Prikupljam podatke...

DEFICIT

PRIHODI

RASHODI

SUFICIT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

PRIHODI:

8.450.107 KM

PORESKI PRIHODI

5.687.004 KM  (67,30%)

NEPORESKI PRIHODI

2.159.072 KM  (25,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

437.233 KM  ( 5,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

166.798 KM  ( 1,97%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

8.268.812 KM

LIČNA PRIMANJA

3.076.658 KM  (37,21%)

MATERIJAL I USLUGE

1.501.669 KM  (18,16%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.764.699 KM  (33,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

49.507 KM  ( 0,60%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

137.869 KM  ( 1,67%)

OTPLATA DUGOVA

552.097 KM  ( 6,68%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.925.215 KM

PORESKI PRIHODI

5.563.694 KM  (70,20%)

NEPORESKI PRIHODI

2.312.469 KM  (29,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

48.450 KM  ( 0,61%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

602 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

6.995.928 KM

LIČNA PRIMANJA

3.109.638 KM  (44,45%)

MATERIJAL I USLUGE

1.052.007 KM  (15,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.005.094 KM  (28,66%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

90.408 KM  ( 1,29%)

OTPLATA DUGOVA

655.982 KM  ( 9,38%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.227.532 KM

PORESKI PRIHODI

5.418.491 KM  (74,97%)

NEPORESKI PRIHODI

1.733.634 KM  (23,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

68.400 KM  ( 0,95%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

7.007 KM  ( 0,10%)

RASHODI:

6.026.795 KM

LIČNA PRIMANJA

2.797.263 KM  (46,41%)

MATERIJAL I USLUGE

939.940 KM  (15,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.494.855 KM  (24,80%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

42.440 KM  ( 0,70%)

OTPLATA DUGOVA

724.780 KM  (12,03%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

7.702.212 KM

PORESKI PRIHODI

5.686.754 KM  (73,83%)

NEPORESKI PRIHODI

1.774.740 KM  (23,04%)

TRANSFERI I DONACIJE

240.648 KM  ( 3,12%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

70 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.609.807 KM

LIČNA PRIMANJA

2.929.323 KM  (44,32%)

MATERIJAL I USLUGE

925.974 KM  (14,01%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.477.789 KM  (37,49%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

22.049 KM  ( 0,33%)

OTPLATA DUGOVA

169.320 KM  ( 2,56%)

OSTALI RASHODI

30.000 KM  ( 0,45%)

PRIHODI:

8.274.277 KM

PORESKI PRIHODI

6.144.469 KM  (74,26%)

NEPORESKI PRIHODI

1.846.823 KM  (22,32%)

TRANSFERI I DONACIJE

278.965 KM  ( 3,37%)

PRIMICI OD IMOVINE

4.020 KM  ( 0,05%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.505.058 KM

LIČNA PRIMANJA

2.969.488 KM  (39,57%)

MATERIJAL I USLUGE

1.780.996 KM  (23,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.624.070 KM  (21,64%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

15.583 KM  ( 0,21%)

OTPLATA DUGOVA

230.783 KM  ( 3,08%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.683.702 KM

PORESKI PRIHODI

6.450.974 KM  (66,62%)

NEPORESKI PRIHODI

2.881.288 KM  (29,75%)

TRANSFERI I DONACIJE

257.485 KM  ( 2,66%)

PRIMICI OD IMOVINE

72.887 KM  ( 0,75%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

21.068 KM  ( 0,22%)

RASHODI:

8.394.667 KM

LIČNA PRIMANJA

2.890.996 KM  (34,44%)

MATERIJAL I USLUGE

1.487.117 KM  (17,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.612.838 KM  (19,21%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.179.193 KM  (25,96%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.655 KM  ( 0,04%)

OTPLATA DUGOVA

220.868 KM  ( 2,63%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PRIHODI:

9.526.983 KM

PORESKI PRIHODI

6.613.760 KM  (69,42%)

NEPORESKI PRIHODI

2.565.928 KM  (26,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

287.336 KM  ( 3,02%)

PRIMICI OD IMOVINE

59.858 KM  ( 0,63%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

101 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.373.456 KM

LIČNA PRIMANJA

3.245.281 KM  (34,62%)

MATERIJAL I USLUGE

1.556.392 KM  (16,60%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.353.351 KM  (46,44%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.894 KM  ( 0,03%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2011. 5.687.004 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.231 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.231 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  4.006 KM
  • 713100 - Porezi na plaće4.006 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  753.639 KM
  • 714100 - Porez na imovinu753.639 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    457.478 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    268.655 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    27.506 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.929 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost600 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.329 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  421.247 KM
  • 716100 - Porez na dohodak421.247 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od nesamostalne djelatnosti
    329.206 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    35.733 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti
    31.003 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od samostalne djelatnosti
    11.333 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica na dobitke od igara na sreću
    8.011 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na doh.fiz.lica od imov.i imov.prava
    5.961 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.501.514 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.501.514 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza
    4.066.637 KM
   • 717100 - Prihodi od učešća u MPC naftnih derivata
    434.877 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  438 KM
  • 719100 - Ostali porezi438 KM
   • 719100 - Ostali porezni prihodi
    438 KM

NEPORESKI PRIHODI 2011. 2.159.072 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  18.485 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija14.309 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    14.309 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine350 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika3.826 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.104.781 KM
  • 722100 - Administrativne takse223.676 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    223.676 KM
  • 722300 - Komunalne takse313.918 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    313.918 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.045.248 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse423.191 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)94.383 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja usluga građanima
    94.383 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi4.365 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  35.806 KM
  • 723100 - Novčane kazne35.806 KM
   • 723100 - Novčane kazne po Općinskim propisima
    35.806 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2011. 437.233 KMXZatvori:

 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  437.233 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti437.233 KM
   • 812200 - Namjenski grant ministarstva poljoprivrede USK-a
    330.913 KM
   • 812200 - Grant Vlade Federacije BiH
    100.000 KM
   • 812200 - Ostali primici
    6.320 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2011. 166.798 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  166.798 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava151.916 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici14.882 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2011. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2011. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2012. 5.563.694 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.641 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.641 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  3.961 KM
  • 713100 - Porezi na plaće3.961 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  773.585 KM
  • 714100 - Porez na imovinu773.585 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti
    481.948 KM
   • 714100 - Porez na imovinu
    254.271 KM
   • 714100 - Porez na naslijeđe i darove
    37.366 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  599 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost467 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga2 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga130 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  421.636 KM
  • 716100 - Porez na dohodak421.636 KM
   • 716100 - Prihodi po osnovu poreza na dohodak od nesamostalnog rada
    336.557 KM
   • 716100 - Prihodi od preza na dohodak od srugih samostalnih djelatnosti
    35.261 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    26.710 KM
   • 716100 - Prihodi po osovu poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
    10.832 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od igara na sreću
    9.037 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
    3.239 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.358.931 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.358.931 KM
   • 717100 - Prihodi po osnovu PDV
    3.930.042 KM
   • 717100 - Prihodi od učešća u MPC naftnih derivata
    428.889 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  341 KM
  • 719100 - Ostali porezi341 KM
   • 719100 - Ostali porezni prihodi
    341 KM

NEPORESKI PRIHODI 2012. 2.312.469 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  9.965 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija9.636 KM
   • 721100 - Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih i dr.resursa
    9.636 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine329 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.247.782 KM
  • 722100 - Administrativne takse216.947 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    216.947 KM
  • 722300 - Komunalne takse223.621 KM
   • 722300 - Općinske komunalne naknade i takse
    223.621 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.171.086 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse508.493 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)124.017 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.618 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  54.722 KM
  • 723100 - Novčane kazne54.722 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2012. 48.450 KMXZatvori:

 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  48.450 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti48.450 KM
   • 812200 - Namjenski grant ministarstva poljoprivrede USK-a
    48.450 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2012. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2012. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2012. 602 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  602 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza602 KM

PORESKI PRIHODI 2013. 5.418.491 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.759 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.759 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.360 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.360 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  826.168 KM
  • 714100 - Porez na imovinu826.168 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  16.523 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost16.523 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  436.988 KM
  • 716100 - Porez na dohodak436.988 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.134.391 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.134.391 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  302 KM
  • 719100 - Ostali porezi302 KM

NEPORESKI PRIHODI 2013. 1.733.634 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  35.850 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija29.909 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine8 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika5.933 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.657.599 KM
  • 722100 - Administrativne takse209.303 KM
  • 722300 - Komunalne takse278.778 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade553.540 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse509.132 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)100.096 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi6.750 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  40.185 KM
  • 723100 - Novčane kazne40.185 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2013. 68.400 KMXZatvori:

 • 733000 - Donacije
  6.000 KM
  • 733100 - Donacije6.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  62.400 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti62.400 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2013. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2013. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2013. 7.007 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  7.007 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza7.007 KM

PORESKI PRIHODI 2014. 5.686.754 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.743 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.743 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  441 KM
  • 713100 - Porezi na plaće441 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  856.413 KM
  • 714100 - Porez na imovinu856.413 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.386 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.386 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  477.925 KM
  • 716100 - Porez na dohodak477.925 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.344.574 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.344.574 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  272 KM
  • 719100 - Ostali porezi272 KM

NEPORESKI PRIHODI 2014. 1.774.740 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  42.392 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija42.392 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.697.021 KM
  • 722100 - Administrativne takse225.131 KM
  • 722300 - Komunalne takse242.555 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade600.116 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse549.280 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)70.869 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi9.070 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  35.327 KM
  • 723100 - Novčane kazne35.327 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2014. 240.648 KMXZatvori:

 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  240.648 KM
  • 812200 - Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti240.648 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2014. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2014. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2014. 70 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  70 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza70 KM

PORESKI PRIHODI 2015. 6.144.469 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  572 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca572 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.541 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.541 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  781.094 KM
  • 714100 - Porez na imovinu781.094 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  851 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost851 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  566.671 KM
  • 716100 - Porez na dohodak566.671 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.793.367 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.793.367 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  373 KM
  • 719100 - Ostali porezi373 KM

NEPORESKI PRIHODI 2015. 1.846.823 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  38.741 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija38.741 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.761.265 KM
  • 722100 - Administrativne takse224.777 KM
  • 722300 - Komunalne takse297.063 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade579.344 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse541.006 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)107.649 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi11.426 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  46.817 KM
  • 723100 - Novčane kazne46.817 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2015. 278.965 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  5.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti5.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  273.965 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova273.965 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2015. 4.020 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  4.020 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava4.020 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2015. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2015. 0 KMXZatvori:

PORESKI PRIHODI 2016. 6.450.974 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  180 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca180 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.038 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.038 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.217.449 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.217.449 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.347 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost4.347 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  628.626 KM
  • 716100 - Porez na dohodak628.626 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.598.596 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.598.596 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  738 KM
  • 719100 - Ostali porezi738 KM

NEPORESKI PRIHODI 2016. 2.881.288 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  58.431 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija56.030 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine314 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika2.087 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.793.621 KM
  • 722100 - Administrativne takse266.388 KM
  • 722300 - Komunalne takse479.806 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.143.278 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse645.228 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)122.637 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi136.284 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  29.236 KM
  • 723100 - Novčane kazne29.236 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2016. 257.485 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  12.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti12.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  245.485 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova245.485 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2016. 72.887 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  72.887 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava72.887 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2016. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2016. 21.068 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  21.068 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza21.068 KM

PORESKI PRIHODI 2017. 6.613.760 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.112 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.112 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  54 KM
  • 713100 - Porezi na plaće54 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.407.636 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.407.636 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  770.432 KM
  • 716100 - Porez na dohodak770.432 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.434.526 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.434.526 KM

NEPORESKI PRIHODI 2017. 2.565.928 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  83.050 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija82.123 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine927 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.458.048 KM
  • 722100 - Administrativne takse244.425 KM
  • 722300 - Komunalne takse405.428 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.138.933 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse484.232 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)144.360 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi40.670 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  24.830 KM
  • 723100 - Novčane kazne24.830 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2017. 287.336 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  115 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva115 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  224.971 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti224.971 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  62.250 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova62.250 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2017. 59.858 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  59.858 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava59.858 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2017. 101 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  101 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza101 KM

LIČNA PRIMANJA 2011. 3.076.658 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.812.487 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.534.893 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 277.594 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  264.171 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca264.171 KM

MATERIJAL I USLUGE 2011. 1.501.669 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.501.669 KM
  • 613100 - Putni troškovi38.850 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju67.471 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge127.215 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara80.993 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva73.675 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje70.047 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa252.881 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge790.537 KM
   • 613900 - Izdaci po sporovima
    311.004 KM
   • 613900 - Paušali vijećnika
    164.970 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    136.024 KM
   • 613900 - Izdaci za reprezentaciju
    60.560 KM
   • 613900 - Naknada za privremene i povremene poslove
    51.052 KM
   • 613900 - Usluge medija
    38.708 KM
   • 613900 - Usluge komisija vijeća
    25.022 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje
    3.197 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2011. 2.764.699 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.217.863 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade259.600 KM
   • 614100 - Rekonstrukcija školskih objekata
    253.607 KM
   • 614100 - Sufinansiranje troškova za smještaj ovisnika za odvikavanje
    6.020 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima982.144 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima (sufinansiranje prevoza učenika,...)
    424.953 KM
   • 614200 - Stipendije
    405.200 KM
   • 614200 - Jednokratna socijalna davanja
    50.750 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalne pomoći
    44.500 KM
   • 614200 - Materijalno obezbjeđenje za učesnike NOR-a
    33.550 KM
   • 614200 - Grant za proslavu
    16.941 KM
   • 614200 - Troškovi sahrana
    6.250 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama950.819 KM
   • 614300 - ZKP
    421.294 KM
   • 614300 - NK Krajišnik
    122.921 KM
   • 614300 - Grant za grupacije vijećnika
    117.950 KM
   • 614300 - Javna rasvjeta
    96.850 KM
   • 614300 - Sportski savez
    48.550 KM
   • 614300 - Kladuški dani kulture
    47.269 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
    36.359 KM
   • 614300 - Sufinansiranje ugovora sa UNDP-om
    27.391 KM
   • 614300 - Dani poljoprivrede
    11.121 KM
   • 614300 - Održavanje lokalnih puteva
    7.868 KM
   • 614300 - Općinska izborna komisija
    5.239 KM
   • 614300 - Članarine
    4.800 KM
   • 614300 - Februarska nagrada
    3.207 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima25.300 KM
   • 614400 - Radio stanica Velika Kladuša
    25.300 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  546.836 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade52.344 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima494.492 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2011. 186.313 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  186.313 KM
  • 821300 - Nabavka opreme7.681 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje178.632 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2011. 49.507 KMXZatvori:

 • 822000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  49.507 KM
  • 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja49.507 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2011. 137.869 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  137.869 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje137.869 KM

OTPLATA DUGOVA 2011. 552.097 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  552.097 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja552.097 KM

OSTALI RASHODI 2011. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2012. 3.109.638 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.840.633 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.541.779 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 298.854 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  269.005 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca269.005 KM

MATERIJAL I USLUGE 2012. 1.052.007 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.052.007 KM
  • 613100 - Putni troškovi23.039 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju43.758 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge125.037 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara100.171 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva81.648 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje52.235 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.722 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge619.397 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    193.363 KM
   • 613900 - Paušali vijećnika
    165.690 KM
   • 613900 - Sudska izvršenja
    158.900 KM
   • 613900 - Usluge medija
    41.772 KM
   • 613900 - Izdaci za reprezentaciju
    33.268 KM
   • 613900 - Usluge komisija vijeća
    24.438 KM
   • 613900 - Izdaci po sporovima
    1.966 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2012. 2.005.094 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.965.317 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade172.283 KM
   • 614100 - Rekonstrukcija školskih objekata
    152.224 KM
   • 614100 - Grant za uređenje spomen mezarja Z. Žalić
    10.000 KM
   • 614100 - Krajiški teferič
    8.500 KM
   • 614100 - Sufinansiranje troškova smještaja ovisnika za odvikavanje
    1.559 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima794.312 KM
   • 614200 - Stipendije
    386.400 KM
   • 614200 - Sufinansiranje prijevoza učenika
    245.122 KM
   • 614200 - Jednokratna socijalna davanja
    51.300 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalne pomoći
    46.500 KM
   • 614200 - Materijalno obezbjeđenje za učesnike NOR-a
    26.150 KM
   • 614200 - Grant za proslavu
    20.053 KM
   • 614200 - Ostali grantovi pojedincima
    13.987 KM
   • 614200 - Troškovi sahrana
    4.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama988.722 KM
   • 614300 - ZKP
    410.453 KM
   • 614300 - Grant za grupacije vijećnika
    118.466 KM
   • 614300 - NK Krajišnik
    115.421 KM
   • 614300 - Grant za Komunalije - javna rasvjeta
    103.861 KM
   • 614300 - Općinska izborna komisija
    65.788 KM
   • 614300 - Sportski savez
    63.000 KM
   • 614300 - Kladuški dani kulture
    48.722 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    21.162 KM
   • 614300 - Održavanje lokalnih puteva
    20.350 KM
   • 614300 - Dani poljoprivrede
    13.391 KM
   • 614300 - Ćlanarine
    4.800 KM
   • 614300 - Februarska nagrada
    3.308 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima10.000 KM
   • 614400 - Radio stanica Velika Kladuša
    10.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  39.777 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima34.777 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2012. 82.799 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  82.799 KM
  • 821300 - Nabavka opreme82.799 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2012. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2012. 90.408 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  90.408 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje90.408 KM

OTPLATA DUGOVA 2012. 655.982 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  655.982 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja655.982 KM

OSTALI RASHODI 2012. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2013. 2.797.263 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.554.306 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.313.884 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 240.422 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  242.957 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca242.957 KM

MATERIJAL I USLUGE 2013. 939.940 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  939.940 KM
  • 613100 - Putni troškovi33.448 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju71.340 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge126.003 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara58.749 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.439 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje34.489 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.638 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge566.834 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge
    241.168 KM
   • 613900 - Paušali vijećnika
    153.051 KM
   • 613900 - Sudska izvršenja
    150.013 KM
   • 613900 - Medicinska vještačenja
    12.000 KM
   • 613900 - Izdaci po sporovima
    10.602 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2013. 1.494.855 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.482.490 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade39.298 KM
   • 614100 - Grant mjesnim zajednicama
    28.000 KM
   • 614100 - Krajiški teferič
    5.000 KM
   • 614100 - Rekonstrukcija školskih objekata
    3.500 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade
    2.398 KM
   • 614100 - Sufinansiranje troškova smještaja ovisnika za odvikavanje
    400 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima501.558 KM
   • 614200 - Stipendije
    180.000 KM
   • 614200 - Sufinansiranje prijevoza učenika
    128.983 KM
   • 614200 - Grant za grupacije vijećnika
    66.000 KM
   • 614200 - Jednokratna socijalna davanja
    53.400 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalne pomoći
    44.700 KM
   • 614200 - Materijalno obezbj. za učesnike NOR-a
    14.500 KM
   • 614200 - Troškovi sahrana
    8.700 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima
    5.275 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama821.393 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    324.055 KM
   • 614300 - ZKP
    189.762 KM
   • 614300 - Grant za Komunalije - javna rasvjeta
    90.000 KM
   • 614300 - Saniranje divljih deponija
    61.700 KM
   • 614300 - Sportski savez
    54.600 KM
   • 614300 - NK Krajišnik
    41.818 KM
   • 614300 - Održavanje lokalnih puteva
    15.000 KM
   • 614300 - Dani poljoprivrede
    10.080 KM
   • 614300 - Kladuški dani kulture
    10.000 KM
   • 614300 - Sufinansiranje ugov. sa UNDP-om
    7.000 KM
   • 614300 - Grant za uređenje deponije
    5.967 KM
   • 614300 - Općinska izborna komisija
    5.100 KM
   • 614300 - Februarska nagrada
    3.351 KM
   • 614300 - Članarine
    2.500 KM
   • 614300 - Deminiranje
    460 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima35.000 KM
   • 614400 - Radio stanica Velika Kladuša
    35.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo85.241 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  12.365 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima12.365 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2013. 27.517 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  27.517 KM
  • 821300 - Nabavka opreme27.517 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2013. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2013. 42.440 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  42.440 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje42.440 KM

OTPLATA DUGOVA 2013. 724.780 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  724.780 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja724.780 KM

OSTALI RASHODI 2013. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2014. 2.929.323 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.595.385 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.287.924 KM
   • 611100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    1.923.725 KM
   • 611100 - JU Centar za socijalni rad
    221.115 KM
   • 611100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    94.187 KM
   • 611100 - Općinsko pravobranilaštvo
    48.896 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 307.461 KM
   • 611200 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    266.404 KM
   • 611200 - JU Centar za socijalni rad
    26.516 KM
   • 611200 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    12.363 KM
   • 611200 - Općinsko pravobranilaštvo
    2.178 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  333.938 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca333.938 KM
   • 612100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    296.053 KM
   • 612100 - JU Centar za socijalni rad
    22.923 KM
   • 612100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    9.827 KM
   • 612100 - Općinsko pravobranilaštvo
    5.134 KM

MATERIJAL I USLUGE 2014. 925.974 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  925.974 KM
  • 613100 - Putni troškovi29.655 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju57.360 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge135.037 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara54.397 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva34.805 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje40.797 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa21.685 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge552.238 KM
   • 613900 - Paušali vijećnika
    167.076 KM
   • 613900 - Sudska izvršenja
    149.991 KM
   • 613900 - Usluge komisija vijeća
    42.990 KM
   • 613900 - Nepomenute usluge i troškovi
    41.652 KM
   • 613900 - Izdaci za reprezentaciju
    36.464 KM
   • 613900 - Izdaci po sporovima
    31.539 KM
   • 613900 - Naknade za privremene i povremene poslove
    29.092 KM
   • 613900 - Nepomenute usluge i troškovi-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    10.999 KM
   • 613900 - Medicinska vještačenja-JU centar za socijalni rad
    9.000 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak
    6.264 KM
   • 613900 - Usluge medija
    6.067 KM
   • 613900 - Sudska izvršenja-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    5.547 KM
   • 613900 - Naknada za privremene i povremene poslove -JU centar za socijalni rad
    5.520 KM
   • 613900 - Naknada za privremene i povremene poslove-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    4.830 KM
   • 613900 - Izdaci za stručno obrazovanje
    1.855 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak -JU centar za socijalni rad
    1.023 KM
   • 613900 - Usluge medija- Ju Centar za socijalni rad
    1.000 KM
   • 613900 - Nepomenute usluge i troškovi- Općinsko pravobranilištvo
    866 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    308 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak-Općinsko pravobranilištvo
    154 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2014. 2.477.789 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.567.564 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade52.649 KM
   • 614100 - Grant mjesnim zajednicama
    29.994 KM
   • 614100 - Krajiški teferič
    14.000 KM
   • 614100 - Grant školama
    8.529 KM
   • 614100 - Sufinansiranje troškova smještaja ovisnika za odvikavanje
    126 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima504.274 KM
   • 614200 - Stipendije
    178.500 KM
   • 614200 - Sufinansiranje prijevoza učenika
    142.524 KM
   • 614200 - Grant za grupacije vijećnika
    100.000 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalne pomoći -JU centar za socijalni rad
    50.000 KM
   • 614200 - Materijalno obezbj. za učesnike NOR-a
    16.750 KM
   • 614200 - Grant za projekte i mlade
    12.000 KM
   • 614200 - Troškovi sahrana-JU centar za socijalni rad
    4.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama975.641 KM
   • 614300 - ZKP ( gradska higijena, zimsko održavanje i javna rasvjeta)
    333.313 KM
   • 614300 - Održavanje lokalnih puteva
    129.948 KM
   • 614300 - Ostali grantovi neprofitnim organizacijama
    107.546 KM
   • 614300 - Sportski savez
    70.000 KM
   • 614300 - Sufinansiranje prevoza učenika
    66.656 KM
   • 614300 - Projekat saniranja općinske deponije
    66.155 KM
   • 614300 - Saniranje divljih deponija
    58.500 KM
   • 614300 - Općinska izborna komisija
    25.118 KM
   • 614300 - Grant udruženjima
    25.000 KM
   • 614300 - NK Krajišnik
    21.616 KM
   • 614300 - Deminiranje
    17.177 KM
   • 614300 - Sufinansiranje projekta za žrtve mina, ASB
    12.960 KM
   • 614300 - Dani poljoprivrede
    10.440 KM
   • 614300 - Sufinansiranje mliječnih kartona, veterinarska stanica
    10.000 KM
   • 614300 - Kladuški dani kulture
    9.845 KM
   • 614300 - Članarine
    7.300 KM
   • 614300 - Februarska nagrada (za dostignuća pojedinaca )
    3.344 KM
   • 614300 - Rušenje objekata bez dozvole
    723 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima35.000 KM
   • 614400 - Radio stanica Velika Kladuša
    35.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  910.225 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima910.225 KM
   • 615200 - Projekat kanalizacije
    581.085 KM
   • 615200 - Komunalna infrastruktura
    250.792 KM
   • 615200 - Regulacija dijela potoka Kvrkulja
    35.732 KM
   • 615200 - Izmjene urbanističkog plana
    22.615 KM
   • 615200 - Uređenje mezarja Drmaljevo
    20.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2014. 55.352 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  55.352 KM
  • 821300 - Nabavka opreme55.352 KM
   • 821300 - Oprema za organ uprave-Vozilo za TVJ - vatrogastvo
    44.119 KM
   • 821300 - Oprema za organ uprave
    11.234 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2014. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2014. 22.049 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  22.049 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje22.049 KM

OTPLATA DUGOVA 2014. 169.320 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  169.320 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja169.320 KM
   • 823300 - Otplata kredita-anuiteti bez kamata
    169.320 KM

OSTALI RASHODI 2014. 30.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2015. 2.969.488 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.711.934 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.375.245 KM
   • 611100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    2.009.992 KM
   • 611100 - JU Centar za socijalni rad
    230.911 KM
   • 611100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    86.271 KM
   • 611100 - Općinsko pravobranilaštvo
    48.071 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 336.689 KM
   • 611200 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    302.805 KM
   • 611200 - JU Centar za socijalni rad
    23.048 KM
   • 611200 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    8.628 KM
   • 611200 - Općinsko pravobranilaštvo
    2.209 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  257.554 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca257.554 KM
   • 612100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    218.680 KM
   • 612100 - JU Centar za socijalni rad
    24.972 KM
   • 612100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    8.860 KM
   • 612100 - Općinsko pravobranilaštvo
    5.042 KM

MATERIJAL I USLUGE 2015. 1.780.996 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.780.996 KM
  • 613100 - Putni troškovi33.889 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    32.062 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU Centar za socijalni rad
    1.100 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Općinsko pravobranilaštvo
    727 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju53.930 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    45.613 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Centar za socijalni rad
    7.000 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    1.317 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge301.972 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Izdaci za usluge održavanja čistoće javne higijene (po programu ZKP)
    213.925 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    77.715 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU Centar za socijalni rad
    9.520 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Općinsko pravobranilaštvo
    812 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara64.063 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    55.123 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU Centar za socijalni rad
    6.098 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Općinsko pravobranilaštvo
    1.392 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    442 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva24.934 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    23.784 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU Centar za socijalni rad
    1.150 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje657.455 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje lokalnih puteva -zimsko
    274.608 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje lokalnih puteva - ljetno
    230.052 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje javne rasvjete
    116.523 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    33.152 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - JU Centar za socijalni rad
    3.120 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa59.044 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    56.927 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU Centar za socijalni rad
    1.900 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    191 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Općinsko pravobranilaštvo
    26 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge585.709 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima , paušali vijećnika - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    166.355 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    66.772 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    59.790 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    48.994 KM
   • 613900 - Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekata -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    48.474 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša -Izdaci za reprezentaciju
    48.079 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    38.912 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Izrada projektne dokumentacije i usluge nadzora na projektima
    35.179 KM
   • 613900 - Izdaci na deminiranje - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    11.027 KM
   • 613900 - Medicinska vještaćenja - JU Centar za socijalni rad
    8.600 KM
   • 613900 - Naknade za članove upravnog odbora - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    8.362 KM
   • 613900 - Naknada za članove upravnog odbora -JU Centar za socijalni rad
    8.280 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    8.007 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    6.541 KM
   • 613900 - Izradan plana zaštite od požara - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    5.850 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    5.375 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Usluge medija
    3.778 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Izdaci za stručno obrazovanje
    1.878 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje - JU Centar za socijalni rad
    1.615 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih nesreća i vodna naknada - JU Centar za socijalni rad
    1.561 KM
   • 613900 - Stručne usluge -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    1.200 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje -JU Centar za socijalni rad
    780 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Općinsko pravobranilaštvo
    656 KM
   • 613900 - Rušenje bespravno izgrađenih objekata -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    370 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    282 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2015. 1.624.070 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.624.070 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade54.503 KM
   • 614100 - Grant mjesnim zajednicama
    30.120 KM
   • 614100 - Grant za unapređenje rada mjesnih zajednica
    14.904 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Transfer za izbore (Općinska izborna komisija)
    9.479 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima687.365 KM
   • 614200 - Sufinansiranje prijevoza učenika
    211.911 KM
   • 614200 - Stipendije
    199.500 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Transfer za posebne namjere - elementarne nepogode, sredstva CZ
    148.801 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalne pomoći -JU centar za socijalni rad
    47.400 KM
   • 614200 - Budžetska rezerva - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    43.976 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Transfer za posebne namjere - elementarne nepogode, sredstva općine
    14.085 KM
   • 614200 - Materijalno obezbj. za učesnike NOR-a
    12.700 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Izdaci za raseljena lica - alternativni i nužni smještaj
    5.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - februarska nagrada dobitniku (za dostignuća pojedinaca )
    3.292 KM
   • 614200 - Troškovi sahrana -JU centar za socijalni radijalni rad
    700 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama478.483 KM
   • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne političke partije - klubovi vijećnika
    99.892 KM
   • 614300 - Grant za razvoj poljoprivrede
    85.000 KM
   • 614300 - Sportski savez
    80.000 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje projekata regulacije dijela pot. Kvrkulja
    37.834 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    30.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - grant za sufinansiranje razvojnih projekata i projekata EU
    27.034 KM
   • 614300 - Grant za sufinansiranju peći u JZU Dom zdravlja
    25.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - sredstva za finansiranje projekata saniranje općinske deponije
    19.224 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Krajiški teferić
    15.000 KM
   • 614300 - Kladuški dani kulture
    12.000 KM
   • 614300 - Grant školama
    10.540 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Dani poljoprivrede
    10.444 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Crveni križ
    10.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Grant za projekte i mlade
    9.932 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - članarina Savezu općina i gradova FBiH
    4.800 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Dani borbe protiv droge
    1.783 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima59.000 KM
   • 614400 - Radio stanica Velika Kladuša
    34.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP Veterinarska stanica
    25.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo344.719 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo-Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - isplata potraživanja prema radnicima
    125.788 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - izvršenje sudskih presuda
    100.000 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - povrat sredstava za održavanje zgrada na račune upravitelja
    54.665 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda - JU centar za socijalni radijalni rad
    23.210 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - obaveze za PIO, doprinosi, ratni period
    12.675 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    10.157 KM
   • 614800 - Isplata potraživanja prema radnicima - JU centar za socijalni radijalni rad
    4.565 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - uplate zaostale vodne naknade - JU centar za socijalni radijalni rad
    4.300 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - isplata potraživanja prema radnicima -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    4.160 KM
   • 614800 - Obaveze za PIO, doprinosi, ratni period - JU centar za socijalni radijalni rad
    3.385 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo- isplata potraživanja - Općinsko pravobranilaštvo
    1.545 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    269 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2015. 884.138 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  884.138 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada103.339 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada - sredstva eksproprijacije - projekat kanalizacije
    103.339 KM
  • 821200 - Nabavka građevina566 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja kanalizacione mreže
    566 KM
  • 821300 - Nabavka opreme127.156 KM
   • 821300 - Oprema za organ uprave - kancelarijska oprema - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    49.789 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za katastar -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    40.000 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za CZ - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    37.367 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje653.077 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša -
    466.183 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija zgrade JU Centar za kulturu - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    186.894 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2015. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2015. 15.583 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  15.583 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje15.583 KM

OTPLATA DUGOVA 2015. 230.783 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  230.783 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja230.783 KM

OSTALI RASHODI 2015. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2016. 2.890.996 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.637.420 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.336.119 KM
   • 611100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    1.982.759 KM
   • 611100 - JU Centar za socijalni rad
    224.559 KM
   • 611100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    80.521 KM
   • 611100 - Općinsko pravobranilaštvo
    48.279 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 301.301 KM
   • 611200 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    261.732 KM
   • 611200 - JU Centar za socijalni rad
    21.844 KM
   • 611200 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    15.495 KM
   • 611200 - Općinsko pravobranilaštvo
    2.231 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  253.576 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca253.576 KM
   • 612100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    216.472 KM
   • 612100 - JU Centar za socijalni rad
    23.578 KM
   • 612100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    8.455 KM
   • 612100 - Općinsko pravobranilaštvo
    5.069 KM

MATERIJAL I USLUGE 2016. 1.487.117 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.487.117 KM
  • 613100 - Putni troškovi27.832 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    25.327 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU Centar za socijalni rad
    1.940 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Općinsko pravobranilaštvo
    565 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju38.111 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    34.980 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Centar za socijalni rad
    2.145 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    986 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge308.060 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Izdaci za usluge održavanja čistoće javne higijene (po programu ZKP)
    225.371 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    78.091 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU Centar za socijalni rad
    3.220 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Općinsko pravobranilaštvo
    828 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    560 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara61.349 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    56.237 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU Centar za socijalni rad
    3.400 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Općinsko pravobranilaštvo
    1.209 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    492 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.665 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    20.465 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU Centar za socijalni rad
    1.200 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme17.087 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    17.087 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje439.138 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje lokalnih puteva -zimsko
    277.147 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje javne rasvjete
    90.000 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    68.492 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - JU Centar za socijalni rad
    3.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.195 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    12.754 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU Centar za socijalni rad
    1.160 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    200 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Općinsko pravobranilaštvo
    82 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge559.680 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima , paušali vijećnika - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    166.522 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša -Izdaci za reprezentaciju
    68.341 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    63.458 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Izrada projektne dokumentacije i usluge nadzora na projektima
    60.692 KM
   • 613900 - Izdaci za volonterski rad - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    56.984 KM
   • 613900 - Izdaci za fizičko obezbjeđenje objekata -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    41.941 KM
   • 613900 - Ostale ugovorne i druge posebne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    40.334 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    12.749 KM
   • 613900 - Medicinska vještaćenja - JU Centar za socijalni rad
    9.000 KM
   • 613900 - Naknada za privremene i povremene poslove-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    8.280 KM
   • 613900 - Naknada za članove upravnog odbora -JU Centar za socijalni rad
    8.280 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    6.435 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Usluge medija
    4.075 KM
   • 613900 - Nepomenute usluge i troškovi-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    3.226 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Izdaci za stručno obrazovanje
    2.448 KM
   • 613900 - Stručne usluge -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    1.730 KM
   • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih nesreća i vodna naknada - JU Centar za socijalni rad
    1.454 KM
   • 613900 - Izdaci za informiranje - JU Centar za socijalni rad
    1.400 KM
   • 613900 - Zatezne kamate i troškovi spora - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    1.300 KM
   • 613900 - Usluge za stručno obrazovanje -JU Centar za socijalni rad
    600 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak-JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    279 KM
   • 613900 - Posebna naknada za 0.5% na dohodak-Općinsko pravobranilištvo
    153 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2016. 1.612.838 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.597.838 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade110.500 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Transfer za izbore (Općinska izborna komisija)
    80.500 KM
   • 614100 - Grant mjesnim zajednicama
    30.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima744.563 KM
   • 614200 - Sufinansiranje prijevoza učenika
    231.822 KM
   • 614200 - Stipendije
    210.000 KM
   • 614200 - Budžetska rezerva - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    99.988 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Transfer za posebne namjere - elementarne nepogode, sredstva CZ
    98.350 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalne pomoći -JU centar za socijalni rad
    50.000 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Transfer za posebne namjere - elementarne nepogode, sredstva općine
    26.546 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Izdaci za raseljena lica - alternativni i nužni smještaj
    11.850 KM
   • 614200 - Materijalno obezbj. za učesnike NOR-a
    10.000 KM
   • 614200 - Troškovi sahrana -JU centar za socijalni radijalni rad
    3.810 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - sufinansiranje troškova priključka na vodovodnu mrežu
    2.200 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama294.619 KM
   • 614300 - Sportski savez
    80.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - grant za sufinansiranje energetske efikasnosti
    60.000 KM
   • 614300 - Tekući transfer udruženjima građana
    30.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - grant za sufinansiranje razvojnih projekata i projekata EU
    22.761 KM
   • 614300 - Grant školama
    15.000 KM
   • 614300 - Krajiški teferić
    14.687 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje projekata regulacije dijela pot. Kvrkulja
    14.350 KM
   • 614300 - Kladuški dani kulture
    12.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Dani poljoprivrede
    10.846 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Crveni križ
    10.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Grant za projekte i mlade
    9.382 KM
   • 614300 - Grant za razvoj poljoprivrede
    8.112 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - članarina Savezu općina i gradova FBiH
    5.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - sredstva za finansiranje projekata saniranje općinske deponije
    2.482 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima70.000 KM
   • 614400 - Radio stanica Velika Kladuša
    45.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP Veterinarska stanica
    25.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo378.156 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo-Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - isplata potraživanja prema radnicima
    135.006 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - izvršenje sudskih presuda
    130.542 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - povrat sredstava za održavanje zgrada na račune upravitelja
    49.993 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - obaveze za PIO, doprinosi, ratni period
    49.425 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    5.808 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -obaveze za PIO, doprinosi -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    5.718 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo- isplata potraživanja - Općinsko pravobranilaštvo
    1.664 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  15.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama15.000 KM
   • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama - sufinansiranje općine u izgradnji vodovoda Alatuša
    15.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2016. 2.179.193 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.179.193 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada300.000 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada - sredstva eksproprijacije - projekat kanalizacije
    300.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina6.500 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja kanalizacione mreže
    6.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme143.147 KM
   • 821300 - Oprema za organ uprave - kancelarijska oprema - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    79.086 KM
   • 821300 - Zamjena peći u zgradi općine
    49.522 KM
   • 821300 - Nabavka opreme za katastar -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    14.539 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava97.049 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - izgradnja azila za životinje
    97.049 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.632.497 KM
   • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša -
    1.632.497 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2016. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2016. 3.655 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  3.655 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje3.655 KM

OTPLATA DUGOVA 2016. 220.868 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  220.868 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja220.868 KM

OSTALI RASHODI 2016. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2017. 3.245.281 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.958.772 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.647.689 KM
   • 611100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    2.287.353 KM
   • 611100 - JU Centar za socijalni rad
    248.181 KM
   • 611100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    63.667 KM
   • 611100 - Općinsko pravobranilaštvo
    48.487 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 311.083 KM
   • 611200 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    275.149 KM
   • 611200 - JU Centar za socijalni rad
    27.315 KM
   • 611200 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    6.283 KM
   • 611200 - Općinsko pravobranilaštvo
    2.336 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  286.509 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca286.509 KM
   • 612100 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    248.608 KM
   • 612100 - JU Centar za socijalni rad
    26.059 KM
   • 612100 - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    6.751 KM
   • 612100 - Općinsko pravobranilaštvo
    5.091 KM

MATERIJAL I USLUGE 2017. 1.556.392 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.556.392 KM
  • 613100 - Putni troškovi80.045 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    78.311 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU Centar za socijalni rad
    1.260 KM
   • 613100 - Putni troškovi - Općinsko pravobranilaštvo
    362 KM
   • 613100 - Putni troškovi - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    112 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju55.328 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    49.309 KM
   • 613200 - Izdaci za energiju - JU Centar za socijalni rad
    6.020 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge285.499 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Izdaci za usluge održavanja čistoće javne higijene (po programu ZKP)
    200.919 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    73.250 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU Centar za socijalni rad
    8.572 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    1.864 KM
   • 613300 - Izdaci za komunalne usluge - Općinsko pravobranilaštvo
    894 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara64.990 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    54.996 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - JU Centar za socijalni rad
    6.791 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    2.550 KM
   • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara - Općinsko pravobranilaštvo
    654 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva32.391 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    29.146 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU Centar za socijalni rad
    2.196 KM
   • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    1.050 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme13.548 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    10.078 KM
   • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    3.470 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje476.195 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje javne rasvjete
    115.522 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    96.846 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje lokalnih puteva -zimsko
    89.188 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanjejavnih saobračajnih površina (Program ZKP)
    82.045 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - održavanje lokalnih puteva - ljetno
    65.134 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša -održavanje mezarja - nepredviđeni radovi
    20.756 KM
   • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje - JU Centar za socijalni rad
    6.703 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa13.975 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    12.476 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU Centar za socijalni rad
    1.320 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    90 KM
   • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - Općinsko pravobranilaštvo
    90 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge534.420 KM
   • 613900 - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - Ugovorne i druge usluge
    236.197 KM
   • 613900 - Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima , paušali vijećnika - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    166.965 KM
   • 613900 - Izdaci za rad komisija - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    58.165 KM
   • 613900 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    46.679 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge usluge -JU Centar za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić
    13.266 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge usluge - Ju Centar za socijalni rad
    12.879 KM
   • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge - Općinsko pravobranilaštvo
    267 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2017. 4.353.351 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.204.580 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade73.806 KM
   • 614100 - Grant mjesnim zajednicama
    50.000 KM
   • 614100 - Grant mjesnim zajednicama (za provođenje izbora)
    15.221 KM
   • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade - Transfer za izbore (Općinska izborna komisija)
    8.585 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.240.472 KM
   • 614200 - Porodilje u radnom odnosu
    255.628 KM
   • 614200 - Stipendije
    240.000 KM
   • 614200 - Smještaj u ustanovama
    198.187 KM
   • 614200 - Sufinansiranje prijevoza učenika
    184.566 KM
   • 614200 - Transfer za posebne namjne - zimsko čišćenje van ZKP
    118.959 KM
   • 614200 - Socijalna pomoć USK
    67.359 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalne pomoći -JU centar za socijalni rad
    49.000 KM
   • 614200 - Jednokratne socijalna davanja
    39.361 KM
   • 614200 - Porodični smještaj
    17.129 KM
   • 614200 - Porodilje van radnog odnosa
    9.700 KM
   • 614200 - Grantovi pojedincima - Izdaci za raseljena lica - alternativni i nužni smještaj
    9.250 KM
   • 614200 - Dječija nedjelja
    9.250 KM
   • 614200 - Medicinska vještačenja - Ju Centar za socijalni rad
    8.800 KM
   • 614200 - Materijalno obezbj. za učesnike NOR-a
    8.350 KM
   • 614200 - Lične potrebe - JU Centar za socijalni rad
    7.780 KM
   • 614200 - Tuđa pomoć i njega
    7.074 KM
   • 614200 - Medicinska vještačenja - kanton
    5.980 KM
   • 614200 - Troškovi sahrana-JU centar za socijalni rad
    3.400 KM
   • 614200 - Jednokratne pomoći USK
    700 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama892.573 KM
   • 614300 - Transfer udruženju za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerc
    250.000 KM
   • 614300 - Tekući transferi za parlamentarne političke partije - klubovi vijećnika
    150.000 KM
   • 614300 - Grant za razvoj poljoprivrede
    149.909 KM
   • 614300 - Sportski savez
    63.250 KM
   • 614300 - Grant udruženjima
    45.459 KM
   • 614300 - Sredstva za finansiranje projekata regulacije dijela pot. Kvrkulja
    43.004 KM
   • 614300 - NK Krajišnik
    31.100 KM
   • 614300 - Krajiški teferić
    29.742 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - konjički klub Krajišnik
    25.000 KM
   • 614300 - Kladuški dani kulture
    14.633 KM
   • 614300 - Grant za novogodišnji turnir
    12.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Dani poljoprivrede
    11.396 KM
   • 614300 - Kladuška zima - kultura
    10.647 KM
   • 614300 - NK Mladost
    10.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Crveni križ
    10.000 KM
   • 614300 - Općinske sportske igre
    7.331 KM
   • 614300 - Grant za projekat MEG
    7.000 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Grant za projekte i mlade
    5.600 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - članarina Savezu općina i gradova FBiH
    4.800 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - sredstva za finansiranje projekata saniranja divljih deponije
    4.617 KM
   • 614300 - Grant školama
    3.748 KM
   • 614300 - Grant za učenike generacije
    1.682 KM
   • 614300 - Grant za sufinansiranje razvojnih projekata i projekata EU
    904 KM
   • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Dani borbe protiv droge
    622 KM
   • 614300 - Grant za projekat CEB II
    129 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.295.869 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JKUP Komunalije - finansiranje uvođenja novih djelatnosti i novo zapošljavanje
    1.176.869 KM
   • 614400 - Radio stanica Velika Kladuša
    80.000 KM
   • 614400 - Subvencije javnim preduzećima - JP Veterinarska stanica
    39.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo701.860 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - izvršenje sudskih presuda
    524.398 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo-Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - isplata potraživanja prema radnicima
    85.110 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - povrat sredstava za održavanje zgrada na račune upravitelja
    75.175 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo -Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - obaveze za PIO, doprinosi, ratni period
    9.017 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša - povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
    5.776 KM
   • 614800 - Izvršenje sudskih presuda - JU centar za socijalni rad
    1.314 KM
   • 614800 - Ostali grantovi-povrat i drugo - Općinsko pravobranilaštvo
    1.070 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  148.771 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima148.771 KM
   • 615400 - JZU Dom zdravlja Velika Kladuša (sufinansiranje nabavke vozila)
    76.521 KM
   • 615400 - Sufinansiranje nabavke vozila za kanalizaciju
    72.250 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2017. 215.538 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  215.538 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada9.195 KM
   • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada - sredstva eksproprijacije - projekat kanalizacije
    9.195 KM
  • 821200 - Nabavka građevina30.675 KM
   • 821200 - Izgradnja pomoćnih objekata - garaža , ul Maršala Tita
    23.632 KM
   • 821200 - Nabavka građevina - izgradnja kanalizacione mreže
    7.043 KM
  • 821300 - Nabavka opreme104.971 KM
   • 821300 - Oprema - Jedinstveni organi Općine Velika Kladuša
    50.257 KM
   • 821300 - Oprema za potrebe Vatrogasne jedinice
    41.031 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - Ju Centar za socijalni rad
    11.688 KM
   • 821300 - Nabavka opreme - Općinsko pravobranilaštvo
    1.995 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava18.089 KM
   • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - izgradnja azila za životinje
    9.406 KM
   • 821500 - Izrada prostorno planske dokumentacije
    8.683 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje52.608 KM
   • 821600 - Uređenje mezarja Drmeljevo
    52.608 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2017. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2017. 2.894 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.894 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje2.894 KM

OTPLATA DUGOVA 2017. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2017. 0 KMXZatvori: