448 KM
                                                                        • 614100 - Tekući transferi MZ
                                                                         94.044 KM
                                                                        • 614100 - Sportska dvorana - finansiranje i grijanje
                                                                         88.735 KM
                                                                        • 614100 - Transferi institucijama
                                                                         50.916 KM
                                                                        • 614100 - Transfer za izbore - OIK
                                                                         15.976 KM
                                                                      • 614200 - Grantovi pojedincima770.285 KM
                                                                       • 614200 - Centar za socijalni rad316.277 KM
                                                                        • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalne - socijalne sigurnosti SSP
                                                                         114.800 KM
                                                                        • 614200 - Ostali transferi pojedincima - JNP od Centra -
                                                                         97.997 KM
                                                                        • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - novorođena djeca
                                                                         67.200 KM
                                                                        • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - lica na birou za zapošljavanje
                                                                         18.600 KM
                                                                        • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - sahrane
                                                                         10.698 KM
                                                                        • 614200 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - refundacija troškova ljekarskih komisija
                                                                         5.783 KM
                                                                        • 614200 - Isplate za novorođ.djecu iz socijal.ugrož.porodica (OPĆINA)
                                                                         1.200 KM
                                                                       • 614200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)454.008 KM
                                                                        • 614200 - Isplata stipendija
                                                                         217.320 KM
                                                                        • 614200 - Izdaci za voj.inval. ranj.bran.i por.pog.bran.
                                                                         205.106 KM
                                                                        • 614200 - Ostali transferi pojedincima (jednokratna pomoć)
                                                                         21.646 KM
                                                                        • 614200 - Izdaci za raseljena lica
                                                                         6.600 KM
                                                                        • 614200 - Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode
                                                                         3.336 KM
                                                                      • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama808.249 KM
                                                                       • 614300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)808.249 KM
                                                                        • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - materijalni troškovi osnovnih škola
                                                                         278.906 KM
                                                                        • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne grupe
                                                                         160.489 KM
                                                                        • 614300 - Tekući transferi vjerskim zajednicama
                                                                         99.600 KM
                                                                        • 614300 - Tekući transfer za kulturne manifestacije i udruženja
                                                                         99.303 KM
                                                                        • 614300 - UG "Zeleni Neretve Konjic"
                                                                         21.600 KM
                                                                        • 614300 - Preporod
                                                                         19.200 KM
                                                                        • 614300 - AP Neretva - amatersko pozorište
                                                                         19.200 KM
                                                                        • 614300 - Crveni križ
                                                                         19.200 KM
                                                                        • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama projekt za mlade (po javnim pozivima)
                                                                         18.000 KM
                                                                        • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - projekt NVO (po javnim pozivima)
                                                                         16.400 KM
                                                                        • 614300 - Tekući transferi za sportske manifestacije
                                                                         15.419 KM
                                                                        • 614300 - Projekti za mlade Fondacije "Mozaik"
                                                                         7.500 KM
                                                                        • 614300 - Odred izviđača Konjic
                                                                         7.200 KM
                                                                        • 614300 - HKD Napredak
                                                                         7.200 KM
                                                                        • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženje I Konjic
                                                                         7.200 KM
                                                                        • 614300 - Udruženje penzionera
                                                                         6.000 KM
                                                                        • 614300 - Tekući transferi za za obnovu kult. i grad nasljeđa
                                                                         5.831 KM
                                                                      • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.206.354 KM
                                                                       • 614400 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)1.206.354 KM
                                                                        • 614400 - Održavanje zelenih površina i gradskih ulica
                                                                         548.516 KM
                                                                        • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - nabavka specijalnog motornog vozila
                                                                         177.307 KM
                                                                        • 614400 - Savez poljopriv. udruženja Konjic
                                                                         120.000 KM
                                                                        • 614400 - Agencija za ekonomski razvoj "Prvi korak"
                                                                         101.119 KM
                                                                        • 614400 - Podsticaj poljop. proizvodnje
                                                                         94.292 KM
                                                                        • 614400 - Podsticaj ribarstvu - Centar za ribar.
                                                                         48.000 KM
                                                                        • 614400 - Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
                                                                         45.000 KM
                                                                        • 614400 - nabavka teretnog vozila Mercedes
                                                                         32.819 KM
                                                                        • 614400 - Food Fest
                                                                         26.300 KM
                                                                        • 614400 - Poslovni inkubator- aterij. trošk.
                                                                         13.000 KM
                                                                      • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo16.989 KM
                                                                       • 614800 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)16.989 KM
                                                                        • 614800 - Naknade za povrat više ili pogrešno uplać.sredstava - povrat por. na dohodak i dr.
                                                                         16.989 KM
                                                                     • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                                      3.168.756 KM
                                                                      • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.153.756 KM
                                                                       • 615100 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)3.153.756 KM
                                                                        • 615100 - Infrastruktura po MZ
                                                                         679.447 KM
                                                                        • 615100 - Kanalizacioni kolektor sa uređajem za prečišć. grada Konjica
                                                                         541.841 KM
                                                                        • 615100 - Uređenje partera Sred. škola - most na Treša.
                                                                         519.702 KM
                                                                        • 615100 - Lijeva obaloutvrda sa pješ. stazom sa probij. pješačkog prolaza ispod M-17
                                                                         500.820 KM
                                                                        • 615100 - Projek. dok. i izvođ. rad. za vodov. Oteležani - Gorani
                                                                         386.161 KM
                                                                        • 615100 - Stambeno zbrinjavanje Roma
                                                                         179.000 KM
                                                                        • 615100 - Uređenje fasade na zgradi DPO
                                                                         82.183 KM
                                                                        • 615100 - Saobraćajnica Orašje
                                                                         72.653 KM
                                                                        • 615100 - Projekt. i izrada prost. i plan. dokum. i studije
                                                                         32.333 KM
                                                                        • 615100 - Vodovodi
                                                                         31.085 KM
                                                                        • 615100 - Podzemni kontejneri
                                                                         28.748 KM
                                                                        • 615100 - MZ Stari grad - pješačka staza Begovića kuća do Volodera
                                                                         26.732 KM
                                                                        • 615100 - Planinarska kuća na Raptima
                                                                         25.000 KM
                                                                        • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade - projekat energetske efikasnosti
                                                                         18.360 KM
                                                                        • 615100 - Naselje Tuleg - izgradnja stepeništa zona 1,2,3
                                                                         6.892 KM
                                                                        • 615100 - Centar - uređenje partera
                                                                         5.862 KM
                                                                        • 615100 - Utopljavanje zgrade općine
                                                                         5.733 KM
                                                                        • 615100 - Rekonstrukcija Narodnog univerziteta
                                                                         5.471 KM
                                                                        • 615100 - Za opremu GSS - gorska služba spašavanja
                                                                         3.510 KM
                                                                        • 615100 - Zatvaranje kolektivnog centra - projekat CEB II
                                                                         2.223 KM
                                                                      • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama15.000 KM
                                                                       • 615300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)15.000 KM

                                                                      NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 1.128.318 KMXZatvori:

                                                                      • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                                       1.128.318 KM
                                                                       • 821200 - Nabavka građevina827.761 KM
                                                                        • 821200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)827.761 KM
                                                                         • 821200 - Poslovni prostori - Garaža
                                                                          215.342 KM
                                                                         • 821200 - Javna rasvjeta - LED
                                                                          180.928 KM
                                                                         • 821200 - Javna rasvjeta
                                                                          147.258 KM
                                                                         • 821200 - Kupovina "Bazeni" - ugovor Balkanika
                                                                          144.120 KM
                                                                         • 821200 - Javna rasvjeta srednja škola - most na Trešanici
                                                                          75.638 KM
                                                                         • 821200 - CZ - Rekonstrukcija krova
                                                                          55.476 KM
                                                                         • 821200 - Poslov. prostori - kod stare Ćuprije
                                                                          9.000 KM
                                                                       • 821300 - Nabavka opreme300.557 KM
                                                                        • 821300 - Centar za socijalni rad3.581 KM
                                                                         • 821300 - Kompjuter. oprema
                                                                          3.581 KM
                                                                        • 821300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)296.976 KM
                                                                         • 821300 - Kompjuter. oprema
                                                                          116.100 KM
                                                                         • 821300 - Video nadzor grada
                                                                          53.237 KM
                                                                         • 821300 - Nabavka opreme - Motorno vozilo (u 2016 za CZ nabav dva vozila)
                                                                          41.887 KM
                                                                         • 821300 - Motorne sanke za snijeg
                                                                          36.738 KM
                                                                         • 821300 - Kancelar.oprema i ostala oprema
                                                                          30.051 KM
                                                                         • 821300 - CZ - nadogradnja motornog vozila
                                                                          18.962 KM

                                                                      FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

                                                                      RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 97.116 KMXZatvori:

                                                                      • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                                       97.116 KM
                                                                       • 616200 - Izdaci za inostrane kamate11.850 KM
                                                                        • 616200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)11.850 KM
                                                                        • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje85.266 KM
                                                                         • 616300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)85.266 KM

                                                                        OTPLATA DUGOVA 2017. 776.422 KMXZatvori:

                                                                        • 823000 - Otplate dugova
                                                                         776.422 KM
                                                                         • 823200 - Spoljne otplate138.478 KM
                                                                          • 823200 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)138.478 KM
                                                                           • 823200 - Otplate stran.fin.inst.-kredit-vodovod
                                                                            138.478 KM
                                                                         • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja637.944 KM
                                                                          • 823300 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)637.944 KM
                                                                           • 823300 - Razvojna banka-anuiteti po kreditu
                                                                            637.944 KM

                                                                        OSTALI RASHODI 2017. 16.600 KMXZatvori:

                                                                        • 999000 - Budžetska rezerva
                                                                         16.600 KM
                                                                         • 999900 - Budžetska rezerva16.600 KM
                                                                          • 999900 - Jedinstven organ uprave (Općinske službe)16.600 KM