Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

1.410.006 KM

PORESKI PRIHODI

468.455 KM  (33,22%)

NEPORESKI PRIHODI

310.763 KM  (22,04%)

TRANSFERI I DONACIJE

372.451 KM  (26,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

258.337 KM  (18,32%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.627.121 KM

LIČNA PRIMANJA

581.152 KM  (35,72%)

MATERIJAL I USLUGE

217.050 KM  (13,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

280.062 KM  (17,21%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

14.831 KM  ( 0,91%)

OSTALI RASHODI

11.000 KM  ( 0,68%)

PRIHODI:

2.523.972 KM

PORESKI PRIHODI

510.739 KM  (20,24%)

NEPORESKI PRIHODI

486.195 KM  (19,26%)

TRANSFERI I DONACIJE

364.914 KM  (14,46%)

PRIMICI OD IMOVINE

312.124 KM  (12,37%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

850.000 KM  (33,68%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.401.992 KM

LIČNA PRIMANJA

687.370 KM  (28,62%)

MATERIJAL I USLUGE

285.832 KM  (11,90%)

TRANSFERI I DOZNAKE

273.466 KM  (11,38%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.114.523 KM  (46,40%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

25.756 KM  ( 1,07%)

OTPLATA DUGOVA

15.045 KM  ( 0,63%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.306.946 KM

PORESKI PRIHODI

478.772 KM  (36,63%)

NEPORESKI PRIHODI

482.639 KM  (36,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

142.993 KM  (10,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

202.542 KM  (15,50%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.393.581 KM

LIČNA PRIMANJA

607.256 KM  (43,58%)

MATERIJAL I USLUGE

251.889 KM  (18,07%)

TRANSFERI I DOZNAKE

251.929 KM  (18,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

51.000 KM  ( 3,66%)

OTPLATA DUGOVA

14.697 KM  ( 1,05%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.290.803 KM

PORESKI PRIHODI

481.511 KM  (37,30%)

NEPORESKI PRIHODI

463.872 KM  (35,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

170.973 KM  (13,25%)

PRIMICI OD IMOVINE

174.447 KM  (13,51%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.258.460 KM

LIČNA PRIMANJA

554.988 KM  (44,10%)

MATERIJAL I USLUGE

285.687 KM  (22,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

300.045 KM  (23,84%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

51.000 KM  ( 4,05%)

OTPLATA DUGOVA

3.191 KM  ( 0,25%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.403.792 KM

PORESKI PRIHODI

524.867 KM  (37,39%)

NEPORESKI PRIHODI

423.900 KM  (30,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

299.720 KM  (21,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

155.305 KM  (11,06%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.305.682 KM

LIČNA PRIMANJA

565.526 KM  (43,31%)

MATERIJAL I USLUGE

228.248 KM  (17,48%)

TRANSFERI I DOZNAKE

269.507 KM  (20,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

51.000 KM  ( 3,91%)

OTPLATA DUGOVA

38.854 KM  ( 2,98%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.397.489 KM

PORESKI PRIHODI

501.079 KM  (35,86%)

NEPORESKI PRIHODI

459.293 KM  (32,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

357.127 KM  (25,55%)

PRIMICI OD IMOVINE

79.990 KM  ( 5,72%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.395.304 KM

LIČNA PRIMANJA

532.091 KM  (38,13%)

MATERIJAL I USLUGE

239.450 KM  (17,16%)

TRANSFERI I DOZNAKE

311.758 KM  (22,34%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

50.751 KM  ( 3,64%)

OTPLATA DUGOVA

88.481 KM  ( 6,34%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

1.636.172 KM

PORESKI PRIHODI

533.474 KM  (32,61%)

NEPORESKI PRIHODI

690.795 KM  (42,22%)

TRANSFERI I DONACIJE

288.627 KM  (17,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

123.276 KM  ( 7,53%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.596.833 KM

LIČNA PRIMANJA

612.259 KM  (38,34%)

MATERIJAL I USLUGE

292.873 KM  (18,34%)

TRANSFERI I DOZNAKE

382.820 KM  (23,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

40.000 KM  ( 2,50%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

47.951 KM  ( 3,00%)

OTPLATA DUGOVA

71.502 KM  ( 4,48%)

OSTALI RASHODI

7.228 KM  ( 0,45%)

PORESKI PRIHODI 2011. 468.455 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  74.124 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti74.124 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    73.107 KM
   • 713100 - Porezi na prihode od samostalnih djelatnosti
    1.017 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  46.860 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu31.596 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone1.552 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije13.712 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  345.844 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO345.844 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.627 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 310.763 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  41.284 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente41.235 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    31.299 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    9.936 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente49 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  227.446 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse5.968 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse9.387 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama202.544 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    88.466 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    62.859 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    36.400 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    10.270 KM
   • 722400 - Naknada za pret.poljop.u građ.zemljište
    2.033 KM
   • 722400 - Naknade za vodu koja se plaća pri reg.mot.vozila
    1.791 KM
   • 722400 - Naknade za protiv.zaštitu
    464 KM
   • 722400 - Naknada za zagađenu ispuštenu vodu
    261 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga9.547 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  42.033 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi42.033 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 372.451 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  253.863 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva213.863 KM
   • 731100 - Kapitalna pomoć-Gap projekta
    93.967 KM
   • 731100 - Kapitalni grant-projekat razvoja agro turizma
    69.291 KM
   • 731100 - Kapitalne pomoći-UNDP projekat ILDP
    50.605 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje40.000 KM
   • 731200 - Kapitalne pomoći od Vlade RS
    30.000 KM
   • 731200 - Pomoć od grada Istočno Sarajevo
    10.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  118.588 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave118.588 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 258.337 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  223.699 KM
  • 813100 - Primici za zemljište223.699 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  34.638 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost34.638 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 510.739 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  81.291 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti81.291 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    79.805 KM
   • 713100 - Porezi na prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    1.486 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  80.655 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu10.999 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone56.563 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije13.093 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  348.793 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO348.793 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 486.195 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  85.682 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente81.879 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    67.042 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    14.837 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente3.803 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  380.601 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse5.218 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse3.878 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama350.424 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    162.084 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    129.976 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    38.399 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    14.906 KM
   • 722400 - Naknada za pret.poljop.u građ.zemljište
    2.345 KM
   • 722400 - Naknade za vodu koja se plaća pri reg.mot.vozila
    1.660 KM
   • 722400 - Naknada za zagađenu ispuštenu vodu
    1.054 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga21.081 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa uprave
    21.081 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  19.912 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi19.912 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 364.914 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  60.995 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva55.295 KM
   • 731100 - Pomoć od Italijanske Vlade-projekat razvoja agroturizma
    55.295 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje5.700 KM
   • 731200 - Pomoći od opštine Laktaši za elementarne
    4.000 KM
   • 731200 - Pomoć za kapitalne projekte
    1.700 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  303.919 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave303.919 KM
   • 781300 - Transferi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za projekat Rekonstrukcija puta u Rajskom dolu
    170.112 KM
   • 781300 - Transferi vlade RS za podršku budžetu
    63.861 KM
   • 781300 - Transferi vlade RS za elementarne nepogode
    50.000 KM
   • 781300 - Transferi za socijalnu zaštitu
    15.047 KM
   • 781300 - Transferi za projekte iz kulture
    4.900 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 312.124 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  307.086 KM
  • 813100 - Primici za zemljište307.086 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  5.038 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost5.038 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 850.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  850.000 KM
  • 921100 - Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)850.000 KM

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 478.772 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  75.810 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti75.810 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    74.926 KM
   • 713100 - Porezi na prihode od samostalnih djelatnosti u paušalnom iznosu
    884 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  81.140 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu58.150 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone22.990 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  727 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda727 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  321.095 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO321.095 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 482.639 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  76.389 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente75.437 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    59.141 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    16.296 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente952 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  359.905 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse5.476 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.006 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama325.206 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    130.011 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    110.214 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    58.123 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    21.288 KM
   • 722400 - Naknada za pret.poljop.u građ.zemljište
    2.086 KM
   • 722400 - Naknade za vodu koja se plaća pri reg.mot.vozila
    1.763 KM
   • 722400 - Naknada za zagađenu ispuštenu vodu
    1.721 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga28.217 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa uprave
    28.217 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  46.345 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi46.345 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 142.993 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  12.925 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje12.925 KM
   • 731200 - Pomoći od Grada Istočno Sarajevo
    10.000 KM
   • 731200 - Pomoć za kapitalne projekte
    2.925 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  130.068 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave130.068 KM
   • 781300 - Transferi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za projekat Rekonstrukcija puta u Rajskom dolu
    67.223 KM
   • 781300 - Transferi za socijalnu zaštitu
    31.650 KM
   • 781300 - Transferi vlade RS za podršku budžetu
    30.490 KM
   • 781300 - Transferi za Popis stanovništva
    705 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 202.542 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  198.685 KM
  • 813100 - Primici za zemljište198.685 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  3.857 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost3.857 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 481.511 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  351 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak351 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  62.421 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti62.421 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  74.824 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu74.458 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije366 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  83 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda5 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga78 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  343.832 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO343.832 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 463.872 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  39.135 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente38.387 KM
   • 721200 - Prihodi od zemljišne rente
    31.532 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    6.855 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente748 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  368.849 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse4.284 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse777 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama354.084 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje šuma
    246.083 KM
   • 722400 - Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
    63.308 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    20.773 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    16.899 KM
   • 722400 - Naknada za zagađenu ispuštenu vodu
    3.531 KM
   • 722400 - Naknade za vodu koja se plaća pri reg.mot.vozila
    1.764 KM
   • 722400 - Naknada za pret.poljop.u građ.zemljište
    1.725 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga9.704 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  55.888 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi55.888 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 170.973 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  103.365 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva39.477 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje63.888 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  67.608 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave67.608 KM
   • 781300 - Transferi za socijalnu zaštitu
    37.358 KM
   • 781300 - Transferi vlade RS za podršku budžetu
    30.250 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 174.447 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  174.396 KM
  • 813100 - Primici za zemljište174.396 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  51 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost51 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 524.867 KMXZatvori:

 • 712000 - Doprinosi za socijalno osiguranje
  54 KM
  • 712100 - Doprinosi za socijalno osiguranje54 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  61.303 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti61.303 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  69.334 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu67.484 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.850 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10.963 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda277 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga124 KM
  • 715300 - Akcize10.562 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  383.213 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO383.213 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 423.900 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  53.181 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente45.645 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente465 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove7.071 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  316.213 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse4.556 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse142 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama311.513 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  54.506 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi54.506 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 299.720 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  216.210 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva126.210 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje90.000 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  83.510 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave83.510 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 155.305 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  131.010 KM
  • 813100 - Primici za zemljište131.010 KM
 • 817000 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
  24.295 KM
  • 817100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost24.295 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 501.079 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  53.708 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti53.708 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  34.428 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu33.089 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.339 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  273 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda43 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga230 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  412.670 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO412.670 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 459.293 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  28.900 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente28.198 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente702 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  351.559 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse6.176 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse348 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama345.035 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  78.834 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi78.834 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 357.127 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  254.108 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje254.108 KM
 • 781000 - Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
  103.019 KM
  • 781300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave103.019 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 79.990 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  79.990 KM
  • 813100 - Primici za zemljište79.990 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 533.474 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  59.138 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti59.138 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  77.704 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu73.092 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije4.612 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda10 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  396.622 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO396.622 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 690.795 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  33.833 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente33.677 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente156 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  623.287 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse4.680 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.112 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama617.495 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  33.675 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi33.675 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 288.627 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  96.594 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva22.159 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje74.435 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  192.033 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta192.033 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 123.276 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  123.276 KM
  • 813100 - Primici za zemljište123.276 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 581.152 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  581.152 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate441.645 KM
   • 411100 - Administrativna služba opštine220.692 KM
    • 411100 - Načelnik opštine115.544 KM
     • 411100 - Skupština opštine105.409 KM
     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih139.507 KM
      • 411200 - Administrativna služba opštine87.897 KM
       • 411200 - Načelnik opštine11.724 KM
        • 411200 - Skupština opštine39.886 KM

       MATERIJAL I USLUGE 2011. 217.050 KMXZatvori:

       • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
        217.050 KM
        • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga30.864 KM
         • 412200 - Administrativna služba opštine26.868 KM
          • 412200 - Načelnik opštine3.000 KM
           • 412200 - Skupština opštine1.000 KM
           • 412300 - Rashodi za režijski materijal14.737 KM
            • 412300 - Administrativna služba opštine14.036 KM
             • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
              6.144 KM
             • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
              3.617 KM
             • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
              2.483 KM
             • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
              1.115 KM
             • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
              677 KM
            • 412300 - Načelnik opštine400 KM
             • 412300 - Skupština opštine300 KM
             • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje5.232 KM
              • 412500 - Administrativna služba opštine5.231 KM
               • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                4.247 KM
               • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                984 KM
             • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja14.736 KM
              • 412600 - Administrativna služba opštine13.532 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                9.188 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja u zemlji
                2.922 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja na službenim putovanjima
                1.296 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                126 KM
              • 412600 - Načelnik opštine1.044 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica u zemlji
                480 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                408 KM
               • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za službena putovanja
                156 KM
              • 412600 - Skupština opštine160 KM
              • 412700 - Rashodi za stručne usluge10.533 KM
               • 412700 - Administrativna služba opštine10.532 KM
                • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                 4.389 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                 2.672 KM
                • 412700 - Troškovi registracije motornih vozila
                 1.700 KM
                • 412700 - Rashodi za osiguranje
                 1.128 KM
                • 412700 - Rashodi za usluge kotizacije za seminare
                 643 KM
              • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine42.589 KM
               • 412800 - Administrativna služba opštine42.589 KM
                • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                 23.541 KM
                • 412800 - Rashodi za usluge javne rasvjete
                 19.048 KM
              • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi98.359 KM
               • 412900 - Administrativna služba opštine33.455 KM
                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                 24.380 KM
                • 412900 - Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu
                 8.475 KM
                • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                 600 KM
               • 412900 - Načelnik opštine4.912 KM
                • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                 4.912 KM
               • 412900 - Skupština opštine59.991 KM
                • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                 58.491 KM
                • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                 1.000 KM
                • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                 500 KM

             TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 280.062 KMXZatvori:

             • 415000 - Grantovi
              237.183 KM
              • 415200 - Grantovi u zemlji237.183 KM
               • 415200 - Administrativna služba opštine237.183 KM
                • 415200 - Rekonstrukcija seoskih domaćinstava po projektu Razvoj seoskog turizma
                 69.291 KM
                • 415200 - Centar za kulturu
                 28.073 KM
                • 415200 - FK Željeznica
                 27.061 KM
                • 415200 - Kapitalne pomoći-Izgradnja omladinskog doma
                 16.700 KM
                • 415200 - Boračka organizacija
                 15.300 KM
                • 415200 - Crveni krst
                 13.850 KM
                • 415200 - MZ Kijevo
                 10.800 KM
                • 415200 - Obdanište
                 8.684 KM
                • 415200 - Političke partije
                 8.100 KM
                • 415200 - Ostale NVO
                 6.620 KM
                • 415200 - Udruženje por.pog.boraca
                 4.500 KM
                • 415200 - Troškovi za izbornu komisiju
                 4.083 KM
                • 415200 - Osnovno obrazovanje
                 3.600 KM
                • 415200 - MZ Trnovo
                 3.600 KM
                • 415200 - Podsticaj za poljoprivredu
                 3.000 KM
                • 415200 - Planinarsko sportsko društvo "Treskavica" Trnovo
                 2.394 KM
                • 415200 - Narodna biblioteka Trnovo
                 2.097 KM
                • 415200 - Zdravstvena zaštita
                 2.000 KM
                • 415200 - Džudo sekcija
                 2.000 KM
                • 415200 - Udruženje penzionera Trnovo
                 1.440 KM
                • 415200 - Kik-boks klub "Kule"
                 1.000 KM
                • 415200 - Udruženje lovaca "Trnovo"
                 900 KM
                • 415200 - Gradska organizacija slijepih i slabovidnih lica
                 750 KM
                • 415200 - Gradska organizacija dobrovoljnih davalaca krvi
                 600 KM
                • 415200 - Omladinska organizacija "Trnovo"
                 540 KM
                • 415200 - Civilna zaštita
                 200 KM
             • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
              42.879 KM
              • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova42.879 KM
               • 416100 - Administrativna služba opštine42.879 KM
                • 416100 - Dodatak za njegu i pomoć drugog lica
                 27.366 KM
                • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
                 11.563 KM
                • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                 3.950 KM

             NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 523.026 KMXZatvori:

             • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
              523.026 KM
              • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata77.714 KM
               • 511100 - Administrativna služba opštine77.714 KM
                • 511100 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže u Rajskom dolu
                 57.714 KM
                • 511100 - Učešće u implementaciji projekata sa UNDP-om
                 20.000 KM
              • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata362.181 KM
               • 511200 - Administrativna služba opštine362.181 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija male zgrade opštine
                 98.702 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija ulice "Miladina Rističevića"
                 79.658 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija puta za Laloviće
                 74.727 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija puta za Borija
                 38.436 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija puta za ravno Kijevo
                 30.844 KM
                • 511200 - Izgradnja soabrać. na Jahorini
                 15.284 KM
                • 511200 - Čišćenje korita rijeke Željeznice
                 9.000 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija puta prema Vrbovniku
                 5.000 KM
                • 511200 - Uređenje gradskog groblja
                 4.200 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija Jav.Ras. Prvih žrtava rata
                 3.803 KM
                • 511200 - Rekonstrukcija zgrada opštine
                 2.527 KM
              • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme5.103 KM
               • 511300 - Administrativna služba opštine5.103 KM
                • 511300 - Nabavka peći za centralno grijanje
                 4.461 KM
                • 511300 - Izdaci za nabavku opreme
                 642 KM
              • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu78.028 KM
               • 511700 - Administrativna služba opštine78.028 KM
                • 511700 - Revizija regulacionog plana jahorina
                 40.904 KM
                • 511700 - Izgradnja projektne dok. Vodovodne mreže Trnovo
                 11.700 KM
                • 511700 - Snimanje zemljišta na Jahorini
                 9.360 KM
                • 511700 - Izgradnja regulacionog plana Rajski do
                 7.230 KM
                • 511700 - Proj.dok.kanal.kolektora Rajski do
                 6.494 KM
                • 511700 - Projek.dok.Potok Lukavac
                 2.340 KM

             FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

             RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 0 KMXZatvori:

             OTPLATA DUGOVA 2011. 14.831 KMXZatvori:

             • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
              14.831 KM
              • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva14.831 KM
               • 621400 - Administrativna služba opštine14.831 KM

              OSTALI RASHODI 2011. 11.000 KMXZatvori:

              • 999000 - Budžetska rezerva
               11.000 KM
               • 999900 - Budžetska rezerva11.000 KM
                • 999900 - Načelnik opštine11.000 KM

               LIČNA PRIMANJA 2012. 687.370 KMXZatvori:

               • 411000 - Rashodi za lična primanja
                687.370 KM
                • 411100 - Rashodi za bruto plate560.386 KM
                 • 411100 - Administrativna služba opštine285.454 KM
                  • 411100 - Centar za kulturu26.727 KM
                   • 411100 - MZ Kijevo7.540 KM
                    • 411100 - Načelnik opštine131.502 KM
                     • 411100 - Skupština opštine109.177 KM
                     • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih126.984 KM
                      • 411200 - Administrativna služba opštine72.847 KM
                       • 411200 - MZ Kijevo3.241 KM
                        • 411200 - Načelnik opštine11.083 KM
                         • 411200 - Skupština opštine39.811 KM

                        MATERIJAL I USLUGE 2012. 285.832 KMXZatvori:

                        • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                         285.832 KM
                         • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga34.006 KM
                          • 412200 - Administrativna služba opštine26.948 KM
                           • 412200 - Troškovi telefonskih i poštanskih usluga
                            13.344 KM
                           • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drveta
                            7.447 KM
                           • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
                            4.151 KM
                           • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                            1.516 KM
                           • 412200 - Rashodi na osnovu utroška vodovoda i kanalizacije
                            490 KM
                          • 412200 - Centar za kulturu1.782 KM
                           • 412200 - Načelnik opštine2.986 KM
                            • 412200 - Narodna biblioteka Trnovo966 KM
                             • 412200 - Skupština opštine1.323 KM
                             • 412300 - Rashodi za režijski materijal15.136 KM
                              • 412300 - Administrativna služba opštine14.476 KM
                               • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                                5.032 KM
                               • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                3.520 KM
                               • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
                                3.274 KM
                               • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
                                2.127 KM
                               • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                523 KM
                              • 412300 - Načelnik opštine250 KM
                               • 412300 - Narodna biblioteka Trnovo46 KM
                                • 412300 - Skupština opštine364 KM
                                • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje4.960 KM
                                 • 412500 - Administrativna služba opštine4.960 KM
                                  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                   2.565 KM
                                  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrade
                                   1.852 KM
                                  • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                                   543 KM
                                • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja19.688 KM
                                 • 412600 - Administrativna služba opštine19.256 KM
                                  • 412600 - Rashodi na osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                                   13.624 KM
                                  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja na službenim putovanjima
                                   2.646 KM
                                  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja u zemlji
                                   2.150 KM
                                  • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                   836 KM
                                 • 412600 - Načelnik opštine351 KM
                                  • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica za službena putovanja
                                   196 KM
                                  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja
                                   115 KM
                                  • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica u zemlji
                                   40 KM
                                 • 412600 - Skupština opštine80 KM
                                 • 412700 - Rashodi za stručne usluge16.154 KM
                                  • 412700 - Administrativna služba opštine16.153 KM
                                   • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                    7.606 KM
                                   • 412700 - Rashodi za usluge kotizacije za seminare
                                    2.893 KM
                                   • 412700 - Rashodi za osiguranje
                                    2.500 KM
                                   • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                    2.412 KM
                                   • 412700 - Troškovi registracije motornih vozila
                                    742 KM
                                 • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine75.998 KM
                                  • 412800 - Administrativna služba opštine75.998 KM
                                   • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                    56.217 KM
                                   • 412800 - Rashodi za usluge javne rasvjete
                                    19.781 KM
                                 • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi119.890 KM
                                  • 412900 - Administrativna služba opštine43.981 KM
                                   • 412900 - Rashodi po osnovu ugovora o djelu
                                    28.123 KM
                                   • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                    15.858 KM
                                  • 412900 - Centar za kulturu2.999 KM
                                   • 412900 - Načelnik opštine3.882 KM
                                    • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                     3.882 KM
                                   • 412900 - Narodna biblioteka Trnovo4.726 KM
                                    • 412900 - Skupština opštine64.298 KM
                                     • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                      62.206 KM
                                     • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                      1.147 KM
                                     • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                      945 KM

                                  TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 273.466 KMXZatvori:

                                  • 415000 - Grantovi
                                   201.256 KM
                                   • 415200 - Grantovi u zemlji201.256 KM
                                    • 415200 - Administrativna služba opštine201.256 KM
                                     • 415200 - Kapitalne pomoći-Izgradnja omladinskog doma
                                      48.315 KM
                                     • 415200 - FK Željeznica
                                      37.916 KM
                                     • 415200 - Turistička organizacija
                                      17.799 KM
                                     • 415200 - Troškovi za izbornu komisiju
                                      16.700 KM
                                     • 415200 - Boračka organizacija
                                      15.800 KM
                                     • 415200 - Crveni krst
                                      13.500 KM
                                     • 415200 - Ostale NVO
                                      11.887 KM
                                     • 415200 - Zdravstvena zaštita
                                      5.999 KM
                                     • 415200 - Obdanište
                                      4.900 KM
                                     • 415200 - Osnovno obrazovanje
                                      4.520 KM
                                     • 415200 - Udruženje por.pog.boraca
                                      4.500 KM
                                     • 415200 - Političke partije
                                      4.100 KM
                                     • 415200 - Azil za pse
                                      4.000 KM
                                     • 415200 - Podsticaj za poljoprivredu
                                      3.000 KM
                                     • 415200 - Planinarsko sportsko društvo "Treskavica" Trnovo
                                      2.400 KM
                                     • 415200 - Udruženje penzionera Trnovo
                                      1.440 KM
                                     • 415200 - Džudo sekcija
                                      1.300 KM
                                     • 415200 - Civilna zaštita
                                      1.000 KM
                                     • 415200 - Udruženje logoraša
                                      800 KM
                                     • 415200 - Gradska organizacija slijepih i slabovidnih lica
                                      600 KM
                                     • 415200 - Kik-boks klub "Kule"
                                      580 KM
                                     • 415200 - Omladinska organizacija "Trnovo"
                                      200 KM
                                  • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                   72.210 KM
                                   • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova72.210 KM
                                    • 416100 - Administrativna služba opštine72.210 KM
                                     • 416100 - Dodatak za njegu i pomoć drugog lica
                                      40.203 KM
                                     • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                                      17.703 KM
                                     • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
                                      14.304 KM

                                  NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 1.114.523 KMXZatvori:

                                  • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                   1.114.523 KM
                                   • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata742.806 KM
                                    • 511100 - Administrativna služba opštine742.806 KM
                                     • 511100 - Nabavka SRC Treskavica
                                      414.436 KM
                                     • 511100 - Izgradnja restorana i bungalova u Rajskom dolu
                                      87.649 KM
                                     • 511100 - Izgradnja objekta "Ribnik"
                                      72.473 KM
                                     • 511100 - Izgradnja javne rasvjete Tošići-Širokari
                                      52.279 KM
                                     • 511100 - Izdaci za izgradnju kanalizacione mreže u Rajskom dolu
                                      46.948 KM
                                     • 511100 - Ostali radovi oko pokretanja SRY Treskavica
                                      27.245 KM
                                     • 511100 - Izgradnja javne rasvjete u MZ Kijevo prema
                                      18.635 KM
                                     • 511100 - Izgradnja puta za Bogatiće
                                      15.289 KM
                                     • 511100 - Nabavka ograde za hotel Treskavicu
                                      5.820 KM
                                     • 511100 - Rekonstrukcija seoskih domaćinstava
                                      2.032 KM
                                   • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata268.312 KM
                                    • 511200 - Administrativna služba opštine268.312 KM
                                     • 511200 - Rekonstrukcija putaRajski do
                                      170.112 KM
                                     • 511200 - Rekonstrukcija objekta Ribnjak
                                      50.779 KM
                                     • 511200 - Asfaltiranje puteva u Kijevu
                                      31.017 KM
                                     • 511200 - Nasipanje puteva u Kijevu i Trnovu
                                      12.719 KM
                                     • 511200 - Rekonstrukcija krova doma zdravlja
                                      3.685 KM
                                   • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu103.404 KM
                                    • 511700 - Administrativna služba opštine103.404 KM
                                     • 511700 - Projektna dokumentacija
                                      32.596 KM
                                     • 511700 - Proj.dok. za izgradnju pristupne saobraćajnice za Ribnjak
                                      21.037 KM
                                     • 511700 - Izrada glavnog projekta zaštite SRTY
                                      19.656 KM
                                     • 511700 - Projek.dok. Pansion Ribnjak
                                      11.525 KM
                                     • 511700 - Ostala projektna dokumentacija
                                      10.200 KM
                                     • 511700 - Proj.dok. rekonstrukcije i izgradnje puta Rajski do
                                      4.800 KM
                                     • 511700 - Proj.dok.restorana i bungalova
                                      1.800 KM
                                     • 511700 - Geotehnički izvještaj za izradu glav proj SRC
                                      1.170 KM
                                     • 511700 - Revizija projekta
                                      620 KM

                                  FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

                                  RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 25.756 KMXZatvori:

                                  • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                   25.756 KM
                                   • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti25.500 KM
                                    • 413100 - Administrativna služba opštine25.500 KM
                                    • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata256 KM
                                     • 413900 - Administrativna služba opštine256 KM

                                    OTPLATA DUGOVA 2012. 15.045 KMXZatvori:

                                    • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                     15.045 KM
                                     • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva15.045 KM
                                      • 621400 - Administrativna služba opštine15.045 KM

                                     OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

                                     LIČNA PRIMANJA 2013. 607.256 KMXZatvori:

                                     • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                      607.256 KM
                                      • 411100 - Rashodi za bruto plate527.529 KM
                                       • 411100 - Administrativna služba opštine273.861 KM
                                        • 411100 - Centar za kulturu26.027 KM
                                         • 411100 - MZ Kijevo8.371 KM
                                          • 411100 - Načelnik opštine129.154 KM
                                           • 411100 - Skupština opštine90.117 KM
                                           • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih79.727 KM
                                            • 411200 - Administrativna služba opštine59.991 KM
                                             • 411200 - Načelnik opštine7.758 KM
                                              • 411200 - Skupština opštine11.978 KM

                                             MATERIJAL I USLUGE 2013. 251.889 KMXZatvori:

                                             • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                              251.889 KM
                                              • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga35.224 KM
                                               • 412200 - Administrativna služba opštine28.914 KM
                                                • 412200 - Troškovi telefonskih i poštanskih usluga
                                                 13.257 KM
                                                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drveta
                                                 6.008 KM
                                                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
                                                 4.930 KM
                                                • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                                 2.057 KM
                                                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije,komunalnih,komunikacionih i tran. usluga
                                                 1.940 KM
                                                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška vodovoda i kanalizacije
                                                 722 KM
                                               • 412200 - Centar za kulturu1.397 KM
                                                • 412200 - Načelnik opštine3.000 KM
                                                 • 412200 - Narodna biblioteka Trnovo914 KM
                                                  • 412200 - Skupština opštine1.000 KM
                                                  • 412300 - Rashodi za režijski materijal13.418 KM
                                                   • 412300 - Administrativna služba opštine11.963 KM
                                                    • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                                                     3.613 KM
                                                    • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                     2.746 KM
                                                    • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
                                                     2.500 KM
                                                    • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
                                                     1.284 KM
                                                    • 412300 - Rashodi za ostali režijski materijal
                                                     1.000 KM
                                                    • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                     820 KM
                                                   • 412300 - Načelnik opštine450 KM
                                                    • 412300 - Skupština opštine1.004 KM
                                                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje10.199 KM
                                                     • 412500 - Administrativna služba opštine10.199 KM
                                                      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrade
                                                       3.903 KM
                                                      • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                                                       3.385 KM
                                                      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                       2.911 KM
                                                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja8.729 KM
                                                     • 412600 - Administrativna služba opštine8.728 KM
                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                                                       6.504 KM
                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                       982 KM
                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica u zemlji
                                                       844 KM
                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja na službenim putovanjima
                                                       398 KM
                                                    • 412700 - Rashodi za stručne usluge17.162 KM
                                                     • 412700 - Administrativna služba opštine17.162 KM
                                                      • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                       6.379 KM
                                                      • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                       3.139 KM
                                                      • 412700 - Rashodi za osiguranje
                                                       2.973 KM
                                                      • 412700 - Troškovi registracije motornih vozila
                                                       2.742 KM
                                                      • 412700 - Rashodi za usluge kotizacije za seminare
                                                       1.929 KM
                                                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine41.780 KM
                                                     • 412800 - Administrativna služba opštine41.780 KM
                                                      • 412800 - Rashodi za usluge javne rasvjete
                                                       25.903 KM
                                                      • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                                       15.877 KM
                                                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi125.377 KM
                                                     • 412900 - Administrativna služba opštine28.500 KM
                                                      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                       15.185 KM
                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu ugovora o djelu
                                                       13.025 KM
                                                      • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                       290 KM
                                                     • 412900 - Centar za kulturu10.138 KM
                                                      • 412900 - Načelnik opštine2.938 KM
                                                       • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                        2.938 KM
                                                      • 412900 - Narodna biblioteka Trnovo986 KM
                                                       • 412900 - Skupština opštine82.815 KM
                                                        • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                                         67.648 KM
                                                        • 412900 - Obilježavanje značajnih datuma i događaja
                                                         13.889 KM
                                                        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                         945 KM
                                                        • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                         333 KM

                                                     TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 251.929 KMXZatvori:

                                                     • 415000 - Grantovi
                                                      151.118 KM
                                                      • 415200 - Grantovi u zemlji151.118 KM
                                                       • 415200 - Administrativna služba opštine151.118 KM
                                                        • 415200 - Boračka organizacija
                                                         25.416 KM
                                                        • 415200 - Ostale NVO
                                                         24.265 KM
                                                        • 415200 - Turistička organizacija
                                                         18.283 KM
                                                        • 415200 - Crveni krst
                                                         16.191 KM
                                                        • 415200 - Zdravstvena zaštita
                                                         7.458 KM
                                                        • 415200 - Udruženje por.pog.boraca
                                                         6.025 KM
                                                        • 415200 - Osnovno obrazovanje
                                                         5.997 KM
                                                        • 415200 - Troškovi za izbornu komisiju
                                                         5.487 KM
                                                        • 415200 - FK Željeznica
                                                         4.416 KM
                                                        • 415200 - Džudo sekcija
                                                         4.395 KM
                                                        • 415200 - RTV Istočno Sarajevo
                                                         4.308 KM
                                                        • 415200 - Obdanište
                                                         4.226 KM
                                                        • 415200 - Troškovi za izgradnju omladinskog doma
                                                         3.900 KM
                                                        • 415200 - Političke partije
                                                         3.861 KM
                                                        • 415200 - Planinarsko ekološko sportsko društvo Runolist 05
                                                         3.575 KM
                                                        • 415200 - Udruženje penzionera Trnovo
                                                         2.002 KM
                                                        • 415200 - Civilna zaštita
                                                         2.000 KM
                                                        • 415200 - Troškovi za projektnu dokumentaciju izgradnje Sportske sale u Osnovnoj školi U Trnovu
                                                         2.000 KM
                                                        • 415200 - Planinarsko sportsko društvo "Treskavica" Trnovo
                                                         1.712 KM
                                                        • 415200 - Kik-boks klub "Kule"
                                                         1.412 KM
                                                        • 415200 - Ufruženje lovaca Trnovo RS
                                                         941 KM
                                                        • 415200 - Omladinska organizacija "Trnovo"
                                                         941 KM
                                                        • 415200 - Udruženje građana Bonitas
                                                         941 KM
                                                        • 415200 - Gradska organizacija slijepih i slabovidnih lica
                                                         665 KM
                                                        • 415200 - Podsticaj za poljoprivredu
                                                         500 KM
                                                        • 415200 - Gradska organizacija dobrovoljnih davalaca krvi
                                                         200 KM
                                                     • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                      100.811 KM
                                                      • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova100.811 KM
                                                       • 416100 - Administrativna služba opštine100.811 KM
                                                        • 416100 - Dodatak za njegu i pomoć drugog lica
                                                         60.077 KM
                                                        • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                                                         19.837 KM
                                                        • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
                                                         17.491 KM
                                                        • 416100 - Subvencija za vodu za korisnike socijalne zaštite
                                                         3.406 KM

                                                     NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 216.810 KMXZatvori:

                                                     • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                      216.810 KM
                                                      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata213.030 KM
                                                       • 511100 - Administrativna služba opštine213.029 KM
                                                        • 511100 - Izgradnja objekta "Ribnjak"
                                                         107.466 KM
                                                        • 511100 - Izgradnja vodovoda Lalovici u Kijevu
                                                         34.932 KM
                                                        • 511100 - Izgradnja pločastog propusta u Trnovu RS
                                                         32.290 KM
                                                        • 511100 - Građevinska dozvola za objekat Ribnjak
                                                         21.916 KM
                                                        • 511100 - Nadzor ostali radovi oko izgradnje objekta
                                                         7.324 KM
                                                        • 511100 - Izgradnja objekta za promociju, prodaju i degustaciju poljoprivrednih proizvoda
                                                         6.101 KM
                                                        • 511100 - Učešće u projektu sa UNDP-em
                                                         3.000 KM
                                                      • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata1.896 KM
                                                       • 511200 - Administrativna služba opštine1.896 KM
                                                        • 511200 - Rekonstrukcija javne rasvjete u Trnovu
                                                         1.896 KM
                                                      • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu1.884 KM
                                                       • 511700 - Administrativna služba opštine1.884 KM
                                                        • 511700 - Projek.dok. Pansion Ribnjak
                                                         1.170 KM
                                                        • 511700 - Ostala projektna dokumentacija
                                                         714 KM

                                                     FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

                                                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 51.000 KMXZatvori:

                                                     • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                      51.000 KM
                                                      • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti51.000 KM
                                                       • 413100 - Administrativna služba opštine51.000 KM

                                                      OTPLATA DUGOVA 2013. 14.697 KMXZatvori:

                                                      • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                       14.697 KM
                                                       • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva14.697 KM
                                                        • 621400 - Administrativna služba opštine14.697 KM

                                                       OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

                                                       LIČNA PRIMANJA 2014. 554.988 KMXZatvori:

                                                       • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                        554.988 KM
                                                        • 411100 - Rashodi za bruto plate471.978 KM
                                                         • 411100 - Administrativna služba opštine249.751 KM
                                                          • 411100 - Centar za kulturu27.673 KM
                                                           • 411100 - MZ Kijevo1.519 KM
                                                            • 411100 - Načelnik opštine111.608 KM
                                                             • 411100 - Skupština opštine81.426 KM
                                                             • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih83.010 KM
                                                              • 411200 - Administrativna služba opštine63.933 KM
                                                               • 411200 - Načelnik opštine6.414 KM
                                                                • 411200 - Skupština opštine12.661 KM

                                                               MATERIJAL I USLUGE 2014. 285.687 KMXZatvori:

                                                               • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                285.687 KM
                                                                • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga33.534 KM
                                                                 • 412200 - Administrativna služba opštine27.591 KM
                                                                  • 412200 - Troškovi telefonskih i poštanskih usluga
                                                                   12.425 KM
                                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška električne energije
                                                                   8.777 KM
                                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška drveta
                                                                   3.433 KM
                                                                  • 412200 - Rashodi za usluge odvoza smeća
                                                                   2.507 KM
                                                                  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška vodovoda i kanalizacije
                                                                   449 KM
                                                                 • 412200 - Centar za kulturu1.450 KM
                                                                  • 412200 - Načelnik opštine2.983 KM
                                                                   • 412200 - Rashodi za usluge fiksnog telefona
                                                                    2.983 KM
                                                                  • 412200 - Narodna biblioteka Trnovo510 KM
                                                                   • 412200 - Skupština opštine1.000 KM
                                                                   • 412300 - Rashodi za režijski materijal8.663 KM
                                                                    • 412300 - Administrativna služba opštine7.217 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za kompjuterski materijal
                                                                      2.901 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
                                                                      2.156 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za stručnu literaturu
                                                                      1.348 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za kancelarijski materijal
                                                                      618 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za materijal za održavanje čistoće
                                                                      194 KM
                                                                    • 412300 - Načelnik opštine450 KM
                                                                     • 412300 - Rashodi za obrasce i papir
                                                                      450 KM
                                                                    • 412300 - Skupština opštine996 KM
                                                                    • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje10.898 KM
                                                                     • 412500 - Administrativna služba opštine10.898 KM
                                                                      • 412500 - Rashodi za ostalo tekuće održavanje
                                                                       6.471 KM
                                                                      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje zgrade
                                                                       2.374 KM
                                                                      • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje opreme
                                                                       2.053 KM
                                                                    • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.343 KM
                                                                     • 412600 - Administrativna služba opštine7.342 KM
                                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu utroška nafte i naftnih derivata
                                                                       6.686 KM
                                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu dnevnica u zemlji
                                                                       437 KM
                                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja na službenim putovanjima
                                                                       141 KM
                                                                      • 412600 - Rashodi na osnovu utroška goriva
                                                                       78 KM
                                                                    • 412700 - Rashodi za stručne usluge9.895 KM
                                                                     • 412700 - Administrativna služba opštine9.895 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za kompjuterske usluge
                                                                       3.276 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge finansijskog posredovanja
                                                                       2.855 KM
                                                                      • 412700 - Troškovi registracije motornih vozila
                                                                       1.633 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za usluge kotizacije za seminare
                                                                       1.466 KM
                                                                      • 412700 - Rashodi za osiguranje
                                                                       665 KM
                                                                    • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine27.508 KM
                                                                     • 412800 - Administrativna služba opštine27.508 KM
                                                                      • 412800 - Rashodi po osnovu javne rasvjete
                                                                       23.339 KM
                                                                      • 412800 - Rashodi za usluge zimske službe
                                                                       4.169 KM
                                                                    • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi187.846 KM
                                                                     • 412900 - Administrativna služba opštine88.628 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu sudskih presuda
                                                                       57.475 KM
                                                                      • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                       19.165 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu ugovora o djelu
                                                                       9.119 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu doprinosa solidarnosti
                                                                       1.889 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih
                                                                       780 KM
                                                                      • 412900 - Rashodi po osnovu uplate za stručne ispite
                                                                       200 KM
                                                                     • 412900 - Centar za kulturu9.989 KM
                                                                      • 412900 - Načelnik opštine2.844 KM
                                                                       • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                                        2.279 KM
                                                                       • 412900 - Rashodi za doprinose solidarnosti
                                                                        565 KM
                                                                      • 412900 - Narodna biblioteka Trnovo999 KM
                                                                       • 412900 - Skupština opštine85.386 KM
                                                                        • 412900 - Rashodi za bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                                                         67.766 KM
                                                                        • 412900 - Obilježavanje značajnih datuma i događaja
                                                                         16.461 KM
                                                                        • 412900 - Rashodi po osnovu reprezentacije u zemlji
                                                                         990 KM
                                                                        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                         169 KM

                                                                     TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 300.045 KMXZatvori:

                                                                     • 415000 - Grantovi
                                                                      169.943 KM
                                                                      • 415200 - Grantovi u zemlji169.943 KM
                                                                       • 415200 - Administrativna služba opštine156.943 KM
                                                                        • 415200 - Boračka organizacija
                                                                         25.693 KM
                                                                        • 415200 - Ostale NVO
                                                                         22.732 KM
                                                                        • 415200 - Troškovi za projektnu dokumentaciju izgradnje Sportske sale u Osnovnoj školi U Trnovu
                                                                         16.948 KM
                                                                        • 415200 - Crveni krst
                                                                         16.191 KM
                                                                        • 415200 - Turistička organizacija
                                                                         12.000 KM
                                                                        • 415200 - Troškovi za izbornu komisiju
                                                                         10.000 KM
                                                                        • 415200 - Udruženje por.pog.boraca
                                                                         6.522 KM
                                                                        • 415200 - Obdanište
                                                                         6.428 KM
                                                                        • 415200 - Zdravstvena zaštita
                                                                         5.000 KM
                                                                        • 415200 - Kulturne manifestacije
                                                                         4.562 KM
                                                                        • 415200 - Džudo sekcija
                                                                         4.420 KM
                                                                        • 415200 - Političke partije
                                                                         4.166 KM
                                                                        • 415200 - Osnovno obrazovanje
                                                                         3.600 KM
                                                                        • 415200 - Troškovi javnog informisanja
                                                                         3.364 KM
                                                                        • 415200 - Planinarsko ekološko sportsko društvo Runolist 05
                                                                         3.011 KM
                                                                        • 415200 - Civilna zaštita
                                                                         2.000 KM
                                                                        • 415200 - Udruženje penzionera Trnovo
                                                                         2.000 KM
                                                                        • 415200 - Planinarsko sportsko društvo "Treskavica" Trnovo
                                                                         1.500 KM
                                                                        • 415200 - Kik-boks klub "Kule"
                                                                         1.500 KM
                                                                        • 415200 - Udruženje lovaca Trnovo RS
                                                                         1.003 KM
                                                                        • 415200 - Omladinska organizacija "Trnovo"
                                                                         1.003 KM
                                                                        • 415200 - Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi "Solidarnost"
                                                                         1.000 KM
                                                                        • 415200 - Udruženje građana Bonitas
                                                                         1.000 KM
                                                                        • 415200 - Gradska organizacija slijepih i slabovidnih lica
                                                                         600 KM
                                                                        • 415200 - Podsticaj za poljoprivredu
                                                                         500 KM
                                                                        • 415200 - Gradska organizacija dobrovoljnih davalaca krvi
                                                                         200 KM
                                                                       • 415200 - Načelnik opštine13.000 KM
                                                                        • 415200 - Budžetska rezerva
                                                                         13.000 KM
                                                                     • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                      130.102 KM
                                                                      • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova130.102 KM
                                                                       • 416100 - Administrativna služba opštine123.102 KM
                                                                        • 416100 - Dodatak za njegu i pomoć drugog lica
                                                                         64.328 KM
                                                                        • 416100 - Ostale tekuće doznake građanima
                                                                         24.580 KM
                                                                        • 416100 - Tekuće pomoći učenicima i studentima
                                                                         21.884 KM
                                                                        • 416100 - Tekuće pomoći porodici
                                                                         12.310 KM
                                                                       • 416100 - Načelnik opštine7.000 KM
                                                                        • 416100 - Budžetska rezerva
                                                                         7.000 KM

                                                                     NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 63.549 KMXZatvori:

                                                                     • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                      59.167 KM
                                                                      • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata23.344 KM
                                                                       • 511100 - Administrativna služba opštine23.344 KM
                                                                        • 511100 - Javna rasvjeta Širokari
                                                                         12.235 KM
                                                                        • 511100 - Javna rasvjeta Miladina Rističevića
                                                                         7.833 KM
                                                                        • 511100 - Nadzor Vodovod Lalovići
                                                                         1.111 KM
                                                                        • 511100 - Izgradnja pločastog propusta u Trnovu RS
                                                                         1.100 KM
                                                                        • 511100 - Izgradnja vodovoda Boratići
                                                                         585 KM
                                                                        • 511100 - Snimanja ul. Miladina Rističevića
                                                                         480 KM
                                                                      • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata6.910 KM
                                                                       • 511200 - Administrativna služba opštine6.910 KM
                                                                        • 511200 - Rekonstrukcija zgrade poginulih boraca u Trnovu
                                                                         5.547 KM
                                                                        • 511200 - Rekonstrukcija sportskih terena SRC Treskavica
                                                                         1.363 KM
                                                                      • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme27.023 KM
                                                                       • 511300 - Administrativna služba opštine27.023 KM
                                                                        • 511300 - Nabavka kontejnera
                                                                         25.674 KM
                                                                        • 511300 - Kosilica
                                                                         849 KM
                                                                        • 511300 - Ski lift
                                                                         500 KM
                                                                      • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu1.890 KM
                                                                       • 511700 - Administrativna služba opštine1.890 KM
                                                                        • 511700 - Ostala projektna dokumentacija
                                                                         1.890 KM
                                                                     • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                                                                      4.382 KM
                                                                      • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost4.382 KM
                                                                       • 517100 - Administrativna služba opštine4.381 KM
                                                                        • 517100 - Izdaci po osnovu izlaznog PDV-a
                                                                         4.381 KM

                                                                     FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                     RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 51.000 KMXZatvori:

                                                                     • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                      51.000 KM
                                                                      • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti51.000 KM
                                                                       • 413100 - Administrativna služba opštine51.000 KM

                                                                      OTPLATA DUGOVA 2014. 3.191 KMXZatvori:

                                                                      • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                       3.191 KM
                                                                       • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji3.191 KM
                                                                        • 621300 - Administrativna služba opštine3.191 KM

                                                                       OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

                                                                       LIČNA PRIMANJA 2015. 565.526 KMXZatvori:

                                                                       • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                        565.526 KM
                                                                        • 411100 - Rashodi za bruto plate490.029 KM
                                                                        • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih75.497 KM

                                                                       MATERIJAL I USLUGE 2015. 228.248 KMXZatvori:

                                                                       • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                        228.248 KM
                                                                        • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga37.775 KM
                                                                        • 412300 - Rashodi za režijski materijal11.009 KM
                                                                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje8.816 KM
                                                                        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja5.851 KM
                                                                        • 412700 - Rashodi za stručne usluge12.002 KM
                                                                        • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine37.174 KM
                                                                        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi115.621 KM

                                                                       TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 269.507 KMXZatvori:

                                                                       • 415000 - Grantovi
                                                                        146.303 KM
                                                                        • 415200 - Grantovi u zemlji146.303 KM
                                                                       • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                        123.204 KM
                                                                        • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova123.204 KM

                                                                       NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 152.547 KMXZatvori:

                                                                       • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                        132.634 KM
                                                                        • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata13.282 KM
                                                                        • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata3.313 KM
                                                                        • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme116.039 KM
                                                                       • 517000 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
                                                                        19.913 KM
                                                                        • 517100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost19.913 KM

                                                                       FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                       RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 51.000 KMXZatvori:

                                                                       • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                        51.000 KM
                                                                        • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti51.000 KM

                                                                       OTPLATA DUGOVA 2015. 38.854 KMXZatvori:

                                                                       • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                        38.854 KM
                                                                        • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)24.690 KM
                                                                        • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva14.164 KM

                                                                       OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

                                                                       LIČNA PRIMANJA 2016. 532.091 KMXZatvori:

                                                                       • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                        532.091 KM
                                                                        • 411100 - Rashodi za bruto plate464.190 KM
                                                                        • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih67.901 KM

                                                                       MATERIJAL I USLUGE 2016. 239.450 KMXZatvori:

                                                                       • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                        239.450 KM
                                                                        • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga34.834 KM
                                                                        • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.905 KM
                                                                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje6.512 KM
                                                                        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja5.153 KM
                                                                        • 412700 - Rashodi za stručne usluge19.794 KM
                                                                        • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine29.294 KM
                                                                        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi135.958 KM
                                                                         • 412900 - Bruto naknade skupštinskim odbornicima
                                                                          65.087 KM
                                                                         • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi
                                                                          27.015 KM
                                                                         • 412900 - Ugovori o djelu
                                                                          24.604 KM
                                                                         • 412900 - Bruto naknade skupštinskim komisijama
                                                                          13.734 KM
                                                                         • 412900 - Reprezentacija
                                                                          5.518 KM

                                                                       TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 311.758 KMXZatvori:

                                                                       • 415000 - Grantovi
                                                                        162.228 KM
                                                                        • 415200 - Grantovi u zemlji162.228 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji
                                                                          30.303 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - sportskim klubovima
                                                                          26.336 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Dom zdravlja
                                                                          25.768 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Boračkoj organizaciji
                                                                          24.306 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Crvenom krstu
                                                                          16.466 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Udruženju porodica poginulih boraca
                                                                          12.905 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - turističkoj organizaciji
                                                                          10.900 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Dječijoj igraonici
                                                                          6.230 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - Osnovnoj školi
                                                                          5.119 KM
                                                                         • 415200 - Grantovi u zemlji - političkim partijama
                                                                          3.895 KM
                                                                       • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                        149.530 KM
                                                                        • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova149.530 KM
                                                                         • 416100 - Doznake gradjanima - Zakon o socijalnoj zaštiti
                                                                          74.266 KM
                                                                         • 416100 - Jednokratne pomoći gradjanima
                                                                          56.552 KM
                                                                         • 416100 - Stipendije studentima i učenicima
                                                                          18.712 KM

                                                                       NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 172.773 KMXZatvori:

                                                                       • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                        172.773 KM
                                                                        • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata151.428 KM
                                                                         • 511100 - Izgradnja javne rasvjete
                                                                          96.492 KM
                                                                         • 511100 - Asfaltiranje puteva
                                                                          47.361 KM
                                                                         • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata - ostala ulaganja
                                                                          7.575 KM
                                                                        • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata21.345 KM
                                                                         • 511200 - Rekonstrukcija puteva
                                                                          13.477 KM
                                                                         • 511200 - Rekonstrukcija krova zgrade Centra za kulturu
                                                                          7.868 KM

                                                                       FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                       RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 50.751 KMXZatvori:

                                                                       • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                        50.751 KM
                                                                        • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti48.756 KM
                                                                        • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.995 KM

                                                                       OTPLATA DUGOVA 2016. 88.481 KMXZatvori:

                                                                       • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                        88.481 KM
                                                                        • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)51.625 KM
                                                                        • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova36.856 KM

                                                                       OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

                                                                       LIČNA PRIMANJA 2017. 612.259 KMXZatvori:

                                                                       • 411000 - Rashodi za lična primanja
                                                                        612.259 KM
                                                                        • 411100 - Rashodi za bruto plate501.528 KM
                                                                        • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih104.112 KM
                                                                        • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)6.619 KM

                                                                       MATERIJAL I USLUGE 2017. 292.873 KMXZatvori:

                                                                       • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
                                                                        292.873 KM
                                                                        • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga36.389 KM
                                                                        • 412300 - Rashodi za režijski materijal7.134 KM
                                                                        • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje5.438 KM
                                                                        • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja7.409 KM
                                                                        • 412700 - Rashodi za stručne usluge26.692 KM
                                                                        • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine47.798 KM
                                                                        • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi162.013 KM

                                                                       TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 382.820 KMXZatvori:

                                                                       • 415000 - Grantovi
                                                                        201.711 KM
                                                                        • 415200 - Grantovi u zemlji201.711 KM
                                                                       • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
                                                                        181.109 KM
                                                                        • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova180.109 KM
                                                                        • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS1.000 KM

                                                                       NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 142.200 KMXZatvori:

                                                                       • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
                                                                        124.712 KM
                                                                        • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata93.667 KM
                                                                        • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata9.694 KM
                                                                        • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme10.268 KM
                                                                        • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu11.083 KM
                                                                       • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
                                                                        17.488 KM
                                                                        • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta17.488 KM

                                                                       FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 40.000 KMXZatvori:

                                                                       • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
                                                                        40.000 KM
                                                                        • 611200 - Izdaci za akcije i učešće u kapitalu40.000 KM

                                                                       RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 47.951 KMXZatvori:

                                                                       • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
                                                                        47.951 KM
                                                                        • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti45.612 KM
                                                                        • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata2.339 KM

                                                                       OTPLATA DUGOVA 2017. 71.502 KMXZatvori:

                                                                       • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
                                                                        71.502 KM
                                                                        • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)54.769 KM
                                                                        • 621400 - Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva16.733 KM

                                                                       OSTALI RASHODI 2017. 7.228 KMXZatvori:

                                                                       • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
                                                                        7.228 KM
                                                                        • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima7.228 KM