Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

3.844.378 KM

PORESKI PRIHODI

2.059.363 KM  (53,57%)

NEPORESKI PRIHODI

1.268.371 KM  (32,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

366.550 KM  ( 9,53%)

PRIMICI OD IMOVINE

150.095 KM  ( 3,90%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.741.957 KM

LIČNA PRIMANJA

1.155.463 KM  (30,88%)

MATERIJAL I USLUGE

770.994 KM  (20,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.126.581 KM  (30,11%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

62.977 KM  ( 1,68%)

OTPLATA DUGOVA

72.718 KM  ( 1,94%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

3.203.518 KM

PORESKI PRIHODI

1.989.017 KM  (62,09%)

NEPORESKI PRIHODI

1.133.469 KM  (35,38%)

TRANSFERI I DONACIJE

64.516 KM  ( 2,01%)

PRIMICI OD IMOVINE

16.515 KM  ( 0,52%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.674.171 KM

LIČNA PRIMANJA

1.180.846 KM  (32,14%)

MATERIJAL I USLUGE

971.785 KM  (26,45%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.034.789 KM  (28,16%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

84.793 KM  ( 2,31%)

OTPLATA DUGOVA

154.034 KM  ( 4,19%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.843.253 KM

PORESKI PRIHODI

1.921.090 KM  (39,67%)

NEPORESKI PRIHODI

1.299.886 KM  (26,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

740.261 KM  (15,28%)

PRIMICI OD IMOVINE

882.016 KM  (18,21%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.816.753 KM

LIČNA PRIMANJA

1.392.576 KM  (28,91%)

MATERIJAL I USLUGE

1.019.813 KM  (21,17%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.015.252 KM  (41,84%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

40.238 KM  ( 0,84%)

OTPLATA DUGOVA

119.524 KM  ( 2,48%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.416.647 KM

PORESKI PRIHODI

1.946.964 KM  (44,08%)

NEPORESKI PRIHODI

1.040.927 KM  (23,57%)

TRANSFERI I DONACIJE

884.775 KM  (20,03%)

PRIMICI OD IMOVINE

543.982 KM  (12,32%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.542.358 KM

LIČNA PRIMANJA

1.485.456 KM  (32,70%)

MATERIJAL I USLUGE

1.090.227 KM  (24,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.541.382 KM  (33,93%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

65.240 KM  ( 1,44%)

OTPLATA DUGOVA

66.785 KM  ( 1,47%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.211.001 KM

PORESKI PRIHODI

2.120.194 KM  (50,35%)

NEPORESKI PRIHODI

1.032.636 KM  (24,52%)

TRANSFERI I DONACIJE

967.676 KM  (22,98%)

PRIMICI OD IMOVINE

90.495 KM  ( 2,15%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.458.488 KM

LIČNA PRIMANJA

1.677.571 KM  (37,63%)

MATERIJAL I USLUGE

925.518 KM  (20,76%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.358.095 KM  (30,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

32.208 KM  ( 0,72%)

OTPLATA DUGOVA

65.485 KM  ( 1,47%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

4.423.467 KM

PORESKI PRIHODI

2.188.144 KM  (49,47%)

NEPORESKI PRIHODI

1.005.271 KM  (22,73%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.005.383 KM  (22,73%)

PRIMICI OD IMOVINE

224.669 KM  ( 5,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.625.755 KM

LIČNA PRIMANJA

1.776.375 KM  (38,40%)

MATERIJAL I USLUGE

894.095 KM  (19,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.363.272 KM  (29,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

42.000 KM  ( 0,91%)

OTPLATA DUGOVA

88.400 KM  ( 1,91%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

5.669.610 KM

PORESKI PRIHODI

2.658.030 KM  (46,88%)

NEPORESKI PRIHODI

1.482.439 KM  (26,15%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.023.451 KM  (18,05%)

PRIMICI OD IMOVINE

505.690 KM  ( 8,92%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.986.129 KM

LIČNA PRIMANJA

1.859.249 KM  (37,29%)

MATERIJAL I USLUGE

867.919 KM  (17,41%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.343.735 KM  (26,95%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

154.687 KM  ( 3,10%)

OTPLATA DUGOVA

147.464 KM  ( 2,96%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 2.059.363 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.460 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.460 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    2.207 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    1.093 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava,pat.i tehn.,unapređenja
    161 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  56.375 KM
  • 713100 - Porezi na plaće56.375 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    53.250 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    3.125 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  165.178 KM
  • 714100 - Porez na imovinu165.178 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    79.789 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    62.025 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    15.815 KM
   • 714100 - Povremeni porezi na imovinu
    5.860 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    1.120 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    569 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  211 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost211 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    211 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  514.008 KM
  • 716100 - Porez na dohodak514.008 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    458.547 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. od samos. djelat. čl.12 stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    29.793 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    10.665 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konačnom obračunu
    9.535 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. na dob. od igara na sreću
    3.656 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    1.813 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.318.745 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.318.745 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.205.538 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    113.206 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.385 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.385 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.373 KM
   • 719100 - Pos.porez na zaš. od prir. i dr. nesreća po osnovu ugovora o djelu
    12 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 1.268.371 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  83.813 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija83.623 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa,patenata i autorskih prava
    70.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    9.135 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    4.488 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine191 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    173 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
    18 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.184.557 KM
  • 722100 - Administrativne takse63.341 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    58.987 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    4.085 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    269 KM
  • 722300 - Komunalne takse133.552 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    133.552 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade856.649 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    383.302 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima
    335.934 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    59.331 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    33.074 KM
   • 722400 - Naknade za skladištenje građevinskih materijala,kampinga, pristaništa i javnih manifestacija
    25.341 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    17.121 KM
   • 722400 - Naknade za osiguranje od požara
    1.214 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea i restorana,kioska i pijaca
    1.038 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    188 KM
   • 722400 - Federalne takse i naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljioprivrednih proizvoda u vanjskom prometu
    106 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse122.898 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za vozila građana
    46.789 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    26.666 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    22.548 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    22.116 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje premjera i katastra
    2.768 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog rada
    1.562 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od požara i prirodnih sila
    389 KM
   • 722500 - Nak.za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    60 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.060 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    1.060 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.057 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    4.399 KM
   • 722700 - Naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
    2.614 KM
   • 722700 - Ostali povrati
    44 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 366.550 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  366.550 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti366.550 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti za Centar za socijalni rad
    294.273 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    70.777 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH
    1.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 150.095 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  150.095 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava150.095 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    138.695 KM
   • 811100 - Primci od prodaje prometnih vozila
    11.400 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 1.989.017 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.732 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.732 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    2.945 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    1.636 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava,pat.i tehn.,unapređenja
    150 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  101.217 KM
  • 713100 - Porezi na plaće101.217 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    100.548 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    669 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  189.866 KM
  • 714100 - Porez na imovinu189.866 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    66.696 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    61.492 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    55.815 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    3.269 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    2.594 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  381 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost302 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    302 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga45 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    45 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga34 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  554.520 KM
  • 716100 - Porez na dohodak554.520 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    492.817 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. od samos. djelat. čl.12 stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    22.972 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konačnom obračunu
    20.713 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    14.111 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. na dob. od igara na sreću
    2.755 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    1.130 KM
   • 716100 - Porez na dohodak od fizičkih lica od uloga u kapital
    22 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.136.998 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.136.998 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    989.199 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    147.798 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.305 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.305 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.305 KM
   • 719100 - Pos.porez na zaš. od prir. i dr. nesr. po ugov. o djelu
    0 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 1.133.469 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  75.932 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija74.884 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa,patenata i autorskih prava
    63.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    10.120 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    1.764 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.048 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    960 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    88 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.052.667 KM
  • 722100 - Administrativne takse60.572 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    55.473 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    4.747 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    353 KM
  • 722300 - Komunalne takse95.097 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    78.036 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    17.061 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade754.603 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    413.083 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima
    147.373 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    105.988 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    38.499 KM
   • 722400 - Naknade za skladištenje građevinskih materijala,kampinga, pristaništa i javnih manifestacija
    24.272 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    23.423 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    1.725 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea i restorana,kioska i pijaca
    240 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse141.095 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za vozila građana
    47.644 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    34.165 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    30.057 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    23.622 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje premjera i katastra
    3.615 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog rada
    1.663 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od požara i prirodnih sila
    256 KM
   • 722500 - Nak.za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    74 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.300 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    1.170 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    130 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.870 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.870 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru nov.kazni i troš.prekršajnog postupka
    4.870 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 64.516 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  64.516 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti64.516 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH
    52.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    12.516 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 16.515 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  16.515 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava16.515 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    16.515 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2013. 1.921.090 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.605 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.605 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    3.580 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    1.009 KM
   • 711100 - Porezi na ukupan prihod fizičkih lica
    15 KM
   • 711100 - Porezi na osnovu autorskih prava,pat.i tehn.,unapređenja
    1 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  119.649 KM
  • 713100 - Porezi na plaće119.649 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    112.662 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    6.987 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  224.615 KM
  • 714100 - Porez na imovinu224.615 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    84.915 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    61.068 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    37.921 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    29.889 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    5.537 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    5.286 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  11.019 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10.978 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    10.978 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga13 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    13 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga29 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  554.088 KM
  • 716100 - Porez na dohodak554.088 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    504.588 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. od samos. djelat. čl.12 stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    29.197 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    11.559 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. na dob. od igara na sreću
    4.985 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konačnom obračunu
    1.937 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    1.822 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.005.472 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.005.472 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    906.008 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    99.464 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.642 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.642 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.642 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.299.886 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  92.369 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija91.329 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa,patenata i autorskih prava
    75.301 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    15.828 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    200 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.041 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
    955 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    86 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.203.173 KM
  • 722100 - Administrativne takse77.685 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    55.902 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    18.281 KM
   • 722100 - Federalne administrativne takse u gotovom novcu
    3.370 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    133 KM
  • 722300 - Komunalne takse108.729 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    91.130 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    17.598 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade855.504 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    247.837 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    244.085 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima
    229.560 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    69.738 KM
   • 722400 - Naknade za skladištenje građevinskih materijala,kampinga, pristaništa i javnih manifestacija
    38.040 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    11.107 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    10.018 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea i restorana,kioska i pijaca
    2.584 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    2.434 KM
   • 722400 - Općinske naknade
    100 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse152.399 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za vozila građana
    51.682 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    38.128 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    28.723 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    26.170 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje premjera i katastra
    3.767 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog rada
    3.241 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
    505 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od požara i prirodnih sila
    120 KM
   • 722500 - Nak.za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    63 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.240 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    920 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    320 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.616 KM
   • 722700 - Povrati naknada troškova zaposlenih
    5.037 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    2.580 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.344 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.344 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru nov.kazni i troš.prekršajnog postupka
    3.970 KM
   • 723100 - Novčane kazne po općinskim propisima
    374 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 740.261 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  711.545 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti711.545 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti za Centar za socijalni rad
    400.439 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    221.019 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH
    70.087 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od općina
    20.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  28.716 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva27.499 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti1.217 KM
   • 812200 - Primljeni grantovi od Federacije
    1.217 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 882.016 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  882.016 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava882.016 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    447.035 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    434.981 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2014. 1.946.964 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  45 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca35 KM
   • 711100 - Porezi na dobit pojedinca
    35 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća10 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  116.313 KM
  • 713100 - Porezi na plaće116.313 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    77.084 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    39.229 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  242.891 KM
  • 714100 - Porez na imovinu242.891 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    98.460 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    73.722 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    62.070 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    6.160 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    1.251 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    1.227 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  440 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga440 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    440 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  533.245 KM
  • 716100 - Porez na dohodak533.245 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    486.719 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. od samos. djelat. čl.12 stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    28.784 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    8.268 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konačnom obračunu
    5.215 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. na dob. od igara na sreću
    2.442 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    1.742 KM
   • 716100 - prih. na doh. fiz. lica od ulaganja kapitala
    75 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.052.706 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.052.706 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    948.701 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    104.005 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.324 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.324 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    1.324 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.040.927 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  79.031 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija77.768 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa,patenata i autorskih prava
    71.917 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    5.202 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    650 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.263 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    1.115 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    148 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  961.526 KM
  • 722100 - Administrativne takse61.017 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    56.120 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    4.073 KM
   • 722100 - Kantonalne administrativne takse
    778 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    46 KM
  • 722300 - Komunalne takse90.007 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    85.427 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    4.580 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade655.874 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    196.376 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima
    179.657 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    139.997 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    99.025 KM
   • 722400 - Naknade za skladištenje građevinskih materijala,kampinga, pristaništa i javnih manifestacija
    27.692 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    5.320 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    4.802 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea i restorana,kioska i pijaca
    3.005 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse151.538 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za vozila građana
    52.540 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    34.423 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    29.607 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    24.140 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog rada
    6.896 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje premjera i katastra
    3.520 KM
   • 722500 - Ostale naknade
    208 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od požara i prirodnih sila
    111 KM
   • 722500 - Nak.za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    93 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)1.680 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    1.660 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga ostalim
    20 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.410 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    1.110 KM
   • 722700 - Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu
    300 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  370 KM
  • 723100 - Novčane kazne370 KM
   • 723100 - Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru nov.kazni i troš.prekršajnog postupka
    370 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 884.775 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  723.483 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti723.483 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti za Centar za socijalni rad
    545.058 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH
    94.441 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    70.301 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od općina
    10.000 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Zavoda za zapošljavanje
    3.683 KM
 • 733000 - Donacije
  83 KM
  • 733100 - Donacije83 KM
   • 733100 - Donacija od domaćih fiz. i pra. lica za otklanjanje posljedica prir. nesreće i obnovu podr. zahv. prir. nesrećom
    83 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  161.209 KM
  • 812100 - Kapitalne potpore iz inostranstva161.209 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 543.982 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  543.982 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava543.982 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    467.463 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    76.519 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2015. 2.120.194 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.413 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.413 KM
   • 711100 - Porezi na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    1.538 KM
   • 711100 - Porezi na prihod od imovine i imovinskih prava
    875 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  92.520 KM
  • 713100 - Porezi na plaće92.520 KM
   • 713100 - Porezi na plaću i druga osobna primanja
    92.036 KM
   • 713100 - Porez na dodatna primanja
    484 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  297.479 KM
  • 714100 - Porez na imovinu297.479 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret. od prav.lica
    115.778 KM
   • 714100 - Porez na prom.nepokret.fiz.lica
    103.859 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za putnička vozila
    63.520 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    8.161 KM
   • 714100 - Porez na imovinu od prav.lica
    3.322 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđa i darove
    2.840 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  288 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost125 KM
   • 715100 - Porez na promet usluga
    125 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga163 KM
   • 715200 - Porez na dobitke od igara na sreću
    163 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  575.518 KM
  • 716100 - Porez na dohodak575.518 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na doh.fiz.osoba od nesamost.djel.
    514.624 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. od samos. djelat. čl.12 stav 4 Zakona o porezu na dohodak
    23.228 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. po konačnom obračunu
    13.689 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. na dob. od igara na sreću
    12.632 KM
   • 716100 - Prihod od por. na doh. fiz. osoba od samost. djel.
    10.468 KM
   • 716100 - Prih. od por. na doh. fizič. lica od imov. i imov. prava
    877 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.151.870 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.151.870 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    1.038.179 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za puteve
    113.691 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  106 KM
  • 719100 - Ostali porezi106 KM
   • 719100 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    106 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.032.636 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  46.733 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija45.552 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa,patenata i autorskih prava
    37.573 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljiv.poslovnih prostora
    4.400 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine
    3.580 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.181 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od imovine
    1.073 KM
   • 721200 - Prihodi od iznamjljivanje ostale materijalne imovine ostalima
    94 KM
   • 721200 - Prihodi od kamateza depozite u banci
    14 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  985.473 KM
  • 722100 - Administrativne takse63.038 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    60.357 KM
   • 722100 - Druge općinske administrativne takse
    2.574 KM
   • 722100 - Takse za vjenčanja i druge civilne registracije
    108 KM
  • 722300 - Komunalne takse129.261 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
    123.783 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse
    4.859 KM
   • 722300 - Kantonalne komunalne takse
    620 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade582.577 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    261.113 KM
   • 722400 - Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima
    159.311 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
    121.567 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    21.113 KM
   • 722400 - Naknade za zakup javnih površina od kafea i restorana,kioska i pijaca
    14.616 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
    2.847 KM
   • 722400 - Naknade za zauzimanje javnih površina
    1.443 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje državnih šuma
    568 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse180.198 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
    55.136 KM
   • 722500 - Nak.za upot. cesta za vozila građana
    53.756 KM
   • 722500 - Posebne naknade za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    31.257 KM
   • 722500 - Naknada za upot.cesta za voz.prav.osoba
    22.181 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog rada
    12.545 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje premjera i katastra
    5.173 KM
   • 722500 - Nak.za vatrog.jed. iz premije osig.imovine od požara i prirodnih sila
    79 KM
   • 722500 - Nak.za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
    71 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.110 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    2.110 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi28.289 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  430 KM
  • 723100 - Novčane kazne430 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 967.676 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  952.336 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti952.336 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    505.372 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti za Centar za socijalni rad
    436.034 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federalnog Zavoda za zapošljavanje
    10.929 KM
 • 733000 - Donacije
  5.340 KM
  • 733100 - Donacije5.340 KM
   • 733100 - Donacije od fizičkih lica
    5.040 KM
   • 733100 - Donacija od domaćih fiz. i pra. lica za otklanjanje posljedica prir. nesreće i obnovu podr. zahv. prir. nesrećom
    300 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  10.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova10.000 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od općina
    10.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 90.495 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  90.495 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava90.495 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    82.711 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada
    7.784 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 2.188.144 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.282 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.282 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.700 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.700 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  436.743 KM
  • 714100 - Porez na imovinu436.743 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  10.961 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10.961 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  532.090 KM
  • 716100 - Porez na dohodak532.090 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.201.086 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.201.086 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  282 KM
  • 719100 - Ostali porezi282 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 1.005.271 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  10.783 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija8.701 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.372 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije710 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  994.418 KM
  • 722100 - Administrativne takse81.569 KM
  • 722300 - Komunalne takse161.602 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade542.174 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse194.261 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)970 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.842 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  70 KM
  • 723100 - Novčane kazne70 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 1.005.383 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  962.353 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti962.353 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Kantona
    402.074 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti ( Ze do kanton) za Centar za socijalni rad
    383.648 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Fonda za zaštitu okoliša
    100.944 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od FBIH
    42.263 KM
   • 732100 - Primljeni tekući transferi od Federalnog Zavoda za zapošljavanje
    33.424 KM
 • 733000 - Donacije
  43.030 KM
  • 733100 - Donacije43.030 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 224.669 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  224.669 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava224.669 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zemljišta
    204.149 KM
   • 811100 - Primci od prodaje zgrada - stanova
    20.520 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2017. 2.658.030 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  628 KM
  • 713100 - Porezi na plaće628 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  622.275 KM
  • 714100 - Porez na imovinu622.275 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.683 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost5.683 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  799.680 KM
  • 716100 - Porez na dohodak799.680 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.229.034 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.229.034 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  730 KM
  • 719100 - Ostali porezi730 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 1.482.439 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  12.479 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija11.041 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.438 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.469.680 KM
  • 722100 - Administrativne takse71.260 KM
  • 722300 - Komunalne takse142.676 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade988.932 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse245.628 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)2.411 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi18.773 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  280 KM
  • 723100 - Novčane kazne280 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 1.023.451 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.018.451 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.018.451 KM
 • 733000 - Donacije
  5.000 KM
  • 733100 - Donacije5.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 505.690 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  505.690 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava505.690 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2011. 1.155.463 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.060.436 KM
  • 611100 - Bruto plaće905.020 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 155.416 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  95.027 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca95.027 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 770.994 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  770.994 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.112 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju159.278 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    127.644 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    31.634 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge224.469 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoče
    196.042 KM
   • 613300 - PTT
    23.300 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    3.763 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    1.364 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara26.253 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva9.761 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje90.671 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    69.238 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje
    17.582 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja zgrada
    2.388 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja opreme
    842 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja vozila
    621 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.811 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge249.140 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    65.714 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    51.900 KM
   • 613900 - Usluge medija
    16.231 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    16.154 KM
   • 613900 - Ostali poslovi po ugovoru
    13.720 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    11.342 KM
   • 613900 - Bazenijada
    7.730 KM
   • 613900 - Doprinos za Pio-Mio na primitke od drugih samostalnih djelatnosti
    7.084 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    5.964 KM
   • 613900 - Tehnički prijem objekata
    5.300 KM
   • 613900 - Komunalni-sanitarni inspektor
    5.150 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od drugih samostalnih djelatnosti
    4.816 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    4.078 KM
   • 613900 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    3.996 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    3.595 KM
   • 613900 - Komisija za nepokretnosti
    3.390 KM
   • 613900 - Primarna opća i zdravstvena zaštita
    2.530 KM
   • 613900 - Vodohvat Mala rijeka
    2.300 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    2.290 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    2.047 KM
   • 613900 - Komisija za rangiranje studenata i dodjelu stanova
    1.800 KM
   • 613900 - Lokalna izborna komisija
    1.748 KM
   • 613900 - Komisija za unos matičnih podataka
    1.350 KM
   • 613900 - Komisija za propise
    1.070 KM
   • 613900 - Izdaci za ugovore i komisije Centar za socijalni rad
    1.000 KM
   • 613900 - Mrtvozornik
    850 KM
   • 613900 - Komisija za dodjelu neizgr.građ. zemljišta
    820 KM
   • 613900 - Komisija za reviziju budžeta
    780 KM
   • 613900 - Upravljanje SC Partizan
    700 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    665 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    560 KM
   • 613900 - Komisija za vjenčanje
    560 KM
   • 613900 - Drugostepena upravna komisija
    560 KM
   • 613900 - Komisija za izbor i imenovanje
    500 KM
   • 613900 - Komisija za odlikovanja i općinska priznanja
    270 KM
   • 613900 - Komisija za etički kodeks
    270 KM
   • 613900 - Komisija za naslijeđe i darove
    200 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    89 KM
   • 613900 - Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga
    14 KM
   • 613900 - Izdaci za porez po osnovu ugovora o priv.i povr.poslovima
    2 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 1.126.581 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  775.205 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade55.816 KM
   • 614100 - MZ BREZA
    19.830 KM
   • 614100 - MZ SLIVNO
    9.916 KM
   • 614100 - MZ MAHALA
    6.770 KM
   • 614100 - MZ KORITNIK
    5.000 KM
   • 614100 - MZ ŽUPČA
    4.510 KM
   • 614100 - MZ BANJEVAC
    3.460 KM
   • 614100 - MZ VIJESOLIĆI
    2.300 KM
   • 614100 - MZ VARDIŠTE
    1.500 KM
   • 614100 - MZ IZBOD
    1.500 KM
   • 614100 - MZ PRHINJE
    1.000 KM
   • 614100 - MZ GORNJA BREZA
    10 KM
   • 614100 - MZ SUTJEŠĆICA
    10 KM
   • 614100 - MZ BUKOVIK
    10 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima304.824 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima od Centra za socijalni rad
    297.578 KM
   • 614200 - Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti
    6.416 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    830 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama268.783 KM
   • 614300 - FK Rudar
    60.500 KM
   • 614300 - FK Mladost Župča
    47.400 KM
   • 614300 - Odbojkaški klub Newis
    23.000 KM
   • 614300 - Crveni krst-križ
    14.550 KM
   • 614300 - Merhamet
    10.200 KM
   • 614300 - JOB
    7.850 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    7.626 KM
   • 614300 - OKI - odbojkaški klub RVI
    6.150 KM
   • 614300 - RVI
    6.100 KM
   • 614300 - Košarkaški klub Breza
    5.300 KM
   • 614300 - Karate klub Rudar
    5.200 KM
   • 614300 - Klub borilačkih vještina Bodygard
    5.160 KM
   • 614300 - Porodice šehida i poginulih boraca
    4.900 KM
   • 614300 - Udruženje Humanost Zenica
    4.686 KM
   • 614300 - Sportski savez
    4.350 KM
   • 614300 - Sindikat gimnazije M.Rizvić
    4.200 KM
   • 614300 - Lovačko društvo Breza
    3.500 KM
   • 614300 - Asocijacija organskih proizvođača
    2.800 KM
   • 614300 - Karate klub - Gana i Ruhla
    2.800 KM
   • 614300 - Desnek-omladinski centar
    2.600 KM
   • 614300 - Klub vijećnika Stranka demokratske akcije
    2.550 KM
   • 614300 - UG Preporod
    2.406 KM
   • 614300 - Šahovski Klub Preporod
    2.300 KM
   • 614300 - ZLATNI LJILJAN
    2.150 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Enver Čolaković
    2.135 KM
   • 614300 - IVZ Breza
    2.100 KM
   • 614300 - Klub uzgajivača sportskih goluba pismonoša
    2.000 KM
   • 614300 - SUBNOR
    1.500 KM
   • 614300 - HKD Napredak
    1.500 KM
   • 614300 - Sportsko ribolovno društvo
    1.400 KM
   • 614300 - Udruženje invalida rad Breza
    1.300 KM
   • 614300 - Klub vijećnika Stranka za BIH
    1.112 KM
   • 614300 - Sindikat Policijske uprave Breza
    1.008 KM
   • 614300 - UPTOS
    1.000 KM
   • 614300 - Škola fudbala - Omanović Osmica
    1.000 KM
   • 614300 - Župni ured Sveta Barbara Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Novi front slobode Tuzla
    1.000 KM
   • 614300 - UG Forum parlamentarca BIH 1990
    1.000 KM
   • 614300 - Klub vijećnika SDP
    825 KM
   • 614300 - Klub vijećnika SPU
    825 KM
   • 614300 - Klub vijećnika BPS
    825 KM
   • 614300 - Centar za žene
    600 KM
   • 614300 - Udruženje osoba sa invaliditetom Breza
    600 KM
   • 614300 - Muzička škola Avdo Smailović Visoko
    600 KM
   • 614300 - Klub vijećnika Radom za boljitak
    538 KM
   • 614300 - Ug Dijabetes
    500 KM
   • 614300 - UG Penzionera
    500 KM
   • 614300 - UG Medna
    500 KM
   • 614300 - OZ Behar
    500 KM
   • 614300 - UG Nektar
    500 KM
   • 614300 - UG Romsko srce
    500 KM
   • 614300 - Župa Svetog Ilije Proroka Srednje
    500 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    450 KM
   • 614300 - Udruženje slijepih i slabovidnih lica
    400 KM
   • 614300 - Sindikalna organizacija općine Breza
    400 KM
   • 614300 - UG Behar
    400 KM
   • 614300 - Resursni ekološki centar Zenica
    400 KM
   • 614300 - Udruženje građana Slovenaca Breza
    300 KM
   • 614300 - Klub vijećnika GDS
    287 KM
   • 614300 - Galerija Artis
    200 KM
   • 614300 - Ekološko društvo 20 mart 1990
    150 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Safvet Beg Bašagić
    150 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima140.932 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    72.778 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    68.154 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima4.850 KM
   • 614500 - Radio Breza
    4.500 KM
   • 614500 - RIV d.o.o.
    350 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  351.376 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade347.229 KM
   • 615100 - MZ Breza
    202.644 KM
   • 615100 - MZ GORNJA BREZA
    67.585 KM
   • 615100 - Policijska uprava Breza
    33.000 KM
   • 615100 - MZ SUTJEŠĆICA
    18.000 KM
   • 615100 - MZ VIJESOLIĆI
    15.000 KM
   • 615100 - MZ IZBOD
    10.000 KM
   • 615100 - MZ SLIVNO
    1.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima4.147 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 553.224 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  553.224 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada129.564 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    129.564 KM
  • 821200 - Nabavka građevina31.000 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta
    31.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme3.395 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    3.395 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje389.265 KM
   • 821600 - Dovršetak radova na Filterskom postrojenju
    255.634 KM
   • 821600 - Uređenje parking prostora ispred zgrade Općine
    133.631 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 62.977 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  62.977 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje62.977 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od domaćih davaoca kredita
    62.977 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 72.718 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  72.718 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja72.718 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita-Razvojna banka FBiH
    62.407 KM
   • 823300 - Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima
    10.311 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 1.180.846 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.082.507 KM
  • 611100 - Bruto plaće935.825 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 146.682 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  98.339 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca98.339 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 971.785 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  971.785 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.243 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju153.401 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    118.734 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    34.667 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge294.835 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    248.769 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    23.067 KM
   • 613300 - Usluge deratizacije
    10.174 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    5.723 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    4.050 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    2.618 KM
   • 613300 - Ostali izdaci za komunalne usluge
    435 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara29.963 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.371 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme470 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje140.380 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova
    110.117 KM
   • 613700 - Materijal za opravke i održavanje
    19.348 KM
   • 613700 - Usluge održavanja javne rasvjete
    9.653 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje vozila
    706 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanje opreme
    557 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.802 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge335.319 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    100.583 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    64.110 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    52.000 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djel.i povrem.samostalnog rada i dr.doprinose i naknade
    34.716 KM
   • 613900 - Usluge medija
    23.605 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    17.227 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    11.670 KM
   • 613900 - Kompjuterske usluge
    7.529 KM
   • 613900 - Primarna opća i zdravstvena zaštita
    7.310 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    3.978 KM
   • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
    2.951 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    2.427 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    2.058 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    1.497 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    1.481 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    1.071 KM
   • 613900 - Ortopedska i ostala pomagala
    550 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    300 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    255 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 1.034.789 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  433.098 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade27.694 KM
   • 614100 - MZ MAHALA
    7.043 KM
   • 614100 - MZ BREZA
    6.598 KM
   • 614100 - MZ ŽUPČA
    6.048 KM
   • 614100 - MZ SLIVNO
    2.996 KM
   • 614100 - MZ BUKOVIK
    2.518 KM
   • 614100 - MZ BANJEVAC
    1.610 KM
   • 614100 - MZ VIJESOLIĆI
    1.229 KM
   • 614100 - MZ KORITNIK
    1.000 KM
   • 614100 - Grantovi općinama
    975 KM
   • 614100 - MZ SUTJEŠĆICA
    260 KM
   • 614100 - MZ ŽUPČA
    52 KM
   • 614100 - MZ VARDIŠTE
    20 KM
   • 614100 - MZ GORNJA BREZA
    10 KM
   • 614100 - MZ PRHINJE
    10 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima31.244 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    26.844 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    4.000 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama225.977 KM
   • 614300 - FK Rudar
    53.000 KM
   • 614300 - FK Mladost
    43.500 KM
   • 614300 - Odbojkaški klub Newis
    14.300 KM
   • 614300 - Crveni krst-križ
    14.100 KM
   • 614300 - Merhamet
    9.600 KM
   • 614300 - JOB
    6.400 KM
   • 614300 - ORB Brezanski Rudari
    6.200 KM
   • 614300 - IVZ Breza
    6.050 KM
   • 614300 - Sindikat MSŠ M.Mak Dizdar
    5.750 KM
   • 614300 - Porodice šehida i poginulih boraca
    4.900 KM
   • 614300 - Sportski savez
    4.350 KM
   • 614300 - OKI - odbojkaški klub RVI
    3.850 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Enver Čolaković
    3.760 KM
   • 614300 - Sindikat gimnazije M.Rizvić
    3.320 KM
   • 614300 - RVI
    3.300 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    3.077 KM
   • 614300 - Klub borilačkih vještina Bodygard
    3.027 KM
   • 614300 - Košarkaški klub Breza
    2.400 KM
   • 614300 - Desnek-omladinski centar
    2.100 KM
   • 614300 - UG Forum parlamentaraca BIH 1990
    2.000 KM
   • 614300 - Župa Svetog Ilije Proroka
    2.000 KM
   • 614300 - Šahovski Klub Preporod
    2.000 KM
   • 614300 - Škola fudbala - Omanović Osmica
    2.000 KM
   • 614300 - Karate klub - Gana i Ruhla
    1.800 KM
   • 614300 - Klub vijećnika Stranka demokratske akcije
    1.700 KM
   • 614300 - Klub vijećnika SDP
    1.550 KM
   • 614300 - Asocijacija organskih proizvođača
    1.500 KM
   • 614300 - ZLATNI LJILJAN
    1.200 KM
   • 614300 - Sindikat Policijske uprave Breza
    1.043 KM
   • 614300 - Lovačko društvo Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Župni ured Sveta Barbara Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Karate klub Rudar
    1.000 KM
   • 614300 - SUBNOR
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje boraca patriotska liga
    1.000 KM
   • 614300 - UG Preporod
    1.000 KM
   • 614300 - Poljoprivredna zadruga Behar
    950 KM
   • 614300 - Udruženje osoba sa invaliditetom Breza
    950 KM
   • 614300 - Udruženje invalida rada Breza
    950 KM
   • 614300 - Klub ljubitelja cvijeća Breza
    800 KM
   • 614300 - UPTOS
    800 KM
   • 614300 - Ug Dijabetes
    700 KM
   • 614300 - KUD Ilijaš
    650 KM
   • 614300 - Udruženje taksista breza
    600 KM
   • 614300 - Klub vijećnika SPU
    550 KM
   • 614300 - Klub vijećnika BPS
    550 KM
   • 614300 - Centar za žene
    500 KM
   • 614300 - UG žena Behar
    400 KM
   • 614300 - Moto-kross-motociklistički klub Jahići
    400 KM
   • 614300 - Sindikalna organizacija općine Breza
    400 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Safvet Beg Bašagić
    400 KM
   • 614300 - Udruženje omladine Mladost Župča
    300 KM
   • 614300 - Sindikalna organizacija RMU
    150 KM
   • 614300 - Ekološko društvo 20 mart 1990
    150 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima139.218 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    84.440 KM
   • 614400 - JU Obdanište Umihana Čuvidina
    29.500 KM
   • 614400 - JP Komunalno Breza
    15.111 KM
   • 614400 - JU Dom zdravlja Breza
    8.566 KM
   • 614400 - JU Biblioteka Muhamed Kantardžić
    1.600 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima8.964 KM
   • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima
    8.964 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  601.692 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade601.692 KM
   • 615100 - MZ ŽUPČA
    123.388 KM
   • 615100 - MZ PRHINJE
    120.476 KM
   • 615100 - MZ MAHALA
    118.041 KM
   • 615100 - MZ KORITNIK
    50.111 KM
   • 615100 - Policijska uprava Breza
    38.957 KM
   • 615100 - MZ Breza
    32.381 KM
   • 615100 - MZ VIJESOLIĆI
    27.138 KM
   • 615100 - MZ IZBOD
    25.307 KM
   • 615100 - MZ BANJEVAC
    23.397 KM
   • 615100 - MZ SLIVNO
    20.390 KM
   • 615100 - MZ GORNJA BREZA
    11.048 KM
   • 615100 - MZ BUKOVIK
    8.232 KM
   • 615100 - MZ SUTJEŠĆICA
    2.826 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 247.924 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  247.924 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada108.000 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    108.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.903 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    9.903 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje130.021 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija Gradskog stadiona
    53.231 KM
   • 821600 - Izgradnja Filterskog postrojenja
    35.000 KM
   • 821600 - Izgradnja Gradskog spomen obilježja
    31.790 KM
   • 821600 - Izgradnja nove javne rasvjete
    10.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 84.793 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  84.793 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje84.793 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od domaćih davaoca kredita
    84.793 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 154.034 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  154.034 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja154.034 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita-Razvojna banka FBiH
    142.662 KM
   • 823300 - Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima
    11.373 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 1.392.576 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.275.959 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.109.362 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 166.596 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  116.618 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca116.618 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 1.019.813 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.019.813 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.692 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju150.176 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    118.188 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    31.987 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge243.395 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    205.318 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    24.784 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    3.754 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    3.539 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    3.133 KM
   • 613300 - Usluge deratizacije
    2.162 KM
   • 613300 - Doprinos za korištenje gradskog zemljišta
    706 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.545 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.386 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje81.173 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.077 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge477.368 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    76.843 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    62.476 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    60.480 KM
   • 613900 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine
    58.494 KM
   • 613900 - Usluge medija
    45.800 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu i prof.bol.
    37.172 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    33.165 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    22.256 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO/MIO iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    13.394 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    12.015 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    10.573 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti
    6.608 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    6.132 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djel.i povrem.samostalnog rada i dr.doprinose i naknade-posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća
    5.270 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    4.376 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    4.095 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    3.965 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    3.779 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    3.287 KM
   • 613900 - Primarna opća i zdravstvena zaštita
    2.997 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    2.721 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    600 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    596 KM
   • 613900 - Ostale stručne usluge
    275 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 2.015.252 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.169.133 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade98.485 KM
   • 614100 - MZ SLIVNO
    41.917 KM
   • 614100 - MZ GORNJA BREZA
    13.894 KM
   • 614100 - MZ KORITNIK
    12.982 KM
   • 614100 - MZ BREZA
    8.429 KM
   • 614100 - MZ SUTJEŠĆICA
    5.982 KM
   • 614100 - MZ BUKOVIK
    4.000 KM
   • 614100 - MZ VARDIŠTE
    3.258 KM
   • 614100 - Grantovi općinama - Općina Srebrenica
    3.000 KM
   • 614100 - MZ ŽUPČA
    1.738 KM
   • 614100 - MZ VIJESOLIĆI
    1.695 KM
   • 614100 - MZ BANJEVAC
    1.500 KM
   • 614100 - MZ MAHALA
    90 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima520.160 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima od Centra za socijalni rad
    400.555 KM
   • 614200 - Jednokratne pomoći Centar za socijalni rad
    47.441 KM
   • 614200 - Prevoz učenika srednjih škola
    20.023 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    18.776 KM
   • 614200 - Stalne novčane pomoći Centar za socijalni rad
    16.965 KM
   • 614200 - Isplata stipendija za osnovne i srednje škole
    15.200 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    1.200 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama252.806 KM
   • 614300 - FK Mladost
    58.100 KM
   • 614300 - FK Rudar
    30.500 KM
   • 614300 - Sportski savez
    24.200 KM
   • 614300 - Odbojkaški klub Newis
    20.216 KM
   • 614300 - Crveni krst-križ
    15.650 KM
   • 614300 - ORB Brezanski rudari
    6.840 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Enver Čolaković
    5.971 KM
   • 614300 - Sportsko ribolovno društvo
    4.500 KM
   • 614300 - ZLATNI LJILJAN
    4.103 KM
   • 614300 - RVI
    3.900 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Safvet Beg Bašagić
    3.710 KM
   • 614300 - JOB
    3.400 KM
   • 614300 - UG žena Behar
    3.250 KM
   • 614300 - Merhamet
    3.215 KM
   • 614300 - Sindikat MSŠ M.Mak Dizdar
    3.200 KM
   • 614300 - Sindikat Policijske uprave Breza
    3.150 KM
   • 614300 - Klub vijećnika Stranka demokratske akcije
    3.000 KM
   • 614300 - Šahovski Klub Preporod
    2.902 KM
   • 614300 - IVZ Breza
    2.800 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    2.800 KM
   • 614300 - Sindikalna organizacija općine Breza
    2.710 KM
   • 614300 - Klub vijećnika A-SDA
    2.577 KM
   • 614300 - Porodice šehida i poginulih boraca
    2.100 KM
   • 614300 - Klub vijećnika SDP
    2.000 KM
   • 614300 - Klub vijećnika Savez za bolju budućnost
    2.000 KM
   • 614300 - Klub borilačkih vještina Bodygard
    1.910 KM
   • 614300 - OKI - odbojkaški klub RVI
    1.900 KM
   • 614300 - Košarkaši klub KOŠ
    1.900 KM
   • 614300 - Lovačko društvo Breza
    1.900 KM
   • 614300 - Udruženje humanost Zenica
    1.786 KM
   • 614300 - Udruženje invalida rada Breza
    1.750 KM
   • 614300 - Karate klub Rudar
    1.700 KM
   • 614300 - SUBNOR
    1.450 KM
   • 614300 - Klub vijećnika GDS i BPS
    1.428 KM
   • 614300 - Škola fudbala - Omanović Osmica
    1.300 KM
   • 614300 - Karate klub - Gana i Ruhla
    1.200 KM
   • 614300 - Udruženje boraca patriotska liga
    1.200 KM
   • 614300 - Udruženje boraca OOR92-95
    1.200 KM
   • 614300 - Klub ljubitelja cvijeća Breza
    1.150 KM
   • 614300 - UG Penzionera Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Organizacija demobilisanih boraca Potočari
    1.000 KM
   • 614300 - Župni ured Sveta Barbara Breza
    1.000 KM
   • 614300 - UG Majke Srebrenice i Podrinja
    1.000 KM
   • 614300 - UG Vrelo Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Desnek-omladinski centar
    850 KM
   • 614300 - UPTOS
    800 KM
   • 614300 - Savez za sport i rekreaciju invalida
    800 KM
   • 614300 - UG Medna Breza
    800 KM
   • 614300 - Udruženje osoba sa invaliditetom Breza
    700 KM
   • 614300 - Sindikat gimnazije M.Rizvić
    650 KM
   • 614300 - Kik boks Savez Ze-Do kanton
    500 KM
   • 614300 - HKD Napredak Breza
    500 KM
   • 614300 - Srpska pravoslavna crkva Breza
    500 KM
   • 614300 - UG Romsko srce
    500 KM
   • 614300 - UG Slovenaca Breza
    500 KM
   • 614300 - Ug Dijabetes
    350 KM
   • 614300 - Košarkaški klub Breza
    300 KM
   • 614300 - UG Mlađak Breza
    300 KM
   • 614300 - Miss BiH Tuzla
    300 KM
   • 614300 - KUD Breza
    300 KM
   • 614300 - Klub uzgajivača sportskih golubova pismonoša
    200 KM
   • 614300 - Ekološko društvo 20 mart 1990
    100 KM
   • 614300 - Centar za žene
    100 KM
   • 614300 - UG bubrežnih bolesnika Visoko
    100 KM
   • 614300 - UG Preporod
    87 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima295.633 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    130.644 KM
   • 614400 - JU Obdanište Umihana Čuvidina
    57.805 KM
   • 614400 - JU Dom zdravlja Breza
    56.127 KM
   • 614400 - JP Komunalno doo Breza
    28.314 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    19.943 KM
   • 614400 - JU Biblioteka Muhamed Kantardžić
    2.800 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima2.050 KM
   • 614500 - Radio Breza - Bazenijada
    2.050 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  846.119 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade846.119 KM
   • 615100 - MZ Breza
    404.471 KM
   • 615100 - MZ VIJESOLIĆI
    105.208 KM
   • 615100 - MZ SLIVNO
    104.796 KM
   • 615100 - MZ BUKOVIK
    100.000 KM
   • 615100 - MZ MAHALA
    70.284 KM
   • 615100 - MZ BANJEVAC
    41.716 KM
   • 615100 - MZ GORNJA BREZA
    10.081 KM
   • 615100 - MZ KORITNIK
    9.563 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 229.350 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  229.350 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada24.158 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    24.158 KM
  • 821200 - Nabavka građevina33.426 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde
    18.426 KM
   • 821200 - Nabavka zgrada i stanova
    15.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme39.298 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    26.255 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    8.913 KM
   • 821300 - Namještaj
    4.130 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje132.469 KM
   • 821600 - Radovi na opremanju Sportske dvorane (stolarija)
    132.469 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 40.238 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  40.238 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje40.238 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od domaćih davaoca kredita
    40.238 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 119.524 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  119.524 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja119.524 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita-Razvojna banka FBiH
    106.490 KM
   • 823300 - Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima
    13.034 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 1.485.456 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.362.346 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.173.181 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 189.164 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  123.110 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca123.110 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 1.090.227 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.090.227 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.948 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju144.411 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    111.842 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    32.568 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge241.536 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    200.092 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    28.098 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    5.347 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    4.993 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    2.763 KM
   • 613300 - Doprinos za korištenje gradskog zemljišta
    244 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara37.729 KM
   • 613400 - Administrativni materijal i sitan inventar
    26.936 KM
   • 613400 - Civilna zaštita
    5.243 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
    5.129 KM
   • 613400 - Lijekovi
    421 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.542 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.047 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.177 KM
   • 613700 - Ceste, željeznice, mostovi
    13.209 KM
   • 613700 - Ulična rasvjeta
    10.990 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    9.977 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.204 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge606.634 KM
   • 613900 - Sanacija šteta - poplave maj 2014.
    120.965 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    101.446 KM
   • 613900 - Usluge medija
    61.398 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    60.060 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    49.025 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    42.600 KM
   • 613900 - A - 3 biro (projekti i revizije)
    23.166 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    22.933 KM
   • 613900 - Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu i prof.bol.
    20.245 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO/MIO iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    14.475 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    10.791 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    9.310 KM
   • 613900 - IPSA Institut - stručna mišljenja
    8.599 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    8.588 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti
    8.293 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    6.868 KM
   • 613900 - Posebna naknada za zaštitu prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    5.757 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    5.299 KM
   • 613900 - Perspektiva - inženjering doo (nadzor za vodovod)
    5.256 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    3.505 KM
   • 613900 - RMU Breza - gašenje požara
    2.518 KM
   • 613900 - 6-aprilske nagrade
    2.340 KM
   • 613900 - Troškovi bazenijade
    2.340 KM
   • 613900 - Primarna opća i zdravstvena zaštita
    1.956 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    1.800 KM
   • 613900 - Usluge održavanja konvencija i obrazovanja
    1.798 KM
   • 613900 - Putarine i parkinzi
    1.648 KM
   • 613900 - Nagrade učenicima
    1.140 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    775 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    490 KM
   • 613900 - Musala doo - nadzor
    468 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    454 KM
   • 613900 - Izdaci za stručne ispite
    240 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    88 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 1.541.382 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.223.449 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade93.715 KM
   • 614100 - Grantovi mjesnim zajednicama
    93.715 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima678.224 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima od Centra za socijalni rad
    534.425 KM
   • 614200 - Jednokratne pomoći Centra za socijalni rad
    81.659 KM
   • 614200 - Stalne novčane pomoći Centar za socijalni rad
    17.290 KM
   • 614200 - Isplata stipendija za osnovne i srednje škole
    15.200 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    14.230 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    10.670 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    4.750 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama216.050 KM
   • 614300 - Grantovi sportskim udruženjima
    116.254 KM
   • 614300 - Grantovi boračkim udruženjima
    21.200 KM
   • 614300 - Crveni krst-križ
    16.240 KM
   • 614300 - Merhamet
    14.700 KM
   • 614300 - IVZ Breza
    6.500 KM
   • 614300 - KUD Breza
    5.500 KM
   • 614300 - ORB Brezanski rudari
    5.200 KM
   • 614300 - Grantovi političkim klubovima
    4.656 KM
   • 614300 - Srpska pravoslavna crkvena općina u Ilijašu
    4.000 KM
   • 614300 - Sindikalna organizacija općine Breza
    2.950 KM
   • 614300 - Udruženje invalida rada Breza
    2.100 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    2.000 KM
   • 614300 - UG žena Behar
    1.750 KM
   • 614300 - Sindikat Policijske uprave Breza
    1.500 KM
   • 614300 - UG Vrelo Breza
    1.400 KM
   • 614300 - UG Romsko srce
    1.100 KM
   • 614300 - Župni ured Sveta Barbara Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje osoba sa invaliditetom Breza
    1.000 KM
   • 614300 - UBPL Bosansko podrinjskog kantona
    1.000 KM
   • 614300 - UG Sport medija Zenica
    1.000 KM
   • 614300 - Sindikat MSŠ M.Mak Dizdar
    800 KM
   • 614300 - Desnek-omladinski centar
    650 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Enver Čolaković
    500 KM
   • 614300 - UG Penzionera Breza
    500 KM
   • 614300 - UG pčelara Nektar Breza
    500 KM
   • 614300 - Sindikat gimnazije M.Rizvić
    500 KM
   • 614300 - Centar za žene
    350 KM
   • 614300 - Lovačko društvo Breza
    300 KM
   • 614300 - UG Slovenaca Breza
    300 KM
   • 614300 - Ug Dijabetes
    200 KM
   • 614300 - Bošnjačka liga - Pokret za ravnopravnost Sarajevo
    200 KM
   • 614300 - Ekološko društvo 20 mart 1990
    100 KM
   • 614300 - Sindikat RMU Breza
    100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima228.978 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    137.225 KM
   • 614400 - JU Obdanište Umihana Čuvidina
    41.000 KM
   • 614400 - JU Biblioteka Muhamed Kantardžić
    25.000 KM
   • 614400 - JU Dom zdravlja Breza
    21.716 KM
   • 614400 - JP Komunalno doo Breza
    4.037 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.500 KM
   • 614500 - Radio Breza
    1.500 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.981 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo
    4.981 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  317.934 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade317.934 KM
   • 615100 - Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
    317.934 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 293.267 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  293.267 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada180.646 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    180.646 KM
  • 821200 - Nabavka građevina13.000 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta
    13.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme66.621 KM
   • 821300 - Nabavka kontejnera za JP Komunalno
    52.997 KM
   • 821300 - Kompjuterska oprema
    9.102 KM
   • 821300 - Oprema za prenos podataka i glasa
    2.354 KM
   • 821300 - Namještaj
    755 KM
   • 821300 - Ostale uredske mašine
    738 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    675 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje33.000 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija - ugradnja stolarije na Sportskoj dvorani
    33.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 65.240 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  65.240 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje65.240 KM
   • 616300 - Kamate na pozajmice od domaćih davaoca kredita
    65.240 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 66.785 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  66.785 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja66.785 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita-Razvojna banka FBiH
    56.089 KM
   • 823300 - Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima
    10.696 KM

OSTALI RASHODI 2014. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2015. 1.677.571 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.535.188 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.357.169 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 178.019 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  142.383 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca142.383 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 925.518 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  925.518 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.503 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju150.718 KM
   • 613200 - Izdaci za električnu energiju
    119.244 KM
   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje
    31.474 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge196.546 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    155.238 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    31.273 KM
   • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
    5.669 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge odvoza smeća
    3.417 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    706 KM
   • 613300 - Doprinos za korištenje gradskog zemljišta
    244 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara20.915 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.737 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme910 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje153.015 KM
   • 613700 - Ceste, željeznice, mostovi
    71.438 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    68.438 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    12.146 KM
   • 613700 - Ulična rasvjeta
    992 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.606 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge381.568 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    59.970 KM
   • 613900 - Usluge medija
    49.272 KM
   • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    44.894 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    43.786 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    35.519 KM
   • 613900 - IPSA Institut - stručna mišljenja
    31.515 KM
   • 613900 - Geoavaz doo - Elaborati za sanacije klizišta
    24.605 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    24.379 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    9.092 KM
   • 613900 - Usluge objavljivanja tendera i oglasa
    8.954 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    7.837 KM
   • 613900 - Enova doo - projekat
    5.370 KM
   • 613900 - RMU Breza - gašenje požara
    5.054 KM
   • 613900 - Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću
    4.764 KM
   • 613900 - Naknade za ujed pasa po vansudskim nagodbama
    4.700 KM
   • 613900 - ICS - certifikat
    4.680 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    3.675 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    3.671 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    2.664 KM
   • 613900 - Nagrade učenicima
    2.200 KM
   • 613900 - Savez općina i gradova
    1.850 KM
   • 613900 - 6-aprilske nagrade
    1.400 KM
   • 613900 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti
    519 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    495 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za informisanje
    301 KM
   • 613900 - Izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje
    200 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    182 KM
   • 613900 - Usluge štampanja
    20 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.358.095 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.358.095 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade10.000 KM
   • 614100 - Grantovi općinama - Općina Vareš
    10.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima862.161 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima od Centra za socijalni rad
    425.014 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    157.724 KM
   • 614200 - Isplata stipendija za osnovne i srednje škole
    96.996 KM
   • 614200 - Jednokratne pomoći Centra za socijalni rad
    82.504 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    55.199 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    24.560 KM
   • 614200 - Stalne novčane pomoći Centar za socijalni rad
    20.163 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama229.361 KM
   • 614300 - Grantovi sportskim udruženjima
    110.576 KM
   • 614300 - Grantovi boračkim udruženjima
    36.880 KM
   • 614300 - Crveni krst-križ
    13.131 KM
   • 614300 - UG Alija Sirotanović
    9.650 KM
   • 614300 - ORB Brezanski rudari
    8.732 KM
   • 614300 - Merhamet
    8.500 KM
   • 614300 - Sindikalna organizacija općine Breza
    5.785 KM
   • 614300 - Lovačko društvo Breza
    4.800 KM
   • 614300 - UG žena Behar
    3.850 KM
   • 614300 - Ekološko društvo 20 mart 1990
    3.350 KM
   • 614300 - Udruženje invalida rada Breza
    3.300 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    3.119 KM
   • 614300 - Planinarsko društvo Budoželj
    2.800 KM
   • 614300 - Tursko bosanski koleđ
    2.000 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Enver Čolaković
    1.450 KM
   • 614300 - IVZ Breza
    1.400 KM
   • 614300 - Udruženje osoba sa invaliditetom Breza
    1.400 KM
   • 614300 - Sindikat gimnazije M.Rizvić
    1.200 KM
   • 614300 - Sindikat Policijske uprave Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Župni ured Sveta Barbara Breza
    1.000 KM
   • 614300 - Srpska pravoslavna crkvena općina u Ilijašu
    1.000 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Safvet Beg Bašagić
    700 KM
   • 614300 - JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zenica
    588 KM
   • 614300 - HKD Napredak Breza
    500 KM
   • 614300 - Sindikat MSŠ M.Mak Dizdar
    500 KM
   • 614300 - UG Iskorak Breza
    400 KM
   • 614300 - Desnek-omladinski centar
    400 KM
   • 614300 - UG Romsko srce
    400 KM
   • 614300 - UG Neko novi klinci
    350 KM
   • 614300 - Udruženje biciklista MTB
    300 KM
   • 614300 - Slovensko udruženje građana
    300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima256.573 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    132.477 KM
   • 614400 - JU Dom zdravlja Breza
    48.216 KM
   • 614400 - JU Obdanište Umihana Čuvidina
    44.550 KM
   • 614400 - JP Komunalno doo Breza
    15.127 KM
   • 614400 - JU Biblioteka Muhamed Kantardžić
    14.550 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    1.653 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 399.611 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  399.611 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada8.630 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta
    8.630 KM
  • 821200 - Nabavka građevina244.936 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda
    134.556 KM
   • 821200 - Putevi i mostovi
    79.480 KM
   • 821200 - Sportska dvorana - vanjska stolarija
    15.000 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta
    14.000 KM
   • 821200 - Gradsko Spomen obilježje
    1.899 KM
  • 821300 - Nabavka opreme146.045 KM
   • 821300 - Nabavka kamiona za JP Komunalno (SIDA)
    135.669 KM
   • 821300 - Nabavka opreme
    10.376 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 32.208 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  32.208 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje32.208 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 65.485 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  65.485 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja65.485 KM
   • 823300 - Otplate domaćim snadbjevačima kredita-Razvojna banka FBiH
    62.642 KM
   • 823300 - Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima
    2.844 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 1.776.375 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.631.833 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.374.228 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 257.605 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  144.542 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca144.542 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 894.095 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  894.095 KM
  • 613100 - Putni troškovi1.145 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju134.433 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge259.759 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.341 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva8.846 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.297 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje100.789 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.930 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge359.555 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    207.567 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    69.462 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    58.910 KM
   • 613900 - Usluge reprezentacije
    23.616 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.363.272 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.357.452 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima803.172 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima od Centra za socijalni rad
    507.974 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    295.198 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama212.446 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - sportska društva
    106.850 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    63.649 KM
   • 614300 - Sindikalne organizacije
    16.267 KM
   • 614300 - Jedinstvenu organizacija boraca
    14.430 KM
   • 614300 - Orgabizacija ratnih vojnih invalida
    11.250 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima327.080 KM
   • 614400 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji
    147.318 KM
   • 614400 - JU Dom zdravlja Breza
    69.213 KM
   • 614400 - JU Obdanište Umihana Čuvidina
    60.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    32.529 KM
   • 614400 - JU Biblioteka Muhamed Kantardžić
    18.020 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima14.254 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  5.820 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade5.820 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 461.613 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  461.613 KM
  • 821200 - Nabavka građevina446.936 KM
   • 821200 - Putevi i mostovi
    174.885 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije
    169.278 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta i trotoari
    96.401 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    6.372 KM
  • 821300 - Nabavka opreme14.677 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 42.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  42.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje42.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 88.400 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  88.400 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja88.400 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 1.859.249 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.700.048 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.504.671 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 195.377 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  159.201 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca159.201 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 867.919 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  867.919 KM
  • 613100 - Putni troškovi2.062 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju131.150 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - javna rasvjeta
    80.494 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju
    50.656 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge191.883 KM
   • 613300 - Izdaci za usluge održavanja čistoće
    137.451 KM
   • 613300 - Izdaci za komunikaciju
    34.902 KM
   • 613300 - Ostale komunalne usluge
    19.530 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara31.613 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.014 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme300 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje166.503 KM
   • 613700 - Usluge opravki i održavanja - Ceste, željeznice, mostovi
    123.007 KM
   • 613700 - Ulična rasvjeta
    24.473 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje
    19.022 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.618 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge321.776 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje
    77.522 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
    59.620 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge
    48.448 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija
    34.491 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti
    18.645 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad
    18.328 KM
   • 613900 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    12.528 KM
   • 613900 - Doprinos za PIO/MIO iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr.samostalnog rada
    10.705 KM
   • 613900 - Primarna opća i zdravstvena zaštita
    8.036 KM
   • 613900 - Stručne usluge
    7.834 KM
   • 613900 - Posebna naknada za zaštitu prir. i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    6.709 KM
   • 613900 - Troškovi spora
    6.355 KM
   • 613900 - Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti
    5.271 KM
   • 613900 - Usluge stručnog obrazovanja
    4.877 KM
   • 613900 - Bolnička zdravstvena zaštita
    1.035 KM
   • 613900 - Ugovori o povremenim poslovima
    990 KM
   • 613900 - Zatezne kamate
    381 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 1.343.735 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.204.698 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima746.877 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    393.585 KM
   • 614200 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca
    190.448 KM
   • 614200 - Isplata stipendija z
    120.900 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti
    40.094 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode
    1.850 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama207.190 KM
   • 614300 - Grantovi sportskim udruženjima
    76.385 KM
   • 614300 - Grantovi političkim klubovima
    27.051 KM
   • 614300 - Boračka udruženja
    21.520 KM
   • 614300 - Crveni krst-križ
    13.400 KM
   • 614300 - IVZ Breza
    9.100 KM
   • 614300 - Merhamet
    6.000 KM
   • 614300 - Desnek-omladinski centar
    5.150 KM
   • 614300 - ORB Brezanski rudari
    4.300 KM
   • 614300 - KUD Breza
    4.300 KM
   • 614300 - Župni ured Sveta Barbara Breza
    4.000 KM
   • 614300 - Srpska pravoslavna crkvena općina u Ilijašu
    4.000 KM
   • 614300 - Sindikalne organizacije - općine
    3.634 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Enver Čolaković
    2.850 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    2.800 KM
   • 614300 - dobrovoljno vatrogasno društvo Breza
    2.500 KM
   • 614300 - Sindikat OŠ Safvet Beg Bašagić
    2.300 KM
   • 614300 - Udruženje osoba sa invaliditetom Breza
    2.100 KM
   • 614300 - Napredak HKD
    2.000 KM
   • 614300 - UG Penzionera Breza
    2.000 KM
   • 614300 - Planinarsko društvo Budoželj
    2.000 KM
   • 614300 - UG alija sirotanović
    1.500 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    1.493 KM
   • 614300 - UG Romsko srce
    1.400 KM
   • 614300 - UG Eko društvo 20 mart
    1.400 KM
   • 614300 - Slovensko udruženje građana
    1.000 KM
   • 614300 - Župa svetog Ilije proroka
    1.000 KM
   • 614300 - Udruženje DAR B
    500 KM
   • 614300 - Sindikat gimnazije M.Rizvić
    500 KM
   • 614300 - Asocijacija srednjoškolaca
    500 KM
   • 614300 - Sindikat Policijske uprave Breza
    400 KM
   • 614300 - GEOPA - Federalno udruženje za promociju zdrave energije
    100 KM
   • 614300 - Klubljubitelja cvijeća Breza
    7 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima246.409 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima
    93.277 KM
   • 614400 - JU Obdanište Umihana Čuvidina
    66.364 KM
   • 614400 - JU Dom zdravlja Breza
    34.950 KM
   • 614400 - JP Komunalno doo Breza
    30.840 KM
   • 614400 - JU Biblioteka Muhamed Kantardžić
    20.978 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo4.222 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda
    4.222 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  139.037 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima139.037 KM
   • 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima - Javno komunalno preduzeće Breza
    139.037 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 613.075 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  613.075 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.500 KM
  • 821200 - Nabavka građevina458.301 KM
   • 821200 - Objekti vodovoda i kanalizacije
    218.132 KM
   • 821200 - Putevi i mostovi
    211.904 KM
   • 821200 - Vanjska rasvjeta i trotoari
    20.804 KM
   • 821200 - Nabavka građevina
    7.461 KM
  • 821300 - Nabavka opreme34.707 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava63.087 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje6.480 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje - javna rasvjeta
    6.480 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 154.687 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  154.687 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje154.687 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 147.464 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  147.464 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja147.464 KM

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: