Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

2.619.371 KM

PORESKI PRIHODI

1.716.934 KM  (65,55%)

NEPORESKI PRIHODI

467.263 KM  (17,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

323.398 KM  (12,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

111.776 KM  ( 4,27%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.449.990 KM

LIČNA PRIMANJA

779.286 KM  (31,81%)

MATERIJAL I USLUGE

630.753 KM  (25,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.014.750 KM  (41,42%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.248 KM  ( 0,17%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.624.347 KM

PORESKI PRIHODI

1.622.707 KM  (61,83%)

NEPORESKI PRIHODI

458.869 KM  (17,49%)

TRANSFERI I DONACIJE

532.771 KM  (20,30%)

PRIMICI OD IMOVINE

10.000 KM  ( 0,38%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.670.230 KM

LIČNA PRIMANJA

966.402 KM  (36,19%)

MATERIJAL I USLUGE

523.665 KM  (19,61%)

TRANSFERI I DOZNAKE

847.983 KM  (31,76%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.281 KM  ( 0,16%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

2.769.502 KM

PORESKI PRIHODI

1.471.650 KM  (53,14%)

NEPORESKI PRIHODI

1.046.569 KM  (37,79%)

TRANSFERI I DONACIJE

195.553 KM  ( 7,06%)

PRIMICI OD IMOVINE

55.730 KM  ( 2,01%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

2.682.088 KM

LIČNA PRIMANJA

1.018.443 KM  (37,97%)

MATERIJAL I USLUGE

772.739 KM  (28,81%)

TRANSFERI I DOZNAKE

423.493 KM  (15,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

4.258 KM  ( 0,16%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.326.896 KM

PORESKI PRIHODI

1.578.059 KM  (36,47%)

NEPORESKI PRIHODI

796.975 KM  (18,42%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.496.217 KM  (34,58%)

PRIMICI OD IMOVINE

55.645 KM  ( 1,29%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

400.000 KM  ( 9,24%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.325.685 KM

LIČNA PRIMANJA

1.168.433 KM  (27,01%)

MATERIJAL I USLUGE

1.265.127 KM  (29,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

968.810 KM  (22,40%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

14.005 KM  ( 0,32%)

OTPLATA DUGOVA

88.934 KM  ( 2,06%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.641.953 KM

PORESKI PRIHODI

1.774.169 KM  (48,71%)

NEPORESKI PRIHODI

955.616 KM  (26,24%)

TRANSFERI I DONACIJE

912.168 KM  (25,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.945.771 KM

LIČNA PRIMANJA

1.003.906 KM  (25,44%)

MATERIJAL I USLUGE

895.521 KM  (22,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.138.117 KM  (28,84%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

23.985 KM  ( 0,61%)

OTPLATA DUGOVA

133.440 KM  ( 3,38%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.825.730 KM

PORESKI PRIHODI

1.924.904 KM  (39,89%)

NEPORESKI PRIHODI

1.121.702 KM  (23,24%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.329.124 KM  (27,54%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

450.000 KM  ( 9,33%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.716.666 KM

LIČNA PRIMANJA

993.231 KM  (21,06%)

MATERIJAL I USLUGE

833.722 KM  (17,68%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.535.093 KM  (32,55%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.031.996 KM  (21,88%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

8.839 KM  ( 0,19%)

OTPLATA DUGOVA

313.785 KM  ( 6,65%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.374.694 KM

PORESKI PRIHODI

1.923.796 KM  (43,98%)

NEPORESKI PRIHODI

1.510.443 KM  (34,53%)

TRANSFERI I DONACIJE

940.455 KM  (21,50%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.126.152 KM

LIČNA PRIMANJA

1.018.169 KM  (24,68%)

MATERIJAL I USLUGE

785.104 KM  (19,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.256.405 KM  (30,45%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.112 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

233.415 KM  ( 5,66%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 1.716.934 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.887 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.887 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i prof.djel.
    4.413 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imov.pr.
    2.344 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autor.prava pate.teh.
    131 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.566 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.566 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    4.554 KM
   • 713100 - Porezi na dodatna primanja
    13 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  229.864 KM
  • 714100 - Porez na imovinu229.864 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    156.065 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    40.568 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    32.054 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    903 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    274 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.833 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.176 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    1.176 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.657 KM
   • 715900 - PP osnov.proiz.polj.ribars.iz Tarife br.2
    1.657 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  181.213 KM
  • 716100 - Porez na dohodak181.213 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    154.350 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    13.953 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    8.940 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti
    2.660 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica na doh.od
    1.289 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dohodak od im.
    22 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.291.460 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.291.460 KM
   • 717100 - Prihodi od neizravnih poreza za općin.
    1.177.331 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju dir.
    114.129 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  110 KM
  • 719100 - Ostali porezi110 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    110 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 467.263 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  21.608 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija817 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija
    797 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    20 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine20.790 KM
   • 721200 - Prihodi od iznajmljivanja prostorija
    17.961 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    2.000 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    829 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  445.655 KM
  • 722100 - Administrativne takse34.472 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    34.472 KM
  • 722300 - Komunalne takse54.484 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    54.484 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade168.079 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    62.341 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    40.313 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    21.221 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
    16.479 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    12.230 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    11.972 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    2.631 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu s kantonalnim propisima
    767 KM
   • 722400 - Komunalna naknada
    124 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse174.340 KM
   • 722500 - Naknade za promet šuma
    103.000 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    27.954 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nepogoda
    20.585 KM
   • 722500 - Naknade za korištenje usluga katastra
    11.125 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za pravna lica
    6.767 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    3.860 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osn.
    1.027 KM
   • 722500 - Naknada za VJ iz premija osiguranja imov.
    22 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)425 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalima
    425 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.857 KM
   • 722700 - Primlj.namj.donac.neplan. u budžetu
    13.857 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 323.398 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  323.398 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti323.398 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    277.532 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od federacije
    45.866 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 111.776 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  111.776 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava111.776 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    88.426 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    23.350 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.622.707 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  5.236 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.236 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i prof.djel.
    4.219 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imov.pr.
    940 KM
   • 711100 - Ostali porezi na dobit pojedinca
    78 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  7.365 KM
  • 713100 - Porezi na plaće7.365 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    7.365 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  174.406 KM
  • 714100 - Porez na imovinu174.406 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    96.333 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    39.907 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    32.640 KM
   • 714100 - Ostali porezi na imovinu
    5.526 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.945 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5.945 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu
    5.945 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  211.574 KM
  • 716100 - Porez na dohodak211.574 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    174.032 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    18.301 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dohodak od im.
    10.979 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    4.143 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti
    2.790 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    1.329 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.217.197 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.217.197 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.112.991 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    104.206 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  984 KM
  • 719100 - Ostali porezi984 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 458.869 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.067 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija2.067 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija
    1.787 KM
   • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih industrija
    280 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  456.362 KM
  • 722100 - Administrativne takse23.837 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    23.837 KM
  • 722300 - Komunalne takse48.914 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade130.416 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    91.485 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    21.736 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    14.623 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu položajnih pogodnosti
    1.060 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu s kantonalnim propisima za posebne namjene
    986 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    400 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda prostorija
    125 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse198.292 KM
   • 722500 - Naknade za promet šuma
    120.000 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    28.061 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    24.079 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katastra
    14.745 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    7.077 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra
    3.280 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti
    962 KM
   • 722500 - Naknada za VJ iz premija osiguranja imov.
    68 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    21 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi54.902 KM
   • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi
    40.150 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    14.752 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  440 KM
  • 723100 - Novčane kazne440 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    440 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 532.771 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  407.771 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti407.771 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    397.771 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    10.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  125.000 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva125.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 10.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  10.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava10.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.471.650 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  961 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca961 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imov.pr.
    928 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privredne i prof.djel.
    33 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  297 KM
  • 713100 - Porezi na plaće297 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    297 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  135.042 KM
  • 714100 - Porez na imovinu135.042 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    52.749 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    38.215 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    19.321 KM
   • 714100 - Ostali porezi na imovinu
    18.781 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    5.179 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    797 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.740 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.740 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu
    2.740 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  225.223 KM
  • 716100 - Porez na dohodak225.223 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    189.359 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    25.863 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti
    4.677 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    3.381 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    1.675 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dohodak od im.
    269 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.107.187 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.107.187 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.011.466 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    95.722 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  200 KM
  • 719100 - Ostali porezi200 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    200 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.046.569 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  375.694 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija375.656 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
    373.546 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    2.090 KM
   • 721100 - Prihodi od zemljišne rente
    20 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine38 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  670.315 KM
  • 722100 - Administrativne takse21.740 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    21.740 KM
  • 722300 - Komunalne takse57.645 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za isticanje firme
    57.645 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade334.172 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    142.511 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu položajnih pogodnosti
    83.689 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    52.621 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    38.364 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    12.303 KM
   • 722400 - Naknada za postupak legalizacije građevina
    2.600 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu s kantonalnim propisima za posebne namjene
    2.084 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse223.419 KM
   • 722500 - Naknade za promet šuma
    138.480 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    29.136 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katastra
    21.508 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti
    21.227 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    8.467 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra
    3.260 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    1.241 KM
   • 722500 - Naknada za VJ iz premija osiguranja imov.
    78 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    21 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi33.338 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu
    24.446 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    8.649 KM
   • 722700 - Uplata za prekoračenjetroškova PTT usluga
    243 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  560 KM
  • 723100 - Novčane kazne560 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 195.553 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  195.553 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti195.553 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    164.548 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    31.005 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 55.730 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  55.730 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava55.730 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    33.600 KM
   • 811100 - Primci od prodaje prometnih vozila
    16.380 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    5.750 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.578.059 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.832 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.832 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imov.pr.
    3.832 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.771 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.771 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga lična primanja
    2.771 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  168.427 KM
  • 714100 - Porez na imovinu168.427 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih osoba
    82.112 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    47.655 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    32.941 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    2.436 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od pravnih lica
    2.042 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    1.241 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  44 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost44 KM
   • 715100 - Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. tarife
    44 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  246.437 KM
  • 716100 - Porez na dohodak246.437 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    205.964 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    24.601 KM
   • 716100 - Porez na dohodak po konačnom obračunu
    8.043 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti
    3.337 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    2.347 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fiz.lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    1.653 KM
   • 716100 - Porez na dohodak fizičkih lica na dohodak od imovine i imovinskih prava
    492 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.156.433 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.156.433 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
    1.056.009 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
    100.424 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  115 KM
  • 719100 - Ostali porezi115 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    115 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 796.975 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  5.191 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija4.428 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    4.261 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    120 KM
   • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih industrija
    47 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine763 KM
   • 721200 - Prihodi od kamate za depozite u banci
    763 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  791.624 KM
  • 722100 - Administrativne takse25.552 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    25.552 KM
  • 722300 - Komunalne takse68.783 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za isticanje firme
    51.238 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade
    16.546 KM
   • 722300 - Komunalne naknade i takse
    1.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade177.930 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    80.342 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
    33.559 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    24.226 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu položajnih pogodnosti
    19.568 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    15.871 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu s kantonalnim propisima za posebne namjene
    4.343 KM
   • 722400 - Ostale budžetske naknade
    20 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse253.834 KM
   • 722500 - Naknade za promet šuma
    160.438 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
    30.833 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katastra
    26.937 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    21.842 KM
   • 722500 - Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
    7.823 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra
    4.868 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti
    1.018 KM
   • 722500 - Naknada za VJ iz premija osiguranja imov.
    61 KM
   • 722500 - Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    13 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi265.504 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu
    236.329 KM
   • 722700 - Naplate premija osiguranja
    24.097 KM
   • 722700 - Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina
    5.078 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  160 KM
  • 723100 - Novčane kazne160 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 1.496.217 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.185.394 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.185.394 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    756.400 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    428.993 KM
 • 733000 - Donacije
  310.823 KM
  • 733100 - Donacije310.823 KM
   • 733100 - Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
    310.823 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 55.645 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  55.645 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava55.645 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    55.645 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 400.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  400.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja400.000 KM

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 1.774.169 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  68 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca68 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  149 KM
  • 713100 - Porezi na plaće149 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  282.962 KM
  • 714100 - Porez na imovinu282.962 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  10 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  247.582 KM
  • 716100 - Porez na dohodak247.582 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.243.396 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.243.396 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2 KM
  • 719100 - Ostali porezi2 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 955.616 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  35.868 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija35.636 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine232 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  919.278 KM
  • 722100 - Administrativne takse27.359 KM
  • 722300 - Komunalne takse41.805 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade291.042 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse317.100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)29.082 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi212.889 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  470 KM
  • 723100 - Novčane kazne470 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 912.168 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  659.689 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti659.689 KM
 • 733000 - Donacije
  252.479 KM
  • 733100 - Donacije252.479 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 1.924.904 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  373 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca373 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  14 KM
  • 713100 - Porezi na plaće14 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  468.271 KM
  • 714100 - Porez na imovinu468.271 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  285.395 KM
  • 716100 - Porez na dohodak285.395 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.170.851 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.170.851 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.121.702 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  67.779 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija67.703 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine76 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.053.679 KM
  • 722100 - Administrativne takse41.623 KM
  • 722300 - Komunalne takse49.650 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade204.466 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse450.713 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)14.830 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi292.398 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  244 KM
  • 723100 - Novčane kazne244 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.329.124 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.316.373 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.316.373 KM
 • 733000 - Donacije
  12.751 KM
  • 733100 - Donacije12.751 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 450.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  450.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja450.000 KM

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 1.923.796 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  566 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca566 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  139 KM
  • 713100 - Porezi na plaće139 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  438.239 KM
  • 714100 - Porez na imovinu438.239 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  537 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost537 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  314.320 KM
  • 716100 - Porez na dohodak314.320 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.169.995 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.169.995 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.510.443 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  154.566 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija153.790 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine776 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.355.557 KM
  • 722100 - Administrativne takse38.369 KM
  • 722300 - Komunalne takse80.978 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade167.222 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse512.785 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)3.242 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi552.961 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  320 KM
  • 723100 - Novčane kazne320 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 940.455 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  927.732 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti927.732 KM
 • 733000 - Donacije
  12.723 KM
  • 733100 - Donacije12.723 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 779.286 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  718.322 KM
  • 611100 - Bruto plaće580.611 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 137.710 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  60.964 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca60.964 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 630.753 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  630.753 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.101 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju46.198 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge113.019 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    57.793 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanje čistoće
    49.632 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    5.595 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.405 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.327 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.825 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje153.106 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta
    116.019 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    22.068 KM
   • 613700 - Izdaci za ostalo tekuće održavanje
    15.019 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.075 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge259.696 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    130.930 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskom zastupniku
    39.878 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    29.595 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    8.515 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    7.758 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    6.995 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    6.598 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacija
    5.611 KM
   • 613900 - Javno zdravstvena djelatnost
    5.555 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO iz primitaka od druge
    5.217 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka
    3.522 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    3.046 KM
   • 613900 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    2.383 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    1.469 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.015 KM
   • 613900 - Usluge uređenja spomen obilježja
    740 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    400 KM
   • 613900 - Konsultativno-specijalistička zdr.zaštita
    319 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    150 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.014.750 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  931.822 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade123.586 KM
   • 614100 - Transfer za centar za socijalni rad
    115.813 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    2.074 KM
   • 614100 - MZ Milankovići
    700 KM
   • 614100 - MZ Jelaške
    500 KM
   • 614100 - MZ OI.Luke
    500 KM
   • 614100 - MZ Dolovi
    500 KM
   • 614100 - MZ Čuništa
    500 KM
   • 614100 - MZ Kamensko
    500 KM
   • 614100 - MZ Kruševo, Prgoševo, Ajdinovići
    500 KM
   • 614100 - MZ Musići Klinčići
    500 KM
   • 614100 - MZ Olovo
    500 KM
   • 614100 - MZ Gurdići
    500 KM
   • 614100 - Transfer mjesnim zajednicama
    500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima298.817 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide ranj,borc. i por.pog.
    182.828 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    54.442 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    35.824 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica kanton
    20.028 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz mat.soc.
    5.135 KM
   • 614200 - Transferi za posebne namjene-el.nepogode
    560 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama78.540 KM
   • 614300 - JU Centar za kulturu i informisanje Olovo
    27.420 KM
   • 614300 - Udruženje ORVI 92-95 Olovo
    11.600 KM
   • 614300 - FK Stupčanica
    8.000 KM
   • 614300 - Odbojkaški klub Stupčanica
    6.000 KM
   • 614300 - Medžlis islamske zajednice Olovo
    5.000 KM
   • 614300 - Udruženje porodica šehida
    3.000 KM
   • 614300 - Udruženje za djecu i mlade TIK-TAK Olovo
    3.000 KM
   • 614300 - ORVI Olovo
    2.200 KM
   • 614300 - Planinarska i eko sekcija MSŠ MČĆ
    2.000 KM
   • 614300 - Forum žena Sabina Jamaković
    1.900 KM
   • 614300 - PD Smolin
    1.600 KM
   • 614300 - Crveni križ Olovo
    1.500 KM
   • 614300 - Unija veterana
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje boraca Senahid Bolić-Bolo
    1.000 KM
   • 614300 - RKT Župni ured jelaške Stojčići
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje građana penzionera Olovo
    1.000 KM
   • 614300 - Tekvando Akademija Olovo
    600 KM
   • 614300 - UG Kriva rijeka Olovo
    470 KM
   • 614300 - Kajak kanu rafting klub
    250 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima24.108 KM
   • 614400 - Potsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji
    22.608 KM
   • 614400 - Subvencije za veterinarstvo
    1.500 KM
  • 614700 - Grantovi u inostranstvo1.000 KM
   • 614700 - Tekući grantovi u inostranstvo
    1.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo405.771 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostal.osnov.
    405.771 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  82.928 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade82.928 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    82.928 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 20.954 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  20.954 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada2.500 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    2.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme18.454 KM
   • 821300 - Nabavka motornog vozila
    9.000 KM
   • 821300 - Plovna vozila
    4.766 KM
   • 821300 - Nabavka kompjuterske opreme
    3.633 KM
   • 821300 - Ostali uredski strojevi
    726 KM
   • 821300 - Nabavka opreme i namještaja
    328 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 4.248 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  4.248 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate4.248 KM
   • 616200 - Izdaci na kamate za kredite drugih
    4.248 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 966.402 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  887.504 KM
  • 611100 - Bruto plaće751.413 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 136.091 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  78.898 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca78.898 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 523.665 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  523.665 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.607 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.862 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge124.811 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    59.677 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    58.910 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    6.224 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara22.502 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.021 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.825 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje126.010 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    111.647 KM
   • 613700 - Izdaci za ostalo tekuće održavanje
    14.363 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.174 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge170.853 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    59.265 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskom zastupniku
    45.301 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    13.810 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    8.003 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacija
    7.799 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    7.389 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    5.215 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO iz primitaka od druge
    4.618 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    4.107 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    3.324 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    3.195 KM
   • 613900 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka
    3.083 KM
   • 613900 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    2.920 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    1.615 KM
   • 613900 - Javno zdravstvena djelatnost
    620 KM
   • 613900 - Usluge od prodatih administrativnih taksi
    588 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 847.983 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  814.971 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade188.662 KM
   • 614100 - Transfer za centar za socijalni rad
    147.027 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    30.430 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    11.206 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima459.246 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide ranj,borc. i por.pog.
    290.167 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    91.986 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    37.029 KM
   • 614200 - Transferi za posebne namjene-el.nepogode
    18.951 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica kanton
    13.680 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica-općina
    4.963 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz mat.soc.
    2.470 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama107.762 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    46.730 KM
   • 614300 - Sportska udruženja
    28.850 KM
   • 614300 - Boračke organizacije
    19.332 KM
   • 614300 - Udruženja građana
    6.850 KM
   • 614300 - Vjerske zajednice
    6.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima52.050 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    25.000 KM
   • 614400 - Potsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji
    24.950 KM
   • 614400 - Subvencije za veterinarstvo
    2.100 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo7.251 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostal.osnov.
    7.251 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  33.012 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade33.012 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    33.012 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 327.899 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  327.899 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada9.850 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    9.850 KM
  • 821200 - Nabavka građevina42.037 KM
  • 821300 - Nabavka opreme21.231 KM
   • 821300 - Namještaj
    15.166 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    2.515 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji i alati, instalacije
    2.361 KM
   • 821300 - Nabavka kompjuterske opreme
    1.189 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava19.957 KM
   • 821500 - Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd
    19.957 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje234.824 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrada
    234.824 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 4.281 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  4.281 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate4.281 KM
   • 616200 - Izdaci na kamate za kredite drugih vlada
    4.281 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.018.443 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  932.559 KM
  • 611100 - Bruto plaće818.234 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 114.325 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  85.884 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca85.884 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 772.739 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  772.739 KM
  • 613100 - Putni troškovi13.880 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju50.103 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge146.353 KM
   • 613300 - Izdaci za ostale komunalne usluge
    81.015 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    58.651 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    6.687 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara26.630 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva22.858 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.671 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje300.930 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    199.016 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje zgrada
    76.219 KM
   • 613700 - Izdaci za ostalo tekuće održavanje
    25.695 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.182 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge201.127 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskom zastupniku
    63.618 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    28.757 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    16.073 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    14.464 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    14.134 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacija
    12.349 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    11.414 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    9.497 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    7.302 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO iz primitaka od druge
    5.951 KM
   • 613900 - Javno zdravstvena djelatnost
    4.966 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    3.949 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    3.247 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    2.746 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    1.026 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    670 KM
   • 613900 - Usluge od prodatih administrativnih taksi
    444 KM
   • 613900 - Primarna opća zdravstvena zaštita
    319 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    200 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 423.493 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  423.493 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade115.953 KM
   • 614100 - Transfer za centar za socijalni rad
    108.062 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    6.600 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    1.290 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima173.861 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide ranj,borc. i por.pog.
    57.194 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    46.454 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica
    24.144 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    22.820 KM
   • 614200 - Transferi za posebne namjene-el.nepogode
    18.390 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz mat.soc.
    4.860 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama73.615 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    73.615 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima34.026 KM
   • 614400 - Potsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji
    34.026 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo26.038 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostal.osnov.
    25.886 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo
    152 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 463.155 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  463.155 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada144.870 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    144.870 KM
  • 821200 - Nabavka građevina262.704 KM
   • 821200 - Ostali objekti
    133.934 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde
    72.911 KM
   • 821200 - Nabavka zgrada
    55.859 KM
  • 821300 - Nabavka opreme55.581 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    44.900 KM
   • 821300 - Nabavka kompjuterske opreme
    5.440 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    3.042 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji i alati, instalacije
    2.199 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 4.258 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  4.258 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate4.258 KM
   • 616200 - Izdaci na kamate za kredite drugih vlada
    4.258 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.168.433 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.070.745 KM
  • 611100 - Bruto plaće934.504 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 136.241 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  97.688 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca97.688 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.265.127 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.265.127 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.563 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju54.275 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge285.212 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.342 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva156.790 KM
   • 613500 - Prevoz robe
    116.489 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
    40.301 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje350.814 KM
   • 613700 - Usluge i materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova
    266.953 KM
   • 613700 - Usluge i materijal za opravku i održavanje zgrada
    58.817 KM
   • 613700 - Izdaci za ostalo tekuće održavanje
    25.044 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.394 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge360.736 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    90.040 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    88.064 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskom zastupniku
    55.051 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    19.975 KM
   • 613900 - Pravne usluge
    19.492 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    16.454 KM
   • 613900 - Doprinosi za PIO iz primitaka od druge samostalne djelatnosti
    13.012 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    12.134 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu
    9.633 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    8.486 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
    8.200 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacija
    6.322 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    3.902 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    3.223 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    2.729 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    1.723 KM
   • 613900 - Javno zdravstvena djelatnost
    748 KM
   • 613900 - Usluge od prodatih administrativnih taksi
    476 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    355 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    300 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    220 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    200 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 968.810 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  777.598 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade151.771 KM
   • 614100 - Transfer za centar za socijalni rad
    123.389 KM
   • 614100 - Grantovi MZ
    17.800 KM
   • 614100 - Transfer za izbore
    9.582 KM
   • 614100 - Grantovi općinama
    1.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima468.499 KM
   • 614200 - Transferi za posebne namjene-el.nepogode
    259.867 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide ranj,borc. i por.pog.
    96.530 KM
   • 614200 - Isplate stipendija
    55.980 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    36.170 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica-kanton
    8.348 KM
   • 614200 - Izdaci za raseljena lica-općina
    6.155 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz mat.soc.
    5.450 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama69.132 KM
   • 614300 - Javne ustanove
    28.510 KM
   • 614300 - Sportska udruženja
    19.400 KM
   • 614300 - Boračke organizacije
    16.400 KM
   • 614300 - Udruženja građana
    4.822 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima78.033 KM
   • 614400 - Potsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji
    68.033 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    9.000 KM
   • 614400 - Subvencije za veterinarstvo
    1.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima6.000 KM
   • 614500 - Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju
    6.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.163 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda po ostal.osnov.
    4.163 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  191.212 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade191.212 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    191.212 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 820.376 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  820.376 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada79.877 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    79.877 KM
  • 821200 - Nabavka građevina667.986 KM
   • 821200 - Nabavka zgrada
    505.374 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde
    125.842 KM
   • 821200 - Ostali objekti
    36.770 KM
  • 821300 - Nabavka opreme72.513 KM
   • 821300 - Motorna vozila
    39.000 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    10.843 KM
   • 821300 - Inventar
    10.530 KM
   • 821300 - Strojevi, uređaji i alati, instalacije
    7.288 KM
   • 821300 - Nabavka kompjuterske opreme
    2.652 KM
   • 821300 - Ostale uredske mašine
    1.849 KM
   • 821300 - Ugrađena oprema
    351 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 14.005 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  14.005 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje14.005 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 88.934 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  88.934 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja88.934 KM
   • 823300 - Otplate domaćim financijskim institucijama
    88.934 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.003.906 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  920.834 KM
  • 611100 - Bruto plaće791.312 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 129.522 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  83.072 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca83.072 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 895.521 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  895.521 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.354 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju53.867 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge299.796 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara33.486 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.450 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje149.986 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.199 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge301.379 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.138.117 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  904.393 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade149.489 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima604.548 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama71.985 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima61.002 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo17.369 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  233.724 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade233.724 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 750.802 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  750.802 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada128.847 KM
  • 821200 - Nabavka građevina599.524 KM
  • 821300 - Nabavka opreme11.752 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava10.679 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 23.985 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  23.985 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate8.517 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje15.469 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 133.440 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  133.440 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja133.440 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 993.231 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  911.138 KM
  • 611100 - Bruto plaće781.839 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 129.299 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  82.093 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca82.093 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 833.722 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  833.722 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.563 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju64.109 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge192.407 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara34.600 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva25.253 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme8.900 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje254.393 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.545 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge231.952 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.535.093 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.213.587 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade201.554 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima564.601 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama137.355 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima141.225 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo168.852 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  321.506 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade321.506 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 1.031.996 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.031.996 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada36.271 KM
  • 821200 - Nabavka građevina585.474 KM
  • 821300 - Nabavka opreme81.916 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje328.335 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 8.839 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  8.839 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate4.270 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje4.569 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 313.785 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  313.785 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja313.785 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.018.169 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  935.526 KM
  • 611100 - Bruto plaće787.074 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 148.452 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  82.643 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca82.643 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 785.104 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  785.104 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.082 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju70.047 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge267.680 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara31.717 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.808 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.350 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje153.862 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.336 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge210.222 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.256.405 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  971.869 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade180.726 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima489.627 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama152.567 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima135.319 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima4.000 KM
  • 614700 - Grantovi u inostranstvo1.001 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo8.629 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  284.536 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade284.536 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 830.947 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  830.947 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada89.157 KM
  • 821200 - Nabavka građevina663.504 KM
  • 821300 - Nabavka opreme32.451 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava1.346 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje44.489 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 2.112 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.112 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate2.112 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 233.415 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  233.415 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja233.415 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: